Mladi so naše upanje

1

Letos v avgustu obeležujemo dogodke mednarodnih oz. svetovnih razsežnosti, ki so namenjeni mladim. 12. avgusta je mednarodni dan mladih, med 15. in 21. avgustom bo v Madridu potekal Svetovni dan mladih. Med 12. avgustom 2010 in 11. avgustom 2011. pa se obeležuje tudi Mednarodno leto mladih.

Današnji položaj mladih

Po ocenah Združenih narodov je na svetu več kot milijarda mladih. Pravzaprav je na svetu mlad že vsak peti prebivalec. Mladino predstavlja tudi četrtina svetovne delovne sile, a žal, tudi polovico nezaposlenih na svetu. Skoraj 85 odstotkov mladih živi v državah v razvoju. Koga lahko štejemo za mladega? Združeni narodi običajno upoštevajo definicijo iz leta 1985 in med mlade prištevajo vse, ki so stari od 15 do 24 let. Statistični urad Republike Slovenije in Urad Republike Slovenije za mladino, podobno kot nekatere evropske države, pa opredeljujejo mlade kot ljudi, stare od 15 do 29 let.

Čeprav mladina v svetu predstavlja pomemben človeški vir za razvoj in pozitivne družbene spremembe, njen položaj marsikje ni rožnat. Ena izmed ključnih težav mladih je nezmožnost hitrega osamosvajanja, ki pa je neposredno povezana z izobraževanjem, zaposlovanjem in s stanovanjsko politiko. Proces osamosvajanja je pomemben zato, ker le neodvisen človek lahko popolnoma prevzame odgovornost za lastno prihodnost, uresničuje svoje cilje in hkrati kot odgovoren državljan izpolnjuje svojo vlogo v družbi. Težava, ki je za mlade posebej boleča, je brezposelnost. V letu 2009 je brezposelnost med mladimi v svetu dosegla rekordno raven. Mednarodna organizacija za delo je objavila podatek, da je bilo koncem leta 2009 med 620 milijoni aktivnimi mladimi, med 15. in 24. letom starosti, 81 milijonov brezposelnih. Težave pri iskanju zaposlitve pa nimajo samo mladi izobraženi z nizko izobrazbo ali brez nje, temveč tudi taki, ki so visoko izobraženi. Raziskava Mladina 2010, ki sta jo izvedla Interstat in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, je pokazala, da število mladih v Sloveniji upada. Družbeni okviri, vključno s prevladujočimi kulturnimi vzorci, mladim danes v Sloveniji otežujejo, predvsem pa časovno odmikajo doseganje ključnih mejnikov odraslosti, kot so redna zaposlitev, odselitev od staršev in ustvarjanje lastne družine.

V letu mladih

Na pobudo glavne skupščine Združenih narodov se obeležuje Mednarodno leto mladih z namenom, da se v lokalne, regionalne, nacionalne in globalne strategije spodbudi večja integracija vprašanj, ki zadevajo mlade. Pod glavno temo »Dialog medsebojnega razumevanja« leto promovira ideale miru, človekovih pravic, medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja mladih na vseh področjih družbenega življenja. Naša družba se sooča s številnimi krizami in socio-ekonomskimi izzivi, ki ogrožajo uresničitev razvojnih ciljev. Zato je »vlaganje« v mlade in sodelovanje z njimi ključno za spoprijemanje z izzivi na trajnosten način. V teku mednarodnega leta mladih in tudi po njegovem zaključku, so vsi poklicani in imajo tudi odgovornost, da dajo svoj prispevek k ustvarjanju boljših pogojev za mlade in  spodbujajo dialog med mladimi in vsemi ostalimi v družbi.

Svetovni dan mladih

Šest let po svoji izvolitvi, je papež Janez Pavel II. leta 1984 organiziral prvo veliko srečanje z mladimi. Nastal je Svetovni dan mladih. V Rim je prispelo 300 tisoč mladih z vsega sveta. Po tistem je bil Svetovni dan mladih organiziran še v Argentini, Španiji, na Poljskem, v ZDA, na Filipinih, v Franciji, Kanadi, Nemčiji in Avstraliji. Največje srečanje mladih do sedaj je bilo leta 1995 v Manili, kjer se zbralo 5 milijonov mladih. Papež Janez Pavel II. je bil zelo povezan z mladimi. S svojo veliko karizmo jih je skrivnostno privlačil. Vsakokrat, ko je stopil na »oder«, so mladi glasno vzklikali in kričali. Papež je v Svetovnem dnevu mladih videl priložnost, da mladi svojo zavezo ohranjajo krščanstvo. Papež Janez Pavel II. je mladim sporočal: »Živite v čistosti, ne jemljite mamil in stremite k svetništvu.« Bil je velik prijatelj mladih in kot je nekoč sam dejal: »Če se družiš z mladimi, boš ostal mlad.«

Papeževo sporočilo ob Svetovnem dnevu mladih

Glavna tema letošnjega Svetovnega dneva mladih je misel Sv. Pavla: “ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri” (Kol 2:7). Papež Benedikt XVI. je mlade po vsem svetu pozval, da je letošnje srečanje v Madridu posebnega pomena, tako za cerkev v Evropi, kot širše. Papež si želi, da bi vsi mladi, tako tisti s katerimi si delimo vero v Jezusa Kristusa, kot tisti, ki oklevajo ali ne verujejo, doživeli izkušnjo Jezusa Kristusa, ki je vstal in živi, da bi doživeli  njegovo ljubezen do vseh nas. Papež v svoji poslanici mladim pravi, da je človek ustvarjen za nekaj velikega, neskončnega.  da  Sv. Avguštin je imel prav, ko je dejal, da je naše srce nemirno vse dotlej, dokler se ne umiri v Tebi. Papež mlade tudi posvari, da je današnja kultura, v nekaterih delih sveta, posebej na Zahodu takšna, da želi izključiti iz javnega življenja Boga in vero, kot da je to nekaj zasebnega, ki nima nobenega pomena v družbenem življenju. Glede na to, da vse vrednote, kot so človeško dostojanstvo, solidarnost, družina, delo, izhajajo iz evangelija, smo priče svojevrstnemu » izginjanju Boga«. Papež pravi, da Cerkev računa na mlade. Potrebuje njihovo živo vero, kreativno ljubezen in moč njihovega upanja. Zato Svetovni dan mladih ni samo milost za mlade, temveč za ves božji narod. Papež mlade še enkrat poziva, da pridejo v Madrid, kjer vsakega od njih pričakuje z globoko radostjo. Kristus želi mlade učvrstiti v veri v Cerkev, čeprav odločitev  ni lahka, saj so na njeni poti nevera in »vabila«, ki kažejo na lažje poti, zaključuje papež Benedikt XVI.

Foto: Daminh

1 komentar

Comments are closed.