Misli Janeza Evangelista Kreka primerne tudi za naš čas (POSNETEK)

0

Založba Družina je ob 100. obletnici smrti duhovnika in narodnega voditelja dr. Janeza Evangelista Kreka (umrl je 8. oktobra 1917 v Šentjanžu na Dolenjskem, rodil se je 27. novembra 1865 pri Sv. Gregorju nad Sodražico) izdala izbor njegovih misli o človeku, narodu, politiki, vzgoji, državi in življenju nasploh. Pripravila sta ga dobra poznavalca njegovega dela, filozofa dr. Janez Juhant in Aleš Primc; prvi je napisal tudi spremno besedo z naslovom Krek – nesebični vodnik Slovencev ter predstavil njegovo življenje in delo. Knjiga je nastala na pobudo (vprašanje) udeleženke prvega Krekovega večera 10. decembra 2016 v Selcih, ki si je zaželela eno izmed Krekovih številnih del. Prisluhnila ji je založba Družina, ki je izdala več kot tristo strani obsegajočo knjigo, lahko bi rekli srž Krekovih misli, ki ne zadevajo le njegove poglede na ljudi, dogajanja in razmere v času, v katerem je živel in deloval, marveč nagovarjajo tudi sodobnega Slovenca. Knjigo sta v prostorih Družine 25. oktobra predstavila urednika, predstavitev je vodil direktor Družine Tone Rode.

Knjigo Janez Evangelist Krek za Slovence so predstavili: (z leve proti desni) Tone Rode, dr. Janez Juhant in Aleš Primc. Foto: Jožef Pavlič

Že naslovi izbranih Krekovih misli so dovolj zgovorni: Ženska, Kmet, Nujno reševanje kmeta, Konzumna društva, Privatno in državno, Ne zaupaj v človeka, Zahvala volivcem, Skromnost v hrani, Duhovnik – javni delavec, O hvaležnosti do javnih delavcev, Duhovnik – preizkušnje, Duhovnik in laiki, Gonja proti duhovnikom, Vzgoja samega sebe, Odpuščanje in sprava, Položaj na Jugu, Izseljenci, Politično delo, Politika in vera, Politične delitve, Javna brezznačajnost … Kot da bi jih Krek pisal danes, bi mu to narekovale razmere, v katerih živimo. Kjerkoli zalistaš v knjigo, te jasno in odločno povedana misel tako pritegne, da ne nehaš brati. Krek govori odkrito, pošteno, naravnost, v krščanskem duhu, spoštovanju dostojanstva vsakega človeka, z namenom, da ga duhovno in gmotno dvigne, mu pomaga, ga rešuje v socialni stiski, ga v vseh ozirih postavi na noge.

Nikogar ni izključeval, marveč vsakemu dajal priložnost in možnost, da se izkaže, je združeval ljudi. Prizadeval si je za takšne Slovence, kakršne potrebujemo tudi danes: odgovorne, delavne, pogumne in družbeno dejavne.

Kako velik Slovenec, narodnjak, narodni voditelj in briljanten duh je bil, potrjuje že to, kar je napisal, predvsem pa, kar je naredil.

V knjigi hitro vsakdo najde samega sebe, mu govori kot glas vesti, kaj mora storiti. Je pravo čtivo za sedanji družbeno zaostren, politično nejasen in osebnostno majav čas. Krek nam s svojo modro besedo, veliko razgledanostjo in ljubeznijo do vsakogar (posebej si je prizadeval, da bi za svoje socialno napredne misli in načrte pridobil nasprotnike) kaže pravo pot naprej.

Knjiga stane le 16.90 evra, to pa zato, da bi jo lahko kupilo čim več Slovencev in prebralo Krekove misli. Presenečeni bomo, kako daleč, smelo in modro je videl ta slovenski veleum, ki je govoril kar 13 jezikov. Prav gotovo eden največjih Slovencev.