Nihče si ne sme jemati pravice, da človeku vzame življenje

5

Svetovni slovenski kongres se zavzema za spravo slovenskega naroda in kot pogoj zanjo vidi v razčiščeni zgodovini vojnega in povojnega dogajanja na slovenskih tleh. Ko človeška družba opusti pravila, ki zadevajo človekovo osebno dostojanstvo in življenje, smo obsojeni na diktaturo in nasilje.

Nihče si ne sme jemati pravice, da lahko potepta človekovo dostojanstvo, da človeku vzame življenje.

Zgodovinar dr. Jože Dežman in novinar dr. Jože Možina sta že večkrat obravnavala to tematiko in marsikaj razkrila javnosti. Za obstoj taborišča v Teharjah javnost ni vedela več desetletij, poboji v Kočevskem rogu, Barbarinem rovu in Hudi jami, dogodki v taborišču Sterntal in še vrsta drugih povojnih dogodkov so bila dolgo časa prepovedana tema in zato so še danes premalo poznani javnosti.

Nesprejemljivo je kakršnokoli prikrivanje resnice o zgodovinskih dogajanjih, demokratični mediji pa morajo biti zavezani k iskanju te resnice. Nekdanji režim je vsa ta dejanja več desetletij prikrival javnosti, saj se je dobro zavedal, da so bila z njimi kršena določila Ženevskih konvencij in pravila mednarodnega humanitarnega prava. Morda bi se še danes spraševali, če so dogodki v Kočevskem rogu in Barbarinem rovu sploh resnični, če o njih ne bi poročali naši mediji.

Svetovni slovenski kongres podpira nadaljnje raziskave in razprave na tem področju, saj so te potrebne, da naredimo korak naprej po poti k spravi slovenskega naroda. Vse javne razprave o tovrstnih dogodkih pa morajo potekati civilizirano in argumentirano. V kolikor pride do bistvenih razhajanj glede videnja dogodkov je potrebno stvar raziskati, podkrepiti z dokazi ter na osnovi tega preveriti katera stran ponuja pristnejšo videnje zgodovinskih dogodkov. Nikakor pa nesoglasij ne moremo in smemo reševati z izključevanjem ali neciviliziranimi osebnimi napadi.

5 KOMENTARJI

 1. V tem trenutku je to zelo pomembna izjava za javnost. Slovenska RTV in drugi mediji se tozadevno ne obnašajo kot javni ampak starorežimski, ker bolj promovirajo anahrono ZZB in podobne boljševiške organizacije, ki bi morale biti nezaželjene.
  Proces sprave je dejansko začel SSK ob ustanovitvi leta 1991, ker so to rojaki iz sveta pričakovali, toda bili s pomočjo Spomenke zavrnjeni. Tako je zadeva zastala in se prenesla na Lipo sprave, in Novo zavezo, ki so dokaj neuspešne pri tem prizadevanju, ker je velika nasprotnica ZZB, ki z državnim denarjem uspešno ohranja to zlagano dediščino.
  Smo tik pred dnevom Evropskega spomina na žrtve totalitarizmov , ki je 23.avgust od leta 2009.
  Slovenska oblast je to vzela samo na znanje, nič pa ne ukrene, da bi se zadostilo žrtvam in svojcem za odrešitev storjenih krivic.
  Sedaj je prilika, da se organizira javna manifestacija proti obtožbi dr. Dežmana in dr. Možina za njuno prizadevanje za odpravo komunističnega uveljavljanja ideologije, ki je sama propadla, toda z novimi poskusi.
  Na dr. Trstenjakovem nagrobniku piše: Vkup držimo, za človeka gre !

  • Morda tiste dojenčke, ki so jih neusmiljeno pobijali komunisti? Ali one, ki so v taborišču na ormoškem gradu leta 1945 že po koncu vojne od lakote množično umirali?

Comments are closed.