Misli ob dnevu samostojnosti in enotnosti

7

Ob državnih praznikih imam venomer občutek, da so pomembni zgolj zato, da človek ostane doma in je dela prost dan. Bil bi krivičen, če bi pozabil na državne proslave, na slavnostne govornike, petje Zdravljice, izobešanje slovenskih zastav itd. Kaj pa je domoljubje in kakšen je odnos do domovine? Pred kratkim sem zasledil misli knezoškofa Antona Bonaventure Jegliča v knjižici Mladeničem, in sicer v drugem zvezku z naslovom Življenje po veri, ki je izšel leta 1910. Pod naslovom »Slovenska domovina« se nahajajo naslednje misli, ki bi jih rad delil z Vami (tekst ni citiran v celoti, ampak gre za avtorjev izbor).

»In kako krasna je Tvoja slovenska domovina! Naša Kranjska, bližnja Štajerska, spodnja Koroška in precejšen del Primorske! Vrste se visoke planine, nizki griči in rodovitne ravnine; napajajo Tvojo domovino čisti studenci, bistre vode, mogočne reke; krase jo lepa jezera, podzemeljske votline, mnogoštevilne vasice in vasi, trgi in mesta. /…/ Po teh pokrajinah pa se giblje njihova največja lepota, dobro, pošteno, /…/ ljudstvo. Zlata in srebra in milijonov to ljudstvo nima, bolj ubožno je: ima pa pridne roke in pošteno srce… /…/ Kako lep je slovenski jezik! Prav milo doni, blagoglasen je, močno se razvija, ima življenjskih moči. Koliko lepih knjig je v tem jeziku natisnjenih, koliko časopisov slovenskih izhaja! /…/

Ali ljubiš to krasno Svojo slovensko domovino? Dala Ti je očeta in mater; daje Ti vse, kar potrebuješ za življenje; v njej rasteš, v njej se vzgajaš, v njej se veseliš in žalostiš; v njej Ti potekajo Tvoja najbolj srečna leta; v njej si boš ustanovil novo, lastno družino, v njej se boš postaral, umrl in v njej dobil Svoj grob, kjer bo Tvoje truplo počivalo do sodnega dne. Ali ljubiš to domovino, akoravno je majhna in bolj siromašna? Kaj pa otrok? Ali svoje siromašne, slabo oblečene matere ne ljubi bolj, kakor pa bogato v zlato in svilo oblečeno gospo, ki mu ni mati? Ako jo ljubiš, delaj ji čast! Kako? Domovini in Svojemu slovenskemu narodu boš delal čast, ako pridno delaš, varčno in zmerno živiš, spoštuješ ženski spol, /…/ ako ne razgrajaš ponoči, ne preklinjaš, se ne pretepaš in ne pobijaš. Oh, kako sramotno je za nas, ako se trdi da v Ameriki so najhujši pijanci in razgrajači ravno Slovenci in ako se je v Tatrah na vprašanje, kakšni so Slovenci, ki tam delajo, odgovorili: pijejo in bijejo se. /…/

Ako domovino ljubiš, rad doma ostani. Neguj domači vrt in njegovo sadno drevje, pametno in razumno obdeluj domače polje, izboljšavaj lepe travnike, skrbi za gozde in planine; prizadevaj se za lepo, dobro rejeno, snažno živino v primernih hlevih, zraven katerih so pravilno napravljena gnojišča; skrbi tudi, da bo Tvoja domača hiša čedna, snažna, zračna in da bo tudi vse okoli očejeno, da se ne bo iz Tvojega dvora razlivala gnojnica po cestah! Morda si obrtnik, krojač, čevljar, kolar, kovač, tesar, zidar, mizar. Uri se v Svojem obrtu; napreduj, kakor zahteva čas; poglej po svetu, da se bolje izučiš v Svojo korist in na čast domovini; delaj pošteno, ne lahkoumno in površno, pa Te bodo vsi čislali in radi naročali ravno pri Tebi; varčuj v dobrih, mladih letih za čas bolezni, starosti in drugih nesreč. Ali pa si preprost delavec na polju, v tovarni, v rudniku; ne žalosti se! Delavski stan je časten stan; le delaj marljivo, čas za delo porabi točno in vestno, da zares zaslužiš, za kar si se pogodil; ne delaj le tedaj, kadar Te nadzornik sili, saj imaš kaj vesti in se Boga bojiš. Dober delavec slovi daleč naokoli in dela čast svojemu narodu. Ljubi svoj jezik! Le navadi se, da boš govoril prav lepo, čisto in pravilno… /…/

Pravim ljubi Svoj jezik, ostani Slovenec, ne sramuj se, ne izdajaj slovenskega rodu! Pomagaj obmejnim Slovencem, da ne zatonejo v morju tujega naliva in pristopi k društvom, ki so zasnovana v pomoč obmejnim Slovencem. Spoštuj tuje narode, spoštuj Nemca in Laha (Italijana), nikoli in nikdar ne bodi sirov do njih! Toda še bolj ceni in spoštuj Svoj mili slovenski rod in ne pripusti, da bi se zmanjševalo ozemlje, kjer prebiva Tvoj rod; tuje pustimo v miru, svoje pa branimo odločno, mirno in s plemenitim orožjem; ne branimo svojega s pouličnim krikom in s sirovim zabavljanjem, marveč z uma ostrim mečem, kakor se spodobi olikanemu mladeniču, olikanemu možu. /…/ Dragi mladenič, še nekaj te prosim! Ne zapuščaj domovine! Ostani doma, ako le moreš; ostani v domovini, dokler moreš v njej kruha dobiti. Posebno Tebe, kmečki sin, prosim in rotim, ne odhajaj v tovarne, ne odhajaj v nemške in amerikanske rudnike! Delaj doma na polju, delaj na Svojem domu, ali ako ga nimaš, pojdi služit k poštenemu kmetu! /…/ Ostani torej doma, akoravno boš moral živeti v bolj preprostih okoliščinah! Na tuje pojdi iskat kruha le tedaj, ako moraš in doma kruha ne dobiš. Ako pa greš, bodi zvest Svoji veri, zvest Svojemu rodu, zvest Svojemu jeziku: ne sramoti Sebe in Svoje domovine!«

Želim Vam lepo praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter uspešno leto 2013 na vseh področjih.

 


7 KOMENTARJI

 1. Mnenje sodnika v Evropskem sodišču za človekove pravice prof. dr. Boštjana M. Zupančiča v oddaji 20 let parlamentarizma na RTV SLO, TV2m 26.12.2012, ob 10.10h.:
  Slovenija nima elite.
  Komunizem je težil, da elite izreže.
  Genialni primitivci iz gozda ( Marinko..) so težili, da pravo odmre. Pravo je bilo pastorka univerze.
  Slovenija nima vodstva, nimamo nekoga, ki bi mu sledili, nimamo nekoga, ki bi ga spoštovali.
  Slovenija je že dolgo obglavljena kura.
  Po 50 letih komunističnega sekanja, Slovenija nima pravega vodstva, ki bi ga ljudje spoštovali.
  Slovenija ni sposobna sprejeti nekoga, neko stranko kot vodstvo, kar je povzročil komunizem.
  Bistvo pravne države je, da na hiter, učinkovit, legitimen način vzpostavlja stabilnost.
  Problem slovenske pravne države je personalna sestava profesije in sodstva.
  Islandci gradijo nov zapor, ker se jim je zbudil imunski sistem- morala.
  Moralne norme se asimilirajo ali ne.
  Predvsem v tranzicijskih državah se ne ponotranjijo moralne norme.
  Kaj je prav in kaj ne, asimiliramo v otroštvu, zakoni nič ne pomagajo!

  Poslušala in zapisala Marica Mihič

 2. JA , RAZUMNIŠTVO je bilo iztrebljeno do te mere , da so nam ostali pretežno še samo bivši hlapci in dekle, oziroma hostarji ! IZ gozda pa pride kvečjemu divjad , vsaj pri nas je bilo tako !

  NA hudo anomalijo in pomankanje vrednot , tradicionalne pridnosti , delavnosti , je poleg komunističnega dolgoletnega enoumja , pripomogel še vdor nam tuje mentalitete ! TU je tudi delni vzrok , da smo nosilci prvenstva v samomorih , ostali skoraj brez zdravega domolubja , kar pa lahko pripišemo tudi GABROVI šoli !

 3. Tudi opevana enotnost je čista in nevarna utopija, pot v enoumje.
  Res je bil plebiscit »visoka enotnost«, a še ne 100%-na, kar je povsem normalno in kar se zgodi na 1000 let, ko gre za samo preživetje.
  Za normalno razvoj je povsem zadostna uporaba pravil demokracije, različnost mnenj in vztrajno iskanje rešitev, ki zadovoljuje večino in temeljne človekove pravice po Ustavi.
  Za to imamo državni zbor in volitve, žal brez oblasti ljudstva, ki nima pravice da odloča, saj nima preferenčnega glasu. Vlada nam strankokracija, kar je slabo.
  Zelo akutno pa je stanje države prava, ki najbolj nažira dobrobit družbe, demokracijo in državo.

 4. Varčni kralj Ludvik XII. je bil eden od redkih francoskih kraljev Ludvikov, ki so gospodarili varčno. Dvorni prilizovalci in varovanci so se zaradi tega jezili, zato so se odločili, da se bo dvorna igralska skupina pošalila na račun kraljeve skoposti.

  Ko je kralj to opazil, je zamišljen, vendar smehljaje se dejal: “Rajši imam, da se dvor smeje moji varčnosti, kot pa da ljudstvo joče zaradi moje razsipnosti.”
  Celo kralji vedo, kaj je prav, v Sloveniji pa protestniki beli ovratniki, celo profesorji tega ne vedo?

 5. Za slovensko plemensko moralo, ki pravi, jasno brez »greha so vedno samo »naši«, ni sistema, ki bi omogočal razvoj, čeprav ga vsi demokratični narodi, države že dolgo poznajo in z njim živijo.
  Ne Slovenci hočemo zopet svetovni unikum, ne glede na rezultate….Slovenci hočemo boj, ne demokracijo.
  Tu je na čelu revolucionarna levica, ki pravi, še nikoli nismo bili tako razklani. Povzemajo jo pa skoraj vsi mediji in to dejstvo prav demonizirajo, kar sem sedaj 2 uri na TV poslušal dr. Jožeta Pirjevca, čeprav je to čista neumnost in demagogija.
  Dr. Pirjevec pravi, da smo bili tako razklani samo v kraljevini Jugoslaviji. Seveda saj je bila tudi v kraljevini demokracija in povsem legalna in legitimna različna mnenja, zelo različna, kar je povsem normalno za demokracijo po celem svetu.
  Enoumje, že od l.1941 dalje, vse do osamosvojitve ni poznalo razklanosti, saj je SZDL za KOMUNISTIČNO PARTIJO vendar vseskozi skrbela za poenotenje stališč, da ni bilo razklanosti, zlepa, pa seveda povsem zgrda.
  Revolucionarna levica fanatično demonizira to povsem normalno stanje različnih stališč v demokraciji, ker je izgubila absolutno prvo in zadnjo besedo, tudi prevlado in prestiž seveda.
  Pri tem s pomočjo novinarjev opranih možganov demonizira in krivi desnico, da povzroča “razklanost” s tem, ker ima samo drugačna stališča kot levica, kar je pritlehna demagogija, saj pravijo,-naša stališča so edino prav, vaša pa nas delijo in povzročajo razklanost naroda-, je skoraj izdaja.
  Kaj pa je desnica, a ni to del naroda, je ta narod zopet odveč, ga je treba utišat? Se ve kako?
  Jasno je, da kdor širi demagogijo o razklanosti naroda in potrebo po poenotenju, kliče nazaj enoumje in je grški “iddiotes”, je neprimeren za delovanje in odločanje v demokraciji.

 6. Ljubezen do domovine, svojih ljudi, svojega doma, svojega naravnega okolja in ljudi v tem okolju, je ena izmed temeljnih človekovih ljubezni in svetinj. Kdor tega ne zmore, je daleč od temeljnih človekovih pravic in plemenitega ravnanja.

Comments are closed.