Slovenijo vodijo sodniki in očaki

9

Morebitni raziskovalec slovenske zgodovine bo čez nekaj stoletij zelo težko razumel, da so na prelomu iz dvajsetega v enaindvajseto stoletje hkrati s sodniki iz ozadja vladali tudi očaki, ki začuda niso izumrli ob svojem času. Tudi če so umrli, so s spomeniki postali nesmrtni, še prej pa so veščino ugrabljanja oblasti predali svojim dedičem. Raziskovalec slovenske preteklosti bo naletel na težko uganko, ko bo v zgodovinskih virih našel podatke o tem, da je imela Slovenija tudi splošne volitve in parlament. Je bila vloga parlamenta zgolj politično preigravanje in privid demokracije?

V razburkanem obdobju med leti 1200 in 1030 pr. Kr. so Izraelove rodove vodili sodniki. Bilo jih je dvanajst, od Otniela do Samsona. To je bil čas, ko so Izraelci po štiridesetletnem tavanju skozi puščavo prišli v obljubljeno deželo in bili v nenehnih spopadih z ljudstvi in kralji, s katerimi so se borili za prostor v Kanaanu. V Svetem pismu beremo, da so Izraelci poraze doživljali zaradi gnusobe pred Bogom in nezvestobe Jahveju, nasprotno pa so zmagovali, če so se spokorili in pokesali za vse, kar je bilo »hudo v Gospodovih očeh«.

Armada sodnikov

Le kaj bodo zanamci našli v zgodovinskih virih o Sloveniji za obdobje okrog leta 2020 po Kr., če se bo sploh našel kdo, ki bo raziskoval zgodovino srca Evrope in popka sveta, kot nekateri nekritično in samovšečno imenujejo našo državo? Nikakor ne bo mogel spregledati, da so jo vodili sodniki, številni sodniki, ki so oholo predstavljali tretjo vejo oblasti (nad štirideset sodnikov na sto tisoč prebivalcev, kar je bilo največ v tedanji EZ). Mimo teh pa so sodili še računski, protikorupcijski in informacijski sodniki. Krona sodniške diktature so bili ustavni sodniki, nad katerimi je bilo le modro nebo.

Ustavnih sodnikov je bilo devet in ti so drugače od izraelskih sodnikov, ki so se vrstili drug za drugim, sodili in vladali vsi hkrati. Posel so si, čeprav je bilo to »hudo v Gospodovih očeh«, olajšali tako, da so si vnaprej postavili cilj, do katerega so se prebijali s pravniško latovščino. Oporečniki, ki so jih imeli občasno celo v lastnih vrstah, so godrnjali, da je način dela ustavnega sodišča rezultatsko sojenje. Ti očitki večine sodnikov niti malo niso motili, ker so se zavedali, da morajo ohranjati všečnost pri večinskem delu med seboj sprtih plemen v plemenski skupnosti.

Plemena so se povezovala v dve neenakopravni skupini, ki sta se imenovali: naši in nenaši. Naši so z vso skrbnostjo nadzirali delitve plena in dejavnost ustvarjanja in merjenja javnega mnenja ter skrbeli za srednjeročni propad države, ki je bila ustanovljena v nasprotju z njihovimi načrti, pričakovanji in okusom. Med našimi je bilo tudi precej prišlekov iz južnih balkanskih plemen.

Ustavni sodniki pacifisti in evtanazija armade

Zdi se neverjetno, pa vendar obstajajo zanesljivi zgodovinski dokazi o tem, da so pacifisti brez primere v tedanjem svetu. Razsodili so, da vojska ne sme braniti države pred vpadi barbarov. Začuda o pravici državljanov do evtanazije še niso razsojali v letih, ki so predmet raziskave. Evtanazijo brez njene privolitve pa so omogočili vojski, ki je z njihovimi sodbami umirala na obroke. Niso dovolili, da bi vojska dobila najnujnejšo opremo, s katero bi bila omogočena pomoč prebivalstvu ob morebitnih naravnih nesrečah. Slovenske vojake v tujini so prepuščali dodatnim nevarnostim in posmehu pripadnikov partnerskih vojska. Požvižgali so se na zaveze Slovenije do mednarodne skupnosti.

Nesmrtni očaki

Iz daljne zgodovine se lahko poučimo, da so Izraelove rodove pred sodniki vodili očaki. Morebitni raziskovalec slovenske zgodovine bo čez nekaj stoletij zelo težko razumel, da so na prelomu iz dvajsetega v enaindvajseto stoletje hkrati s sodniki iz ozadja vladali tudi očaki, ki začuda niso izumrli ob svojem času. Tudi če so umrli, so s spomeniki postali nesmrtni, še prej pa so veščino ugrabljanja oblasti predali svojim dedičem. Raziskovalec slovenske preteklosti bo naletel na težko uganko, ko bo v zgodovinskih virih našel podatke o tem, da je imela Slovenija tudi splošne volitve in parlament. Je bila njegova vloga zgolj politično preigravanje in privid demokracije?

Zgodovinar bo nedvoumno ugotovil, da so Slovenci, med njimi še zlasti očaki in sodniki, s sodržavljani, domovino in državo delali, kar je »hudo v Gospodovih očeh«. Enkratno zgodovinsko priložnost, ki se jim je ponudila, ko se je komunizem sesipal sam vase, so sicer izkoristili, ampak so jo kmalu tudi zapravili, ker so delali, kar je »hudo v Gospodovih očeh«.

Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj, ki je danes ogrožen, podprete z donacijo.

9 KOMENTARJI

 1. “Slovenijo vodijo sodniki in očaki”

  Operativni vodijo, s tem se strinjam. Sicer so pa hlapci okultnih samoimenovanih gospodarjev sveta. Isti hip, ko bodo začeli nekaj po svoje, so ukinjeni. Samo poglejte, kaj se je zgodilo s Trumpom.

 2. Poleg tega, da ustavno sodišče ni državotvorno glede normalne opremljenosti slovenske vojske in varnosti državljanov in slovenske države,
  ima negativen odnos do zdravja državljanov, saj je s svojo odločitvijo preprečilo, da bi lahko Slovenija nabavila transportno letalo in z njim zagotavljala zaščitna sredstva, zdravila in drugo nujno opremo državljanom v času epidemij in kriz.

  Zanimivo je, da ni nobenega problema, ko gre za enormen zneske nogometnega združenja EUEFA v Evropi v katerega prispeva tudi Sloevnija, problem pa je, ko gre za zagotavljanje temeljne pravice , to je pravice do zdravja in življenja.

  Ker nismo imeli transportnega letala, nas je to drago stalo lani pomladi, ko smo nujno rabili zaščitna sredstva.

 3. Vendar to pomeni zaton življenjske logike in naravnega reda in demokracije ter vzpon anarhije na različnih področjih življenja, kar ima pogubne posledice.

 4. Dragi, slovenskega naroda, bolje ljuctva, sin, g.Tomelj!
  Glejte, mislil sem nekaj napisati, pa sae mi ne da, zato kopiram zelo pomembno superdragoceno odkritje objavljeno nedavno v ČASNIKU:

  Esej ob stoletnici Velikega razkola: Slovenski prokomunisti so državni udar zasnovali že leta 1920
  30.12.2020 19:14 Piše: Žiga Stupica
  —————————————————————————————————————–

  Listinska argumentacija geneze totalnega udara med leti 1920 in 1945 kaže, da so prokomunisti vsaj že 7. aprila 1933 napravili načrt oziroma program s klavzulami totalnega in oboroženega udara ter masovnih hudodelstev zoper ta narod, vključno z izrecnimi klavzulami – “vreči z orožjem na tla” in “pobiti brez milosti”

  In glavni ideolog nista, ne Kardelj, ne Tito, pač pa neki Dragotin Gustinčič , ki ga nihče nikjer ne omenja !
  TO JE OČE NOVINARJA GUSTINČIČA, PRIMORCA !
  BERITE ZELO POČASI, PROSIM! KAKO JE SAM SAQTAN VSTOPIL V SLOVENIJO NA VELIKA VRATA !
  —————————————
  To se kaže v naslednjih strnjenih citatih iz dveh še danes tabúiziranih knjig, ki skoraj 90. let čakata na objavo, in sicer pod oznako arh. enote Arhiva RS: SI AS 1667 Gustinčič Dragotin:

  Prva skrivnostna knjiga je “Anin. Narodni problem Slovencev in Dr. Koroščeve punktacije”, datirana “M, 7.4.1933”. V njej se programsko načrtuje polastitve vse politične oblasti na svojem ozemlju takole: “[…] samo s trdim in doslednim bojem [dokler] slovensko delovno ljudstvo ne vrže […] SLS in vse ostale slovenske buržoazije z orožjem na tla […]”.

  Torej klavzula “vreči z orožjem na tla”.

  Druga, s prvo povezana skrivnostna knjiga v nemškem jeziku je “D.G. – Anin: Das nationale Problem der Slowenen”, datirana “Moskva; Ljubljana, 1933, 1993”. Za razliko od klavzule iz prve skrivnostne knjige gre tu za dovršnik nemške besedne zveze “gnadenlos bekämpft”. Prevod tega je osvetlil dr. Jurij Perovšek (v: Prispevki za novejšo zgodovino, 2010; Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941, 2012) takole:

  “[…] Slovenski komunisti ob tem ne smejo nikoli pozabiti, da […] je skrajno nenačelno misliti, da se moramo boriti le ‘proti politiki Slovenske ljudske stranke in ne tudi proti Cerkvi in katoliški veri’ […] Poleg boja proti SLS, ki danes nedvomno vodi 80 % slovenskega ljudstva, je Gustinčič opozoril tudi na liberalno unitaristično politiko, ki je vidna nosilka fašizma v Sloveniji, in jo je treba pobiti brez milosti.”

  Torej klavzula “pobiti brez milosti”.
  ———————————–
  G. Tomelj, vse kar se dogaja, se dogaja kot nadaljevanje, imamo pa nova imena stanskih potencialnih genocidnih morilcev. Mesec, Kordiš, Tomič, Trček in podobni. STERAT Z BAJONETI V MORJE -kdor bo ušel…

 5. Ne smemo pozabiti, da je temelj prava pravičnost.

  Skladno s slovensko ustavo je pravično:

  – da se obvaruje slovenska država in s tem tudi življenjski temelj slovenskega naroda in vaseh slovenskih državljanov
  – da se obvaruje zdravje in življenje slovenskih državljanov, ki je temeljna ustavna človekova pravica.

 6. Ustavno sodišče, nad katerim je samo še modro nebo (Boga smo tako že izbrisali), je bila doslej institucija, v katero smo doslej vsaj kolikor toliko zaupali, se je z nekaterimi odločitvami v zadnjem času tako spridila, da je več kot očitno postala navadno levičarsko gnezdo. Zgubilo je tisto najvišje – spoštovanje.
  Dr. Jaklič in gospod Šorli ter morda še kdo, če ne bo prišlo do korenitega zasuka, v kar pa ni verjeti, iz protesta odstopite, da ohranite dobro ime.

 7. Moramo pruznati da je kar nekaj ustavnih sodnic službovalo v kabinetu bivšega predsednika Milana Kučana in da sedanja zasedba s Čeferinom nadaljuje to unikatno pot poosebljanja v obliki emitacije vlade kot je primer odprtja šol ( času vladnih ukrepov zaprtja) za posebne potrebe neke pedopsihiatrinje, ki pooseblja prigovor češ da umsko prizadeti otroci izgubljajo časovno pri pouku vsled prirojenih osebnostnih motenj, ustavno sodniki pa dobesedno peljali tej nestrokovni medijski izjavi.Taisto so nasedli ustavni pritožbi LEVICE z Luko Mesecem na čelu, češ da SV ne potrebuje posodobitve v smislu civilne zaščite izrednih razmer kot tudi opremi pri varovanju pred kibernetičnimi napadi, ne nazdnje živimo v
  čedalje bolj razburkanem svetu!?

 8. Jasno je samo po sebi in v sebi, da je US sprofilirano kot najmočnejše levuharsko rodje za zašito globoke paradržave in bo treba nekaj storiti.

  samo, da se uglasimo:
  Če bi bilo obrnjena situacija in bi bilo članstvo večinsko desno, karkoli to že pomeni, bi že zdavnaj imeli revolucijo s kockami in z ognjem (mečem) na ulicah!

Comments are closed.