Nori ples z Zverjo

76

gospodarstvo rastMarsikoga je presenetil odstop nadškofa dr. Stresa in dr. Turnška. Verjetno tudi njiju. Zakaj sta v resnici odstopila? Glede na njune izjave verjetno tudi sama ne vesta oziroma ne razumeta resničnih razlogov. Nimam informacij iz »zanesljivih virov«, kar je celo bolje, saj so tovrstne »informacije« v Sloveniji običajno že okužene z manipulacijo, zato se je pri iskanju resnice bolje zanesti na lastno pamet. Marsikdo bo rekel, da je takšen način razmišljanja čista špekulacija, moj odgovor pa je, naj mi potem on pove resnico. Tukaj se dialog vedno zaključi bodisi z maloumnimi puhlicami, ali pa pri bolj korektnih sogovornikih s pomenljivim molkom.

Sedaj že bivša nadškofa poznam le bežno, vendar sem imel v pogovorih z njima občutek, da kljub resnično fascinantni modrosti nista sposobna doumeti in razumeti človeške spletkarske narave. Ravno tako sem prepričan, da sta v duši zelo pošteni osebi z močno in pristno integriteto. Zakaj potem v zadnjih 20 letih nista bolj odločno kritizirala poslovnih praks, ki smo jim bili priča v mariborski nadškofij? Najprej zaradi tega, ker je bila za katoličane (laike in tudi klerike) kakršna koli kritika gospodarstva mariborske nadškofije in njenih akterjev absolutno jalova in dobesedno na ravni bogokletja. Pa si ne misliti, da niso številni laiki in kleriki v tem času postavljali zelo konkretnih vprašanj in kritik. Odziv je bil vedno enako brezkompromisno aroganten, zato ni bilo nikoli niti najmanjšega prostora za dialog. To velja tudi za dr. Stresa in dr. Turnška, saj sem imel občutek, da sta bila do dejanskega propada gospodarstva mariborske nadškofije v zvezi z gospodarskimi vprašanji dobesedno »nitko i ništa« v nadškofiji. Ker nista izkušena finančna strokovnjaka in ker so se odgovorni vedno sklicevali na mnenja strokovnjakov, avtonomijo družb in njihovih uprav ter nadzornih svetov pri sprejemanju poslovnih odločitev, na nedopustnost informiranja zaradi varovanja poslovnih skrivnosti teh družb, na kompleksnost razlogov za poslovne odločitve,…, mi je logično, da sta namesto ostre kritike raje preprosto zaupala zagotovilom o vzornem poslovanju, še posebej, ker je to pred krizo tudi izhajalo iz poslovnih rezultatov Zvonov oziroma Rasti, Cerkvi na Slovenskem pa je vedno kronično primanjkovalo sistemskih virov za opravljanje socialnega in izobraževalnega poslanstva. Zato ni ključno vprašanje, zakaj se pred krizo nista javno uprla aktivnostim mariborskega gospodarstva, saj se bojim, da česa takega v tedanjih razmerah ne bi storil prav noben evropski škof. Ali je v takšni situaciji utemeljeno uveljavljati objektivno odgovornost, hkrati pa molčati o odgovornih, ki so subjektivno odgovorni za nastalo situacijo, si mora odgovoriti vsak sam.

Ključno vprašanje je, zakaj so bile za vse slovenske katoličane »poslovne« aktivnosti mariborske nadškofije in družb, v katerih je imela večje ali manjše deleže, povzdignjene na raven tabuja, njeni akterji pa so imeli znotraj Cerkve status polbožanstev? Iskren odgovor na to vprašanje je za slovenske katoličane še preveč boleč, saj je solidarnost znotraj Cerkve zaradi izkušnje totalitarizma postala del naše mentalitete. Moja ocena je, da v Sloveniji večino pomembnih zadev usmerjajo »nevidni vzvodi moči«, ki jih nadzira ekonomska elita, katera je po zasedbi skoraj identična bivši politični eliti. In ta elita ima tudi znotraj Cerkve na Slovenskem zelo močne nevidne vzvode moči. Navedeno bom ponazoril na banalnem primeru izjave Komisije pravičnost in mir glede arbitražnega sporazum o meji s Hrvaško. V zvezi s sestavo navedene izjave in odnosom Cerkve na Slovenskem do vprašanja arbitražnega sporazuma sta bila opravljena dva sestanka, eden v širši, drugi v ožji sestavi. In na nobenem od njiju prav pri nobenem od udeležencev ni bilo zaznati nobenega »navdušenja« nad scenarijem, ki so ga vse bolj intenzivno ponavljali mediji pod oblastjo slovenske elite, »da tudi papež podpira odločitev ZA arbitražni sporazum na bližajočem se referendumu (čeprav to ni bilo čisto res), nihče v Cerkvi pa takšni interpretaciji ne nasprotuje, kar pomeni, da tudi Cerkev soglaša s tovrstno medijsko interpretacijo in podpira arbitražni sporazum. Zaradi tega sem podal (preveč jasno) izjavo, ki pa nikakor ni sodila v prej navedeni scenarij. Posledično je tistega popoldneva dobesedno pregoreval nadškofov mobitel in namesto pol koraka naprej, smo storili dva koraka nazaj, kar pa niti ni tako tragično. Nikoli pa mu nisem postavil vprašanja: »Tudi Vam kot predsedniku SŠK niso nikoli povedali za scenarij po katerem bodo mediji ponavljali, da je tudi papež ZA arbitražni sporazum, Cerkev pa bo glede tega molčala.« Nekaterih vprašanj se preprosto ne spodobi postavljati. Podobnih scenarijev je bilo v Sloveniji že veliko napisanih in realiziranih, pri čemer za sedaj nič ne kaže, da bi se kot družba želeli soočiti s tovrstnimi bolezenskimi vzorci.

Eden največjih slovenskih problemov je, da v bistvu sploh ne odločajo formalni nosilci oblasti. Pa naj gre za nadškofa ali predsednika vlade. Za kratek čas sem imel čast delati v kabinetu predsednika vlade, ko sem lahko spoznal, da je predsednik vlade v bistvu najbolj osamljena oseba v državi. Če dela proti eliti, ga ta zelo hitro uniči. Če dela po njenih smernicah, ni več predsednik, temveč zgolj najemniški vojak v službi elite. Tretja možnost pa je, da nič ne vidi, nič ne sliši in nič ne ukrene, elita pa lahko počne, kar ji ustreza. Najprej bomo morali slovenski katoličani sami pri sebi razčistiti z občutkom dolžne solidarnosti in s pomanjkanjem državljanskega poguma, ki onemogočata transparentnost delovanja Države in tudi Cerkve. Imen vsaj nekaterih izmed nosilcev nevidnih vzvodov oblasti ne bom pisal, ker bi bilo to opravljanje in obračunavanje na osebni ravni. Napišem pa lahko zelo zanesljivo formulo, kako jih je mogoče razkriti: »Vsakdo, ki ga mediji v oblasti elite kujejo v zvezde ali sistematično varujejo njegov ugled in dobro ime ter mu zagotavljajo imuniteto, ima zelo verjetno dovoljenje za udeležbo na plesišču slovenske elite.« Poleg tega pa se je tudi znotraj Cerkve na Slovenskem (bolj ali manj odkrito) pri ključnih odločitvah v nedavni slovenski zgodovini angažiral podoben krog ljudi (z močno podporo širšega kroga naivnežev) – poskus uničenja opozicije s projektom žlahtne konzervativne stranke (SKD+SLS) konec 90. let, miniranje večinskega volilnega sistema,… Miniranje večinskega volilnega sistema tudi ob pomoči prej navedenih akterjev pa je bilo za usodo Slovenije stokrat bolj usodno od fiaska gospodarstva mariborske nadškofije. Navedeno je bil dobesedno zločin proti narodu, saj si je elita tako zagotovila sistemsko okolje za netransparentno vodenje družbe z vsemi posledicami.

Po dodelanosti sistema množične manipulacije si bi slovenski mediji in celo družba kot celota verjetno tudi s strani samega Goebbelsa zaslužili oceno »cum laude«. Levji delež k temu prispevajo zelo glasni naivneži. Zadnji primer tovrstne naivnosti je tuljenje, da bi morala Cerkev na Slovenskem poravnati dolgove upnikom in delničarjem Zvonov oziroma Rasti. Takšni pozivi vsebinsko pomenijo zahtevo po totalni razlastitvi Cerkve na Slovenskem (tj. zahtevo po prodaji prav vsega našega premičnega in nepremičnega premoženja), pa še vsak nedeljnik bi v ta namen moral prispevati še kar precej denarja. V normalni družbi velja pravilo, da vsakdo nosi odgovornost za svoja ravnanja – mariborska nadškofija jo že mora nositi, saj je izgubila vse svoje premoženje in si je poleg tega za bodoče nakopala še kar nekaj dolgov; banke in bankirji bi jo tudi morali prevzeti, tudi z odhodom v zapor za deset in več let; delničarji pa se morajo zavedati, da je vlaganje v delnice zelo tvegana naložba, še posebej, če gre za naložbe na mejnem tržišču z zelo nepreglednim poslovanjem in brez delujoče pravne države. Kruto, ampak edino realno in edino normalno.

Nadalje se bi spodobilo, da tudi Sveti sedež glede takšnega stanja v Cerkvi na Slovenskem kaj reče in ukrene, saj je bil glede tega ves čas modro tiho, kar predstavlja dejansko podporo tovrstnim praksam znotraj lokalne Cerkve. Razen, če obstaja tihi dogovor o nenapadanju med Cerkvijo in slovensko elito na podlagi katerega bo Cerkev na Slovenskem v zameno za odpoved svoji opozicijski drži nasproti eliti dobila delen odpis oziroma reprogram dolgov in medijsko podporo eliti všečnim klerikom in laikom. Ne dr. Stres, niti dr. Turenšek, nista nikoli bila ljubimca slovenske elite in sta kot takšna za njo predstavljala latentno nevarnost. Nenazadnje pa se glede njune vloge v mariborski nadškofiji ni odkrilo prav nič novega, česar se ne bi vedelo že pred njunim imenovanjem za nadškofa. Glede na dogajanje v zadnjih mesecih (odstop nadškofov je le vrh ledene gore) možnost takšnega tihega konsenza niti pod razno ni stvar znanstvene fantastike. Prepričan pa sem, da bo v primeru takšnega scenarija večina duhovnikov in tudi vernikov vsaj intuitivno s časom začutila tovrstno zvezo ter se temu uprla. Na srečo ima Sveti sedež pri katoličanih avtoriteto in oblast zgolj glede verskih, ne pa tudi glede posvetnih in političnih, vprašanj, zato nam ne bo mogel nihče prepovedati kritike odločitev na posvetnem in političnem področju. Po drugi strani pa bom zelo vesel, če se glede prej navedenega motim in bo Sveti sedež v doglednem času postavil za nova nadškofa osebi, ki bosta sposobni, voljni in pooblaščeni narediti red v Cerkvi na Slovenskem, če bo objavil vsebinsko popolno in konkretizirano poročilo z imeni akterjev v zgodbah v zvezi z delovanjem mariborske nadškofije ter glede njihovih predlogov, poslov in odločitev; če bo raziskal razloge, zakaj o tem znotraj Cerkve na Slovenskem nikoli ni bila dovoljena nobena resnična razprava in kdo vse je bil za takšno stanje odgovoren, ter zakaj tudi sam Sveti sedež ni že prej učinkovito ukrepal glede tveganih naložb mariborske nadškofije.

S plesom z Zverjo smo Slovenci in katoličani v veliki meri in trajno izgubili ekonomsko samostojnost. Ali bomo šli z njo še enkrat na plesišče in tvegali izgubo demokracije?


76 KOMENTARJI

  • Partija se ne skriva več. Vleče potezo za potezo.

   Izrabila je KPK, sodno vejo oblasti, oblatila je z vseh koncev JBTZ, danes je na vrsti RKC in vsi verniki

   Vedo da bi na poštenih volitvah pogrnili.
   Zato bodo uporabili vse topove in vsa sredstva.

   Poznamo kako delujejo komunisti.
   Primarni cilj je seveda vsa ekonomska in gospodarska konkurenca.

   Ali nam to, da sovražnika dobro poznamo kaj pomaga?

   • PRIMARNI CILJ je likvidacija ekonomske in politične konkurence.

    Pa poglejmo še RTV
    Prečiščena, da bolj ne more biti. Fili čisti urednike in ukinja oddaje in je zato nagrajen.
    Cela vrsta prečiščenj in vedno najbolj obiskan portal MMC in najbolj gledana oddaja.

  • Boleč a zelo resničen, poznavalski tekst.
   Čestitam Ivan za pronicljivost in pogum.
   Ja, dobro se spomnim kako si takrat na tiskovni povedal, da je Cerkev v bistvu proti arbitražnemu sporazumu, kar je ustrezalo dejstvom. A je
   takoj nastopil stokrat kompromitirani dr. Košir in opravil naloženo mu nalogo ter napadel tvojo izjavo. V imenu koga? In to je človek čigar svinjarije, so se svojčas trudili sanirati, ublažiti, prikriti tudi sedaj odstavljeni nadškofje…

   Čas je, da se na čelo nadškofij postavi ljudi, ki bodo najprej duhovniki in pričevalci evangelija brez vpetosti v vidne in nevidne moči lobijev. Taki pristni ljudje imajo župnije in stik z realnostjo. To je za cerkev v sedanjem času veliko pomembneje od doktoratov in profesur.

 1. IVAN KUKAR: “Nekaterih vprašanj se preprosto ne spodobi postavljati.”

  Tudi jaz imam take izkušnje in v zvezi s tem postavljam vprašanje:

  Gospod Ivan, vsaj jaz sem podobnega mišljenja kot vi in prepričan sem, da nisva osamljena. Le kateri hudi duh nam preprečuje, da se vsaj neformalno ne združimo in tako postanemo znatno močnejši?!

 2. Odličen članek! In tudi jaz se sprašujem, kako , da se lahko povampirjeni zmaj, ki vodi levičarske protestnike tako zlahka organizira? Mislim, da je najlažje skupaj zbrati nekaj ljudi, ki so na državnih jaslih pripeti in nekaj socialistično usmerjenih ljudi, ter nekaj uvoženih in imajo zmago. A osebno sem prepričan, da ni daleč dan, ko bo SLOVENCEM počilo v centralnemu živcu in nagnali to elito!Za zmeraj!

 3. Tudi sam verjamem, da so vodilni pogosto le “talking heads”. In da je na primer Družinska pobuda na področju družinske zakonodaje bolj vplivna od premierke. (Govorim o dejanskem vplivu – ne o formalno veliki moči podpisa premierke na dokumentih, ki jih pripravijo v ustreznih vladnih službah.)

  • “Tudi sam verjamem, da so vodilni pogosto le “talking heads”.

   Je zapisala ena izmed ZARESnih Golobićevih marionet.
   Ne ga srat, vi že dobro veste, kako iz izadja neprestano rovari glavni ZARES-ovec seveda z odobritvijo murgelskega bunkerja…

   • Ne poznam niti enega Golobića. Verjetno je bil mišljen Gregor Golobič – bivši predsednik Zaresa, ne?

 4. ODGOVORI
  veteranka
  5.8.2013
  9:57
  Mene pa zanima kdo so sive eminence, ki škofe predlagajo. Včasih se je govorilo, da ima pri tem veliko vpliva kardinal Rode, pri Uranu vem, da je temu nasprotoval,vendar je Uran postal nadškof, kar se je izkazalo za zgrešeno. Mnogo bolje bi bilo, če bi že takrat nadškof postal Stres. Neumno pa je bilo, da je za Uranom nadškof postal Stres, saj se je vedelo, da je pri mariborski aferi udeležen.

  Nadškof naj postane eden mlajših, neobremenjenih domačih duhovnikov. Morda pater Knaus, ki je po drži močno podoben papežu Frančišku, predvsem pa zato, ker pričakujem( v to seveda ne verjamem), da bo prvo kar bo storil ko zavzame visoki položaj, ustanovil sklad( za kar se je zavzemal pred časom) za povrnitev škode malim delničarjem Zvonov.

  • Ja, 🙂 ampak tako ne bo šlo, ga. veteranka. V vseh teh poslih so udeležena razna podjetja, vsa z d.o.o., torej z omejeno odgovornostjo. In v tem okviru bodo tudi odgovarjali oz. naj odgovarjajo. Te zgodbe o izgubljenem premoženju malih delničarjev, četudi resnične, so le demagoško prilizovanje ljudstvu. Zato verjemite, pater Knavs ne bo nikoli škof.

   Morda pa je Stres dobil položaj ravno kot priložnost, da kaj škode popravi. Pa ni storil nič in je dobil brco.
   Ampak, kako neverjetna je podobnost med temi pojavi s pojavi v širši slovenski družbi. Molk, prilizovanje elitam, tudi padlim elitam, nepriznavanje ničesar… naj bo v Cerkvi ali politiki.

   Ja, kakršni so duhovniki, takšna je družba!

   • ravno obratno…..
    Duhovniki se jemljejo od ljudi za ljudi…Kakršna družba,taki duhovniki..60 let načrtnega uničevanja te družbe do temeljev in evo…

  • Draga Veteranka, ali ti ni jasno, da je pater Knaus en velik populist. Če bi bil odgovoren človek, bi moral povedati “kaj konkretno se naj proda (mogoče njegov ne ravno poceni avtomobil), ki ga uporablja, in koliko EUR se mora s takšnimi prisilnimi prodajami zbrati in kolikšen % upnikov ZVON I in ZVON II se bo lahko iz tega poplačal. Ivan Kukar je to zelo lepo opisal in tudi razložil, zakaj gre pri tem populizmu za zelo nevarno populistično zbiranje točk popularnosti v javnosti.

   • O tem, da je pater Knaus populist se ne strinjam, meni se je zdel iskren, ga pa ne poznam pobljiže, tudi ne vem kakšen avto ima, (če ti veš, nam povej).

    Tudi tako naivna nisem, da bi verjela v tisto, o skladu, to sem omenila bolj satirično (iz “žlehtnobe”).

    To o odgovornosti ima pa Kukar seveda prav, sami bi morali vedeti v kaj se spuščamo. Res je pa, da je bila takrat to prva polomija na tem področju, danes bi bili vsi bistveno bolj oprezni. To je olajševalna okoliščina tako za nas, kot za tiste ki so naše premoženje zapravili, pa tudi za odstopljena nadškofa.

  • Udbomafija je svoje sile infiltrirala tudi v RKC, zato je polom Mariborske nadškofije izjemno dober prikaz, kako udbomafija NATEGNE RKC.
   Stres pa itak ima UDBO dosje, tako kot Rode in Kramberger.
   Papež Frančišek se je dal podučiti in je ukrepal.

 5. Zver, ki jo omenjate, je v Svetem pismu imenovana "vladar tega sveta".Samo dve možnosti torej imamo:da služimo tej zveri ali pa celostno sprejmemo dejstvo, da po krstu vcepljeni v Kristusa(to je Cerkev) nismo več od tega sveta in sužnji zveri ter se v vsakdanji praksi zato čisto na vsakem koraku trudimo iskati in izpolnjevati po Njegovem vzoru ne svojo, temveč Očetovo voljo.Pa, da smo zaradi te izbire pripravljeni sprejeti tudi posledice:izgube, krivice, obsodbe, pljuvanje, križ in sramoto.

 6. Če zlu vsakokrat takoj ne zoperstaviš, kot je to storil Jezus v puščavi, si že povabljen na njegovo zabavo. To kar se danes Cerkvi in Sloveniji dogaja, ni nič drugega, kot večkrat manjkajoči odločni “ne”, ki je pomenil sprejeto povabilo in ples z zverjo.
  Zadnja pomembnejša ovira na poti zla je bila uničena leta 2000, ko je bila z ustavnim zakonom odpravljena volja ljudstva, ki je izglasovalo dvokrožni večinski volilni sistem. Pri tem sta ustavno večino zlu zagotovili združeni SLS + SKD. Ljudstvo je torej na referendumu pokazalo veliko več modrosti, kot so jo premogle takratne elite pod oznako krščansko-ljudskega porekla.

  • krpelj, to o volilnem sistemu imate prav. Jaz sem bila članica SLS od začetka stranke do tistega dogodka, takrat sem izstopila.
   Glavni krivec za to je bil Franc Zagožen, tega ne morem pozabiti in ne odpustiti !!!

  • Se strinjam – leta 2000 je postkomunistična elita izvedla tihi državni udar. Če bi tedaj dobili večinski volilni sistem, se to kar se dogaja zadnjih 13 let ne bi moglo zgoditi, saj se bi vedelo, kdo nosi odgovornost, hkrati pa bi aktualna izvršilna oblast imela vsa pooblastila in ne bi bila odvisna od 101 lobija.

 7. Zanimivo razmišljanje izpred dveh let …

  http://www.kruh.si/znanost-in-vera/195-se-je-metropolit-poklonil-jankovicu.html

  Se je metropolit poklonil Jankoviću

  Prispeval Janez Jager

  Četrtek, 08 December 2011 00:12

  Škof Rožman je počakal sedem dni, preden se je sestal z Graziolijem po fašistični zasedbi Ljubljane, škof Stres pa se je Jankoviču poklonil v dveh dneh. Tokrat ne gre za fizično okupacijo, gre za moralno okupacijo cele države.

  Slovenska Cerkev je v krizi. Pustimo njene ekonomske genije v podobi Kraševca, pedofilske duhovnike, katerih grehe bo plačala RKC tudi z denarjem in geje v duhovniških vrstah, ki jih za razliko od Hrvaške Cerkve še vedno tabuizira. Naša slovenska Cerkev je v krizi, ker je izgubila moralno avtoriteto. Izgubila je zaupanje vernikov. Postala je neverodostojna, spolitizirana in neprepoznavna.

  You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

  Kako žalostno je bilo videti v februarju letos ob razkritju bankrota mariborske škofije na RTV SLO v Pogledih slovenije Štuheca,Grlila, Rustjo… Levite so jim peli Marta Kos, Bogomir Kovač, Aleš Gulič..Kot prvošolčkom na govorilnih urah, ko jim predebeli učitelji in prav taki starši pridigajo, da je potrebno pri malici pojesti tudi špinačo. In oni so bili skesani. Škofov: Krambergerja, Turnška in Stresa ni bilo, pa tudi teh, ki so bili, ne bi bilo treba. Ne pred temi razsodniki. Morali bi pa biti na radiju Ognjišče in iti »do nacga ». Pa so? Ne, niso, ne vem zaradi česa ne. Obstaja pa več razlogov, ki bi bili lahko upoštevajoči, morda ni varno iti do »nacga«. Pred relativno nevernimi gledalci se razgaljajo in posipavajo s pepelom, pred vernimi in zvestimi ovčicami pa le drobtinice v kakšnih pismih »vaših škofov«, sicer pa posvečena distanca.

  Pred volitvami 2011 zopet navodila, mantre pri mašah za pravilne odločitve, navijanje za NSi po družbenem omrežju Cerkve in po volitvah poklon zmagovalcu iz popolnoma nekrščanskega tabora, celo še preden ga je uradno priznal predsednik države. Glede na to, da v treh in pol škofijah Jankovič sploh ni zmagal, bo težko hvaliti dosedanje sodelovanje z njim, saj izpade majčkeno perverzno. Kritizirati volivce, ker niso šli volit tudi. Očitno so le-ti izgubili vero v poštenost ,v tisto Terstenjakovo. Se jim gotovo zdi za malo, da jim pamet solijo oni, ki so naredili največjo izgubo po glavi na vernika v RKC na svetu, ki še vedno ne upajo javno obelodaniti gnusna dejanja svojih posvečenih članov pred javnostjo in ki pred kamere pošiljajo svoje podrejene.

  You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

  Kje je razlog takšne odprtosti? Jezus je civilno oblast skorajda obšel. Slovenski verniki sodelovanja z Jankovičem trenutno tako nujno res ne potrebujemo. Škof Rožman je imel verjetno tehtne interese, da je šel izkazat priznanje oblasti okupatorjem. Ima takšne razloge tudi ljubljanski metropolit? Če ti niso materialne narave, ima gotovo prav. Če so, je čas za spremembe tudi pri Nas.

 8. Po 45. letih, ko je bila Cerkev potisnjena na rob družbenega dogajanja, ko je bila zaprta med štiri stene cerkva, ko ni mogla opravljati karitativne dejavnsoti, služenja bolnim , šolanja,.. ko je bil popoln manjko inkarnirane cerkve, je logično, da je šla popolnoma nepripravljena v prenovo svojega poslanstva. Poleg jasne vizije, kako inkarnirati Cerkev je bila cerkev razklana tudi zaradi dediščine Cril Metodove druščine.
  Skratka manjkala je jasna doktrina kako graditi Cerkev. Še sedaj verniki opažamo, ko se menja župnik , se popolnoma zanenja tudi materialni pogled na Cerkev. Vsakdo po svoje vodi župnijo, kot ve in zna in kot sem mu zdi da je prav.

  V komunikaciji hitro ugotoviš, da ima kler en zelo specifičen, pogled na vse družbeno dogajanje, na ekonomijo. Potem ni čudno, da recimo pater Knavs zagovarja bizardne ideje, en drugi recimo si pere roke, ko reče, da nima nič s finačno polomijo.

  Skratka Človek imam v slovenski Cerkvi občutek, da ima precej luteranskega duha, da vsak duhovnik oznanja in živi svojo Cerkev. Zelo težko je najti skupni imenovalec klera, ki bi definiral slovensko Cerkev.

  Po moje bi slovenska Cerkev potrebovala karizmatično osebnost tipa Pedro Opeka , ker bi bilo duhovno in materialno skraldno in v harmoniji.

 9. V Evangelijih je navodilo, da bi morali biti preprosti kot golobje in zviti kot kače. To pomeni, da bi morali biti pošteni do sebe in drugih, vendar ne naivni.

  Vsak človek gleda na svet skozi svoja očala. Če mi nekdo ves čas trobi o pokvarjenem svetu, potem se z njim bojim iti na kavo. (Pravzaprav tako presojam tudi medije.) Tudi ni lažjega kot prevarati poštenega človeka. Saj niti ne bo pomislil, da ga kdo vara. Lump pač hitreje zazna prevaro, ker je z njo domač.

  Kaj storiti? Angel varuh moj sploh ni otroška molitev. Kaj še? Tistemu lumpu, ki me uči krščanske ljubezni povedati za Jezusove obiske v templju, ki niso šli mimo neopaženi. Pravzaprav so ti obiski pomagali k njegovemu umoru. Škofom pa povedati, da škofovska palica izhaja iz pastirske palice, ki je – palica.

  In če bi škof komu dal nogo ob aferi T2-ja s pornografijo. Obtožen bi bil, da je povzročil škodo delničarjem, kar je lahko razlog za sodišče. Se morda motim? Skoraj prepričan sem, da je škof slišal ta argument. In delničarji? Je morda komu ta afera naredila slabo vest in je potem investiral drugam?

  • Iz življenjskih izkušenj se kar strinjam s takšnim razmišljanjem.

   Verjetno bodo naši vnuki obdobje od 1991 do 2020 dojemali kot čas, ko je v Sloveniji hudič povsem neovirano in nebrzdano plesal svoj nori ples vse dokler nismo po tleh popadali vsi, krivi in nedolžni.

   Upam samo, da se bomo na podlagi tudi takšnih komentarjev in člankov kaj naučili in da nam bo ta negativna izkušnja obstala v kolektivni podzavesti vsaj še nekaj generacij ter da se ne bomo več dali tako zlahka zapeljati v “ta nori ples”. To velja tako za katoličane in nekatoličane, za vse dobromisleče ljudi.

 10. Jezus Kristus je rekel, naj "pustijo vse za seboj, če hočejo hoditi za njim" ali se greš gospodarstvo ali pa dušno pastirstvo, na dveh stolih se pač nikoli ni dalo sedeti! Edini, ki je povedal resnico je celjski nadškof in on je lastnoročno trgal plakate z zidov in dreves, ki so vabili ljudi, naj vložijo k njim svoje certifikate…. On je zame pravi Kristusov učenec, naslednik in seveda naš Frančišek! <3

  • Danes so tudi komunisti postali verniki RKC, ali pa se samo pretvarjajo in učijo prave vernike.
   Namen pa je blatenje vernikov in vseh, ki nikoli ne volijo PARTIJE.
   Hočejo nas prepričati, da je poštenje le pri njih in so vsi drugi krivi in barabe.

 11. Skrajni neoliberalizem, ki je vladal po letu 2000 v Sloveniji ( prepustili smo se brez zavor nepoštenemu trgu, denarju, dobičku, egoizmu in pohlepu) in se posmehovali vrdnotam) in katerega se je šla tudi cerkev, nas je treščil ob tla, da smo se začeli zavedati, kako smo moralno zavozili.

 12. Da se ne pozabi! »Verniki so že marsikaj požrli, bodo pa še to«?
  Pisma bralcev in odmevi
  Delo, 05.06.2012
  Tako je letos v Pogledih Slovenije na RTV SLO na temo bankrota in stranpoti mariborske nadškofije in vodstva slovenske cerkve rekel mariborski moralni teolog dr. Ivan Štuhec.
  Ali moralni teolog vernike res tako nizko ceni, so res tako vzgojeni? Vsi Slovenci pa gotovo nismo tega mnenja. Sam se strinjam z g. Jankom Tedeškom, ki v svojem, nedavno v tisku objavljenim, javnem pismu slovenskim škofom pravi: »Bankrot dveh 'zvonov' ni samo stvar mariborske škofije. Krašovec je seveda kriv, toda od njega ne moremo pričakovati, da bo poplačal vso škodo. Za škodo je kriva celotna slovenska cerkev, ki mora tudi finančno sanirati bankrot. Resda pri nas nimamo kakšnega kardinala Roncallija, toda srčno upam, da imajo naši škofje občutek za pravičnost, poštenost in solidarnost in da bodo sledili zgledu kardinala Roncallija, ki je, ko je za podoben bankrot cerkvene banke izvedel, vsem svojim podrejenim zaukazal, naj prodajo vse, prav vse, kar ni potrebno za opravljanje službe božje: hiše, stanovanja, zemljo, zlate predmete ipd. S prodajo so zbrali toliko denarja, da so lahko poplačali vse varčevalce! Nihče ni bil oškodovan! Če Cerkev ne bo opravila svoje dolžnosti, bo nanjo legel teman oblak, pod katerim bo težko živela.«
  Povsem jasen in dobronameren poziv g. Tedeška, podprt z odličnim vzgledom kardinala Roncallija, ki je nekaj let kasneje postal papež Janez XXIII, imenovan »Janez dobri«.
  Žal pa ne gre samo za finančni bankrot, gre tudi za zelo nemoralno ravnanje cerkve.
  Vseh šest let cerkvenega lastništva v družbi T-2, ki je bil »glavni perspektivni cerkveni posel«, je cerkev namreč dopuščala razpečavanje, celo prodajanje pornografskih programov.
  Vse legalno, vse lepo in prav. Vendar v popolnem nasprotju s cerkvenim naukom, ki v Katekizmu pravi: « Pornografija je velik greh. Civilne oblasti so dolžne preprečiti proizvodnjo in razpečevanje pornografskih materialov.«
  Cerkev torej eno druge uči in jim z grehom preti, sama pa to leta dolgo počne, in se vse do konca lastništva »temu poslu« ne odpove. Dogodki sami govore, da je bil za cerkveno vodstvo torej važen denar, ne pa cerkveni nauk, morala. Za civilne oblasti je po cerkvenem nauku razpečavanje pornografije torej veliki greh, za cerkvene oblasti pa samo »posel«.
  Dvojna merila, dvojna morala, nezaslišana hipokrizija! Pogubna in škodljiva za javno moralo, za razvoj pravičnejše družbe, države.
  Že leta 2008 je cerkveni moralni teolog dr. Ivan Štuhec v Družini sicer napisal: »Poglejmo samo dve področji, ki sta Cerkev v zadnjih letih najbolj izpostavljali in tudi diskreditirali: premoženje in mediji. Neslavne medijske zgodbe in nevešče upravljanje s sodobnimi mediji so tako Cerkvi kot krščanskodemokratski opciji povzročile več škode kot koristi. Dopuščanje solističnih akcij na tem področju v Cerkvi je nedopustno in za to je odgovoren tisti, ki ima v Cerkvi vodstveno oblast«. Mogoče pa ga je kdo le slišal, bral in mu verjel?
  Ljudstvo mogoče pa vedno le ne bo vse požrlo?
  Papež Frančišek nam sporoča, da ni treba!

  • Zakaj je danes pri prijateljih in znancih toliko fobij?

   Ko pridem domov mi sledi pranje glave v dnevno sobo, ko prižgem TV.

   Danes Je na vrsti blatenje RKC in vernikov. Pravzaprav nič novega le bolj vneto in orkestrirano. Blatili bi tudi brez Mariborske škofije in Zvonov.

   Obsojam takšne ki hočejo biti policija, tožilec, sodnik in rabelj.

 13. Večinski sistem bi koristil samo SDS in SD/PS.Z večinskim sistemom bi katoličani kot politični subjekt ne obstajali.Temu Kukarju se pozna,da je bil v službi pri Bajuku,ta pa je bil tako ali tako samo vodja krščanskega foruma /Nsi v obdobju Bajuka/ pri SDS

  • Za volilni sistem za demokratično Evropo in Slovenijo!
   Največji politični problem razvoja Slovenije številka ena je partijski volilni sistem!
   Največji politični problem za državljane je slovenski proporcionalni volilni sistem, ki daje moč strankam, partijam in ne volivcem. To je največja ovira za razvoj pozitivne selekcije v politiki, ovira razvoj demokratične kulture in države prava, blagostanja.
   Dejstvo je, da je sedanji proporcionalni volilni sistem partijski sistem! Predvsem partija odloča, kdo bo na njeni volilni listi visoko napisan in bo izvoljen, to bo tisti, ki je po godu partiji in strankarskemu vodji. Volja volivca pa je tako čisto postranska zadeva.
   Volivec namreč nima nobene možnosti izbire med kandidati liste, voli stranko, kot da je volivec samo “vlečni vol” stranke.
   Le preferenčni glas daje volivcu osnovno demokratično in ustavno pravico in izbiro, da lahko odloča in izbira stranko in tudi, -kar je bistveno-, tudi kandidata, osebo na listi, kateri želi podeliti mandat, da odloča namesto njega.
   Stranka in kandidati bodo v sistemu s preferenčnim glasom prisiljeni zelo skrbeti, da bo lista za volivca atraktivna, saj volivci lahko z uporabo preferenčnega glasu povsem spremenijo pričakovanja vodstva stranke, kdo naj bi bil po njenih pričakovanjih izvoljen na njeni listi.
   Mnogi, sedaj vedno postavljeni na vrh volilne liste in potem izvoljeni “zvesti kadri stranke”, ne pa v službi volivcev, ne bodo več izvoljeni.
   Manj bo tudi goljufov, saj so volivci praviloma bolj kritični kot vodstva strank in bodo strožje presojali kandidate, ki sedaj skoraj nimajo potrebe, da služijo in so na razpolago ljudstvu, volivcem.
   Med poslanci prevladuje celo ignoranca in aroganca do volivcev, zato ima ravno Državni zbor RS skrajno nizko zaupanje, ugled med državljani, kar je sramota za vas politike in absurd demokracije, saj pri nas vladajo partije, ne pa poslanci po volji državljanov.
   Kandidati in poteem izvoljeni poslanci bodo morali biti, ko bo uveden preferenčni glas volivca, neprimerno bolj “prijazni in dostopni in sprejemljivi” za probleme volivca, -kar je osnovni smisel in namen demokratične oblasti-, da bodo na volitvah lahko dobili preferenčni glas volivca.
   To bi bil za slovenskega volivca in demokracijo ogromen napredek, konec vladavina partij, samozadostne strankokracije.
   Že vseskozi pa volimo evropske poslance po proporcionalnem volilnem sistemu s preferenčnim glasom volivca. Demokratične volitve za demokratično Evropo!
   Za Slovenijo pa to ne velja, zakaj, kdo to zavira? To se ve!
   Doma naj bi namreč še naprej vladale, partije in njene partitokracije, kar nekatere stranke in njihove veljake očitno čisto nič ne moti. Najbolj se temu volilnemu sistemu ravno Janez in SDS upira in je za razvoj demokracije po volji ljudstva tako postal SDS največja ovira. Tudi Poslanec Jože Tanko javno meni vse je O.K.
   SDS pa je seveda za spremembe, za večinski sistem, za katerega se točno ve, da v sedanji strukturi državnega zbora nikakor ne more dobiti potrebne zadostne ustavne večine glasov poslancev.
   SDS je torej za spremembe, ki niso realne, kar točno ve, a ne podpre volilnega sistema »po volji ljudstva« s preferenčnim glasom volivca, kot volimo evropske poslance za demokratično Evropo!
   Za slovenski Državni zbor pa tega demokratičnega volilnega sistema ne podpre, skoraj vso moč izbire poslancev imajo le partije, kar SDS in Janezu Janši očitno najbolj godi!
   Partijski volilni sistem SDS tako ohranja, demokratičnega pa SDS odklanja!
   Mnoge državljane pa nas to zelo moti, celo NSi in skoraj vse leve stranke, vsaj javno to povedo, da so za uvedbo preferenčnega glasu volivca, kar je demokratična in ustavna pravica volivca.
   Jeziček pri glasovanju za potrebno ustavno večino v DZ , ko se odloča o volilnem sistemu, pa je ravno SDS, ki preferenčni glas vseskozi zavrača.
   Kar pa je, pri vsem »iskrenem« zagovarjanju SDS večinskega volilnega sistema, kot edino sprejemljivega in najbolj demokratičnega volilnega sistema, nenavadno je to , kot je meni znano in če se ne motim, da SDS doslej še nikoli ni izvedla izvolitev njenih kandidatov za državne funkcije, s pomočjo elektorjev, kot se to običajno počne pri večinskem volilnem sistemu in je to edina izvedla le stranka SKD, kjer sem bil tudi sam elektor. Tako izbrani kandidat je tedaj prejel visoko podporo na volitvah.
   Zato je SDS žal še daleč od demokratičnosti, ki bo v službi volivcev državljanov, je moje mnenje!
   Mnenja sem, da je očitno dejstvo, danes Borut Pahor ne bi bil predsednik Republike Slovenije, ki ga podpira tudi SDS, če ne bi bil pred leti na volitvah v evropski parlament izvoljen ravno z preferenčnimi glasovi volivcev, saj ga je stranka SD tedaj na listi postavila na zadnje mesto.
   Če ne bi bilo demokratičnega volilnega sistema za volitve v evropski parlament, ki je vsebuje preferenčni glas in spoštuje voljo volivcev, ne pa samo strank, bi skoraj gotovo predsednik Borut Pahor tedaj končal svojo politično kariero in ne bi bil nikoli predsednik po volji državljanov, ampak bi ga partije zavrgle! Velik napredek!
   Kdaj bo to priznala tudi SDS in postala demokratična stranka, ne pa še naprej vsevedna skoraj samozadostna partija? Kdaj bomo slovenski državljani lahko volili kot »Evropejci« in dobili oblast, poslance po volji volivcev, ne pa samo volji partij?
   To je akutno in aktualno vprašanje predvsem za SDS in vprašanje številka ena razvoja Slovenije! ?

 14. Po dodelanosti sistema množične manipulacije si bi slovenski mediji in celo družba kot celota verjetno tudi s strani samega Goebbelsa zaslužili oceno »cum laude«.

  Na levici vidim pod maskirnimi barvami partijo v dobri kondiciji
  Delujejo kot ena stranka in vidim slamnate vodje.
  Zato jih bom imenoval s pravim imenom PARTIJA

  PARTIJA porabi mesečno, da kupi in najame medije milijone €

  Denar ni bil nikoli problem za partijo.

  Če mirno dajo milijone za medije sem prepričan da ničesar ne prepustijo naključju.

  Tako vidim na forumih vse preveč najetih provokatorjev, ki mogoče za en joint ali dnevno dozo širijo sovraštvo in delitve.

  Vidim tudi jasen seznam kolateralnih žrtev preko katerih gredo proti primarnemu cilju, to je likvidacija politične konkurence.

 15. Najbolj “zanimivo” (poudarek na narekovajih) je, da so nekateri posvečeni z lahkoto prejemali posojila z bank. Niso krivci samo tisti, ki so prejemali posojila za katera je bilo že vnaprej velika verjetnost da ne bodo nikdar ovrnjena, krivi so, najmanj v enaki meri, tudi tisti, ki so posojali. Po denarnih tokovih in po tem kako potekajo in kdo jih vodi pri njihovem izviru (državne banke) se najbolj vidi kdo ima v tej državi v resnici oblast.

  Tole spodaj, na priloženem linku, se splača prebrati
  (Objavljeno na Financah pred dvemi leti, 01.07.2011):

  Naslov: Cerkveni holdingi in napad pisane himere
  POdnaslov: “Najnevarnejši sovražnik se bo skril tam, kjer ga ne boš nikoli iskal” (Julij Cezar)

  http://blogi.finance.si/?id=8&post=904

  To se bere kot, da je šlo za namensko metanje denarja s ciljem kompromitirati t.i. “razrednega sovražnika”.

  A je naklučje, da v zadnjem času vedno boljpogosto nastopa predsednica NSi s sloganom: “v bližnji prihodnosti bomo postali najmočnejša stranka ne desnici”

  Nimamo samo žlahtnih desničarjev, imamo tudi žlahtne škofe, in sedaj se nam obeta, da bomo dobili še žlahtno desničarsko stranko. Potem bo tranzicija iz socializma v demokratični socializem dokončana.

  • Cerkev se puli za pornoponudbo televizije T-2

   Novica Mihajlović

   vsi članki avtorja

   FINANCE, objavljeno 6.10.05 00:01, tiskana izdaja št. 194/2005

   Krekova družba ovira prodajo Prve TV srbski TV Pink, prevzemnik holdinga Zvon Ena, pa bo dobil televizijo T-2, ki ponuja šest pornografskih programov.

   Strastno poželenje po vroči T-2
   Cerkvena družba Gospodarstvo Rast je v ponedeljek v svoji najavi prevzemne ponudbe lastnikom holdinga Zvon Ena ponudila 1.900 tolarjev, kar je po ocenah mnogih analitikov premalo. Če bo ponudba uspela, se bo portfelju Gospodarstva Rasti pridružila tudi telekomunikacijska družba T-2, ki ponuja tudi kabelsko televizijo s 120 kanali, od tega je šest pornografskih. Direktor T-2 Matevž Turk ni želel komentirati možnosti za uspeh prevzemne ponudbe: “Ne glede na vse ne pričakujem nobenih sprememb.”
   Pornografija nima kaj iskati v cerkvenem portfelju
   Če mariborska škofija postane lastnica holdinga Zvona Ena, bo stoodstotna lastnica prodorne telekomunikacijske družbe T-2. Ta ima v svoji ponudbi kabelskih programov tudi šest pornografskih kanalov, ti pa nekako ne sodijo skupaj s katoliškim naukom. Kaj se bo zgodilo s tovrstno ponudbo kabelskih programov na T-2, če bo njihova ponudba uspešna, smo vprašali prvega gospodarstvenika mariborske škofije Mirka Krašovca. “Gotovo je odgovor na vaše vprašanje, da tovrstne vsebine niso primerne za podjetje, ki bo morda nekoč v naši lasti,” odgovarja Krašovec.
   Če Cerkvi uspe prevzem holdinga Zvon Ena, ki je lastnik družbe T-2, ta iz svoje kabelske ponudbe ne bo umaknila šestih pornografskih kanalov, pravi direktor T-2 Matevž Turk

  • Ali lahko kristjan voli levico?

   DRUŽINA 8.7.2007

   Vidimo, da so v svetu kristjani tudi levičarji. Pri nas ne. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi pri nas kristjan lahko volil levo stran?
   Grega

   Najprej bi morali dobro definirati, kaj je levičarstvo? Koliko različnih vrst levičarstva je? Na katera področja se delovanje levo usmerjenih ljudi najbolj nanaša in ali smo pri tem samo na polju ozke politike ali širše civilne družbene dejavnosti?

   Uvodnik v zadnji reviji Tretji dan (revija za katoliške izobražence) na primer zelo strogo obravnava sodobno levičarstvo. Ne samo zaradi idej, ki jih levičarstvo ima, temveč tudi zato, ker je dokaj nepregledno, razdrobljeno, protislovno (na kar je prejšnji teden opozoril odhod g. Kebra iz načelno leve LDS), razpeto med nežnimi socialnimi ideali in kruto preteklostjo, ki sta jo v vzhodni polovici Evrope zaznamovala laž in zločin. Skratka, danes na levici ne veš, kdo je kdo, in kaj kdo pravi, ko nekaj pravi.

   Priča smo poigravanju s simboli in velikimi besedami, zlasti ko se levica kaže kot množična, ulična, folklorna politična stran. Naj s tem v zvezi nekdo že enkrat pojasni kult Che Guevare! Ta človek je na Kubi pomagal zatirati drugače misleče, z gorečnostjo je zapiral homoseksualce. Danes bi veljal za terorista, toda ostaja ena prvih ikon sodobnega levičarstva (po novem tudi kakšnega od slovenskih sindikatov). Ko danes evropska levičarska mladina razglasi mirovniške ideale in gre na ulice, mora biti policija pripravljena na vse prej kot na »miren« dan, smetarji in steklarji pa imajo drugi dan polne roke dela. Ko izvajajo protiglobalistične demonstracije, vedo povedati, da sovražijo ameriško prevlado in trdi kapitalizem, kot alternativo pa ponujajo nebulozno anarho-hipijevsko vizijo človeštva – tipično za razvajene otroke bogatega Zahoda. Tako da levičarstvo niti na ulici, ko ga na svoj način živijo z visoko politiko neobremenjeni mladi, ni prepričljivo.

   Pri nas na strankarski ravni potekajo trije zanimivi procesi: fenomen Pahor, preobrazba LDS in nastanek društva Zares. Upajmo, da bodo pripomogli k razvidnosti levega prostora in misli ter (Bog pomagaj, če se tako izrazim) k večji sproščenosti. S tem bo kristjanu laže razmišljati o dialogu s tako imenovanimi levimi družbenimi silami. V idealnih razmerah, ki vladajo ponekod po Evropi, kristjani ne »grešijo«, če volijo levico. Ne nazadnje so nekateri vodilni evropski levičarji tudi zgledni kristjani – denimo Prodi in Blair.

   Pri ocenjevanju levice bodimo danes zlasti pozorni na dvoje vprašanj: na vprašanje verske svobode in spolne morale. Kristjan ne more voliti levice ali sodelovati v levici, če slednja zatira svobodo veroizpovedi (kar danes znajo delati zelo prikrito) in razglaša ali se bori za spolno razpuščeno družbo, v kateri naravna vez med moškim in žensko in naravno oblikovana družina nimata vrednosti. Če smo pred desetletji na levi našli brezbožni socializem, ki je religijo obravnaval kot enega od spodbujevalcev socialne nepravičnosti, je danes na levi manj socialnega sanjarjenja in več borbe za zaščito uživaštva vsakega posameznika. Tu levica spet trči ob religijo, kar jo vodi do novih oblik kulturnega boja.

   Pozor! Hudič je mojster pretvarjanja. Ravno tam ga ni, kjer ga najprej vidimo. Slovenski kristjani smo po tradiciji antikomunisti. Imamo razloge za to. Upravičene. Prvi je Kočevski rog. Toda medtem ko se strastno ukvarjamo z »rdečo« nevarnostjo onkraj barikad, mojster pretvarjanja neopazno, čisto nedolžno za našimi hrbti opravi najbolj škodljive manevre. Tako se nam je zgodilo, da smo danes po logiki »normalnega« kapitalizma in v »skromnem« prizadevanju ustvariti nekaj več denarčkov za dobre namene preko »cerkvenega« podjetja T-2 eden največjih raznašalcev pornografije na Slovenskem. Bíli smo silne bitke proti brezbožni levici, v zaledju pa klecnili na kolena desničarskim bogovom kapitala. Ne dražgoški mitingi, pornografija in zaslužek za vsako ceno je tisto, kar danes pogublja duše!

   Vprašanja za p. Branka ali s. Andrejo nam lahko pošljete na poštni ali elektronski naslov mladi.val@druzina.si.
   Branko Cestnik

  • DRUŽINA; št. 50/2007
   Molk in dvoličnost Cerkve!?
   »Odgovornost za prihodnost!?« se je glasil moj prispevek, objavljen v 46. št. DRUŽINE. Brez odziva. Molk. Ponovim. Odgovornost za prihodnost je bil zadnji aktualen poziv Komisije Pravičnost in mir pri SŠK ob svetovnem dnevu varčevanja, 31. oktobru. V njem njen predsednik škof msgr. dr. Anton Stres, opozarja na priložnost za razmislek o našem odnosu do denarja in materialnih dobrin in raznih potrošniških odvisnosti. Pravi, da nam kakovosti življenja ne zagotavljajo samo materialne dobrine, temveč tudi okolje, duhovni razvoj in cela vrsta družbenih odnosov.
   Vse lepo in prav!? Kaj pa slovenska katoliška cerkev že vrsto let prakticira?
   Beremo: »Telekomunikacije – največja naložba slovenske RKC. Štirideset milijonov evrov že investiranega denarja v izgradnjo optičnega omrežja ali celo 400 milijonov evrov načrtovanih naložb je očitno ena največjih investicij povezanih družb, za katere skrbi slovenska katoliška cerkev«.
   To je cerkvena medijska družba T-2.
   Beremo: «T-2 najpomembnejša cerkvena investicija, ki bo mariborsko nadškofijo stala približno 400 milijonov evrov ali trikrat več, kot je RKC dobila vrnjenega denacionaliziranega premoženja«.
   Beremo, celo v Družini: »Tako se nam je zgodilo, da smo (!) danes po logiki »normalnega« kapitalizma in v »skromnem« prizadevanju ustvariti nekaj več denarčkov za dobre namene prek »cerkvenega« podjetja T-2 eden največjih raznašalcev pornografije na Slovenskem«.
   Beremo: »Za pornografsko industrijo. Slovenske cerkvene institucije in verniki, ki plačujejo TV-naročnino za T-2, podpirajo tudi pornografsko industrijo, pa čeprav pornografije ne gledajo«.
   Beremo: « Podatki tujih raziskav govorijo o vlogi pornografije predvsem v incestnih zlorabah. Do 25 odstotkov incestnih zlorab vključuje rabo pornografije, predvsem na način, da odrasli kažejo otrokom pornografijo z namenom, da jih prepričajo v normalnost svojega vedenja«.
   Beremo: «Mladoletniki, na računalnike katerih je priključen modem T-2, lahko s programsko opremo, ki je dostopna zastonj na internetu, omenjene kanale spremljajo brez ovir«.
   Beremo: »Pornografija je tesno povezana s trgovino z ljudmi.«
   Cerkev pa uči (!): »Pornografija je velik greh. Civilne oblasti so dolžne preprečiti proizvodnjo in razpečavanje pornografskih programov«.
   Že leta v tisku beremo o »cerkveni T-2 pornografiji«, tudi letos v DRUŽINI.
   Ali ni cerkvena T-2 celo že prekoračila praga zakonitosti? Kje so tu varuhi pravic otrok, pravna država? Cerkev prodaja pornografijo seveda zgolj za “dobre namene”?
   Mogoče zgolj samo za svoj dobiček, pa še malo za pornografsko industrijo?
   Kaj je cilj Cerkve? Prevlada dvoličnosti v družbi? Brezpravje? Ali ni to dvoličnost brez primere, celo sarkazem do občih, ne samo do krščanskih vrednot? Ali je to perfidno dvolično ravnanje Cerkve vzor za ravnanje civilne družbe? Mnogi so razočarani, mi sporočajo! Po mnenju analitikov je glavni vzrok za Peterletov poraz prav njegova dvoličnost, ki so jo državljani opazili. Čas je za razmislek, tudi v Cerkvi in še kje?!
   Pred nami je Božični čas, praznik družine in nedolžnih otročičev, ne pornografije.
   Ali mogoče že velja, tudi v Cerkvi, sporočilo slovenskega »Alamuta«: »Nič ni resnično, vse je dovoljeno«?
   Spoštovani metropolit in predsednik SŠK, nadškof gospod msgr. mag. Alojzij Uran, pričakujem(o) vaš odziv!
   Franc Mihič, univ. dipl. inž., Ribnica

 16. Nori ples z zverjo. Da, res. Takšna razlaga se mi je že dolgo motala po glavi, zdaj jo je zapisal človek, ki je bolj vešč peresa. Bravo, gospod, Kukar!

 17. Eden od boljših člankov. Boj pa se, da niti tistim v Vatikanu ni jasno kaj se v Sloveniji dogaja. To kar se je zgodilo ima dolgo zgodovino. Edina rešitev za slovensko Cerkev je da do razrešitve dogodkov ne imenujejo novih nadškofov. Vsak, ki bo sedel na nadškofijski sedež bo moral prej ali slej odstopiti. Rešite tega problema pa ni v rokah mariborske ali ljubljanske nadškofije ampak v v rokah vlade. Bratuškova naj pove kaj je podpisovala, ko je bila nadzornica MKB.

 18. Danes sem prebral nedeljsko pridigo kardinala Rodeta na Svetih Višarjih in lahko rečem, da ta Gospod nam katoličanom več skriva kot odkriva. Zadeve je potrebno hitro pomesti pod preprogo tako, da se postavi PIKA. Hkrati pa je nedopustno razpravljati o utemeljenosti odpoklica slovenskih nadškofov, “KER VATIKAN VE VEČ, KOT PA MI VEMO”. Gospod Kardinal, lepo prosim, če nam poveste, kaj več ve Vatikan. Premnogokrat (tudi v zvezi z mariborsko nadškofijo) so nas katoličane s takšnim vzorcem zelo grdo nategnili – povejte jasno in glasno saj gre zgolj za resnico.

  Glede slavospeva patru Knavsu v današnjem Dnevniku pa lahko rečem zgolj, da mi gre na bruhanje. To ni zgolj naivnež, temveč imam vse močnejši občutek, da gre za osebo, ki zelo “rada pleše s Hudičem”, pa še laska mu, če ga hudi duh javno hvali in mu laska.

 19. Poiskala, prebrala vendar ne vem, zakaj vam Matej79, ob tem zapisu gre na bruhanje. Meni se zdi čisto normalen, priložnosten pogovor. Patra Knavsa cenim, ker je že pred letom, ko se o tem še ni smelo govoriti, javno povedal to, kar se danes izkazuje za resnico.
  Meni je mož zanimiv, zelo rada bi ga bolje spoznala.

 20. Ljudstvu vedno ni potrebno vse požreti!
  »Verniki so že marsikaj požrli, bodo pa še to«, je lani v Pogledih Slovenije na RTV SLO na temo bankrota in stranpoti mariborske nadškofije in vodstva slovenske cerkve rekel mariborski moralni teolog dr. Ivan Štuhec. Ali moralni teolog vernike res še vedno tako nizko ceni, so res tako vzgojeni? Vsi Slovenci pa gotovo nismo tega mnenja.
  Sam se strinjam z g. Jankom Tedeškom, ki v svojem javnem pismu slovenskim škofom zapisal: »Bankrot dveh »Zvonov« ni samo stvar mariborske škofije. Krašovec je seveda kriv, toda od njega ne moremo pričakovati, da bo poplačal vso škodo. Za škodo je kriva celotna slovenska cerkev, ki mora tudi finančno sanirati bankrot. Resda pri nas nimamo kakšnega kardinala Roncallija, toda srčno upam, da imajo naši škofje občutek za pravičnost, poštenost in solidarnost in da bodo sledili zgledu kardinala Roncallija, ki je, ko je za podoben bankrot cerkvene banke izvedel, vsem svojim podrejenim zaukazal, naj prodajo vse, prav vse, kar ni potrebno za opravljanje službe božje: hiše, stanovanja, zemljo, zlate predmete ipd. S prodajo so zbrali toliko denarja, da so lahko poplačali vse varčevalce! Nihče ni bil oškodovan! Če Cerkev ne bo opravila svoje dolžnosti, bo nanjo legel teman oblak, pod katerim bo težko živela.« Povsem jasen in dobronameren poziv g. Tedeška, podprt z odličnim vzgledom kardinala Roncallija, ki je nekaj let kasneje postal papež Janez XXIII, imenovan »Janez dobri«. Žal pa ne gre samo za finančni bankrot, gre tudi za zelo nemoralno ravnanje slovenske Cerkve oz. njenega vodstva. Nadškof dr. A. Stres je namreč še lani dejal: «Brez T2 bi danes Zvonova veselo zvonila«! In tudi:« Mali delničarji niso ob propadu Zvonov izgubili prihranke, le certifikate«!? Kako lahkotno in enostavno?
  A vseh šest let cerkvenega lastništva v družbi T-2, ki je bil očitno »glavni perspektivni cerkveni posel«, je cerkev namreč dopuščala razpečavanje, celo prodajanje pornografskih programov, ki se T -2 zaradi razpečavanja pornografije vse do konca lastništva ni odpovedala, da ne bi finančnih posledic imela, čeprav je prodajo T-2 obljubila. Pa se vseeno ni izšlo. Vse legalno, vse lepo in prav. Vendar v popolnem nasprotju s cerkvenim naukom, ki v Katekizmu pravi: «Pornografija je velik greh. Civilne oblasti so dolžne preprečiti proizvodnjo in razpečevanje pornografskih materialov.« Cerkev torej eno druge uči in jim z grehom preti, sama pa to leta dolgo počne, in se vse do konca lastništva »temu poslu« ne odpove. Dogodki sami govore, da je bil cerkvenemu vodstvu torej važen denar, ne pa cerkveni nauk, morala. Za civilne oblasti je po cerkvenem nauku razpečavanje pornografije torej veliki greh, za cerkvene oblasti pa samo »posel«?! Dvojna merila, dvojna morala, nezaslišana hipokrizija! Pogubna in škodljiva za Cerkev, javno moralo, za razvoj pravičnejše družbe, države.
  Novi škof administrator msgr. Andrej Glavan pa je javnosti sedaj tudi povedal, da solidarnosti med škofijami ni pričakovati, ker je ni, niti je ni med župnijami!? Kaj pa soodgovornost? Med nadzorniki Zvona ena je bil tudi ljubljanski, sedaj novomeški klerik, bivši direktor DRUŽINE, dr. Janez Grilj. Že leta 2008 je moralni teolog dr. Ivan Štuhec v Družini sicer napisal: »Poglejmo samo dve področji, ki sta Cerkev v zadnjih letih najbolj izpostavljali in tudi diskreditirali: premoženje in mediji. Neslavne medijske zgodbe in nevešče upravljanje s sodobnimi mediji so tako Cerkvi kot krščanskodemokratski opciji povzročile več škode kot koristi. Dopuščanje solističnih akcij na tem področju v Cerkvi je nedopustno in za to je odgovoren tisti, ki ima v Cerkvi vodstveno oblast«. Sedaj pa dr. Štuhec temu oporeka, celo papežu in Vatikanu, kar bo gotovo zapisano v zgodovini. Menim pa, da je papež Slovencem le sporočil, da ljudstvu vedno ni potrebno vse požreti! Hvala Bogu!

 21. Dragi Ivan,
  v Svetem pismu lahko beremo, da je prvo dejanje žene (ki mu je bila ustvarjena kot pomoč), potem ko je grešila, dar. In Adam “je bil z njo, in je jedel.” Takšno nepravo občestvo je zaznamovalo tudi odnos med bednim poslovanjem družb v lasti Cerkve in nami verniki. Ni šlo torej za tabu ali malikovanje, kot pišeš, ampak za sprevrženo zvestobo, za nepravo sočutje.
  Tako ocenjujem, da smo za odstop obeh škofov odgovorni verniki, ki smo dolžni svoje darove vpreči v dobro skupnosti, nesprejemljivih pojavov pa nismo iskreno poimenovali in tudi rešitev ne poskušamo iskati. Zato Ivan z veseljem pozdravljam tvoj prispevek, ki predstavlja pogumen korak v pravo smer.
  Pomembno se mi tudi zdi poudariti, da se ta polomija dojema napačno, ki ji ne gre pripisovati neke katastrofične razsežnosti ali moralizirati tjavendan, pač pa terja konkretno razrešitev vprašanj, ki jim je pravo kos.
  Nazadnje bi želel ob tej priložnosti izraziti še neskončno hvaležnost Cerkvi na Slovenski, zlasti jezuitom v Dravljah in založbi Družina, ki moje življenje resnično bogati, ker se lahko v puščavi odžejam pri izviru. Bogu hvala.

  • I. Sladkorečno osebno naslavljanje s strani neznancev je ena od manipulacijskih tehnik, zato sem na to iz principa alergičen. Tako se neznanci pogovarjajo z otroci ali ko želijo s kom flirtati Zanimivo pa je, da srečujem enako pogosto takšno zvrst komunikacija tako pri deklariranih katoličanih, kot tudi pri nevernih. In nasprotno – odkrita in racionalna razprava je redkokje naleti na spoštovanje.

   II. Izguba v obravnavani zadevi je katastrofalno visoka. Samo zlonamerni ali neumni razglašajo nauk, da bi naj slovenski katoličani (oz. Cerkev na Slovenskem) pokrili izgubo ranga nekaj 100 mil. EUR. Ti ljudje se sploh ne zavedajo, kaj pomeni zbrati 1, 10 ali (nekaj) 100 mil EUR kapitala, temveč v duhu slovenskega kolektivizma veselo mahajo s tujim po koprivah (ponavdati je to davkoplačevalski ali v konkretnem primeru darovi prednikov in sedanjih generacij – imejte vsaj malo spoštovanja in hvaležnosti do mrtvih, ki so darovali za Cerkev na Slovenskem). Če pa obstajajo kakšni takšni “junaki”, da so pripravljeni svoja trdo in pošteno prislužena in privarčevana sredstva nameniti za kritje škode nastale v Zvonovih oziroma v Rasti, naj nemudoma odprejo fiduciarni račun in naj na njem začnejo zbirati sredstva. Ko jih bodo zbrali vsaj 3 milijone EUR (caa. 1% celotne izgube), bom na ta račun tudi jaz nakazal celo svojo mesečno plačo. Pri teh pobudah gre za čisto manipulacijo, ki jo običajno zagovarjajo tisti, ki ne rabijo vsak dan hodit v službo in skrbno varčevat. Vsaj jaz imam takšno izkušnjo.

   III. Klasični manever slovenske elite (vključno s hierarhičnim vrhom cerkve) je kolektivizacija odgovornosti in s tem izogibanje ugotovitvi subjektivne odgovornosti. Zato niti pod razno NE BOM nikoli pristal na to, da sem jaz kot katoličan odgovoren za fiasko gospodarstva mariborske nadškofije. To preprosto ni res! Ve se, kdo vse je imel v Sloveniji oblast eliminirati določene razprave (oziroma kdo je tem nudil zaslombo)in ti so odgovorni in ne “vsi slovenski katoličani”.

   IV. Primarno potrebujemo slovenski katoličani veliko iskrenosti in poštenosti.

   • I. Ivan, pišem pod psevdonomim, ime in priimek pa lahko razbereš, če bereš od desne proti levi, si nisem predstavljal, da bi ti to lahko ušlo, vsekakor oprosti za domačnost, ki sem si jo dovolil.
    II., III. Ponovno žal nesporazum. Se strinjam o pomenu indivdualne odgovornosti, ki naj se določi sodno ali pa sporazumno z oškodovanci. Povsem zgrešeno pa se mi zdi kazanje s prstom na krivca, ko pa sem takrat, ko bi mogel in moral opozoriti na nepravilnosti in terjati odpravi, bil tiho. Sam pišeš o avtonomiji gospodarskih subjektov, ki je nujna in pravilna, zato resnično ne vidim razlogov, da bi bil kler, ki pri odločanju ni imel vpliv, moral biti strožje presojan (objektivna odgovornost) od laikov. Problem je v financiranju Cerkve, ki težko hkrati opravlja dobičkonočno in pastoralno dejavnost, midva, ki sva odvetnika, se verjeto zahtevnosti etične drže pri opravljanju svojega poslanstva tenkočutno zavedava. Kar se tvoje lahkomiselne obljube pri pokrivanju škode tiče, upam, da ti je ne bo treba izpolniti.
    IV. Se strinjam, dodajam pa, da nič drugače ne velja za neverne ali pripadnike drugih veroizpovedi. Če pa smo že pri delitvah, naj katoličana odlikujeta veselje in zaupanje.

    • pod I.) Nisem se ubadal z dešifriranjem psevdonimoma. Do mene nisi bil nikoli hinavski, temveč si po naravi preprosto prijazen človek, zato se opravičujem za svoj oster odziv, ki za Tebe osebno ne velja.

     Glede Tvojega odgovora pod II. in III) pa se ne strinjam s Teboj. Eden ključnih vzrokov in problemov mariborske nadškofije je bil v ignoranci oziroma imunosti na kritiko podano s strani vernikov. Jaz osebno poznam kar nekaj katoličanov (še za več primerov pa sem slišal), ko so opozarjali na sistemsko tveganost poslovanja Zvonov – reakcija je bila vedno ista in sicer, da gre za neuke zdraharje ter nato moralni nauk o krščanskem zaupanju, veri v moč Svetega Duha, prizadevanju za skupno dobro, avtonomiji mariborske škofije, ki v gospodarskih azdevah odgovarja zgolj Svetemu Sedežu,…. Da Ti bo zadeva še bolj jasna, si preberi pismo Komisije pravičnost in mir iz oktobra 2007 (pobudnik te debate in pripravljalec pisma sem bil sam), nato pa so se mariborska nadškofija/Rast/Zvonovi zadolževali s še hitrejšim tempom in v celoti kratkoročno. In v tedanji sestavi KPM je bilo kar nekaj oseb povezanih z gospodarstvom mariborske nadškofije. Glede subjektivne odgovornosti pa je zadeva zelo preprosta – če nekdo investira svoje osebno premoženje je to njegova stvar, če pa nekdo investira denar od skupnosti (v konkretnem primeru slovenskih katoličanov) in jemlje v breme te skupnosti poroštva, se pričakuje, da bo vsaj tej skupnosti odkrito pojasnil svoje odločitve in pred to skupnostjo prevzel odgovornost.

   • Odlično.Tudi p. Bogdan Knavs je zaradi gornjih razlogov s svojo? idejo o tem,da naj Cerkev pokrije nastalo škodo, morebiti res preprost kot so golobje,zagotovo pa ni preudaren in previden kot so kače.Zato mu iskreno želim,da bi ga sobratje in dobri ljudje zaščitili, preden bo sam deležen kakega usodnega pika resnično sovražne strupenjače.

 22. Upam, da pravo ne bo potrebno pri tej zadevi. Nič mi ni do tega da bi videl g. Stresa v zaporu. Čeprav slišim, da se pripravljajo neke ovadbe zoper njega. Torej to bi bila res totalna katastrofa.

  Kar se vračanja denarja tiče, gre seveda samo za izživljanje tistih, ki vidjo v Cerkvi bogatstvo, pa jim gre v nos ker ni njihovo… V nos jim gre ker morajo vsak pepelnik plačat, v Cerkev pa največji umetniki in vladarji sveta z lopato nosijo denar in svoje največje mojstrovine.

  Upam, da bo dovolj samo “poslovna” analiza te polomije. Odkod denar za kaj in kaj je z njim. To je naš slovenski Enron! Tam so celo nekateri končali v zaporu, upam da pri nas ne bodo. Toda mora se vedeti, ne pa takole družno tičati v zlu in molčati. Stres in Turnšek sta že zaradi tega dobila kazen. Spomnite se Water Gate afere. Je bilo vse zamolčano tako kot pri nas? Da ne bi mešali dreka, kot pravi Jan. Jan sploh ne hodi na stranišče.

 23. Problem v Sloveniji je, da so za nazaj vsi pametni (vsi so generali po bitki) in vedo, kako je treba delati.

  Dejstvo pa je, da so očitno nekateri pričakovali, da bo Slovenija tako kot vsaj enkrat prej, odporna na svetovne krize in se to ne bo poznalo na prihodkih in dobičkih podjetij.

  In to napako so delali tudi v Cerkvi. In ker je šlo vse tako hitro gor, nihče ni mislil, da bo kaj narobe.

  Ko je balonček počil, so se pa pokazale slabosti.

  • Ne vem, ne vidim nobenih slabosti. Balonček je počil, slabosti ni. Vse je perfetktno, vse je popolno. Škofoma se najbrž godi krivica, mučenika naša. Tako izgleda to v Sloveniji.

 24. Dober članek. Se strinja z razmišljanjem. Milsim, da slovenskim vernikom le nebo treba vse požreti in pozabiti. frančišek se je že prav odločil, nadškofa pa sta tudi prav povedala ob svojem odhodu.
  Prav gotovo pa bo potrebno zamenjati volilni sistem. In kakor pravi Bori Pahor v enih zadnjih intervijuejv za STA, bomo morali združiti moči eni in drugi, da bomo rešili Slovenijo. Pred krajo lesa in vode, to nam je eno od redkih upanj. Predvsem pa se kot narod moramo odločiti, da ne bomo izumrli, da nočemo izumreti. Zadnjih 15 let tega v Sloveniji ni bilo čutiti.

 25. Novica o odstopih obeh nadškofov je do mene prišla v Medžugorju. Mislim, da ni naključje, da se je prav v tistih dneh na istem kraju mudil tudi sedanji ekonom mariborske nadškofije, ki je od svojega predhodnika podedoval katastrofalno stanje… In tega predhodnika so postkomunistični mediji vzeli v bran še ne tako dolgo nazaj, ko je s prstom kazal na škofe.. Vso to dogajanje kaže, da gre za duhovni boj. Postkomunisti so preko medijev dovolj časa dajali potuho za takšno poslovanje v MB, potem pa so zavijali z očmi, ko so imeli afero s pornografjo na T2, ko se je prodala Krekova banka….. Nauk te zgodbe: HUDIČ VELIKO OBLJUBLJA, MALO DAJE, VZAME PA VSE!

 26. Razkrivamo dokumente, ki dokazujejo, da sta imela danes že upokojena nadškofa dr. Anton Stres in dr. Franc Kramberger pomembno vlogo pri izčrpavanju družb pod okriljem propadlih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva ter da Nadškofija Maribor še zdaleč ni bila le nedolžna opazovalka dogajanja v cerkveni finančni piramidi. Čeprav poskuša slovenska Cerkev odgovornost za enega največjih finančnih škandalov v zgodovini Rimskokatoliške cerkve prevaliti na uprave družb in laične finančne strokovnjake, so tudi njeni zdaj že nekdanji vodilni kadri aktivno sodelovali pri poslih.

  http://www.dnevnik.si/poslovni/novice/kako-sta-stres-in-kramberger-za-cerkev-iz-nic-ustvarila-milijonski-dobicek

  • Zaenkrat niso nič takega razkrili. Tole je lahko povsem normalen posel. Če so Kordež in drugi zato v zaporu, je to lahko samo še ena ekstra sramota našega sodstva. (kar je po mojih izkušnjah z njimi povsem možno).

   Tako da ničesar niso dokazali, razen veliko insinuacij. Še kaj “boljšega” bo treba najti. Zato je ključno da se ta slovenska komisija oglasi čimprej!

  • Če so velemožje iz Vatikana še nedavno na grd način izgnali nadškofa Urana iz lastne domovine, potem bi bilo zanimivo opazovati, kakšne primere bodo uporabili pri Stresu in Krambergerju. Spodobilo bi se, da bi v skladu z načelom pravičnosti bile kazni še precej bolj drastične. Dejstvo je, da Stres ni bil zgolj podpisovalec pogodb, ki so mu jih pripravili drugi, pač pa je pri graditvi mamonovega kraljestva zelo osebno sodeloval. Ni to dovolj, da takšnega grešnika izženejo iz duhovniškega stanu in mu prepovedo javno nastopanje?

 27. Ko boste videli gnusobo opustošenja na svetem kraju, vedite, da je konec blizu.
  udba je več desetletij po vojni skrbno nadzirala cerkev. Nadškofa Vovka ni zlomila. Zlomila je pa verjetno marsikoga, ki je danes v Cerkvi na Slovenskem v kleriškem stanu in verjetno celo med bolj odgovornimi. Ples z zverjo je odnesel marsikoga. Sedaj je očitno čas, ko se bo dopolnila kritična masa nemoralnosti. To bo čas, ki ga na svetu še ni bilo. To bo čas stiske na Zemlji, kakršne še ni bilo. To na žalost ni samo slovenski problem. To je problem, ki bo papeža Frančiška in morda celo zaslužnega papeža Benedikta in veliko zvestih in pravovernih škofov, kardinalov, duhovnikov in laikov pripeljalo do največje časti v Cerkvi: do pričevanja za Resnico s “prelitjem” lastne krvi;… družba zna danes to učinkovito izpeljati brez slednjega. Torej bodo vsekakor deležni nekrvavega mučeništva. Po pogovoru z nekim duhovnikom v nekem postopku mi je ob tonu njegovih besed danes to kristalno jasno. Katoličani, pravoverni, si danes lahko želimo, da bi bili ob koncu časov najdeni med temi srečneži.

  Gre za največjo zaroto proti Katoliški Cerkvi, ki nima primerjave v njeni zgodovini in ne poteka samo v Sloveniji. Zarotniki so se v rinili celo v njeno “drobovje” in tako povzročajo moralno zmedo, ki je niti zvesti škofje ne morejo več obvladati. Samo slepi tega ne spregledajo. To so poslednji časi, dobro si zapomnite te besede, To so poslednji časi. Jezus Kristus je blizu in kmalu bo svoje zveste nagradil z večno blaženostjo.

  Rešitev je samo nova evangelizacija, kot jo je začel drugi vatikanski koncil in sta njeni najbolj vidni nosilci zadnji trije papeži. Cerkev se bo močno zamajala a ne uničila. Peklenska vrata je ne bodo zmagala. Zver bo vržena v brezno z vsemi, ki se ji bodo dokončno predali.
  Rešitev je samo v prenovi mišljenja po učenju svete Cerkve. Kar se danes dogaja v njej, je delo spletkarjev in sovražnikov zvestih apostolskemu izročilu.
  Zato, ljudstvo v deželi, pogum. Zmaga je v zvesti hoji za Kristusom v zvestobi njemu zvestim pastirjem. Stres in Turnšek sta to bila, zato so jima zarotniki nastavili past, ki bo še nekaj časa delila duhove. Z dokončnim porazom zveri se bo moč zarotnikov razblinila. kdor hoče videti bistvo, mora gledati s srcem, prerojenim v Jezusovem nauku oznanjanem po Cerkvi.

  • Ali ti je kaj tolo pri srcu ob pričakovanju, da bodo te tvoje besede čez tisoč let brali pri mašah kot berilo?

 28. Avtor zgornjega članka očitno bolje pozna trenutne razmere in imam občutek, da mu ni vseeno, kaj se dogaja. Enako tudi nadškofoma a nad dogajanjem nimata nobene moči. Kot da je vse zakleto in gre vse samo še navzdol. Vlado Pečnik je pred leti napisal knjigo Rakrane slovenske vernosti. Ob njej bi se veljalo zamisliti… in končno začeti pri sebi. Svet ne bo boljši, poštenejši, dokler tega ne bom najprej zahteval od sebe in to za vsako ceno,… celo za ceno preganjanja in smrti. V Matejevem govoru na Gori je Jezus jasen, ko pravi: “Blagor zaradi pravice preganjanim, zakaj…(Mt 5, 1-12)
  Zamisliti se je potrebno o temeljih naše vere. Na zdravi krščanski veri naš svet stoji. Se zavedamo tega? Če se ne in če se še nekaj časa ne bomo hoteli, se bomo, ko bo pre poznao, ja, PRE POZNO!
  Kaj nam sporoča Gloria Polo v svoji izkušnji, opisani v knjigi njenega pričevanja: Zadela me je strela?
  Če se ne bomo zbudili in streznili od potrošništva in moralnega relativizma in začeli živeti iz globin naše vere, nas bo tisti dan, ko bomo poklicani, da podamo račun lastnega življenja, presenetil, kakor tat, zadel, kakor strela z jasnega. Posebej si to vzemite k srcu tisti, ki ste v teh zgoraj opisanih nečednih poslih najbolj umazani. To umazanijo lahko skrivate pred ubogo rajo. Nikakor pa ne pred Bogom in pred lastno vestjo, ki vas bo morila enako, kakor vse zločince pred vami. Vedite, da so vaši zločini enako težki, kot zločini tistih, ki so zakrivili najhujše genocide. Se vam zdi da pretiravam? Vztrajajte v prevari in laži do tistega dne, pa boste spoznali, koliko odgovornost ste si v resnici nakopali na glavo. Povem vam, da bo prebivlcem Sodome in Gomore lažje na tisti dan kakor vam.
  Molim za vas in kličem nad vas milost Božjega Usmiljenja, ki vas in vse nas edino lahko še reši.

  • “Blagor zaradi tatvine preganjanim, zakaj…(Bošt 5, 1-12)

   Ali si tudi pred enim leton govoril in pisal enako, saj je bilo normalnim ljudem že takrat vse jasno. Ali pa si takrat udrihal čez komunajzarske liste, ki cerkvi nekaj podtikajo?

   Prerok pa tak!

 29. Ja, dobili smo klofuto. Sedaj je potrebno, da si odgovorimo na temeljni vprašanji: kaj smo napravili narobe in kako naprej. O prvem vprašanju je bilo na https://www.casnik.si kljub številnim ugibanjem že precej napisanega. Veliko je nasprotujočih si pogledov.

  Bolj kot preteklost pa me zanima bodočnost. Na teh spletnih straneh ni veliko predlogov, kaj bi bilo v bodočnosti potrebno popraviti ali spremeniti, čeprav so uredniki odprti za vse dobre ideje. Tudi krovni dokument slovenskega pastoralnega načrta (Pridite in poglejte) mi ne daje konkretnih odgovorov. Na drugo vprašanje se mi tako ponujata dva odgovora: ali naj bo Cerkev na Slovenskem ljudska ali naj raje tekmuje s svetom. Menim, da Cerkev lahko premaga svet, samo če postane ljudska.

 30. In kje je problem, ko se krivce razkrije? Ker jih nismo v Sloveniji, jih je Vatikan. Pa kaj, če je v vrhu cerkve; če ne bi bili, ne bi mogli nič. Zato so bili tja postavljeni. Zveri se reče tudi prostozidarska loža, ki obvladuje tako cerkev, kot politiko. Za to izbrane ljudi, ki nam vladajo v javni in cerkveni sferi.
  Spomnimo se Elana in denarja za financiranje- česa že?
  Saj te stvari niso od včeraj, so že od predvčerajšnim. Leto ’90 in še prej. Slovenija je tako nastala. Zaslužni so dobili zasluge. Roka roko umije. In kje je sedaj težava? Ker je potrebno počistiti še ves političen gnojni tvor, ki se bo ravno tako razpočil, kot se je ta.
  Sicer pa še niso vsi.

Comments are closed.