Nova knjiga mag. Renata Podbersiča

0

PREJELI SMO. Vljudno Vas vabimo na predstavitev nove knjige Revolucionarno nasilje na Primorskem, Goriška in Vipavska 1941 – 1945, ki bo v ponedeljek, 11. junija 2012 ob 11. uri, v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana.

O knjigi bosta spregovorila avtor mag. RENATO PODBERSIČ in JOŽE MOŽINA, novinar in zgodovinar.

Izšla je druga knjiga iz zbirke o revolucionarnem nasilju na Slovenskem v času druge svetovne vojne. V publikaciji je prikazano revolucionarno nasilje na Primorskem, to je na slovenskem etničnem ozemlju, ki je po prvi svetovni vojni pripadalo Italiji. V geografskem smislu se avtor usmerja predvsem na obravnavo razmer na širšem goriškem in vipavskem območju, ki ga danes velikokrat poimenujemo tudi kot severna Primorska. Ta predel slovenskega ozemlja je pri tem zanimiv tako zaradi državnopravnega okvira, drugačnega kot v drugih delih Slovenije oz. predvojne Dravske banovine, kot tudi zaradi posebnega zgodovinskega razvoja, pogojenega s fašističnim preganjanjem in raznarodovanjem. Politične in vojaške razmere za revolucijo so bile na Primorskem v primerjavi z drugimi predeli Slovenije specifične, ker je dolgoletni italijanski fašistični pritisk povzročil, da je večina Primorcev partizansko gibanje sprejela kot odraz narodnih sanj po osvoboditvi. Zato je bilo drugačno tudi delovanje partizanskega gibanja pod vodstvom komunistične partije na Primorskem. Predvsem pa se do kapitulacije Italije septembra 1943 tukaj niso pojavile oborožene protikomunistične enote, ki bi dejavno posegle v državljansko vojno. V monografiji so objavljeni tudi seznam žrtev na obravnavanem območju, dokumenti o revolucionarnem nasilju na Goriškem in Vipavskem, ki jih hranita Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv v Novi Gorici ter pričevanja, ki jih je avtor zbral na Primorskem.

Vabljeni.