P. Ferluga, Demokracija: Temelj prihodnosti

4

Tak je naslov knjige, ki jo je izdala NSZ ob 70. obletnici konca druge vojne in začetka totalitarnega režima.

Ne mislim propagirati te publikacije, ampak opozoriti nanjo, ker je to edinstven primer pisanja, ki poseže v bistvo polpretekle, do sedaj »naše« lažne uradne zgodovine in prikaže mnenja in dejstva, ki ne morejo več biti zamolčana, če se hočemo rešiti oklepa nevidnega podzavestnega zapora »prevladujoče miselnosti« v 70 letih izobraževanja na podlagi pravljičnega zgodovinopisja lažnih »zmagovalcev« druge svetovne vojne, ki še danes zastruplja psiho šoloobveznih otrok in poznejših akademikov z bajeslovno predstavo t. i. NOB brez kančka sramu glede na njene posledice umskih stranpoti v posmeh objektivnim arheološko-materialnim dokazom njenega genocidnega bistva. Knjigo so pisali nedvomno zelo sposobni in objektivni avtorji, ki ne ovinkarijo pri določenih postulatih srednjeevropskih vrednot, ki so bistvo morale in etike civilizacije tega dela sveta.

Že v začetku knjige se omenjajo besede velikega demokrata Vaclava Havla, ki sem jih sam že neštetokrat omenjal v svojih člankih. Te neizpodbitno postavijo ogledalo tistim, ki zavračajo soočanje s preteklostjo za zdravo graditev prihodnosti. Najbolj me je navdušil sestavek predsednika Nove slovenske zaveze Petra Sušnika, ki je omenil: »V tem kontekstu se pripravljamo na spopad s prihodnostjo. Sprejeti položaj večnih žrtev? Ostati na ravni civilne družbe, ki s težavo ob dobroti posameznikov nabere minimalna materialna sredstva za svoje delovanje, pri čemer so človeške moči članstva vedno neplačane? Po četrt stoletja je prišel čas, da obnovimo vprašanje o naši prihodnosti in morda razmislimo o meji med društvom kot enakopravnim sogovornikom politike ter politično organizacijo kot enakopravnim tvorcem politike.«

Več lahko preberete na strani tednika Demokracija, knjigo Temelj prihodnosti pa lahko naročite na povezavi.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


4 KOMENTARJI

  1. …Te neizpodbitno postavijo ogledalo tistim, ki zavračajo soočanje s preteklostjo za zdravo graditev prihodnosti …
    ———————-
    Vprašanje za Pavla !
    Katere stranke ne zavračajo soočenja z narodovo preteklostjo ?

  2. Obsodba spravnih zablod?
    Tako poziva javnost Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB, ki venomer žuga: »Z izdajalci sprava ni mogoča«. To je lahko vsakomur razumljivo in sprejemljivo. Toda kdo so res bili izdajalci? ZZB namreč vseskozi zanika kruto dejstvo, da je bila med okupacijo, med NOB, izvedena tudi boljševistična revolucija, to je državljanska vojna, v kateri je zmagala revolucionarna stran, žrtve na obeh straneh pa ogromne! Kdo je začel revolucijo po okupaciji l. 1941 pa se menda ve? Berem tudi, da so domači izdajalci vsi, ki sodelovali z okupatorjem pa naj je bil vzvod kar koli. Res enostavna obtožba? To je bežanje od resnice, da je bila revolucija za mnoge nevarnejša in okrutnejša za golo preživetje, ko so zgolj besedno nasprotovali boljševistični komunistični revoluciji in so se v svoji nemoči zatekli celo pod zaščito okupatorja. Tedanji komunisti so namreč že med NOB poskrbeli, da so bili med vojno in po vojni likvidirani vsi, ki so bili ali bi lahko bili nasprotniki revolucije in enopartijske oblasti, ki je potem lahko kršila človekove pravice. Dokaz so žrtve in odkrita in še neodkrita številna grobišča po naši domovini. ZBB je in je bila vseskozi prva zagovornica »Partije in revolucije«, a sedaj revolucijo taji, enako kot taji tedaj »edino pravega zaveznika in prijatelja« Stalina, ki je najbolj sprevrženo paktiral s Hitlerjevimi nacisti in japonskimi fašisti, seveda na škodo mnogih narodov in tudi na škodo mnogih »idealistov«, dokler ni Hitler napadel SZ. Ponovim. Dejstvo je, da je med okupacijo pri nas žal potekala tudi državljanska vojna, v kateri ne moremo govoriti o premagani strani, da so to bili enostavno izdajalci naroda, drugi pa le zmagovalci nad okupatorjem, in pa zmagovalci v revoluciji, a proti revolucionarjev naj sploh ne bi bilo, saj so bili samo izdajalci? Skrajno nelogična, nepoštena trditev in zavajanje, ki že desetletja traja in narod venomer znova razdvaja in žali vse demokrate. Žali seveda tudi vse žrtve revolucije na obeh straneh, ki jih je znanstveno ugotovil Inštitut za novejšo zgodovino. V državljanski vojni lahko govorimo zgolj o privržencih in nasprotnikih revolucije, ne pa o izdajalcih! Oboji se del naroda, kar terja spravo. Mogoče so izdajalci tisti, ki so pričeli revolucijo med okupacijo? Ne trdim tega, saj bi bilo to do mnogih nepošteno! Skrajni čas bi že bil, če hočemo Slovenci preživeti v globalni konkurenci, da vsa državotvorna politika odgovorna za naš razvoj, preneha narod razdvajati »na zmagovalce in izdajalce in seveda na kolaborante s Hitlerjem in/ali Stalinom«! Ne tratimo energije in časa za pogubni razdor, temveč za spravo in za naš razvoj, napredek, za preživetje Slovenije.

Comments are closed.