Nekaj misli ob prazniku domovine

2

Avtor: Jože Bartolj. Dr. Zmaga Kumer je zapisala: “Ko smo po stoletjih uresničili svojo pravico do samostojne državnosti, kar nam gre po božjih in človeških postavah, smo doživeli nasprotovanje. Svet nam je odrekal to, kar so si drugi narodi priznavali kot samoumevno. Ko smo upali s plebiscitom izpovedati, da hočemo postati neodvisni in smo svojo samostojnost razglasili, so padli po nas s silo. Toda takrat smo imeli ljudi, pogumne in sposobne za odpor, zato se je zgodilo, da smo kakor David s fračo premagali Golijata, ki se je postavljal z mečem…”

Avtor v nadaljevanju navede še misli Janeza Bernika, Andreja Bajuka, Kajetana Gantarja in Janeza Gradišnika.

Več: blog Jože Bartolj.

2 KOMENTARJI

  1. Velika večina ljudi, saj verjamem, da so ljudje po naravi dobri, se strinja, da simboli komunizma nimajo kaj iskati na državnih proslavah. To bi bila lahko neka mehka lustracija … Mogoče referendum!?

    Vendar pa se postavlja vprašanja, kateri so simboli komunizma? Da je to Tito, je ustavno sodišče že določilo. Da je rdeča zvezda peterokraka tudi, se je ugotovilo, ko so hoteli v EU prepovedati simbole totalitarističnih režimov. Kaj pa lokalni voditelj in vodja komunistične tajne službe? Ali taka oseba tudi predstavlja simbol komunizma?

  2. Ponudimo Janezu Stanovniku možnost da se odreče revoluciji in zadihal bo narod, zadihala bo država, niti krize ne bo več.

Comments are closed.