MMC RTV: Lovro Šturm, pogovor

0

Medtem ko si je Demos z vsemi svojimi silami prizadeval za osamosvojitev in za lastno slovensko državo, je vzporedno tekel gospodarski proces, kjer so že takrat direktorji sebi določili izjemno visoke plače, ki jih niso izplačali, so jih pa skrbno zabeležili in jih kasneje ob lastninskem preoblikovanju predložili kot neizplačan dohodek in s tem odločilno povečevali svoje deleže v procesu lastninskega preoblikovanja, ki se je zgodil tri leta kasneje. To so bili prvi zametki stranpoti, ki so dale odločujoč privilegiran položaj pripadnikom nekdanjega totalitarnega sistema na področju gospodarstva, in ta razvoj je potem tekel vseskozi naprej.

Krona vsega tega pa je bila velika vreča denarja brez dna, to so bile Nova Ljubljanska banka in tudi druge banke, ki so dajale posojila, ki jih normalne banke ne bi, vendar se je to vse dogajalo, kot je zelo jasno povedal celo predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič, z odobritvijo takratnega guvernerja Banke Slovenije, to je bil pa Mitja Gaspari. Ta analiza lahko uperi prst vanj kot tistega glavnega nadzornika v državi, ki je takrat odpovedal. Zato je tudi pretirano zavračati vse pomisleke proti prehodu iz socialističnega gospodarskega sistema v sistem tržnega gospodarstva, češ da tržno gospodarstvo ne deluje.

Več: MMC RTV Slovenija