Nadstrešek? Enostavno!

3

nadstresekV kratkih zimskih deževnih dnevih in dolgih zimskih večerih, ko sanjarimo o toplih dneh, je pravi čas za načrtovanje pomladanskega dela na vrtu. Potrebovali bi utico za piknike, pa nadstrešek za avto, ker je garaža zasedena in kar naenkrat je tu še polno neznank. Kam na parceli naj ga postavim, da ne bo motil soseda, kakšni morajo biti odmiki od mej, kako naj ga oblikujem?

ENOSTAVEN OBJEKT je v Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje opisan takole: je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju, nap. nadstrešek, garaža, lopa, uta, senčnica, letna kuhinja, savna, fitnes, zimski vrt, vetrolov, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, ipd, vse površine do vključno 30 m2. Če se objekt gradi na območju obstoječe pozidave, pridobitev soglasij ni potrebna, razen, če umestitev enostavnega objekta posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja.

Kaj pa je to varovalni pas, ali pa varovano območje?

To so področja, ki jih občine, ali druge javne službe zaščitijo za svoj ali družbeni interes. Podatke o teh področjih vsebujejo prostorski načrti, pridobimo pa jih z Lokacijsko informacijo na občinskem oddelku za okolje in prostor.

Poenostavljeno, prostorski načrt upoštevamo, če izpolnimo določene pogoje:

– glede odmikov: najbolj izpostavljeni deli objekta morajo biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni za polovico svoje višine, najmanj pa 1,00m (velja za MO Ljubljana, ni enako za vse občine). Ograja na primer, kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine se lahko gradi na mejo;

– glede dopustne namenske rabe: enostaven objekt dopolnjuje namensko rabo obstoječe pozidave, oziroma  ni v nasprotju z namensko rabo, prostorskega akta;

– glede dovoljenega oblikovanja, materialov in velikosti: s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne kvari splošnega videza prostora in v prostoru ne izstopa oziroma v primeru dopolnitve obstoječe pozidave, da glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti ne odstopa od že zgrajenih objektov oziroma sledi tipologiji že zgrajenih objektov.

Ne glede na gornje določbe se za pogoje umeščanja v prostor ob gradnji enostavnih objektov uporabljajo določbe prostorskega akta ali drugega predpisa občine, če so za investitorja ugodnejše.

Postavitev enostavnega objekta je enostavna, če prej dobro premislimo. To se nam bo kasneje obrestovalo, saj ne bomo slabe volje ob spoznanju, kje vse smo ga polomili.

Pripis uredništva: Monika Cvirn je arhitektka v podjetju Atelje-Ambienta.

3 KOMENTARJI

  1. Koristne informacije. Mislim, da majhna lesena, lepa utica( 2m) na zelenem varovalnem pasu, ki služi za hrambo orodja za vzdrževanje zelene površine, ni problematična.

    • V vsaki prostorski enoti so določeni pogoji pod katerimi lahko gradimo. Če gradimo v skladu z aktom, je gradnja dopustna, pa tudi, če (žal) soseda moti. Lahko sicer naredimo tudi študijo osončenja, a ta ni obvezna. Pogledi na karkoli že, v urbanem naselju ne igrajo vloge. Predstavljajte si, da nekdo na nepozidanem področju namenjenem gradnji prvi zgradi hiško, preden drugi pridobijo gradbeno dovoljenje, potem pa se pritoži, da mu bodo sosedi zapirali pogled na cvetoče travnike. Tako preprosto ne gre!

Comments are closed.