Opozorilo GZS: Vlada se igra z usodo države

24

gzs_stavba_novaOpozorilo GZS slovenski javnosti: Vlada se igra z usodo javnih financ in konkurenčnostjo gospodarstva

Vlada RS je v zadnjih mesecih sprejela nekaj odločitev, ki jasno kažejo, da ne opravlja vloge dobrega gospodarja javnih blagajn v imenu davkoplačevalcev in da s tem resno poslabšuje poslovno okolje in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Obenem pa zapostavlja večino zaposlenih v gospodarstvu, ki bodo ob takšni politiki, poleg gospodarstva, najbolj dodatno obremenjeni pri svojih plačah.

Dejstva so naslednja:

1.    Mizerna razbremenitev plač. Vlada naj bi za davčno razbremenitev plač armade 800.000 zaposlenih namenila v naslednjem letu 90 milijonov evrov. V povprečju le okoli 110 evrov na zaposlenega. Ta izpad priliva pa bo počrpala z višjim davkom od dohodka pravnih oseb. Razlog za mizerno razbremenitev naj bi bila – javno-finančna vzdržnost.

2.    50-krat več za zdravnike. Po drugi strani je pred dnevi ministrstvo za zdravje našlo 36 milijonov evrov za 6.800 zdravnikov. To je okoli 5.300 evrov na zdravnika ali 50-krat več kot za povprečnega delovno zaposlenega v državi Sloveniji pri davčnem prestrukturiranju! To se dogaja kljub temu, da smo skoraj vsakodnevno priče razkritjem v medijih, kako denar curlja iz zdravstvenega sistema.

3.    Nepošteni novi apetiti. Takoj zatem so se oglasili drugi sindikati javnega sektorja. Zahtevajo še 215 milijonov evrov. Priče smo radikalnim apetitom po javnih sredstvih na račun davkoplačevalcev, to je večine državljanov Republike Slovenije, in njenega gospodarstva. Če se bo vse to uresničilo, bodo delovno aktivni v gospodarstvu dodatno obremenjeni za 320 evrov na leto, kar je skoraj trikrat več od davčne razbremenitve stroškov dela. Ali drugače: vlada jih bo trikrat bolj obremenila, kot pa jim je zagotavljala ob kvazi davčni reformi, da jih bo razbremenila!

4.    Zavajanje ljudstva. Nevarne apetite spodbujajo tako predstavniki različnih interesnih skupin kot predstavniki vlade, ki ob tem zavajajo javnost, da je zaradi gospodarske rasti čas za »delitev učinkov te rasti«. Zamolčijo pa, da s tem resno ogrožamo javne finance. Tudi Evropska komisija je pred dnevi jasno sporočila, da zdajšnjo gospodarsko rast zmotno jemljemo kot samoumevno in je ne izkoristimo za zniževanje javnega dolga. Strukturni javno-finančni primanjkljaj celo še povečujemo.

5.    Dejstva:

a.    V letu 2015 je kljub gospodarski rasti BDP na zaposlenega v Sloveniji še vedno bolj zaostajal za BDP zaposlenega v Avstriji kot leta 2008.

b.    Kljub temu se reform (zdravstvene, pokojninske, trga dela) ne lotevamo.

c.    Kljub gospodarski rasti ne zmanjšujemo javnega dolga, temveč sproti porabimo vse s prekomerno javno porabo.

d.    Še več. Z zadnjimi dogovori s sindikati javnega sektorja resno ogrožamo proračun za leto 2017, kar pomeni, da pretirano zapravljamo.

e.    Grozi resna možnost rebalansa proračuna že v kratkem, kar bo mogoče samo z novimi dajatvami na račun gospodarstva in zaposlenih v gospodarstvu, to pa pomeni v breme večine slovenskih državljank in državljanov.

Takšna politika Vlade je v nasprotju z načeli dobrega gospodarja davkoplačevalskega denarja, obenem pa je nedržavotvorna in nerazvojna.

V imenu podjetij in zaposlenih v gospodarstvu zahtevamo, da se takoj prekine s takšno nevarno politiko, ker ogroža vzdržnost javnih financ in konkurenčnost gospodarstva.

Več: Gospodarska zbornica Slovenije

24 KOMENTARJI

 1. GZS: “Vlada se igra z usodo javnih financ in konkurenčnostjo gospodarstva”

  Pravzaprav bi naslov moral biti: “Ljudje se igrajo s svojo usodo, ker so izvolili tako vlado!” Ta vlada pa dela natanko to, za kar je bila namenjena! To je, da omogoča krajo, ropanje nekaterim posvečenim. Ropani pa umirajo, kaj pa bi drugega.

  Policija ugotovila že 245 sumov kaznivih dejanj s področja bančne kriminalitete. Sodišča niso obsodila niti enega
  http://nova24tv.si/aktualno/245-sumov-kaznivih-dejanj-s-podrocja-bancne-kriminalitete/

   • Točno tako. Na naslednjih volitvah ne podprimo strank sedanje vladne koalicije skupaj z Združeno levico ker:
    1. kadrujejo bivše ljudi, ki so sodelovali v gospodarskih in bančnih krajah (spomnimo se o govorjenju Cerarja in njegovi etiki)
    2. talajo denar naokrog, ker ni njihov in ga bomo morali mi plačati
    3. namesto, da bi uredili zdravstveni sistem, je njihov predlog dvig prispevne stopnje kar zopet pomeni nov davek in hitro reševanje posameznih problemov s še več denarja. Sistemski problem pa ostaja in prepričani ste lahko, da bo v kratkem zdravstvo spe na tapeti.
    4. pripravljajo nove zakonodaje pri čemer inštitucije ne upoštevajo niti sedanje
    5. namesto, da bi odstopili zaradi lastne nesposobnosti, se držijo položajev, da bi ohranili svoje privilegije
    6. in končno. Ker slovenski levičarji še nikdar v zgodovini niso nič ustvarili temveč so vedno z nasiljem prišli na oblasst, da bi zapolnili svoje egoistične pohlepne cilje. Včasih so to naredili z revolucijo, danes pa to delajo s pomočjo medije in državnega aparata (sodstvo, …).

 2. Kot se spomnim smo po učinkovitosti gospodarstva in javnega sektorja približno enako slabi in to je okoli 80 mesta na eni od mednarodnih lestvic konkurenčnosti.

  Sporočilo GZS bi moralo torej biti: Vlada slabo upravlja s celotnim državnim premoženjem, poleg javnega sektorja tudi z gospodarstvom, saj je njegova donosnost prenizka in s tem priteče premalo denarja v proračun.

  Lahko bi tudi povedali, da morajo tudi za javni sektor veljati enaka pravila dobrega gospodarjenja kot za gospodarstvo: nagrajevanje – osnovna plača glede na tržno vrednost poklica, variabilni del glede na kakovost in obseg opravljenega dela, uporaba sodobnih orodij upravljanja (smo na zadnjih mestih na letvic konkurenčnosti IMDja), kot gospodarstvo mora tudi javni sektor stalno povečevati kakovost izdelkov in storitev ter zniževati stroške, …

  Kar se tiče zdravstva bi lahko povedali: Da postavimo »pacienta« v središče sistema javnega zdravstva predlagamo uvedbo trga vseh zdravstvenih zavarovanj in zdravstvenih storitev, ki bo spodbudil izvajalce k večji kakovosti, varnosti in učinkovitosti. Predlagamo strukturo upravljanja bolnišnic po vzoru gospodarskih družb. Po zgledu gospodarstva predlagamo povezovanje in združitev zdravstvenih izvajalcem za večjo kakovost, varnost in učinkovitost (po zgledu sosednje Avstrije). Družinskemu zdravniku je potrebno dat večjo veljavo, posebno na v odročnih krajih. Izenačili bomo pogoje izvajalcev storitev v državni in privatni lasti. Nagrajevanje bo na osnovi usposobljenosti, obsega in kakovosti opravljenega dela, tržne vrednosti poklica ter zadovoljstva pacienta. Ministrstvo za zdravje se bo moralo posvetiti svojemu poslanstvu – urejevanju področja in nadzora ter se bo umaknilo iz neposrednega upravljanja bolnišnic. Kot pri sprejemanju zakonov za gospodarstvo bomo podprli sodelovanje strokovnih organizacij civilne družbe pri pripravi zakonov in predpisov. Vse s ciljem zmanjšanja čakalnih dob ter povečanja kakovosti in varnosti storitev za pacienta…

  Izjava GZS kaže na njihovo maloumje, tako kot drugod po družbi, kjer ni tekmovanja.

  Strinjam se s prejšnjimi. Je pa vse v rokah volivcev, ki so pod vplivom javnosti in medijev, ki ustvarjajo realnost za njih.

  Jezero se usmradi, če ni dotoka sveže vode in naša država je žal precej usmrajena, saj no dotoka sveže vode. Ta le kroži iz istih virov.

 3. Vlada zavestno snuje grški scenarij v slovenski državi, pri čemer posluša nasvete združene levice, ki ima odlične naveze z grškimi specialisti kako spraviti v stečaj državo in obubožati slovensko skupnost.

  Takrat pa pride njihova ura nasilja in prevratništva ter totalitarizma in totalitarnih privilegijev, ker le tako znajo živeti, seveda na račun drugih soljudi.

 4. Menim, da je napaka pri Opozorilu GZS – Dejstvo 5 a, saj danes še nismo na nivoju BDP na prebivalca v Sloveniji ( ne v Avstriji, kar je napačna navedba ) kot je bil leta 2008.

  • Sam razumem drugače (na kratko):
   V letu 2015 je Slovenija bolj zaostajala za Avstrijo kot pa je v letu 2008.

 5. Vlada ima težave z upoštevanjem zdravorazumskih predlogov in argumentov, ki upoštevajo zakonitosti dobrega gospodarjenja in demokracije.

  Pogosto pa zlahka upošteva tiste predloge in argumente, ki so v nasprotju z zgoraj navedenimi.

  Poleg tega le za silo upošteva demokracijo znotraj vlade in misli, da je to dovolj.

  Pravi tujek pa je za vlado demokracija, ki zadeva vladno delovanje v odnosu do celotne slovenske skupnosti, saj skorajda nikoli ne upošteva ustvarjalne opozicije.

 6. Gospodarska zbornica skupaj z opozicijo že vseskozi vlado opozarja na njeno malomarno ravnanje in gospodarjenje ter njen krivičen odnos do zaposlenih v gospodarstvu in do slovenske skupnosti oziroma države.

  Vendar vlada ta opozorila zavestno odklanja, podobno kot združena levica. Zavestno zato, ker se po življenjski logiki zaveda posledic svojega malomarnega ravnanja.

  Zaradi tega je njena odgovornost toliko večja.

 7. Mislim, da si GZS malo čudno predstavlja svojo vlogo s pisanjem političnih pamfletov na srednješolskem nivoju. Ali še slabšem.

  Zanimivo, da GZS pri obremenitvah gospodarstva ne omenja vračanje 2. januarja ( kot komunističnega praznika). Ki pomeni skoraj 0,5% manjši letni BDP.

  Grozno pa napada dogovor s Fidesom. Ki predstavlja precej manj, menda okoli 40 milijonov. V slovenskem zdravstvu, ki je finančno podhranjeno. Manj kot 9% BDP za zdravstvo pomeni v evropskih razmerah in ob naši demografski strukturi podhranjenost. Zahodna Evropa daje 11-15%. Slovenci imajo pravico, da jim skrb za zdravje in možnost kvalitetnega zdravja pomeni prioretito. Kar pomeni primerljiv relativni delež BDPja oz proračuna usmerjati v ta namen.

  • Razumem, če ti spoštuješ zdravnike in njihov poklic, toda zgolj z matematiko v % BDP se pač ne moreš lotiti našega zdravstva.
   Zakaj Avstrijci plačajo 1/3 manj od plače za zdravstvo, njihovi zdravniki pa imajo vsaj 2x večje plače kot naši!?
   Nekdo se norčuje iz nas.
   In FIDES gotovo ni referenca, ko gre za te zadeve. Dejansko je res kar piše: 5000€ po zdravniku znaša ta super sporazum.
   Ne moreš kar s seštevanjem o tem razpravljati.
   Še teh 9% BDP se pri nas zapravi! Zdravniki pa delajo ko norci, vsaj večina, ki nima niti 2000€. Da o sestrah ne govorimo.

   • Tega podatka za Avstrijo, ki si ga dal, ne vem. Vsekakor ima naše zdravstvo na prebivalca le 40% tistih sredstev kot ga ima avstrijsko. In je še čudež, če lahko toliko stavri nudi na podobnem nivoju kot v Avstriji. Na dolgi rok se pa sesuva. kar se med drugim kaže s čakalnimi vrstami.

    Ne zagovarjam tu v prvi vrsti plač – čeprav drži, da morajo biti vsaj malo stimulativne za nek poklic, po katerem je veliko popraševanej v zahodnih bogatih deželah. Oz. čez Karavanke ( očitno posledica- usodno primanjkovanje anesteziologov zlasti v Mariboru). GZS bi recimo lahko bila toliko inteligentna, da bi vedela, da v nekem zdravstvu ne gre brez anesteziologov. Pa izgleda ni. Ali se ji fučka in vidi samo svoj mali vrtiček.

    Torej, zdravko, gre za sredstva za programe ( plus sredstva za razvoj stroke, da bo lahko po znanju in tehničnih možnostih sledila napredku v svetu). Če sredstev in s tem razpisanih programov ni dovolj, so posledica čakalne vrste. Ampak spet- ljudje pri nas izvor problema čakalnih vrst nočejo razumeti. Naša politika ( splošna, zdravstvena, ZZZS – to pomeni sindikati plus goposdarstvo – glej odgovornost avtorjev GZS te srednješolske sestavljenke) demagoško obljubijo široke pravice v osnovnem zavarovanju, češ- glejte kako smo socialni, kot jih ne pozna nobena normalna država zahodnega tipa, zraven pa nočejo dati dovolj sredstev za izvajanje teh istih pravic. Kaj je rezultat lahko drugega kot katastrofa pri čakalnih vrstah?!

    Evropski kazalci kažejo tudi, da rabimo več zdravnikov in ponekod več medicinskih sester. In večji poudarek na primarno družinsko zdravstvo ( tudi višje vrednotenje te specializacije moralno in finančno).

    Evropa nam bi lahko povedala tudi, da je dobro sobivanje javnega sistema s privatno pobudo izvajalcev zdravstvenih uslug, ponudnikov zavarovanj in možnostjo plasiranja privatnih sredstev v lastno zdravju in zdravstveno obravnavo po svoji lastni volji in predstavah. Vse to tudi dolgoročno pomembno razbremeni pritisk na sistem javnega zdravstva, ki lažje zadiha ob manjšem pritisku bolnikov in zahteva s tem tudi manj sredstev, kot če je vsa teža v državi na javnem zdravstvu.

    Ampak Slovenci so večinsko tako zaplankani, da tega za nič na svetu nočejo razumet. Skoraj ni novinarja in uredništva v Sloveniji, ki bi to razumel. ( Tudi taki, ki bi kao hoteli biti glasniki liberalizma in desnice a la Steinbuch.) Celo zagovorniki turbo-kapitalizma so vendarle prepričani, da je pa v zdravstvu in šolstvu potrebna vrnitev v socializem. da je treba ukinit in onemogočit še toliko mizerno malo privatne pobude, kolikor jo je doslej v zdravstvu nastalo. Kot da bi to sploh bilo realna opcija … Je pa nerealna, tudi protiustavna in slaboumna.

    Ponavljam: dokler bojo Slovence navduševalo zdravstvo, kot ga vidijo v BergDoktorjih in Schwarzwladski kliniki, obenem se bojo pa psutili voditi mentaliteti socialističnih demagogov, ki hočejo vrnitev nazaj v isti sistem, kot je propadel v castrovi Kubi, dotlej so perspektive v slovenskem zdravstvu samo pot navzdol – drvenje v propad in sesutje vsega, kar po mednarodnih kazalcih zaenkrat še ni tako slabo ( po strokovni skrbi za zdravje srca je Slovenija nedavno uvrščena na visoko 5. mesto v Evropi – kar meji na čudež).

    • Ti spet svoje o čakalnih vrstah. Daj si že dopovedat da so čakalne vrste zaradi tkim. “družbenega dogovora”, po katerem se še danes financira zdravstveni sistem. To nima veze s programi, “pravicami” (ne vem kako lahko sploh govoriš o pravicah). Naš zdravstveni sistem je še vedno globoko v komunizmu. In propada tako kot Jugoslavija ali Castrova Kuba. Tak sistem imamo sedaj.
     Pozabi na % BDPja in vse to. To nima veze.

     Verjamem pa, da bi Slovenci razumeli privatizacijo zdravstva, tako da bi sploh splošni zdravniki bili privat. Ampak ne morejo, ker je zdravstvo državni monopol.

     Tega ne moreš z denarjem rešit, ker ni problem v denarju.

     • Kako da ne? Brez denarja ni muzke. Nikjer. Če hočejo ljudje, več kot upravičeno, po mojem, krajše čakalne dobe ( ali vsaj prenehanje stalnega podaljševanja obstoječih), mora zaenkrat edina ZZZS, ki je za to pristojna, razpisat več programov. Programi stanejo. Tudi če time, ki bojo dodatne programe izvajali, ne bi za to delo plačevali nič ( kar je sicer nesmisel), nikjer na svetu, celo na Kubi ne, ne izvajajo operacij, pregledov itd. za ceno 0,00 eura ali dolarja.

      Torej ne obstaja nikjer, niti na Luni. Zgleda samo v predstavah Slovencev, da se bojo čakalne dobe skrajšale brez dodatnega denarja. In potem imamo zahtevo, naj se skrajšajo čakalne dobe. Istočasno pa od jeze zelene obraze sindikalistov, predvsem Branimirja Štruklja, te ikone rdečega ideologizma in tudi novinarskih kolektivov, vključno z nacionalno TV ob podpisu sporazuma s Fidesom, ki programe skrajševanja omogoča.

      Ne vem, kaj bi rekel drugega kot: idiotes!

     • Ne boš ti razumel probleme planskega gospodarstva.
      Ravnokar so uspeli ogromno prihraniti s skrajšanjem časa preglead na 7 minut, ti bi pa to rad podaljšal… To ne gre v planskem modelu.
      Čakalne dobe so zato, ker se pacienti ne držijo planov in zbolevajo vsaj po svoje in mimo vseh dogovorov.

     • Sem pa dovolj jasno povedal tudi, kaj bo prispevalo k dolgoročni rešitvi. Svoboda, čeprav regulirana, privatne pobude. V medicinski ponudbi, zavarovalniški in tudi svoboda odjemalcev medicinskih in zavarovalniških uslug. Ne pa komunistično zatiranje te svobode.

      Z drugimi besedami evropska normalnost. Tudi taka, kot jo Slovenci, predvsem Slovenke radi gledajo v Bergdoktorju in Schwarwaldski kliniki.

     • Res. Ampak to je velikanska sprememba. Zato pravim, da je ta sporazum s Fidesom samo spet neka nova Potemkinova kulisa.
      Bomo videli kaj bo s tem dopolnilnim zavarovanjem. Do sedaj je še vsak minister, ki je dregnil v to, padel.

 8. Vir: http://www.ess.gov.si/trg_dela

  Letos se je na zavod za zaposlovanje:
  + prijavilo 80.951 ljudi

  od tega se je zaposlilo:
  – zaposlilo 70.859 ljudi
  ………………………………..

  In namesto, da bi jih bilo na zavodu 10.092 več
  kot na začetku leta, jih je beleženo 16.233 manj ?!?

  ………………………………..

  Kje je 26.325 ljudi ?

 9. Ko berem komentarje glede volitev in razmišljanja ljudi pa ne morem mimo tega, da moramo tudi sebi nastaviti ogledalo. Kaj pa mi naredimo zato, da se kaj spremeni? Iti na volitve ni dovolj. Bo treba iti aktivneje v politiko ter narediti spremembe na bolje. Ljudem je potrebno pokazati alternativo. Če je nimajo, bodo tavali v megli informacij večine glavnih medijev, ki manipulirajo zaradi vplivov sedanjih lobijev.

Comments are closed.