Nepravilni varčevalni ukrepi v zdravstvu

0

Zatečeno stanje.  Na Ministrstvu za zdravje dobijo »ošpice« vsakokrat, ko zaslišijo ime Fides (sindikat zdravnikov) z zdravniškim cehom pa tudi ne »jedo radi češenj«. Vzrok je nevoščljivost, ko zdravniki v bolnišnicah in v zdravstvenih domovih za dežurstva dobijo primerno plačilo. V slovenskem zdravstvu je tudi veliko pomanjkanje zdravnikov, saj jih precej dela v drugih javnih zavodih. Ministrstvu »gre v nos« njihov zakonit (visok) zaslužek, za napake v zdravstvenem sistemu, ki jih ni malo in so vse pogostnejše, pa jim je malo mar. Zadnja leta beležimo znatno porast civilnih tožb, ki od bolnišnic zahtevajo visoke odškodnine zaradi domnevnih zdravniških napak. Včasih se o zdravnikovih napakah sploh ni javno govorilo, sedaj pa je to postala prava mora vseh v zdravstvu, samo na Ministrstvu niso kaj dosti zaskrbljeni. Zdravniki ne delajo napake zaradi preutrujenosti, ampak zaradi uveljavljenega zdravstvenega sistema in kliničnih poti v postopku hospitalizacije pacientov. V večini primerov gre za nepravočasno in celo povsem napačno prepoznavnost in pravilno identifikacijo znakov določene bolezni pri bolniku. Pri tem velja opozoriti na abdominalno sepso, ki lahko nastopi pred ali pa po operaciji kot zaplet. Pri sepsi v abdomnu (v trebuhu, čreva itd…) je usodna vsaka ura. Za post-operativno varnost pacientov je zato še posebej pomemben rikaveri (oddelek s poostrenim nadzorom nad stanjem bolnika neposredno po operaciji), ki ga še vedno nimajo vse bolnišnice v Sloveniji. Gre torej za zelo resno in pred vsem neodgovorno sprenevedanje Ministrstva, ki si permanentno zatiska oči pred dejanskimi problemi v zdravstvu. S tem, ko Ministrstvo namesto, da bi pospešeno reševalo nakopičene probleme v sistemu in logistiki delovanja zdravstva, širši javnosti prikazuje kot najpomembnejši problem zdravniške zaslužke z dežurstvi, kar je v bistvu samo »mešanje megle« in obračanje pozornosti od resničnih problemov v zdravstvu.

Črni september. Konec julija bodo zdravniki masovno umaknili soglasje za nadurno delo. V tem so si enotni, kot še nikoli doslej. Zato se pričakovanja Ministrstva, da bo veliko zdravnikov dežurnih še naprej po starem načinu, vendar s pol manj zaslužka, preprosto ne bodo izpolnila. Ker gre na Ministrstvu ves čas za zelo arogantni in administrativni ukrep, brez potrebnega dialoga, predhodnega posvetovanja in iskanja soglasja in obojestranske rešitve z zdravniki, še posebej pa brez predhodne simulacije posledic takšnega enostranskega ukrepa, lahko jeseni pride tudi do kolapsa slovenskega zdravstvenega sistema! Zato ne čudi, da Ministrstvo trenutno od predstojnikov večjih javnih zavodov, že zahteva projekcije, kako bodo posamezne enote delovale po umiku soglasji za nadurno delo. Kaj se bo zgodilo z bolnišnicami v Postojni, Brežicah in Jesenicah pa tudi v Izoli, Slovenj Gradcu, Murski Soboti in Novem mestu ne ve nihče. V Kliničnem centru v Ljubljani, v Mariboru in deloma v Celju, kjer zdravnikov praviloma ne primanjkuje tako drastično, delo zdravnikov v turnusih praviloma ne bo ogrozilo zdravstvenega sistema.

Ukrepi Ministrstva. Ministrstvo vendarle ne »drži križem rok.« Strah jih je, da so se morda odločili nepremišljeno, čeprav je med tem Državni zbor že sprejel novelo zakona o zdravstvu, ki ureja ravno to sporno področje. Direktorjem javnih zavodov so že naročili, da preverijo interne akte s posebnim poudarkom na sistemizaciji, to je opisu del in nalog. Vsako kršitev bodo morali obravnavati kot disciplinsko odgovornost. Zdravnikom so prepovedali delati v drugih bolnišnicah, kar pa je logično glede na objektivne razmere, ki nastajajo. Kot rečeno, bodo jeseni zdravniki začeli delati v turnusih, kar pomeni samo osem ur na dan. S tem se bo drastično zmanjšal obseg opravljenega dela po dosedanjem načinu (operacije, urgenca itd…), pri čemer bodo še najbolj prizadeti uporabniki zdravstvenih storitev. Država pa se požvižga na vse. Še več, na Ministrstvu si že manejo roke za »uspeh«, ki bo sledil tem ukrepom. Gre za veliko prevaro na račun pacientov, ne pa zdravnikov. Žrtev bodo bolniki, ne pa zdravniki! Država je namreč s spremembo zakona »ubila dve muhi na en mah«. Zaradi zmanjšanja dežurstev bodo sicer neposredno prihranili dvanajst milijonov evrov, kar gledano nominalno, sploh ne zasluži tolikšne pozornosti, ker je učinek kot prihranek praktično zanemarljiv. Zajec tiči v drugem grmu, ki se imenuje »materialni stroški«. Tu je bistvo globalne prevare. Spopad med zdravniki in vlado je samo navidezen in relativno lahko obvladljiv. Zato tudi tako arogantno obnašanje vlade, ki se obnaša kot zmagovalka v tej vojni. Dobro namreč vedo, da je za vlado rešitev prihranek na bistveno zmanjšanih materialnih stroških. Po oceni nekaterih strokovnjakov bo teh prihrankov nekaj sto milijonov evrov – na račun pacientov! Zato ta vladna prevara, ki jemlje denar tistim, ki ga najbolj potrebujejo, zasluži vso obsodbo, politično higienično pa bo, da minister Dorjan Marušič, takoj odstopi!