P. Veselič, Domovina: Svoboda govora je tudi danes ogrožena in si moramo zanjo prizadevati

2
363

Združenje za slovensko besedo, katerega predsednik je zgodovinar Stane Granda, je v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve organiziralo pogovor z dr. Bernardom Nežmahom o svobodi govora in tiska v Sloveniji nekoč in danes.

Zgodovina časnikarstva na Slovenskem

Dr. Nežmah je na prošnjo Grande najprej kratko obnovil zgodovino časopisja na Slovenskem, s katero se je tudi profesionalno ukvarjal.

Po Bleiweisovih Kmetijskih in rokodelskih novicah se v 2. pol. 19. stoletja na Slovenskem vzpostavi resen medijski prostor z nastankom dveh dnevnih časopisov Slovenec in Slovenski narod, med katerima kmalu nastane plodovit antagonizem in se oblikuje tudi kavarniška kultura primerjanja obeh.

Po nemški invaziji nastopi vojaška cenzura, s katero se tudi konča profil pravega žurnalista oz. časnikarja. Med vojno sta sicer v Ljubljani poleg štirih uradnih izhajala tudi dva ilegalna časopisa Ljudska pravica in Slovenski poročevalec, s združitvijo katerih je kasneje nastalo tudi Delo.

Po osvoboditvi in komunistični revoluciji se spremeni pojmovanje novinarja v družbeno-političnega delavca, ki zgolj posreduje in povzema pomembne odločitve oblasti ali glavne dogodke.

Več na Domovina.je: (Ne)pluralnost medijskega prostora; Današnji medijski odmev dogodkov

2 KOMENTARJI

  1. Dokler ne bo oblast upoštevala ustvarjalne predloge desnice, tako dolgo bo omejevala svobodo mišljenja, govora in ustvarjanja.

    To se prenaša potem na medije in pravosodje.

Comments are closed.

Prijava

Za komentiranje se prijavite