Najznamenitejši novohegeljanec

2

Nemški filozof, politični teoretik, pisatelj, ekonomist, vodilni protagonist delavskega gibanja 19. stoletja in politični časnikar Karl Heinrich Marx se je rodil 05. maja 1818 v Trierju, Nemčija. Po rodu je bil Jud, v družini pa so ga vzgajali v protestantskem duhu. Študiral je v Berlinu, kjer je bilo takrat središče hegeljanstva. Pri Heglu ga je privlačil dosledni monizem, ki pa ne loči med idejo in stvarmi, ampak pozna eno samo stvarnost. Marx je doktoriral leta 1841 in se kot žurnalist zaklel, da bo z najokrutnejšo ironijo zadal smrtni udarec religiji, ki je bila zanj opij ljudstva.

Kmalu je spoznal, da samo s Heglovo dialektiko ne bo prišel daleč, zato je začel  spreminjati razmere na politično socialnem področju. V Parizu je spoznal Fridericha Engelsa in skupaj sta napisala Komunistični manifest, ki je bil temelj Marxovega historičnega materializma. Njegova najbolj znana knjiga je bila Kapital.

Umrl je pred 130 – leti, 14. marca 1883 v Londonu. V Sloveniji Marxa še največ omenja filozof Slavoj Žižek. So pa na vseslovenskih protestnih shodih, marsikje spet propagirali marksistične ideje.


2 KOMENTARJI

 1. Poglavitna napaka marksizma je, da je imel odklonilen odnos do duhovnosti. Rešitev je videl v materiji in materialističnem pogledu na svet.Ker je bila duhovnost, katere bistvo je ljubezen, izključena, je povzročal hudo gorje človeštvu. Zato je tudi propadel.

 2. Liberalizem je v marsičem podoben marksizmu, saj prav tako prisega na amterializem, s tem, da spodbuja razlike.

  Duhovnost sicer dopušča, vendar jo že v nadaljevanju razvrednoti.

  Ne uporablja direktno nasilje kot marksizem.

  Poslužuje se indirektnega nasilja z globalnim trgom in konkurenčnostjo.

  Pri tem učinkovito izničuje stvarstvene značilnosti naravnih okolij.

  Zlasti še duhovne, zaradi česar nastaja v svetu veliko duhovno obubožanje, saj liberalistični pridihi niso naklonjeni duhovnosti.

Comments are closed.