Nesposobnost MVZT

1

Zaradi nesposobnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, da Vladi Republike Slovenije pravočasno posreduje predlog za imenovanje novih članov Upravnega odbora IZUM, je onemogočeno sprejetje Letnega programa dela in finančnega načrta IZUM za leto 2011. Posledica tega je, da Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in IZUM ne moreta skleniti pogodbe o financiranju dejavnosti IZUM-a v letu 2011, IZUM-u pa zato tudi niso bila nakazana finančna sredstva za izvajanje javne službe v mesecu januarju.

Na navedenem ministrstvu nekateri očitno menijo, da COBISS.SI in SICRIS delujeta samodejno.

Maribor, 20. 2. 2011                                                               Mag. Tomaž Seljak, direktor IZUM-a

Več: Cobiss, Izum

1 komentar

  1. SE vsemu temu sploh laho čudimo ?

    GOLOBIČ, je diplomiral tik preden je postal minister, Naslednja

    stopnja, po diplomi, bi moralo biti pripravniški staž, kar pa

    je on preskočil, torej imamo ministra brez staža, kar se

    odraža v njegovih dejanjih !

Comments are closed.