Misel-dneva.si: Ženska je mati vseh živih

0

Človek-moški je rekel: »Žena, ki si mi jo sam dal za partnerko, mi je dala z drevesa in sem jedel.« Adonaj, Bog, je rekel ženi: »Kaj si to storila?« Žena je odgovorila: »Kača me je prevarala in sem jedla.« … Človek-mož je imenoval svojo ženo Chava, Eva, ker je postala mati vseh živih.

(Prim. Gen 3,12s. 20; Biblija v pravičnem jeziku Gütersloh 2006/2)

ENAKOPRAVNO PARTNERSTVO MED ŽENO IN MOŽEM

Hoteti biti kot Bog vodi do odtujitve med Bogom in človekom, med ljudmi in med človekom in naravo. Posledice in “kazenski izreki”, ki sledijo “padcu v greh”, nikakor niso božje zapovedi. So opisi stanja in reflektirajo doživeto realnost patriarhata. Ljudje se ne srečujejo več svobodno.Nadvlada moškega nad žensko se začenja, in prvo dejanje nadvladanja je v tem, da jo poimenuje: Eva. To gospodovanje ni zakoreninjeno v ustvarjalnem redu Boga, temveč je posledica odtujitve v tistem “pragrehu”, ki se do danes nadaljuje v vladanju in podrejanju. Kajti tudi tukaj ne gre samo  za boj med spoloma, temveč za začetek nadvlade človeka nad človekom, ki se ne izraža samo v patriarhatu. Da pa vsaka oblika nadvlade dvojno zatira ženski del človeštva, je boleča izkušnja vseh ženskih generacij, ki jih predstavlja Eva.

Renate Wind v “Postati bolj človek …  biblični pogled in upanje prihodnosti”, predavanje 21.10.2016 na posvetu reformnih skupin v Wittenbergu „Napravi kot Bog – postani človek“. (Prevod A. Smrečnik)

Povezava k besedilu v nemščini

Več: Misel-dneva.si