Pismo bralca: Razmišljanje učitelja in naravoslovca o referendumu (“Obkrožil bom proti.”)

2

druzinaTo je pogled naravoslovca (fizika – matematika), profesorja, svetnika, Slomškovega nagrajenca in ki ima priznanje Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije za življenjsko delo itd …

1) Ne želim (nočem) , da bi v uradnih obrazcih bilo napisano starš (oseba) 1 in starš (oseba) 2, ker imajo moji otroci konkretno mamo in konkretnega očeta.

Nočem biti stari starš (stara oseba) 1 ali stari starš (stara oseba) 2. Vnuki imajo pravico do babi in dedija. To je potem medgeneracijsko povezovanje. In če se zgodi katastrofa, da vnuki zgubijo starše, potem želim posvojiti (skrbeti) vnuke, če bova z babi zdrava.

Štirideset let sem poučeval na osnovni in srednji šoli ter bil razrednik. Učence in dijake sem večkrat popeljal na različne tabore in srečanja. To pomeni, da sem imel veliko stikov z mladimi in se z njimi pogovarjal: če je dijak (dijakinja) bil samo z mamo ali samo z očetom, in niso imeli stika z drugim staršem, so imeli velike težave, tudi učne. S strastjo so iskali stike z očetom ali mamo, prav hrepeneli so, da jih spoznajo. Dogajalo se je, da so jih čakali v »zasedi« itd. Otrok, človek potrebuje stik z očetom in mamo.

2) Ne sprejemam teorije spola!

V Naravo (Stvarstvo) sta vložena (ustvarjena) ženska in moški. To je naravna zakonitost ali jo lahko spremenimo ali morda ovržemo.
NE!

Razmislimo!
a) Isaak Newton je odkril naravi zakon gravitacije, po katerem med dvema telesoma deluje gravitacijska sila (gravitacijska sila deluje med vsemi telesi). Spomnimo se plime in oseke. Zakon velja še »danes«. Albert Einstein je ta zakon vnesel tudi v splošno teorijo relativnosti.
b) V splošni teoriji relativnosti čas ni več nekaj absolutnega.
Zamislimo si, da smo v hitrem vlaku, zelo hitrem vlaku (hitrost se približuje hitrosti svetlobe c = 300 000 km/s), potem čas v vlaku teče drugače, kakor našim sorodnikom na doma. To je znameniti problem dvojčkov. GPS deluje le zato, ker so odkrili zakonitosti, ki so pogojene z relativnostjo.
c) Skočimo še k matematiki.
Že v osnovni šoli otroke učimo: če neodvisna spremenljivka (x) narašča ali pada v enakomernih korakih, potem odvisna spremenljivka narašča ali pada v enakomernih korakih. Govorimo o premem sorazmerju in naprej o linearni funkciji (y = kx ali y = kx+n). In to velikokrat uporabljamo pri različnih podajanjih odnosov med količinami.
d) Odgovorni smo za Naravo (Stvarstvo) in radi ga občudujemo? ALI ni že pogled na npr. vrtnico, kako je lepa, kako se razvija…ali pa na mogočno smreko, ki v same vrhove črpa vodo in zadaj so naravne (fizikalne) zakonitosti.
Zgornje trditve niso sporne, ker so dokazane itd. Razmislimo nekoliko drugače:

Postavimo: Teorija izbira naravnih zakonitost

Potem:
a) Za mene ne velja zakon gravitacije, Zemlja me ne privlači, samo jaz jo morda
b) Plima in oseka je iluzornost sveta, le moja izbira fikcija
c) Zame velja, da je čas absoluten. Einsteinova teorija splošne relativnostih je le plod filozofije, poskusi, ki jih potrjuje teorijo, so le prirejeni, so fikcija.
d) Odločil sem se, ker je prosta izbira, da je funkcija y = k x kvadratna funkcija in k je vodilni koeficient.
e) Smreka bo sama izbrala črpanje vode…

Pa kdo poreče:
Tudi v Naravi (Stvarstvu) se zgodijo anomalije (npr. kaos)… Res je… tudi te poskušamo raziskati in jih sprejeti ter razumeti… A odstotek teh je majhen.

Ob tem ko se borimo za ohranitev narave…ali ni tudi to boj za naravo (Stvarstvo): družina (moški+ženska+otroci) + boj za medsebojno razumevanje, strpnost (razumevanje in sprejemanje drugače usmerjenih) in ljubezen.
In kaj menim o ljudeh, ki so drugače usmerjeni?

Spoštujem vsakega človeka, nimam pravice obsojati. Poskušam jih razumeti in morajo imeti pravno zaščito, o tem ne dvomim. Naj jo imajo…

Vsekakor človek mora vedeti, kdo je oče in kdo je mati! Družina (zveza med moškim in žensko) je vrednota, ki je naravno pogojena. Mislim, da moramo to postaviti visoko in se truditi, da bodo družine in medčloveški odnosi plemeniti, polni razumevanja, lepote in Ljubezni.

In za konec:
“Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«” (1 Mz 2,26-28)

Boris Kham, prof. fizike, predmetni učitelj fizike in matematike, astronom amater. Poročen 41 let, 5 otrok.

2 KOMENTARJI

  1. Že prvošolček ve, da je krog okrogel in kvadrat oglat in da sta to dva različna lika. Nas pa prepričujejo, da je ‘vse glih’.

  2. “Poskušati razumeti”?Meni vsak poskus razumevanja popolnoma blokira dejstvo,da gre v resnici za perfiden poskus izsiljevanja nekih v bistvu nevidnih nasprotnikov dobrega,ki so dobesedno še včeraj s prezirom in sramotenjem zavračali trdne odnose in zveze,institucijo zakonske zveze,družine itd.-vse to imenovali ostanek buržuazije,malomeščanstvo in hinavščina…danes pa z izsiljevanjem terjajo od mene in nas,da jim prav vse to priznamo kar kot pravico. Ne,nimam razumevanja za kaj takega in oni nimajo te pravice.

Comments are closed.