Odprto pismo predsedniku vlade ob priseljevanju: Tujega nočemo – svojega nimamo

55
Foto: Novi glas.
Foto: Novi glas.

Objavljamo odprto pismo predsedniku vlade Miru Cerarju, ki avtorju v enem mesecu (še) ni odgovoril.

Spoštovani g. predsednik vlade RS dr. Miro Cerar!

Zdi se mi, da tudi kot navaden državljan RS lahko povem nekaj besed ob begunski problematiki v upanju, da si boste vzeli čas in jih prebrali.

Spoštovana g. predsednik, zelo sem vesel, da se dejavno in strpno angažirate ob begunski problematiki, in se Vam za to zahvaljujem. Mislim, da živimo v izredno pomembnem in usodnem času za našo narodno in državno skupnost. Prepričan sem, da bo bodočnost naše države zelo odvisna tudi od tega, kako se bo odločala do begunske krize.
Kdor je imel odprte oči, je lahko že dlje časa predvideval, da bo prej ali slej prišlo do novega »preseljevanja ljudstev«. Sirska vojna ga je le pospešila, odprla je zapornice za ljudi, ki živijo v tretjem svetu v težkih razmerah, in se napotili v Evropo, kjer je visok gmotni in družbeni standard, ki je posledica krščanske civilizacije, visoko razvite tehnike, pridnosti ljudi, pa tudi izkoriščanja poceni delovne sile iz tretjega sveta; je pa Evropa tudi celina praznih vasi, stanovanj, mest, celina starih, ki bodo/mo kmalu odšli in naredili prostor novim rodovom, novemu življenju. Ta za življenje ugodna celina ne bo ostala prazna! Kar velja za Evropo, velja tudi za Slovenijo; morda še bolj. Prihod novih ljudi v prazen prostor je tako naraven in neizogiben kot prihod mravelj na drobtine kruha na travniku.

Izredno pomembno oz. celo usodno je, kako se bo politika na to stanje odzvala: državniško, graditeljsko, z vizijo ali s strahom, defetizmom, defenzivno. Mislim, da je sedaj čas, da se politični voditelji prebudite in oblikujete pogumen nacionalni načrt, katerega temeljni del bo prebivalstvena politika. K temu ste poklicani voditelji vladnih in opozicijskih strank. Če boste državniki oz. politiki preveč mečkali, bo Slovence in Slovenijo kot samostojno nacionalno entiteto povozil čas. Neugoden demografski razvoj in nezgodovinska drža narodovih elit v stilu »bo že kako«, vdanost v usodo in defenzivnost v času »novega preseljevanja ljudstev« (ki se gotovo ne bo kar ustavilo) bo odvrglo mlado državno tvorbo na smetišče zgodovine.

Zdrava prebivalstvena politika temelji seveda najprej na skrbi za zdrave družine, za to, da se narod pomlajuje sam v sebi. Vemo pa, da Slovenci že 35 let nimamo dovolj naravnega prirastka za dolgoročni obstoj. Vsako leto nam za to manjka približno 10 tisoč novorojenih otrok (tretjina). Ta primanjkljaj smo doslej nekako nadomeščali s staranjem prebivalstva in z priseljevanjem ljudi predvsem iz južnih držav nekdanje Jugoslavije. Ker ne kaže, da se bo natalitetni trend kmalu spremenil in ker so države, od koder so doslej k nam prihajali priseljenci, domala prazne in same v globoki demografski depresiji, tudi Slovenija ne bo mogla več ohranjati dosedanjega števila prebivalcev (okrog 2 milijonov se vrti številka že desetletja) in s staranjem se bo vedno teže ohranjala blaginja, saj bo vedno manj produktivnih, vedno več pa starih in onemoglih. Pa to, o čemer govorim, ni stvar daljne prihodnosti, ampak že kar sedanjosti. Pokojninski sklad se že davno ne more več polniti iz prispevkov, ki jih od dohodka namenimo za ta namen, ampak se mora iz proračuna države preliti kar milijardo in 200 milijonov evrov (tretjino proračuna sklada za pokojninsko zavarovanje), da se lahko redno izplačuje pokojnine. Po drugi strani imamo prazne vasi, neobdelane travnike, ki se zaraščajo, po podatkih statističnega urada imamo 175 000 praznih stanovanj. Skratka, Slovenija postaja stara in vedno bolj prazna; le nekatera mesta se še povečujejo; normalen naravni prirast prebivalstva imata samo še Selška in Poljanska dolina.

Zdi se, da slovenski državni voditelji pred to nacionalno katastrofo zatiskajo/te oči, o tem skoraj ne govorijo/te in tega ne rešujejo/te, kot da bi bilo stanje odvisno od neke usode in da sami pri tem ne le da ne morejo/te pomagati, ampak da se jih/vas to sploh ne tiče.

In v tako civilizacijsko in nacionalno mrtvilo so sedaj v Evropo prišli novi ljudje: čez Sredozemlje in Balkan se v Evropo valijo večinoma mladi, mnogi izobraženi ljudje, polni življenja in volje, da si v Evropi poiščejo nov življenjski prostor, nov dom.

Državniki, ki gledajo malo naprej in dovolj globoko, so uvideli, da ta priselitveni val ni le nevarnost za krščansko Evropo, za naš standard …, ampak lahko tudi priložnost za to, da se z novimi ljudmi ta naša stara gospa Evropa vsaj malo pomladi. Tako je moč razumeti Angelo Merkel, ki je izjavila, da Nemčija lahko sprejme 900000 beguncev oz. migrantov; podobno razmišljajo švedski in avstrijski državniki. Gre za v prihodnost usmerjeno politiko, ki se ne ustraši težav, ki jih prinašajo novi ljudje. Seveda ne gre le za to, da se te ljudi sprejme, ampak tudi zaposli in poskrbi za njihovo vključitev (integracijo) v novo okolje. Seveda bo prihod novih ljudi zmanjšal rezerve v proračunu, ampak če gledamo na ljudi kot na največje bogastvo, postane investicija vanje najbolj smiselna in donosna. Tudi kmet, ki kupuje nov traktor, mora zategniti pas, in se mu standard za nekaj časa zniža, vendar ve, da bo v prihodnje več in laže pridelal in bolje živel. Pameten državnik ve, da so novi ljudje največje bogastvo; posebno če gre za mlade in izobražene. Vsak, ki zna računati, lahko izračuna, koliko sredstev, tudi denarnih, truda in skrbi je treba vložiti, da se zredi in izobrazi enega človeka. To očitno dobro vedo državniki najbogatejših držav sveta, saj prav na »uvozu« že zrejenih in izšolanih ljudi v veliki meri temelji njihovo bogastvo in razvoj. Naj omenim le ZDA, ki že stoletje in več pobirajo že usposobljene ljudi z vsega sveta. Če lahko govorimo o imperialističnem izkoriščanju, ga kaže še najbolj videti v tej »kraji« ljudi in možganov. (V kaki revni afriški državi kakega nadarjenega mladeniča z velikim trudom najprej zredijo, nato izšolajo, potem pa ga posrka kaka ameriška univerza, inštitut, tovarna …) Prav nasprotno pa se do tega vprašanja obnašajo manj razvite, predvsem nekdanje socialistične države, v katerih prevladuje strah pred tujci, ki prinašajo drugačno kulturo, strah za izgubo identitete in komaj pridobljenega standarda. In še nekaj je za te države značilno: da imajo vse silno nizko rodnost in veliko praznega prostora. Očitno se ne zavedajo, da sta prazen prostor in revščina tesno povezana.

Se bo Slovenija pridružila tem zadnjim, za katere se zdi, da jih vodi načelo Tujega nočemo – svojega nimamo oziroma jih predstavi svetopisemska misel: »tistim, ki nimajo, se bo vzelo še tisto, kar imajo«.

Iz vsega povedanega sledi, da bi morala slovenska država oz. politika oblikovati populacijsko politiko, katere del je tudi priseljenska politika. Seveda bi morali najprej bistveno bolj spodbujati ustvarjanje trdnih družin in večjo rodnost, vendar bi morali istočasno sprejeti tudi take ukrepe, da bi Slovenija bistveno bolj, kot je bila zadnja leta, postala priseljenska država in da bi se priseljenci čim laže vključili v naš prostor.

Poiskati bi morali načine, da se k nam po možnosti priselijo tisti ljudje, ki so nam kulturno (morda tudi jezikovno) blizu, da ne bi imeli preveč prilagoditvenih težav. (Torej ne le čakati, da pride kdo slučajno k nam, da ga prinese kak slučajni migracijski tok, ampak bi morala država s svojimi službami, agencijami, sama poskrbeti, da se k nam povabi ljudi, ki bi bili naši sodržavljani – v veselje njim in nam.) Torej proaktivna populacijska in migracijska politika!

Učinkovito integracijsko politiko pa bo možno izvajati le, če ne bo angažirano le eno ministrstvo, ampak verjetno vsa vlada: notranje za varnost in razporeditev imigrantov, okoljsko za naselitev (V srednjem veku so zemljiški gospodje poselili cele pokrajine: Kočevsko, Selška dolina, Baška grapa …; je to sedaj nekaj temu podobnega nemogoče?), ministrstvo za vzgojo in izobraževanje – za vključitev novih ljudi v integracijsko izobraževanje (tečaji za poznavanje jezika, zgodovine, kulture, ureditve …), gospodarstvo (za ustvarjanje primernih delovnih mest za priseljence – Koliko fizičnih delavcev bi lahko zaposlili samo v gozdovih!) … Prepričan sem, da prinašajo novi ljudje v sodobno organizirani družbi že s tem, ko pridejo, več dela in več zaposlitev. Seveda v začetku kot vsaka investicija znižajo standard. Dober vladar zna prepričati ljudi, da se splača zatisniti pas za boljšo prihodnost.

Na TV Dnevniku sem slišal avstrijskega ministra, ki je izjavil, da Avstrija mora sprejeti begunce tudi zato, da bodo lahko bodočim generacijam omogočili izplačevanje pokojnin, da begunci niso le problem, ampak tudi priložnost. Še posebno ti, med katerimi je veliko mladih in izobraženih.

Če prišlekov ne bomo gledali le kot neko nadlego, ki se je je treba čim prej znebiti, ampak tudi kot priliko za nov zagon našega ostarelega narodnega telesa, jih bomo med nami ne le trpeli, ampak tudi spoštovali.

Mislim, da bo pogumno in načelno odločanje dolgoročno prineslo tudi politikom več, čeprav mogoče trenutno zgleda, da je treba biti previden, da so «naši« ljudje bolj ko ne »ziheraši«. Pogum za pokončno in dosledno ravnanje po mojem mnenju ne prinaša le miru v duši, ampak dolgoročno tudi uspeh v javnosti in tudi sicer v življenju. Da pogumne podpira Usoda, so vedeli že stari Grki, in tudi krščanski Bog je z njimi. Slovenski pesnik Gregor Strniša je napisal dva lepa verza o strahu in pogumu:»Strah je najmočnejše orožje v hudičevi kovačnici,/…/ pogum je ostri božji meč«.

Ko Vam izražam veliko zadovoljstvo nad tem, da uvajate v slovensko politiko več strpnosti in spoštovanja, da poudarjate moralno-etične razsežnosti v politiki, za kar se Vam zahvaljujem, Vam želim tudi veliko poguma in odločnosti pri državniških potezah in Vas lepo pozdravljam.

Jože Kurinčič

Vrhnika, 25. 9. 2015

55 KOMENTARJI

 1. Zanimiva pobuda gospoda Kurinčiča. Pravzaprav pogumna. Zna biti, če bo pobuda opažena, da bo na pronalitetni del precej levičarjev in liberalcev odreagiralo z zgražanjem in zasmehovanjem, na mišljenje, da so begunci za Slovenijo lahko priložnost pa še večji del, predvsem desnica, prav z grozo ali jezo. Sam bi, z veliko previdnosti pri drugem delu sicer, pobudo podprl.

  Z Mirovnim inštitutom se sicer redko strinjam. Ampak s tokratnim njegovim apelom, v neki posredni zvezi je vendarle tudi s Kurinčičevo pobudo, se pretežno strinjam ( z izjemo njihovih prevelikih strahov pred vlogo slovenske vojske):

  http://www.mirovni-institut.si/apel-na-vlado-republike-slovenije/

  Delim njihovo kritično mnenje glede odzivanja naše države oz. vlade na migrantsko krizo in glede iskanja izključnega krivca za nastale probleme v sosednji državi ( najlažje tako). Treba je nehati skrivati dejstvo humanitarne katastrofe, ki se dogaja med migrantskimi množicami, kar počenja večina politike, medijev in novinarjev ( kako znajo isti biti kritični do drugih držav, če se jim to dogaja – le redki med njimi ostajajo tu kritičnega in do človeških stisk občutljivega duha, recimo Boštjan Videmšek)in se bolje organizirati, vključno z dostojnimi bivališči za migrante, nudenjem vode, osnovne hrane, higiene, suhih oblačil in preprečevanjem, da ljudje čakajo in čakajo ure in dneve v nemogočih okoliščinah.

  Družba, ki ne razume ( ali ji je vseeno zato), da se izčrpanih, sestradanih ljudi ne sme in to zaradi nekih mejnih formalnosti ( ki se lahko izvršijo tudi drugje, pod streho) pustiti stati na ledenem dežju na desetine ur, ker je to ne le zdravje, ampak življenje ogrožujoče, je moralno bolna družba!

  • Sicer tvegam, da me boste ponovno okrcali zaradi ‘nekrščanskega’ ali mogoče ‘farizejskega’ pogleda, toda: izčrpani in sestradani ljudje hrane ne zavračajo in odmetujejo. In iz ‘hvaležnosti’ ne uničujejo lastnine tistega, ki ti pomaga.
   Drugo so birokratske zadeve, ki se jih lahko opravi na kakšen ustreznejši način na primernejši lokaciji.
   Sicer pa bi človek pričakoval vzajemno spoštovanje: ne zgolj mi prišlekov – v tem primeru smo vnaprej izgubili.

   • Tvegaš in res si to zaslužiš. Tile migranti se zelo lepo obnašajo. Veliko lepše so vzgojeni od večine slovencev. Incidenti o katerih govoriš so malenkost, glede na tolikšno množico ljudi. Niso omembe vredni. Izjemno lepo se obnašajo, glede na to pod kakšnim pritiskom morajo biti.

    • Tudi zažiganje šotorov, va katere se lahko zatečeš pred dežjem, spada med zelo lepo obnašanje, a ne?

     • bla bla bla. Razmisli malo kako to izgleda med njimi. Glede na število incidentov v tolikšni množici se izjemno lepo obnašajo. Niti hujskaški mediji, med katere se vse bolj brezskrupulozno uvršča tudi NovaTV, ne morejo pokvariti te slike.

     • A vidiš, to kar berem na NovaTV, je tudi zame hladen tuš. Sem že razmišljal, ali bi jih vnaprej podprl, glede na zelo nepluralen medijski svet pri nas, pa sem rekel, ne gre staviti na mačka v žaklju. Zdaj pa kot končni produkt ta špil na nizke protitujske instinkte. Hudič, če se bo desnica razvijala v tej smeri. Potem vsaj zame ne bo več na nobeni strani neke “politične domovine”.

     • Res. Tudi jaz sem že skoraj šel kupit delnice. A kot kaže, niti slučajno.

      Tudi Janša, ki je pokazal kanček razuma ob migrantski krizi, je spet brez pameti s temi ograjami.

     • Zdravko: “bla bla bla. Razmisli malo kako to izgleda med njimi.”
      ==================

      Vidim kako to izgleda med njimi.
      Potem, ko zažgejo taborišče naredijo še nekaj selfijev z dvignjenimi prsti v znak V in z ognjem v odzadju za spomin, da bodo lahko pravili svojim vnukom kako junaško so se borili v Siriji za svojo svobodo.

     • Ah, daj, daj, projekcije delat. Tole je odlična slika za obveščevalne službe. Je pa daleč od pospološevanja. Nasprotno. Glede na število incidentov so čist pridni. Bolje vzgojeni kot večina slovencev.

     • Zdravko: “…Tudi Janša, ki je pokazal kanček razuma ob migrantski krizi, je spet brez pameti s temi ograjami.”
      ===================

      Tako SDS kot NSi sta se strinjali glede potrebe po postavitvi ograje na zeleni meji. Postavitev ograje je potrebna v smislu zagotavljanja primarne varnosti tako državljanov kot beguncev, je dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec. (včeraj v parlamentu)
      Vedno več jih je brez pameti?

     • Ah, Vrtovec, tudi prav. Madžarska ograja je dovolj. Tudi za nas. Gre za politično gesto. Koliko migrantov so Madžari sprejeli pred in še po postavitvi ograje? Na deset tisoče.
      Tu v Sloveniji tega ne razumemo. Kaj ti bo ograja? Koga boš pustil na drugi strani ograje? Vi bi res imeli koncentracijska taborišča, samo da naj bodo na drugi strani meje. Da bi vaša potemkinova vas ostala neomadeževana.
      To da se je NSi pridružila Janši glede ograje, je slaba referenca. Janša kaže samo da ni državnik. Je poet, ni pa državnik.

     • Isto velja tudi za vojsko. Sprejeli so ustavne spremembe! Kakšna država pa smo? Kaj nam spet želijo podtakniti? Teh nekaj migrantov pa res ne more postaviti pod vprašaj samo Ustavo! To je vrtec, to ni država. Ne verjamem tem politikom niti črke. In tudi Horvat iz NSi nekaj “podpira” te spremembe. Seveda, nihče ne poroča o vsebini, ampak samo kot vedno “spreminjajo zakonodajo”. Poden podna.

     • A to je nek velik argument za, če ograjo poleg SDS zagovarja še N.Si? 🙁

      A zdaj bomo celo Evropo obdali z neprehodnimi ograjami in žicami, navzven in še navznoter ali kaj? Kot naci- koncentracijska taborišča. Ali pa kot varšavski pakt s svojo boljševiško paranojo dol od Baltika do Črnega morja. A na Karavankah bomo zdaj gledali visoko žico ali kaj? Hvala lepa za take Karavanke! Še v komunizmu nismo tega imeli … 🙁

      Zakaj ne najprej, če se hoče zmanjšati migracije, čvrsta pomorska blokada pred evropskimi obalami, na prvem mestu grškimi egejskimi otoki? To je zunanja šengenska meja, ki jo je treba čuvati!

     • Hm, dve leti nazaj so pri nas clani obcinske Slovenske demokratske mladine ter Mlade Slovenije najeli planinski dom za svojo proslavo. Naslednje jutro nas je pricakalo pravo razdejanje, razbiti so bili celo podboji vrat. Glede na to, da so, kot smo naknadno ugotovili, razbijali le trije mladenici, ki so prevec pogledali v steklenico, nam na kraj pameneti ni bilo, da bi ocrnili vseh, ki so bili takrat tam gor. Niti strank SDS ter NSi, saj sta dejanski krivec bila alkohol in neizkusenost mladcev pri popivanju. A po vasi logiki posplosevanja Riki bi morali takrat na velika zvona oznaniti, kaj se je dogajalo, mogoce celo povabiti 24ur in RTVSLO? Uf, kako bi se naslajali…

  • IF: “… Treba je nehati skrivati dejstvo humanitarne katastrofe, ki se dogaja med migrantskimi množicami, …”
   ====================

   Ni nobene humanitarne katastrofe, dokler migranti mečejo hrano stran!

   SSKJ:

   katastrófa -e ž (ọ̑) 1. dogodek v naravi, ki povzroči veliko razdejanje, uničenje: katastrofa je uničila deželo; ugotavljati škodo po katastrofi; potresna, vodna katastrofa; posledice katastrofe; vedenje živali med katastrofo / publ. atomska katastrofa razdejanje, uničenje, ki bi ga povzročila uporaba atomskih bomb; vesoljske katastrofe dogodki, ki povzročijo velike spremembe v vesolju / naravna katastrofa 2. nav. ekspr. zelo hud, neprijeten dogodek z usodnimi posledicami, nesreča: katastrofe so ga utrdile; doživljati same katastrofe; vojna in druge katastrofe / kakšen popravni izpit še ni taka katastrofa / publ. aprilska katastrofa kapitulacija stare Jugoslavije ob fašističnenn napadu 3. nav. ekspr. uničenje, propad: katastrofa se bliža, prihaja; izdajalci so pehali državo v katastrofo; podjetje je pred katastrofo; naselitev krapa v teh vodah je povzročila ribjo katastrofo; katastrofa družine / napovedovati politično, socialno katastrofo prevrat // ekspr. prenehanje življenja, smrt: zdravnik se boji, da bo nastopila katastrofa; zdravila so preprečila katastrofo ◊ geol. dogodek v naravi, ki povzroči velike spremembe na zemeljski površini ali v vesolju; lit. razplet s tragičnim koncem ♪

 2. Kdo ve, če g. Kurinčič še vedno tako razmišlja kot pred 4 tedni? Menda ne spremlja samo nacionalnih programov?
  Sicer pa so običajno rekli: dokler se kaj ne zgodi/dogaja v Ljubljani, tega ni oz. to ni problem.

 3. Približno takšen je bil tudi svojčas odgovor ministra Vezjaka na vprašanje, da ni delavcev in da bodo tujcem izdali dovoljenja za delo. Pametno, ni kaj.
  Govoriti o kritičnem padcu natalitete in se obenem pozivati na “pametnega vladarja” je možno samo pri homo slovenicusu.
  Ne vidi nič, ne razume nič, ne ve za nič. Johnny English.
  Za kaj torej skrbi g. Kurinčiča? Za Slovenijo kako je narisana na zemljevidu?!
  To je tako nerazumen članek, da sem skoraj brez besed. Slovenec, ki mu izumira narod, misli da bo še vedno vladal, tudi potem ko bodo deželo napolnili priseljenci? Večni vladar, Bog osebno, Slovenec.
  In razmišlja o poseljevanju svoje dežele, kako bi lahko napolnil vasi s tujci in jih štel za slovence.

  • Dejstvo je, da se slovenstvo nevarno stara. Kurinčič za pomladitev predlaga dvig natalitete + zmerno odprtost do priseljevanja. Sicer je polnenje vasi s priseljenci pod velikim vprašajem, saj ti po izkušnji prihajajo v mesta, predvsem velika mesta. Pronatalitetne politike pa obstajajo, mislim, da se pretirano zgražaš glede njih ( npr. francoska, švedska). Imajo tudi nekaj rezultatov, za okoli 20% boljšo rodnost od tistih bolj na dnu ( Nemčija, Italija). Morda pa manj rezultatov kot si predstavlja avtor pobude. Končno gre najprej za stvar vrednot in prioritet svobodnih oseb.

   • Nimam nič proti pronatalitetni politiki. Pravim pa, da so najprej politiki krivi za padec natalitete. Ni boljše kontracepcije od komunizma. In ko se država spremeni v navadno vukojebino, potem se seveda družba začne nevarno starat. Pri nas je rodnost padla na polovico v samo nekaj letih. Če sem boj točen, menda med 1989 in 2000. V desetih letih! Kljub osamosvojitvi, ali celo zaradi nje. Oziroma je to vpliv še od prej, ki pa se ni bistveno izboljšal. Slovenija je ostala vukojebina, čeprav demokratična.

     • Ja, seveda. Če ne razumeš kaj sem povedal, ni treba se podelat.
      Nikjer na svetu ne boš našel padca natalitete za polovico v desetih letih. Ne pa da govoriš take neumnosti, da je povsod isto in komunizem nima nič z iztrebljenjem naroda. Oz. je čist ok, saj je povsod isto.

 4. Birokrat (gospodovalec) javnega sektorja lahko najlažje gospoduje na temelju nacionalizma in socializma. Tako imamo večino birokratov, ki zagovarjajo jugofašizem s temelji ruskega fašizma in malo manj birokratov, ki zagovarjajo slovenski fašizem.

  Nič čudnega, če je ob takih intelektualcih “desnica”, “Demos” in katoliški izobraženci Slovenija po 25 letih tako na psu.

  Človek ob takih prijateljih ne potrebuje sovražnikov.

 5. Sicer pa je ob dnevih, ko je marsikdo, glede na javne odzive številnih oseb, zlasti z desnega konca, ob begunski/ migrantski krizi ( prvi res veliki v zgodovini slovenske države, sicer) očitno pozabil, da se sicer rad vsaj občasno deklarira za kristjana, pa vprašanje koliko s tem resno misli, je ob takih dnevih meni v posebno last prenesti povezavo na psletno stran Ognjišča in nastop predsednika Mendarodne Karitas in obenem enega najvplivnejših, relativno mladega filipinskega kardinala

 6. Še tole: Na tej strani je zvočni zapis Boštjana Videmška, ki videl že precej lokacij na balkanski migrantski poti, pa pravi, da nikjer (!) ni migrantom tako hudo kot prav na hrvaško-slovenski meji. Vsaj tam, kjer on je, blizu Cirkulan.

  http://www.delo.si/novice/slovenija/v-dobovo-okrog-ponoci-prispelo-okrog-1000-beguncev.html

  Pravi torej, da je cel naš sistem v kolabsu. Da ljudi pustijo čakati v neskončnost, samo naprej jih ne spustijo, to je edino, kar znajo, sicer pa ni nikogar in ničesar, ne šotorov, ne vode, nobenih prostovoljcev, nobenih informacij. Sram ga je kot državljana. Ocenjuje situacijo kot veliko sramoto za državo.

  Ni razloga, da bi dvomil v to, kar pravi Videmšek. Čisto podobno je tudi pred enim dnevom poročal s terena BBC z nekaj km oddaljenega mesta. Vsi drugi, od Grčije, prek Makedonije in Srbije do Hrvaške, so se očitno znali bolje soočiti s krizo in preprečevati humanitarno katastrofo.

  Ostali naši novinarji pa predvsem skrivajo in olepšujejo ali pa so skrajno selektivni. “Levi” novinarji zato, ker so navadni vladni lizuni in propagandisti in nočejo objavljati ničesar, kar bi zbujalo dvom v kompetentnost oblastnikov, desni so pa obsedeni le z varnostnim aspektom in hordnim nacionalnim instinktom in paranoično potencirajo strahove pred migranti, vsakršne: varnostno-teroristične, socialne, zdravstvene, demografske itd. Preko vsake razumne mere.

  • Eto! Sem kar vedel. da moram omeniti nogomet in Olimpijo pa se bo gospod IF razvnel. Rešitve sicer ni ponudil, je pa že zadosti blizu.

   • Več rešitve je v njegovih besedah kot v tvojih. V tvojih je samo prezir in zaničevanje, vseh, z IFom vred. Ljudomrznost, nevredna komentarja.

   • Ne hodim več na tekme. Enkrat sem bil v Stožicah, pa mi gre na živce obupno glasno ozvočenje. Menda bo odpadla tekma Olimpija: Maribor, ker je nima kdo varovati.

    Kaj si hotel povedati s tem?

    Rešitev, ki sem jo ponudil, pa ne samo jaz, je racionalna: morsko varovanje evropskih šengenskih meja. Ob delovanju za mir in stabilnost na Bližnjem Vzhodu. Žična ograja, namerna blokiranja in podobne neslanosti mnogo več problemov povzročajo kot jih rešujejo.

    Treba se je resno in hitro organizirati za sprejem in prehod 10.000 ljudi dnevno. Ne tole kot te dni, to ni nič. In biti v dobrih stikih s Hrvaško, Avstrijo in Nemčijo, odločilnimi državami za nas na migrantski poti.

 7. Vtis je, da se migranti zanašajo na to, da bo nekdo drug rešil njihove težave. Očitno veliko pričakujejo od najbolj razvitih evropskih držav. Mislim, da bo kmalu sledilo razočaranje. Vprašanje, kako se bodo odzvali, ko bodo spoznali, da se bodo morali sami uveljaviti na prostem trgu.Zlasti, ker bo konkurenca velika.

  Zdi se, da je ob teh dogodkih slovenska vlada še precej bolj zgubljena kot migrantje. Prav je, da se pomaga tistim, ki so pomoči potrebni. Vendar ne smemo zanemariti mnogih drugih razsežnosti tega pojava, ki bo imel daljnosežne pozitivne in verjetno še bolj negatvne posledice na Evropo in tudi Slovenijo.

  • Saj ne morem verjet, da si 4x ponovil isti komentar, tukaj. Ajej, teli migranti so pa pravi test za desničarje. V odgovor zakaj nam vladajo komunisti že 70 let.

   • Zdravko: “…, ki je pokazal kanček razuma ob migrantski krizi, je spet brez pameti s temi ograjami.”
    ===================

  • Nimam nič proti, če bi vlada razmišljala o postavitvi ograje. Dokler samo razmišlja.

   Osebno raje živim obdan z zmernim številom beguncev kot obdan z žičnatimi ograjami. Tudi od predsednika SDS bi skoraj pričakoval, glede na njegovo neljubo izkustvo, da ne želi okoli sebe žičnatih ograj. Če ni gotov glede tega, pa naj raje od svoje politične okolice za mnenje vpraša svojo ženo. Po mojem bi bilo bolje, tudi za uspeh SDS, če bi več poslušal Urško kot dobršen del svojih poslancev.

  • Meja, ki se je ne čuva z orožjem, ni meja. Dobro, ni treba ravno streljati na vsako živo bitje brez opozorila, ampak vsaj starejši še poznamo postopek iz JLA.

   • AlFe: “Meja, ki se je ne čuva z orožjem, ni meja.”
    ======================

    … in država, ki ne čuva meje ni država.

Comments are closed.