NESPREGLEDANO: Izjava Sveta Združenj borcev za vrednote NOB

70

Svet Zveze združenj borcev za vrednote NOB (v nadaljevanju Svet ZZB) je na seji dne 16. marca razpravljal o poskusih nekdanjih kolaborantov in njihovih današnjih naslednikov, da bi z vsakovrstnimi ponarejanji zgodovinskih dejstev in njihovo popačeno razlago revidirali razumevanje druge svetovne vojne po svetu in doma. Tako hočejo diskvalificirati narodno osvobodilno gibanje (poslej NOG), ga celo kriminalizirati, sebe in svoja medvojna kvizlinška ravnanja pa razglasiti za boj proti komunizmu in celo za zmagovita. Svet ZZB ugotavlja, da so bili vsi ti poskusi v zadnjih več kot dvajsetih letih že večkrat z dejstvi in dokumenti zavrnjeni. Zato se Svet ZZB ne oglaša s to javno izjavo, da bi ponovil, kar je bilo že večkrat povedano in napisano, temveč zato, ker čakajo Slovenijo, članico Evropske unije, težki časi. Države članice EU in zato seveda tudi Slovenija bodo morale zbrati veliko modrosti in poguma, zgodovinskih izkušenj, samozavesti, strpnosti in solidarnosti, da bodo težave prebrodile. Po mnenju Sveta ZZB je ena izmed poglavitnih težav današnje Evrope ta, da se v zaostrenih gospodarskih in socialnih razmerah znova oglašajo nacionalna in rasna nestrpnost, zahteve po vse več nasilja nad drugačnimi, po militarizaciji policije, vse skupaj pa ima za posledico vse manj svobode (tudi medijev) in vse manj spoštovanja človekovih pravic.

Vsi ti pojavi in težnje močno spominjajo na fašistična in nacistična gesla, dejanja in ravnanja v prvi polovici prejšnjega stoletja, ki so se jim uprle protifašistične sile med drugo svetovno vojno in po njej. Tudi zdaj se bodo takšnim pojavom morale upreti evropske svobodomiselne sile. Svet ZZB je prepričan, da bo Slovenija svoj prispevek k oblikovanju EU kot nosilke miru, strpnosti, mednarodnega enakopravnega sodelovanja na vseh področjih, zlasti pa pri obrambi in utrjevanju demokratičnih vrednot, to je strpnosti, vladavine prava, spoštovanja človekovega dostojanstva in pravic, lahko ponudila samo, če bo gradila na vrednotah, ki jih je razvila in gojila v teku NOB; to pa so zlasti pogum, samozavest ene od zmagovalk v vojni proti fašističnemu barbarstvu, solidarnost, kultura in zavračanje hlapčevstva, kolaborantstva in narodnega izdajstva.

Zato Svet ZZB znova poudarja, da je bilo narodno osvobodilno gibanje seveda tudi revolucija v žlahtnem in ne slabšalnem pomenu tega pojma, in sicer zato, ker je bilo hkrati z narodno osvobodilnim tudi protifašistično ter socialno in kulturno revolucionarno gibanje za novo, socialno pravično in narodnostno enakopravno družbeno ureditev Jugoslavije po vojni. Vse omenjene sestavine NOG so medsebojno neločljivo povezane in soodvisne, tako da jih je mogoče ločeno obravnavati samo v analitične namene. Prav tako pa tudi nobene od njih ni bilo mogoče uresničevati brez oboroženega boja: narodne osvoboditve proti tuji sovražni okupaciji; družbeno pravične in narodnostno enakopravne ureditve proti narodnostno neenakopravni in kapitulantski kraljevini; ljudske demokracije proti nacifašistični, rasistični, nečloveški diktaturi; preobrazbe slovenskega ‘naroda-hlapcev’ v narod svobodnih gospodarjev na svojih tleh. Vsaka omenjena sestavina narodno osvobodilnega gibanja je po definiciji revolucionarna.

Eden od očitkov, ki ga nekdanji okupatorjevi sodelavci naslavljajo na NOB, je, da ni bilo legitimno, češ da je rušilo zakonito vlado kraljevine Jugoslavije v Londonu. V resnici pa izhaja legitimnost vseh sestavin NOG iz množične podpore prebivalstva. Partizani in nobena od vseh drugih organizacij in organov NOG se ne bi mogli obdržati niti kratek čas, če ne bi imeli podpore velike večine prebivalstva.

V Sloveniji je potekal proces izgradnje ljudske oblasti, ki je narodno osvobodilnemu gibanju zagotavljal legitimnost in ob tem tudi legalnost, od Odloka o zaščiti slovenskega naroda 16. septembra 1941 preko ustanavljanja krajevnih odborov NOB in Kočevskega zbora-parlamenta sui generis ter drugega zasedanja Avnoja 1943, zasedanja Slovenskega narodno osvobodilnega odbora februarja 1944 do sporazuma Tito Šubašić, prvega zasedanja slovenske vlade 5. maja 1945 in ustave 1946.

Tu med vojno ni potekala nikakršna državljanska vojna. Strani v spopadu so bile jasno opredeljene. Na eni strani so bile okupacijske sile osi in sile domačih kolaborantov, ki so bile pod tujim poveljstvom, od okupatorjev oborožene in oskrbovane – na drugi sile narodno osvobodilnega gibanja, ki so bile od vsega začetka sestavni del zavezniških, protifašističnih sil; te so že konec 1941 z ljudsko vstajo v Poljanski in Selški dolini ter z dražgoško bitko začele na sebe vezati znatne nemške policijske in vojaške sile.

Komunistična partija Slovenije je bila nesporno vodilna politična sila NOG, vendar med NOB v Sloveniji razen graditve novih organov oblasti, kar pomeni dejansko zanikanje poslušnosti kralju in ‘londonski vladi’, ni izvajala nobenih drugih revolucionarnih ukrepov. Posamični primeri sektaštva, vojvodstva in neutemeljenega nasilništva, ki jih revizionisti zdaj zlorabljajo za vsakršno politično in moralno diskvalifikacijo in celo kriminalizacijo NOB, so bili predmet ostrih ukrepov vodstva zoper nosilce pojavov.

Zmaga v vojni in dejanski prevzem oblasti po koncu vojne na vsem ozemlju nekdanje Jugoslavije sta omogočili komunistični partiji nadaljnje revolucionarne ukrepe za vzpostavitev temeljev nove ureditve, predvsem razlastitev polaščevalcev in vzpostavitev družbene lastnine nad proizvajalnimi sredstvi. Posebnega poudarka je vredno dejstvo, da se je to dogajalo ob podpori velike večine prebivalstva – čeprav je pri tem prihajalo tudi do veliko nepotrebnega nasilja, kar je ZZB že večkrat javno obžalovala in obsodila. Ne v opravičilo, temveč kot pojasnilo, je treba povedati, da se je jugoslovanska komunistična partija pri tem ravnala po vzorcih sovjetske revolucije in stalinizma, ker drugih pač ni bilo.

Zato moramo še posebej opozoriti na napad Stalinovega informbiroja na Jugoslavijo in Tita, saj pomeni začetek konca nasilniškega enostrankarskega režima pri nas. Po dveh letih nasilnih ukrepov za ohranitev režima (Goli otok), negotovosti in omahovanja so se od leta 1950 naprej začele temeljito spreminjati razvojne smeri jugoslovanskega socializma. Z gesli ‘tovarne delavcem’ in ‘oblast ljudstvu’ se je začelo iskanje novih, izvirnih poti s skupnim poimenovanjem ‘samoupravljanje’. V njegovih okvirih so se počasi in s težavami, pa vendarle, uveljavljale težnje demokratičnega pojmovanja socializma. – To pa je nova zgodba, ki ne sodi v okvir te izjave, čeprav bi tudi zaslužila vso pozornost – kot eden izmed možnih izhodov iz krize neoliberalistično delujočega kapitalizma in njegove ‘demokracije’.

Svet ZZB meni, da je bilo vse to treba povedati v informacijo mlajšim rodovom, ki jih z vztrajnim ponarejanjem zgodovinskih dejstev zavajajo v zmoto – med drugim prav zdaj tudi s postavljanjem spomenika, ki bo simbolično izenačeval borce za svobodo in tiste, ki so se vdinjali nacifašističnim okupatorjem.

Ljubljana, 4. april 2017

Svet ZZB NOB Slovenije

70 KOMENTARJI

 1. Zgoraj je bolan tekst komunističnega psihotika ali pa celo politkomisarja, ki cinično in psihopatsko piše z namenom proženja, hujskanja, rajcanja svojega ovčjega kolektiva.
  Zakaj je treba ves čas zreti v brezno komunističnega zla? (da sam brezno postaneš v logiki hipnoze) .

  Da potem med našimi ljudmi ustvarjate zlo kot kakšni Thompsoni? Ali človek, ki je hipnotiziran s komunističnim sovraštvom sploh lahko ustvarja in se inteligentno spopade s komunistom? Ali iracionalno sovraštvo iz njega naredi klon komunizma? Poglejmo ljudi, ki so v tem globokem sovraštvu, kako jalovi so v borbi za komunizem in v borbi proti komunizmu. Seveda so iz tega izvzeti psihopati, ki te simbole le cinično uporabljajo, da histerizirajo hladnokrvno svoje ovce in ostajajo kot stiropor na vrhu politike, kjer lahko dobivajo milijonske provizije, ki si jih s komunisti pod mizo razdelijo v vseh “državnih” (beri mafijskih) projektih.

  Se pravi v vsem enaki komunistom po psihi in duhu, v sovraštvu. Le da eni zagovarjajo komunistične mite, drugi pa domoljubne in verske mite. Isti.

  Kam nas pelje zgornja in spodnja iracionalnost, ki ena drugo oživljata in držita v življenju? Erlahi, Blažiči in cela vojska istih razpihovalcev sovraštva (tudi v vrstah NSZ in duhovnikov) ..

  http://www.politikis.si/?p=183363

  • Zakaj ti, enako kot Stanovnik, spljuvaš vse po vrsti?
   Če so gnile veje v NSZ in Cerkvi jih razgaljaj, ne pa tako, da pustiš svojo insinuacijo na vse.

   • Nikjer nisem zapisal vse. Če si funkcionalno pismen, potem razumeš besedo “tudi v vrstah”

    • Zakaj me pljuvaš? Jaz argumentirano razlagam. Seveda drugo mnenje kot ti očitno.
     Je vsako drugo mnenje pljuvanje in Stanovnik?
     Ja, lahko bi napisal “tudi nekateri v vrstah”, da ti in tebi podobni ne bi manipulirali in pljuvali, da sem napisal ” tudi VSI v vrstah”.

    • cela vojska istih razpihovalcev sovraštva
     ========
     O celi vojski govoriš. Jaz sem p anapisal vsi. Zato ker so tvoji komnetarji takšni, da težko najdeš koga ki ne spada zraven. Eni fašisti in drugi fašisti in socialisti, levi in desni in komunisti levi in desni, drugih več ne najdem.

     • V tej besedni zvezi sem omenil, da nista samo dva pisuna, ampak jih je veliko v medijih, ki so v oblasti enega človeka: demokracija, politikis, Reporter, časnik, 24kul.si, družina, ognjišče, Nova24.

      Recimo sem spada tudi Milena M., sploh kar spremljam na TW in FB je teh vojakov x 10. Vedno bolj penasti in enoumni so.

      Zadnjič je Ivo Žajdela medijsko ubil v Reporterju (kupim ga) edinega kulturnika in umetnika z jajci, ki se je eden prvih uprl komunistom in bil 10 let zaprt. Seksualno zavrt Žajdela se je iz čiste zlobe spravil na Zupana na podlagi škodoželjnih, zavistnih zapiskov udbovskega špiclja Jerovška.
      Iracionalnost janšistov ne pozna meja, skupaj z udbovci se spravijo na nedolžne in integritete polne ljudi in jih komunistično ubijejo.

     • Kakorkoli, zdaj si ti Žajdelo s tem komentarjem medijsko ubil. Zakaj očitaš drugim, pa sam počneš isto?!
      Tak stil ima Sunčičeva. Pri njej stalno padajo glave.

     • Vitomil Zupan in Dušan Pirjevec sta med vojno kot partizana in tudi takoj po končani vojni, očitno več kot polna sama sebe, počela hude svinjarije. Čisto na osebno pobudo, ne po ukazu kakega maršala ali sekretarja KP. ( Sicer tega tudi režim ni mogel v nedogled tolerirat, zato sta plačala svojo ceno, posebej Zupan.)Ne vem zakaj bi bilo treba biti skozi tiho glede njunih zlih dejanj, od seksualnih izživljanj do povzročenih pobojev. Eventuelna intelektualna moč ali kulturna izpovednost ni alibi za zločin.

     • If, deplasirano je Vitomilu Zupanu očitati pomore. Ja, Pirjevec je bil velik zločinec, ne pa Zupan. Kriv je delno za eno smrt, ko sta se šla rusko ruleto z znancem.
      Če se je ta ženska z njim spečala in se je ustrelila, ker ji je rekel naj gre nazaj k možu, ga je treba sataniziratu.

      Zupana so komunisti predvsem zaprli, ker je poklical 10 slovenskih živin in jim sporočil, da je Tito pobegnil iz države leta 49.Seveda so tudi oni vsi v eni uri pobegnili na Zahod. 😀

      Zdravko, povem svojo kritiko. Za madijski uboj moraš dosegati mase ljudi. Recimo 10.000, 100.000. A se ti sprenevedaš?

      Maja Sunčič ima jajca. Upa tudi svoje fevdalce upravičeno nabiti. Z argumenti.

     • Moje informacije so, da so bili mnogi partizanski “podvigi” Pirjevca in Zupana kar skupni. V Delu je bil pred časom obširnejši portret Vitomila Zupana, ki ga lahko ocenimo kot naklonjenega. http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/vitomil-zupan-lovec-na-izkusnje.html
      Kljub temu avtorica ne gre mimo podrobnosti iz njegovega življenja, ki ga kažejo kot divjaka brez skrupul. Ja, poguma mu ne kaže odrekati, to pa res. Ne vem pa, če naj bi ravno cenil tak pogum, ki je ljudem v njegovi bližini povzročal muke, trpljenje in celo smrti.

     • If, še enkrat deplasirano. Kot bi jaz trdil, da si ti in socialist Kocbek kriva za veliko komunističnih zločinov.
      Ifigenija in večina žensk je o njem povedalo samo veliko lepega. Ena se je ubila, ker si ga ni mogla lastiti. Fovš so mu pa male zadrte duše (da ne rečem par bolj umazanih izrazov, ki jim bolj pritičejo)
      http://www.delo.si/zgodbe/nedeljskobranje/ifigenija-simonovic-se-spominja-vitomila-zupana.html

      Sploh, ker opazujem že 20 let, kako Janšev medijski stroj medijsko pobija vse Demosovce, zaenkrat je samo še Pučnik pred Janšo čist.
      Dejstvo pa je, da so bili vsi Demosovci socialisti in totalno impotentni, nesposobni in nerazgledani, da bi naredili liberalne reforme in privatizacijo in s tem trajno ubili komunistično pošast. Ravno obratno, vsi so se pustili bolj ali manj korumpirati. In ta Demosovec, ki je Edini pošteni, se lahko ponaša, da je največ velikih poslov s komunisti naredil pod mizo. Zadnji je Teš6b, prihaja pa 2.tir (Orbanovi tajkuni so vložili milijone v JJ medije in jih bodo tudi 200 mio v ta komunistično-mafijski projekt).

      Jaz sem Za lustracijo, zato ne volim (bivših) komunistov in FDV

     • Jaz sem Vitomila Zupana bral pri starosti 20 let in mi je bil fantastičen. Bil je pustolovski, iskren, osvajalski, humoren in drzen. Edini slovenski umetnik, ki je imel jajca. Seveda se bodo številne moške šleve, ki ne znajo biti nikoli pravi moški, ukrivljeni od gospodovalnih očetov in deformirani od posesivnih mam, zaničevani od svojih žen ali večbih samcev ob flaši, nad njim privoščljivo zgražali.
      Kaj bi rekla nad Žajdelo pogumna in pametna Alenka Puhar, jo bom vprašal, ko jo vidim. Koliko podrepnikov brez zrna integritete in pameti je v tem smrdljivem gnojišču “pomladi”, verjetno kar parirajo butastim Udbovcem.
      http://www.delo.si/kultura/razno/se-se-spomnim-hladu-zelezne-ograjice.html

     • Ah, pejd se solit. Vitomil Zupan je zame prismuknjen, totalno nezmeren in neuravnovešen človek na celi črti. Kateri normalen človek se bo pa šel rusko ruleto z sprožanjem pištole z vstavljenimi naboji na slepo v lastno glavo, zaradi katere potem mrtev konča drugi prisotni moški? Nad njim se v glavnem navdušujejo samo ženske. Njegova moč nad ženskami je bila pa evidentno demonične narave. V ničemer mu ne bi želel biti podoben ali živeti njegovega življenja. To mi pač ni nerodno trditi. Njegovo življenje je v celoti skregano z normami, ki veljajo v katoliškem svetu, pa tudi na splošno v meščanskih demokratičnih družbah. Hipokrizija gor ali dan. Bolje nekaj hipokrizije in “malomeščanstva” kot absolutna podivjanost, instinktivnost in odklanjanje vseh norm. Če je tebi on veliki frajer, ti mirno prepuščam občudovanje …

     • Ifigenija Zagoričnik ga v linku, ki si ga dal, sicer predstavi v povsem drugačni luči. Kar se tiče odnosa do nje. Ne morem reči, da tega, kar je povedala, ni vredno upoštevati. Tudi zaradi drugih stvari, ki jih je povedala o sebi. Zanimiva ženska, z nelahkim življenjem.

     • In zato, ker ni živel tisočih krščanskih norm, ga je potrebno umazati in zmerjati v naslovu z Udbovcem, čeprav že kot osebnost ni bil tak sprijen birokrat ali sadist, niti v resnici ni imel kartoteke.
      Ne razumem sadističnost malih barab, ki hočejo prav vsakega pogumnega človeka umazati in zmerjati, zato ker se samo ni uklanjal neki katoliški morali. Komu ta strahopetna, ljudomrzna hudobija koristi?

     • Gospod Pavel,
      zanimiva je ugotovitev, da je komunizem nevarnejši od nacizma, ker lahko zavede tudi dobrega človeka. Nacizem dobrega človeka ne more zavesti. Ker komunizem dela vse kot krščanstvo, a brez Boga. Mnogi celo trdijo, da je greh edina razlika med komunizmom in krščanstvom. Komunizem ga ne pozna.

      Lep primer komunizma oziroma delovanje Satana so skušnjave, ki jim je bil izpostavljen Božji sin v puščavi … lačen, žejen … in Satan mu pravi: “Poskrbi zase!” Čisto človeško, kajne? Poskrbi zase a brez Boga!

     • Predvsem leti na tiste, ki v mass medijih nedolžne ljudi diskreditirajo. Zupan ni bil komunist in še manj udbovec. Ker je užival življenje in ni sledil katoliški morali, ga je potrebno sadistično ozmerjati v naslovu z Udbovcem, čeprav vsa hudobija iz članka izvira od Udbovca Javorška.
      In, if, ti ta sadizem in pokvarjenost tu še podpiraš. Na tak način je mogoče vsakega v medijih ubiti z lažmi nekredibilnih barab.

  • Kaj, da so tisti, ki zagovarjajo komunistične mite, in tisti, ki zagovarjajo domoljubne in verske mite, enaki? Spet eno bedno vsegliharsko nalaganje.

  • Enkrat sem ti že napisal, pa bom ponovil. da te je nemogoče razumeti.
   “Zagovarjanje domoljubnih in verskih mitov”, ki ga navajaš, pa je mislim, razumeti, tvoje skovano železo, ki se je zakalilo tako, kot se je, da ni kaljeno železo, pač pa železna palca polna skisane žlindre.

   Kar vem in razumem, sta Blažič in Erlah močna in racionalna kontrapunkta in močna upornika zlu, zato je nemogoče, da ju pretvoriš v iracionalnost in v obtožbo razpihovanje sovraštva, nemogoče.

   Pavel, ne drekaj in nehaj z tvojimi zlepljenkami, ki so iracionalnost in še kaj zdraven.

 2. NOG? Te kratice pa še nisem videl.
  Ja, kako zna leporečiti. Če nič ne vidiš, če si slep, če si ob tem hodil v naše šole, potem mu znaš verjeti. Odvisni so od slepote mladih, naroda. Od tega, da se ti ne sanja kaj je dobro, kaj je pravica, kaj je pot. In ko ne veš nič od tega, takrat ti ta gospod ponudi “mi smo pot”. Za ateista, ki nič ne ve o vsem tem, je ta gospod edina pot. Pa izgleda kot tak dobričina. Tudi govori tako lepo.
  Seveda, da je imel NOB množično podporo je bilo treba likvidirati nekaj tisoč ljudi, potem je šlo pa lažje. Ko so v vasi potolkli kako družino, so glej čudeža, dobili podporo cele vasi?! Čudež pa tak.
  Ko so po vojni odvzemali premoženje ljudem, so hitro dobili podporo ostalih, kajne.
  In ko je od samoupravljanja končno ostal le ekonomski kolaps, je bilo končno jasno, da je vse samo manipulacija.
  In zdaj bi on spet. Tokrat bi kar Evropo vodil po vrednotah NOB! Nič manj. Samo star si že gospod in ni nikogar, da bi te nasledil. Težko je dedovati blodnje. Umrle bodo z vami, gospod Stanovnik.

 3. Saj ni podatka, a je to Stanovnik napisal. Možno je, stil in razmišljanje je podobno njemu in podobno človeku v visokih 90. letih. No, Tit Turnšek tega ni napisal; še tega ne bi skupaj spravil.

  Sicer pa, voljni nasledniki obstajajo. Ne le TT. Mnogo mlajši. Celo paradirajo naokoli v uniformah ( čeprav večina partizanov ni nikoli oblekla uniforme) in strašijo s puškami tistega časa. Verjetno so ti precej bolj premaknjeni od pisca te bojevite izjave.

  • Ljubljana. Pot ob žici. Lepo vzdrževana. Zgodovinski spomin. Seveda vemo, kateri. Po 88 lip ob posameznih odsekih, starost Tita, ko je umrl.

   In Pohod ob žici. Redno. Vsako leto. Že nekaj let ponovno oblečeni nekateri otroci v pionirske kape in rdeče rutke, zastave s simboli NOB. Večini je v redu, odličen sprehod v odlčini družbi, ne samo to, nekaterim prav super!

   Šola naših otrok vsako leto pelje otroke na pohod, ki se vpiše se v knjižico športnih dejavnosti (Sonček, Krpan).

   No. Moji otroci so ta dan prosti šole in so doma. Učiteljem sporočimo, da vpišejo kak naš družinski hribovski pohod, da imajo otroci izpolnjene športne obveze.

 4. Tovariši v ZZB! Zagipsani ste v revolucijo, v leto 1945. Zgodovinopisje pa je dinamimično, odkriva nova pričevanja, nove dokumente in zapiše tisto, o čemer ste desetletja molčali kot mutasti. Revizija zgodovine je nujno potrebna takorekoč vsakodnevno. Nikoli ne bo do zadnje besede veljala vaša verzija! Da bi bil ta pogoj čimbolj izpolnjen, ste uničevali listine, dokumente, arhive, ker ste mislili, da bo vaša oblast večna! Že tu ste temeljito kiksnili. Ne oblast ne zgodovina nista večni, se ne ravnata samo po želji ene skupine.
  Tovariši, čas je da postavite jezik za zobe!!!! Skrajni čas!

  • Seveda je bistvo zgodovine stalno odkrivanje novih dejstev in na podlagi tega je treba spremeniti okvir, pogled na zgodovino.

   A kaj je Stanovnik novega povedal v teh 7 delih intervjujev, kar še ne vemo?

   • Pardon, naredil sem napako, ker sem vmes paralelno razmišljal kdo je NOG ha ha zgoraj pisal: ali demosovec Tit Turnšek ali krščanski socialist in komunist Stanovnik.

    Vprašam komentatorje: kaj je ZDEŠAR sploh prebojno zgodovinskega povedal v 7 delih intervjuja. Nič posebnega meni. Tako kot zgornji komunistični ponoreli tekst nima nobene posebne vsebine in ga zmerni medij, medij z mero ne objavlja.

    Zgornji tekst služi samo za histeriziranje naših, da so še bolj enotni in iracionalni. Zgornji tekst služi za hujskanje naših in vaših.
    Prav tako temu služijo vsa kopiranja nemih zgodovinskih dogodkov s kazanjem ” kako so njihovi pokvarjeni”. Predvsem kaže, kako naši ne vedo, kaj bi naredili.

    • Napaka in popravek:
     Prav tako temu služijo vsa kopiranja znanih in že odkritih zgodovinskih dogodkov s kazanjem ” kako so njihovi pokvarjeni”. Predvsem kaže, kako naši ne vedo, kaj bi naredili, da bi zmagali, kot da milijonkrat histerično eno in isto ponavljajo in upajo vraževerno, da se zid odpre in njihova stranka namesto 10% končno dobi 51%.

 5. ZB za vrednote NOB ponovno ubranila in utrdila svoje vrednote.
  Na spominski proslavi v Športnem centru v Ribnici ob spominjanju na največjo partizansko zmago nad italijanskim okupatorjem, 26. marca 1943 v Jelenovem žlebu na Veliki gori pri Ribnici, je bil letos prvi govornik župan Ribnice, SDS. Govoril je tako »vzneseno ustrezno«, da se mu je zahvalil sam predsednik ZB Tit Turnšek, ki je bil sicer slavnostni govornik.
  Tit Turnšek je v svojem znanem »državotvornem in demokratičnem duhu« zopet javnosti zagotovil, da ZB ne bo nikoli dovolila sprave z izdajalci naroda.
  K takšnemu utrjevanju vrednot NOB je prispeval s svojimi pesmimi še ribniški kvartet »Gallus, ki ga sestavljajo tudi cerkveni pevci.
  Napovedovalci programa so prisotne nagovarjali: »Tovarišice in tovariši, cenjeni gostje in drugi obiskovalci.«
  Le prisoten namestnik ruskega vojaškega atašeja si je zaslužil naziv »gospod.«
  Po končani proslavi so vsi odšli na golaž, ki jim ga je skuhala SV.
  Od izvoljene oblasti je bil prisoten torej le ribniški župan Jože Levstek in kočevski poslanec v DZ RS, Janko Veber. Drugih predstavnikov oblasti oz. države ni bilo na slovesnosti.
  Kdo ima in ceni svoje vrednote?

 6. Trop senilnih bebcev in njihovih pankrtov. Ne vem, čemu se sploh oglašajo, saj s tem samo spominjajo ljudi, da jih itak ni več in da so njihovi pankrti protizakonito podedovali vse njihove privilegije. Menda še vedno vsak mesec plačujemo 26.000 “borčevskih” pokojnin.

  • Res je, 16 tisoč borcev je še dandanes prejemnikov sredstev iz državnega proračuna, med njimi tudi številni španski norci, pardon borci. Če seštejemo vsa ta 72 leta privilegijev, lahko rečemo, da je to najdražja plačana vojska vseh časov na svetu. Pa če bi to sploh bila vojska, prej neka banditska klika.

 7. Tragikomočno.

  O pomembnosti dejstev govorijo tisti, ki so jih uničevali, da resnica ne bi prišla na dan. Veliko so jih uničili, toda več kot 600 morišč in grobišč izvensodno pobitih nedolžnih civilistov niso mogli skriti ali uničiti, čeprav so jih dolgo tajili.

  O pomembnosti človekovih pravic govorijo tisti, ki jih njihovo kršenje nikoli ni ganilo. Pozdravljali so jih in jih še sedaj, če jih seveda kršijo “naši”.

  O kolaborantih govorijo tisti, ki so kolaborirali z nacističnimi in komunističnimi povzročitelji 2. svetovne vojne in kolaborantstva niso opustili do dokončne zmage boljševiške revolucije, ki je Slovenijo pahnila med manj razvite narode.

  Res je zadnji čas, da prenehate zastrupljati ljudi s svojimi pravljicami in upravičevati svoje zahrbtne zločine.

 8. “Svet ZZB ugotavlja, da so bili vsi ti poskusi v zadnjih več kot dvajsetih letih že večkrat z dejstvi in dokumenti zavrnjeni.”
  =============================

  Z dokumenti?????

  Npr., ljudi ste na skrivaj zverinsko pomorili in zazidali za 11 zidov.
  Kje ste to dokumentirali?

  Kje ste dokumentirali do sedaj čez 600 prikritih morišč?

  Kje ste dokumentirali koga vse ste na skrivaj pobili?

  Kje ste dokumentirali koga in kam ste na skrivaj zagrebli?

  Zgodovina vas postavlja med zločince!

 9. Pravni kumrovški pojmi in morala.
  http://www.rtvslo.si/blog/snapra/?&date=2010-05-18

  Tito, Kardelj in Kidrič o državljanski vojni :

  Tito za Zagrebški Vjesnik 24.5.1972 : ” Podobno je bilo tudi v Sloveniji. To je bila torej državljanska vojna. No, o tem nismo hoteli v času vojne govoriti, ker nam to ne bi koristilo”.

  14. junija 1942 je Kardelj pisal Zdenki Kidrič: ” Po mojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že napol državljanska…”

  Edvard Kardelj Alešu Beblerju na Notranjsko 5.10.1942 “…tolci in sej preplah, le tako se začetek državljanske vojne razvije v našo korist.”

  Prej je bila vojna napol državljanska, oktobra 1942 pa je že taista začetek državljanske vojne.

  Boris Kidrič je novembra 1942 v Delu napisal članek : ” … proti lastnemu narodu je nastopila z orožjem in začela državljansko vojno… medtem ko je petokolonašem drugod v Jugoslaviji uspelo zanetiti državljanske vojne že v zgodnjih razdobjih osvobodilnega gibanja, se je slovenski Beli gardi posrečilo najhujše izdajstvo šele tedaj, ko prehaja slovensko osvobodilno gibanje z vsem svojim razvojem vred v svojo odločilno fazo”.

  Tu ima boljševiški lažnivec Kidrič en hud problem. Orožje, in še to večinoma zastarele francoske flinte, so dobile vaške straže šele 17. julija 1942. Prva pri Vrhniki. Ostale, kjer je divjal najhujši boljševiško zločinski teror na Dolenjskem in v Suhi krajini pa pozneje.

  Edvard Kocbek : ” Med nami se je odprla najhujša vojna, bratomorna vojna in partija je mogla zdaj seči po svojem nesrečnem klasičnem vzorcu, ki smo se ga najbolj bali, da bi z njim v Srednji Evropi ponovila svojo revolucijo. Državljanske vojne ni mogel nihče več ustaviti, čeprav na partijski strani o njej ni smel nihče govoriti”.
  ” Pričevalec našega časa”, Trst 1976 , str. 146

 10. No, malo zmedeno razmišljanje, ampak dejansko to velja za vsako razmišljanje o dogajanju med drugo svetovno vojno pri nas, ki izhaja iz ene ali druge ideološke predpostavke. S to temo bo res potrebno počasi zaključit in preklopit na leto 2017 in dalje.

  • S tem se ne da kar zaključit, ampak bo potrebno zadeve zgodovinsko ovrednotit. Če je govora o izdaji, je to lahko samo glede na kralja. Če je govora o državljanski vojni, potem je treba tako reči. In če je govora o revoluciji, potem pa tako, kot govorimo o oktobrski revoluciji.

  • Zadeve so bile od vsega začetka dalje jasne, torej od leta 1945, le da se je do leta 1991 lahko govorilo le pol resnice. Od leta 1991 se je pa povedalo še drugi del. Problem je, da bi nekateri radi, da se pač od leta 1991 spet govori le pol resnice, torej tisto polovico, ki je bila do leta 1991 zamolčana. Jaz v tem ne vidim nobenega smisla.

   Saj je Janša vse skupaj že pred časom postavil na pravo mesto, ko je zapisal:

   “1. Okupacija je bila podlaga vsega zla. Brez nje ne bi bilo ne vojne, ne revolucije, ne kolaboracije in ne povojnih pobojev.

   2. Upor proti okupatorju je bil častno dejanje.

   3. Izkoriščanje oboroženega odpora proti okupatorju za prevzem oblasti je bilo zavržno dejanje.

   4. Samoobramba in upor proti revolucionarnemu nasilju je bilo legitimno dejanje.

   5. Kolaboracija z okupatorjem je bila zavržno dejanje.

   6. Medvojni in povojni poboji vojnih ujetnikov in civilistov so bili zločin, ne glede na to, kdo jih je izvedel.

   7. Posamezniki so imeli znotraj tragičnega dogajanja v času vojne in po njej tudi svoje osebne razloge in odgovornosti, zato je potrebno glede individualne krivde in odgovornosti vsakega soditi posebej. Organizacija, ki ima svojo strukturo in program, pa mora prevzeti temu ustrezno pravno in moralno odgovornost za svoje ravnanje v celoti. Tako jo bo sodila tudi zgodovina.”

   Tu ni kaj dodati.

   • Zgleda jih je skupaj z F21 in nadškofijo pisal na skritem ob kakšni zamolkli luči v kaki ljubljanski gostilni. Za sladico pa so si razdelili provizije ob drugem tiru. Sedaj še malo lutkovnih predstav in srditih bojev za naivno publiko in strankarske džihadiste in spet bo šlo vse po maslu naprej. Pa vsi so prostozidarsko nosili rdeče gate.

   • Franc Skala: “Tu ni kaj dodati.”
    =======================

    Je, pa še veliko.
    Točke so napisane izrazito nevtralno, kot bi napisal: Dež pada”.

    Npr.:
    Točka #1

    Če ne bi bilo vojne ne bi bilo vojne.

    Če ne bi bilo vojne, komunisti ne bi mogli izpeljati svoje revolucije (saj to že poznamo: “V zavetju teme”), in posledično pobiti svoje politične in ideološke nasprotnike pa še nekaj otrok za povrhu.

    Točka #2
    Upor, kolikor ga je sploh bilo? Niso bili pa komunisti tisti, ki naj bi se prvi uprli! Pravzaprav se sploh niso.

    Točka #3
    To leti izključno na komuniste, saj so ti nasilno prevzeli oblast

    Točka #4
    To leti izključno na protikomuniste, saj so bili ti nasilno napadeni s strani komunistov.

    Točka #5
    Prvi, ki so kolaborirali z okupatorjem so bili slovenski komunisti, in so bolj ali manj z njimi kolaborirali celo vojno. Tako so partizani npr. Italijane mirno pospremili do meje: “Dal sem mu pištolo in ga posadil na voz, da ubogi italijanski general ne bi pešačil”. Tako je zapisal nek slovenski komunistični revolucionar

    http://www.mladina.si/103041/pustil-sem-jim-pistole/


    Skupaj z italijanskimi topničarji so partizani premagali vaške straže na gradu Turjak

    “Dovoljena je diverzija na železniško progo, če je akcija vnaprej najavljena Nemcem in čas popravila ne bo daljši od ene ure”.
    Tako približno so se partizani dogovorili z Nemci za premirje na Primorskem po odhodu (kapitulaciji) Italijanov.

    … itd, itd. Skratka vsi so kolaborirali (komunisti in antikomunisti) z okupatorji.

    Točka #6
    Drži 100%

    Točka #7
    Drži 100%

    Obsoditi zločince ne glede na stran, in obsoditi zločinski komunizem in prepovedati postkomunistične organizacije. (Slovenski) komunizem postaviti ob boknacizma, fašizma in islamizma.

    Skratka, točke so napisane politično korektno.

    • Jaz ne bi rekel nevtralno, ampak objektivno. Tvoja interpretacija pa spada ravno v to, kar sem že omenil. Nekateri bi pač spet radi, da velja le pol resnice, po možnosti še prirejene. V tem ne vidim nobenega smisla. To je ideološko prepucavanje, ki pač traja preveč časa in nima nobene vrednosti. Janša je v teh točkah to učinkovito presegel.

     • Napisal sem nevtralno, zato ker so točke sestavljene iz splošno znanih načel s katerimi se lahko vsi strinjajo, v bistvu pa ne povedo nič bistvenega. Npr. “Ubiti človeka je zločin”
      V tem primeru je bistvo kdo je zločin storil, ker je s tem kazensko odgovoren in mora biti obsojen.

      Franc Skala: “… Nekateri bi pač spet radi, da velja le pol resnice, po možnosti še prirejene.”
      ====================

      Nisi navedel kje naj bi prirejal resnico!
      Navedel nisi niti enega primera!

   • Ne nakladaj o nekih pol-resnicah.

    Komunajzerji so nam lagali, po 90em pa smo lahko slišali tudi resnico.

    Komunajzerji še vedno lažejo.

    Komunajzerjev nihče ni silil v revolucijo in pobijanje drugače mislečih Slovencev. Sami so to hoteli, ker so hoteli komunizem, pa, če Slovenskegi narod iztrebijo.

 11. Ne morem verjet, da nam je tole na pladnju prinesel Časnik, in to kar brez vsakega uredniškega opozorila! Ali naj sedaj pričakujemo, da bodo začeli objavljati tudi politkomisarje Islamske države, ki prav tako med vrsticami ali neposredno pozivajo k pobijanju?!

  • Jaz se že dolgo razočarano čudim.
   Ja, še kakšne objave Isis klavcev naj začno objavljati, da si bodo ljudje v jezi in sovraštvu spodaj v komentarjih duška dajali ali morda na ulici kakšnega nedolžnega Bošnjaka ubili.

   • Ma gospod Pavel! Za hip odložite Črno gledanje na ISISove morilce ter poglejte raje na neko novo stranko: PRSTAN!

    Kaj menite?

   • pavel: “…, da si bodo ljudje v jezi in sovraštvu spodaj v komentarjih …”
    ==============================

    Z 12 komentarji, krepko v vodstvu komentator pavel.

 12. Jaz si razlagam to, da NOB sami spreminjajo v NOG takole: NOB dejansko pomeni “narodno osovraženi banditizem”. Ampak tudi NOG se je diskreditiral: po vojni nekje na Dolenjskem je neka tovarišica držala govor na grobu svoje soborke. Ker je bila polpismena, so ji govor napisali drugi, ona ga je le brala. Pa še to nerodno. Napisano “tovarišica je imela veliko zaslug pri razširjanju NOG” je prebrala, da “je imela veliko zaslug pri razširjanju nog.” Pogrebci niso mogli zadržati smeha.

 13. Komentar in vprašanje k sliki Stanovnika in tovarišev.

  Ta slika se često pojavlja in mislim, mimogrede, je narejena v Lažgošah.
  Kdo so mladeniči, kakor borci na sliki ?
  Kaj počnejo v uniformah in predstavljejo, kakor da, partizane?
  Moj tastar je letos 91let star.Par let je tudi partizanil
  in bil star konec l.1943 točno približno 17 let, ko je bil mobiliziran.Torej rosno mlad partizan pri 19-ih tudi leta 1945, ko je bilo revolucije, kakor, konec.
  Kaj hočem reči?
  Če bi ga postavil, ne izgleda grozovito postaran-še vedno dela vsa dela na kmetiji- poleg teh igralcev na sliki zadaj za Stanovnikom , so vsi na sliki mladeniči ,ki so bili na koncu vojne stari kvečjemu 10 let !

  KAJ TI LJUDJE DELAJO MED “BORCI” ?

  KDO IZ ZZB BO POVEDAL?

  • Uf, pa res. Še opazil nisem. Pa kape imajo na glavah. To pa je scena… Kmalu bodo slike iz shutterstocka dol vleki. 🙂 Smešni so.

 14. Na prvi pogled je ta izjava delo poblaznelega psihopata. Če pa na stvar pogledamo v kontekstu dejstev, ki jih imamo na razpolago, to je v prvi vrsti, da je zveza borcev od vlade dobila 5 milijonov evrov letne dotacije, lahko vidimo, da gre za točno preračun manever podaljševanja komunistične zgodovinske pravljice … Dokler pišejo izjave na tako prepotenten in podel način s pozicije zmagovalcev in obtožujejo druge vsega tistega, kar so sami počeli in še počnejo (in, zdaj je že jasno, bodo še počeli), in dokler jim bomo mi to dovolili (tudi tako, da branimo domobrance na način, kot to oni hočejo /med Slovenci gre za popolno nerazumevanje kolaboracije in tega, kdo je bil v resnici kolaborant), imajo tako imenovani borci zagotovljeno državno podporo, saj smo zdaj mi tisti, ki smo prisiljeni dokazovati resnico, ne pa da jo oni branijo, kot bi bil po dobrem četrtletju padca komunizma res že čas. Dokler strani ne bosta zamenjali položajev, do takrat bodo imeli vse za norca. Ne, nikakor, sploh ne gre za norost, gre izključno za materialne koristi.

Comments are closed.