Ne-sojeni, a promovirani Edvard Edi Kocbek

40
Foto: www.pinterest.de

Okvarjeno intimno jedro, nukleus slovenske družbene patologije desetletja onemogoča kakršnokoli pošteno razpravo med Slovenci samimi. S tem se učinkovito onemogoča resnico in ovira uveljavitev prava.

Med neusahljivimi viri tega jedra sta desetletja ne-kritično javno promovirana teksta: tekst Krivda in greh, objavljen v Kocbekovem zborniku 1987 (1984) in odgovori intervjuvanega Edvarda Kocbeka v knjigi Edvard Kocbek – pričevalec našega časa (1975).

V predhodnem prispevku z naslovom Ne-prava Antigona onemogoča pravo smo se osredinili v prvi tekst, tokrat opozorimo na ne-kritično promocijo drugega.

Prvi patogeni nukleus

Intervjuvani je med- in po-vojni visoki oblastni funkcionar. Trdi, da [naj bi] za »pokol domobrancev« izvedel šele »poleti leta 1946«, ko »so si tovariši uredili Slovenijo po svoje«. S tem je podal prazen, a všečen, izven-sodni alibi. Ne-kritično pa dodal, da se s svoje pozicije, zaradi določenih drugih razlogov, celo tedaj še »ni odločil odstopiti«.

Še danes poteka ne-kritična promocija teh praznih, a všečnih odgovorov intervjuvanega oblastnega funkcionarja. Ki za morebitna dejanja oziroma opustitve ni nikoli sodno odgovarjal. Ne-kritična promocija širi prazne, izven-sodne odgovore vprašljivega oblastnega kadra v družbo. To je prvi kvarni nukleus.

Drugi

Nadalje. Intervjuvani prejme vprašanje, zakaj se je, po svojih predvojnih izkušnjah jasnega zavedanja komunističnega pojava, odločil za sodelovanje z njimi. Izjava: »vedel sem, da tvegam usodno igro. Vedel sem, da je razlika med nami, spontanimi uporniki, in med njimi, profesionalnimi revolucionarji, prevelika«. Na vprašanje, ali je res podpisal t.i. Dolomitsko izjavo, po kateri je sledila »doba, ko je partija prevzela vodstvo osvobodilnega boja, na znotraj pa je že začela izvrševati družbeno revolucijo«. Potrdi: »podpisal sem jo«.

Intervjuvani potrdi, da se je zavedal usodnega tveganja sodelovanja s profesionalnimi revolucionarji in podpisal t.i. Dolomitsko izjavo. Tu je drugi ne-kritično promovirani nukleus.

Tretji

V dostopnem izvodu t.i. Dolomitske izjave je klavzula, da Komunistična partija Slovenije zastopa slovensko nacionalno vprašanje – »Komunistična Partija Slovenije je kot sestavni del komunistične Partije Jugoslavije edina stranka, […] ki je ves čas svojega obstoja pravilno razumevala ter zastopala slovensko nacionalno vprašanje […] glede na dejstvo, da je komunistična partija Jugoslavije sekcija Komunistične internacionale […].«

Tu je tretji ne-kritično promovirani nukleus.

Vsebina klavzule »zastopano slovensko nacionalno vprašanje [v navezavi s] sekcijo Komunistične internacionale« je namreč izvedba totalnega oboroženega udara v ta narod.

Zastopati klavzulo

V sekciji Komunistične internacionale je nastala (vsaj že) 7. aprila 1933. In sicer z dvema »Skrivnostnima knjigama o Slovencih, ki že preko 80. let čakata na objavo« (parafrazirano po Alenki Puhar, Skrivnostna knjiga o Slovencih, ki že sedemdeset let čaka na objavo, Delo, 2001). Čakata v Arhivu RS – »AS 1667 Gustinčič Dragutin« »Osebna zbirka D. Gustinčiča«.

 • Zastopati klavzulo: »vreči z orožjem na tla«

Prva skrivnostna knjiga z naslovom »Amin. Narodni problem Slovencev in Dr. Koroščeve punktacije« je datirana »M, 7.4.1933«. Zahteva se: polastitev vse politične oblasti na svojem ozemlju, vseh veleposestev, vse zemlje, odpravo vseh ‘zajedavcev’ kakor n. pr. kralja, kraljeve družine, aktivnih in upokojenih ‘kapitalističnih’ ministrov, vseh visokih oficirjev ‘buržoazne’ države, visokih ‘penzijonistov’, cerkvenih redov, razdelitev njihove zemlje, vinogradov, črtanje vseh dolgov, naknado za navedeno v veleposestniških gozdovih in v razlaščeni industriji, odvzem ‘veleposestnikom’ in kmetom vse živine in gospodarskega inventarja (orodje, stroje itd.), odvzem ‘kapitalistom’ vseh tovarn, bank in denarnih zavodov, podjetij in vse trgovine. In sicer takole: »samo s trdim in doslednim bojem [proti] vsej slovenski buržoaziji in njenim podrepnim socialističnim voditeljem – v prvi vrsti in najbolj odločno pa proti Slovenski ljudski stranki. Dokler slovensko delovno ljudstvo ne vrže […] SLS in vse ostale slovenske buržoazije z orožjem na tla, ne more uveljaviti v Sloveniji svoje lastne oblasti in ne more biti neodvisne združene slovensko delavsko-kmečke republike«.

Torej klavzula: »vreči z orožjem na tla«.

 •  Zastopati klavzulo: »pobiti brez milosti«

Le-ta je povezana je, glede na letnico zapisa 1933, s številnimi dovršnimi arhaizmi – »dotolči«, »potolči«, »pobiti«, »pobiti do konca«. Relevantni pa so zaradi prevoda klavzule iz druge knjige, ki je v nemškem jeziku (druga skrivnostna knjiga: »D.G. – Amin: Das nationale Problem der Slowenen«, Moskva; Ljubljana, 1933, 1993).

Tu gre za dovršnik nemške besedne zveze »gnadenlos bekaempft«. Prevod je nedavno napravil zgodovinar dr. Jurij Perovšek (Prispevki za novejšo zgodovino, 2010; Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941, 2012) ob prevajanju konteksta druge skrivnostne knjige: »Slovenski komunisti ob tem ne smejo nikoli pozabiti, da SLS vodi duhovščina in da jo neposredno usmerja Vatikan. Vrhovno vodstvo te stranke je Katoliška cerkev, zato je skrajno nenačelno misliti, da se moramo boriti le ‘proti politiki Slovenske ljudske stranke in ne tudi proti Cerkvi in katoliški veri’ […] Poleg boja proti SLS, ki danes nedvomno vodi 80% slovenskega ljudstva, je Gustinčič opozoril tudi na liberalno unitaristično politiko, ki je vidna nosilka fašizma v Sloveniji, in jo je treba pobiti brez milosti.« Torej klavzula »gnadenlos bekaempft« – »pobiti brez milosti«. Pobiti brez milosti.

 

 

40 KOMENTARJI

 1. Da se Kocbeka niče osvetliti kot človeka, ki je Satanu rekel: “DA,” pomeni samo to, da je bilo v vrhovih Cerkve kar nekaj njemu podobnih. Vse do danes.

 2. Zakaj ta vsebina šele zdaj prihaja na dan?!

  Zakaj je bil slovenski človek prikrajšan za resnico in pravico?!

  Zakaj našo osnovnošolsko mladino “filajo” z lažjo o vodilnih in sistemu v prejšnji državi, molčijo pa o resnici in pravici?!

  • Rdeči oblastniki jo načrtno “filajo”, da ostanejo na oblasti. problem je stran, ki je prisegla Resnici, a tudi molči.

 3. Molčijo pa o grozodejstvih in razčlovečenju ter
  razvrednotenju civilizacijskih vrednot, ki ga je povzročil totalitarni sistem in njegovi vodilni.

 4. Zakaj naši oblastniki še vedno tlačijo resnico in pravico in ne dovolijo, da slovensko skupnost osvobodi in jo popelje k duhovno vrednotnemu in materialnemu napredku.

 5. Moj komentar na članek:

  Po vojni je vsak lahko general.
  In še: Kdor je brez greha, naj vrže prvi kamen.

   • Ne vem zakaj vsak peti ?
    Pa saj menda nimamo toliko vodilnih ?
    Ker lustracijo jaz razumem takp, da vodilnih mest ne morejo zasest ljudje, ki so v prejšnjem režimu kakorkoli kršili člo pravice.

     • Ne more bit kriterij samo to, da je bil nekdo na seznamu tajne policije.
      Itak je ta seznam potvorjen oz. ni verodostojen.

     • Kriterij bi lahko bil ta, da se za nekoga ve in je to tudi dokazljivo, da je izkoriščal prejšnji sistem.
      In da se ta isti, ki sedaj zaseda ali kandidira za neko odgovorno mesto, sedaj obnaša tako, kot da se isti sistem nadaljuje oz. kot da ni prišlo do demokratičnih sprememb.
      Ker se dokazano poslužuje svojih zvez in poznanstev za osebno korist ali pa za korist določenega – privilegiranega kroga ljudi.

     • Kriterij bi lahko bil vsi, ki so bili na visokih javnih položajih in člani partije, ne morejo več zasedati javnih funkcij. Pa bi jih bilo nekaj tisoč, kar bi bil več kot odličen rezultat.

    • Zato je bila lustracija v sodstvu samo “papirnata”, češ tisti, ki so kršili človekove pravice ne morejo biti več sodniki. Čista populistična floskula. Toda nihče je ni spregledal. Niti desnica.
     Najslabše je pa, da nadaljujemo isto kot druga stran.

     • Se strinjam. Nadaljevati pa moramo z razmišljanjem ali ni bilo politične moči ali pa pomladna stran ni hotela te lustracije. Sam se nagibam bolj na slednjo stran, z denarjem se pač lahko kupi marsikaj.

     • O tem smo nekaj že brali, češ da takrat desnica ni imela dovolj politične moči. In da je bila ta usmerjena v cilj osamosvojitve.
      Vprašanje pa je, koliko je to res.

     • Kar zadeva sodstvo, se ve kdo je kršil človekove pravice, saj v sodstvu obstajajo jasni kriteriji. Toda Sodni svet se na to določbo ne ozira. Ker očitno ni v njegovem interesu.

      Kar zadeva lustracijo je prvi predsednik vlade Lojze Peterle izjavil, da je bilo dovolj ene revolucije. Ali je šlo pri tem le za naivnost ali kaj drugega, na vem. Predsednik parlamenta Bučar je izjavil, da samo preko njegovega trupla. Pri njem gotovo ni šlo za naivnost. Predsednik države je bil tov. Kučan. Tu komentar ni potreben.

      Drugi ešalon politike se je ukvarjal z osamosvojitvijo. Saj do mednarodnega priznanja ni bilo gotovo, ali bo osamosvojitev sploh uspela.

     • Tine, kot da res ne razumeš kako država deluje. Kršitev človekovih pravic je navaden populistični blef.

     • Spoštovani sokomentatorji, malo več sociološkega razmišljanja. Dejstvo je, da je bila Slovenija v času osamosvajanja daleč najbolj boljševistično izrojena država v celotni vzhodni hemisferi. Znebimo se že enkrat floskul o “mehkem komunizmu”, socializmu s človeškim obrazom, neblokovstvu oz. neuvrščenosti. Vse je povedal Dolanc: Če ne bomo vladali mi, komunisti, bo nekdo drug…in to se ne bo nikoli zgodilo… Ni vprašanje, ali je pomladna stran HOTELA lustracijo ali ne, temveč, ali jo je objektivno ZMOGLA.Kako pa naj bi jo izvedla, ko je bila vsa realna moč v rokah levičarjev (beri boljševikov, kajti med levičarji zahodnih demokracij in našimi je velikanska razlika). Ob neznatni politični premoči pomladne strani je bil v levičarskih rokah ves pravosodni in represivni aparat, bančni sistem, mediji, javni sektor itd. Tudi duhovna plat slovenstva je bila še močno okužena s komunizmom (in je še sedaj). Lustracija je uspela na Češkem, Slovaškem, Poljskem in Madžarskem ter v baltskih državah, ker je bila podprta z antikomunistično miselnostjo večine prebivalstva. Danes pomladni strani očitati mlačnost je neresno. Preprosto Slovenci še nismo (bili) zreli za večji družbeni preobrat.

   • Če pa vsak peti tudi kandidira za vodilni položaj, pa se zanj ve da ima karkoli obremenilnega iz režima, pa se z blokado prepreči možnost kandidiranja.
    Seveda je za nazaj ta možnost izgubljena, lahko pa to naredimo od sedaj naprej.

 6. Skrivanje in uničevanje dokumentov priča o zavedanju dedičev tedanjih dejanj, da sedanja postkomunistična oblast temelji na zločinskih temeljih. Če se ti temelji spodmaknejo, pade tudi verodostojnost njihove sedanje oblasti.

  Po drugi strani se “desni” iz preteklosti niso nič naučili. Vedno znova se porajajo novi kocbeki, ki so za drobtinice pripravljeni prodati svoj narod.

 7. Roman Leljak je napisal, da so bili udbovski špiclji nagrajeni s tem, da so njihove žene, po poklicu frizerke, trgovke ipd. dobile službe po pisarnah, računovodstvih…, kar je še dodatno vplivalo na (ne)strokovno delo.

 8. Kocbek in Bučar sta bili dve kontradiktorni, v bistvu tragični figuri slovenske zgodovine, vsak v svojem času.

  • Tragični obenem pa imeli zelo velik vpliv, ampak s svojim vplivom naredili največ škode za Slovenijo.

 9. Lustracija naj bi zajela funkcionarje partijskega aparata, ne clanstvo in sluzbo SDV skupaj z ovadusko mrezo. Sicer pa o Kocbeku ali o Bucarju ni pravicno razpravljati na crno bel nacin.

  • Ovaduška mreža je silno zoprn pojem. Po mojem mnenju je bilo ovaduhov mnogo preveč. Njihova sramota bi morala zadoščati za njihov umik. Ne bi jih pa pribil na javni pranger. Niti SDVejevcev ne, razen tistih z visokih položajev, članov.
   Poleg partijskih funkcionarjev pa bi morala zajemati tudi javne funkcionarje, člane. Tudi če v partiji niso imeli funkcij.

Comments are closed.