Danes je dan mladih in uvod v leto mladih

0

Po ocenah ZN je vsak 5. prebivalce Zemlje mlad: skoraj (od tega 60 % v Aziji), v  Evropi pa jih živi le 10 %. Delež mladih v svetu pa se zmanjšuje.

Letošnji mednarodni dan mladih je začetek mednarodnega leta mladih 2010-2011

Letošnji 12. avgust, mednarodni dan mladih, je poseben – z njim se namreč začenja mednarodno leto mladih. Tema letošnjega Mednarodnega dneva mladih pa je dialog in medsebojno razumevanje s poudarkom na dialogu med mladimi različnih kultur in med različnimi generacijami.

Mladina – osebe med 15. in 29. letom

Mladina je v strokovnih razpravah različno definirana. Združeni narodi štejejo med mlade vse, ki so stari od 15 do 24 let, Statistični urad RS pa, podobno kot nekatere evropske države, mladino opredeljuje kot mlade ljudi v starosti 15–29 let.

Po ocenah ZN živi v svetu 1,2 milijarde mladih

Skoraj vsak peti prebivalec sveta je mlad – star med 15 in 24 let. Vendar se, kljub povečanju njihovega absolutnega števila, delež mladih v svetu zmanjšuje: med letoma 1985 in 1995 se je njihov delež (od celotnega prebivalstva) zmanjšal skoraj za 1,5 odstotne točke, do leta 2050 pa se bo po napovedih zmanjšal še za 4,8 odstotne točke.

Skoraj 85 % mladih živi v državah v razvoju, od tega 60 % v Aziji in 10 % v Evropi. Kljub veliki urbanizaciji sveta živi večina mladih v ruralnih območjih, v podsaharski Afriki, jugovzhodni, južni in centralni Aziji in Oceaniji.

Vir: Statistični urad RS

Foto: Asif Akbar, SXC