MnenjeMeter: Peterle oživlja SKD?

5

V MnenjeMetru gostimo ustanovna člana SKSG, prvega predsednika tega gibanja Petra Kovačiča Peršina, ki je nasprotoval preoblikovanju SKSG v politično stranko in zato odstopil, ter Izidorja Rejca, zdaj člana SLS, dolgoletnega poslanca in ministra v Demosovi vladi za industrijo in gradbeništvo.

Izidor Rejc:

Ideji o gibanju Lojzeta Peterleta nisem najbolj naklonjen. Ni videti, da bi imel jasen načrt in cilje ter močne osebnosti, ki bi v njem sodelovale. Na desni sredini imamo strank dovolj, potrebno je skupno delo. Morda gre za popularizacijo, Lojze Peterle se bo tako pojavljal v javnosti, čeprav ima dovolj drugih priložnosti za to.

Sam sem bil med ustanovitelji SKD, sodeloval sem tudi pri združitvi SLS in SKD. A nekateri, med njimi je bil tudi Peterle, so potem ustanovili novo stranko, NSi. Takrat sem dejal, da ni spodobno, da greš po poroki drugam spat. Tako ne vidim kakšnega dobrega obeta za Peterletovo gibanje, po tem, ko v NSi ni mogel postati predsednik in želi zdaj iti po svoje. Ljudi, ki komentirajo in razmišljajo o politiki, je veliko, težava je v tem, da je treba narediti strategijo in najti rešitve.

Peter Kovačič Peršin:

Meni je bilo že leta 1989 jasno, da so konfesionalno in ideološko usmerjene stranke nefunkcionalne. Krščanska demokracija je bila ideološko opredeljena in se je sklicevala na tradicijo klerikalne stranke. Že takrat je bilo jasno, da takšna usmeritev nima nobene prihodnosti, ker so bile razmere in politični sistem drugačne kot v zahodni Evropi. Na osnovi religiozne ali ideološke pripadnosti ni bilo mogoče mobilizirati ljudi.

Enako velja tudi danes, konfesionalne določilnice ne morejo biti podlaga za politične akcije. Prihodnost ima lahko politična opcija z realnim političnim programom, v katerem bodo ljudje videli možnosti za potrebne družbene spremembe. Ustanavljanje gibanj in različne pobude kažejo na nemoč nekaterih družbenim skupin, ki čutijo krizo, in to ne samo ekonomsko. Sicer pa gibanja ne morejo uresničiti nobene politične vizije, ne da bi imela realen program na realnih osnovah.

Več: Siol

5 KOMENTARJI

  1. NAJ tovariš PERŠIN neha kvasiti ! Njegovo negativno vlogo prej in po osamosvojitvi, hlapec murgeljski ! O njem in njegovi kolaboraciji je veliko vedel in povedal pok. MLADEN ŠVARC , poštenjak na kubik !! Deloma se sam razkriva, kot je bilo zlahka ugotoviti v “sobotni prilogi” pred nekaj meseci ! Krščanski socialist, kot oni leta 1941 .

    Skupo bi ga platio, ko ga nezna !

  2. G. REJC, veste, kdo je rešil PETERLETA zagotove politične smrti ? GOSPOD nad gospodi, pokojni DR, ANDREJ BAJUK z hitro ustanovitvijo “NS-ija ! Vsi ostali, ste mu metali srpe v hrbet, ta partijski in SLS- ov rekvizit ! Človek ni vedel ali boste stisniti , ali prdnili, oboje hkrati, pa žal ne gre !

Comments are closed.