O virusih, Andražu Teršku in Sloveniji

14

Na prošnjo uredništva Časnika, ki so prek Facebooka videli moj komentar o tem, kako se je Andraž Teršek  razveselil sodbe Višjega sodišča v Kopru, sem končno zbral toliko misli, da jih lahko posredujem javnosti.

A začnimo malce prej. To je bila namreč že druga prošnja Časnika v kratkem času, prvo so name naslovili takrat, ko so videli, da sem objavil svoje diplomsko delo z naslovom Politično pravo na Slovenskem. Obljubil sem jim krajši članek, ki bi pojasnil nekaj osnovnih pojmov iz diplomskega dela, torej recimo razmerja med ustavnim, upravnim in političnim pravom, pa tega nisem imel časa-energije-volje pripraviti. Zato sedaj povem, da vam, bralcem, tudi tukaj ponujam diplomsko delo v branje, in če bo dovolj tehtnih vprašanj ali komentarjev pod tem člankom, se bom lotil dodatne predstavitve v katerem od nadaljevanj.

Sedaj pa k naslovu. Postopoma

Najprej o virusih. Moj kratek začetni povzetek (ang: disclaimer): covid-19 je vojaškega izvora, (zgolj) lansiran je bil na Kitajskem, vladarjem sveta omogoča vzvod za poskus transformacije družbe, farmaciji omogoča zaslužke, preprečena je učinkovita uporaba alternativnih zdravil. Razni ukrepi so grobi, posegajo v človeka in družbo, maske so v prvi vrsti psihološki pripomoček, cepljenje je dolgoročno prej škodljivo kot koristno. In morda najpomembnejše: pred enim letom smo vedeli dosti manj, kot vemo sedaj!

Toliko sem moral navesti v izhodišču, da razumete mojo osnovno razdeljenost, ko tudi sam tehtam in tuhtam, kako in koliko naj še dodajam olja na ogenj v že sicer razgretem družbenem ozračju.

A mesec maj je čas, ko naj bi šel virus na poletne počitnice vse do jeseni, zato imamo tako jaz kot tudi družba idealen čas za refleksijo vsega, kar se nam je dogajalo od marca 2020 do danes. Ves ta čas sem na FB in Twitterju opozarjal, da obstajajo alternative, kot je Ivermectin. To nikakor ni bila moja izvorna domislica, ampak sem predvsem delil objave prijateljev na FB, kot sta Saša Kneževič in Boštjan M. Zupančič (slednjega so s FB očitno spodili, zato povezava do njegovega TW-profila).

Primerjava med čelado na gradbišču, varnostnim pasom v avtu in zaščitno masko na obrazu ne zdrži

No, sedaj pa Andraž Teršek. Moja kratka oznaka: psihološko neizgrajena osebnost, pravniško nedosleden, vendar pa zagrizen in to ga – še posebej v tem primeru – rešuje.

A najprej o razlogu za njegovo veselje glede sodbe o maskah. Nikakor ne vidim razloga za navdušenje. Če skrajšam: nošenje mask naj ne bi bilo konkretno zajeto v pojmu “omejitev gibanja” v Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB). Tako da je reklo Višje sodišče v Kopru. Ampak v resnici ni povsem tako. Kot vedno je treba pri pravniških analizah iti na sam “kraj zločina”, v tem primeru na spletno stran, kjer je sodba objavljena. Po hitrem pregledu besedila mi je v oči najbolj padla naslednja ugotovitev:

“Podobnih primerov, ko je določena na primer obvezna uporaba varnostnih pasov med vožnjo ali obvezna uporaba čelad na gradbiščih, ne razlagamo kot poseg v svobodo gibanja, zato po prepričanju pritožbenega sodišča nič drugače ne velja tudi za obvezno nošenje zaščitnih mask.”

To je nesprejemljivo napačno razumevanje, ki so ga zagrešili – bodimo konkretni – sodnici in sodnik: Mara Bristow (predsednica), mag. Jana Petrič (poročevalka) in Aleš Arh. Naj se ve, kje se skrivajo biseri slovenskega sodstva.

Tako razumevanje sodišča je skrajno napačno, saj primerjava med čelado na gradbišču ali varnostnim pasom v avtomobilu ter masko (v času epidemije!) nikakor ne zdrži. V prvih dveh primerih oseba ogroža (praktično) izključno samo sebe, v primeru mask pa je jasno, da je šlo za ukrep, ki naj bi preprečeval širjenje bodisi kapljičnih ali aerosolnih izpustov iz človeškega telesa – na drugega. Gre torej za – v izhodišču – drugačno naravo varovalnega sredstva.

Če ni problem omejitev gibanja, so pa lahko problem preohlapne okoliščine izreka kazni

Že zaradi te nerazumnosti ta sodba 2-stopenjskega sodišča še zdaleč ne more biti konec zgodbe. Že samo zaradi tega poenostavljenega in zavajajočega argumenta bi pričakoval, da bi vsaj Vrhovni državni tožilec (VDT) sprožil zahtevo za varstvo zakonitosti (ZVZ) (Sodba IV Ips 76/2008), s katero lahko prepreči (vsaj) tako zgrešeno enačenje in poenostavitev. Gre za 3. odstavek 420. člen ZKP, ki daje VDT-ju možnost sprožitve ZVZ zaradi vsake kršitve zakona.

Vendar opozarjam: verjetno je v konkretnem primeru zares treba odpustiti posamezniku, ker so bile – če preberete celotno sodbo Višjega sodišča v Kopru – okoliščine izreka kazni očitno preohlapne. Domnevni prekrškar je bil preprosto nekorektno obravnavan s strani policije:

“Plačilni nalog namreč ni vseboval konkretnega opisa dejanja. Storilec tudi ni imel možnosti izjaviti se o obremenilnih dokazih. Zapisnik o prekršku je bil sestavljen šele v prostorih policije, brez prisotnosti pritožnika. Že ob uradnem preizkusu sodbe je moralo pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremeniti.”

Slednje naj se torej ohrani, domnevnega prekrškarja je treba oprostiti zaradi očitnih postopkovnih kršitev, nadvse pomembno pa je, kot sem že navedel, javnosti pojasniti, da argumentacija na podlagi primerjave čelade in varnostnega pasu z zaščitno masko preprosto ne sme obveljati.

S šibko argumentacijo so dosegli zmago na Višjem sodišču, kako se bo zgodba nadaljevala?

In še nekaj – morda bistvenega: Višje sodišče v Kopru se zaradi odloka vlade sklicuje na 2. točko 1. odstavka 39. člena Zakona o prekrških (ZP), ki pravi, da vlada lahko “prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih“. V resnici torej maske zakonsko (lahko da) niso nič drugega kot eden od možnih načinov omejitve gibanja: kriterij zaščitnega sredstva. Tako kot so za krajši čas omejili gibanje obiskovalcev v DSO-je: kriterij nenujnega stika.

Pravniško in črkobralsko bistvo se nahaja prav v tej besedni zvezi “prepove oziroma omeji”. Podobno se je US prav pred kratkim ukvarjalo z vprašanjem, kaj pomeni “nujni ukrep”, ko je sicer popolnoma spregledalo temelj slovenske ustave (v Sloveniji ima oblast ljudstvo, 3. člen), in šlo raje razglabljat o lažji vsebini (in s tem onemogočilo referendum o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski, U-I-483/20-10) .

Nisem torej navdušen nad fantovsko logiko Terškovega veselja, še manj nad problemom sodne hierarhije. Jasno je namreč, da ima Višje sodišče nad sabo Vrhovno sodišče, nad delovanjem obeh pa bedi Ustavno sodišče (US), zatorej šibka argumentacija, ki pomeni zmago na Višjem sodišču, še zdaleč ne more šteti za dokončno in zveličavno, na koncu se namreč večina pravnih vprašanj presoja skozi optiko načela sorazmernosti, in to na US.

Na žalost, pravzaprav to zbuja skrb, pa US doslej ni našlo časa, da bi razsodilo glede prekrškovnega obravnavanja nenošenja mask. Pozor: ves ta čas US, ki je “vrhovni branik človekovih pravic in svoboščin” v državi, tega ni storilo. Tudi Varuh človekovih pravic se glede tega ni nikdar oglasil.

Smo torej kvečjemu v novi etapi pravniške epopeje, saj tudi če je Višje sodišče odločilo, da naj ZNB ne bi dopuščal prekrškovnega kaznovanja zaradi nenošenja mask (ker da naj ne bi šlo za konkretno omejevanje gibanja), še vedno obstaja vrsta argumentov v prid ukrepom in usmeritvam za ohranitev nošenja mask – in v luči sorazmerja ni izključeno, da US ne bi imelo razumevanja tudi za prekrškovno obravnavo določenih nemaskarjev.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.

Zakaj govorim o Terškovem “fantovskem veselju”?

Ta njegov medijski pravni aktivizem je izrazito nezrel, pobalinski in v praksi povzroča to, kar se mi je dejansko pripetilo čez kak dan od novice v trgovini, na blagajni. Ko je blagajničarka prijazno opomnila kupca, naj si masko povleče nekoliko višje, na nos, je ta zmagovito pričel razlagati, kako je sedaj “kaznivo zapovedovati nošenje maske”.

Kaj Teršek ob vseh tistih knjigah o psihologiji ne najde toliko časa, da bi si pogledal, kakšno je resnično psihično stanje povprečnega “nezadovoljneža”, seveda takega, ki je nagnjen k napumpanemu sovraštvu do Janše kot predsednika vlade in k apriornemu nasprotovanju kakršnimkoli ukrepom, brez enega samega grama zavesti o tem, da smo vsi skupaj del občestva, da nismo le ta-in-ta posameznik, ki le sebi želi najugodnejšo trenutno rešitev iz – planetarnega pojava?

Zakon določa, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi – a tudi pred goljufivimi govorci

Izhodišče Zakona o nalezljivih boleznih je namreč (4. člen): vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.

Navsezadnje gre tudi za zaupanje v celovitost zdravstveno-političnih ukrepov. Če je vsa država vedela, da so maske zapovedane, se je večina tega preprosto držala (razen seveda tistih opravičljivih primerov, ki zaradi zdravstvenih težav niso mogli nositi mask).

In če smo prišli kam, še zdaleč nismo prišli do konca zgodbe, pričakujemo lahko le, da bo vprašanje prej ali slej prispelo (prek Vrhovnega sodišča) pred Ustavno sodišče in šele ko bodo ustavni sodniki in sodnice odločili, bo zadeva v sodni veji – dokončna.

Vriskanje Terška, da je sodna veja sedaj “edina delujoča”, je torej vsekakor preuranjeno. Kot marsikaj pri njem ima tudi njegovo pravičništvo namreč še kako temno senco. Znova ga pozivam, naj kar pojasni javnosti, kako je – na poziv in za plačilo Ksenije Horvat, takrat Petrovčič – tolmačil 12. člen ZRTVS izrazito goljufivo v korist Pozitivne Slovenije, ko je ta Jankovićeva stranka prvič nastopila na državnozborskih volitvah. Kot velik poštenjak je takrat nad dan privlekel izgovor, češ da “javnomnenjske raziskave Pozitivno Slovenijo postavljajo ob bok parlamentarnim strankam”.

Andraž Teršek ima v nečem tudi prav: čas bi bil za streznjen in boljši pristop k reševanju pandemije, a ne le v Sloveniji

Pa vendar: obljubljeno reševanje vojaka Terška. Prebral sem njegov Memorandum (Memorandum o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in o pravno prepovedanem eksperimentiranju z ljudmi) in s tem se je rešil. Sicer ne stilsko, recimo njegovi predlogi ustavnih sprememb so milo rečeno nezreli, ampak predvsem z zagrizenim nabiranjem (28 strani) kakovostnih argumentov v prid temu, da je bila pandemija covida-19 v celoti – tu še zdaleč ne gre usmerjati napada zgolj na Vlado RS – za zdaj resnično obravnavana neustrezno in da je napočil skrajni čas za streznjen in dosti boljši pristop, saj nas za poletnim ovinkom lahko že čaka indijska ali pa kakšna druga podvarianta, ki je menda še bolj nalezljiva.

Hojs naj bi obupaval: »Predvidevam, da bo ta sodba sodišča prispevala k večji umrljivosti Slovencev zaradi koronavirusa. Ne verjamem pa, da bi kdo iz sodišča zato prevzel odgovornost.« Jaz pa pravim: zberite se, pripravite sodno in siceršnjo obrambo, kajti kdorkoli bo “prispeval k večji umrljivosti Slovencev”, se mora bati, in to ne samo zemeljske kazni.

In sedaj se vrnimo na začetek. Preberite si Politično pravo na Slovenskem in razumeli boste predvsem to, o čemer (tudi) Teršek še ne želi razpravljati. To, kar nas dela skupnost, državo slovenskega naroda, v kateri naj pametni in dobri predlogi od kogarkoli ne bodo cenzurirani, ignorirani ali zasmehovani.

In če kdaj, je sedaj čas, da resnično stopimo skupaj, ter tudi skupaj najdemo ustrezen dolgoročen izhod iz sedanje zdravstvene in družbene epizode.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.

14 KOMENTARJI

 1. Zelo dober članek in tudi jaz se sprašujem o istih zadevah.
  “Covid-19 je vojaškega izvora.”
  Vojska je “last” neke države. Če bi bila last države, gra očitno za neko državo na marsu, kajti na zemlji so ogrožene vse države.
  “Vladarjem sveta omogoča vzvod za poskus transformacije družbe.”
  Katerim vladarjem?
  “Farmaciji omogoča zaslužke.”
  Drži, toda farmacija je bogatela, četudi ni bilo nobenega covid bolnika.
  “Preprečena je učinkovita uporaba alternativnih zdravil.”
  V zvezi s tem vedno dobivam informacije, kako zelo učinkovita naj bi bila taka alternativna zdravila, da se zdi vse skupaj poponoma neverjatno.
  “Razni ukrepi so grobi, posegajo v človeka in družbo.”
  To popolnoma drži. Nič novega ni. Tudi v srednem veku so imeli take grobe ukrepe.
  “Maske so v prvi vrsti psihološki pripomoček.”
  Ko je nisem nosil, sem zbolel. Ko sem sedel na istem stolu in na istem mestu kot prvič ob nošenju maske, nisem zbolel.
  “Cepljenje je dolgoročno prej škodljivo kot koristno.” Bistveno je, da obstajajo zelo različna cepljenja. Če sem prav informiran – tega nikoli ne vem – naj bi resne težave povzračalo cepivo AstreZeneke. Ne vem, zakaj EU toži AstroZeneko zaradi (ne)dobave cepiv, saj so druge stvari precej bolj sumljive pri cepivu tega “farmacevta”. Sumim, da AstraZeneka ni dokazala neoporečnosti svojega cepiva. Zakaj EU ne toži AstreZeneka zaradi pomanjkljivih dokazov o zanesljivosti. A kdo ve, zakaj v ZDA cepivo AstreZeneke ni registrirano?
  Različna cepiva so zelo različno proizvedena. Daleč najbolj pomembno je kako: https://lozierinstitute.org/an-ethics-assessment-of-covid-19-vaccine-programs/ V večini primerov se uporablja celične linije splavljenih otrok, kar je nesprejemljivo.

 2. Katerim vladarjem?
  Okultnim vladarjem sveta, ki za stike z ljudmi uporabljajo Gatesa in Sorosa.

 3. Škoda, da Casnik tole objavlja. A ni dovolj, da so na levi strani obilno in vedno znova promovirali “pametovanja” Marka Potrca in ravnanja npr Zlatka Cordica, Anisa Licine? Pa seveda zaganjanja v ukrepe od začetka do danes, od mask, preko omejitev druženja in gibanja, do testiranj in cepljenj, pri čemer so veliko vlogo igrali med drugim v sindikatu SVIZ in pri opozicijskij strankah, zlasti SD?

  Zakaj si pri nas ljudje in uredništva ( in končno tudi ustavno sodišče z jasno izjemo Klemena Jakliča, ki je ta pomislek nekajkrat ubesedil) mislijo, da je vsakdo lahko strokovnjak za viruse? In da njegova beseda šteje lahko toliko ali več kot recimo beseda Alojza Ihana, Miroslava Petrovca, Maria Poljaka, Bojane Beovic, Janeza Tomazica, torej profesorjev Instituta za mikrobiologijo in Infekcijske klinike, ki se celo življenje studijsko in empirično in v stalnem sodelovanju in soočanju z vrhovi mednarodne stroke poglabljajo v viruse in virusne bolezni, njihovo zdravljenje in preprečevanje…

  Ne dojemam psihe človeka, ki se nikoli ni s tem ukvarjal in nima nobenih formalnih referenc in spoznanj, da ne vidi svojih omejitev in da želi biti najpametnejši in celemu svetu soliti pamet. Se manj razumem resna uredništva, da to naročajo.

  Zal smo Slovenci med svetovnimi prvaki po nezaupanju v ukrepe, ki jih je v zvezi s covid19 dajala stroke in modificirano sprejemala vlada, podobne kot v celotnem razvitem svetu: socialna distanca, maska, razkuževanje, zračenje zaprtih prostorov, zmanjševanje socialnih stikov, testiranje in sledenje okuženih, cepljenje.

  Od oktobra 2020 nam gre Slovencem primerjalno ocitno slabo pri ustavljanju sirjenja smrtonosnega virusa prav zato, ker se stroki in ukrepom ne zaupa in se jih uhmepisevsko ignorira ali pa aktivno, tudi politično motivirano nasprotuje. Cepljenje je zadnje upanje Slovenije, da se epidemija covid19 ne bo vlekla v nedogled oz vsaj nekaj let s tem hudim potekom in da ne bo jesen in zima 21/22 identicno katastrofalna kot prejšnja. ( S čudaško trditvijo, da bi se humani virusni infekt lahko uspesno zdravil s protiparazitnimi veterinarskimi pripravki, a da farmacija to preprecuje, ker ne bi bilo profitabilno, se ne bi niti ukvarjal.)

  Vsa v EU odobrena cepiva so varna! Tudi cepivo Astra Zenece je relativno zelo varno. Polovica Velike Britanije je precepljena z njo. In rezultati so dobri ali odlični, številke okuženih in umrlih strmo padajo in drzava se hitro vrača v normalo. So sila redki zapleti s trombozami, ampak 50 krat redkejši kot pri kontracepcijskih tabletkah. Zakaj pa te niso problem za dekleta in ženske, cepivo Astra Zenece je pa tak bavbav?! Zakaj po celem svetu zenske ne nehajo jemati kontracepcijskih hormonskih tablet? Da ne govorimo o pogostnosti tromboz pri kadilcih. Kaj šele pri bolezni covid19, kjer je vsaj 1000krat večja verjetnost tromboze kot pri cepivu.

  Kako je mogoče, da so ljudje taki bedaki, da se bojijo strokovno temeljito preverjenih cepiv, podprtih z besedo domačih in tujih strokovnih avtoritet in nenazadnje z zgledom celotnega državnega vrha, vključno zdravstvenega ministra ( ki so se vsi javno cepili in to prav z Astro Zeneco), ne bojijo pa se same bolezni z okoli 1 procentno umrljivostjo, pogosto tezkim, mucnim akutnim potekom in mnogimi kroničnimi posledicami za zdravje človeka?!

  Zadnja anketa Valicona kaze med ljudmi v RS, ki se se niso cepili večinsko nezaupanje v cepiva in nepripravljenost, da bi se cepili.To je tako noro in patološko in mazohisticno, da včasih pomislim, da ni res in da gre za moraste sanje… Zalostno dejansko. Morda nam ne bo uspelo niti z zadnjim moznim orožjem ustaviti epidemije, ker ga bojo ljudje odvrgli, ko bi se morali braniti….

  Sprasujem na koncu urednistvo Casnika, kakšna je njihova odgovornost, da v takšni mentalno kočljivi situaciji grejo objavljati članek, ki bralce odvraca od cepljenja proti covid19?

  • @Blaž Babič: »[…] sem objavil svoje diplomsko delo […, g. IF] nisi verodostojen […] trdim, da cepiva niso preverjena […] Mrš!«.

   ======

   Gledano v luči diplomske ravni strokovnosti (»sem objavil svoje diplomsko delo«) odražata sklepni mnenji, da g. IF »nisi verodostojen« in »da cepiva niso preverjena« – glede na dejstvo, da sta sklepa podana brez utemeljitvene vsebine -, raven vprašljive metodološke usposobljenosti.

   Gledano v luči omikanosti neugleden sklepni medmet anonimiziranemu komentatorju IF-u: »Mrš!«, odraža raven vprašljive vzgojenosti.

   • “…želi biti najpametnejši in celemu svetu soliti pamet…”

    “…s čudaško trditvijo… se ne bi niti ukvarjal…”

    “…kako je mogoče, da so ljudje taki bedaki, da se bojijo strokovno temeljito preverjenih cepiv…”

    “…to je tako noro in patološko in mazohisticno,..”

    ======

    Raven vprašljivega imena in priimka, raven ignoriranja številnih strokovnih pomislekov, raven poskusa čustvenih manipulacij in najnavadnejšega poniževanja.

    Takim “pametnjakovičem” ne nastavljam drugega lica, ker že vnapej vem, kako lažni so, v sebi in v svojih nastopih. Kako agresivni so sami in potem to pripisujejo drugim.

    Naj povem bolj uglajeno: “Apage, Satanas!”

 4. Dokler boš anonimen, te bom imenoval Edvard Kadič.

  “Cepljenje prebivalstva je ključni projekt v boju proti covid-19. V Ukomu so se zato odločili za njegovo promocijo med ljudmi. Zaupali so jo strokovnjaku za govorico telesa Edvardu Kadiču, kolumnistu Nova24TV, ki na družbenih omrežjih napada opozicijo in druge kritike vlade. Za “izvedbo komunikacijskih storitev v pripravi in izvedbi komunikacijske podpore projektu promocije cepljenja proti COVID-19″ mu bo Ukom plačal 11.500 evrov.”

  Tko da, žal, nisi verodostojen že v izhodišču. Jaz za svoja razmišljanja in napovedi zastavljam svoje ime.

  In trdim, da cepiva niso preverjena in da vse cepljene jeseni lahko čaka huda streznitev s kakšnim drugim sevom.

  Skratka, spokaj s patetiko in neznanjem. Mrš!

  • “Dokler boš anonimen …”

   Če govoriva o komentatorju IF, on ni neznani. Sam se je že večkrat predstavil, pa se naj še zdaj.

   In ja, komentator IF ni verodostojen vse, dokler se mi ne opraviči za njegove lanske napade, ko sem trdil, da je smrtnost korona virusa nekako na ravni hude gripe. Sedaj to trdijo mnogi resnični znanstveniki in seveda ameriška CDC. Ja pa res, da so lani septembra Janez&pajdaši z zakonom uvrstili korona virus med najhujše mikroorganizme, ki dva od treh okuženih ubijejo.

   Pa mir in vse dobro, gospod Blaž! Pa močne živce!

 5. Nisem zelel biti tako oseben, kot je tu dojeto s strani avtorja članka, ki ga ne poznam. Vsak dan berem in srecujem ljudi, ta mnozicnost mi iritira, ki podobno nastopajo. In se čudim, ker preprosto ne razumem, kaj ljudi v to zene. A ni dovolj ocitno, da so narodi, ki stroki in institucijam, strokovnim in oblastnim zaupajo in se priporočil držijo, v covid19 krizi ( najtezji tako zdravstveno kot ekonomsko za svet po koncu druge vojne) uspesni in tisti, kjer ni zaupanja, kjer je aktivno upiranje avtoritetam z znanjem, kjer hoče biti vsakdo najpametnejsi za področja, ki jih niti bežno ne pozna, pa so neuspešni in so prisotne težke posledice v zdravju mnogih, v nepotrebno izgubljenih življenjih, v ekonomskem padcu, v dolgotrajnih restrikcijah kulturnega in duhovnega življenja, socialnih stikov in rekreacije itd. To je huda degeneracija, da sami sebi, bližnjemu in narodu kot celoti škodimo, ko bi si z malo dobre volje zlahka pomagali. Obžalujem, če sem bil osebno žaljiv, kar ni bil moj namen, ampak drugače je težko povedati, kar se mi zdi nujno.

  • Izgovorjenih besed se ne da povleči nazaj, se pa lahko skušamo opravičiti, v kolikor je bilo kaj preostro.

   Vsakič, ko vidim, da je človek pripravljen na resno razpravo – in ne na vnaprejšnje površne ocene – sem nanjo pripravljen tudi sam.

   Dovolj jasno sem bil kritičen do Terška, hkrati pa sem tudi dovolj jasno povedal, da je njegov prispevek v Memorandumu koristen za tisto, kar v tem času najbolj nujno potrebujemo: resno, argumentirano in odprto javno razpravo o tem, kaj se nam je zgodilo v zadnjem letu, kakšna so nova izhodišča in kakšne so morebitne rešitve.

   Razumem tudi problem tega, da so vsi prepametni, ampak z druge plati pa je potrebno biti prizemljen in pogledati resnici v oči, da je “kapital” dodobra načel marsikatero znanstveno panogo, tako da sedaj npr:

   v medicini ne skrbijo za zdravje,
   v ekonomiji ne skrbijo za blaginjo,
   v pravu ne skrbijo za pravičnost,
   v filozofiji ne skrbijo za modrost,
   v zgodovinski stroki ne skrbijo za zgodovinsko resnico, itd.

   Preberite si Terškov Memorandum, tisti del, kjer je govora o cepivih in obsežni znanstveni podlagi, ki ne govori v prid temu “modnemu cepljenju”, kateremu so s pomočjo medijev in svetovnih voditeljev podlegle množice.

   Cepiva še zdaleč niso preverjena (testiranje šele traja, do leta 2022 ali 2023, ne vem), MSM mediji so sumljivo enostranski, kdo bo odškodninsko odgovarjal, če gre kaj narobe (?!?), vse skupaj dejansko izpade kot poskus velike manipulacije – to je vse odvisno od zornega kota.

   Seveda pa v tako nejasnih časih tudi ostro nasprotujem raznim kolesarskim in drugim zbiranjem, ki so zgolj potencialno škodljiva.

   Potrebujemo umirjenost, potrebujemo razumnost in spoštovanje, drug drugega.

   Zato se tudi sam opravičujem za ostrino, ki sem jo delil, tudi iz naslova tega, da imam nekaj manj potrpljenja pri anonimiziranih komentarjih.

   Naj vsakdo stoji za izrečenim!

   Lep pozdrav!

   • “…“kapital” dodobra načel marsikatero znanstveno panogo”

    Mislim, da je to že od nekdaj, da je in da še bo. Recimo sloviti Gallileo je imenoval dve luni po hčerkah svojega mecena 😉

    Vedeti je tudi treba, da vsak nasilni mogočnež želi znanost, ki ga opravičuje v njegovem nasilništvu. Se še spomnim dialektičnega materializma? Teorijo evolucije, s katero so opravičevali nasilje tako britanski plemiči kot Hitler in Stalin pa v šolah poučujemo še danes.

 6. Tudi kakšen članek sem že tu objavil, tako da tako zelo anonimen spet nisem. Pač inicialke. Mnoga znana imena iz zgodovine slovenske literature, publicistike itd so objavljala z inicialkami ali celo pod pseudonimi, nekateri pod večimi.

  Danes sem srečal mlado medicinsko sestro, ki dela v domu za ostarele Vrhovci in se mi je pohvalila, da se pri njih skoraj nihče od osebja ni cepil. Pa sem ji povedal, kar ji gre. To je neverjetna ignoranca in neodgovornost. Na Reporterju je danes Glucksov članek, ki govori o dr. Potocniku s celjske infektologije in njegovi reakciji na 2 njihovi medicinski sestri, ki se nista hoteli cepit in sta dokazano okužili vsaj 5 pacientov.

  Priporocam ga v branje in v razmislek, če je to odgovorno početje.Moja toleranca tu je, priznam, sibka. Človeško življenje je temeljna vrednota in ljudje umirajo zaradi covida, ne zaradi cepiva.

Comments are closed.