Mazej Kukovičeva za pomoč v poplavah prizadetim

0

V ponedeljek je bil evropski dan varstva osebnih podatkov. Ob tej priložnosti je Evropska komisija spomnila na pred enim letom predstavljeno temeljito reformo predpisov EU o varstvu podatkov iz leta 1995, s katero želi okrepiti pravice spletne zasebnosti in spodbuditi evropsko digitalno gospodarstvo. Tehnološki napredek in globalizacija sta temeljito spremenila način zbiranja naših podatkov, dostopa do njih in njihove uporabe. Poleg tega je 27 držav članic EU predpise iz leta 1995 v nacionalno zakonodajo preneslo različno, posledica tega so razlike pri izvrševanju. Enoten predpis bo odpravil trenutno razdrobljenost in draga upravna bremena, zaradi česar bodo podjetja prihranila približno 2,3 milijarde evrov letno.

V ponedeljek je Evropska komisija razglasila zmagovalca natečaja na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij, vrednega več milijard evrov. Zmagovalni pobudi o grafenu in človeških možganih bosta prejeli vsaka po milijardo evrov, od tega do 54 milijonov evrov iz delovnega programa Evropske komisije za informacijske in komunikacijske tehnologije za leto 2013, nadaljnja sredstva pa bodo zagotovili naslednji okvirni programi EU za raziskave, zasebni partnerji, vključno z univerzami, države članice in gospodarski sektorji. S temi sredstvi naj bi deset let zagotavljali vrhunske znanstvene rezultate na stičišču znanosti in tehnologije. Vsaka od pobud vključuje raziskovalce iz vsaj 15 držav članic EU in skupno skoraj 200 raziskovalnih inštitutov. Pobudo o grafenu vodi profesor Jari Kinaret z univerze Chalmers na Švedskem in bo namenjena raziskovanju in izkoriščanju edinstvenih lastnosti tega revolucionarnega materiala na osnovi ogljika. Grafen ima namreč izjemno kombinacijo fizikalnih in kemijskih lastnosti: gre za izredno tanek material, ki prevaja električni tok veliko bolje od bakra, je 100 do 300-krat močnejši od jekla in ima edinstvene optične lastnosti. Ta snov naj bi postala čudežni material 21. stoletja, predvidena je na primer nadomestitev silicija z grafenom v izdelkih informacijske in komunikacijske tehnologije. V okviru projekta o človeških možganih pa bo ustanovljeno največje eksperimentalno središče na svetu za razvoj najpodrobnejšega modela možganov. S tem modelom bo mogoče raziskati delovanje človeških možganov in posledično razviti prilagojeno zdravljenje za nevrološke in njim sorodne bolezni.

V torek je v Bruslju potekala konferenca na visoki ravni, namenjena razpravi o tem, kako okrepiti evropska orodja za preprečevanje nasilnega ekstremizma. Konferenca je temeljila  i na delu, ki so ga strokovnjaki in drugi izvajalci opravili v okviru mreže za ozaveščanje o radikalizaciji (RAN), ki jo je leta 2011 ustanovila komisarka EU za notranje zadeve Cecilia Malmström. Na konferenci so srečali delavci na terenu, ministri, akademiki in lokalni organi ter si skupaj prizadevali, da bi boj proti ekstremizmu dvignili na novo raven. Politični predlogi vključujejo usposabljanje lokalne policije za prepoznavanje znakov radikalizacije do nasilnega ekstremizma ter zagotavljanje programov za deradikalizacijo oziroma programov, ki bi člane ekstremističnih skupin spodbujali k zapuščanju takšnih skupin in jim pri tem pomagali. Predlogi, o katerih se je razpravljalo na konferenci, vključujejo tudi pomoč žrtvam terorizma, ki svoje zgodbe delijo z javnostjo, kar je močno orodje za preprečevanje; vključitev nekdanjih ekstremistov za spodbijanje propagande nasilnih ekstremistov in uporabo virov podjetij za odnose z javnostjo in filmske industrije za ustvarjanje protipropagande ter pomoč pri objavljanju učinkovitih alternativnih sporočil na spletu.

V etiopijski prestolnici Adis Abebi je v torek potekala mednarodna donatorska konferenca o Maliju pod pokroviteljstvom Afriške unije. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs, ki je na konferenci zastopal Evropsko unijo, je potrdil, da bo Evropska unija prispevala 50 milijonov evrov za podporo mednarodni podporni misiji v Maliju pod afriškim vodstvom (AFISMA). Finančna pomoč EU bo dodeljena v okviru mirovne pomoči za Afriko (African Peace Facility), ki je namenjena podpori mirovnih operacij, ki jih izvajajo Afriška unija in afriške regionalne organizacije. Sredstva se lahko uporabijo za kritje nevojaških izdatkov, kot so na primer stroški zdravstvene oskrbe, dnevnic in prevoza vojaških enot na terenu. Vzporedno s tem Evropska unija pripravlja nove programe za pomoč civilnemu prebivalstvu, ki ga je hudo prizadela kriza v Maliju, in podporo malijski vladi pri prizadevanjih za čim hitrejšo ponovno vzpostavitev demokratičnih razmer.

Evropska komisija je v sredo objavila celovit paket ukrepov za doseganje boljše kakovosti in več izbire pri železniških storitvah v Evropi (t.i. četrti železniški paket). Železnice so pomemben del prevoza v EU. Vendar kljub temu številni evropski železniški trgi trenutno stagnirajo ali upadajo. Komisija na podlagi teh dejstev predlaga daljnosežne ukrepe za spodbujanje inovacij na področju železnic v EU, in sicer prek odpiranja domačih trgov potniškega prometa EU za konkurenco ter s korenitimi tehničnimi in strukturnimi reformami. Predlogi se osredotočajo na štiri ključna področja. Na področju standardov in odobritev bo Evropska železniška agencija postala osrednji organ za izdajanje dovoljenj za dajanje železniških vozil na trg po vsej EU in izdajanje varnostnih spričeval prevoznikom, ki bodo prav tako veljala po vsej EU. Nacionalni domači trgi za potniški promet ostajajo večinoma zaprti. Samo Švedska in Velika Britanija sta popolnoma odprla svoje trge, medtem ko so Nemčija, Avstrija, Italija, Češka in Nizozemska svoje trge odprle le delno. Izkušnje na teh odprtih trgih so pokazale izboljšave v kakovosti in dostopu do storitev, pri čemer je tudi zadovoljstvo potnikov vsako leto višje, poleg tega se je v desetih letih število potnikov v nekaterih primerih povečalo za več kot 50 % .Da bi spodbudila inovacije, učinkovitost in ugodnejše ponudbe, Komisija predlaga, naj se domači železniški potniški promet odpre ter od decembra 2019 omogoči vstop novim prevoznikom in storitvam. Podjetja bodo lahko domače storitve železniškega potniškega prometa ponujala po vsej EU, bodisi kot konkurenčne komercialne storitve bodisi prek sodelovanja na razpisih za javne storitve železniškega prometa.

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europol sta v četrtek objavila prvo skupno strateško analizo celotnega evropskega trga s prepovedanimi drogami. Poročilo o trgih z drogami v EU ugotavlja, da Evropa vstopa v novo obdobje pri ponudbi in povpraševanju po prepovedanih drogah, ki pomeni izziv sedanjim politikam in ukrepanju. Poročilo navaja, da je zlasti globalizacija pomembno gonilo sprememb, saj se zdaj za prevoz, skladiščenje in proizvodnjo uporablja več držav. Poleg tega ima velik vpliv tudi internet kot sredstvo za komuniciranje in kot spletni trg. Inovacije pa so poleg tega opazne tudi na področju proizvodnje, pri čemer je EU navedena kot ključni „vir strokovnega znanja in izkušenj“ za intenzivno gojenje konoplje, proizvodnjo sintetičnih drog in prikrivanje kokaina.

V Bruslju sta se ta teden sestala tudi zunanja ministra obeh držav Karl Erjavec in Vesna Pusič in povedala, da sta zelo blizu rešitvi. Ta naj bi bila potrjena v sredo prihodnji teden.

Evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič pa je na Delovni skupini za proračun in strukturno politiko Evropske ljudske stranke, predstavila predlog Resolucije Evropskega parlamenta – poplave v Sloveniji. Kukovičeva je povedala, da so zaradi novembrskih poplav “mnogi ostali brez strehe nad glavo in odrezani od sveta, predvsem na podeželju. Škoda za gospodarstvo je ogromna, predvsem za mala in srednja podjetja.” Vlada RS je že zaprosila za EU sredstva in Mazej Kukovičeva je pozvala, da se v duhu evropske solidarnosti hitro in učinkovito mobilizira sredstva Solidarnostnega sklada za Slovenijo.

Ta teden so bili na srečanjih v Bruslju tudi predstavniki nacionalnih parlamentov, več kot 100 iz celotne  Evropske unije. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Državnega zbora Republike Slovenije. Poleg predstavitve razmer po državah EU so poslanke in poslanci iz evropskega in nacionalnih parlamentov usklajevali dobre prakse reform na področju zaposlovanja, rasti in varčevanja.

Vira: Press and Communication – Cabinet of EPP Group in European Parliament

Foto:ec.europa.eu