Moja mora obveljati, pa če vse vrag vzame!

85

Hisa gori, ljudje plesejoV deželi na sončni strani Alp se je ponovno razplamtela polemika glede pravic istospolnih partnerstev. Gre za problematiko, ki zadeva človekovo najglobljo intimo, njegove strahove in hrepenenja. Ima pomembne posledice tako za neposredno vpletene posameznike kot za vso družbo.

V tem kulturnem boju je ljudstvu že vnaprej rezervirana vloga poraženca. Zmago bodo v vsakem primeru, ne glede na izid glasovanja v državnem zboru ali referenduma, slavili manipulatorji, tisti torej, ki s sladkimi besedami na ustnicah delajo zgolj zase. Poraz pa ima več obrazov. V najbolj črnem primeru bomo imeli slab zakon, pri čemer se bo poglobil konflikt med dvema skupinama in povečala apatija tretjega (večinskega) bloka. To je hkrati idealen izid za manipulatorje. Obstaja še več odtenkov sivine, ki so odvisni od jakosti konflikta med blokoma, konkretnih zakonskih rešitev (predvsem z vidika interesov otroka) in stopnje mobilizacije državljanov.

Ko na dogajanje gledam iz določene oddaljenosti, tako življenjepisne kot zemljepisne, se mi porajata dve misli. Prva se tiče politične manipulacije, druga enakosti pred zakonom in pluralnosti.

Zapeljive sirene lepo pojoč vabijo v smrt

Bilo bi častno in pohvale vredno, če bi ljudje, ki podpihujejo javne polemike o družinskem zakoniku, to počeli iz sočutja do tistih med nami, ki se ne vidijo v zakonski zvezi med moškim in žensko ter iz nje izhajajoče družine, ali iz neke abstraktne zavzetosti za vsesplošno uveljavitev človekovih pravic, svoboščin in občeveljavnih vrednot. Vendar sumim, da so na delu drugačni motivi. Vprašanja z močnim čustvenim nabojem (na primer: rasna in etnična pripadnost, veroizpoved in ideologija, spolna usmerjenost ) so namreč smodnik, ki ga manipulatorji vedno znova uporabljajo za to, da ljudi razdražijo, jih med seboj sprejo in jim tako zavladajo. Ta oblika zajedalstva ni nova in še zdaleč ni omejena na Slovenijo; zdi pa se, da smo Slovenci za to nadlogo dovzetni bolj kot večina razvitih družb.

Ob tem imamo Slovenci s tovrstnimi manipulatorji že toliko izkušnje, da prav zares nimamo nobenega opravičila več za to, da jim vedno znova nasedemo. Klerikalci, religija, Cerkev in domobranci, s katerimi so vešči manipulatorji v preteklih desetletjih strašili ljudi, danes nimajo več tako močnega učinka kot nekoč. Ljudje so se navadili nanje in postali odporni. Odmerka se tudi ne da več povečevati, treba je najti nekaj močnejšega. Spolnost, družina in otroci nedvomno ustrezajo zahtevam. Da bo mera polna, navrzimo še državljanske in človeške pravice: ta melodija bo zagotovo prebila vosek v ušesih otopelih državljanov! Toda manipuliranje s temi rečmi je izredno nevarno, ne le zaradi posledic za poražence v tem kulturnem boju, ampak še bolj zato, ker zastrupljajo normalno družbeno sožitje.

Na tem mestu se ne bom spuščal v argumente za ali proti ene ali druge strani. Kot je pogosto v takih spopadih, imata obe strani veljavne argumente. Zagovorniki pravic istospolnih se upravičeno upirajo diskriminaciji in demonizaciji. Zagovorniki naravne družine se upravičeno upirajo spremembam, ki bi bile škodljive za razvoj otrok in bi celo spodkopale tisto, kar s trudom gradijo. Ali so razlike med njimi tolikšne, da se morajo nujno končati v spopadu in izključevanju? Mislim, da niso; oboji lahko mirno sobivajo, če drug drugemu priznajo tisto, kar mu pripada, in se vzdržijo vsiljevanju svojih pogledov.

Tistemu, ki ima prav, ni treba kričati

Sožitje ni v tem, da vsi enako mislimo ali da ena skupina prevlada nad drugimi. Sožitje je mogoče doseči takrat, ko ima človek zdravo samozavest in spoštuje sočloveka. To dvoje gre vedno skupaj. Zdrava samozavest je v tem, da sem vesel svoje žene in skupaj z njo gradim tako skupnost, v kateri se bova dobro počutila in iz katere bodo zrasli dobri ljudje. Zdravo samozavesten je tisti, ki sprejme dejstvo, da ga privlači isti spol, in v okviru svojih danosti gradi (bolj) človeško skupnost z ljudmi okrog sebe. Zdravo samozavestna je redovnica ali redovnik, ki se odloči za to, da bo gradila (bolj božji in s tem bolj človeški) svet v kontekstu svoje redovne skupnosti in ljudi, h katerim je poslana. Vsakdo, ki je zdravo samozavesten, lahko gradi lepši svet v svojem kontekstu. Za doseg lastne uresničitve ne potrebuje nobenega nasprotnika, proti kateremu bi se boril. Po svojih zmožnostih se dobronamerno trudi, potrpežljiv do nepopolnosti pri sebi in pri drugih.

Tovrstna zrelost seveda ne odpravi razlik in konfliktov. Omogoča pa nam, da s hladno glavo in empatijo analiziramo probleme in se vprašamo, kakšna rešitev je najboljša za vse udeležence. Habermas pravi, da je bistvo demokracije v javni rabi razuma. Razumni ljudje se pogovarjajo z argumenti in iščejo odgovore. Kjer tega ni, zavlada brezvladje, ki se konča bodisi z uničenjem ali z diktaturo. Razum mi na primer pove, da je nagnjenje do istega spola nekaj, kar človek ne more spremeniti, podobno kot ne more spremeniti spola, rase ali temperamenta. Ta oseba je človek tako kot jaz, nobenega razumnega razloga nimam, da bi ga zapostavljal. Prav tako mi razum pove, da je za človekov razvoj najbolj ugodno naravno okolje, ki je pluralno in pestro; skupnost mladih in starih, moških in žensk, takih in drugačnih. V človeški družbi močni skrbijo za šibke, odrasli za otroke in starce. Višek civilizacije ni v tem, da ljubosumno varujem svoje interese in pravice, pač pa v tem, da sočloveku pomagam uresničiti njegove avtentične interese in pravice. Ko ščitim tvoj interes in ti želim dobro, uveljavljam lastni interes. Mož ne more biti srečen, če je njegova žena nesrečna. Oba pa sta najbolj srečna takrat, kadar njuni otroci dozorijo v dobre ljudi.

Politične pravice proti naravi in razumu

Kakšen bi bil rezultat debat o družinskem zakoniku, če bi izhajale iz razumnih predpostavk? Najprej bi ugotovili (oprostite rabi filozofske terminologije), da je »dobremu« potrebno dati prednost pred »pravičnostjo«, vsebini pred obliko. Ugotovili bi, da je družina tisto primarno okolje, v katerem se človek rodi in uresniči. Zato jo je potrebno podpreti in zaščititi, da bo mogla čim bolje opraviti to nalogo. Razum nam tudi pove – če smo človeška družba – da je potrebno zaščititi predvsem šibkejše člane: otroke, starce, bolnike, invalide, reveže. Ker smo človeška družba, ne z otroki ne z odraslimi ne razpolagamo kot z lastnino. Niso oni zato tu, da bo meni lepo, ampak sem jaz tu zato, da jim omogočim razvoj. Otrok je podarjen moškemu in ženski, ki sta odgovorna za njegov razvoj v samostojnega, zrelega, dobrega človeka. Na tej biološki in družbeni danosti je mogoče zgraditi trdno družbo. Drugega temelja ni.

Zakonska zveza in podobne oblike skupnega življenja med zrelimi, opravilno sposobnimi in ekonomsko zmožnimi državljani ni sama sebi namen, ampak je v službi dobrobiti skupnosti-družine in sicer prvenstveno njenih šibkih članov. Posamezniku gre najbolje takrat, kadar gre dobro skupnosti. Zato ni na mestu (ni razumno!) v imenu formalne pravičnosti, to je, enakosti državljanov pred zakonom, zahtevati od države, naj bo slepa za omenjeno naravno danost družine ali celo, naj popravi naravo. To bi bilo nasilje.

Človeška skupnost je dolžna omiliti posledice starosti, bolezni in invalidnosti, ne more pa jih odpraviti. Kako patetično izpadejo ljudje, ki s pomočjo noža, kemikalij, obsesivne telovadbe, ko brhke mladenke bežijo pred naravnim zorenjem in staranjem! Podobno jalovo je prizadevanje dveh moških ali dveh žensk, da bi postala družina s tem, da se nekako dokopljeta do otroka. S to razliko, da človek v prvem primeru dela nasilje le nad seboj, v drugem primeru pa tudi nad otrokom. Človeška skupnost je dolžna spoštovati dva moška ali dve ženski, ki se odločita iti skupaj skozi življenje. Nikjer ni rečeno, da istospolni par ne more partnerju ali otroku nuditi podpore in dobrega okolja. Ne more pa država iz te skupnosti narediti družine. Prva in glavna naloga človeške skupnosti je, zagotoviti novemu članu čim boljše okolje za razvoj. Izmed različnih možnostmi mora izbrati najboljšo.

Dejstvo, da je sosed boljši, ne pomeni, da sem jaz zanič

Kako naj to zagotovi? Dejstvo je, da idealnih družin ni. Dejstvo pa je tudi, da niso vse družine enako dobre ali slabe. Država, ki v primeru posvojitve zastopa interese otroka, je dolžna izmed danih možnosti izbrati tisto, ki je najboljša za otroka. Če že govorimo o pravicah: ne gre za pravico odraslih do posvojitve, ampak za pravico otroka in dolžnost skupnosti, da mu omogoči razvoj v najboljšem možnem okolju. Če sta na voljo le dve možnosti: na eni strani pijan par brez otrok, na drugi strani pa zdrav posameznik ali zdrav istospolni par, izbira ni težka. Kadar sta otroka pripravljena vzgajati dva zakonska para, prvi brez otrok in in drugi s tremi otroki, ki harmonično živi skupaj s starimi starši, potem je za otrokov razvoj vsekakor bolj primerna večja družina. Podobno velja za izbiro med različnospolnim in istospolnim parom: v otrokovem interesu je različnost, ne homogenost. To ni diskriminacija, ampak naravna danost.

Kadar se zadeve lotimo razumno, se izognemo marsikateremu prepiru. V zameno za odpoved prevladi svoje volje dobimo družbeni mir, ki je predpogoj, da vsak član in celotna družba more uspevati. Če pa se odpovemo razumu in podležemo strastem, smo svojo usodo dali v roke manipulatorjem, ki radodarno prilivajo olja na ogenj naših strasti. Izid je predvidljiv: manipulator postane močnejši, ljudje osmojeni in opečeni.

Sindrom SEP ali učenec, ki se noče učiti od zgodovine*

Tistim rojakom, ki mislijo, da se jih vse to nič ne tiče, želim povedati, da se motijo. Ne morejo izstopiti iz vlaka, ki se imenuje Slovenija. Prav tako si zaman utvarjajo, da za Slovenijo zemeljske zakonitosti ne veljajo. Če oklevajo, ali bi šli na volitve in koga naj volijo, ali naj se angažirajo v družbi ali ne, naj naredijo naslednjo vajo. Napišejo naj dokument, s katerim svojega otroka v primeru nenadne smrti izročajo neznanemu istospolnemu paru. Pred notarjem naj pooblastijo zavarovalnico, da denar, za katerega bi dobili brezplačna zdravila ali zobno protezo, nameni za izvajanje splava in IVF samskih žensk na zahtevo. To ni nobeno pretiravanje: moja država vsak dan v mojem imenu daje otroke v posvojitev in rejo. Moja zavarovalnica z mojim denarjem vsak dan plačuje omenjene posege. Če molčim, si pilatovsko umijem roke, medtem ko nekdo drugi odloča ne le o mojem denarju, ampak tudi o usodi sirot in tistih otrok, ki bodo prišli na svet po naročilu. Če me že usoda teh ubožcev ne gane, bi me morale premakniti vsaj zgodovinske lekcije: začne se s šibkimi, vendar bom prej ko slej prišel na vrsto tudi jaz in moji otroci.

Razočaranim Slovencem, tako tistim, ki neutrudno, iz volitev v volitve, namenijo glas staremu pod bleščečim novim imenom, kot onim, ki so se razočarani prenehali zanimati za javne zadeve, voščim z Otonom Župančičem:

Osel gre le enkrat na led, baš to je oslovstvo.
Modrec ve: danes sem pal, jutri bom plesal po njem!

* Bralci Adamsovega Štoparskega vodiča po galaksiji poznajo koncept “Someone else’s problem” (To ni moj problem) in vedo za njegovo koristnost na potovanjih po galaksiji. Žal je popolnoma neuporaben na Zemlji.

Pripis uredništva: ob ponedeljkih na Časniku objavljamo uredniški komentar, ki ga vsak teden napiše eden izmed članov uredništva.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


85 KOMENTARJI

 1. Avtor na začetku piše o MANIPULATORJIH in LJUDSTVU. Ja, toda ali je treba jadikovati ko gre za to “ljudstvo” ?
  Prepričan sem da ne, kajti to “ljudstvo” ni vredno popolnoma nič,NIČ !!!! Večina. Večina ni vredna NIČ !
  Gre za izjemno pokvarjen, sebičen , divji, nesočuten, neumen, zabit “folk”, ki bo uničil samega sebe, žal pa tudi tisti manjši del ljudstva, ki ga je škoda, ki je kaj vreden.
  Ali sploh lahko kdo misli drugače ?
  Poglejte si ankete t.im. javnega mnenja, ki so sicer v eliki meri manipulacija, toda normalen folk, folk ki je kaj vreden , take slike ne bi pokazal.
  Človek je lahko zamo zgrožen !

  • Podpišem vse, kar ste napisali. Slovenci so v pretresljivi večini levičarska drhal, ki ji je elementarna spodobnost tuja. To se razteza od pojmovanja pravičnosti, preko razumevanja ekonomije, do razumevanja pomena naroda in države ter vloge vojske. Pokvarjeni bedaki, ki imajo (ta hip) svojo državo zgolj by accident. Žal pa gre celoten Zahod po levičarski poti, tako da danes niti “zunaj” ne obstaja več.

 2. O tem bi morali razmišljati predvsem politiki z lepimi in smiselnimi okraski pri imenih. Pa ne samo razmišljati, ampak tudi tako delovati, zlasti pa se tako tudi družiti. Predvsem bi moralo veljati pravilo. “poštenjak se z poštenjakom druži, grešnik pa grešniku služi” ! Vsakršno udinjanje zaradi koristi je neznačajno hlapčevanje in zavajanje ljudstva, če je to v politiki je na meji zla. Torej če si demokrat ravnaj demokratično, če si krščanski ravnaj pravično in pokončno in značajno. Manipulacija z vero je v politične namene zlo, kot vir energije za dobro (človekoljubno) delo je edini smisel! Pri politiki je zelo pomembno upoštevati: ” besede mičejo, vzgledi vlečejo; skrbi manj govoriti in več dobrega storiti “

  • Ja, saj ne vem kaj hočete povedati in komu ? Odgovarjam na tisto na koncu- zloraba vere v politične namene ?! Ja, kdo pa to dela v SLO ???????
   Nobeni zgledi nič ne veljajo, če se folk pusti zmanipulirati do stanja norosti, kar se je večina pustila v SLo. S stališča vrednot je SLO folk – večina- nor in nič vreden, ampak res nič !

 3. Zdravo samozavesten je tisti, ki sprejme dejstvo, da ga privlači isti spol, in v okviru svojih danosti gradi
  ====================
  G. Lah je preveč politično korekten. Naj raje povsem izpusti besedo o istospolnih, bo bolje kot tako, ko bi jim rad bil na videz blizu.
  Tisti, ki ga “privlači” isti spol ne more biti nikakor zdravo samozavesten. To se kaže povsod, začenši od parade ponosa, naprej. Ničesar ne more graditi z drugimi. Ali gradi sam, kot kakšni modni kreatorji in umetniki, ali pa ruši in jemlje drugim okoli sebe. Z drugimi ne more graditi nič. Lahko je samo prostovoljni hlapec. Zakaj pa mislite, da je s tem toliko problemov? Menda ja niso “preganjani” in “diskriminirani” zastonj, zgolj iz hedonizma večine? Če bi bilo tako, bi to zlahka popravili. Tudi s tako zakonodajo kot so poroke istospolnih.

  • Motite se. Tudi istospolni so lahko samozavestni, ponosni,… Parade ponosa nisi parade istospolnih temveč parade nastopačev. Tako kot povsod se tudi med istospolnimi najdejo taki, ampak na paradah ponosa je po mojem istospolnih le za vzorec. Tale vaš pogled je žal le zelo hudo poenostavljanje.

   • Kdo pa je potem na paradah ponosa? Heteroseksualni nastopači?
    Istospolni so vsi zmedeni. Nobena resna diskusija z njimi ni možna, ker se takoj začne vse vrteti v krogu. Kako naj bo tak človek zdravo samozavesten? O tem kaj bo jutri nima mnenja, njegov doseg je le naslednji stavek. Za ponižnost pa ni slišal, žal.

 4. Kako je mogoče ,da tukaj ne deluje ustavni zakon…. oblast ima ljudstvo…???? Tega večinskega ljudstva ni nikjer.??? So samo manjšine ki vladajo večinam. To je demokracija.!!!Krasno nas vozijo ….scat …. ,s takimi volitvami.Mi volimo Frančeka oni pa nam dajo prodanega Loleka.!! ?? Dol s temi lopovskimi volitvami.!!!!In za konec. Dajte na referendum pedre in đamijo,pa da vas vidimo SLOVENCI kje bodo pristali musliči in pedri. Lep pozdrav od ..klenega.. SLOVENCA.

 5. Homoseksualen človek je človek kot vsak drugi. Lahko je bolj ali manj dober človek. Sto in več drugih lastnosti človeški karakter določa enako ali bolj pomembno kot spolna usmerjenost.

  Kar pa ne pomeni, da je homoseksualnost zdrava, pozitivna, družbo graječa lastnost. No, zakonska zveza je pa namenjana prav temu. Zato je povezovati stvari, ki po naravi ne sodijo skupaj, ne le nesmiselno, ampak izničuje smisel in je družbeno destruktivno.

  Ne vem zakaj Peter Lah v uvodu sicer kvalitetnega članka sebe izvzema iz konkretnega konflikta. To je v veliki meri vprašanje on-off. ( Podobno kot je neka ženska lahko noseča ali pa ni noseča- ne more biti nekaj vmes.) Torej se je že treba na eno stran uvrstiti.

  • Ne vem zakaj Peter Lah v uvodu sicer kvalitetnega članka sebe izvzema iz konkretnega konflikta.
   =======================
   Odlična opazka. To počne Cerkev kot taka, v celoti. Na vseh področjih. Kot da ne živijo tu med nami, ampak nekje drugje. Stalno poslušamo neke pridige o stvareh, od ljudi, ki se “s tem ne ukvarjajo”. Distancirani od sveta, ki ni njihov problem.

  • @IF – če bi se izvzel, verjetno ne bi pisal o tem, se ti ne zdi 🙂
   Očitno sporočilo članka ni dovolj jasno: ne želim biti del jalove kulturne vojne, ker mislim, da obstajajo bolj razumne alternative.

   • Kako je pa drugače možno preprečiti uveljavitev povsem nesprejemljivega zakona ( ki je še v direktnem nasprotju z referendumsko izraženo voljo ljudstva) kot z organiziranim nasprotovanjem temu zakonu in z uporabo predvidenih demokratičnih sredstev, da do uveljavitve zakona ne bi prišlo? 😉

    Odgovornost za “jalovo kulturno vojno” je torej na tistih, ki tako skrajno provokativno in z referendumsko voljo neskladno zakonodajo predlagajo.

    p.s. Kar seveda ne pomeni, da naj bi bila kampanja proti zakonu populistična, netolerantna, ozkosrčna, zlonamerna do istospolnih.

    • “…Kako je pa drugače možno preprečiti uveljavitev povsem nesprejemljivega zakona ( ki je še v direktnem nasprotju z referendumsko izraženo voljo ljudstva)…”

     Naj se sliši še tako čudno, ampak zakon, ki je sedaj na pladnju, po nobeni logiki ne more biti v “direktnem” nasprotju z “voljo ljudstva” (16% vseh volilnih upravičencev)in to iz več razlogov. Najpomembnejši je ta, da prejšnji zakonik ni vseboval niti izenačenja zakonske zveze, niti skupnih posvojitev, kar pa je na udaru sedaj pri tem novem zakonu. Pod referendumski vprašaj je bil postavljen celoten družinski zakonik z okoli 300 členi. Zavajajoče bi bilo trditi, da so vsi tisti, ki so glasovali “proti” tako glasovali ravno zaradi istospolnih partnerjev, še posebej zaradi tega, ker se je tekom referendumske kampanje ljudi na veliko strašilo, kako da bodo po tem zakonu socialne službe zlahka odvzemale otroke staršem, jih zasliševale brez njihove prisotnosti, pa kako se bo izvajalo prisilno cepljenje ipd., vse to pa ni imelo nobene zveze s členi o istospolnih! Že samo osebno poznam precej ljudi, ki so glasovali “proti” izključno iz tega razloga, ne pa zaradi istospolnih. Koliko je vseh, ne bomo nikoli vedeli, sem pa osebno skoraj prepričan, da je ravno ta del volilcev prevesil tehtnico proti zakoniku. Za sam rezultat pa itak vemo, da je bil tesen in še to ob zelo nizki volilni udeležbi (niti 30%).
     Zaradi vseh naštetih razlogov je zelo težko biti prepričan o neki “volji ljudstva”. Konec koncev zadnje javnomnenjske ankete kažejo ravno nasprotno (čeprav priznam, da vsem tem anketam ne zaupam najbolj). Poudariti pa je treba tudi dejstvo, da je referendumska volja po zakonu nedotakljiva samo eno leto, od takrat pa smo že skoraj pri treh letih, tako da tudi iz tega vidika pozivi tistih, ki se sklicujejo na teptanje referendumske volje, niso ravno na trdnih temeljih !

     • Daleč najvažnejša dilema družinskega zakonika so bile prav te stvari ( le da ni bil tako radikalen kot predlog zdajšnjega zakona). Kakšno cepljenje neki? Program otroškega cepljenja je v Sloveniji obvezen in ne prostovoljen tako ali tako. Še sreča, da je, sicer bi ob stanju zavesti v tej državi precepljenost padla na nivoje, da bi spet imeli epidemije otroških bolezni, za katere je bilo mišljeno, da so stvar preteklosti.

  • “…Kar pa ne pomeni, da je homoseksualnost zdrava, pozitivna, družbo graječa lastnost…”

   Koliko pa je dejansko škodljiva? Po moje ravno toliko kot balinanje upokojencev ob nedeljah…se pravi nič.:)

 6. Preden sem prišel do tega stavka …:

  “Na tem mestu se ne bom spuščal v argumente za ali proti ene ali druge strani.”
  =========

  … je bilo že kar nekaj teksta v katerem mi je že kmalu postalo jasno, da se avtor ne bo opredeljeval pač pa na dolgo in široko moraliziral. Zato sem ostali tekst samo preletel in iskal, če se bo avtor kljub vsemu opredelil in podal svojo rešitev.

  Skratka dolgovezen tekst, ki krade ljudem čas, avtor pa se vzvišeno umakne, kot bi bil neki Marsovec, ki gleda na planet zemljo iz Marsa.

  • Vsaka zgodba o odraščanju je zgodba zase. Teh zgodb pa je toliko kolikor je ljudi na tem planetu. S tem ko povlečemo na dan eno tako zgodbo, da bi s tem dokazali nek splošen vzorec, ki ustreza naši agendi, nismo dokazali ničesar, razen naše težnje po posploševanju!

   • Seveda, pričevanje nima vrednosti. Štejejo samo pro-gayevske raziskave “strokovnih” sociologov in psihologov, kajne. Haha. Ti res nimaš veze o življenju. Koliko si star sploh?

    • @Zdravko…..Niti slučajno nisem imel v mislih tega, da neko pričevanje nima vrednosti, seveda jo ima, vendar pa ne v tem smislu, da bi se dalo to pričevanje kar posplošiti vsevprek. Če bi se dalo, potem dejansko nobeno drugo pričevanje ne bi imelo vrednosti..pa smo vkup. Brez potrebe si tudi pomešal pričevanja z raziskavami!
     Ne vem koliko imaš ti veze o življenju glede na lupino v kateri se nahajaš?
     Ti mene sprašuješ koliko sem star, jaz pa bom tebe vprašal, če so ti že kdaj izmerili IQ.:)

     • Žalitve, jasno. Ti si tudi nevzgojeni ateist, produkt našega socializma in šolstva. Nihče ni nič posploševal.
      Sicer pa nima smisla s tabo govoriti, če zagovarjaš nekaj ne da bi vedel zakaj.

    • @Zdravko

     Tipična hinavščina…cviliš o žalitvah?! Kdo pa je začel…kdo??!!

     “… Ti si tudi nevzgojeni ateist, produkt našega socializma in šolstva…”

     Ej, Zdravko…jaz bi tudi rad imel tisto kristalno kroglo.:)… Sicer pa so me oča in mati kar lepo po krščansko vzgajali…toliko o produktih.:)

     “…Sicer pa nima smisla s tabo govoriti, če zagovarjaš nekaj ne da bi vedel zakaj…”

     Ne sodi drugih po sebi…sicer pa je res da se s tabo ne da pogovarjati. S tabo se človek lahko samo zabava.:)

 7. Situacija je nedvomno nevarna.
  Menim, da ima g. Lah prav, ko se distancira od zakonodaje. Preprosto smo tu prešli iz področja političnega na področje človeškega. Ko so ogrožene človekove svoboščine potem zakonodaja in Ustava ne veljata več. Tudi SFRJ je imela ustavo pa je bila za ** *** vredna.

  Preprosto bo potrebno boj preseliti na družbeno področje. Ignorirati SCDje, ignorirati Ministrstvo za šolstvo, internacionalizirati zadevo. Na roke nam gredo okoliščine. odpor se začenja v zibelki genderizma – ZDA – ter tudi v Franciji (Gibanje Manif pour tous). Istočasno Zahod kulturno izgublja v svetu – Afrika, Arabske države, Kitajska in Rusija – in tu bi si lahko našli zaveznike zunaj Zahoda.

  • Opa! Ne moreš se ti kar “distancirat” od zakonodaje, hej! To so naredili komunisti in izvedli revolucijo!

   • Pardon, Zdravko, seveda ne govorimo o tem, da se javno DIREKTNO distanciraš, javno razglasiš, da je ne boš spoštoval itd – v stilu “Ne priznajem ovaj sud!” :).

    Distanciraš se tako, da jo stalno pošiljaš na sodne instance, evropska sodišča, se sklicuješ na ustavno pravico ugovora vesti, na Deklaracijo človekovih pravic, deklaracije Sveta Evrope (tudi o preganjanju kristjanov v Evropi), v lastnih sredinah pa osveščaš ljudi in jih učiš kako subverzivno delovati mimo zakonodaje, spodkupuješ ideologijo. To je podobno, kot ko smo imeli v bišem režimu prisilne pionirčke in mahanje z zastavicami in so se morale družine same organizirati, da so otroke obvarovale pred indoktrinacijo.

    V Franciji gibanje ‘Le manif pour tous’ dela podobno – saj Francija ima tudi sprejeto zakonodajo, pa so se ljudje uprli.

    Veliko je tudi sorodnih organizacij po svetu, ki se borijo proti temu. Imajo svoje spletne novičarske portale itd. Navežite stik z njimi!

  • Ker mi zadnje čase ni jasno: kako natančno bi ti definiral genderizem? Sem slišal že za več različnih razlag; nekatere se mi zdijo čisto zdravorazumske, druge za na luno. Kolikor vidim, se v sloveniji pojavlja “genderizem” kot nekakšna okrajšava za vse slabo in zlo pod soncem, in potem se nekako uniči vsako možnost za debato.

  • @Rokc

   “… Afrika, Arabske države, Kitajska in Rusija – in tu bi si lahko našli zaveznike…”

   Neznosna lahkost barbarizma….in ti bi se spečal z Afričani, Arabci…in potem kaj?…pričel pobijat istospolne??

 8. Meni je pa članek zelo všeč. Postavi zadeve jasno in razumljivo v vsej tej nemočni protigejevski evforiji na desnici. Kristjani se moramo kakor geji boriti za svoje pravice. Tam smo pa bolj komorni.
  Ob stanju v državi je kazno, da bodo istospolni dosegli svoje, ker to puščanje dima še kako paše oblasti za manipulacije in lumparije. Bolj ko bomo osovražena krščanska manjšina proti, bolj bodo grmeli. Imajo medije, šolstvo, zdresirano vodljivo večino, gejevski lobi vodi gospodarstvo, medije, tudi v cerkvenih je močno prisoten in bodo uspeli mi pa z dolgim nosom.

  • “… Kristjani se moramo kakor geji boriti za svoje pravice…”

   Še celo več…Če kristjani (v povprečju) ne bi bili tako ozki in kratkovidni, potem bi pravzaprav morali v istospolnih videti svoje zaveznike, saj so v zadnjih časih ravno istospolni ena redkih sil v družbi, ki se tako vehementno zavzema ravno za tiste vrednote, ki so kristjanom tako svete…poroka, družinsko življenje ipd.:)

   • Kristjani in istospolni zavezniki ? Ja morda, ker ene in druge preganjajo ali so ISAS, komunisti, fašisti…
    Za pravice se moramo borit, ker jih nimamo (kristjani), oziroma nas kuhajo kot žabe,,vedno manj jih je(pravic) pa nas vseskozi napadajo(te) kako smo priveligirani.

    Krščanske vrednote pa so večna zvestoba (poroka je le zakrament, obljuba zakoncev dana pred Bogom), se zato zavzemajo istospolni?
    Družina je temelj, starša s svojimi otroki.Če ne gre je v kolumni lepo navedena lestvica prioritet. Se zavzemate za to ? Potem v redu .
    Če bi bili kristjani kratkovidni, potem bi že davno izginila vera. Če bomo molčali, bodo kamni spregovorili..

    • @mrkislav

     “…Za pravice se moramo borit, ker jih nimamo (kristjani), oziroma nas kuhajo kot žabe,,vedno manj jih je(pravic) pa nas vseskozi napadajo(te) kako smo priveligirani…”

     Sem ti pripravljen prisluhniti…res me zelo zanima katerih pravic kristjani po tvojem mnenju nimate , oz. katerih pravic je vedno manj. Če mi uspeš prepričljivo pojasniti v čem so težave, ti lahko obljubim, da se bom zavzemal tudi za te pravice in ne samo za pravice istospolnih..ok?

     • Protikrščanska propaganda, hujskaštvo in žaljenje v medijih.
      Diskriminacija kristjanov v šolstvu, medijih, sodstvu, policiji, vojski.
      Glede na število kristjanov v Sloveniji, ali ni čudno, da recimo na vrhovnem sodišču ali na tožilstvu ni nobenega kristjana ? Tudi na višjem ne poznam nikogar, ki bi bil. Koliko je kristjanov na vodilnih položajih v državnih ali pisanih medijih ? Koliko kristjanov je na vodilnih položajih v vojski ali policiji ?
      Samo za pokušino

    • “…Protikrščanska propaganda, hujskaštvo in žaljenje v medijih…”

     Tudi če je to res, to še ne pomeni primankljaja
     katerekoli pravice, sicer pa se tudi kristjani
     pogosto vedejo na enak način do recimo istospolnih!

     “…Diskriminacija kristjanov v šolstvu, medijih, sodstvu, policiji, vojski…”

     Predpostavljam da ciljaš na verouk v šolah…verouk v javnih šolah ni dobra ideja, drugače pa pravica do verouka ni kršena, saj lahko nemoteno poteka v župniščih, nekaterih šolah in tudi drugod. Glede medijev se nikakor ne morem strinjati…bi rekel da ste celo krepko priviligirani glede na druge verske skupnosti. Tudi mi ni jasno kakšna naj bi bila diskriminiranost v policiji in vojski?
     Ali nimate tam svojih kuratov? Razmer v sodstvu pa ne poznam dobro, menim pa da mora biti kriterij strokovnost, ne pa neke kvote glede na svetonazorsko prepričanje!
     V glavnem…zaenkrat nisem prepoznal niti ene konkretne pravice, ki bi pripadala vsem ljudem razen kristjanom….

     “…Samo za pokušino…”

     No, če je bilo to samo za pokušino…kje je potem glavna jed?.:))

     • Najprej pokušino prebavi.
      Seveda je diskriminacija, če nimaš v medijih enakih pravic do obrambe pred žaljenjem kakor ostali. Če se to dogaja tudi gejem (kar pa dvomim) ni nič manj diskriminacija kristjanov.
      Nisem v šolah mislil na verouk, sem za to da ni v šolah.Gre za učne programe, ki so kristjanom skrajno neprijazni .
      Glede na odstotek kristjanov gotovo niso ostali diskriminirani v medijih.
      Ja seveda, kristjani niso sposobni in zato jih ni med višjimi in vrhovnimi sodniki ter tožilci..bullshit , ni jih, ker so kristjani in potka prikrita selekcija na tudi na verski osnovi. Ni jih med poveljujočimi oficirji, med komandirji policijskih postaj…ker so nesposobni..ne ni jih zato, ker so kristjani in zanimivo, je pa povsod tam in celo v RKC istospolnežev kolikor hočeš, kdo je torej brez pravic ali diskriminiran ?

     • Tipične floskule. Če bi bilo v medijih toliko homofobije, kot je kristjanofobije, bi ti zganjal vik in krik.

      V sodstvu so pa čudni kriteriji – dokazani kršitelji človekovih pravic so glavni tožilci in vrhovni sodniki.

      Kristjanov pa ne spustijo zraven.

    • @mrkislav

     “…Seveda je diskriminacija, če nimaš v medijih enakih pravic do obrambe pred žaljenjem kakor ostali…”

     Najprej bi te rad samo spomnil, da te v svojem izvirnem vprašanju nisem spraševal o diskriminaciji, pač pa o nekih konkretnih pravicah, ki naj jih kristjani v primerjavi z drugimi ljudmi ne bi imeli, oz. naj jim bi bile kršene. Ampak ok..smo pristali pri diskriminaciji…bom pač plesal po tvojih notah, nič hudega.:)
     Če je res kar praviš, da kristjani v medijih nimajo enakih pravic do obrambe pred žaljenjem to seveda ni prav, ampak s čim boš podkrepil tako trditev, ker se mi zdi precej neverjetna!?
     Učnih programov sicer ne poznam dobro,ampak se mi zdi,da če hoče bit javna šola ideološko nevtralna, potem ne more prilagajat teh programov po okusu neke verske skupnosti. Morda lahko navedeš kakšen primer te programske neprijaznosti?

     “…Ja seveda, kristjani niso sposobni in zato jih ni med višjimi in vrhovnimi sodniki ter tožilci..”

     Nikakor tega nisem mislil, da niso sposobni, ampak upira se mi princip nekih kvot da bi recimo rekli ja sedaj bomo pa posedli na sodišča nekaj komunistov, nekaj kristjanov, nekaj liberalcev in ne vem še koga, da bo vsa politika zadovoljna. Ne, kriterij naj bo strokovnost ne pa svetonazor. A si res tako prepričan, da poznaš vse sodnike, tožilce, poveljnike, komandirje in ne vem koga še? Evo, poznam ustavnega sodnika za katerega vem da je kristjan – Mozetič. Pa ti?
     In zakaj ti je tako pomembno, da vidiš toliko kristjanov v sodstvu, policiji, vojski? Bi bil morda najbolj vesel, če bi se nekoč vzpostavila teokracija? Mnogi bi gotovo bili, ampak Bog ne daj tega gorja.:)

     • Ideološke nevtralnosti ni. Sploh pa je ta zaščita državnih šol pred zasebnimi – izključno zaradi tega, da ljudje ne bi imeli možnosti hoditi v krščanske šole.

      Seveda ne gre za kvote. Se pa upravičeno vprašamo, kaj je narobe ob takem nesorazmerju.

      Da ne govorimo, da so vrhovni sodniki kršitelji človekovih pravic, kristjanov pa ni.

   • 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

    Ne smeš ležati z moškim kakor se leži z žensko; to bi bila gnusoba. (3 Mz 18,22)

    • “…Ne smeš ležati z moškim kakor se leži z žensko; to bi bila gnusoba. (3 Mz 18,22)…”

     …lahko pa ležiš z moškim kakor se leži z moškim..:))

     Kaj pa tile biseri..

     Čarovnice ne puščaj pri življenju. (2 Mz 22,17)

     Kdor preklinja svojega očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo. (2 Mz 21,17)

     Če ima kdo trmoglavega in upornega sina, ki ne posluša ne očetovega ne materinega glasu in ju ne uboga, čeprav ga strahujeta, naj ga oče in mati primeta in peljeta k mestnim starešinam, k vratom njegovega kraja. Rečeta naj starešinam njegovega mesta: »Ta najin sin je trmoglav in uporen, ne posluša najinega glasu, požrešen je in pijanec.« Potem naj ga vsi možje njegovega mesta posujejo s kamenjem, da umre. Tako odpravi zlo iz svoje srede! Ves Izrael naj to sliši in se boji. (5 Mz 21,18-21)

     Človek pa, ki bi predrzno ravnal, tako da ne bi poslušal duhovnika, ki tam opravlja službo GOSPODU, tvojemu Bogu ali sodnika, ta človek mora umreti. (5 Mz 17,12)

     Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica. (3 Mz 20,10)

     Če se ženska približa kateri koli živali, da bi se z njo parila, ubijte žensko in žival; naj bosta usmrčeni; njuna kri pade nanju! (3 Mz 20,16)

     …etc…etc..

     • Ne vem, če so vaši moški moški kaj drugačni od imitacije ženska moški ali pač ? Ostalo so pač grehi. Kazni so za naš čas drastične, v redu, sicer je pa vse to še danes greh.

     • Hmmm… Tako selektivno torej berete SP? Zakaj pa vaš citat velja, Matejevi pa ne?
      In, bohseusmili, NE – konkretno te citati NIKOLI niso imeli smisla.

     • Nič bolj ne berem selektivno kot ti. Ti bi ukinil tisto, kar ne paše tvoji gejevski ideologiji.

      Seveda so ti citati imeli smisel. Še danes bi kakšen (v blažji obliki kazni seveda) prišel prav.

     • Matej se norčuje.
      Seveda ti citati veljajo še danes, samo treba jih je razumeti. Vsak glupi ateist bi rad razpravljal o tem, a vse kar zna je abeceda, tolk da je pismen.

  • g. Mrkislav, nam sugerirate, naj ne bomo proti? Samo zato, da se izognemo grmenju, naj molčimo in “požremo” še to? Če niti pisnemo ne, potem se res ne bomo mogli pritoževati nad stanjem, ki se obeta …

   • Nikakor ne gospa marta, moramo biti proti. Trošiti zelo omejeno energijo v izgubljeni bitki pa po mojem mnenju ni pametno. Zato se strinjam s kolumno.

    • “zelo omejeno energijo”
     Tako je to, če se boriš sam, s človeškimi močmi. Ampak! Z nami je Kristus in skupaj s Kristusom zmoremo vse! 😉

     Res pa je, da za mnoge velja:

     oslepil njihove oči
     in zakrknil njihovo srce,
     da ne bi z očmi videli,
     da ne bi v srcu razumeli in se spreobrnili
     in da bi jih jaz ne ozdravil.
     (Jn 12, 40)

     • Jaz bi bil previden pri omenjanju Kristusa kot zaveznika v političnih debatah.
      “Bolj so namreč ljubili človeško slavo kakor Božjo slavo.” Jn 12,43

    • @mrkislav

     Se strinjam…kristjani tukaj vse premalo posnemate Jezusa. Ljubezen do politike in politikantstva je pri nekaterih celo večja od ljubezni do Boga!

     • Se pravi, da kristjanom vendarle odrekate vsaj nekaj pravice do (enakopravnega) sodelovanja v politiki? De iure sicer ne, de facto pa …
      Ampak: nekdo se je prelevil v Mateja … (?) ali pa je njegov klon, ki razbija in vleče debato na stranske tire. Lahko noč!

   • “… potem se res ne bomo mogli pritoževati nad stanjem, ki se obeta…”

    Nad čim naj bi se pa sploh pritoževali? Malo več se brigajte za svoje življenje in malo manj za življenje drugih pa bo vsem lepše!
    Upam, da se boste čez kakih 20 let sami sebi zdeli smešni s čim ste se obremenjevali.:)

   • @marta

    “…Se pravi, da kristjanom vendarle odrekate vsaj nekaj pravice do (enakopravnega) sodelovanja v politiki?…”

    Res ne vem po čem to sklepaš? Jaz že ne, garantirano!
    Prej bi rekel, da vam jo odreka, ali pa vsaj oporeka
    vaš največji vzornik…Jezus! Če se prav spomnim je nekoč rekel: “Hodi za menoj”! Pa res hodite?

    “…Ampak: nekdo se je prelevil v Mateja … (?) ali pa je njegov klon, ki razbija in vleče debato na stranske tire…”

    Sumničavost je tukaj odveč! Nihče se ni prelevil v Mateja! Matej je še vedno Matej in bo tudi ostal. Za izražanje svojih stališč pa res ne rabim več identitet in je ena čisto dovolj.:) Pa tudi nobenih hudih stranskih tirov tukaj ne vidim. Popolnoma normalno je, da debata včasih spotoma zdrsne tudi na kako drugo področje in jaz iz te muhe ne bi delal slona…tako da kar brez panike.:)

    • In zdaj nas bodo ateisti učili krščanstva ali kaj?

     Vem, da bi ateistom ustrezalo, da bi lahko mirno vladali kristjanom, ampak se vam ne bomo pustili.

     Matej, ti si klon Lenkota, to ni sumničavost, je dejstvo.

     Je pa res, da uporabljaš le eno samo identiteto – naenkrat.

     Ko je izginil Lenko, si se pojavil ti. In to ne prvič ne zadnjič.

  • @mrkislav

   “…Imajo medije, šolstvo, zdresirano vodljivo večino,..”

   Brez zamere Mrki, ampak ob takšni ironiji pa Matej prasne v smeh..pardon, krohot…Le kdo je lahko bolj zdresiran in vodljiv kot ravno verniki?

   “… gejevski lobi vodi gospodarstvo…”

   Pa saj ne moreš misliti resno, no…!!

   “… mi pa z dolgim nosom…”

   Edini, ki pri tem lahko ostanejo z dolgim nosom so istospolni, če zakon ne bo sprejet. Sprejetje zakona za vaša življenja ne spremeni ničesar!!

   • “Sprejetje zakona za vaša življenja ne spremeni ničesar!” To je LAŽ in vztrajno ponavljanje teh laži naj bi ljudje počasi dojeli kot resnico.?! Nadaljnja debata pa je brezplodna: trden argument povem(o) enkrat – majave ali lažne pa je treba ponavljati v nedogled.

    • @marta

     Če trdiš, da je to LAŽ, potem bodi toliko korektna in mi povej v čem konkretno bo zakon spremenil tvoje življenje in me prosim razsvetli z resnico!

   • Ateisti ste dosti bolj zdresirani in vodljivi kot verniki.

    Sprejetje zakona spremeni naša življenja in življenja naših otrok.

    • @Alojz2

     “…Sprejetje zakona spremeni naša življenja in življenja naših otrok…”

     Japajade…le kako?

   • V Sloveniji mediji vodijo ljudstvo, ki voli zmagovalce volitev in to niso kristjani.
    Če kaj Mateja prasne v smeh to še ne pomeni, da je smešno, lahko je bebav smeh.
    Gejevski lobiji vodijo veliko gospodarstva ja.
    Sprejetje zakona bo samo pokazalo moč gejevskega lobija.

    • @mrkislav

     “…V Sloveniji mediji vodijo ljudstvo, ki voli zmagovalce volitev in to niso kristjani…”

     Mediji so takšni in drugačni zato prosim ne fantaziraj. In ljudstvo ne voli zmagovalcev volitev…zmagovalci se pokažejo po volitvah…in zakaj bi to morali biti ravno kristjani? Pač se boste morali sprijazniti s tem, da so minili časi, ko je ljudstvo preveč zaupalo ljudem, ki verjamejo v govoreče kače ipd.

     “..Če kaj Mateja prasne v smeh to še ne pomeni, da je smešno, lahko je bebav smeh..”

     Ja, priznam…imaš dober point…od vseh teh bebavih komentarjev tudi moj smeh včasih postane bebav.:)

     “…Sprejetje zakona bo samo pokazalo moč gejevskega lobija…”

     Ah, spet ti lobiji…kaj pa bo pokazalo morebitno nesprejetje zakona?…moč katoliškega lobija?…ta se je naprimer pokazala ob sprejemanju družinskega zakonika.

 9. Zato jih je Bog prepustil poželenjem njihovih src, v nečistost, tako da so sami skrunili svoja telesa. Božjo resnico so zamenjali z lažjo. Častili in oboževali so stvarstvo namesto Stvarnika, ki je slavljen na veke, amen. Zaradi tega jih je Bog prepustil sramotnim strastem. Njihove ženske so namreč zamenjale naravno občevanje s protinaravnim, podobno so tudi moški opustili naravno občevanje z žensko in se v svojem poželenju vneli drug do drugega. Moški so počenjali nespodobnosti z moškimi in tako sami na sebi prejemali povračilo, ustrezno svoji zablodi. In ker se jim ni zdelo vredno, da bi živeli skladno s svojim spoznanjem Boga, jih je Bog prepustil njihovemu umu, ki ni prestal preizkušnje, tako da počenjajo, kar se ne spodobi. Polni so vsakršne krivičnosti, zlobnosti, lakomnosti, hudobije. Zvrhani so nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti. Hujskači so, obrekljivci, Bogu sovražni, objestneži, domišljavci, bahači, iznajdljivi v hudobiji, neposlušni staršem, brez pameti, brez zvestobe, brez srca, brez usmiljenja. Čeprav poznajo Božji zakon, po katerem so tisti, ki delajo takšne stvari, vredni smrti, jih ne samo počenjajo, temveč tistim, ki jih delajo, celo pritrjujejo.
  (Rim 1, 24-32)

   • Gospod Matej kaže svojo strpnost: drugačna misel, kot jo ima on, je sranje. Izkušnje iz držav, kjer so on in njemu podobni uveljavili svoji, je vse, razen aktivnega podpiranja njegovih misli, sranje. ki ga treba preganjati. V Kanadi so celo ustanovili komisijo za idejno neoporečnost! In mečejo iz javnih služb vse, ki jih aktivno ne podpirajo.

    • @AlFe

     Še eden, ki tako lahkotno sprevrača moje besede
     in potem manipulira!!! Preberi še enkrat in boš videl (če boš hotel seveda), da nikakor nisem
     rekel ali pa mislil, da je drugačno mnenje “sranje”, pač pa sem ta izraz uporabil kot skupni imenovalec za vse možne pregrehe tega sveta!

 10. Gospodu Mrkislavu (23.2.2015 22:08)odgovarjam tu, ker je tam postalo zelo nepregledno.

  Homoseksualnost je greh in ne politika.

  Bog ne ustvari človeka s homoseksualnimi poželenji. Sveto pismo nam govori, da človek postane homoseksualec zaradi greha in konec koncev zaradi svoje odločitve. Človek je lahko rojen z večjo dovzetnostjo za homoseksualnost, kot so lahko rojeni z večjo nagnjenostjo k nasilju in drugim grehom. To ne opravičuje odločitve človeka, da greši, ko se predaja grešnim poželenjem. Če je človek rojen z večjo dovzetnostjo za jezo, bes, jim to daje pravico, da se predajajo temu? Seveda ne! Enako je s homoseksualnostjo.

  • Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva? Ne dajte se zavesti! Ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne moške vlačuge ne homoseksualci ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo dediči Božjega kraljestva.
   (1 Kor 6, 9-11)

   • @Alfe

    Izraz homoseksualnost je star šele dobro stoletje, kar dokazuje kako silno lahko je prirejati take bukve, kot je biblija…in če vzamemo v upoštev, da to prirejanje poteka že vsaj 2000 let, potem si lahko samo mislimo svoje! Sicer pa je meni vseeno…
    …starodavni miti in pripovedke so še vedno samo starodavni miti in pripovedke, pa naj bojo prirejeni ali pa ne !

  • Zaradi možnosti manipuliranja tu copy+paste odgovor patra Primoža Jakopa na http://www.mic.si/svetovalnica/spletno-svetovanje/duhovno-svetovanje/2926-homoseksualnost-in-cerkev o uradnem stališču katoliške Cerkve:

   1. da katoliška Cerkev ne zavrača nikogar, še zlasti, če se oseba sama prepozna kot katoličan, vendar hkrati od te osebe pričakuje, da si po svojih močeh prizadeva živeti v skladu s cerkvenim naukom;

   2. da je pri homoseksualnosti (enako velja tudi za lezbištvo) potrebno strogo ločiti med nagnjenjem in dejanjem. Kot greh je obravnavano spolno dejanje, ker je v skladu z zgodbo o stvarjenju človeka in njegovem poslanstvu (1Mz 1,26-2,25) razumljeno kot nasprotovanje naravni postavi;

   3. da oseba z istospolnim nagnjenjem sama po sebi ni nič slabši vernik kot nekdo s heteroseksualnim nagnjenjem. Kot človeško bitje je razumljena in mora biti obravnavana kot Božji otrok ter torej s spoštovanjem in dostojanstvom, ki temu pritiče, obenem pa je vredna vsega občudovanja, kadar se trudi živeti obenem v skladu s svojim nagnjenjem in s cerkvenim naukom;

   4. da Cerkev osebi z istospolnim nagnjenjem predlaga življenje v čistosti. To pomeni, da Cerkev verjame, da je mogoče v odnosu med osebama istega spola živeti bogato prijateljstvo in polnost, kadar so kot ideal razumljeni bratski oziroma sestrski odnosi, podobno kot to velja za heteroseksualne osebe, ki so samske, heteroseksualne pare pred poroko ali cerkveno poročene osebe, ki po razvezi živijo z drugo osebo.

   5. da istospolno nagnjenje samo po sebi ni in ne more biti obravnavano kot greh in kot tako ni predmet spovedi. Če čutiš, da lahko s tem, da omeniš svoje nagnjenje, spovedniku pomagaš k boljšemu razumevanju tvoje situacije in tvojega doživljanja in s tem k boljšemu svetovanju, kako v prihodnje ubirati korake, da bodo bolj v skladu s tvojo vero, potem te seveda toplo povabim, da to tudi storiš. Vedi pa, da učinkovitost odveze ni vezana na tvoje spolno nagnjenje kot tako.

 11. Spoštovani kristjani!

  Gospod Matej je 24.2.2015 ob 1:30 označil Sveto pismo za sranje. Je sicer značilni predstavnik agresivne veje homoseksualcev. Modro bi bilo to v pogovoru z njim upoštevati, predvsem pa kristjan MORA iti na referendum in glasovati za otroke, za družino kot skupnost moža in žene z otroci.

  • Spoštovani kristjani!

   Gospod AlFe je 24.2.2015 ob 5:51 dokazal, da ne spoštuje
   8. božje zapovedi, ki pravi NE PRIČAJ PO KRIVEM !! Označil me je tudi za predstavnika agresivne veje homoseksualcev, pa sploh nisem homoseksualec! Priporočam vam, da moj post PAZLJIVO preberete še enkrat
   in se sami odločite koliko je resnice na tem, kar mi gospod očita! Računam na vašo pregovorno krščansko poštenost!Se pa tudi strinjam da kristjan “MORA” iti na referendum in glasovati za otroke, za družino kot skupnost moža in žene z otroci.

 12. Pa še ena zanimivost za naše zagovornike gejevskih porok in posvojitev.

  Kot vemo, so obstajale civilizacije, ki so ne le bile strpne do gejev/lezbijk, ampak so nekatere to celo posebej cenile – npr. Stara Grčija.

  Ampak…

  Niti ena od teh civilizacij ni poznala istospolnih porok. Poroke so bile izključno heteroseksualne.

  Istospolne veze, ki so jih poznali, so sicer nekje bile formalno priznane – ampak ne izenačene s porokami. Nekaj takega, kot naša registracija – kar že imamo.

Comments are closed.