Peter Lah: Resničnost in videz

0

Cerkev, ki nagovarja svobodne in razumne ljudi, bo uspešna samo toliko, kolikor jih bo prepričala s svojim sporočilom, zgledom in kompetenco.

Ko na dan prihajajo podrobnosti o gospodarskem položaju Nadškofije Maribor in z njo povezanih gospodarskih družb, se oblikujejo trije možni pogledi na vlogo in s tem odgovornost njenih ključnih akterjev, predvsem nadškofa Krambergerja in kanonika Krašovca.

/ … /

Tretji pogled priznava, da so stvari pogosto nejasne in da včasih tudi najboljši nameni pripeljejo do slabih rezultatov. Treba je temeljito preveriti, ali je bila temeljna odločitev pravilna, in to po potrebi spremeniti. Prav tako je treba podvreči neodvisni presoji dosedanje delovanje glavnih akterjev.

Če so delovali v dobri veri in pošteno, jim je to treba priznati. Če so bili nepremišljeni, nekompetentni ali nemoralni, je to treba povedati in jih odpustiti. Če so delali v nasprotju s splošno sprejeto dobro prakso, zakoni in predpisi, jih je treba kaznovati. Skratka: Nameni so bili dobri, smer je bila vprašljiva, ljudi je treba obravnavati, kot so si zaslužili s svojim ravnanjem.

/ .. /

Draga šola ameriške Cerkve je pokazala, da imajo katoličani veliko razumevanja in potrpežljivosti do duhovnikov in škofov. Vedo, da njihovi voditelji niso popolni. Razumejo in potrpijo pa pod enim pogojem: da so ti iskreni in priznajo, da so naredili napako, ter z besedami in dejanji pokažejo, da draga šola ni bila zaman. To je tisto, kar duhovniki pričakujemo od človeka pri spovedi: priznanje, kesanje in odločenost, da se spremeni na bolje.

Več: Finance