Pismo bralca: Zavrnimo socialni eksperiment

164
Foto: ktar.com.
Foto: ktar.com.

14. člen Ustave v povezavi s 14. členom EKČP in Protokolom št. 12 EKČP zavezuje zakonodajalca, da spoštuje enake pravne položaje in razlikuje med različnimi.

Zakonodajalcu torej ne prepoveduje, da bi položaje pravnih subjektov urejal različno, prepoveduje le, da bi to počel samovoljno, brez razumnega in stvarno upravičenega razloga. Moder zakonodajalec bo najprej presodil ali je to kar želi spremeniti, dejansko potrebno spremeniti. Naravno stanje prakse, v našem primeru družinske zakonodaje, zahteva preučitev in precizno refleksijo, ne pa ad hoc sprememb, ki jih v najboljšem primeru lahko označimo za socialni eksperiment.

Večji del izvajanj zagovornikov spremembe družinske zakonodaje se vrti okrog odprave krivic istospolnim parom. Svoje zahteve utemeljujejo s sociološkimi spremembami in sodobnimi razvojnimi trendi globalne družbe ter zatrjevano odpravo neustavnosti trenutnega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, kar zavajoče povezujejo z ugotovljenimi neustavnostmi s strani Ustavnega sodišča, ki pa se nanašajo zgolj na ZRIPS, v nobenem delu pa ne na ZZZDR.

V pluralni, demokratični družbi ostaja odprto soočenje mnenj v javnem prostoru indikator stopnje demokracije. V primeru spreminjanja družinske zakonodaje, o kateri bomo odločili volivci na referendumu, pa smo zagovorniki pravic otrok in družin z uporabo političnih orodij kot je deklaracija Sveta Evrope proti referedumu s strani SMC, SD in ZL, že v naprej diskvalificirani in pri mnogih ustvarjalcih javnega mnenja označeni kot ksenofobi in nestrpneži. Dejstva govorijo seveda drugače, in imenovane postavljajo na laž.

Ne gre spregledati dejstva, da so se predlagatelji sprememb družinske zakonodaje za razliko od zadnjega poskusa sprememb družinske zakonodaje v letu 2012, tokrat izognili soočenju argumentov v polju strokovnega diskurza.

Že iz pripravljalnega obdobja zakona, ki ni omogočilo javne razprave je razvidno, da moč argumenta ne bo imela zadnje besede. Tokrat gre za uporabo argumenta moči.

Da v argumente in strokovno razpravo zagovorniki ne verjamejo, pove že preprosto dejstvo da je Društvo psihologov zgolj ponovilo svojo izjavo iz leta 2011. Čeprav se je od takrat v polju strokovnega raziskovanja, izvedlo nekaj odmevnih in kvalitetnih raziskav.

Omenim naj le odmevnejše sociološke študije prof. Regnerusa, z raziskavo New Familiy Structures Study; profesorja socialnega dela Lorena Marksa, ki je za znanstveno revijo Social Science Research izvedel študijo Same sex parenting and children’s outcomes, v kateri je analiziral študije Ameriške psihološke zveze ter odkril da gre v 77% za neverodostojne, večinoma prirejene študije, s selektivno uporabno znanstveno kritičnega aparata. Pogostejše čustvene težave otrok pri odraščanju v istospolnih skupnostih ugotavlja tudi profesor sociologije Donald Paul Sullins.

Navedeni izsledki govorijo prav nasprotno od ugotovitev Društva psihologov, ki navajajo, da za razvoj otrok ni razlik če živijo v družinski skupnosti z očetom in mamo ali homoseksualnih in lezbičnih skupinah. Te so, po njihovo, glede učinkov na otrokovo rast in razvoj primerljive družini očeta, matere in otrok.

Na podlagi navedenega je odmik zagovornikov v polje pravne prisile razumevanja človekovih pravic pričakovan. Poenostavljeno gre za to, da želijo zagovorniki redefinicije družine določiti vsebino in pojem človekovih pravic v skladu s svojim razumevanjem. Tokrat s sklicevanjem na človekove pravice odraslih, gejev in lezbijk.

ESČP je v različnih nedavnih razsodbah (Schalk in Kopf proti Avstriji, in Haemaelaeinen proti Finski) ugotovilo, da istospolna poroka ne spada v nabor človekovih pravic, na katere so se sklicevali omenjeni istospolni pari, zlasti na 8. in 14. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Evropsko sodišče za človekove pravice je s tem implicitno določilo da spada istospolna poroka med posebne okoliščine, zaradi katerih se ni mogoče sklicevati na 8.člen konvencije.

Menim da je ESČP imelo v mislih več izmed navedenih okoliščin, še posebej del v katerem 8.člen EKČP omenja zavarovanje zdravja ali morale, in zavarovanje pravic in svoboščin drugih ljudi.

Nesporno je, da bi z ugoditvijo tej zahtevi LGBT lobiji zahtevali posvojitve ter celo vrsto drugih pravic, posebej še uvajanje teorije spola v šolstvo, in javne ustanove, kar skozi stranska vrata uvajajo celo nekatere osnovne šole pri nas, MOL s certifikati LGBT prijaznim ustanovam, pa povsem odkrito.

Potrebno je opozoriti, da se redefinicija družine, ki z vsemi stranskimi posledicami pomeni uvajanje socialnega eksperimenta v Sloveniji dogaja pod vodstvom koalicije in dela opozicije. Gre za evidenten poskus enormne prekoračitve mandata zakonodajalca, za prekomerno in nesorazmerno poseganje države in politične oblasti, ki si želi podrediti simbolni status podeljevalca pravic državljanom, ki nam, zaradi tega ker smo ljudje, pripadajo že same po sebi.

Način, da vlada preko politične moči, s preglasovanjem zaukaže novo družbeno normo, medtem ko lahko kot taka na simbolni ravni le potrdi obstoj na človekovo osebo vezanih pravic, ki jih ima vsak državljan, je poskus vpeljave novega totalitarizma.

Ta zlorablja okvir večjih družbenih sprememb in procesov, posebej globalizacije.

V sodobni evropski družbi je družina očeta, matere in otrok še vedno osrednji civilizacijski simbolni prostor, nujen za optimalen razvoj človekovih naravnih danosti. Tak razvoj v totalitarnem sistemu ni mogoč, in kot pravi Kant, je človek lahko obravnavan le kot cilj, nikoli kot sredstvo, v čemer je bistvo človekovega dostojanstva, na katerem temelji duh človekovih pravic.

Teh pa ni mogoče vsebinsko opredeliti, če prej ne vemo, kaj je univerzalno prisotno v vseh ljudeh, in od njih neodtujljivo.

Zahteva po priznanju človekovih pravic je postavljena v samo jedro evropske zavesti.

Pravic ki so neodtujljive vsakemu človeškemu bitju, rojenem v času in prostoru, so z njim v nujni zvezi ter od njega neodtujljive. Izvorni seznam človekovih pravic najdemo v Lockovi antropologiji, ki se izvorno navezuje na Aristotela.

V Nikomahovi etiki je po Aristotelu definicija človeka tudi temelj etike, saj je dobro (in osrečujoče) ravnanje tisto, ki v polnosti udejanja ali uresničuje zmožnosti, ki jih ima človek po svoji naravi (Nik.et., I,13). Človekove pravice so tako instrument, ki ščiti svobodo, v kateri posameznik polno udejanji svoje naravne zmožnosti.

Iz takšnega razumevanja izhaja, da morala v besedilih evropskih pravnih aktov ni samovoljno ali poljubno določen pojem te ali one družbe, kot meni dr. Šušteršič.

Če pogledamo filozofsko izpraznjenost in sociološko neartikuliranost argumentov zagovornikov redefinicije družine, lahko ugotovimo, da gre pri slednjih za temeljni nesporazum, in da so v njihovem diskurzu človekove pravice razumljene kot pravica posameznika, da počne kar hoče, ohlapna meja ki jo ob tem upoštevajo, je nedorečena svoboda drugega posameznika, pogosto poljubno interpretirana in upoštevana in kot taka ne more varovati koristi šibkejših, posebej ne otrok.

Otrok ne sme postati predmet pravice koga drugega, ampak je kot nosilec človekovega dostojanstva, hkrati nosilec neodtujljivih pravic, ki so v samem bistvu vezane na človeško naravo.

Koristi in pravice otrok nedvoumno ostajajo nad interesi in željami odraslih, zato je potrebno sporno novelo zavrniti.

Franci Donko, teolog, filozof in socialni delavec

164 KOMENTARJI

 1. “Zakonodajalcu torej ne prepoveduje, da bi položaje pravnih subjektov urejal različno, prepoveduje le, da bi to počel samovoljno, brez razumnega in stvarno upravičenega razloga.”

  In tu manjka še… ter na podlagi osebnih okoliščin iz 14. člena URS, med katere, tudi po razlagi našega Ustavnega sodišča, sodi tudi spolna usmerjenost. 🙂

  Se pravi, URS prepoveduje, da bi se položaje pravnih subjektov urejalo različno na podlagi osebnih okoliščin, torej s kršitvijo 14. člena. To preprosto pomeni, da zakonodajalec ne sme nekoga obravnavati drugače, ker je npr. moški, ali ker je določene rase itd. oz. ker je homoseksualec. In ker je zakonodajalec de fact homoseksualne zveze pravno povsem izenačil z heteroseksualnimi, nima dejansko nobenega pravnega argumenta več, da zakonsko zveze ureja diskriminatorno, saj bi dejansko s tem kršil 14. člen URS.

  Študije, ki jih članek navaja, so pa predmet posmeha v strokovni javnosti in veljajo za šolske primere slabe prakse v znanstvenem raziskovanju.

  Samo odziv 200 različnih raziskovalcev s tega področja na to “famozno” raziskavo.

  https://familyinequality.wordpress.com/2012/06/29/200-researchers-respond-to-regnerus-paper/

  Od te raziskave se je distancirala celo univerza, katere član je Dr. Regnerus z izjavo:

  Like all faculty, Dr. Regnerus has the right to pursue his areas of research and express his point of view. However, Dr. Regnerus’ opinions are his own. They do not reflect the views of the Sociology Department of The University of Texas at Austin. Nor do they reflect the views of the American Sociological Association, which takes the position that the conclusions he draws from his study of gay parenting are fundamentally flawed on conceptual and methodological grounds and that findings from Dr. Regnerus’ work have been cited inappropriately in efforts to diminish the civil rights and legitimacy of LBGTQ partners and their families. We encourage society as a whole to evaluate his claims.

  • Koristi in pravice otrok nedvoumno ostajajo nad interesi in željami odraslih, zato je potrebno sporno novelo zavrniti.

   • Seveda, ampak glede tega ne morejo obstajati razlike, ki bi pomenile kršitev prepovedi diskriminacije na podlagi osebne okoliščine. Z drugimi besedami homoseksualni pari imajo do otrok povsem enako “pravico” kot heteroseksualni. Nič večjo, niti nič manjšo.

    • Ima pa otrok pravico do očeta in mame. Poleg tega – kot sem že večkrat poudaril – trenutna zakonodaja ne diskriminira nikogar na podlagi spolne usmerjenosti.

     Saj pri poroki nihče ne vpraša o spolni usmerjenosti – zahtevana sta le moški in ženska.

     • Ne, te pravice nikoli otrok ni imel, če bi jo, potem država ne bi dovoljevala enostarševskih družin.

      Trenutna zakonodaja glede zakonske zveze je očiten primer diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti.

      Ta tvoj butast argument sem že večkrat zavrnil. To je isto, kot če bi zahtevali prepoved krščanske vere in to z argumentom, da lahko tisti, ki želi biti veren prakticira islam, hinduizem, budizem ter ostale religije.

      Bistvo homoseksualne spolne usmerjenosti je ravno v tem, da gre za razmerje ljudi istega spola, trditi, da mu ni kršena pravica zato, ker se lahko poroči z osebo drugega spola je tako povsem enaka neumnost, kot če bi trdili, da kristjanu ni kršena pravica do veroizpovedi zato, ker lahko prakticira npr. islam.

      Skratka, ravno v tej zahtevi po moškem in ženski je diskriminacija, torej kršitev pravice, kot bi bila kršitev pravice v zahtevi, da lahko prakticiramo le islam.

     • Lažnivi nihil/jesus. Ta sprememba družinskega zakonika dejansko ne priznava enostarševskih družin.

      Namreč govori o dveh odraslih osebah.

      Seveda pa v svoji manipulaciji spet lažeš. Enostarševske družine nikoli so enostarševske po sili razmer.

      Trenutna zakonodaja glede zakonske zveze vsekakor ni primer diskriminacije spolne usmerjenosti, saj gejevski aktivisti niso niti dali tega v presojo na ustavno sodišče.

      Spet lažeš.

      Glede na to, da ne dajem butastih argumentov, je matematično tvoja izjava lahko tako pravilna kot napačna.

      Nisi pa ovrgel pametnega argumenta. Spol in spolna usmerjenost sta dva različna pojma, ki nimata povezave.

      To, kar ti pišeš, seveda ni isto. V ustavi je zagotovljena svobda vere – brez izjem. V ustavi pa ni pravice do poroke s komerkoli – tudi z istim spolom.

      Istospolna usmerjenost nima nobene veze s pogojem, da se morata poročiti moški in ženska.

      Nobene diskriminacije ni. Diskriminacija bi bila le, če bi matičar vprašal, ali sta oba heteroseksualna.

    • Res, nič večjo in nič manjšo – pravzaprav je nima nihče, kajti pravica do otrok ne obstaja (obstajajo pa določene pravice, ki jih ima otrok). Razlika je ‘samo’ v tem, da imajo heteroseksualni pari ‘ogromnokrat’ večje možnosti, da otroka spočnejo.

     • Kakšne možnosti ima kdo, da otroka spočne, nima na vse skupaj nobenega vpliva. Saj nihče za homoseksualce ne zahteva, da bi imeli enake možnosti, da spočnejo otroka kot zdravi heteroseksualci, ampak da bi tako možnost sploh imeli.

     • Prosim, če se lahko ponovno preberete: “nihče za homoseksualce ne zahteva, da bi imeli enake možnosti, da spočnejo otroka kot zdravi heteroseksualci, ampak da bi tako možnost sploh imeli.” In mi, prosim, razložite, kako naj imata dva moška skupaj (brez sodelovanja ‘tretje osebe’) možnost spočeti ‘lastnega’ otroka.

     • Ja, kjer si pa prebrala, da implicira možnost imeti otroka zgolj spolni odnos med dvema osebama? 🙂 Saj ravno to pravim, nihče ne zahteva, da bi homoseksualcem dali “pravico” da spočnejo otroka na enak način, kot ga lahko heteroseksualci, saj to ni mogoče, ampak na nek drug način, ki pač že obstaja in ki se ga poslužujejo tudi heteroseksualni pari, ki otrok pa naravni poti ne morejo imeti, pri čemer seveda pride v poštev tudi posvojitev.

      Skratka, možnost imeti otroka ne implicira le spolnega odnosa, niti ne implicira le biološkega starševstva, čeprav je v medicina danes možno tudi to, da ima otrok več kot dva biološka starša.

      http://www.bbc.com/news/magazine-28986843

      🙂

     • Spet mutiš nekaj tja v tri dni.

      Pravica, ki jo navajaš, ne obstaja za nikogar. Obstaja le pravica otroka do najboljših možnih staršev – to pa je očeta in mame.

    • AlFe: “Koristi in pravice otrok nedvoumno ostajajo nad interesi in željami odraslih, …”
     ============

     jesus: “Seveda, …”
     ============

     jesus: “ampak ”
     ============

     jesus: “Z drugimi besedami homoseksualni pari imajo do otrok povsem enako “pravico” kot heteroseksualni.”
     ============

     Ta trditev je velika neumnost. Pri heteroseksualnih parih je normalno, če imajo otroke v lastni “produkciji”. Tu se ne govori o “pravici”, ker gre za naravno stanje. Ker pa homoseksualni pari ne morejo “producirati” otrok v medsebojni zvezi, pa bi vi radi pravico otrok, ki je “seveda” nad pravicami odraslih izničili s tem, da bi otroka porinili v homoseksualno skupnost.

     Če je “seveda” ne obstaja noben “ampak”!!!

     Če so pravice otrok “seveda” nad interesi in željami odraslih, potem homoseksualni pari (odrasli) nimajo enake pravice do otrok kot heteroseksualni.

     • Neplodni heteroseksualni pari jih tudi nimajo v lastni “produkciji”. 🙂

      Torej, ena možnost je, da prepovemo rojevanje otrok s pomočjo medicinskih posegov, druga pa seveda ta, da to medicinsko pomoč nudimo nediskriminatorno vsem, ki bi si na tak način želeli otroka imeti.

      Naravno stanje nima nobene zveze s pravicami, to je pri tebi in tebi podobnimi problem. V naravnem stanju te lahko jaz kadarkoli ubijem, pa zaradi tega to ni moja pravica. 🙂

      Drugi problem, ki ga imaš kot homofob je pa ta, da ti ni jasno, da ima homoseksualec tavno toliko pravic do otroka kot kdorkoli drug iz naslova enakega človekovega dostojanstva. Tvoja homofobna ideologija je tu povsem brezpredmetna. To je isto, kot če bi Hitler trdil, da Židje nimajo pravice imeti otrok. To so pač bolestne blodnje. Če torej lahko na določen način do otroka pride heteroseksualni par (umetna oploditev, posvijitev…), potem mora homoseksualni par imeti enako pravico. Lahko pa seveda rečemo, ne, edini dovoljen način rojstva otrok je spolni odnos. Ampak potem otrok odpade tudi za heterosekaulne pare, ki so so neplodni.

      Tako da še eden več, ki ne razume, da homoseksualcem nihče ne deje nekaj, kar jim ni mogoče dati, ampak nekaj česar jim je in to iz naslova pravic, ki jih imajo tudi heteroseksualni pari, saj umetna oploditev in ostali medicinski ukrepi niso namenjeni samo homoseksualcem, še manj to velja z posvojitve.

     • Umetna oploditev je namenjena zdravljenju neplodnosti, ne pa proizvodnji ali izpolnjevanju nekih izmišljenih pravic.

     • jesus: “Naravno stanje nima nobene zveze s pravicami, to je pri tebi in tebi podobnimi problem. V naravnem stanju te lahko jaz kadarkoli ubijem, pa zaradi tega to ni moja pravica.”
      =======================

      Itak nima nobenega talenta, da bi razumel osnove logike v katere si se sam zapletel in seda zato napadaš z fašističnimi izpadi.

      Za heteroseksualni par imeti otroka je naravna stvar, ker to omogoča narava, ni pravica ampak stvar odločitve med dvema imeti ali ne (po naravni poti). Na drugi strani pa homoseksualni par ne more “sproducirati” otroka na naravni način, lahko ga kvečjemu posvoji za to pa potrebujejo dovoljenje drugih, torej je subjekt “pravice” (dovoljenja).
      Zato se glede tega ne da izenačevati hetero in homo pare.

      Drugo:

      jesus
      18.11.2015
      19:25
      Neplodni heteroseksualni pari jih tudi nimajo v lastni “produkciji”. 🙂

      jesus: “Torej, ena možnost je, da prepovemo rojevanje otrok s pomočjo medicinskih posegov, druga pa seveda ta, da to medicinsko pomoč nudimo nediskriminatorno vsem, ki bi si na tak način želeli otroka imeti.”
      ======================

      Sami zdravniki so dejali, da je umetna oploditev stvar zdravniške etike pri zdravljenju neplodnosti hetero para in da se od njih ne more zahtevati oplojevbanje samskih zdravih žensk. Nič se te ne prime, sediš na ušesih, vse v imenu neskončnega trajbanja svoje homo – ideologije.

  • Prav tako je treba zaostriti odgovornost moških pri oplojevanju. Nekaj v tem smislu:

   Če moški oplodi žensko, mora z njo v skupnost imenovano poroka, da skupaj pripravita novo nastalo človeško bitje na življenje. Pri tem naj jim, če ne gre drugače, vsaj moralno pomaga družba. Če pa se moški noče, ne more … poročiti, se mu ga odreže.

  • Tovariš lažnivi nihil/jesus.

   Ustavno sodišče te je postavilo na laž.

   Ti si tipičen primer človeka, ki podpira vse te leve neumnosti predvsem iz sovraštva do kristjanov.

   To dokazuješ tudi z linki, ki jih sploh ne razumeš. Zate je važna številka. Gejevski aktivisti bodo z lahkoto našli 200 somišljenikov, čeprav bodo njihova mnenja sramota za stroko.

   Vsebine pa ne razumeš.

   • Ustavno sodišče se je izognili vsebinski odločitvi in še enkrat več dokazalo, da gre za nesposobne ideološko obremenjene uradnike, ne pa varuhe človekovih pravic in svoboščin.

    Lahko bi mi enkrat to sovražnost do kristjanov vsaj poskušal dokazati, namesto da to ponavljaš kot stara lajna brez argumentov. Jaz sovražim kristjane ravno toliko kot sovražim vse ostale, ki diskriminirajo. Se pravi, to, da ti ne dovolim diskriminirati ljudi ne pomeni, da te sovražim, pomeni to, da si prizadevam za svobodno in enakopravno družbo vseh ljudi. Pravico diskriminirati nima nihče. Niti kristjani ne.

    Glede sramote za stroko. Prosim navedi eno samo strokovno združenje v razvitem svetu, ki podpira idejo, da so homoseksualne družine za otroka škodljive? Očitno ti res ni jasno, da obstaja na desetine študij in raziskav, ki tega nikoli niso potrdile. Raziskav, ki so podprte z vsemi znanstvenimi kriteriji in ki jim nikoli nihče ni oporeka strokovnosti. In potem imaš te dve ali tri “famozne” raziskave, ki z znanostjo nimajo nič opraviti in jih celotna znanstvena javnost zavrača kot brezpredmetne. Tu ne gre za 200 ljudi, ampak za enotno mnenje stroke.

    Enake neumnosti so trosili pred usavnim sodiščem ZDA, ko se je o tem vprašanju odločalo in so trdili, da naj bi bila stroka na tem področju razdvojena, dokler ta stroka ni jasno poudarila, da glede tega ni nobene razdvojenosti, ampak da je mnenje stroke povsem enotno in da tistih par ljudi, ki poskuša z nekimin neznanstvenimi pristopi dokazovati lastna prepričanja, ne pa dejstva, nimajo nobene znanstvene relevantnosti. Z drugimi besedami, v razvitem svetu ni niti enaga strokovnega združenja, ki ni ideološko kontaminirano, ki bi podpiralo idejo, da so homoseksualne družine za otroka škodljive. Niti enega samega.

    Tako da vprašaj se, zakaj homofobni aktivisti niso sposobni najti 200 strokovnjakov, ki bi njihove neumnosti podrplo? A ni odgovor očiten? 🙂

    • Komentiram samo par zavajanj:
     – Ustavno sodišče je imelo pred sabo zgolj odločanje o (ne)dopustnosti referenduma. Ko/če bo imelo pred sabo pritožbo na vsebino, se bo opredeljevalo o vsebini.
     Drugače pa lahko v ločenih mnenjih ustavnih sodnikov (in pri tem lahko mirno preskočite g. Mozetiča) preberete tudi kaj vsebinskega.
     – vse več umazanih poslov prihaja na dan: kako so se opravljale ‘znanstvene raziskave’, dobro plačane in prikrojene po meri določenih lobijev; tudi to, kako se je sprejemala (izsiljevala) odločitev vrhovnega sodišča ZDA (multinacionalke …).
     – In, žal, imate pomanjkljive podatke o tem, da vsi ‘trobijo v vaš rog’. Pa tudi če bi: vse glasnejši so in vse več je odraslih, ki so kot otroci rasli v homoseksualnih razmerjih – njihova pričevanja zaležejo več kot vse ‘strokovne študije’ prirejenih raziskav …

     • To, kar ti označuješ kot zavajanje je ravno posledica birokratskega obnašanja ideološko usmerjene peterice na US.

      US je dolžno, po Ustavi, prepovedati referendum, ki bi lahko za posledico imel poseg v človekove pravice in svoboščine, hkrati pa v tem primeru tega sploh ni preverjalo, kar pomeni, da je dopustilo referendum, brez da bi sploh vsebinsko presojalo, ali lahko izid referenduma pomeni kršitev človekovih pravic.

      Ravno s to logiko, ki jo ti tu predstavljaš, je tako US doseglo ravno to, da se je izognilo nečemu, kar je bilo dolžno po ustavi storiti, torej zaščititi človekove pravice za to, da je zavarovalo neko ideološko stališče.

      In tvoj zadnji odstavek je naravnost smešen. A si kdaj prebirala kaj statističnih podatkov o duhovno pohabljenih otrocih, ki so bili vzgojeni v heteroseksualnih družinah? 🙂

      Tako da ne vem, na osnovi česa si ti predstavljaš, da bi morala biti vsaka homoseksualna družinska skupnost za otroka pozitivna, saj to ne velja niti za vsako heteroseksualno. Pohlej primer Fritzla. Mati in oče. Idealna družina, ki je svoje otroke posiljevala v kleti. 🙂 In takih družin je kar nekaj, zakaj torej tega ne uporabiš za argument, da so heteroseksualne družine za otroka škodljive? Skratka, treba je zadevo gledati globalno. Odstopanja bojo v vsakem primeru, skratka, zlorabljeni otroci bojo seveda tudi znotraj homoseksualnih družin, ravno tako, kot so znotraj heteroseksualnih.

     • statističnih podatkov o duhovno pohabljenih otrocih,
      ===========
      Takih podatkov ni, ker tudi takih raziskav ni. Zato tudi takšna pohabljenja niso predmet strokovnih raziskav za homoseksualce.
      Kar pa se izkorišča za promocijo gej porok, češ da z otroci ni problema, če jih imajo.

     • Nihil/jesus, razsodbe ni bral in tudi, če bi jo, je ne bi razumel ali hotel razumeti.

      Zanj je pomembno le to, da mu odločba ni všeč, ker ne more kar vsiliti svoje ideologije drugim.

      Zato pa tako tuli.

     • Lažnivi nihil/jesus.

      Homoseksualne poroke in posvojitve NISO človekova pravica, zato je US lahko razsodilo edino tako, kot je razsodilo že ESČP. To NI človekova pravica.

      Izid referenduma NE MORE povzročiti kršenja človekovih pravic, ker, kot sem napisal zgoraj, ne gre za kršenje človekovih pravic.

      Najprej se nauči, kaj so to človekove prvice, kajti to, kar ti zagovarjaš – NISO.

      In, ko ti dokažemo, da so gejevski starši iz pričevanj – škodljivi za otroke – pa spet manipulativno nekaj mutiš, in blatiš heteroseksualne družine.

     • Še stotič te morem popravit, da nihče ne trdi, da je pravica do zakonske zveze človekova pravica, ampak je človekova pravica prepoved diskriminacije. 🙂

      Diskriminacija pa še kako pomeni kršitev človekovih pravic.

      In kje si mi dokazal, da so gejevski staši kaj bolj škodljivi kot heteroseksualni Fritzli, ki svoje otroke zaprte v kleti posiljujejo in imajo z njimi otroke? 🙂

     • To je pa grda manipulacija, zelo grda. Izbrati najslabši primer in ga posplošiti: “Vsi ste taki!” Temu se pravi sovražni govor in prav bi bilo, da administrator teh spletnih strani opravi svoje.

     • Ma bejž. Ko človek nastavi ogledalo tistemu, ki ravno na tak način manipulira in posplošuje, pa ste končno sposobni videti “grdoto”? Ja, dobro jutro!

      Zakaj te “grdote” nisi prepoznal že v Alojzovemu komentarju? 🙂

      Poanta mojega komentarja je ravno v tem, da ne moremo iz posamičnih primerov sklepati na splošno. Tako kot zaradi raznih heteroseksualnih Fritzlov ne moremo sklepati, da so heteroseksualne skupnosti neprimerne za vzgojo otrok, ne morem niti iz raznih primerov homoseksualnih družinskih skupnosti, znotraj katerih so imeli otroci slabe izkušnje, posploševati na vse.

      Ena zadnjih večjih študij, ki temelji na spoštovanju vseh znanstvenih kriterijih, za razliko od raznih študij, ki so jih sproducirali homofobni lobiji, ki ne zadoščajo niti osnovnim kriterijem znanstvenega raziskovanja in sklepanja, je tako npr. pokazala, da so otroci homoseksualnih zvez v povprečju celo na boljšem, saj naj bi bili srečnejši in splošno bolj zdravi.

      Če bi bi bilo to, kar se homofobni lobiji trudijo dokazati, vsaj pol res, potem takih rezultatov niti pod razno ne bi mogli v takih raziskavah dobiti.

      http://www.huffingtonpost.com/2014/07/07/children-of-gay-parents-study-_n_5563547.html

      Skratka, kar se da znanstveno je dokazano, da za dobrobit otrok ni bistvena spolna usmerjenost staršev, ampak sam odnos staršev do otrok, torej odgovorno in skrbo starševstvo ter ekonomski njihov položaj. In to vse resne študije vseskozi dokazujejo. Konstantno, brez izjem.

      Ampak seveda, za homofobne lobije, ki se potem s potvarjanjem, manipulacijo in ne-znanstvenimi pristopi skušajo dokazovati nasprotno, je vse to zarota, čeprav seveda z argumenti, ki bi držali vodo, razultatov vseh teh raziskav niso sposobni ovreči.

      Geji predstavljajo 2-3% populacije in tako majhna populacija niti pod razno ne bi mogla imeti takšne podpore strokovne javnosti kot jo ima, ki je dejansko več kot 95%, če ne bi šlo za dejstva. Nihče tu nima nobenih interesov, da bi gejem delal uslugo in jim priznaval nekaj, kar ne obstaja.

      Če bi bilo v škodo gejev toliko kvalitetnih raziskav kot jih je v njihovo korist, potem bi tudi sam imel vsaj dvom, ali je z vidka vzgoje otrok primerno izenačevati pravice homoseksualnih skupnosti z heteroseksualnimi, ampak ker jih ni, si pač ne morem nekaj izmišljevati le za to, ker mi geji niso všeč.

     • j..nihil, tebi se pa gre, do neskončnosti si pripravljen it samo da bi tvoja obveljala. a ne ?!?
      Ampak resnice so tako preproste, samo da ti tega žal ne veš.
      Mora bit pa zelo močen ta motiv ki te poganja.

     • Do neskončnosti?! Ne, do tja ne morem, samo do dejstev in pri dejstvih ne gre za to, čigava bo obveljala, ker gre za dejstva.

      In se strinjam, dejstva so preprosto, samo videti in upoštevati jih je treba.

      Motiv, ki me poganja je pa motiv poštenega in pravičnega odnosa do vseh ljudi, kar je motiv, ki je človeško družbo pripeljal do stopnje civilizirane skupnosti in ki to civilizirano skupnost kot tako ohranja in izboljšuje.

      Skratka, povsem enak motiv, ki bi me poganjal v primeru, da bi nekdo tebi, ker si npr. kristjan, odrekal enake pravice iz naslova imeti in vzgajati otroke.

      Motiv je torej ta, da sem mnenja, da diskriminacija ljudi na temelju njihove osebne okoliščine ne sodi v civilizirano družbo. Ali gre za geje, ali koga drugega me sploh ne zanima.

      Podobno kot sem npr. skeptičen do predloga SDS, da naj bi prepovedali nošnjo burke in nikaba, ker to po moje nesorazmerno posega v versko kulturne pravice muslimsnakih žensk. Pa nisem niti musliman, niti ženska, niti muslimanska ženska, ki nosi burko ali nikab.

      Ali pa podobno kot sem mnenja, da bi morali v okviru javnega šolstva dopustiti izbirne in prostovoljne verske vsebine, torej verski pouk, pa spet sploh nisem vernik, niti nimam interesa, da bi moji otroci verski pouk obiskovali.

      itd.

      Torej, a zdaj morda kaj bolj razumeš, kakšen je moj motiv? 🙂

     • Dejstva so na naši strani.

      In ker ti zagovarjaš spremembo, moraš TI dokazati, da so istospolni starši dobri za otroke.

      Ena zadnjih večjih študij, ki temelji na spoštovanju vseh znanstvenih kriterijih, za razliko od raznih študij, ki so jih sproducirali gejevski lobiji, ki ne zadoščajo niti osnovnim kriterijem znanstvenega raziskovanja in sklepanja, je tako npr. pokazala, da so otroci istospolnih zvez v povprečju na mnogo slabšem kot otroci heteroseksualnih staršev.

      Skratka, kar se da znanstveno je dokazano, da je za dobrobit otrok pomembno, da ima oba starša istega spola. In to vse resne študije vseskozi dokazujejo. Konstantno, brez izjem.

      Geji čeprav predstavljajo tako majhno populacijo, imajo čas in denar in imajo nesorazmeren vpliv na vse. Poleg tega gre za združbo še feminist in ostalih kulturnih marskistov.

      Skupa pa so ekstremno močan lobi. Saj tudi dobivajo veliko denarja od vseh držav – nesorazmerno.

      Seveda pa mora nihil lagati in zavajati.

     • Nihila poganja sovraštvo do kristjanov in krščanstva.

      Zato pa tako laže in manipulira, češ, kako se zavzema za to in ono, v resnici pa se ne.

      To je glavno bistvo pri teh, za to tudi niso za noben kompromis, ampak le napadajo drugače misleče.

      V čisto vseh raziskavah, ki ne vsebujejo očitnih napak, ugotavljajo, da so slabše, če manjka en spol.

      Seveda pa teh rezultatov nihil ne priznava. Potem pa najde eno obskurno raziskavo, ki daje – prikaže nekatere stvari morda celo boljše, kar je pa slabše – ps kot, da sploh niso raziskovali – in ne prijavijo.

    • Lažnivi nihil/jesus.

     Spet lažeš. Ustavno sodišče je razsodilo vsebinsko in edino pravilno, ter tudi v skladu z rasodbami ESČP.

     Ti pa v svoji ihti lažeš in žališ US – brez osnov.

     Ti sovražiš kristjane, saj sam to dokazuješ, zato ne bi tako ihtavo tulil teh neumnosti in laži, ki jih tuliš ves čas.

     Ti sovražiš kristjane in vse, ki se ne strinjamo s tabo. Zdaj to poskušaš skriti za neko sovraštvo do tistih, ki jim očitaš diskriminacijo.

     Ti si ne prizadevaš ne za svobodo niti karkoli, ampak zgolj za zatiranje kristjanov in desničarjev. Zato si pripravljen podpreti vse, kar je kontra, pa, čeprav je škodljivo. Zato tudi ves čas govoriš o zatiranju tistih, ki jih imaš za nazadnjake – te po tvoje lahko kar zatiraš.

     Dokazov, da so homoseksualni starši za otroke škodljivi, smo ti dali kolikor hočeš, ampak v svojem fanatizmu vse zavračaš.

     Pa še tega ne veš, da v zda nimajo nobenega “usavnega” sodišča, ampak le vrhovno, ki je razsojalo. Seveda ne razumeš ne vsebine razsodbe ne česarkoli. Le všeč ti je rezultat, zato jih tam častiš, naše ESČP in US pa žališ.

     Homofobnih aktivistov ni. Ste pa kristjanofobni aktivisti. In strokovnjakov je na naši strani več kot dovolj, le, da ti ožigosaš vse za nestrokovnjake – ker ne tulijo v isti rog. Potem jih pa ožigosaš za ideološko kontaminirane. V resnici so pa ideološko kontaminirani tvoji.

     • US ni odločalo vsebinsko in to so celo sami eksplicitno priznali, ko so rekli: “V tej zadevi Ustavno sodišče ni presojalo ustavne skladnosti (še) veljavnega Zakona
      o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
      , prav tako tudi ne ustavne skladnosti ZZZDRD,
      o katerem naj bi se izvedel zakonodajni referendum.” Tako da ne bluzi. Ravno to je pa bistveno vprašanje, ali je ureditev, ki homoseksualcem prepoveduje sklepanje “homoseksualnih” zakonskih zvez v skladu z usavo ali ne. 🙂

      Ravno sem ti dokazal, da lažeš in pišeš neumnosti, torej po tvoji logiki si ti tisti, ki sovraži vse, ki se ne strinjajo s tabo, če ne ne bi lagal in pisal neumnosti. 🙂

      In še vedno nisi pojasnil, kako zatiram kristjane, kaj jim pa prepovedujem, a to, da nesmejo diskriminirati drugih ljudi. A potem tudi ti zatiraš neonaciste, ker jim ne dovoliš uvelajvlati njihove rasistične in antisemitske ideologije? 🙂

      Dokazov, da so homoseksualni starši ni, vse raziskave, razen dveh, treh zblojenih, ki se jim smeje vsa svetovna strokovna javnost, ker so dejansko strokovno brezvredne, potrjujejo, da homoseksualni starši niso za otrokov razvoj nič manj ustrezni. Skratka, spet lažeš in pišeš neumnosti.

      V ZDA imajo res vrhovno, ker imajo sistem sodne presoje, ampak njihovo vrhovno je ekvivalent našemu ustavnemu, je torej zadnja instanca za varstvo ustavnosti, tako da vsebisnkem smislu ni nič narobe, če ga označujemo za ustavno, ker opravlja isto funkcijo, kot ga v sistem ustavne presoje opravlja ustavno sodišče. 🙂

      Homofobnih aktivistov je v Sloveniji na pretek in vsi se skrivajo za nekimi argumenti, s katerimi poskušajo zakriti bistvo problema, ki ga imajo v razmerju do homoseksualcev, to pa je to, da so prepričani, da so homoseksualci zaradi svoje spolne usmerjenost manj vredni. To je pa bistvo homofobije.

      Kakšne strokovnjake imate na svoji strani pa je sta lepo pokazali tisti dve raziskave, na katere se tako glasno opirate in ki ju je celotna strokovna javnost označila za brez vrednosti.

     • Lažnivi nihil, ti vedno lažeš in zavajaš, kar pišeš.

      US NI dolžno preverjati vsakega zakona, ki se nihilu sprdne. Ampak le tisto, kar pobudniki zahtevajo.

      Tvoji parlamentarci, ki so hoteli preprečiti referendum v svojem odgovoru na poziv sodišča niso navedli NITI ENEGA KONKRETNEGA člena, ki bi bil v neskladju z ustavo, pa bi ga ta novi zakon popravljal.

      Po drugi strani je Mozetič v ločenem mnenju JASNO ZAPISAL, da tradicionalna oblika družine kot nova – nobena ni v nasprotju z ustavo.

      Ti pa lažeš in zavajaš.

      Ravno sem ti dokazal, da lažeš in pišeš neumnosti, torej po tvoji logiki si ti tisti, ki sovraži vse, ki se ne strinjajo s tabo, če ne ne bi lagal in pisal neumnosti. 🙂

      Pa ne samo enkrat – večkrat sem ti dokazal, da lažeš in zavajaš.

      Vse RELEVANTNE raziskave in PRIČEVANJA kažejo, da istospolni starši NE MOREJO BITI enako dobri kot starši različnih spolov.

      Vsa svetovna strokovna javnost se smeje le tem raziskavam, ki kažejo, da so istospolni starši enako dobri kot normalni.

      Relevantne in znanstveno korektne pa kažejo, da istospolno starševstvo ni dobro za otroke.

      Homofobov in homofobnih aktivistov ni. Ste pa kristjanofobni aktivisti, ki le iz sovraštva do krščanstva podpirate vse sprevrženosti.

      Imamo seveda boljše strokovnjake, katere pa si trudijo gejevski lobiji z lažmi diskreditirati. In to počneš tudi ti.

      Strokovno napačne so pa raziskave, ki dajejo take rezultate, kot si želite.

 2. Prav tako je treba odstraniti miselnost, da je že vsako prijateljstvo enako klasični družini. Kajti klasična družina je edini način življenja, ki da dovolj otrok, da se lahko družba upre islamistom, ki homoseksualce in gospode s provokativnim imenom kamnajo do smrti.

  Poudarjam: “Gospode s provokativnim imenom kamnajo do smrti!”

  • Naj gre naš “jesus” v muslimanski svet in naj se naziva “alah”. Gotovo je to ženska z višjim moških hormonov. Ali moški brez moških hormonov (jajc).

   • Ne, jaz bi vam predlagal, da greste vi muslimanski svet, saj velja tista, da naj se enak z enakim druži. Tam se boste očitno o družinskih zadevah vsi lepo razumeli.

    Se pravi, če je za vas zahodno evropska civilizacija preveč liberalna, potem pač pojdite živeti tja, kjer družbe niso liberalne.

    In ni vse v hormonih, ampak tudi v možganskih sivih celicah. Kam slaba kvaliteta le teh vodi, pa vidimo v praksi tudi v komentarjih na tem potralu. 🙂

     • Ja, tako da veselite se, ker bo kmalu družina spet to, kar mora po vašem biti in ne bo več razvrednotena z raznimi liberalnimi idejami, homoseksualci bojo pa spet stigmatizirani.

      Skratka, pozdravljajte te migracije, ki bojo ta pokvarjen liberalni svet spet spremenili v svet, kjer ima religija glavno in zadnjo besedo.

      Ali pa je morda problem v tem, ker gre za muslimane? Uppsss… 🙂

     • Jesus: “… in ne bo več razvrednotena z raznimi liberalnimi idejami, …”
      ===================

      Kakšen napuh in domišljavost. Ni neka anarholevičarska neumnost liberalna ideja.

     • Smejemo se vam lahko že sedaj, ko s svojo politično korektnostjo pljuvate v lastno skledo.

      Najprej boste na vrsti homoseksualci, potem ateisti – kristjane morajo pa pustiti pri miru. Tako uči Koran.

    • Ja nihil/jesus, ti si res lep primer slabe kvalitete teh sivih celic…

     Sploh pa. Zakaj se pa ti ne preseliš v državo, kjer se grejo ta eksperiment, nas pa pustiš tukaj?

     Lahko se preseliš tudi v Pakistan, tam je baje homoseksualcev kot listja in trave.

  • alfe – upam, da nimaš otrok samo zato, da se bomo lažje tepli proti islamistom?

   ampak, za hec, sledimo tvoji logiki – kaj ne bi bilo potem najpametneje, kar država lahko naredi, da dopusti otroke homoseksualcem (z umetno oploditvijo in posvojitvami iz tujine) .. ali morda misliš, da če boste z referendumom zavrnili poroke, se bodo pa homoseksualci množično začeli poročati z nasprotnim spolom in zaplojevali otroke?

   glede kamenjanja pa – še ne tako dolgo nazaj se je čisto isto počelo pri nas (pod streho neke druge religiji, ki je tu ne bom omenjal, da ne bom koga prizadel)

   • Ne, ni najboje.

    Bo pa veselo, ko bodo vaši otroci – otroci homoseksualcev – potem zahajali v radikalni islamizem, ker bodo tako zavoženi – zaradi vas.

    • ajaaa! to je torejvzrok porasta radikalnega islamizma! istospolne družine ….

     ti si resnično moten.

     • Obveznoime, ker se imaš za tako razgledanega – so k isisu pristopali tudi mladi, ki niso bili muslimani.

      Zanimivo je, da so vsi odraščali brez očeta. Nekateri tudi v lezbičnih družinah.

 3. Pozdravljam to pogumno pisanje.

  Vidim v Sloveniji kolektivno ovčerejo. Kolektivizem.

  Velik hlev so “napredni”, ki jim tak dajejo družbeni inženirji, ki na živem mesu družbe delajo krute eksperimente in nas počasi kuhajo kot žabe. Mediji jim trdo držijo Štangelj, za to se ta ovčje raja počuti močna, napredna, samozavestna. Vsa strokovna društva so ugrabljena in instrimentalizirana.

  Druga hlev ovc so tisti, ki jim je vsaj del vrednot ostalo in se sklicujejo na zdravo kmečko pamet in na krščanske vrednote. Hkrati pa kot komunistični hlapci čakajo, da vse za njih stori njihov Stalin, Firer. Podobno kot pasivni volivci SDS (ki vraževerno in fanatično verujejo, da jih EDINO JJ lahko ODREŠI), se naše ovce v celoti zanašajo na Firerja Primca ali na lokalnega Firerja župnika. Sami so nesamostojni in neaktivni. Še manj ustvarjalni ali celo podjetni.

  Tretja skupina pa so največje ovce. Ki fanatično mislijo, da so svobodne in neopredeljene. A problem je, ker jih je strah. In se zelo bojijo. Poglejte mafijski projekt TEŠ6B. Ni bilo niti enega strokovnjaka med inženirji, ki je javno nasprotoval. To vem, ker sem kot inženir iskal podporo. Pa je nisem nikjer dobil. Podpisal sem se verjetno kot edini inženir na listo Vilija. Ne vem koliko tehnikov, inženirjev, doktorjev naravoslovja je to podpisalo. Prav tako koliko tržnih ekonomistov, managerje, podjetnikov, gospodarjev. Saj taki tipični mafijski komunistični me ga projekti niso novi, že 70 let jih spremljamo.
  Pa lažni ekologi, ki blokirajo vetrne elektrarne že 40 let zaradi “baje ptičev”, a so tiho kot zaprta rit, ko se naredi ekološki zločin četrtine tisočletja.

  Analogija so vzgojitelji, učitelji, psihologi, psihoterapevti. Isto so tiho kot rit. Nikogar ne poznam, ki bi se proti tej socialistični, kapitalsko najmočnejši MAŠINERIJI SPREMINJANJA DRUŽBE (DR. MENGELE) ZOPERSTAVIL. Mar res nihče razen Primca nima jajc? A so nas državne službe, njihova varnost, služba državne varnosti (SDV) tako zelo pohabile in etično spridile?

  • Stroka je TEŠ6 podprla, ne samo da mu ni nasprotovala. Političnim odločitvam za TEŠ6 predhodijo strokovna mnenja s podpisi univerzitetnih profesorjev, sodelavcev Inštitutov Milan Vidmar, Jožef Štefan. Nekateri od teh so se malo ali nič pojavljali v javnosti, nekateri bolj ( Novak). Zdaj ni seveda nikogar od teh niti blizu, da bi zagovarjali svoj DA v času, ko se je odločalo.

   In zanimivo, niti medijev ti ljudje niti malo ne zanimijo; niti motivi za vsebino takratnih ekspertiz. Motivi se pa lahko merijo tudi s cvenki, nad mizo ali celo pod njo. Saj ne trdim, da bi pri njih tudi našli 4 milijone gotovine nepojasnenega izvora kot pri Urošu Rotniku. Ampak, kaj se ve …

   • Ekologi so pobasali milijone Evrov podkupnin. TOLIKO časa tulijo ti “civilniki”, dokler ne dobijo mastnega zneska na TRR.

    Mencingerjev privatni inštitut pa je dobil nekaj milijonov za pocarsko nestrokovno ekonomsko študijo.

    • Dvomim, da ekologi na račun svojega civilnega angažiranja osebno bogatijo. Če so v nekem deležu proračunsko financirani ( lokalno, državno, evropsko), je to celo varovalka. Namreč če je podpornik privatnik ali podjetje, je konflikt interesa lahko mnogo bolj prisoten.

     Ekologi so konkretno nasprotovali državnemu projektu. Torej jih država s financiranjem ni kupila. Če bi ekologi donacijo dobili od rudnika, termoelektrarne ali NEK, bi bila stvar mnogo bolj problematična.

     Ekološke organizacije tudi niso, kolikor vem, pri vrhu civilnih združenj po vsotah državnega financiranja. Mislim, da je kakšen Mirovni inštitut precej višje.

 4. Primc Firer? Župnik Firer?!
  Ah, ne bom komentiral.

  Dober in pogumen članek. Z nejevero še sedaj gledam na izjavo Društva psihologov, kako so lahko izjavili kaj takega. Tu ne gre za neumnost. Tu gre za zlorabo otrok, za mentalno nasilje nad otroci. In gotovo bi tudi stroka lahko ugotovila vsaj to, da mora otrok razviti odnos do obeh spolov. In da so za to že otroci enostarševskih družin prikrajšani. Tu pa bi jih kar institucionalno “zajebali”.

  • Društvo psihologov je v bistvu društvo prijateljic Ljubice Marjanovič, leve ideologinje in desne roke ministra Slavka Gabra. Njena podaljšana roka.

   Mnogo psihologov misli povsem drugače.

   • Se strinjam. To ti govorim. Mnogo jih misli drugače. Ampak so “p**ičke”. Zlorabljene Fritzlove žrtve. Nikakršne strokovne ali človeške avtoritete. Polomljeni. Zlomljeni. Povabljeni.

  • Ja. Skiciram to bedno obnašanje faranov, ko ima župnik vedno prav, nihče ga ne upa kritizirati, vedno ima Firer zadnjo besedo. Ta strah. To fevdalno, mafijsko vdanost, to vraževerno čaščenje avtoritarnih kreatur.

   Ravno sem prebral čudovit tekst Mazzinija (ki mi je zadnje mesece drugače že zelo beden postal). Govori podobno. O kolektivnih robotkih.

   Bog ne daj, da bi kdo povedal svoje mnenje, bil ustvarjalen, proaktiven ali podjeten. Takoj izgubi službo, družbo, članstvo v ŽPS in članstvo v stranki. Ljudje se umaknejo od njega, saj je izgubil milost pri firerju.
   http://www.siol.net/priloge/kolumne/miha_mazzini/2015/11/najvecji_tabu.aspx

    • Odstrani sovražne predsodke zaradi strankarske obsedenosti in boš videl, da nas je zelo malo, ki se v Sloveniji v 90 procentih strinjamo v vrednotah.

     Desnica je tako neučinkovita, ker ne vključuje vseh podjetnih, ampak odloča samo eden, ostali samo ubogajo in v konfliktih v gostilni nabijajo. Res smo od komunistov (in tudi prej od avtoritarnih klerikalcev) globoko poškodovana družba in osebe.

     • sovražne predsodke zaradi strankarske obsedenosti
      ========
      Te že ne razumem več.
      Še manj, kako je lahko kler(ikalec) avtoritaren. To se izključuje. Manjka formalna oblast za avtoritarnost. Pa še pridiga se o svobodi, kar je v nasprotju z avtoritarnostjo.

 5. Tukaj je treba povedati nekaj:

  1. Gejevski aktivisti

  Njih žene predvsem sovraštvo do kristjanov. Večina jih sovraži tudi homoseksualce, ampak kristjane sovražijo še bolj. Tak primer je tudi župan Ljubljane Zorangutan.

  Zato – predvsem iz sovraštva do kristjanov – niso pripravljeni na nikakršen kompromis – recimo rešitev v posebnem zakonu.

  Zato tudi pri sprejemu zakona o registraciji istospolne skupnosti niso hoteli sodelovati z vlado, ker ni bila prava – šli so na nož. In čeprav prej niso imeli nobenih pravic, pa so jih z zakonom dobili kar precej – so protestirali tako, kot, da bi uzakonili preganjanje homoseksualcev.

  Enako velja v gejevskih društvih. Tam MORAŠ biti proti desnici in proti Katoliški Cerkvi. Oziroma MORAŠ razmišljati čisto enako kot oni, sicer si izdajalec.

 6. O kakšnem strokovnem diskurzu govori avtor? Stroka je svoje mnenje podala (tako slovenska, kot svetovna).
  Vse zgoraj omenjene tri raziskave pa so bile precej hitro razkrinkane z vsemi sveojimi napakami.

  Če pa se jih resnično želite držati, potem preberite Regnerusovo, v kateri je vzorec otrok, ki so od rojstva odraščali v istospolni zvezi – dva (2)!! in za tadva ugotavlja, da sta čisto ok! Torej, če se že sklicujete na te raziskave, upoštevajte njihove izsledke.
  ….
  Sicer tudi jaz pogrešam več stroke v predstavljanju, kot tudi prikaz tisočev družin in odraslih otrok, ki so čisto v redu odrasli in so čisto ok.
  Pomojem pa se stroka ne oglaša na vsak vaš vsakdnevni članek v vseh možnih medijih, ker, no, imajo boljše stvari za počet. Povedali so svoje in vejo, da vas en bodo prepričali, pa če osebno pride na vaš dom miljon otrok, ki so odraščali v istospolnih družinah.

  (tudi učitelj matematike vam bo samo 100x razložil, da je 2+2=4 in ko mu boste še 101 zatrdili, da je 2+2=7,3 vas bo pač pustil pri mir vedoč, da matematik pač ne boste)


  In preberem (pričakovane) komentarje .. Kaj zaboga pa naj bi bilo pa pogumnega na tem prispevku? .. Da je še enkrat povedal isto, kot govorite že par let in ste že tolikokrat dobili odgovore na vsa vaša vprašanja, strahove, zavajanja in neresnice…

  • Zakaj imam občutek, da je nekaj iztrgano iz konteksta? Npr. Regnerusova raziskava … V mojem izvodu piše (ne da je bil vzorec 2 otroka, ampak): “…samo dva izmed 200 otrok, ki so živeli v homoseksualnih skupnostih, je živelo v takšnih skupnostih od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. To kaže, kako redke so trdne homoseksualne zveze.”

   • Občutek vas ne vara – Regnerus je zadeve resnično iztrgal iz konteksta (kar tudi sam priznava)
    Žal je tudi vaš zaključek napačen.

    Regnerus je namreč stlačil pod “homoseksualne skupnosti” VSE družine, katerih starši so imeli v času vzgajanja otrok vsaj eno homoseksualno izkušnjo/vezo.
    Za ponazoritev – v to kategorijo pade normalna heterodružina. Starša gresta narazen. Oče ima dve tedna ljubimca, potem pa se znova poroči z žensko. Težko bi rekli, da gre tu za neko tipično istospolno partnerstvo? (mislim, da so pod to kaetgorijo padle tudi družne, ki so ostale poročene in je vmes imela naprimer mama ljubimko)

    Torej vse, kar je ta raziskava ugotovila (no, potrdila, kar je že dolgo znano) je, da je za otroka najboljše stabilno družinkso okolje. Nestabilno oz. ločitve staršev, pa na otroka slabo vplivajo.

    IN, da za edine dva otroka, ki sta od rojstva odraščala v stabilni istospolni zvezi, ni mogoče reči ničesar slabega – torej, da je z njima vse tako dobro, kot bi bilo, če bi ju vzgajala raznospolna starša.

    (lahko bi se reklo, da je to pravzaprav raziskava razbitih družin)

    • Za primerjavo so bili vzeti otroci iz homoseksualnih razmerij in otroci, ki so rasli v najmanj trdnih heteroseksualnih skupnostih (kjer je bil max. eden od staršev biološki). Če bi primerjali otroke iz homoseksualnih razmerij z otroki s trdnimi družinami (kjer živijo z očetom in mamo), bi bile razlike še večje.
     Prepišem nekaj zaključkove:
     “Odrasli, ki so kot otroci odraščali v homoseksualnih skupnostih se v primerjavi z otroki, ki so živeli z očetom in mamo, soočajo z naslednjimi pojavi:
     – 4-krat pogosteje prejemajo socialno pomoč
     – 50 % večja možnost, da nimajo polne zaposlitve
     – 4-krat pogosteje se identificirajo drugače kot heteroseksualni …”

     • marta – kot že povedano, v raziskavi sta bila zajeta DVA otroka, ki sta od rojstva živela v istospolni družini. vsi ostali so iz razbitih družin.


      mimogrede, ko ste zgoraj ravno omenjali financiranje… od kod pa mislite, da so se financirale tele tri raziskave?
      potrebujete namig? prav vse tri (!) so finacirane iz strani (tudi, jep, cerkvene), ki je apriori želela take razultate. (ostale raziskave, pa so financirane različno. večinoma preko univerz ali direktno od države)

      in prav pri regnerusu so tudi prišli na dan umazani posli (maile lahko najdete na netu) in dogovarjanje z naročnikom/plačnikom raziskave. nekako v stilu – vam bomo financirali raziskavo. približno tole bi radi da so rezultati. (in, saj ne da bi bilo zelo pomembno, ampak vseeeno, ni bil slabo plačan s par 100.000 dolarji…)

     • Ravno tukaj se obveznoime laže, ker so jasno primerjali primerljivo.

      Razlike so že pri ekvivalentnih zvezah.

     • obveznoime, pa saj raziskava je itak primerjala razbite družine med sabo.

      In različno spolne so se še vedno obnesle bolje od istospolnih.

     • alojz – ne vem, kako ti lahko še bolj natančno in počasneje razložim.

      v vzorcu sta bila DVA (2/two/zwei/deux/er/II) otroka iz istospolnih družin.
      vse ostale so bile razbite družine, ki z istospolnimi v nekaterih primerih niso imele čisto nobene veze. (med drugimo so “pozabili” naprimer izločiti tudi take, ki očitno lažejo)

      …tukaj je sedaj za mene konec debate o tem. 1+1=2 .

     • Brezveze, da karkoli razlagaš, saj manipuliraš z dejstvi – in prikažeš le tisto, kar ti paše, ne pa tisto, kar ti ne.

      Bistvo raziskave je, da so v vseh zvezah primerjali primerljive – enako razbite družine. Torej bi lahko ta dva izločili.

      In tudi v primerljivih – so jo otroci v istospolnih vezah odnesli slabše.

     • vseeno bom še enkrat odgvooril na tvoje trolanje – tudi sam mojster regnerus je ugotovil, da tistima edinima dvema v raziskavi, ki sta živela v stabilni istospolni zvezi, ne manjka ČITO NIČ in sva v vsem enaka otrokom iz heterozvez.

      …in če to prizna/ugotovi celo raziskovalec, katerega namen je že v osnovi bil, da izda negativno mnenje, potem moraš celo ti priznati, da ni tako slabo… (aja, tega seveda ne boš videl. ampak kajčmo)

     • Ti obveznoime lažeš in manipuliraš. In se obešaš na tista dva…

      Bistvo zgodbe je, da so primerjali PRIMERLJIVE heteroseksualne starše in homoseksualne starše.

      Tako, da tvoj izgovor, da gre le za otroke ločenih staršev in je vse posledica tega, je laž.

      Namreč v obeh primerih so bili starši ločeni – pa so v homoseksualnih razmerjih bili otroci še na slabšem. Torej je očiten dodaten negativen vpliv istospolnih staršev.

      Torej pri istospolnih starših, so otroci mnogo na slabšem kot pri različnospolnih.

     • alojz, ali si čisti lažnivec? ali manipulator ali zavedenec? ali samo trolaš?

      študija NE primerja razdrtih hetero in razdrtih homo družin. študija primerja razdrte “istospolne družine” z nedotaknjenimi biološkimi družinami.

     • Obveznoime, lažeš.

      Ti si lažnivec in pokvarjen.

      Točno ta raziskava primerja otroke v NESTABILNIH hetero družinah in enako nestabilnih homo družinah.

      Ti si pa očitno tako zelo obupan, da lažeš in lažeš.

      Zakaj se Marti ne upaš reči lažnivka in zakaj se niti dotakneš ne bistva, ki ga je ona sama napisala:

      “Za primerjavo so bili vzeti otroci iz homoseksualnih razmerij in otroci, ki so rasli v ***najmanj trdnih*** heteroseksualnih skupnostih”

     • alojz, ne – ne pravim, da je marta lažnivka, pravim pa, da to kar pravi NI res. in. to. je. dejstvo. pika.

      preveriš ga lahko tule:
      http://www.frc.org/issuebrief/homosexual-parent-study-summary-of-findings
      (in to je stran, ki zagovarja rengerusa!)

      podatki, ki jih marta navaja (in ti papagajsko ponavljaš) so za primerjavo nedotaknjeih bioloških družin z razdrtimi “istospolnimi” družinami.
      fakt.

      težko je reči, da primerja te razdrte “istospolne” družine z razdrtimi heteroseksualnimi, ker so ostale opcije:

      – children who were adopted by strangers before age two (AD); –> torej lahko obravnavane kot stabilne družine

      – respondents whose parents “divorced late,” after the child reached adulthood (DV);[5]
      –> tu gre za starše, ki so se ločili po tem, ko so otroci odrasli (torej pravzaprav tudi za stabilne družine v otrokovem otroštvu)

      – children who lived in a step-family (STP); –> tule bi moral zbrskati, ko obravnava definicijo – ampak nikjer ni rečeno, da to pravzaprav niso stabilne družine

      – children who lived with a single parent (SNG); –> tudi samske mame štejejo kot stabilna družina

      – and children in “All other” situations (OT-e.g., children with a parent who died). –> vse ostalo. hm….

      Ostaja torej še vedno dejstvo, da so primerjane razdrte družine z večinoma stabilnimi družinami.

      Za vse, ki znajo brati, mislim, da je tu konec debate o tem.

     • pa vseeno še par bizarnosti vzorca “istospolnih družin” iz te “raziskave”

      – polovica otrok iz teh “istospolnih družin” ni nikoli živela z istospolnim partnerjem svojega starša
      – cca tretjina teh otrok sploh ni nikoli (ali za zelo kratek čas) živela s svojim homoseksualnim staršem

      od celotnega vzorac jih je samo 51 živelo z istospolnima staršema več kot eno leto .. večina teh do maksimalno 4 leta…

      in kaj pravi Regnerus osebno v raziskavi o teh 51-ih v primerjavi z nedotaknjeno biološko družino:

      “Here we find only four significant differences, although the differences either are not indicative of any LM/GF disadvantage (i.e., sexual self-identification and having a same-sex romantic relationship) or do not gauge adult experiences (i.e., receiving public assistance in childhood and sense of safety and security while growing up). …”

      case closed.

     • obveznoime, ti lažeš in lažeš.

      Primerjali so primerljive družine in zaključki so:

      “While there are, of course, limitations to what any one study can “prove,” the data in the NFSS study are at least consistent with the following pro-family principles-ones which, unfortunately, pro-homosexual activists persistently deny:”

      Ena od točk:
      Children suffer when raised by homosexual parents -not only in comparison to being raised by a married mother and father, but also in comparison to all other family structures.

      Ne smemo pozabiti na izredno nestabilnost istospolnih zvez.

      Z linkom si sam sebe postavil na laž.

      Tudi, če izločimo dva (torej posvojitev pred 2. letom in po polnoletnosti), so vse manj stabilne.

      Pa tudi ti dve sta pomembni, kajti ravno do 2. leta se dogaja ključni razvoj – torej šok ob zamenjavi staršev.

      Po 18 letu – je pa vprašanje, kdaj se je začel zakon krhati.

   • Napaka pri teh raziskovalcih, ki dajejo take dobre stvari za otroke – so poleg običajnih, tudi to, da ne upoštevajo tudi teh dejavnikov pri istospolnih zvezah.

    obveznoime pa načrtno podtika ekstreme, ki itak niso bili del tega – da bi zavajal.

    Raziskava je dokazala slabost istospolnih zvez.

  • Bistveno je, da raziskave, ki kažejo, da za otroke v istospolnih družinah ni razlike, niso nič boljše.

   Torej pustimo, da države, ki jih imaš za bolj napredne, dokončajo eksperiment, mi pa ohranimo stanje tako, kot je bilo.

   Stroka tukaj ni enotna. Je pa res, da je zaradi agresivnosti gejevksega lobija – drugače mislečim težje priti v javnost.

   Psihologija pa ni matematika.

 7. 2. Geji in lezbijke

  Govorim o tistih, ki niso aktivisti in niso tako radikalni.

  Tukaj gre za filozofijo uživaštva in udobja – kamor šteje tudi tisto obdobje, ko si srečen in zaljubljen.

  Njihov problem je v tem, da so prepričani, da so za vse njihove težave krivi drugi, ker so ali homofobi ali pa zato, ker niso enaki drugim.

  Zato zmotno mislijo, da bodo pa s tem, ko se bodo lahko poročili, posvajali otroke, živeli vedno srečno in kot v raju.

  To je tudi razlog zakaj so istospolne zveze tako kratkotrajne – kemija popusti, pride realnost. To je danes problem tudi pri mnogih heteroseksualnih zvezah.

  V realnosti je pa tako, kot pravi Milivojevič. Dejansko gre za to, da se naučimo z nekom shajati celo življenje – ali vsaj do takrat, dokler se otroci ne odselijo.

  Pričakovanja gejev so pa še toliko bolj idealizirana – ker je tudi dosti propagande v tej smeri. Vedno se jih prikazuje kot precej idealno razmerje – realnost je pa nasprotna. Je celo več nasilja, več alkoholizma in drog kot pri heteroseksualnih parih.

  • – tudi če bi šlo za filozodijo uživaštva in udobja – in kaj potem? (raje kot filozofija trpljenja in jokanja)
   – in katere so te težave za katere geji krivijo druge? da jim ti drugi onemogočajo poroko – to pač drži. (ali morda težave, da jih nekdo pretepe, zato ker so geji?) .. ali si imel kakšne druge težave v mislih?
   – tako srečno in kot v raju kot se zdi, da živiš ti, ki si poročen? ..ne hvala. zdi se bolj kot pekel…
   – v sloveniji se 35% heteroseksualnih parov loči .. najbrž bi bilo zmotno pričakovati, da bo pri homoseksualcih kaj drugače? ..
   (anekdotično pričevanje, ampak vseeno – sam poznam kar nekaj parov, ki so skupaj 15-20 let .. sam sem s partnerjem skupaj 12 let – tako, da najbrž podiramo tudi strejt rekorde

   – če kdo, potem vi idealizirate heterozveze. in vi zahtevate, da bi morale biti nadidelane, da bi jim vi dovolili imeti otroke. realnost pa je seveda taka, da idealnosti ni.

   ..si povedal skoraj nekaj pametnega.. če se ti je uspelo navadi na svojo ženo, da shajaš in zdržiš z njo (vsaj dokler vama otroci ne uidejo), potem so boš naušil shajati tudi s tem, da obstajajo na svetu tudi homoseksualci. in da imajo nekateri celo otroke. (spoznal pa po vsej verjetnosti nikoli itak ne boš nobenega od njih – tako, da sploh ne vem kaj se sekiraš)

   • Zate, ki so ti pomembni le tvoji sebični interesi, je vseeno, če gre za filozofijo uživaštva.

    Ko imaš otroke, ta filozofija ne pride več v poštev. Pomembna je predvsem odgovornost in dobro otroka.

    Seveda načrtno nočeš videti, da homoseksualne zveze razpadejo še bistveno prej in pogosteje kot heteroseksualne.

    Jaz ne idealiziram heterozvez – ravno obratno je – gejevski aktivisti jih prikazujete kot zveze, kjer je vse narobe – od alkoholizma, nasilja itd…

    So pa statistike pri istospolnih zvezah še slabše.

    Nič se ne bom naučil podrejati tebi in tvojim željam. Jaz bom vedno vsakemu povedal, da so za otroke istospolne zveze slabe. In ni se mi treba navajati na te sprevrženosti.

    • neprestano mečeš naprej kakšne vse, da so te grozne homozveze (koliko je ločitev, kolijo je drog, koliko je nasilja, koliko alkohola, koliko uživaštva, koliko sebičnosti, koliko…) – potem pa se vam pove, da tudi heterozveze niso vse tako super kot vi zahtevate od istospolnih da so in potem smo spet krivi, da idealiziramo istospolne zveze…

     in kot že tolikokrat rečeno – seveda se ti ni treba navajati na vse to “sprevrženosti” – ker je ti po vsej verjetnosti nikoli v življenju ne boš videl in se ti ne bo treba na nič navajati.


     vseeno pa ti priporočam in zaželim malo hedonizma. lepo z ženo zvečer kaj dobrega pojejta, spijta kozarček ali dva dobrega vina, potem pa se par urc ljubita, kot da gre zares … pa bo jutri svet malo lepši, boš videl.

     • lažnivi in pokvarjeni obveznoime.

      Ves čas poudarjam, da so v homoseksualnih zvezah te stvari še BISTVENO SLABŠE kot v heteroseksualnih.

      Ker pa ti dejstva niso všeč, pa zavajaš s tem, da tudi hetero družine niso idealne.

      Torej dejstva so tebi v škodo in meni v prid.

 8. Homoseksualnost je odklon od normalnosti. To najbrž ni sporno. Takšni in podobni odkloni se v naravi občasno zgodijo. In tem odklonom naj bi sedaj v imenu (zlorabe) človekovih pravic prilagodili obnašanje normalnih.

  Onkraj zdrave pameti je sploh razprava, ali otrok potrebuje očeta in mater. To je ja samoumevno. Ženska ima lastnosti, ki jih moški nima in moški ima lastnosti, ki jih ženska nima. Otrok za zdrav razvoj potrebuje lastnosti obeh. To lahko vsakdo vidi.

  Psihologija ni znanost, kjer je 2+2 4. Lahko je tudi več ali manj. Tu je izid precej odvisen od interpretacije in vrednostnega sistema interpretatorja. Poleg tega ni gotovo, da se bo neki pojav, ki se v določenih generalnih okoliščinah zgodil v preteklosti, zgodil tudi v prihodnje. Celo fizikalna znanost ne daje dokončnih odgovorov, temveč le odgovore, ki veljajo do novih spoznanj. Na tako mehko stroko kot je psihologija, se nima smisla pretirano zanašati. Je premalo trdna in prevečkrat zlorabljena.

  Levičarjem je revolucija o gospodarskih odnosih propadla, sedaj si prizadevajo izvesti protinaravno spolno revolucijo, ki bi spet naredila več škode kot koristi.

  • Tudi medicino bi radi zlorabili. Tehniko umetne oploditve, ki je namenjena zdravljenju neplodnosti, bi kar uporabili za osemenjevanje žensk, kot živali.

   • Zdravko – če bodo tiste lezbike, ki to želijo, preživele to živalsko osemenjevanje, mislim, da se tudi tebi ni treba preveč sekirat za njih…
    (ampak lepo od tebe, da te skrbi, da se ne bodo slabo počutile)

     • Nadomestno materinstvo je v vsakem primeru očitna dehumanizacija ženske.

      To, da si geja za 9 mesecev lahko kupita žensko, začenši z njeno maternico, ki bo nosila plod z geni enega od njiju, ga hranila in varovala znotraj telesa, po rojstvu ga pa oddala gejema, kot da ni otrokova rodna mati, to je skrajno sprevrženo.

      To je mnogo hujša dehumanizacija od prostitucije in bi morala ostati prepovedana in kazniva!

     • IF – sem kje govoril o nadomestnem materinstvu? napisal sem lezbike, ki bodo šle čez to “grozljivo” proceduro.

      je pa nadomestno materinstvo tudi danes že uporabljano od ogromno heteroseksualnih parov.
      (in to urejajo čisto drugi zakoni, kot ta – in veljajo tako za homoseksualce, kot heteroseksualce)

     • To je isto! Mater si blesav. Mislim, s kom se mi pogovarjamo.
      Da možača svojo “partnerko” spravi skozi umetno oploditev!!!
      Saj, tebi dehumanizacija ne pomeni nič, ker se sam nimaš za človeka. Da o odnosu do ženske ne govorimo.

     • zdravko – 🙂 možača svojo partnerko spravi.. haha .. jaojao – res – s kom jest tukej zgubljam čas..

      dej povej zravko, kolko pa si ti že v živo spoznal (ali vsaj videl) lezbik? ..sej jih ni težko zgrešit ane? črn ledr, zabrita glava, pol tetovaž in vsak dan na fitnesu. ane?


      resnično, raje skrbi za svoje zdravje in počutje, kot da te tako skrbi za ubogo lezbijko, ki jo je njena nasilna možača, proti njeni volji zvlekla z zdravniku, da ji je dohtar zabil inekcijo sperme…..

     • Proti ali po njeni volji. Vseeno. Ampak, tebi beseda dehumanizacija nič ne pove. Tebi gre samo za provokacije in izzivanje nasilja. Kalimero.

     • zdravko – velike besede, velike.
      – naslednjič ko boš srečal nosečo lezbiko, jo povprašaj kako se je počutila pri umetni oploditvi
      – s samo pomočjo pri humanizaciji pa le začni pri sebi
      – spet sem jest kalimero? sej ti vendar jokaš kako uboge so lezbike…

      skratka – bod dec. če lezbika lahko preživi, in se ob tem čisto dobro počuti (pravzaprav še več kot samo dobro), umetno oploditev, lahko tudi ti brez solz to sprejmeš.

     • ne zdravko, mislim, da ti ne veš o čem je govora.

      pa te še enkrat vprašam – koliko lezbičnih mam si vprašal (ali pa vsaj na netu prebral o njih), da so se počutile dehumanizirane, ker so šle skozi postopek umetne oploditve?

      prvi korak do njihove dehumanizacije lahko narediš sam, tako da jih obravnavaš kot ljudi.

     • zdravko – še enkrat: KOLIKO lezbik ti je to potožilo?

      …ali pa, kakor pravijo, stop talking out of your ass…

     • ok. torej še naprej jemljem tvojo izjavo o “dehumaniziranih umetno oplojenih lezbikah” kot totalen bulšit brez kakršnekoli iskustvene ali kakršnekoli druge podlage.

      se mi je zdelo.

     • ne zdravko – kar bi jaz rad od tebe je, da mi objasniš od kod tebi ta izjava o tem, da se lezbike počutijo dehumanizirane zaradi umetne oploditve.

      zelo konkretno vprašanje.
      (sicer nisem pričakoval, da ti branje in razumevanje dveh stavkov dela take probleme)

      drugače pa imamo iskustva dehumanizacije homoseksualcev iz vaših virov kar dovolj, hvala.

    • Pa saj nimamo nič proti temu, samo naj si to same plačujejo, ne pa tako kot je bilo v preteklosti, ko so to želeli naprtiti na ramena vseh davkoplačevalcev.

     • riki – tisit par 100 ali 1000 evrov, je majhen začetni strošek za otroka in bodočega davkoplačevalca.
      (in mislim, da ni treba da te spomnim, da tudi homoseksualci plačujejo davke.)

     • Zdravko: “Pa imamo proti temu, tudi. Ni dovolj samo denar.”
      ===================

      Jaz ne, ker:

      … tega že sedaj ne moreš preprečiti

      … in ker se mi zdi, da umetna oploditev ni nezakonito dejanje.

      … in, ker tega ali si ženska na tak način omisli otroka in to tudi sama plača res ni moja stvar v katero bi se vtikal.

      Je pa res, da je vprašanje, če je ženska, ki si na tak način omisli otroka sposobna vzgajati otroka. Skratka, dvom je tudi pri meni.

     • obveznoime: “riki – tisit par 100 ali 1000 evrov, je majhen začetni strošek za otroka in bodočega davkoplačevalca.
      (in mislim, da ni treba da te spomnim, da tudi homoseksualci plačujejo davke.)”
      ===================

      No, če gre za majhen strošek naj ga plača ženska sama.

      In, plačujemo za zdravstveno zavarovanje. Umetna oploditev zdrave lezbijke ni zdravljenje.

     • Tudi kristjani plačujemo davke, pa nam država ne omogoča niti vsega, kar nam po ustavi in zakonu pripada.

     • alojz – česa, kar ti kot kristjanu pripada po zakonu in ustavi, ti država ne omogoča?
      (pa da naprimer meni, kot ateistu, omogoča)

  • Ljudje višji od 185 cm so tudi odklon od normalnosti. Tako kot Slovenci s 1500€ plače, slovenski pari z dvema otrokoma, ljudje, ki verjamejo v točno določenega enega boga, IQ 101 in več, belec v Kongu, črnec v Ljubljani, poštenjak v parlamentu… Problem normalnosti je, da je zalo izmuzljiv pojem in zelo malo pove. Predvsem pa ne pove, kaj naj z ne-normalnostjo (kamor tako ali drugače pademo vsi) Naj nehamo delati obleke za ljudi višje od 190cm? naj raje poslušamo nasvete butcev, ker jih je več kot pametnih? naj izselimo črnce iz ljubljane (ali raje naselimo toliko, da bo razmerje točno pol-pol)

   Tako je, psihologija ni eksaktna znanost (razen seveda, ko jo uporabljajo vaši). Vendar je aternativa biti brez nje (in ostalih mehkih znanosti in humanistike) veliko slabša. In se da čisto lepo ugotoviti, kako dobro je poskrbljeno za dobrobit otroka ali kakšnega mentalnega zdravja ter zadovoljstva in kako prilagojen za bivanje v drubi je nek odrasli. In raziskave kažejo, da otrokom v istospolnih družinah, kljub vaši “samoumevnosti”, ni nič hudega. in to je vse kar je pomembno.
   (sploh pa, kaj manj eksaktnega kot religija, bi se že težko našlo, pa to ne moti ljudi, da ji ne bi sledili)

   In tudi če bi lo za “protinaravno” spolno revolucijo levičarjev – vam ni treba sodelovati v njej. Nihče vas ne bo silil v homoseksualne odnose in vam kradel vaših težko pridelanih otrok.
   (čeprav, ojej, povsod same zarote in hudobni gejevski lobiji proti vam, ki vas je, koliko, samo miljardo? in imate v rokah večino svetovnega premoženja..)

    • hahaha – pri vsej stvari je najbolj zabavno, da vi neprestano jokate. (in te vaše solze nam pripisujete)

     in jokate, kako ste zatirani, ne vidite pa, da ste vi tisti, ki zatirate ..

     ehja… nima smisla

   • Saj nam že omejujete pravice.

    Do svobode govora, do svobode poslovanja in nesodelovanja v vaših akcijah.

    To dokazujejo visoke kazni in celo zaporne kazni.

    To bi pa ti kar vsiljeval.

    • res alojz? so morda potrkali pri tebi, ker take klatiš o homoseksualcih?
     kdo ti omejuje svobodo poslovanja? kaj si kdaj hotel komu prodat, pa ti niso pustili?? ali obratno – kaj si želel kje kupiti, pa ti niso pustili?

     ne nabijej v tri dni zaradi tiste ene nesrečne torte v ameriki (kjer greš lahko v zapor tudi za veliko manj. in jim je v interesu, da je čim več ljudi v zaporih, ker, hm, so zapori v privatni lasti)

     • Lažnivi obveznoime, ne sprenevedaj se. Vse je bilo že opisano tukaj gor.

      In nič ne nabijam v tri dni. Obsojeni so bili – na veliko denarno kazen zaradi tega, ker sta dve lezbijki načrtno hoteli ravno pri njih kupiti torto, čeprav sta imeli več možnosti.

      In to je svinjarija in kršenje človekovih pravic.

     • tako je, dragi trolček, – nabijaš v tri dni.

      imaš 1 primer. za vsak primer takšne butaste torte, ti jaz najdem primer v zadnji, recimo 20-30 letih, ko so kakšnega homoseksualca na zahodu pretepli do smrti.

      pravni sistem pač deluje tako kot deluje.
      srčno upam, da slovenci, ki smo narod, ki se zelo rad tožari, ne bomo šli še bojl po ameriški poti – kjer si lahko tožil mkdonlads, da si se opekel z njihovo kavo. ali da ti je ventilator odsekal prst, ker si ga rinil tja…

     • obveznoime, če je kdo trolček si ti, ker ti gre v nos to, da so zgolj zaradi tega, ker so hoteli živeti tako, kot so živeli, bili kaznovani s strani države.

      Tega ne moreš enačiti s čisto običajnim kriminalom.

     • “so živeli, tako kot so hoteli živeti in bili kaznovani od države” … tole se sicer pomojem nanaša na tisto butasto torto. malo pa najbrž tudi na tiste reveže, ki so pobili par gejev in jih je država potem poslala v zapor.
      in to v prejšnjih 50 letih, pred tem so pobijali geje na državni (pred tem pa na cerkveni) ukaz. jih je bilo pač treba pobit, ker so pač živeli tko kot so hoteli živeti.

     • Zate je to bedasta torta, ljudem so pa s tako oderuško kaznijo uničili življenje.

      Poleg tega to, kar se je dogajalo pred davnimi leti ne more in ne sme opravičiti sedanje nestrpnosti in ekstremnega sovraštva in kršenja človekovih pravic.

      Toliko pa geji in lezbijke nikoli niste trpeli, kot, če nekomu dobesedno uničiš življenje – z oderuško kaznijo in potem še z grožnjami nasilja, pa s tem, da si nihče ne upa poslovati z njimi.

     • tako je – zame je bedasta torta. bedasta situacija. bedasti peki in bedaste lezbike, da so se spravle tožit (po drugi strani pa – zakaj pa ne.)

      evole, na hitro pa par resničnih žrtev homofobije z letnicami smrti, da ne boš mislil, da se je to dogajalo samo pred 100 leti. (pretepeni, zaklani ali ustreljeni)
      Matthew Shepard(1998), Lawrence King(2008), Gary Matson in Winfield Mowder (1999), Paul Broussard(1991) , Nizah Morris(2002)
      (in v primerjavi s temi je tista butasta torta res kretenska)


      me pa zanima, kako bi ti reagiral, če ti nekdo nečesa ne bi hotel prodat zato ker si kristjan.

  • Je odklon, in je tudi spolna motnja. Politično so izmed vse množice spolnih motenj (nekatere sploh niso problematične) izvezli zgolj homoseksualnost.

   In ravno v tem je problem. Nobenih psihičnih in čustvenih težav ne bodo rešili s tem.

   V psihologiji ni tako enostavno kot v matematiki, to je res. Je pa v splošnem tako, da se psihologi strinjajo, da je za otroka najbolje, če ima očeta in mamo.

   Seveda pa obrnejo ploščo, ko se pojavi kontekst istospolnih – iz strahu pred izgubo službe itd…

   • homoseksualnost ni problematična, problematična je homofobija. (in mišljenje, da je homoseksualnost, in so homoseksualci, slaba ali celo zlo (in bi jih bilo treba odrinit ven iz družbe) je takorekoč definicija homofobije….

    • Homofobije danes ni. Problematična je le homoseksualnost, ki je iz političnih razlogov vzeta iz spolnih motenj.

     Ker je dejansko spolna motnja. Je motnja, kot je motnja npr. avtizem.

     To ne pomeni, da jih je treba izločiti, ampak upoštevati motnjo – in ne spreminjati družbe zaradi tega, ker tudi ne prilagajamo družbe avtistom.

     • alojz, karkoli ti pomaga lažje spati. dejstvo ostaja, da ti ustrezaš slovarski definiciji homofoba.

      z istimi argumenti, bi lahko vero označili kot anomalijo.

      tako je, alojz – zato nimamo posebnih zakonov za avtiste (kot jih ti želiš za homoseksualce) .. še tako za življenje nesposoben avtist se lahko poroči s slepo in gluhonemo invalidko in imata otroke…

      in je prav, da družba ne zavrača avtistov, tako kot do vseh ostalih državljano (ali ne-državljanov). in, če si opazil, ni veliko avtistofobije, je pa še vedno veliko homfobije.

     • Obveznoime, dejstvo je, da ne ustrezam nobeni definiciji homofoba, ti pa ustrezaš definiciji kristjanofoba.

      Nimamo posebnih zakonov za avtiste, imamo pa za epileptike. Pa ja ne boš rekel, da so epileptiki manj vredni?

      Sigurno pa ima ta nihil/jesus kar nekaj osebnostnih motenj. Najverjetneje spada med mejne osebnosti.

      Homoseksualnost je iz ideoloških razlogov bila odstranjena iz dolgega spiska spolnih motenj.

     • Pa nihil niti ne razume vsebine članka – saj to je jasno. Članek je obravnaval prave homofobe – torej take, ki bi pretepali homoseksualce ali jih hoteli ubiti itd…

      “Second, all these conclusions are based on a very limited sample”

      “To equate the two [mental illness and homophobia] I think actually steers us in the wrong direction,” he told us, “because if you want to cure someone of a mental illness, you approach it very differently than if you’re trying to change people’s attitudes and get rid of prejudice conceived as a cultural or social phenomenon.”

      Saj tudi nihil ne razume, kaj je duševna bolezen…

     • alojz: (upam, da znaš toliko angleško)
      Definition of HOMOPHOBIA: irrational fear of, aversion to, or discrimination against homosexuality or homosexuals
      –> jep, ustrezaš vsem trem.

      ali še malo širše:
      Homophobia encompasses a range of negative attitudes and feelings toward homosexuality or people who are identified or perceived as being lesbian, gay, bisexual or transgender. It can be expressed as antipathy, contempt, prejudice, aversion, or hatred, may be based on irrational fear, and is sometimes related to religious beliefs.

      –> jep za prvi stavek. in 5x jep za drugi stavek.

      mislim, da povsem in totalno ustrezaš splošno sprejeti definiciji homofoba.
      (ni dovolj, da pedra samo ne pretepeš, pa si že vzor strpnosti)


      če ne razumeš zakaj nekateri epileptiki ne smejo voziti avtomobila, potem mislim, da kakršnkoli pogovor s tabo res nima smisla (no po zgodovini tvojih komentarjev noben pogovor s tabo nima smisla – odgovarjam bolj zato, da se ne bi tule slučajno kdo našel, ki bi ti verjel)

      edina osebnostna motnja, ki jo jaz pri jesusu iz njegovih komentarjev opažam, je njegova neverjetna potrpežljivost, mirnost, racionalna argumentiranost in lepa artikulacija. vse kaže, da gre za precej inteligentnega in načitanega človeka, ki ima sam s sabo in svetom kar dobro pošlihtane stvari.

     • Obveznoime, jaz ne ustrezam niti enemu pogoju.

      Tudi drugemu pogoju ne ustrezam.

      Misliti pomeni nič vedeti. Jaz ne ustrezam niti enemu pogoju za homofoba.

      Jaz vem zakaj epileptiki ne smejo voziti avta, kot tudi vem, zakaj homoseksualci ne bi smeli posvajati otrok.

      Ti ne pri sebi ne pri nihilu ne opaziš bistvenih osebnostnih motenj – in to je ekstremno sovraštvo do kristjanov in desničarjev, ki se ne strinjamo z vama.

      Noben od vaju nima pošlihtanih stvari. Le en drugega podpirata in ponavljata večkrat ovržene laži.

 9. Iz istega družbenega okolja (levičarji, socialisti, komunisti, ateisti, anarhisti …) kot prihajajo težnje, da bi se staršem prepovedalo krstiti otroka v cerkvi, češ, da gre za mladoletno osebo, ki še nima svoje volje, da bi se odločala ali želi biti vernik ali ne, so ljudje, ki bi radi otroka porinili v homoseksualno skupnost.

  Dragi socialisti, komunisti, ateisti, levičarji, samozvani humanisti, samozvani strpneži, samozvani napredneži, …

  Dajte, bodite tudi v tem primeru dosledni v vaši “skrbi” za otroka.

  Prepustite otroku, da se, ko bo dosegel polnoletnost (18 let) sam odloči ali želi imeti/živeti s homoseksualnimi starši ali ne. 😉

  • tine – kje se pa sprenevedam?

   🙂 in, a ni to hecno (kako deluje pristranskost) – meni se namreč zdi, da vi nimate prav nobenega pametnega argumenta.

   zadeva je (ha – prav v psihologiji in socioogiji) zelo dobro znana in zato je dialog resnično problematična stvar. ..kaj šele sprememba mnenja nekoga..

   • Ne samo sprenevedanje. Trolanje in že naravnost gobezdanje. Provociranje in izzivanje nasilja. To je že prava metoda. Kalimeroti.

    • to vam je pa kar v krvi kajne, človeka, ki se v pretepu brani, označiti kot izzivalca nasilja in provokatorja

     in posiljene ženske so same krive, kaj se pa tako oblačijo, kajne…

     • ravno to je zdravko, mislim, da vam ni jasno za kaj gre.

      ..če že nočeš na moje zgornje vprašanja odgovorit, pa ne dvomim, da boš na tegale:
      koliko gejev in lezbik poznaš?

     • tvoj molk bom razumel, kot to, da v resničnem življenju ne poznaš nobenega geja in/ali lezbike (kaj šele para) ..
      torej, zdravko, vse tvoje govorjenje o homoseksualcih temelji na totalnem nepoznavanju. na tvojih predsodkih do povsem domišljiskih oseb (razen tistih treh gejevskih aktivistov, ki si jih videl na televiziji in dveh/treh medijskih osebah o katerih se šušlja, da morda so)

      skratka, jako si pameten glede nekih fiktivnih oseb, ki v resnici zate spoh ne obstajajo.

     • Jaz samo ne odgovarjam na neumestna vprašanja.
      To da ti skrivaš tisto najslabše v razmerju z moškim, ne pomeni da so ta razmerja ok. Imej ti svoja razmerja, ampak pusti pri miru poroke in otroke. To ni za vas.

     • Dovolj je, da pozna tebe obveznoime, pa vidi, kako si ti hudoben, kako si ti prav sovražen do vseh, ki razmišljamo drugače.

      Zato si tudi proti vsakemu kompromisu, ampak hočeš kar vse, če se pa kdo ne strinja s tabo, ga pa ozmerjaš.

 10. Ker homoseksualci ne morejo imeti lastnih otrok, mama ne sme biti mama, ampak mora biti oseba 1 in oče ne sme biti oče, ampak oseba 2, otroci ne smejo imeti optimalnega razvojnega okolja, je v šolah treba vsiljevati teorijo spola in degenerativno razvojno smer človeštva itd.

  Imejte se radi, živite kakor hoćete, a ne na račun otrok in normalnih skupnosti, ki jih proglašate za homofobne, torej nenormalne, če se z vami ne strinjajo. Prenehajte zlorabljati človekove pravice za nekaj, kar ni človekova pravica.

  • tine – mama bo še vedno mama. oče boš še vedno oče, ali pa tati, ali pa dada ali pa preprosto tine.

   otroci seveda lahko imajo optimalno razvojno okolje. idealno pa pač nikoli ni.

   vidiš, ravno s tem, ko sebe proglašaš za normalnega, homoseksualce pa za nenormale in s tem ponosno pokažeš na svojo večvrednost – pokažeš lepo, da je tvoj problem homofobija (in ne pravice homoseksualcev)

   • Očitno dejstvo je le,da se nekateri preprosto ne strinjamo s kar celostno nadomestitvijo in zamenjavo homo sapiensa za zgolj homo sexualca. Morda preprosto ne gre za isto vrsto…V demokracijah pa se tudi sicer svobodno odločamo za sprejem večinske odločitve. Če bi bilo to resnično sprejeto,tele debate sploh ne bi bilo.

   • Ne obveznoime, ni vsako drugačno mnenje še homofobija.

    In izraz nenormalnost se ne nanaša vedno na več in manjvrednost, ampak le nenormalnost v odnosu do normalnosti.

    Homoseksualnost ni normalna, kot npr. tudi avtizem ni normalnost.

 11. A ni to tudi smetenje foruma in trolanje, če se pustiš sprovocirati plačancu, ki trola, in greš z njim kot 5 letni trmast otrok v neskončno verigo prepirov? Sam prašam?

  Nazaj k vsebini:
  http://druzinskizakonik.net/clanek/2015/11/novi-zakon-posega-v-pravice-vseh-drzavljanov-jih-prilagaja-istospolni-skupnosti

  BTW: a kdo pozna kakega homoseksualca, ki se ne strinja z Organizacijo in se ji upa javno zoperstaviti?

  A kdo pozna kliničnega psihologa, ki se upa javno zoperstaviti svojemu društvu in zbornici?

  Psihiatra?

Comments are closed.