Ostali smo si zvesti

117

krscanski demokratNi lepšega kakor zavest, da si ostal zvest svoji istovetnosti – svoji domovinski ljubezni, svoji veri in postavam. Te misli so me prevzemale, ko sem na 10. kongresu Krščanske demokracije (KD), v Brežicah, dne 12. novembra, kot delegat, zastopal pripadnike te stranke izpod južnega sonca, iz Argentine. Bratje in sestre, ki so se zaradi zvestobe slovenstvu, morali ob koncu druge vojne izseliti na vse konce sveta, najštevilčnejši v Argentino, so kljub velikim preizkušnjam, ostali zvesti svojim slovenskim koreninam in še danes ohranjajo ter negujejo domovinsko zavest, vse do aktivne družbeno politične pripadnosti. Tam, v novem svetu so se kot Slovenci vsestransko uveljavili in ko je prišel čas, so nam bili pri procesu osamosvajanja v veliko pomoč. Z veseljem in ponosom sem sprejel vabilo, da sem jih na kongresu, kot delegat, zastopal.

Vsem nam, ki smo ostali na svojih domovih so se po vojni tudi obetali hudi časi. Čeprav smo morali sprejeti boljševistično diktaturo, ki je odklanjala ter uničevala vse bistvene lastnosti slovenskega katoliškega naroda, smo kljub totalitarni poškodovanosti, kakor današnje stanje duha imenuje Justin Stanovnik, ostali v dovolj veliki meri zavedni Slovenci. Na prvih volitvah, po zlomu boljševizma, smo se spet zavedali svojega zgodovinskega poslanstva in skupaj z ljudmi dobre volje na volitvah zmagali. Ob ponovnem nastopu in zmagi KD pa je zaživelo tudi razočaranje, kajti Stalinovi boljševiki, ali komunisti, kakor so se radi imenovali, skupaj z liberalci vseh vrst, so bili prepričani, da slovenske katoliške zavesti več ni. Takrat se je pokazalo, da smo še bili in ohranjali tisto politično in družbeno zavest, to je krščansko demokracijo, ki se je rodila in politično organizirala v času J. E. Kreka. Kljub mnogoterim težavam, ki so se skoraj pol stoletja rojevale doma in med izseljenci na tujem, smo »rodili« ter delno obnovili državo Slovenijo in jo z mednarodnim priznanjem vrnili v evropsko civilizacijo. Bili smo priče in sodelavci pri tem velikem dejanju. A kaj, z uveljavljanjem krščanskega pogleda na narod in državo so kaj hitro oživela stara in nova nasprotovanja, ki so se kar vrstila – tako s strani starih komunistov, kakor tudi od političnih sopotnikov iz časov osamosvajanja. O teh dogodkih bo treba še premišljevati in pisati. Naj k temu dodam drobno zrno.

Kongres sedanje krščanske demokracije v matični domovini je za izseljence v Argentini, kot politično zavedne Slovence, pomemben še posebej. Njihova skupnost je skozi ves čas, to je pol stoletja, ohranjala družbeno politično zavest, svojo pripadnost avtentični politični stranki, Slovenski ljudski stranki (SLS), ustanovljeni v času J. E. Kreka in se danes imenuje Nova Slovenija – krščanski demokrati. Ohranili so jo v organizacijskem smislu, v delovanju in v polno pravni povezanosti s širšo evropsko Krščansko demokracijo, (ki se danes imenuje Evropska ljudska stranka). Kako veličastna dejanja, za katera smo jim dolžni priznanje in zahvalo. Vsi skupaj smo ostali zvesti svoji prvinski, duhovno bogati in demokratični KD.

Pomen takšne politične organiziranosti se je v polnosti pokazal šele v času, ko smo se Slovenci, v 90 letih prejšnjega stoletja, plebiscitarno odločili za samostojnost. V domovini smo nekako zmogli, da smo kljub »totalitarni poškodovanosti«, na prvih demokratičnih volitvah spet zmagali! Kakšno presenečenje na vse strani! Kmalu po tej zmagi so se v domovino vrnili spoštljivi možje, odbor predvojne SLS, na čelu z dr. Markom Kremžarjem, ki so prinesli listine predvojne SLS in jih izročili Lojzetu Peterletu, predsedniku Krščanskih demokratov in premirju takratne nove slovenske vlade. Medtem se je predvojna SLS preimenovala v Krščanske demokrate (KD). S tem preimenovanjem se je strinjal tudi omenjeni odbor in tako smo Slovenci tudi doma spet, v polni meri zaživeli s svojo prvinsko politično naravnanostjo.

Nadaljnji politični razvoj v novi državi pa je pokazal, kakor da na novo rojena Slovenija ne sme ostati v okviru krščanske naravnanosti. Krščanski demokrati so bili od volitev naprej in potem ves čas, vse do danes tarča neprestanih napadov. In sicer z vseh strani – najprej s strani s starih komunističnih sil, potem pa tudi od vseh drugih, tudi od tistih, ki so se skupaj z njo zoperstavljali jugoslovanski vojaški diktaturi. Zato ni čudno, da so ljudje, sicer počasi vse bolj izgubljali svojo nekdanjo življenjsko naravnanost, svojo krščansko istovetnost. Ko človek izgubi svojo življenjsko držo postane kaj lahek plen raznim špekulativnim nazorom, ki so se širili. Nadaljnje volitve so nazorno pokazale, da so mnogi ljudje izgubili svojo pristno politično naravnanost in so volili zdaj te, zdaj one »prikupne« ljudi in stranke. Vse pa so vodile v razkroj demokratične državljanske ureditve. In danes smo med najbolj neurejenimi državami v Evropi. Nove in nove politične stranke, vseh vrst in nazorov, ki nastajajo in izginjajo, kakor da bi to bil narodni šport, se obnašajo nestrokovno, predvsem pa neodgovorno. Po tej poti nimamo prihodnosti.

Ob vsem tem pa imamo tudi v Sloveniji urejeno, stabilno in v narodu zakoreninjeno KD. Svojo politično zrelost je dokazovala skozi čas, od Kreka, Korošca, Peterleta ter Bajuka naprej in s svojo perspektivno dejavnostjo deluje tako tudi danes, kakor je pokazal 10. kongres. Slovenska KD ima tudi v širšem svetu pravega zaveznika, Evropsko krščansko demokracijo, ki tudi ima povsod in ves čas odlične rezultate. Vse to imajo pred očmi tudi naši izseljenci, v Argentini in daleč po vsem svetu. Bilo mi je v čast, da sem jih lahko na kongresu zastopal.

117 KOMENTARJI

 1. S tujimi rokami je lahko kače loviti.
  Da se današnja NSi hvali s Krekom, Korošcem in Bajukom je perverzno. Tudi Peterle je imel s SKD na prvih volitvah 13%, sedaj jih ima Nsi s Peterletom 6%.
  Že to, da mora na kongresu NSi argentinske Slovence predstavljati neizseljenec , kaže njihovo veliko ljubezen do NSi.
  Pa hvaljenje z EPP je kot ono srbsko, “nas i Rusa ima 100 milijona ”
  Pa kar naprej jo napadajo. Seveda, toliko kakor ujčkajo NSi režimski mediji danes niso nobene pomladne stranke nikoli. NSi napada samo JJ pa še to sorazmerno z napadi NSi nanj.
  Na zanimiv podatek me je opozoril kolega iz posavja. Veste koliko članov ima NSi v Brežiški občini, kjer je bil kongres? Koliko ima tam predstavnikov v občinskem svetu ? 0
  Koliko % je dobila na volitvah v državni zbor ? 260 glasov oz. 2.7%
  Na volitvah leta96 je SKD tam dobila 700 glasov.
  Res ste se globoko povspeli in imate razlog za zadovoljstvo.

 2. Žal je NSi propadla stranka oziroma v sebi nima več nit K od Krščanskih vrednot.
  Po drugi strani pa je prav smešno brati sdsovske komentarje, kateri zgubljajo svoje volilce iz leta v leto, celo poslance. JJ kot lider je pokazal svoje saj je kot premier nastavljal svoje nesposobne kadre ( lovšin, časar.. ) kateri so skoraj da uničili podjetja. Prav tako ni bilo reform, celo za referendum so povečeli %, se pravi totalno nedemokratično. Seveda pa to ni nič čudnega, če je večiina sdsovcev bila v partiji, nekateri celo v Jajcu in hvalili klavca!

 3. NSi kot naslednica krščanske demokracije bo morala malo drugače zastaviti svoje politične cilje in delovanje, če bo hotela nadaljevati delo svojih slavnih predhodnikov. Sedanja politika je katastrofa. Delajo klasične napake, ko se na tak ali drugačen način ulovijo v lovke leve uzurpirane oblasti.
  Nimajo jasnega programa in ljudi, ki bi to tudi v javnosti jasno zagovarjali. Na terenu poslušamo samo velike besede. Pomoči in poslušanja pa ni.
  Kar pa je bistveno, pa je njihova politična usmerjenost. Kaj je NSi? Zastopnik delavcev? Srednjega sloja? Lastnikov kapitala? Danes ne moreš reči, da si za vse, ki v življenju delajo na osnovi krščanskih vrednot. po mojem mnenju bi se morali bistveno bolj usmeriti v krščansko socialo. Kapitalizem je zašel v sistem multinacionalk in lobijev, kjer delo ni vrednota in kjer je edina vrednost firme dobiček – seveda na račun nižjih stroškov (tudi dela).
  Če NSi želi zmagati, kar je nedavno izjavil Tonin, mora nagovoriti večjo bazo volilcev. Prav tako mora na veliko predstavljati program na terenu, s katerimi bo to naredila. In kot je bilo že omenjeno, naj se ne ukvarja z SDS.

 4. Gospod Jože Strgar je sicer spoštovanja vredna osebnost. In spoštovanja vreden vrtnar. Njegovim hortikulturnim znanjem je npr. tudi privatno, v času, ko je bil partijski šef, zaupal Milan Kučan. Kar mene sicer ne moti. Samo zdi se mi, da se avtor zdaj gre malo večjega antikomunista in disidenta, kot je v resnici bil. In da malo pretirava s hvaljenjem svoje stranke N.Si. Kot ostali komentarji na ta njegov zapis in tudi sicer pretiravajo z grajo iste stranke.

  Problem je že pri formalnem nasledstvu velike predhodnice, zgodovinske SLS Kreka, Korošca. To nasledstvo si je samovoljno hotela pridobiti SLS v času vodenja Marjana Podobnika. Pa so jo dejanski nasledniki v emigraciji nedvoumno predali Peterletovi SKD. Vendar od združitve v stranko, ki jo je kratek čas vodil Franc Zagožen, je nasledstvo po igri usode dejansko prešlo tja, kamor Podobniku še ni bila dano. V SLS. Torej je dejansko formalno nasledstvo še danes v Zidanškovi SLS ( pa tega ne zapišem kot kak nejgov navdušen pristaš, kar nisem). Samo zaradi resnicoljubja.

  • Praviš, IF: ” Njegovim hortikulturnim znanjem je npr. tudi privatno, v času, ko je bil partijski šef, zaupal Milan Kučan … zdi se mi, da se avtor zdaj gre malo večjega antikomunista in disidenta, kot je v resnici bil.”

   Ne verjamem v svet, ki ga ( zavestno ali ne ) pripravljaš in že gradiš s svojim očitkom gospodu Strgarju.

   Ne verjamem v svet, kjer izmed svojih poslovnih strank izločiš človeka, s katerim se politično ne strinjaš.

   Ne verjamem v svet, ker iz kroga znancev, ali le ljudi, ki vljudno pozdraviš izločaš kogarkoli le zato, ker pripada/verjame določenemu političnemu ali idejnemu obzorju. ‘

   Ne verjamem v svet, v katerem človeku, za katerega šteješ, da je tako ali drugače ‘na drugem bregu’ ne stisneš roke, ko ti jo ponudi. (slišali smo o nekem takem primeru v zadnjem času … človeško lahko sicer z bolečino, a razumem, človeka, ki v sebi še nosi pregloboko zamero, da bi to storil, in mi je žal zanj, še bolj mi je žal, da verjame napačnim svetovalcem, hkrati ko upam, da bo svojo zamero čim prej zmogel premagati vsaj toliko, da bo videl človeka v obličju, ki ga boleče spominja, na njegove rane. To lahko razumem. Toda ne verjamem v svet, v katerem bi to postalo pravilo! Celo nekakšno ‘dobro’ in ‘prav’)

   Verjamem v svet, v katerem drug v drugem vidimo ljudi in ne idej, ki jim verjamejo.
   Kjer nas sicer kdaj (zelo) boli zlo, ki ga dela brat (ali se nam zdi, da ga dela), v katerem pa nikoli (nikoli!) ne pozabimo, da imamo pred sabo človeka in ne ‘utelešeno idejo’, ali morda ‘utelešen sistem, ki ga ne maram’.

   Ne strinjati se z nekom in na drugi strani prezirati ga, baltiti ga, izločiti ga – to sta dve povsem različni stvari!!!

   Tudi Jezus ni bil nekak ‘anti…’, sicer ne bi bil tu, da reši vsakega človeka, ki se utaplja v svoji najljubši prevari zla. Vsakega!

   IF, pri pogledu na človeka pred sabo se vendar vse začne. In konča.
   (razni načini poizkusov ‘izničenja’ ljudi, so le posledaca tega, da smo že prej v njem nehali videti zares ljudi. )

   Če je res, kar praviš, da gospod Strgar ne prezira ( ni preziral) človeka, ki pride k njemu ( pa naj bo še kot stranka, ali kot nekdo, ki ga človek slučajno sreča na poti in reče ‘dober dan’, ker ga vsaj na videz pozna), ga le toliko bolj spoštujem.
   Hvala Bogu za take ljudi…

   • Ej, Darja, kaj bi ga preziral, Kučana, če je prišel k njemu z željo za urejanje murgelskega vrta. Ti si pa ta prava. Nenazadnje je bil šef šefov takrat, propada komunizma pa še zdaleč ni bilo na vidiku. Torej?

    Saj sem napisal, da mene dejstvo ne moti. Se mi pa zdi zanimivo. Mogoče bi lahko dojel, da je imenovano ime mnogim na desni kot rdeča cunja biku in bi zato prihranil javnosti to podrobnost. Ki je bila sicer že enkrat nekje javno objavljena, v intervjuju, pa ne kot dikreditacija. Kaj pa vem. Načelno sem za transparentnost.

    Skratka, g. Strgar ni bil v komunizmu označen na način, da bi se ga režimski ljudje izogibali in ga onemogočali. Kot so nekateri jasno bili. Pučnik, Kocbek, Blažič, Angela Vode, Ljuba Prenner, Ivan Dolenec …

    • Ifa dostikrat takole vrže iz ovinka, zato je jasno, da mu je mentalno sds najbližja in edina prava stranka. Slučajno kaj omeni, “ne da bi hotel kaj slabega” kakšno skrito slabost koga, kako špicljevsko informacijo… Ker je tako fino človeka s katerim se ne strinjaš (včasih v 1%) pobiti, zatolči, medijsko ubiti oz. prezirati in odpisati.
     Taki ljudje nas z veliko brzino vračajo v kominizem.

     • Sramota, kako sprevračaš stvari. To boš mene za špiclja razglašal, če predstavim nekaj, kar sem bral v javnem intervjuju. In da hočem avtorja medijsko ubiti. Bejž stran od mojih komentarjev. Ne želim več s tabo nobenega dialoga.

     • Brez zamere, IF, ampak od zunaj je to videti približno tako, kot je ubesedil Pavel.

      Če je to res tvoj namen, pa veš ti. Ampak tako je to videti.

      Meni se zdi dovolj vejetno, da le delaš to, kar je v krogih, kjer se pretežno giblješ in o teh stvareh pogovarjaš, nekaj ‘normalnega’, celo nek perverzno ‘dober’ način političnega boja. Morda tudi zato, ker te k temu kdo kdaj spodbudi in ti ne znaš (ne upaš?) reči ne. Morda pa se tudi tebi samemu to ‘fino zdi’ – ne vem.

      Oprosti besedi perverzije, a sem jo namenom uporabila, ker gre zares za spačenje besed ‘dobrega’ v ožjih, ali širših skupnostih, ki potem omogoči ljudem, ki jim pripadajo, delati zlo brez očitkov vesti. Ko okoli njih vsi (‘naši’, ‘pravi’, ‘kredibilni’) delajo isto, se človek sploh ne sprašuje več. Še posebej, ker bi jih tako spraševaje nujno vsaj notranje oddaljilo od najbolj burnega toka misli in delovanja, ki v tej skupnosti teče. Človek bi lahko požel tudi vsaj nekaj sumnjičavosti.

      Vem, ni lahko izstopiti iz zla, ki je v skupnosti ‘normalno’.
      Toda zares človek ne rabi izstopiti iz skupnosti, če neha nekritično sprejemati vsa tista mala ali velika zla, na katera se je skupnost navadila in jih znotraj ne opazi več.

      Ta pot nikoli ni lahka, a lahko postane seme drugačnih načinov v njegovi (!) skupnosti, pa četudi tudi za ceno nekaj začetnega sumničeja, ali morda spraševanja ‘po zdravju’. Z iskrenostjo (kolikor zmoremo) prosojnosti darovanja resničnega dobrega tej skupnosti, tudi kancem resnične modrosti, se da marsikaj narediti. Toda učinki se vedno merijo na Kristusov ‘skriti’, ‘temni’ – kot to znajo poimenovati mistiki, ‘velikonočni’ način.

      Seveda, IF … 😉 vedno obstaja možnost, da te nekje na poti križajo 😉 , in šele potem začnejo prepoznavati in sprejemati žlahtni okus resničnega dobrega .
      … to zadnje malo za hec. A ne povsem 😉 . Košček okusa Tridnevja namreč taka pot vedno nosi v sebi. To je ‘cena dobrega’, ki jo je pač vredno plačati. ( Se mi včasih zdi, da ta ‘cena’, ki jo ‘plačamo’, razlikuje dobro od egotripa. ) Vsekakor se splača! Vsem.

     • Kar je po svoje tudi krivično do ifa, v perspektivi glede problema islam, kjer si je if ves čas srčno zoperstavljal “našim džihadistom”, včasih je imel samo podporo Zdravka, včasih nikogar. In je sds drhal udrihala po njem. Seveda bi še bolj, če ne bi zelo dobro vedela, da je v večini še vedno naš.
      Ja, povej mi v kakšnih krogih se giblješ, pa ti povem kdo si. In za senzibilne je dovolj poznati osebno nekaj ljudi in poznaš kolektivno psihopatologijo vseh.

     • Ohoho, Pavel,
      vi bi radi IFu očitali “špicljevske informacije”? Vi, ki ste trdili, da veste, kaj je nekoč nekje nekdo ujel na ušesa o Janši v nekem zdravilišču in vi, ki vsak hip veste, koliko ima Janša v denarnici? 😀

     • Pa še to, Pavelček: nič vas ne moti, ko Darja moralizira in podučuje IFa, še fajn se vam zdi in ploskate zraven.

      Ko pa je vas nekdo opomnil, da si o Janši (in celo njegovi ženi) upate izrekati vse najslabše, brez najmanjšega dokaza za svoje trditve, in obenem vse povprek žalite komentatorje, ki Janšo zagovarjamo, pa ste mu takojci očitali moraliziranje.

     • @G: floskule? Od tebe nisem enega kvalitetnega sporočila prebral. Nobene vsebine. Samo floskule, napade in zmerjanje značilne za največjo sekto v Sloveniji.

 5. V vsebinskem smislu žal jaz pogrešam prave krščanske demokracije danes v Sloveniji. Morda sem kdaj tudi politično siten in malenkosten, ampak ne z N.Si, ne z SDS, ne z SLS nisem ta hip posebej zadovoljen.

  Je pa treba priznati, da je razvoj v zadnjih 25 letih tudi v Evropi tak, da je komaj kje krščanska demokracija še ostala pomemben dejavnik. Razen luksemburških k.d. še recimo CDU/CSU, ki je sicer tudi rahlo razvodenela krščanski profil. Če pomislimo na čase Adenauerja, Erharda, de Gasperija, Schumana, Monneta, ki so bili glavni igralci na odru, obnovitelji držav in graditelji nove miroljubne Evrope. Če pomislimo na krščanskodemokratske vladavine, ki so v nekaterih državah trajale od leta 1945 do 1990 ( Italija, dežele Beneluxa), lahko govorimo skoraj o popolnem shiranju te opcije ob porastu predvsem novih desnih populizmov, delno pa tudi liberalizma, ki sta jim odvzela večino glasov ( Italija npr. Berlusconi in Lega Nord).

  • Jaz med graditelji Evrope ne bi izpustil nekega de Gaulle-a, na primer.
   Če bi NSi šla med “krščanske liberalce”, ne bi imel nič proti. Vendar so šli med sredinske socialiste in več, kar se pa ne spodobi za tako stranko.
   In pri tem jaz Toninu niti ne štejem v slabo Kučanovo penzijo, kot gre večini na desnici na bruhanje. Še mar mi ni zanjo. Toda dovolj in preveč je drugih stvari, od neodločnosti, omahljivosti, do “redefiniranja” prikritih grobišč v arheološka najdišča. To je pa tako “sredinsko”, da niso za nobeno rabo več.

   • NSi nikakor ne zastopa socialne smeri. Sicer ima socialno zapisano v programu a nima pojma, kaj to pomeni. Napisano ima ekološko-socialno-tržno gospodarstvo. Pa vprašajte nekoga iz njihovih vrst, kaj to v praksi pomeni! Pojma nimajo. Najprej moraš pogledati, kaj imaš na voljo. V Sloveniji je majhen procent tehnične inteligence, ki jo lahko zaposlimo v visokotehnoloških podjetjih. Potem imamo nekakšen srednji sloj, kjer pa mrgoli diplomirancev družboslovnih smeri. Kaj bomo z njimi? V tržnem gospodarstvu jih noben noče (razen na osnovi vez in poznanstev). Potem imamo kar precejšen del prebivalstva z nizko izobrazbo (veliko tudi delavcev iz južnih republik). V tem segmentu težko govorimo o sociali in ekologiji razen, če to bogato financira država. In na koncu imamo še kmete. Njihova izobrazba je omejena glede na možnosti in okolje. A cena hrane pada (predvsem osnovnih surovin). Za vsak segment je potrebno najti rešitev, ki bo ustrezala socialno-tržni komponenti.

    Glede Kučanove penzije je pa zame in še za mnogo potencialnih simpatizerjev to katastrofalna napaka. Ne moreš podpret privilegij nekomu, ki je bil eden najvišjih predstavnikov bivše partije in v času osamosvajanja proti temu. Prav tako ne moreš te podpore upravičiti glede na socialno usmeritev. Njegova osnovna penzija je že tako bistveno nad slovenskim povprečjem.

    O medvojnih in povojnih moriščih pa ne bom komentiral. Še med sabo se ne moremo zmenit. Če politika to zavira ter nagaja, potem se organizirajmo tako kot Rusi. Ustanovimo društvo, kjer bodo študenti prostovoljno (praksa) pomagali pri iskanju vseh teh morišč in pri njihovem izkopu. Potem bi začel kosti nositi pred vladno poslopje in parlament. Poklical bi še tuje novinarje in jim povedal, da sedanja oblast ne želi urediti grobišča za pobite ljudi. Bi hitro našli rešitev.

    • Žal, se zdi da je res Kučanova penzija tako pomembna. Toda ni. Nekaj evrov ne pomeni nič. Če mi nismo sneli Kučana po vsebini, denar ne pomeni nič. Zame ni nobenega zadoščenja v tem, da bi mu odrekli nek dodatek.
     Zadoščenje bi mi bilo, če bi mu odrekli slavo!
     Te pa nismo, vse do danes ne.
     Da pa ima on večjo penzijo od drugih, pa ja menda, da jo ima, saj je bil predsednik države. Menda ne bo imel penzijo poštarja.
     Ta dodatek je bila poteza levice, da se desničarji med sabo skregajo za par evrov in zgrešijo bistvo: slava gospoda Kučana je problem!

     • Saj se ne kregajo zaradi nekaj evrov, zaradi slave se, ki jo je Kučanu poklonil (kot pokloniti se) Tonin.

     • Gre za odločitev močnega simboličnega pomena. Spodobi se, da bi bilo poskrbljeno, da nekdanji visoki komunistični kadri in udbaši nimajo priviligirano odmerjenih pokojnin. Kučanu so izglasovali višjo, torej z dodatkom, kot je po zakonu določeno za predsednike po njem. Meni je to povsem nesprejemljivo.

     • Saj, pravim, da so vam odmaknili pogled vstran.
      Najmanjši problem komunizma so privilegiji. Najmanjši! Celo bi rekel, da se jih ne spodobi omenjati. Privilegije bi imel tudi sam cesar Franz Jožef.
      Privilegiji oblastnikov grejo v nos marksistom in komunistom. Drgače pa gredo vsem oblastnikom.
      Problem komunistov, Kučana in ostalih pa je seveda nekaj povsem drugega.
      Poteza levice je povsem uspela. Ubranili so komunizem z nekaj evri Kučanu!

     • V komunizmu, v času, ko je bilo po vojni veliko pomanjkanje in hrana na pike, so po Sloveniji naredili posebne trgovine, kjer je bilo vse robe, tudi uvožene ( in iz paketov Unre) na pretek in te trgovine so bile dostopne samo za komunistične in udbaške funkcionarje. Ena od teh je bila v bližini ( oznovske) Slavije, v podhodu lj. Nebotičnika.

      Če ti zagovarjaš take priviligeji, ne vem, kaj naj si mislim. To je čisti apartheid. Nič boljši od nekdanjega južnoafriškega. Demokrati seveda zagovarjamo popolno enakost vseh ljudi pred zakonom. Samo kaj, ko ti celo deklariraš, da nisi demokrat. Podobno pavel.

     • Jaz sem najprej rojalist, potem, ker ni kralja, pa demokrat.
      Če pa je vam problem komunizma v privilegijih, potem pa ne vem, kaj naj rečem. Morda, da si ga zaslužite?! Da bi vas lastna zavist udarila nazaj v nos?! Morda to, ali kaj, ne vem.
      Po povojnih pokolih in vsem terorju, vi vidite problem v posebnih trgovinah?!

     • Problem komunizma je v privilegijih v tem, da “novi razred” voli komuniste in njihove naslednike samo zaradi privilegijev , ki jih še vedno ima. Privilegiji držijo nemenklaturo na oblasti. Ko ne bodo več imeli možnost deliti nezasluženih cukrčkov, bodo izgubili volitve.

     • Če boste vi naredili državo, kjer ne oblastniki ne bodo imeli privilegijev… to so obljubljali komunisti.
      Take države ni.

     • In privilegiji niso trgovinice za izbrance ampak službe v pravosodju, medijih, policiji, vojski na fakultetah, v državni upravi,diplomaciji, v državnih podjetjih..In to ne službe čistilk ali šoferjev (pa tudi teh)
      Spregledi pri protikurupcijski komisiji, v sodstvu, pri nepravilno izplačanih dodatkih, pri upokojevanju , priviligirane pokojnine ….
      Še in še je tega in to zajema velik del populacije z volilno pravico..

     • Ne vem, na osnovi česa.
      Škoda je, da se ljudje ne znajo učiti iz napak. Še več, prepričani so, da jih sploh ne delajo. Potem pa…
      Vsaj na desnici to ne bi bilo potrebno. Večina se je spotaknila na tem zobotrebcu od Kučanove penzije, se sporekla, si zablokirala delovanje za lep čas naprej, vse kaže celo do danes. In Tonin je še vedno, Tonin. Bog mu je odpustil.

     • Privilegiji so bistvenega pomena. Brez njih ta sistem tak kot je sploh ne bi obstajal.
      Strinjam se z If-om in guardinijem.

     • Vse sem prebrala !
      Zavist tu ne igra nobene vloge. Kako pa naj se prekine ta daj-dam sistem (če me boš volil dobiš piškotek).
      Ko se po volitvah ni potrebno dokazovat, ko je dovolj le pripadnost.

     • Ta sistem se bo že podrl, ko bo nasprotna stran videla prave stvari. Ne pa da ji nekaj evrov zamegli oči. Pri čemer je vsem jasno, da oblast ima s sabo tudi privilegije. Nihče potem ne verjame in ne zaupa tem borcem proti privilegijem.

     • So dvoje vrste privilegijev oblasti.
      Je oblast, ki je odgovorna in se zaveda svojega poslanstva. Vedno se kdo najde, ki bi ji lahko očital napako, saj je nemogoče da je kdaj ne bi naredila, saj nihče ni popoln.
      In je oblast, ki je že v izhodišču neodgovorna, ki se je povzpela na oblast s prevaro, ki to skriva zato da nadaljuje z nepravičnostjo in podeljuje privilegije samo svojim.
      Je razlika a ne ?

     • Zdravko vsak poštar,tudi snažilka na pošti si zasluži večjo pokojnino od obravnavane osebe!PAR evrov dandanes pogreša
      vsak deseti človek!
      ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooTa “dodatek je bila poteza levice, da se desničarji med sabo skregajo za par evrov in zgrešijo bistvo: slava gospoda Kučana je problem!”
      ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooAli so ljudje,ki so sesuli slovenijo častni in slavni ljudje,kje živiš Zdravko,potemtakem so tudi tisti,ki so polnili globače, brezna in rudniške jame z živimi in mrtvim trpini SLAVNI IN DOBROHOTNI subjekti slovenske družbe?Onečastili so svojo rodno zemljo in
      žrtve,sinove slovenskih mater in očetov,da o žrtvah drugih
      nacionalnih pripadnosti ne govorim!Za tvoje pojmovanje so ljudje,
      ki so to brezčutno počeli in odobravali in še vedno odobravajo, slavni ljudje!?

      Andrej Briški

     • Mar Kučan ni slaven? Kamorkoli gre se mu vsi klanjajo?!
      Najbolj me razkurijo desničarji, ki se ne znajo obvladat.

     • Zdravko,vidim, da ne preberete komentarja ker spet govorite o Kučanovi penziji kot problem denarja. Ni problem denarja. Problem je, če veš, da je Kučan bivši partijec, ki je v prejšnjem sistemu kršil človekove pravice in ki še danes zagovarja tedanji sistem in ljudi, ki so bili celo zadolženi za uboje ljudi. Pa bil je proti osamosvojitvi. In zdaj mu simbolično dam nagrado za to. Vrednosti sploh nihče ne omenja. S tem sporočaš, da mu priznavaš pozitiven odnos do ljudi in države. Govorimo o načelnosti v politiki. Poznam pa v NSi še kar nekaj primerov nenačelnosti, ki se jo mirno tolerira.
      Ni problema. Samo potem mene ne prepričajo. Zame je politika pošten in načelen poklic. Nekaj pragmatike je dovoljeno a v okviru zavez, ki so jih dali. Drugače so pa isti, kot drugi, ki so politiko spravili na nivo izkoriščanja za osebne koristi in šow-a za medije in rajo.

     • Zdravko, če jih boš dražil, da si za 1% drugačnih vrednot kot “naši desničarji”, te bodo tako komunistično potolkli, da zate ne bo več povratka.

  • Dvomim sicer,da me bo kdo prav razumel,a “kršćanska demokracija” NE obstaja (več)v nobenem smislu. Za resničnega kristjana je to anahronizem=neupravičen in zastarel poskus politične manipulacije močnih posvetnih oblastnikov,da bi si podredili tudi tisto(in tiste)kar je Božjega in ne zgolj cesarjevega.To,da je kristjan vedno v nekakšni opoziciji s svetom,ker ni od tega sveta,je njegov bistven delež,ki ga ni treba objokovati.Tisti hip namreč,ko se svetni mogočniki začno klanjati kristjanom,pa je to znamenje,da so skrenili.

   • Se strinjam. Bravo. Če pogledaš ostala moja sporočila pod Strgarjem, sem pisal da ime “krščanska demokracija” ni smiselno. Ker v Cerkvi ni bilo nikoli demokracije, ampak je hierarhija. Rojalizem. Demokracija pa je v tisočih oblikah in omogoča, da so nacisti zavojevali oblast ali da so v Sloveniji komunisti že 26 let na oblasti. Edina prava stranka je one man band in ima Tita dosmrtno na oblasti.

 6. Preberite si Đilasov Novi razred, pa mi povejte, če ste se našli v njem. Vem, da zaradi mene ne boste šli brati knjige, a tam je odgovor.
  In ni desnica razcepljena zaradi Kučana, razcepljena je zaradi boja za oblast. Eni bi na oblast za vsako ceno, tudi skozi Kučanov anus, drugi pa si želijo tudi glasove volivcev teh prvih in kažejo na njihovo početje. Žal volivci ne marajo prepirov in ne gredo na volitve, ker ne vidijo smisla. Oni, ki imajo privilegije pa gredo in volijo tiste, ki jim bodo ohranili privilegije. Privilegiji pa so na račun tistih, ki jih nimajo in tisti ne gredo volit. Tako enostavno je to in tako težko spremeniti.

  • Seveda se nisem našel v njem. In osebno mi je vprašanje v žalitev.
   Zakaj je desnica v globalu razcepljena, ne razpravljam.
   Vidim pa, kako se spotika na zobotrebcih. In tudi zaradi tega ljudje ne volijo desnice. Ker ne zaupajo takim.
   Ko se nekdo obregne ob privlegije, pri čemer obstajajo stokrat hujši problemi, mu ne moreš zaupat.
   Pred Novim razredom je obstajal Stari razred. In ta je bil in bo vedno. Kdor je proti njemu, ne razume nič, ali pa je nasedel komunistom, ki so vpili kolk bogati imajo, oni pa reveži, nič. Potem pa so ustvarili Novi razred.

   • Da se desnica spotakne ob zobotrebec, jim jaz ne bi štela tako za hudo.
    Levice pa nihče ne gleda kako hodi. Z lahkoto manipulira in laže, pa se nihče ob njej ne spotika. Če pa slučajno se, se nanj spravijo njeni mediji in ga zmrcvarijo, da ga mine.

   • Ko gre za te privilegije, ki izvirajo iz pridobljene oblasti s prevaro (zgoraj 24.11. ob 6.06), stori ta ki se obregne, to z razlogom.
    Odgovornost je padla nanj zaradi neizvedene lustracije.

   • Stokrat hujši problemi so nastali ravno zaradi tega, ker privilegiji niso bili odvzeti takrat ko bi morali biti.

   • Zdravko pa ne,da si v “žlahti” s Tuerekom?Ljudje se spotikajo na podtaknjenih
    srpih in kladivih,razmetanih po nekdaj zelenih livadah naše D O M O V I NE !
    Problem so privilegiji ljudi,ki si tega niti slučajno niso in si ne zaslužijo,nikoli!
    Problem je nespoštovanje svojega naroda,ki si ne zasluži podcenjevanja in
    pavšalnega obravnavanja tragedije!Prešeren je z izrekom:”Le čevlje sodi naj
    kopitar!”,vse povedal!

    Andrej Briški

    • In kaj si ti tu vse nametal skupaj?
     Kot bi ne prebral nič in samo gonil naprej. Zraven pa še z nekim cinizmom o Tuerku.

     • Seveda drži. Ampak nima veze s tem o čem se pogovarjamo. Tako da, ok, vse drži.
      Pa tako poglejmo:
      1. Toninu se ni zgodilo nič.
      2. Politični poraz je bil velik. Vsaj po mojem.
      Toda vse je bilo prav.
      In tako v nedogled.

     • Pa povej o čem ?
      Da je desnica razcepljena, te ne moti, moti te pa da se spotika na zobotrebcih.
      To da hoče del desnice za vsako ceno prit na oblast, če ne drugače pa s pomočjo komikontinuitete, te pa ne moti ?
      Za mene to ni zobotrebec !

     • A, zdaj razumem. Rad bi samo, da nehamo prilivat olje na ogenj.
      Če je Tonin nasedel in glasoval za, so za njim vsi drugi nasedli in šli v spor.
      Levici se pa smeje.
      In to je tisto, na kar moramo začet mislit.

  • Prebral si Novi razred, pa se še vedno kot musliman klanjaš pred “edino pravo” stranko in govoriš: samo en je JJ in ni drugega boga kot jj. ? 😉

 7. Danes sem govoril z inženirjem v UKC, ki opravlja projektantsko delo, ni v stiku z denarjem. Pravi, da so v Ukc mafijske klike, ki niso nujno vezane na politiko. Le te politiki plačujejo, da neti brezvezne vojne na drugih področjih, zato da samo v zdravstvu letno pokradejo iz državnega korita cca 1 milijardo evrov.

  • Sveti Avguštin je zapisal: “Kaj je država brez pravičnosti? Nič drugega kot roparska tolpa.”
   ===========================================
   Sveti Avguštin se je rodil leta 354 v mestu Thagaste v Severni Afriki, umrl pa je leta 430.

    • V pravičnih državah ni roparskih tolp,kar pa Slovenija zagotovo ni in še
     doooolgo ne bo,sicer pa se distanciram od tvojih “modrosti”,ki jih trosiš
     vsak dan na tem spletu in verjetno še kje!

     Andrej briški

   • Kje jih našteva, rad bi jih videl? Veliko bi bilo, če bi naštel vsa tista s katerimi je podmizno posloval. Veš jaz se zanj ne bojim, da ga bodo komunisti pravno uničili, ker je njihov največji as v igri. Malo ga prckajo, da njegovi fanatični verniki verujejo, kako ga “komunisti preganjajo, ubogo žrtev”.

    • Včeraj ob interpelaciji. To so Kučan, Zemljarič, Klemenčič, Cerar..
     No sedaj pa ti z imeni na dan.

     • Cel dan je našteval 3 imena, 26 let že našteva eno ime. In sedaj naj bi jaz našteval imena malih mafijskih rib v zdravstvu, ki so uspešno korumpirala vse vlade, ministre in politične stranke? Kdo me bo pa zaščitil pravno? Si bom vzel čas 26 let. Sedaj pa sta 2 imeni. Kučan in njegov uspešni vajenec v manipuliranju neumnih množic slepih ljudi.

     • Naštej nekaj imen s katerimi je JJ podmizno posloval. Ti do sedaj ob nekaj tisoč postih nisi povedal še nobenega imena razen JJ. No, s kom je JJ podmizno posloval ?

     • Ne da se mi celo življenje po komunističnih sodiščih valjati.
      Ti raje naštej ali je uspel kaj reformirati. Še Sds je taka kot KPS.

     • Razišči onkološki inštitut, kjer je njegova sds ministrica z Zidarjem podpisovala anekse (o tem je Brecelj govoril) . Pa AC, spet Zidar. Pa Hojs je bil v vrhu SCT in Darsa.
      Predvsem pa za uspešno politiko nereševanja bistvenih problemov, ampak slepljenja množic robotov.

     • Hojsu niso mogli ničesar dokazati, pa so se zelo trudili, pa še član NSi je bil mimogrede. In katera ministrica je zaslužila si napisal ?

 8. Že 3x sem objavil vsebinsko kritiko strgarjevega članka, predvsem o oksimoronu “krščanska demokracija”.

 9. Problem je, da Cerkev nima intelektualcev. Politiko so prevzeli socialistični birokrati in psihopatski komunistični mafijaši. Enostavno so kopirali nemško CDU. Za image. Vmes so “desni” komunisti uspešno požrli KD. Kdaj je bila Cerkev demokratična? Nikoli! Zadnnih 500 let velik delež klerikov in oblastnih laikov manipulira množice s krščansko ideologijo in dela strahotno škodo Cerkvi.

  • Dr.Anton Trstenjak:

   To, da smo med seboj – vselej spet – sprti,
   je lastnost, ki ni le grda in slaba, ampak pogubna. Sprtost in nesložnost nam
   grozita z narodnim duhovnim propadom!

   Pavel:

   Problem je, da Cerkev nima intelektualcev.

   Andrej:

   SANTA SIMPLICITAS!

   Andrej Briški

   • Trstenjak je bil vedno velika opozicija mogočnim klerikalcem v Cerkvi. Ne veš? On bi znal danes kakšno jezno reči na mainstream “desničarje”, saj jih je vedno manj, ki si kaj upajo.

    • Ti že veš, kaj bi Terstenjak danes rekel, ker sta mende tukaj nekje.. RKC pa trenutno podpira tvojo NSi.

     • Trstenjak je bil Kocbekov prijatelj, iz tega kroga prleških razumnikov, personalist in socialist. SDS vidim bolj socialistično od nsi. Obnaša pa se prav komunistično.
      Problem katoliških intelektualcev je, da zadnjih 250 let niso prepoznali, da so kolektivno utopljeni v socializmu. Niti ne v nacionalizmu. Morda so spoznali zlo klerikalizma (p. Rupnik) ter 2vk.

     • P. Rupnik se ne spušča v politiko, posebej ne lokalno. Govori o odnosu Bog človek in odnos Cerkve do tega. Tudi o klerikalizmu govori samo v povezavi s tem.
      O katerih katoliških intelektualcih pa še govoriš ? (ki niso spoznali, da so kolektivno utopljeni v socializmu 250 let)

     • Ni jih.
      Berdjajev je eden redkih, a je bil pravoslavec, on je skozi Dostojevskega videl to zlo.
      Slovenski ter katoliški intelektualci pa so kot oslički vpreženi v strankarske ali birokratske kolektivizme.

     • p. Rupnik govori duhovno o teh pojavih. Da ga politkomisarji in slepa množica ne dojamejo in ne napadajo. Morda bi moral pogumno in jasno o tem spregovoriti. O tem se bo sam odločil, ker bo dobil dodaten križ in zlo pol Slovenije na svoj hrbet. No, p. Cestnika sem po nemarnem pozabil. A po svoje ni nikoli direktno pisal o 4 apokaliptičnih kolektivizmih: 1.klerikalizem 2.nacionalizem 3.socializem 4.korporativizem (tovarišijski ali mafijski tip kapitalizma)

     • Nisem dovolj podkovan na tem področju. Prepričan pa sem, da Rupnik (njega spremljam) vse gleda samo skozi eshatologijo.

     • Gotovo gleda skozi eshatologijo. Zato pa ne časti “desnega” Tita kot številni kristjani in duhovniki. Zgleda bo še dolgo časa trajalo, da bodo šintlerji v ukc Titu drugič odrezali nogo. Levo ali desno, bo pa Tito sam povedal, glede na politične točke.

 10. Strgar na prvo mesto daje zvestobo domovini. To je meni zgrešeno. Kristjan naj da prvo mesto Bogu. Narod je umetna tvorba. Oblastniki z njim manipulirajo 500, posebej intenzivno pa 200 let. Hudo mi je, ker to delajo tudi prestrašeni duhovniki birokrati, ki širijo katoliško ideologijo in “vrednote”, ne pa veselega oznanila in zgleda.

  • Narod je umetna tvorba,Pavel potem se ne moreš izkazati katere narodnosti si?
   Hude kozle streljaš!Umetna tvorba je družba prilagojena “zakonitostim”uničujočih
   ideologij,katerihkoli,ob tem te moram opozoriti,da krščanstvo ni ideolgija!
   Pavel odgovori mi prosim,kaj ali kdo si ti po narodnosti,ali si slovenec ali klon
   marsovca?

   Andrej Briški

  • Pavel,
   dokler ne boste postregli z dokazi za svoje vehementne trditve o duhovnikih »birokratih, ki širijo katoliško ideologijo in “vrednote”, ne pa veselega oznanila in zgleda«, ocenjujem vaše ‘lapanje’ kot popolnoma brezvsebinsko posplošeno obtoževanje duhovnikov – v lažnivi komunistični maniri. Vsebina vaših obtožb je sicer drugačna od komunističnih laži, njihova utemeljenost pa enako nedokazana in zato nična.

   Pomislite, v katerem jeziku se najlažje in najbolj pogosto izražate, in povejte, ali se vam zdi pomembno ohranjati živost slovenskega jezika – pojem ‘slovenski narod’ je namreč v veliki meri povezan s pojmoma ‘slovenski jezik’ in ‘slovenska kultura’.
   Ali pa bi na vse to morda najraje pljunili?

   • Pripisovanje slabih namenov sogovornika in potem obsodba zaradi dejanja, ki se sploh ni zgodilo, samo potrjuje, da ima gospod Pavel prav: “Desnica se milo zapisano ne zna pogovarjati.”

    Zadoščalo bi samo: “Da bi vam verjeli, bi morali biti konkretnejši.” 😉

    Vse ostalo zmerjanje, omalovaževanje pa … je samo zato, ker vi tako hočete, ker v tem uživate … mnenje mnogih psihologov. 😉

    • AlFe .. “zmerjanje, omalovaževanje”..
     —–
     Čudno je to vaše zagovarjanje. To da je mnenje psihologov ?

     • Da. Zmerjamo, omalovažujemo … izključno zato, ker to HOČEMO delati. Vsak ima možnost, da se zaustavi, da pove kulturno in brez nasilja.

      No, pa saj danes lahko izberemo psihologa po želji in nam bo povedal natančno to, kar hočemo slišati. 😉

     • Ne razumem najbolje: lahko zmerjajo in omalovažujejo samo nekateri? Tudi na Časniku?
      Meni bi bilo bolj všeč, če ne bi nihče zmerjal in omalovaževal …

     • Psihologi ? Mar niso psihologi nadomestek za spoved in še nekatere krščanske stvari pri nekristjanih ?

     • Gospa Marta,
      tako je! Zmerjajo, omalovažujejo lahko samo nekateri! Polni ste življenjskih resnic!

      Gospod Guardini,
      dobro ste pričeli pogovor! Stran od teme, ali ste tudi vi eden od tistih, ki lahko zmerjajo …

     • g AlFe, občutek imam da se delate, spet.
      Ker se nam vedno ponavlja isti vzorec, naj se prime že tistega, ki na nekaj opozarja.
      Vemo kdo pri nas to še vedno dela, v imenu sistema!!

     • AlFe,
      to, da vaju s Pavlom najbolj prizadene, ko vama kdo nastavi na vpogled vajino zrcalno podobo, mi je že dolgo jasno.

      Povejte, na kakšen način zgoraj žalim Pavla in povejte tudi, na kakšen način je Pavel mene žalil že velikokrat v preteklosti – če se že pretvarjate, da ste velik pravičnik.

      Povejte tudi, kdaj ste se postavili meni v bran pred Pavlovimi žaljivkami in kdaj ste Pavla opominjali, naj ne bo žaljiv do sogovornikov.

      Ali pa vam povem kar jaz, da nikoli?

   • Gospa Amelie,
    pišem samo vam, ker ste mi simpatični. Pardon, ker ste mi nesimpatični in vam s tem pisanje izbijam iz rok izgovor na Sodni dan: “Nisem vedela!”
    😉

    • g AlFe, o saj vem, da sem vam in Pavlu nesimpatična !
     Saj lahko povem zakaj. Ker ne preneseta ogledala, če vama ga kdo nastavi !
     O sebi sta si zgradila predstavo o dokončnem “prav” in ne dovolita da kdo oporeka. Hočeta prevzet mesto Boga ali kaj ?
     Pa toliko citiranj iz Svetega pisma ?

 11. Mislim, da mladi v Nsi dojemajo v kako globoki krizi je Slovenija in kako Evropa. Oni dojemajo pomen svobodnega trga, majhnih podjetij, družin. So edina politična stranka, ker so jih podgane množično zapustile ob izpadu v parlament.
  Problem so lokalni odbori, kjer stari socialistični demos kadri mantrajo svoje. A vsaj komunistov in udbovcev nima ta stranka. Edina prava jih ima polno in vse v vrhovih.

  • Ja res je Pavel kar praviš,mladi v Nsi-KD šele sedaj dojemajo tisto,kar so pametni ljudje že zdavnaj dojeli,mogoče vam je odprl oči poslovnež RIKO na svoj način na škrabčevi domačiji ! NSi je edina politična stranka,ki nima udbovcev,praviš Pavel,ja hudiča saj jih ne rabi,saj imajo udbovci njo !

   Andrej Briški

  • Berem: “A vsaj komunistov in udbovcev nima ta stranka.”

   Zelo drzna izjava je to. A se še spomnimo gospoda Pucka? A kdo ve, kje je, kaj dela?

   • A ni umrl? Pucko je bil en krščansko demokratski birokratek, ki se je pač prodal. Takih je bilo polno, skoraj vsi. Le da se je Pucko prodal v ključnem trenutku, pred kamerami. Od birokrata ne moremo pričakovati drugega kot da uboga Firerja in se (skrito) pusti podkupovati.

 12. Zadnjih 500 let psihopatski oblastniki manipulirajo množice z narodom in krščanskimi vrednotami, ideologijo. Zadnjih 250 let pa s socializmom, varnostjo, solidarnostjo. Najbrž ni treba dodati, da se je temu zelo uklonila, in bila včasih tudi akter, cerkev. Najbrž ni treba razlagati kakšno strahovito škodo Cerkvi delajo manipulatorji s krščansko ideologijo?

 13. “Ostali smo zvesti” meni v SLO zveni tako tipično trmasto in strahopetno kot če bi se s tem bahal starejši sin v priliki o izgubljenem sinu. Takih ljudi je morje v SLO. Ker pravi izgubljeni sin je starejši sin, ki strahopetno in birokratsko ponavlja vrednote neuspešnega očeta, ki ni znal dobro vzgojiti svojih otrok. Ker ne zna živeti: ne ustvarja, ne raste, nima rezultatov, nima zdravih odnosov in skupnosti. Je zombi, ki se s psihopatsko stisnjenimi ustnicami, prepričuje, da je ostal zvest. Komu zvest?

 14. “So you want to combat the left’ collectivism with your own. Sounds like a great plan.

  Reminds me of Nazis fighting the Commies. They were both socialists at the end of the day.

  If you want to fight the left the weapon is individualism.”

  • Sedaj ti ni več dovolj prekomerna uporaba,sedaj si se lotil angleščine,ali bi bil tako dober,da napisal tudi prevod,namreč zelo rad imam slovenščino!Še kaj nariši.lahko
   tudi uglazbiš?

   • poprava:
    Sedaj ti ni več dovolj prekomerna uporaba tujk,sedaj si se lotil angleščine,ali bi bil tako dober,da bi napisal tudi prevod,zelo rad imam slovenščino!Še kaj nariši ali uglazbi,”zarepaj”!

    Andrej Briški

 15. Guardini dolgost življenja je kratka,zato tisti,ki se tega zavedajo gledajo eshatološko
  na življenje in prav imajo!

 16. Kako je bilo z glasovanjem vpisa “pravice” vode v ustavo, ki je bil večinsko sprejet? Nsi socialisti so se vzdržali, nihče ni bil proti. Komunisti v parlamentu so jo s 95% strinjanjem podprli. S Titom naprej – v še večjo revščino.

  • Guardini,kakor se vzame,če bi tistih 50 pavlovih postov odmislil,bi bila verjetno boljša!

   Andrej Briški

Comments are closed.