Odgovor vlade na članek Stanislava Kovača

0

Vir: Finance. V časniku Finance, ste dne 7.6.2012 (številka 108), na strani 13, objavili članek z naslovom: »Janez Janša je pogoltnil predvolilno obljubo«, novinarja Stanislava Kovača. Vlada Republike Slovenije se je na predlog Ministrstva za finance na svoji 17. redni seji dne 7. junija 2012 opredelila do pravice uveljavljanja glasovalnih pravic na 21. seji skupščine družbe Nova KBM d.d.. Tako je na podlagi 14. in 28. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije ter šestega odstavka 308. člena Zakona o gospodarskih družbah, podala soglasje k navodilu za glasovanje na skupščini in se na ta način opredelila do predlaganih predlogov sklepov na skupščini Nove KBM d.d.

Predlog sklepa o imenovanju novega nadzornega sveta Nove KBM d.d., ki je bil objavljen v sklicu 21. seje skupščine družbe Nove KBM d.d. je na podlagi predloga nominacijske komisije nadzornega sveta, s sklepom predlagal nadzorni svet, ki mu je na 21. seji skupščine potekel mandat. Navedeni kandidati so bile osebe, ki jih je nominacijski komisiji nadzornega sveta predlagala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb in so bili predhodno verificirani iz strani akreditacijskega sveta, ki deluje v okviru Agencije za upravljanje kapitalskih naložb . Iz navedenih dejstev torej sledi, da naslovna trditev »Janez Janša je pogoltnil predvolilno obljubo« ne drži. Predsednik Vlade Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije se do pravice uveljavljanja glasovalnih pravic na skupščini ni opredeljevala na način kot v članku piše novinar Stanislav Kovač, kar v celoti zanika njegove trditve. Predsednik Vlade RS, Vlada RS in Ministrstvo za finance so v celotnem procesu ravnali v skladu z zakonodajo.