Jože Mlakar: Podnebna stavka – o čem že?

32

Jože Mlakar: Podnebna stavka – o čem že?Te dni smo bili deležni velikega navdušenja ob podnebni stavki mladih, ki je hkrati potekala v večjih in manjših mestih po Evropi. Tako velika zborovanja ne morejo nastati spontano. Za kaj takega je potreben močan logistični aparat z veliko denarja. Kdo so ti ljudje, ki so otrokom položili v usta puhle parole o podnebni pravičnosti in jih s tem zlorabili za svoje ideološke in materialne cilje?

V šolah, ki so otroke s tako vnemo poslali na ulice in trge, bi morali šolarje o okoljskih problemih poučevati zelo premišljeno. Opreti se je treba na avtentična strokovna poročila in študije, ki mnogo »naravovarstvenih« mnenj, teorij in trditev ne podpirajo. Prav na tem področju je veliko zavajanja, pretiravanj in celo poneverb.

Primer Al Gore nas opozarja na previdnost pri ocenjevanju okoljskih problemov

Leta 2007 je nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore izdal knjigo Neprijetna resnica. V njej je izpostavil problem segrevanja ozračja zaradi tople grede, ki jo povzročajo izpusti CO2 in drugih plinov. Za dokumentarni film na to temo je Gore prejel Oskarja in potem še Nobelovo nagrado. Kasneje je bilo v tej knjigi odkritih veliko poneverb in napačnih podatkov. Ta in drugi primeri nas opozarjajo na previdnost pri ocenjevanju okoljskih problemov.

V vsesplošni okoljevarstveni kampanji nas prepričujejo, kako smo vsi krivi za izpuste CO2, za toplo gredo in klimatske spremembe. Menda zato, ker se vozimo v avtomobilih in včasih tudi v letalih. Ker kurimo s kurilnim oljem ali drvmi. Tudi uboge in krotke krave nosijo del krivde za globalne podnebne spremembe. Od kot tolikšna »ekološka« gostobesednost, da se razmišljajočim ljudem zdi vse skupaj sumljivo? Čisti in skoraj neomejeni vir energije so nuklearne elektrarne, ki pa so jih povsod po svetu očrnili kot najbolj nevarne naprave. Zato ne gre brez nafte in premoga. Tako opevani alternativni viri so izhod v slepo ulico in tolažba za naivne.

Lep primer so vetrne elektrarne. Zmotno je mnenje, da so te naprave ekološko čiste. Na pridobljeno kilovatno uro energije so najdražje in zanje porabimo največ cementa, ki je za okolje in zdravje ljudi zelo obremenjujoče. Od vsake vetrnice posebej je potrebno položiti električne kable, ki jih ni mogoče izdelati brez izpustov nevarnih snovi. S prenagljenim zaprtjem jedrskih elektrarn v Nemčiji, se je elektrika znatno podražila, med drugim tudi zaradi izgub energije pri prenosu od vetrnic do potrošnikov. In kdo bo te visoke betonske kolose odstranjeval, ko jim poteče obratovalna doba 25 do 30 let? In navsezadnje, ali si kdo upa trditi, da prispevajo k estetskemu videzu pokrajine?

Ohranjanje gozdov in pogozdovanje pomemben ukrep za regulacijo CO2

Drugi alternativni viri so komaj omembe vredni. Sončne elektrarne so primerne le za manjše porabnike in so v naših podnebnih razmerah nezanesljiv dobavitelj energije. Večje količine energije iz hidroelektrarn si lahko privoščijo samo države z zelo vodnatimi rekami, npr.  Norveška. Zelo hvaljeno bio gorivo, kot sta bioplin in biodizel, pridobljena iz gojenih kulturnih rastlin ter iz rastlinskih in živalskih odpadkov, je primerno le v manjšem obsegu, ob tem pa ni ekološko neoporečno. Tega goriva tudi ni smotrno pridobivati, saj se s tem zmanjšujemo kmetijske površine za pridelavo hrane.

Vneto prikimavanje javnih občil in mnenjskih voditeljev teoriji o segrevanju planeta zaradi izpustov CO2, nima enotne podpore med strokovnjaki. Zdi se, da se odpor proti kampanji v zvezi s CO2 krepi. Resen argument za zavračanje teorije je zelo majhen delež tega plina v zraku. Njegova koncentracija v ozračju je 0,03 do 0,04%. Krajevno in časovno lahko koncentracija niha in doseže celo 1%. Občasne spremembe so odvisne od sproščanja ogljikovega dioksida pri dihanju, gnitju in industrijskih izpustih ter od ponora v oceanih in pri fotosintezi. Gozdovi v času vegetacije prav pogoltno “požirajo” ogljikov dioksid. Zato je pomemben ukrep za regulacijo tega plina ohranjanje gozdov in pogozdovanje. To je mogoče celo v puščavah. Prvi poskusi so obetavni.

Trenutna koncentracija ogljikovega dioksida je za zelene rastline omejujoči faktor rasti. Optimalna koncentracija za uspevanje rastlin naj bi bila vsaj 3 do 4 krat višja. Pri tem se pridelek kulturnih rastlin znatno poveča – pri pšenici in krompirju skoraj za 50 %, ob tem pa rastline potrebujejo tudi manj vode. Po mnenju mnogih manj glasnih strokovnjakov dviga globalne zemeljske temperature ne moremo brez pridržkov pripisati vplivu tople grede, temveč naj bi bile verjetnejši vzrok spremembe na Soncu, pa tudi v zemeljski skorji pod dnom oceanov.

Uskladiščene jedrske bomb velika nevarnost za planet in življenje na njem

Čeprav morda ogljikov dioksid ni glavni krivec za segrevanje planeta, je potrebno uporabo fosilnih virov, nafte, plina in premoga nujno omejiti. Njihovo izgorevanje povzroča večanje koncentracije žveplovega in dušikovega dioksida in raznih delcev, ki so zdravju škodljivi. Po nekaterih ocenah zaradi tega po vsem svetu letno (prezgodaj) umre okoli 100 milijonov ljudi. Splošno osovražene nuklearne elektrarne so do sedaj povzročile smrt zanemarljivega števila ljudi. Pozabljamo, da neprimerno večjo nevarnost za planet in življenje na njem predstavljajo uskladiščene jedrske bombe. Proti podnebnim spremembam se lahko vsaj delno zavarujemo, veliko težje pa proti človeški lahkomiselnosti, neumnosti in sovražnosti. Tudi naš odnos do ogljikovega dioksida mora biti bolj spoštljiv. Če ima res toplogredni vpliv, lahko večja koncentracija omili hude posledice zaradi morebitne nenadne ohladitve ali celo nove ledene dobe.

Skoraj gotovo se v prihodnosti ne bo mogoče izogniti graditvi jedrskih elektrarn, seveda bolj učinkovitih in varnih. Zaradi splošnega in organiziranega odpora je zastal razvoj na tem področju in je zato izpadla že tretja generacija mnogo bolj naprednih in varnih nukleark. V Sloveniji smo se, ker smo vedno v prvih bojnih vrstah »naprednih« ekoloških gibanj, odrekli gradnji čiste in varne nuklearke 2. Namesto nje smo zgradili TEŠ 6, ki nemoteno puha v zrak CO2, proti kateremu imamo toliko odpora.

Konec sveta od nekdaj priljubljena tema, mi pa smo še vedno tukaj

Moramo pa ob koncu izreči še nekaj besed o množični udeležbi mladih na omenjenih shodih. Ni mogoče dvomiti, da so njihovi nameni in besede iskreni. Vprašanje pa je, kako se bo to okoljsko gibanje razvijalo v prihodnje. Možna sta dva odgovora. Če bo kmalu ugasnilo, se bodo mladi vsak zase obrnili v prihodnost. Nekateri bodo zadovoljni z zlato sredino, drugi se bodo podali na karierno pot v politiko ali v poslovni svet z veliko denarja, manjšina pa bo končala pri dnu. Če pa je namen skritih pobudnikov protestov nadaljevanje gibanja, se bo to radikaliziralo. Kot že tolikokrat v zgodovini se bodo stališča skoncentrirala na nekaj poenostavljenih parol, ki bodo tlakovala pot v okoljski in politični ekstremizem. Srednja in nenevarna pot je sredinska, kakršno smo nakazali zgoraj.

Ne glede na različna mnenja, teorije in ideologije pa moramo za naše okolje vsi odgovorno, skrbno in strokovno ravnati. Pretiran pesimizem je odveč. Mnogo ljudi se iskreno trudi za lepši svet. Niso redki, ki na sprehodih pobirajo odvržene pločevinke, varčujejo s plastičnimi vrečkami in jih nadomeščajo z neškodljivimi torbami in košarami. Skrbno ločujejo odpadke po navodilih komunalnih služb, ozaveščajo svoje otroke, sosede in druge ljudi. Vgrajujejo grelne naprave brez škodljivih izpustov in podobno. Napredek na tem področju je velik in viden. Seveda pa je proces ozaveščanja in spreobračanja množice ljudi počasen in postopen. Ne bojmo se! Konec sveta je zaradi različnih pregreh že od nekdaj priljubljena tema različnih kultur in civilizacij. Pa smo še vedno tukaj.

32 KOMENTARJI

 1. Ja, tudi meni je všeč razmišljanje gospoda Jožeta Mlakarja. Manjkajo nam samo podatki, koliko dijakov se je udeležilo stavke in koliko med temi dijakih je prišlo na stavko, da jim ni bilo treba biti pri pouku.

 2. OSNUTEK MEDNARODNE DRUŽBE:

  *) ZA OZAVEŠČANJE LJUDI O OKOLJSKI STISKI,
  *) ZA DEJANSKO PRIDOBIVANJE PRIRODNE SILE,
  *) RAZISKOVANJE IN IZOBRAZBO,
  *) IZDELAVO BODOČIH UČINKOVITIH NAPRAV TOPLOTNIH POSTOPKOV.
  Na podlagi zakona in natečaja evropske zveze:

  Kaj prinaša podnebno- energetski sveženj? ( 15/06/2009, 17.07 )
  PO LETU 2018 NAJ BI VSE NA NOVO ZGRAJENE STAVBE PROIZVAJALE SVOJO LASTNO ENERGIJO!!???

  In Bruselj.13.12.2017, 16:49 | STA. https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
  Evropska komisija je objavila natečaj za umetno fotosintezo, ki sodi med najbolj obetavne tehnologije za proizvodnjo čiste energije. Nagrado v višini pet milijonov evrov bo podelila raziskovalcem ali inovatorjem, ki bodo razvili najboljši prototip za proizvodnjo trajnostnega goriva iz sončne svetlobe, vode in ogljika iz zraka.
  Evropska komisija je v okviru torkove podnebne konference v Parizu objavila natečaj za umetno fotosintezo. Nagrado v višini pet milijonov evrov bo podelila raziskovalcem ali inovatorjem, ki bodo razvili najboljši prototip za proizvodnjo trajnostnega goriva iz sončne svetlobe, vode in ogljika iz zraka.
  Gre za drugo od šestih nagrad evropskega sveta za inovacije, ki se podeljujejo v sklopu programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, so danes sporočili v Bruslju.
  Umetna fotosinteza, ki sodi med najbolj obetavne tehnologije za proizvodnjo čiste energije, posnema postopek naravne fotosinteze. Ko bo tehnologija dovolj razvita, bo predstavljala pomembno alternativo fosilnim gorivom s številnimi možnostmi uporabe v industriji, gospodinjstvu in prometu.
  Na prijave bodo v Bruslju čakali do 29. junija 2020, rok za predložitev rešitev pa je 3. februar 2021. Razviti prototip mora zajemati celoten proces od zajema svetlobe do proizvodnje goriva in biti sposoben napajati majhen motor. Podelitev nagrad je predvidena v zadnjem četrtletju 2021.
  EU bo v naslednjih treh letih v okviru programa Obzorje 2020 vložila 2,2 milijarde evrov v razvoj trajnostnih čistih energij. Naložbe bodo usmerjene v štiri povezana področja, in sicer obnovljivi viri energije, energijsko učinkovite stavbe, električna mobilnost in rešitve za skladiščenje. 200 milijonov evrov bo namenjenih tudi razvoju in proizvodnji naslednje generacije električnih baterij v Evropi.

  Ker je nujno potrebno, da se začne ozaveščanje ljudi o težkoči spreminjanja podnebja življenskega prostora, je to mogoče samo kadar se lahko ponudi tudi sredastva za dosego tega cilja. Ta sredstva pa je treba dandanes šele napraviti, kar pa zahteva povsem zamenjavo mišljenja kakor je že A. Einstein rekel:

  »NI MOGOČE POPRAVITI NAPAKE Z ISTIM MIŠLJENJEM Z KATERIM JE BILA NAPAKA NAREJENA, ZA POPRAVITI NAPAKO JE TREBA NEJPREJ SPREMENITI MIŠLJENJE«.

  Ker so vse ustanove raziskovanj in izobrazbe dejansko zasvojene z »industrijsko tehnologijo«, ki je pripeljala v dandanašnje stanje okolja, ter skušajo z isto tehnologijo obrniti potek spremembe okolja, kar je nemogoče in zato ne morejo spremeniti položaja, je nujno, da se ustanovi ustanova na podlagi spremenjenega mišljenja, ki upošteva zakone stvarstva. Samo z urovnovešenimi dejanji z naravo je mogoče spremeniti pot v bodočnost.

  Nekaj pojasnil o razlikah med naravno in umetno*) “fotosintezo”.

  Po zadnjih podatkih je učinkovitost umetne »elektrolize«, ki razčlene vodo v vodik in kisik teoretično, v sorazmerju porabe elektrike in pridobitega vodika ζ= 0,8 – 0,94 (povprečno 0,87). Za resničo učinkovitost v sorazmerju z porabo prvotne energije, pa moramo to pomnožiti z učinkovitostjo med porabo energije za energetski učinek, ki je elektrika, pa vse izgube do priključka elektrolize, ki je povprečna učinkovitost ζ = 0,2, kar znese ζ = 0,174.
  Ker je naravno pridobivanje vodika brez porabe energije, je učinkovitost ζ =1 =100%, je ta 5,74krat bolj učinkovita v sorazmerju porabe / umetno pridobljene energije.

  Vodik nima nobeneg dodatnega plina, »fotosinteza« pa ima poleg drugih snovi ogljik in rudnine, ki so potrebne samo kadar se uporablja kot hrana.
  Zato je vodik neprimerno boljši za očiščenje ozračja, ker je skrajno čista enrgija, ko jo rabimo za postopke, brez dodatnih plinov, zato ni nobenega dima , je samo vodna para.
  Naravna biogmota (biomasa), kakor tudi umetna pa ima ogljik in rudnine, ki so, kadar jo rabimo za postopke, plini z učinkom tople grede kadar niso sprejeti v Prirodni krogotok.

  Poleg uporabne energije, pa osnovna naravna bioeneregia »Svetlobni plin« (fotoliza) deluje v naravi na različne načine in to se tudi lahko uporablja v različnih nadzorovanih postopkih:
  Očisti in pomnoži Bioplin.
  Razčleni metan da odvzame iz njega ogljik, če ni v okolju zadosti ogljika, je pa metan.
  Omogoči uporabo vedno »iste« energije v skrajšanem krogutoku, brez izpustov plinov.

  ZA VSE OMENJENO SO VSI PODATKI NA RAZPOLAGO.
  Učinkovite naprave z neposredno uporabo nergije so edine res učinkovite. Od najmanjših naprav do tovarniših, sem osnoval in izdeloval od leta 1949. Svetloplin, ki je prirodna sila (Bioenergija) pa sem odkril leta 2010.

  Takoj se lahko napravi zaželjene vzorce (prototipe), če se potrebujejo za raziskave ali izdelavo.

  *) Natečaj predlaga umetno prirodno silo, ki pa nikoli ne more deseči zadostno učinkovitost, v sorazmerju z izvirno.

 3. Bravo za to ” veliko ekolosko treznost”. Skratka, najvecji ekoloski problem so obnovljivi viri energije, resi nas lahko le kurjenje fosilnih goriv. Trikrat hura za kurjenje premoga in nafte!

  Bravo portalu Casnik, ker je izkazal tako velik obcutek za postavit se na pravo stran. Mene tu vec ne rabite, saj o vsem vse ve Kavarna Hayek.

  20 stopinj Celzija povisanja noben problem skratka. Izvrstno. Uzivajte. Ampak brez mene.

  • Ideologija ni isto kot stroka, IF. Ko nastopi ideologija, stroka ni več potrebna. Je odveč, je ideologiji napoti. Občutek imam, da gospod Mlakar in Kavarna Hayek o ekološki stroki vesta malo več kot verniki v ideologije.

   • Kavarna Hayek o vsem najvec ve. Ve vse skratka.

    Ploskajte mu tudi, ko bo predlagal odpravo vseh birokratskih omejitev kot so predpisi o vsebnosti toksicnih mutagenih in kancerogenih substanc v hrani, vodi in okolju. Ko bo trdil recimo, da toksicnih, mutagenih in kancerogenih substanc sploh ni.

    Zivite skupaj z njim v tem blodnjavem narcisoidnem svetu. A brez mene.

    • Ali lahko dokažete, da nima prav? Če ne, gre zgolj za vašo vero. Vera nima nič skupnega z znanostjo, ki temelji na dokazih.

    • Spoštovani IF, očitno Kavarna Hayek vse ve, če pa nisem opazil ene same vaše trditve, da se je kje zmotila oziroma da česa pa res ne ve. Pavšalizacija za nič ni dobra.

    • In to trdi nekdo, ki vsem trem po inteligenci ne seže niti do kolen. Od koga pa si prejel zahvalo (če ne celo kaj otipljivega) za to trditev, tako hlapčevsko se mi zdi takšno ravnanje.

 4. Odlična tema in dober avtor z vsebino popisa norosti iz leta marec 2018.
  Otroci tistih in ideološki strici, vključno z malo begavim Rozo, ki so rekli, da je TEŠ 6 sama politika. ROZA bi moral malo manj piti, pa bi si zapomnil, da je PAHOR, KRIŽANIČ, KONTIČ pa še pa še SD-jevcev ZAVESTNO navijalo, da danes ugotavljamo 350 mio EUR korupcije, da plačujemo 40 mio EUR za ekološke certifikate in da je to čista neumnost. Zato je projekt TEŠ 6 samo dokaz več, da tisti ki si sam sebi dopoveduje, da je kreativen (včasih jim pravijo kulturniki) pa matematike in naravo, – fiziko ne razume, naj se raje izživlja nad smešnicami njemu podobnih.
  Da so otroci zmanipulirani je dokaz v tem izreku:
  Bodi danes ZA, (TEŠ 6), da boš lahko jutri PROTI.
  Jaz samo dodajam, da si vedno IN, da lahko dokazuješ kako se umsko neurejen.
  Čestitke vsem učiteljem, ki niso podlegli trapariji, ala Lučka Kajfež. Tale mila gospa je bila za TEŠ 6 oziroma se je skrila, ker se ona kot nedolžna ne želi izrekati o nečem kar je politika. O segrevanju ozračja, ki ga sprejema v pasivni obliki, kot posnemovalka stanja pa izredno rada govori, ker rada govori o stvareh, ki jih ne razume.
  Posebne čestitke učencem in dijakom, ki so se učili in delali zato, da bodo lahko sami služili kruh.

 5. Z večino Mlakarjevih navedb se strinjam, predvsem pa s tezo, da gre tu bolj za ideologijo kot pa za resnično skrb za okolje in našo bodočnost. Prav je, da stvari, pa naj bodo še tako “znanstvene”, relativizira. Seveda je znanost ustvarila tudi smeti, v katerih se bomo zadušili, zlasti to velja za plastiko. Nekoliko favorizira čisto atomsko energijo. Nobena stvar ni čista. Tudi zanjo gre ogromno betona, ki ga bo treba razgraditi, če že odmislimo nevarnost, ki je ne moremo odpisati. Da, beton, kot pri vetrnicah. O njihovi estetiki seveda lahko tudi razpravljamo, tudi o ekonomičnosti. Ampak pri nas, ki imamo celo dve (morda je še kje kakšna majhna), naravovarstveniki delajo cel kraval. In da sodijo v degradirano okolje – v romantični Šampanji in španski Rioji ter grških otokih, in še kje, jih je na desetine. In edino naše ptice so očitno tako neumne, da se zaletavajo vanje, po trditvah ornitologov. Skratka, nobeno pretiravanje ni dobro. Nobena tehnologija ni nedolžna, v vsaki pa je seveda obratno tudi kaj koristnega – kot pravi pregovor naših južnih bratov: Svako zlo za nešto dobro!

 6. Ne morem, da ne bi ponovila: Eno so tehnično-tehnološki ukrepi, ki so dragi, včasih nevarni in še v nastajanju. Po drugi strani imamo velike rezerve v zavestnem odpovedovanju in požrtvovalnem sodelovanju, ki izrazito učinkovito gospodari z vsemi viri. Zato moramo podpirati nastajanje in obstoj kakovostnih družin, medgeneracijskih, medčloveških in ne nazadnje tudi mednarodnih odnosov.
  Vsak lahko prispeva, da ne bi nastajali neumni predlogi, kot je bila npr. obdavčitev sosedske pomoči. Enako je tudi z neutrudnim in iznajdljivim prizadevanjem za boljše odnose – kjerkoli že živi.

 7. Ko sem tole ulicotacanje pretekli vikend zagledal v Dnevniku TVS, sem na glas rekel, če so znoreli. Ta stari, ki šuntajo mladino in otročad pa tudi novinarji in uredniki na Televiziji Slovenija.
  Nehajte se norčevat iz ljudi. Predvsem velja za novinarje režimskih medijev. Zavedajte se (novinarji), da je vaš poklic vsak dan sramotnejši.

 8. Ocitno se 80 procentov tu s komentarji prisotnih in kar je bolj zaskrbljujoce, avtorji na portalu Casnik in ocitno tudi njegovo urednistvo, odlocate, da boste na napacni strani zgodovine glede podnebnih sprememb in sirse glede varovanja stvarstva.

  Zastavlja se mi vprasanje, kje ste lahko formirali taksna stalisca. V krscanskih obcestvih, v druzenjih katoliske mladine in izobrazenstva, ne. Zanesljivo nekdo, ki bi se v Straziscu druzil v okviru gibanja Pot z Vinkom Kobalom in njegovimi, ne bi mogel razviti tak brezbriznostni odnos do narave. Niti pri jezuitih, npr. pri izjemnem Mihi Zuzku in njegovih druzenjih pod Mangartom. Da o Franciskovih skupnostih niti ne govorimo, saj gre za tipicnega pro-okoljskega svetnika.

  Odkod vam tak odnos? Iz averzije do strank Zelenih, ker jih cesto vlece v levo? Iz polaganja upov v mocno Trumpovo roko, ki da bo z njegovim novoodkritim desnicarstvom zmlela politicno levico? Prazni upi. Trump bo unicil republikansko stran s tako politiko, ne levice.

  Spominjate me, tudi ko sem zaradi odnosa do podnebnih sprememb delezen ocitkov sledenja ideologiji, namesto znanosti in zdaj, absurdno, celo komunizma, na tiste v ZDA, ki so pred okoli 50 let zanikali svarila pred ogromno skodo, ki da jo zdravju povzroca kajenje in trdili, da gre za politicno in ideolosko zaroto. Seveda se je vse izkazalo kot resnica v zvezi z vzrocno povezanostjo med kajenjem in obolevanjem in umiranjem za celo vrsto boleznimi ( lahko bi tu nasteval cez 50 vrstic, pa ni casa, ne prostora). Skratka, zagovorniki cigarete so se kardinalno osramotili in poniknili iz javnosti. Enako se bo prej ali slej zgodilo omalovazovalcem problema podnebnih sprememb.

  Ce bojo oz.boste slucajno prevladali s svojim odnosom do varovanja narave in primerne klime v okviru katoliskih obcestev, utegne to Cerkvi na dolgi rok skodovati bolj kot pedofilne afere. Zaenkrat pac v vrhu Cerkve z aktualnim papezem nikakor nimate somisljenika. Nikakor ne, hvala Bogu.

  Ce boste prevladali znotraj politicne desnice, toliko slabse za desnico. Mladi in izobrazeni se bojo se bolj odvracali od desnice, kot se ze zdaj. V EPP sicer prevladuje zmerno pro-ekolosko stalisce. Nenazadnje je avtor skovanke ekosocialno trzno gospodarstvo ne kak levicar, ampak tedanji vodja avstrijskih krscanskih demokratov Joseph Riegler. I nova voditeljica CDU ima proekoloska stalisca in zagovarja zaprtje vseh nemskih termoelektrarn na premog do leta 2030.

  Hvala Bogu obstaja se pamet med politicno dejavnimi katolicani. Ce ne v Sloveniji, pa zunaj nje. In Slovenija je, globalno gledano, na sreco nepomemben delcek celote.

  • Mene pa zanima odkod takemu intelektualcu toliko strupa in žaljivega nastopaštva, brez enega samega poskusa argumentirati stališča. Lahko bi vsaj koga citiral. Saj ti je gotovo jasno, da se povprečne temperature planeta ne da niti izmeriti s tako natančnostjo kot bi bila potrebna. Še več, niti tisti, ki trdijo da jo znajo izračunati ne povedo s kolikšno napako so jo izračunali. Da ne govorim naprej o izmišljanju učinka tople grede s CO2 na čelu.
   Tu v dolgem komentarju podtikaš stvari, ki niso sporne nikomur. Kaj naj bi to dokazovalo? Nič! Razen vzvišenega prezira.

   • Zdravko: “Mene pa zanima odkod takemu intelektualcu toliko strupa in žaljivega nastopaštva, brez enega samega poskusa argumentirati stališča.”
    ================

    Fanatično verjetje v neko idejo naredi tudi iz intelektualca neumneža.
    Poprečne temperature zemlje se ne da izmeriti na zemlji, meriti bi morali z lune. 🙂

  • Iz tebe bruha en sam fanatizem, vsebinskega argumenta pa nikakršnega. Sam fanatizem in napadanje drugače mislečih.

   Daj mi povej, zakaj ne smem podvomiti v to dogmo o globalnem segrevanju? Zakaj nisi sposoben z vsebinskimi argumenti nikogar prepričati.

   Vse, kar znaš, je napadati vsakega, ki si drzne razmišljati malo drugače. Še strokovnjake. Pa groziš ves čas.

   To s tvojim kajenjem je neumnost. Mainstream je bilo takrat kajenje in mainstream je danes žuganje o globalnem segrevanju.

   Zapomni si, da skeptiki do segrevalnega alarmizma nismo proti ekologiji. Le dvomiti si upamo – po tvoje pa ne bi smeli.

 9. Ah IF, saj sicer niste nakladač. Sedaj pa užaljenost, ker ste tu osamljen vernik v dogmo o človekovi krivdi za klimatske spremembe. Človek lahko veruje v karkoli. Če hočete verovati v to dogmo, pač verujte. A pustite drugim, da mislijo s svojo glavo. Glede negativnih vplivov na okolje na tem portalu ni bilo opaziti, da bi se teh težav kdo ne zavedal in ne zagovarjal njihovega zmanjšanja.

  Treba je ločevati med negativnimi vplivi na okolje in klimatskimi spremembami. Med njima ni ugotovljene dramatične povezave.

 10. Kaj ve IF o nas? Kaj ve o našem vseživljenjskem varstvu okolja in strastnem varčevanju z energijami ? Kaj ve o tovrstno prizadevni vzgoji naših otrok? Kako nas lahko napada samo zato, ker pač nimamo časa raziskovat teorije ali sporazume, ki jih premalo držav upošteva – mi pa ta čas in raje v svojem lokalnem okolju delamo več, kot vsi teoretiki skupaj.
  Edino, o čem bi morali govoriti in ukrepati skupaj je: kako ustaviti ignoranco vladajočih v zvezi s starimi in novimi ekološkimi bombami, ki jih je v tako majhni SLO odločno preveč.

  • Ne napadam na splosno, napadam skepso ali v glavnem kar zanikanje, ki omogoca politicno blokado resnim prizadevanjem za zmanjsanje toplogrednih emisij. Podnebno katastrofo je mozno omiliti predvsem s hitrim in radikalnim zmanjsevanjem uporabe fosilnih goriv, zacensi s premogom in s hitrimi in radikalnimi ukrepi za vecjo energetsko ucinkovitost.

   Mozno je skratka veliko narediti, a je problem volja. Nenazadnje je problem ozonske luknje dokaz, da je ucinkovito resevanje velikih okoljskih globalnih problemov mozno in da vcasih zadostujejo celo relativno enostavne tehnoloske spremembe. Samo je treba problem prepoznati kot problem, najti resitev in jo izpeljati. Skeptiki in zanikovalci to ocitno blokirajo.

   V nicemer tak napor ne ovira resevanj lokalnih, prebivalstvu morda bolj prezentnih okoljskih problemov. V nicemer.

   • Napadaš skepso neupravičeno. Prizadevanja za zmanjšanje toplogrednih plinov so brez argumentov. Zato je kakršnokoli napadanje izraz kvečjemu agresije in ne skrbi za okolje. Nedopustno. Vse skupaj je že “crap science”! In ti si pripravljen napadati druge zaradi tega?!

   • Napadanje skepse je čisti totalitarizem. Tipično levičarsko, ko v njihove dogme ne smeš dvomiti, ker so “znanstvene”.

    Morda te bo tole malo streznilo:
    https://www.foxnews.com/science/10-times-experts-predicted-the-world-would-end-by-now

    Ko začneš z idejo radialno, se je treba prijeti za denarnico.

    Če se res mudi, je treba trdo pritisniti na Kitajsko in Indijo. Pa imata še vedno odpustke. Pri nas bi pa uvajali ekofašizem. Tudi v pariškem sporazumu.

    Mi skeptiki nič ne blokiramo.

Comments are closed.