Pogled z desne: mladi, slovensko gospodarstvo in kandidat za finančnega ministra

21

mladi_za_prihodnost_copy1Stranke slovenske desnice oz. predstavnike njihovih strokovnih svetov smo povprašali, kako naj bi se po njihovem mnenju v Sloveniji posvečali vprašanju mladih, katere so ključne gospodarske panoge države in koga iz svoje ekipe bi Miru Cerarju predlagali za finančnega ministra. Na vprašanja so se odvzvali iz strokovnih svetov Slovenske demokratske stranke Karin Kambič, iz Slovenske ljudske stranke dr. Andrej Umek in nepovezani poslanec Andrej Čuš.

Kako naj bi se v Sloveniji posvečali vprašanju mladih?

V SDS so prepričani, da je najboljša mladinska politika pravzaprav ustrezna gospodarska politika. Tako lahko nizko zaposlenost mladih lahko reši le konkurenčnejše gospodarstvo, ki pa je odvisno od strukturnih reform, predvsem od reforme trga dela. Sistem izobraževanja bi morali po mnenju iz SDS bolj povezati s potrebami na trgu dela, zato so predlagali uvedbo dualnega sistema in zakon o pripravništvih. Potrebovali bi več strokovno in tehnično usposobljenih mladih kadrov na sekundarni ravni izobraževanja in nekoliko manj tistih s terciarno stopnjo, ki ostajajo  trajno nezaposljivi. Na nedosegljive cene nepremičnin za mlade so se v SDS odzvali s predlogom zakona, ki predvideva, da bi se stanovanja v državni lasti namenila mladim – po dostopnih cenah, da bi si ti lažje ustvarili družine.

V SLS težave mladih prav tako vidijo povezane z izobraževalnim sistemom. Da bi dvignili zaposljivost mladih, je potrebno zmanjšati velika nesorazmerja v izobraževalnem sistemu, tako 75 odstotni generacijski vpis v tercialno izobraževanje ter nesorazmerje med vpisom na tehniško-naravoslovne in družboslovno-umetniške smeri 1 proti 2,5 v korist slednje, medtem ko je v Avstriji in Nemčiji to razmerje blizu 1:1. Da bi mladim zagotovili dostojno plačano delo bi bila potrebno odpraviti ta nesorazmerja in vzpostavitev prekvalifikacijskih programov za nezaposljive diplomante. V SLS se zavzemajo še za davčno razbremenitev investicij v raziskave, inovacije in gospodarsko rast, s čimer bi približali izobrazbeno strukturo mladih  s strukturo prostih delovnih mest ter dvignili število produktivnih delovnih mest.

Andreja Čuša, nepovezanega poslanca, ki strokovni svet še ustanavlja, vse bolj skrbi, da visoko izobraženi in nadarjeni mladi kadri zapuščajo domovino, ki jim ni zmožna nuditi okolja za razvoj in mednarodni prodor. Po mnenju Čuša bi moral biti cilj slovenske politike zagotoviti plodno okolje mladim, saj bi s tem omogočili normalno preživljanje starosti upokojencem. Čuš je prepričan, da vodilne politične strank vse premalo govorijo o problematiki mlade generacije, v svojem strokovnem svetu pa bo področje mladih imelo ločen resor. Napoveduje ukrepe za mlade, ki bi jih postavili v enakopravnejši položaj na trgu delovne sile in omogočali hitrejšo osamosvojitev ter načrtovanje družine.

Katere so po vašem mnenju ključne gospodarske panoge za Slovenijo?

Andrej Čuš vidi potrebo za nadaljnji razvoj logistične in infrastrukturne mreže, ob upoštevanju vplivov na okolje. Privabiti bi bilo potrebno tuje investitorje, ne pa jih odganjati k našim sosedom, pri čemer po mnenju Čuša potrebujemo še enega velikega avtomobilskega giganta. Velik potencial za uspešnejšo Slovenijo Andrej Čuš vidi v ekološko vzdržnem kmetijstvu (s prenehanjem kolektivizacije v gozdarstvu), turizmu za višji razred, valilnici inovacij, zelenih produktih za globalni trg in logističnem centru srednje Evrope.

Za SLS so ključne tiste panoge, ki nas kot enakopravnega partnerja vključujejo v evropski gospodarski prostor in temeljijo na domačem znanju in naravnih danostih. Ocenjujejo pa, da državno definirane prednostne panoge pomenijo preveliko in nedopustno vmešavanje države v gospodarstvo. V prednostne panoge uvrščajo nizkoserijsko proizvodnjo elektronskih komponent in programske opreme ter kovinsko predelovalno industrijo z orodjarstvom. Po naravnih danostih bi menje morale soditi še lesnopredelovalna industrija, turistično-rekreativna ponudba ter proizvodnja unikatnih prehranjenih proizvodov in vinarstva. Vendar so v slednjih še vse preveč zaznavne posledice socialističnega gospodarstva, ki bi jih bilo potrebno pospešeno odpravljati. Kolhozi ‘ala Židan’ niso ravno korak v tej smeri, še pravijo v strokovnem svetu pri predsedniku SLS.

V SDS ugotavljajo, da je slovensko gospodarstvo precej razvejano. Pri storitvah smo najmočnejši na področju turizma in logistike, pri proizvodnji omenjajo kovinsko-predelovalno, avtomobilsko in farmacevtsko industrijo, energetiko ter gradbeništvo. Izpostavljajo zelo razvejano obrt ter malo in srednje veliko podjetništvo, ki predstavlja podporo velikim podjetjem, nekaj svetlih izjem pa se je uspelo uveljaviviti tudi z lastnimi blagovnimi znamkami (Pipistrel, Akrapovič,…). Po mnenju iz SDS bi bilo potrebno te panoge razvijati v smeri večje dodane vrednosti in tehnoloških izboljšav ter novih naložb. Za to pa potrebujemo boljše poslovno okolje. Zlasti bi morali mala in srednja podjetja spodbujati k rasti in tehnološkemu napredku ter novim produktom in storitvam z novimi blagovnimi znamkami vred, še pravijo v strokovnem svetu SDS.

Koga iz vaše ekipe bi premieru Cerarju predlagali za finančnega ministra?

Andrej Umek iz SLS vladi, v kateri niso zadovoljivo razčiščeni osnovni problemi gospodarskega razvoja, tehnološkega napredka in finančne vzdržanosti, ne želi za finančnega ministra predlagati nikogar iz njihove ekipe. Neizpolnjevanje osnovnih določil skupnega evropskega trga in območja evra občutno škoduje slovenskemu gospodarstvu, zmanjšuje zaupanje evropskih partnerjev ter jemlje verodostojnost vsem, ki tako politiko vodijo, je prepričan. Zato brez občutne spremembe gospodarske in finančne politike sedanje vlade v SLS ne želijo predlagati kandidata.

Andrej Čuš premierju Cerarju, ob izkušnjah z migrantsko krizo in nezmožnostjo strateškega vodenja, predlaga, da zapusti svoje delovno mesto. Čuš je prepričan, da je minister za finance v vladi, prežeti z lobističnimi interesi, le marioneta, nepomembna figura.

Tudi v SDS menijo, da predsedniku vlade s strani opozicije nima smisla kaj predlagati, ker predlogov opozicije ne upošteva. V času njegovega vodenja vlade se je pokazalo, da pri svojem kadrovanju ob slabem naboru kadrov največkrat izbere najslabšega, pravijo v SDS. Prepričani so sicer, da imajo s področja financ vrsto odličnih kadrov, v Strokovnem svetu SDS Odbor za finance vodi mag. Andrej Šircelj.

21 KOMENTARJI

 1. Mladi pod 40 let so najbolj nastradali v tem sistemu predvsem zato,
  1.ker je šolski sistem v Sloveniji namenjen samemu sebi, službam šolskim birokratom in tako zakriva astronomsko brezposelnost mladih
  2.ker so vsi poklici enormno cehovsko zaščiteni (recimo za advokata je vstopnina 9.000 evrov letno, kar je predlagal Zdolšek in tak znesek si lahko privoščijo samo mafijski odvetniki.

 2. Glavni razred pa je totalno neprožen trg delovne sile v podjetju Država, ki totalno zaščiti slabe in stare delavce, mladi pa nimajo šans te službe dobiti, razen preko krvnih ali političnih (dve največji stranki) povezav.
  Velik del mladih je razvajenih in prezaščitenih, zato so na delovnih mestih popolnoma neuporabni. Uspešni obrtniki in mala podjetja s strani tehnike mi pravijo, da že več let ne dobijo ustreznega kadra.

 3. Drugi razlog (morda prvi) je brutalna obdavčitev plač, zato recimo cel turizem sloni na “večnih” študentih, saj imajo hoteli sezono pol leta in zato manjšajo število zaposlenih. Poleti pa morajo le ti uvajati za vsa mesta ogromno študentov, ki dobijo sramotno plačilo za vse funkcije v hotelu in enako ali celo boljše delo. 1evri do 2evre na uro.
  Premalo jasni in udarni programi. Skoraj nikoli v med. predstavljeni in brez rezult

 4. Slovenija je tako kot Venezuela zadnja faza komunistične revolucije, KI ŽRE SVOJE OTROKE:

  1. Starci nočejo imeti otrok. Kolektivno razen redkih izjem.
  2. Starci umetno preko države dvigajo cene nepremičnin kolektivno (socialisti so najbolj pohlepni)

 5. 3. Starci večajo birokracijo in njih plače in se zadolžujejo na hrbtih otrok kolektivno (astronomski pohlep birokracije, socialistov), pijejo otrokom kri
  4. Starci jim ponujajo monopolni, slab in indoktrinacijski šolski sistem
  5. Starci so okrog vseh poklicev postavili visoke birokratske, davčne in cehovsko zidove, da so za mlade nedostopni

 6. Imajo ti mladi, ki so odgovorili na vprašanja, krvne in politične zveze? Ker se sicer mladi ozirajo preko meje in ne iščejo novega gospodarskega ministra.

  • Zelo verjetno, ker so tipični birokrati. Celo jaz, ki sem pozoren na politiko, prvič slišim za te mladince in njihovo vsebino.

 7. Ne atraktivne politične predstavitve. Zelo slabi prodajalci. Nič čudnega, če jih vsak mladi komunist (demagog) prehiti po zajemu volivcev, če ustanovi “stranko mladih”. Zgoraj je branje študijskega gradiva, ne pa politični marketing. Ker tega ne znajo hitro zdrsnejo v populistični socializem (kako bi država morala spet nekaj regulirati: vpise).

 8. 70 letni Umek je SLS pripadnik mladih.
  SDSu se ne zdi vredno predlagati, zato o njihovih namenih nič nihče ne ve.
  Čuš je še daleč najbolj prodoren prodajalec, ki bo očitno jahal muslimanske selitve milijonov demagoško (kar meni ni blizu).

 9. Finančni minister je ključni minister vske vlade. Tudi Cerarjeve.
  Cerar ne bo mogel najti resnega finančnega ministra, saj nihče, ki ima vsaj malo izkušenj se ne bo odločil,da zasede ta položaj. Preotane,da Cerar imenje nekompetentnega ministra, ki mu gre le za zasedbo položaja, ne pa za željo, da nekaj koristnega naredi. Duga možnost je, da Cerarju eden od lobijev podtakne lutko, ki bo poskrbela, da se tak lobi finančno opomore. Tretja možnost je ta, da položaj dokončno zasede začasna ministrica, ali pa sekretarka Vraničarjeva. Slednja alternativa napove dokončni zaton vlade, saj dokončno izkaže, da Cerarjeva politika nima več moči na da vlada, kaj šele, da aktivra ustrezne kadre.
  Njaverjetneje bo ostala začasna ministrica kar dokončna ministrica in to pomeni konec vladavine SMC. Neslavno bo potonila, žal pa bo agobija dolgotrajna n zelo škodljiva za Slovenijo.
  Upam pa, da bodo ljudje spoznali, da z modrimi politiki nima smislasklepati poslov. Še slabši so od redčih pa ne glede na to,kateri ton prevladuje.
  Mogoče pa se bo ljudem posvetilo, da levica ni perspektiva za Slovenijoin bodo obrnili svoje preference.

 10. IMENOVANJE MINISTROV IMA ZA CILJ URESNIČITEV STRATEŠKIH CILJEV VLADE (ki so meni pri sedanji vladi neznani.

  Po domače. Glede na cilje NA tekmi, ali dati gol ali ne prejeti ga, trenerji postavijo sistem igre v nogometu (obrambni ali napadalni) in na igralna mesta postavijo primerne igralce (funkcionalna diferenciacija bi rekli sociologi).

  PROCES UPRAVLJANJA pravi: Najprej je potrebno določiti STRATEŠKE CILJE (vlade), potem sledi potrebna ORGANIZACIJSKA ZASNOVA (zakon o vladi z grupiranjem področij v ustrezna ministrstva – primer Švica in Finska ravno ocenjene pri OECD kot države z najbolj učinkovitim javnim sektorjem), potem sledi šele upravljanje, izbira in imenovanje primernih ministrov z znanjem in izkušnjami za uresničitev strateških ciljev (glej primer Motorole zapisano v Improving Performance). Ne obratno, da si ministri sami določijo svoje cilje.

  POTREBNO ZNANJE. Uspešne države so izgradile mrežo kakovostnih univerz, raziskovalnih ustanov ter poslovnih šol šole za usposabljanje managementa povezanih z industrijo .

  V HP so npr. krili razliko v plači, če so šli strokovnjaki iz HPja na izmenjavo na univerzo (Stanford) ter tako stimulirali prenos znanja (več bi lahko povedal pri nas zamolčani bivši direktor HP labs in profesor na Stanfordu dr.Zvonko Fazarinc ter vodja projektne skupine prvega žepnega kalkulatorja).

  POTREBNE IZKUŠNJE. V podjetjih management najprej kroži horizontalno, potem šele napreduje in si nabira izkušnje.

  Tako je predsednik WV, ki naj bi jih popeljal iz obstoječe zagate, star 62 let, eden najuspešnejših trenerjev v NBA g.Gregg Poppovich 72 let. Pri nas so take dame in gospodje že globoko v pokoju, medtem ko mladci z meteorsko kariero, hitrejšo kot Bill Gates, vodijo strateška podjetja v lasti države, s povprečno ničelno donosnostjo. Študija AT Kearneya, ki je bila objavljena na internetu, je ugotovila, da je povprečna starost članov v uprav v slovenskih podjetjih za 10 let nižja kot pri nemških.Da ne primerjamo mednarodne izkušnje!

  Inteligenca je prirojena, izkušnje pridobljene, pravijo.

  GLEDE FINANČNEGA MINISTRA MORA PREDSEDNIK VLADE NAJPREJ DOLOČITI STRATEŠKE CILJE (potrjene s strani koalicije) PRED IZBIRO!

 11. Slovenija je podobna onemu čudaku, ki stopi v košaro in se želi sam z njo dvigniti. Ne gre!
  Kaj je torej potrebno storiti?
  Slovenija se mora odpreti in se spojiti z Evropo,pred vsem z evropskim gospodarstvom.Jasno je, da levičasrska politika budno pazi, da se meje ne bi preveč odprle in da vpliv Evrope ne bi preveč zamajal njen položaj v Sloveniji. Zato smo Slovenci tarča nenehnega zavajanja in lažne propagande, ščuvanja proti Evropi in evropskim načelom svoboščin. Še vedno se borimo proti fašizmu,nacizmu in kapitalizmu. Ta boj je tako srdit, da v nejga vključujemo že otroke v vrtcih, in jih nato obdelujemo vse do doktoratov.
  Zavedati se moramo,da je naš šolski sistem polomija, ki vzgaja nesposobneže.
  Praktično nimamo analitika, ki bi nam odkril, kaj je v Sloveniji narobe. Tudi razprava, ki je v članku povzeta kaže na to, da mladi ne vedo, kaj je v Sloveniji narobe in kako se iz zagatne situacije izvleči.
  Podobno kot oni čudak iz začetka tega pisma , stojijo v košari in se hočejo dvigniti. To ne gre!

  • “Praktično nimamo analitika, ki bi nam odkril, kaj je v Sloveniji narobe”

   O, pa imamo take analitike. Pravzaprav skoraj vse vemo, kaj je v Sloveniji narobe. Le popraviti to stanje eni ne zmoremo, znamo, drugi pa nočejo.
   Torej, nujno moremo:
   a) vzpostaviti pravno državo na osnovi človekovih pravic določenih v OZN in
   b) odpraviti državno lastnino; naj bo res samo tam, kjer ne gre drugače.

   • “Zavedati se moramo,da je naš šolski sistem polomija, ki vzgaja nesposobneže”

    Še huje, cel samoupravni socialističen sistem je takratno mladino tako pozabil v glavi (prezaščiten, razvadil), da imamo danes tudi med desničarji in sredinci polno socialističnih parazitov.

    • “Zavedati se moramo,da je naš šolski sistem polomija, ki vzgaja nesposobneže”
     #

     G. Pavel, ali niste tudi vi del tega sistema ?
     Ste kritiko namenili tudi samemu sebi ?

    • Gospod Tonek, ste vi udbovski zasliševalec iz Murgelj ali iz Grosupelj?

     #
     G. Pavel, navajam le dejstva, vsi zaposleni v javnem sektorju izobraževanja, ste najbolj odgovorni za opisano stanje : “Zavedati se moramo,da je naš šolski sistem polomija, ki vzgaja nesposobneže”

     Udba, Murgle in Grosuplje so ob tem dejstvu drugotnega pomena!

   • Zato v Demosu ni bilo enega človeka, ki bi zagovarjal takojšno privatizacijo podjetij, zdravstva in šolstva. Ali da bi vodil vzgojno iniciativo. Družno s komunisti so zganjali lov na čarovnice (predlagatelje privatizacije). Kaj lahko narediš z “novim razredom”, ki mu to ni jasno, ker noče?

   • Še danes najmočnejša demosovska stranka pelje že 26 let isto demosovsko strategijo:
    Zahteva lustracijo
    Odpira samo zgodovinska vprašanja
    Odpira afere

    Čeprav niti 1% uspeha ni v tem in ga tudi nima. Fletno je brez odgovornosti lapati, kot pa se lotiti konkretnih projektov in jih pripeljati do cilja.

Comments are closed.