“Mi, Sloveneti!”

40

venetiPred davnimi časi so za devetimi gorami in devetimi vodami živeli Sloveneti, takšno prisrčno pleme, ki se je morda imenovalo še Veneti in »Venetji«. Potem so v Evropo pridrveli Huni na konjih in »Venetji« so pred njimi na galejah pobegnili v Sredozemlje in se po stoletjih tavanja po oceanih ustalili v JV Aziji pod imenom »Vietnametji«. Koren »Vie« je pravzaprav beseda »Via« in pomeni pot ali smer, saj je bilo to ljudstvo ves čas na poti oziroma potovanju. Minilo pa je še nekaj stoletij preden so »Vietnametji« postali »Vietnamecji« in naposled »Vietnamci«, kot jih poznamo danes. In ker so bili Sloveneti tudi naši predniki (nekaj jih je baje ostalo v Evropi), so pravzaprav Vietnamci naši daljni sorodniki, vendar jim je riž zapotegnil oči in so zato videti tako zelo drugačni. V istem času so Stari Ogri iz mesta Lendava, ki se je nekoč verjetno imenovalo »Lendavon«, ustanovili svojo prvo kolonijo London, po čemer lahko z veliko verjetnostjo sklepamo, da so začetniki britanske državnosti pravzaprav stari Ogri oziroma Madjari (Madžari). Tudi Srbi se lahko pohvalijo s slovito preteklostjo svojih prednikov, saj naj bi pred nekaj tisočletji na območje današnje Nigerije z mačetami v rokah, pridrveli njihovi predniki Srboveneti oziroma Protosrbi in ustanovili veličastno mesto iz slame in blata po imenu Jebba. Po izpadu enega »b« je v sodobni srbščini nastala beseda »jeba« (to pomeni nekaj kar je težavno, nevzdržno, zakomplicirano), in bi lahko nakazovalo na izredno težke naselitvene razmere v Afriki, še zlasti zaradi suše in lakote, kar je zelo verjeten dokaz za to, da so imeli srbski predniki vsega zavidanja vredno imperialno zgodovino, saj bi se lahko njihova država raztezala vse od Baltika pa do srednje Afrike. Zares sijajno, samo še Mongoli jih prekašajo s svojimi osvajalskimi dosežki! Še bolj zanimiva se zdi etimologija imena jezera Titikaka. Tako naj bi ga baje domačini poimenovali zato, ker je tam Tito »kakal«, ko se je mudil na obisku pri svoji indijanski tovarišiji. Kaj je lahko še bolj očitno kot to?!

Bodimo vendar ponosni na to! In še bi lahko natvezli takšnih ali pa malo drugačnih zgodbic, vsem pa je skupno to, da pripadajo načinu razmišljanja, pri katerem se najprej »zakoliči« teorijo, potem pa se jo naknadno poskuša dokazati, pa naj bo z lepa ali pa z grda. Pri nas je najbolj znana teorija takšnega kova prav »venetska« oziroma »slovenetska«. Ker nekateri izmed nas ne vedo za kaj sploh gre, ne bi bilo napak napisati nekaj besed o njej: Še do nedavnega so Nemci za Slovane (Slovence) uporabljali poimenovanje »Windisch«. Tudi pri Madžarih srečamo podobno besedo, še zlasti za Prekmurce in Porabske Slovence – Vendi, zato so mnogi vse do 18. stoletja sklepali, da so Slovani pravzaprav potomci starih Venetov, ki naj bi poseljevali zlasti območja, ki so danes zahodno od Slovenije v Furlanski nižini, omenja pa se celo njihova naselitev drugod po Srednji Evropi. Razvoj zgodovine, arheologije in jezikoslovja, pa je že v 19. stoletju takšne trditve zavrgel, saj so se pojavila spoznanja, da je bilo v preteklosti ime »Veneti« uporabljano za različne indoevropske narode in so Nemci to poimenovanje preprosto prenesli na Slovane. Nekoč se je pojavljalo celo istovetenje Vandalov in Slovanov, četudi je danes znano, da so bili Vandali germansko ljudstvo, kar potrjuje uradna zgodovina. Zagovorniki venetske teorije pravijo, da so Veneti oziroma Sloveneti, ki naj bi bili naši predniki, živeli na današnjem slovenskem narodnem ozemlju že stoletja pred prihodom Rimljanov in naj bi tudi ustanovili kraljestvo Norik (uradna zgodovina govori o tem, da so bili Noričani Kelti), pozneje pa naj bi se državna tradicija »Slovenetov« nadaljevala s Karantanijo in dobila svojo končno obliko v neodvisni Sloveniji. Svoje trditve zagovorniki venetske teorije med drugim utemeljujejo na podlagi tablic s starodavnimi venetskimi napisi, ki jih poljubno razlagajo (in prevajajo) s pomočjo slovenščine.

Če metodologijo, ki se uporablja za dokazovanje (slo)venetske teorije in z njo »slovitosti« naših domnevnih venetskih prednikov, za boljšo ponazoritev prenesemo na področje biologije, bi to izgledalo nekako tako: nekemu kvazibiologu, ki proučuje metulje, bi se nenadoma utrnila sijajna zamisel: »Aha, metulji imajo krila, pa tudi netopirji imajo krila. Oboji tudi letijo. Vse to nedvomno dokazuje, da so metulji in netopirji »v žlahti«. Na podoben način tudi (slo)venetologi dokazujejo, da slovenščina izvira iz venetskega jezika, in da zato nismo neki Slovani, ki so na današnje poselitveno območje Slovencev naselili šele v 6. stoletju, ampak smo v teh krajih živeli že mnogo prej. Venetologi radi pozabljajo na jezikovna pravila in značilnosti, ki so jih desetletja in stoletja spoznavali mnogi jezikoslovci in zgolj na podlagi navideznih podobnosti in asociacij sklepajo, da gre za jezikovno sorodnost, potem pa po vsej Evropi ali pa celo izven nje iščejo izvorno slovanska krajevna imena in na tej podlagi sklepajo o razširjenosti Slovenskih prednikov. Tako bi lahko na podlagi imena Tutankamon sklepali, da gre za »tud en kamen« (morda celo tisti knežji iz Koroške), in da je bil pokojni faraon pravzaprav slovenetskega rodu. Tudi besedo »orangutan« lahko poljubno razčlenimo na »oreng nabutan« in na tej osnovi zgradimo celo teorijo, kako so domorodci pretepali uboge opice. Pa za primer vzemimo neki venetski napis, kot ga je prebral Matej Bor in približal sodobni slovenščini: »V tej čutari je zdrah sto!«. Strokovna javnost opozarja na izredno površno, poljubno branje tega starega venetskega zapisa, pri vsem pa najbolj bode v oči beseda »sto«, saj je ta števnik značilen za satemsko vejo indoevropskih jezikov, v katere spadajo med drugim tudi slovanski in baltski jeziki. Tako Slovenci, Poljaki, Rusi itd. uporabljamo besedo »sto«, Litvanci pa »šimtas«. Na drugi strani so kentumski jeziki, ki za števnik sto uporabljajo drugačne oblike, kot npr. latinščina (centum), nemščina (hundert), francoščina (cent).

Ker je do današnjih dni ostalo le nekaj sto kratkih venetskih napisov, je težko narediti podroben vpogled v ta izumrli jezik, a med jezikoslovci prevladuje mnenje, da je bil soroden italskim jezikom in latinščini. In ker latinščina spada h kentumski jezikovni veji indoevropskih jezikov, se ta števnik »sto« ne zdi ravno na mestu, in četudi ta beseda tam zares obstaja, ima verjetno drugačen pomen. Poleg tega nekateri tuji jezikoslovci to, kar je Matej Bor prebral kot »zdrah sto«, berejo kot »fagsto«. Omenjeni slovenski venetolog se je očitno požvižgal na uradno znanost in »modeliral« neko svojo »teorijo«, ne da bi znanstveno dokazal napačnost že uveljavljene. Edino kar zanj šteje je neka navidezna podobnost, na podlagi katere sklepa na jezikovno sorodnost in stare tekste poljubno prevaja v nekakšno dokaj zmedeno sodobno »slovenetščino«. Takšna »venetracija« brez pristne »znanstvene erekcije« ne bo obrodila sadov. Na žalost. Slovenski »venetologi« pa niso edini, ki si prisvajajo Venete. Podobno teorijo je najti na Finskem pri gospodu Andresu Pääbu. Menim, da bi pri večini ljudi te vrste navedba vzbudila sum o pravilnosti določene metodologije za dokazovanje sorodnosti dveh jezikov. A kot se zdi to najbolj zagrizenih (slo)venetologov ne »zabremza«, saj je pri njih zaznati razmišljanje v slogu »z glavo skozi beton«. Oni so čvrsti, kleni in neomajni kot prava slovenska lipa, ki jo razkolje strela, pa še kar vegetira. Pri nas imamo vsaj tri takšne »mušketirje«, ki so od sredine 80. let obnovili in zagrizeno branili svoje okope »znanstvenega« venetskega raziskovanja. Ob tem se pojavlja vprašanje, zakaj je nekdo pripravljen tako goreče braniti nekaj, kar so znanstveni krogi na podlagi tehtnih dokazov zavrnili že v 19. stoletju in večinoma zavračajo tudi danes. Pri (slo)venetologih je opaziti razmišljanje, da je teorija o naselitvi slovenskih prednikov v vzhodne Alpe v 6. stoletju le plod nemških imperialističnih teženj iz 19. stoletja in naj bi baje potrjevala drugorazrednost Slovanov. Zakaj že?

Obenem čas drugega razcveta venetske teorije sovpada z obdobjem osamosvajanja Slovenije izpod »jugosocialističnega jarma«. To obdobje je pri mnogih Slovencih zagotovo ustvarjalo pravljična pričakovanja glede gospodarskega in političnega razvoja Slovenije. Obenem je to čas, ko so Slovenci začeli na novo iskati svojo identiteto znotraj evropskega konteksta. Jugoslavija in socializem sta jim prinesla razočaranje. Kulturne razlike med posameznimi narodi so postajale nevzdržne zaradi naraščajočega nacionalizma. Interesi posameznih jugoslovanskih narodov so se krepili hkrati s porastom njihove samozavesti (tudi slovenske). In tako je v Slovencih dozorela zavest, da so sposobni stati na lastnih nogah in da niso zgolj neko »balkansko pleme«, marveč imajo svojo identiteto in lastno zgodovino. Razvil se je tudi odpor do vsega »južnjaškega« in celo ideje, da smo Slovenci zahodni in ne južni Slovani. Vse lepo in prav, vendar če to »zahodnoslovanskost« poskušamo zasnovati na jezikovnih temeljih lahko nastane težava. Tudi glede tega so si jezikoslovci po večini enotni, namreč da je slovenščina južnoslovanski jezik. Kot primer lahko navedemo glasovno pravilo »metateza likvid« o kateri obstaja dovolj strokovne literature. Bistveno pri njej je to, da so bili v slovenščini, hrvaščini in srbščini zaznani določeni glasovni procesi, ki so bili v teh jezikih enaki, v vzhodnih in zahodnih slovanskih jezikih pa drugačni. Ob vseh hitrih družbenih procesih in sanjskih pričakovanjih je nekaterim domišljija poletela kar malce previsoko vse tja do ozvezdja Orion. Obstaja pa še en pomemben vidik, ki bi lahko še bolj osvetlil razlog za njen uspeh in to celo v slovenskih akademskih krogih: če pogledamo življenjepise treh najpomembnejših sodobnih zagovornikov te teorije, torej Ivana Tomažiča, Mateja Bora in Jožka Šavlija ugotovimo, da so vsi trije po rodu Primorci in da so se na Primorskem rodili v viharnih časih, ko so tamkajšnji Slovenci zelo trpeli zaradi italijanskega nacionalizma, zato se zdi povsem razumljivo, da je venetsko seme ponovno vzklilo prav na Primorskem, kjer se je svoj čas italijanski fašizem kot kakšen pav ošabno bahal z dediščino Rimskega cesarstva in rimske kulture, Slovence pa razglašal za Sciave (ta zmerljivka je v Trstu prisotna še dandanes) in barbare iz ruskih močvirij brez lastne kulture. Tako so se tudi med Slovenci pojavile težnje, da ne bi sprejeli svoje zgodovine takšne, kot je bila, temveč bi na silo iskali svoje korenine »pri faraonih v Egiptu«, kar je v času rezanja vezi z Beogradom še toliko bolj zaživelo in vzcvetelo. Ta klavrni cvet je potemtakem morda bolj posledica nezaceljenih srčnih ran nekega konkretnega naroda kot pa plod razumske presoje in utemeljevanja.

Slovenci smo genetsko potomci najrazličnejših ljudstev in narodov, v jezikovnem smislu pa še vedno drži teorija, da so bili naši predniki Praslovani, ki so prišli na to območje iz evropskega Vzhoda v 6. stoletju. Tako pač je in kdor trdi drugače, naj to utemelji, vendar ne samo na podlagi nekih za lase privlečenih primerjav v slogu ʾTutankamon pomeni »tud en kamen«͗, ali pa tistem gospoda Mirka Škibina, ki je v zaključku svoje knjige z naslovom »Veneti so bili Sloveni in Sloventji« dobil nenadno razsvetljenje, navdih, nekakšno svojo »eureko«, da so Rim ustanovili Slovani oziroma Stari Sloveni, ker se naj bi Rim v etruščanščini imenoval Ruma, kar naj bi pomenilo rumen, to pa se ujema s tem, da je Tibera (reka, ki teče skozi Rim) rumena zaradi blata, ki ga nosi s seboj. Tako naj bi šlo za naselje »Rum(en)a« oziroma kraj ob Rumeni reki. Lepo, lepo, aplavz, ni kaj dodati. Jaz si tudi želim, da bi Slovenci zgradili ne le Rim, marveč tudi piramide in Babilonski stolp, a se bojim, da je gospod Škibin zgrešil kontinent, ko išče Rumeno reko v Evropi, ker je ta baje še vedno na Kitajskem. Vsaj tako se govori …

40 KOMENTARJI

 1. Prav nobena človeška zgodovina-naj bo svetovna,rodovna,narodna,družinska ali celo zgolj osebna ni identična z resnico-pa naj jo razširjajo znanstveniki ali amaterji,precizni raziskovalci ali kozeristi.Še najbliže resnici so večni pozorni iskalci in učenci,ki se vedno zavedajo svoje omejenosti

  • ??? Ne razumem.
   Čim pozorni iskalec postane precizni znanstvenik, se začne oddaljevati od resnice??? Zakaj pozorni iskalec ne more biti precizni znanstvenik???

   Mogoče še enkrat oblikovati misel???

 2. Tisti, ki dokazujejo, da smo Slovenci staroselci to trdijo na podlagi dokazov: zgodovinskih zapisih, arheoloških najdbah, DNK…

  Tisti, ki pa trdijo, da smo prišli sem v 6. stoletju, pa za to verzijo ne predložijo dokazov.

 3. Ne vem, zakaj je treba takesti porogljivo in zaničljivosti.

  Dejstvo je sicer, da Slovenci govorimo slovanski jezik. Da so (staro)slovanski predniki, ki so se na te prostore priseljevali v drugi polovici 1. tisočletja, tu v jezikovnem smislu prevladali.

  Dejstvo je pa tudi, da niso prišli v prazen prostor. Da so tu bili že prej prebivalci in dokaj visoko razvite kulture. Neslovanski prebivalci in neslovanske kulture. Noricum je zgodovinsko-kulturno dejstvo in to zelo pomembno. Halstattska kultura je zelo pomembno dejstvo.
  Zelo mešano prebivalstvo, keltsko, venetsko, ilirsko, langobardsko. In pa seveda roamnska komponenta antičnega Rima. Zelo pomembna tudi v naših krajih, vsepovsod je polno imenitnih arheoloških dokazov.

  In to ni enostavno vse zginilo, ko so prišli Slovani. Tudi Slovani so veliko prevzeli od tu prej obstoječih ljudi in kultur. Krščansko vero med drugim. Pa ne samo to. Tudi v jeziku se to zelo pozna. Tistemu, ki želi videti. Tistemu, ki recimo opaža podobne in celo iste naravno-krajevne oznake kot jih imamo na Slovenskem recimo v Pustertalu, ladinskem delu Dolomitov, pa proti Tirolskem in Engadinu. Torej v povsem neslovanskem svetu.

  Torej: četudi je naš jezik predominantno slovanski, nismo izključno potomci Slovanov. Niti približno ne. Ne po krvi, ne po kulturi. Ne vem torej, zakaj bi se bilo dobro norčevati se iz drugih virov, celo bolj avtohtonih virov lastne identitete. S tem samo povsem brez pametne potrebe pljuvamo sebi v skledo.

  ps. Ampak takšnega pljuvanja so nas Slovence očitno dobro navadili. Zdresirali. Celo v svoji nacionalni himni ne znamo za razliko od mojem vedenju vseh zrelih narodov slaviti, občudovati in se veseliti lastne domovine, ampak nam je vsiljen po volji čebinskih aziatskih revolucionarjev na internacionalizem obrezana in invalidizirana Prešernova Zdravljica.

  Boljševiški dril skratka, katerega izkrivljene vsebine žal večina niti ne opazi več.

  • Povsem napačen sklep!
   Boljševiški (komunistični) dril se kaže kvečjemu v teh super teorijah, ki jim je edini namen porušiti to kar je znano in s tem spodrezati korenine in identiteto.
   Namreč ravno neznanstvenost teh novih teorij je dovolj za rušenje obstoječih, a premalo za karkoli novega.
   To je boljševiški dril!
   Porogljivost in zaničljivost pa v tem članku nikjer ne sega izven akademskega nivoja in tvoj očitek zato ni na mestu.
   Ne nazadnje sam priznavaš naš slovanski izvor. Nikjer avtor ne trdi, da prej ni bilo nič. Avtor se samo smeji ideji, da smo Slovenci zgradili Rim.

   • Kaj pa je drugega kot boljševistični dril, da so nam vsilili himno, kakršno imamo. Dejstvo, da je 7. kitica Zdravljice prvič pojavi kot njihova zahteva na čebinskem kongresu 1937. In mi to brez premisleka aklamativno vzamemo za svoje po zlomu komunizma in vspostavitvi svoje države- 🙁

    Vsa čast primorskemu glasbeniku in duhovniku Premrlu, ampak to ni ne dovolj himnično, ne dovolj muzikalno posrečeno. Potem pa povsem okleščena sicer odlična Prešernova Zdravljica na kitico, ki edina zamolči domovino in rod. Pa kje še obstaja taka himna?! 🙁

    Ne da bi po glasbeni inventivnosti pričakoval ravno marseljezo, ali God save the Queen, ali Haydnovo staroavstrijsko in danes nemško. Že hrvaška Lijepa naša je povsem druga zgodba. Vsaka deželna himna bližnjih držav je bolj himnična od slovenske nacionalne! 🙁

    Za predstavitev- deželna himna Koroške:

    https://www.youtube.com/watch?v=kD1Z05GCMvA

    deželna himna Bavarske:

    https://www.youtube.com/watch?v=97JvSWERiuk

    Če to ni povsem druga klasa.

    • Ono verzijo bavarske himne sem predstavil zaradi besedila. Sicer mi najljubša tale ( od 0:35 dalje):

     https://www.youtube.com/watch?v=WnZyvKQgNYI

     Otroški zbor in trobilni orkester v Munchnu ob prvem obisku njihove bivšega škofa in kardinala Ratzingerja, zdaj svežega papeža Benedikta. V prvi vrsti predano pojejo tudi deželni glavar Stoiber z ženo, kanclerka Angela Merkel ( bavarsko himno!) itd.

     Čedni blond otroci, dekleta s pletenimi kitami, navdušeno pojoč o nebu bele in modre barve nad Bavarsko in o Bogu in z zastavami prav takih odtenkov. Lepo in svečano!

    • Govoril si o članku, ne o himni. Kam si zdaj prestavil temo? Ne sledim.
     Jaz pa že “na oko” vidim našo sorodnost s Slovaki. Ampak, nihče tega noče raziskati. Ker, seveda je ne bo noben slovenec zlepa priznal. Grozna misel.
     Mazzini lepo zadane v prejšnjem članku o naši narcisoidnosti. Da bi bili v sorodu s Slovaki, joj, prejoj.
     Zdaj bi radi bili utemeljitelji starega Rima…
     Ali vsaj predniki Avstrijcev, kot bi rekel svitase. Vsaj to.
     Zato ostajam pri slovanih, dokler ni kake druge resne teorije.
     Res da menda ni posebnih dokazov o preseljevanju, toda, če so prvi zapisi brižinski spomeniki, potem je razumno sklepati, da smo kot narod lahko starejši kakih 100 ali 200 let, ne pa 1000 in več.
     Morali bi biti totalni divjaki, da več kot 1000 let življenja na teh prostorih ne bi zapustili nobenih zapisov.
     Medtem pa je precej zapisov iz rimskega obdobja in noben ne kaže da bi bili slovenski.
     Ideja o venetih kot ustanoviteljih Rima, celo če je resnična, nima s Slovenci nič.

     • Kdo neki pa trdi, da bi naši predniki ustanovili Rim? Ob Romanih so tam predvsem pomembni Etruski. Tudi ne zanikam slovanstva; verjamem pa, da ni samo slovanstvo.

     • … da so Rim ustanovili Slovani oziroma Stari Sloveni, ker se naj bi Rim v etruščanščini imenoval Ruma,
      ============
      Tako avtor članka, pa tudi logično bi bilo, če gre za Venete. Res pa je, da me ne zanimajo posebno te teorije in ne poznam podrobnosti.

  • Pa, človek Božji, daj povej in utemelji od kod so prišli
   ti tvoji Slovani, ki bi naj bili Slovenci?Prosim, zares, odgovori na vprašanje.

   • Takrat ni bilo župnikov, ki bi pisali kronike. Za odgovor na to vprašanje je treba slediti nazaj jeziku in kulturi.

    • Predvsem arheološkim in pisnim virom. Tudi primerjalnim jezikoslovnim analizam. In končno biokemičnim metodam, kot so DNA analize.

 4. Pa še nekaj: Ali znajo zgodovinske zapise in arheološke najdbe in DNK brati samo zgodovinarji in arheologi ali še kdo na tem svetu?!

  Ali nismo tisti, ki to znamo brati, dolžni opozoriti, da to, kar nam nekdo politično vsiljuje, ni resnica?!

 5. Določena politika je vedno bila na stališču:

  Pustite ta vprašanja zgodovinarjem! In kaj je bilo potem?

  Zgodovinarji so napisali tako kot je to naročila politika.

  Takšno početje so priznali sami zgodovinarji. O tem je bil članek in razgovor z emnintnim zgodovinarjem o Sloevncih tudi v Nedeljskem dnevniku. Seveda z vidika, da je takšno početje samoumevno.

 6. Iz tega izhaja, da se še vedno izogibamo sonaravnemu odnosu do našega bivanja v prelepi Sloveniji in jo ne spoštujemo.

  Podobni smo tistim mladim muslimanom, ki zapuščajo Sirijo, njihov dom in domovino, namesto, da bi ji pomagali, ko jih rabi in jo obvarovali.

 7. Pokorno javljam, da sem sprva razumel, da je spis tragiparodija, pripravljena za naslednjega Pusta ali nekaj takega.
  Potem pa sem videl, da se bizgec zajebava na mrtvo.
  Uvidel sem hudo zbadanje in žaljenje mnogih raziskovalcev, ki se leta in leta trudijo in delajo, garajo, da bi se prebili do korenin naših korenin in poiskusili sestaviti sestavljanko slovenstva zato, da bo naša identiteta segala, ne samo do morilskih boljševiških Kajnov in njihovega peklensko krvavega vzpona 1941-1991, ampak skozi stoletja nazaj čez Dalmatina, Trubarja, Valvazorja do Karantancev, Noričanov, do dokumentov rimljanskega zgodovinopisca Strabona, ki potrjujejo naša bivanja tukaj pred Rimljansko ero, itd, itd, da tujih zgodovinopiscev, kot je Jurij Venelin, Madžar/Rus s svojo zgodovino Slovencev in SLOVENOV- ne Slovanov…

  Očitno je potrebno dojeti, kaj Mezeg-Mozegg ali, skrajšano balkanistično, sodobno: Mazga, v svojem drekabrbstvu hoče povedati, zato bom še enkrat prebral to zgodljano godljo jutri ob svitu dneva, da izluščim še kaj, da bi razumel tudi Časnik, kaj je hotel sporočiti nam z objavo te porkarije.

  • Frančišek

   V poduk tebi in podobno mislečim zagovornikom slovenetske teorije smo samo prijazno želeli oznaniti, da imate manjvrednostni kompleks.

   Pa zbogom.

   • Pokorno javljam, da sem dve minuti tuhtal, kaj naj ti zabijem nazaj! Pri tvojem nabijaškem cinizmu zavračanja in pljuvarije namesto soočanja in učenja, ni potrebe zagovarjati kaj si želel povedati.Kaj si povedal, je povedano in vsakdo razume svoje in jaz sem jasno napisal kaj to je.
    Nikjer nisem nabil, da se tepem za Venetologijo, ne prebavim tvojih nabojniških sarkazmov izničevanja in ne dosti drugega.

    Glede na tvojo reakcijo-zelo je povedna!

    Tvoj namen je, torej, poduk!
    Torej, ne poduk o temi sami.
    Amapak sam potjuješ mojo kritiko tvojega nabijaštva: “Da drugače mislečim, drugače spoznanim, ne napumpanim, raziskovalnim in ukaželjnim veseljakom nabiješ roge in na fano med rogovi napišeš “MANJVREDNOSTNI KOMPLEKSARJI”.
    Ukaželjnim veseljakom, ki raziskujejo/mo lastnih korenin mikrokozmos Božjega dela, ki smo tudi borci za identiteto nacije Slovencev, dodaš svojemu podpisu še superprepotrdilo kaj si s svojim pisanjem sploh hotel doseči. Zdaj vemo.

    Škoda pa bo, če boš Časnik še kdaj našponal, da ti
    podobno žleht blojenje še objavi.
    Častiti, p.Tomažič in Matej Bor se lahko samo nasmihata taki borbenoskaluženi umnosti.

 8. Zanimivo je res, kako se nekateri vazalno trudijo, da ne bi Slovenci začeli razmišljati s svojo glavo.

 9. DOKAZI NAM POTRJUJEJO, DA SMO SLOVENCI STAROSELCI

  Naj navedem le nekaj dokazov o naši Venetski zgodovini:

  Arheološki in drugi zgodovinski dokazi in naša neprekinjena krvna dedna veriga, nam dokazuje, da smo Slovenci na današnjem slovenskem ozemlju staroselci.
  In ne le na tem ozemlju, ampak tudi na ozemlju Avstrije, Bavarske, večjega dela Švice, Istre, Benečije, Furlanije, alpskega dela Italije in padske nižine vse do Benetk , po mneju nekaterih Dalmacije, Hrvatskega Zagorja z Zagrebom in Slavonijo.
  Pretežni del Slovenije je spadal pod Norik ( noriški Veneti), ki je imel državno tvorbo in iz katerega je pozneje nastala rimska provinca z enakim imenom. Okoli leta 700 pa Karantanija, ki je obstajala cca 300 let, potem pa prešla v kneževino, oziroma več kneževin ( Koroška kneževina , kneževina Karniola, to je Kranjska).

  Naši predniki so se nekoč imenovali Veneti ali Slaveni. Tisti, ki so živeli v Karnioli pa so jih imenovali tudi Kranjci.
  ,

  Da smo Slovenci evropski staroselci pomeni, da se nismo naselili na tem ozemlju šele v 6. stoletju našega štetja, ampak znatno pred našim štetjem.

  Vendar, naša uradna zgodovina o tem molči in še naprej uči v šolah, da smo se tu naselili v 6. stoletju našega štetja, pa čeprav o tem ni arheoloških oziroma zgodovinskih dokazov.

  Do leta 1920 je bilo za naše in tuje zgodovinarje nesporno, da smo Slovenci staroselci, potem pa se je po nareku iz Beograda, zgodovina spremenila. Čeprav imamo že 25 let samostojno državo, se še zmeraj uradno oklepamo vsiljene slovenske zgodovine, arheološke dokaze o svoji stari evropski zgodovini pa ignoriramo.

  Šele v 19. stoletju se je na izumila beseda Slovani, ki jo pred tem še ni bilo-, ker smo se imenovali Veneti, Krajnci, Sloveni. V času Rimljanov Imeli smo samostojno provinco imenovano Carnia oziroma Carniola, ki je bila tudi sestavni del Karantanije, pozneje pa kneževina.

  Veneti so živeli na tem ozemlju že več tisoč let pred našim štetjem.

  Zapisi iz obdobja Rimljanov, večkrat omenjajo Venete. Navajajo tudi, da so Rimljani vodili z Veneti tri vojne.

  Venete po ozemlju delimo na Noriške ( ozemlje Gorenjske oziroma Kranjske, Koroške in del Štajerske) , Rezijske ( ozemlje Tirolske in Švice), Jadranske ( Primorska,Istra, Benečija, Furlanija vse do Benetk in reke Pad ter severna gorata Italija), in Panonska, Sedanje slovensko ozemlje je spadalo pretežno pod Norik.

  Poglejmo, nekaj arheoloških dokazov o tem, da smo Slovenci staroselci:

  – Zgodovinski zapis Fredegarija Chronicona iz leta 623, v katerem opisuje Samovo karantansko kraljevo državo, pri tem pa njene prebivalce imenuje Venete . Prav tako v svojem zapisu iz leta 631 opisuje, da so Veneti premagali Franke. *1.) Ivan Tomažič, Jožko Šavli, Matej Bor: Veneti, Ljubljana 1990
  – O Venetih pišejo tuji zgodovinarji: Helmut Schrocke, Frederik Veliki, H.G. Wels, W. Steller, J.G. Herder, Jurij V
  – Enelin

  Po letu 1920 zamolčani in spregledani arheološki drugi zgodovinski dokazi, potrjujejo naslednja dejstva:

  – naši slovenski predniki, niso živeli le na sedanjem slovenskem ozemlju, ampak tudi Po območjih so bili razdeljeni na Noriške, rezijske, primorske Venete na teh ozemljih so bili naseljeni že več tisoč let pred našim štetjem
  – imenovali so se
  – imeli so svojo urejeno državno ureditev s svojim denarjem, pisavo in ustanovami

  – svojo pisavo so razširili izven svojega ozemlja na druge narode

  – pisni in pogovorni jezik Venetov je bil slovenski, kar potrjujejo enake in podobne besede kot v sedanjem slovenskem jeziku, ki se je v dva tisoč letnem razvoju, logično, spreminjal

  – slovenske prednike so najbolj prizadele tri večletne vojne z Rimljani. Po pisnem poročilu rimskega visokega častnika, je v zadnji vojni, ki potekala v letih 6 do 9 našega štetja, sodelovalo 800.000 slovenskih vojakov, ki so skorajda porazili Rimljane. Določeno avtonomijo je za časa Rimljanov imela le Cariola, torej Krajnska ( imela je status rimske province), ki je zaradi tega uspela najbolj ohraniti slovenstvo.

  – krščanstvo so naši predniki prevzeli že v 4. stoletju in ne šele v 8. stoletju kot nas uči uradna zgodovina. Nelogično je, da bi bili Nemci prej pokristjanjeni kot Slovenci, ki so živeli mnogo bližje Rima, od koder se je širilo krščanstvo na sever. To dokazujejo naslednji zgodovinski viri:

  Naša uradna zgodovina nas uči, da so se naši slovenski predniki pojavili šele v 19. stoletju. Neverjetno! Kje pa so bili prej? Na Marsu? Kaj pa naša neprekinjena krvna dedna veriga, ki sega na našem ozemlju v čas Karniole, Karantanije?

  Zakaj nas naši uradni zgodovinarji neutemeljeno posiljujejo in samouničujejo, da v Karnioli in Karantaniji niso živeli naši slovenski predniki, ampak posplošijo, da so billi to slovanski predniki.?! Pri tem zavestno spregledajo krvno dedno verigo, slovensko pisavo, jezik imena krajev, gora, rek, arheološke dokaze…Kako skregano z življenjsko logiko! In takšno zgodovinopisje se je pojavilo šele v 20. stoletju po nareku Beograda in mi ga nekritično sprejemamo. Očitno zato, da Slovenci ne bi mogli govoriti o naši svetli in vzgledni zgodovini. In da ne bi imeli zdrave samozavesti.
  Kdaj bomo podrli ta lažni zgodovinski zid, ki nam preprečuje, da bi se zavedali svojih korenin, iz katerih črpamo življenjsko in razvojno moč?!

  • Drugače civilizirani Evropejci štejejo leta po Kristusu, ali tudi latinsko AD ( Anno Domini). Pri nas bi pa kar še ” pred našim štetjem, po …” in podoben komunistični novo(staro)rek.

  • Vsekakor je Beograd uspel. Slovenci (vsaj nekateri) so sprejeli mušter teorije Velike Srbije Od Varne do Beljaka, tako da si lahko svojo ljubo malo Slovenijo zamišljajo kot Veliko: od Zagreba do Milana, ali celo do Rima-Rume, če se apetit poveča.

   živela Slovenetija!

  • Odlično, g.Svitase! Sedi. Deset z zvezdico.
   Nisem pa vedel, da so vojne z Rimljani bile tri in nisem še zasledil števila 800.000vojakov.Dobro vedeti. Torej veš tudi kje je bil najverjetnejši Japodski Metullum?

   Al vprašamo Repeta?

 10. Mzee Mika: “Za preselitveno teorijo ni resnih dokazov. Avtor ni prav nič kredibilnejši od venetologov, ki jih zasmehuje.”

  Hvala vam, gospa Mika. Vseeno pa bi bilo dobro, če bi navedli kakšno raziskavo, ki potrjuje vaše in ne samo vaše razmišljanje.

 11. Se strinjam If. Moj komentar bi bil še bolj argumentiran, če bi imel pri roki vso gradivo, pa sem ga posodil.

  • A si, g.Svitase, bral knjigo o Čupi, o unikatnem slovenskem (ne bom uporabil “slovanske” -te češke skrpucanke)plovilu, deblaku : o ČUPI, ki nosi isto ime na slovenski obali,( Barkovljah imajo še eno v muzeju) in na daljnem Baltiku ?

 12. Treba pa je priznati, da zadnje čase tudi Beograd spreminja svojo teorijo, saj že močno zastopana verzija, da so tudi Srbi evropski staroselci, pri čemer se sklicuje na Lužiške Srbe.

  • Ma, kdu, mona,je pa zdaj spet začel trobit, da so Lužiški Srbi – Srbi? A se komu spet kolesca prestavljajo ali kaj? Ni treba debelih knjig-odprite že Wikipedio ali pa berite njihov jezik, poslušajte njihov govor, glejte njihovo narodno nošo, običaje in ni treba nobenega strokovnjaka, da vam bo kresnilo, vsaj upam.Pokorno javljam, da je najbolj narobe to, da so nas učili narobe in , da naprej narobe uče našo deco in vnuke. Se bo pa kmalu spremenilo, recimo v desetih letih, če ne prej.Stavimo?

Comments are closed.