Novo šolsko leto in učitelji

0
Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Ob začetku šolskega leta je knjiga Poučevati s srcem avtorja Parkerja Palmerja navdihnila nekaj vprašanj , ki si jih lahko zastavi vsak učitelj, nanje odgovori in si morda postavi kakšen cilj za novo šolsko leto:

Kako sem v minulem šolskem letu svoje duševno stanje prenašal na svoje učence? Kaj želim pri tem spremeniti?

Poznavanje učencev in učnega predmet je močno odvisno od poznavanja samega sebe. Ni vedno najpomebnejše vprašanje, kaj poučujemo in kako izboljšati tehnike in metode poučevanja. Pomembno vprašanje je tudi, kdo je tisti, ki poučuje. Kako dobro se poznam? Kje so priložnosti, da to poznavanje sebe okrepim?

Dobri učitelji stkejo sebe in predmet ter učence v tkanino življenja. Kako lahko to v prihajajočem šolskem letu naredim? Potrebujem kakšno novo znanje, nov pristop ali nov pogled nase?

“Razcepljeni jaz bo vedno poskušal delati distanco do drugih in morda celo poskušal uničiti druge.” Kdaj čutim razdeljenost pri svojem učiteljskem delu? Kaj lahko naredim za integracijo – za to sestavim sebe kot učitelja v celoto?

Kaj v poklicnem življenju počnem bistveno drugače kot v zasebnem? Ali lahko kaj iz zasebnega življenja prenesem v poklicno: znanja, veščine, navdušenje, predanost, pristop, ker mislim, da bi prispevalo k večji kakovosti mojega učiteljskega dela?

Kakšen je način poučevanja, ki bi najbolj ustrezal moji osebnosti? Ne obstaja namreč idealni način poučevanja, ki bi ustrezal vsem učiteljem. Neka učenka je dejala, da ne more opisati svojih dobrih učiteljev, ker so si bili tako zelo različni, lahko pa opiše slabe: Oblački z besedami plavajo pred njihovimi obrazi.

Kaj želim pokazati učencem? Kako bister sem? Kako izobražen sem? Kako dobro sem se pripravil na uro? Kako pogosto je glavni cilj mojega poučevanja predstava? Zakaj? Meje strah, da bi se pokazal nesposoben, neveden, nebogljen?

Kako naj razvijem svojo avtoriteto poučevanja? “Avtoriteta se vrne, ko obnovim svojo identiteto in integriteto, ko se spomnim sebe in svojega čuta poklicanosti. Potem lahko poučevanje izvira iz globin moje resnice.”

Kakšna je moja distanca do učencev in do predmeta? Mora biti takšna? Zakaj je takšna?

Koliko se pritožujem nad slabimi učenci? Kaj imam od tega in kaj imajo od tega ti učenci?

Koliko se pritožujem nad sodelavci in vodstvom šole? A sem lahko dovolj ponižen in iskren, da se z njimi pogovorim?

Novo šolsko leto: nova nepopisana knjiga. Vsak prazen list v tej knjigi predstavlja enega učenca in eden list predstavlja tudi učitelja. Kaj vse lahko napišemo v to knjigo? Lahko je polna besed, dopolnjena z ilustracijami, lahko je počečkana, prečrtana. Lahko pa je kakšen list ostaja prazen. Knjigo piše učitelj.

Zgoraj omenjena knjiga nosi v izvirniku naslov Pogum za poučevanje. Tega poguma si lahko zaželimo na začetku šolskega leta.