Novi glas: Dileme bioetike v sodobnem svetu

0

Dr. Tadej Strehovec bo v soboto, 18. januarja, ob 19. uri v Štandrežu v okviru pobude Etika in prihodnost. Vabljeni zlasti mladi!

Od jeseni 2010 do pomladi 2013 je bila v okviru pobude, znane kot Etika in prihodnost, izpeljana cela vrsta srečanj, namenjenih mladim Slovencem, ki se prepoznavajo v humanističnih in krščanskih vrednotah. Namen pobude je bil, da bi mladi imeli možnost, da bi se soočali z najaktualnejšimi vprašanji sodobnega časa. Srečanja so potekala navadno pod pokroviteljstvom Slovenske prosvete v društvenih prostorih v ul. Donizetti, 3, v Trstu.

Od tekočega delovnega leta dalje je prišlo do dogovora o nadaljevanju pobude, a v nekoliko drugačnem okviru, in sicer v tem smislu, da bodo posamezna srečanja organizirana v tesnem sodelovanju z mladimi, ki delujejo v okviru Slovenske zamejske skavtske organizacije, kar naj bi nudilo čim večjemu število mladih možnost, da se s pomočjo priznanih strokovnjakov soočajo z omenjenimi aktualnimi vprašanji, pa tudi med sabo.

Prvo tako srečanje bo tako v soboto, 18. januarja, in sicer na predvečer deželnega občnega zbora skavtske organizacije. Potekalo bo v župnišču v Štandrežu pri Gorici z začetkom ob 19.00.

Več lahko preberete v Novem glasu.