Matej Tonin: Zakon o pokopu vseh žrtev pripravljen

32
Foto: Marko Jerina.
Foto: Marko Jerina.

Matej Tonin je poslanec Državnega zbora in vodja poslanske skupine. Naziv magister znanosti je pridobil na Fakulteti za družbene vede, nekaj časa je deloval tudi kot samostojni podjetnik. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah ponovno kandidira za poslanca Državnega zbora.

Na srečanju Civilne iniciative Prebudimo Slovenijo sta gostji gospa Ljudmila Novak in gospa Alenka Jeraj govorili o preseganju ideoloških delitev na leve in desne, o nujnem konstruktivnem sodelovanju parlamentarnih strank, saj je Slovenija po močnem stagniranju v zadnjih šestih letih v izredno kritični situaciji, ko je na politiki velika odgovornost pri izvedbi številnih reform. Ali še velja zaveza, ki ste jo dali na prejšnjih volitvah, da boste sodelovali samo v vladni koaliciji v kateri bodo imele pomladne stranke večino?

Slovenski volilni sistem je proporcionalen, kar pomeni, da nobena stranka sama ne more imeti zadostne večine, da sestavi vlado. Izkušnje kažejo, da je dobro, da so koalicijske stranke programsko čim bolj sorodne. Če so programsko različne, se v ključnih stvareh ne morejo dogovoriti, ker se ne dogovorijo, reform ne izpeljejo, zato stvari stojijo, Slovenija pa nazaduje.

Programsko smo si najbolj sorodni s SDS in SLS. Trdimo, da bi bila to najboljša vladna koalicija, programsko sorodna in enotna. Najlažje bi izpeljala stvari, ki jih Slovenija potrebuje.

Odgovor na vaše vprašanje je: Nova Slovenija bo šla v koalicijo s programsko sorodnimi strankami, ki nam bodo pomagale znižati davke, poenostaviti postopke in odpreti gospodarstvo. Če pomladne stranke ne bodo imeli večine v katerikoli vladni koaliciji, vstopanje v takšno koalicijo ni smiselno.

Kako si predstavljate razvoj dogodkov, če bo po volitvah oblikovana leva vlada, ki ne bo sestavljena s predstavnicami slovenske pomladi kot stabilnimi strankami?

Za močno vlado morata biti izpolnjena dva kriterija: da je vladna koalicija programsko sorodna in da ima udobno večino. Težko bo te kriterije izpolniti.

Če gledam zadevo širše: tri pomladne stranke bodo navkljub moji želji težko dosegle rezultat, ki bi jim prinašal udobno večino, okrog 55 poslanskih sedežev. Takšen scenarij je težko pričakovati, si ga pa vsi želimo. Za Slovenijo bi bil zelo dober. Drugi scenarij, v katerem bi imela pomladna opcija večino, bi pa morala povabiti v koalicijo še neko nesorodno stranko, lahko pripelje do tega, da bo potrebno sprejemati slabe kompromise.

Če gledamo drugo opcijo, je  zadeva nekoliko drugačna. Mislim, da lahko leve stranke, torej Stranka Mira Cerarja, SD in DeSUS, celo same dosežejo dvotretjinsko večino, če NSi in SLS ne bosta dosegli dobrega rezultata. SDS sama čez 30 poslancev ne more priti in zato je toliko bolj ključen rezultat NSi in SLS.

V vseh pogledih je dobro, da vse tri pomladne stranke dosežejo čim boljši rezultat. Če bomo sestavljali vlado, bomo imeli možnost izpeljati stvari, ki smo si jih zamislili. Če bomo v opoziciji, bomo vsaj preprečili dvotretjinsko večino leve opcije in s tem preprečili nenavadne želje po spreminjanju ustave.

Ali lahko navedete ukrepe iz vašega gospodarskega programa za katerega bi vztrajali, da se njegova izvedba konkretno definira v koalicijski pogodbi, če bi bili del vladne koalicije?

Davčna reforma, reforma trga dela, zdravstvena reforma, pokojninska reforma in reforma sodstva. To je pet reform, ki jih bomo zahtevali v katerikoli koaliciji.

Slovenija je ena izmed davčno najbolj obremenjenih držav. V vsaki koaliciji bomo zahtevali znižanje davkov, zlasti znižanje obdavčitve dela. Tudi na terenu pogosto slišimo, da bi ljudje zaposlovali, ampak si tega ne morejo privoščiti in zato ljudi najemajo na črno. Namesto, da bi država vsaj nekaj denarja dobila, ne dobi nič. Zato trdimo, da bi se z nižjimi davki dalo ustvariti več delovnih mest. Tistemu, ki se utaplja, ne moreš v nahrbtnik naložiti še dva kamna. Verjamem, da ljudje težko razumejo, kako z nižjimi davki ohraniti stabilne javne finance, ampak logika je približno takšna: danes pet ljudi plačuje dva evra davka, mi pa si želimo, da bi jutri deset ljudi plačevalo en evro davka.

Pri reformi trga dela moramo zagotoviti prožno varnost. Predlagamo, da lahko delodajalec delavca kadarkoli odpusti, pod pogojem, da mu izplača odpravnino treh mesečnih plač. Delavcu s tem zagotovimo varnost, delodajalcu pa prožnost in prilagodljivost. Vprašali me boste, kje bo delodajalec dobil denar za odpravnine, če pa odpušča, ker ima manjše finančne možnosti. Predlagamo ustanovitev posebnega zavarovalnega sklada za odpravnine.

V zdravstvenem sistemu je totalen kaos. Predlagali bomo naslednje spremembe: odpravo monopola ZZZS, drugačen sistem naročanja zdravstvenega materiala in profesionalnejše vodenje zdravstvenih zavodov. Zdravstvene domove, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove naj vodijo menedžerji ne pa zdravniki. Ustvariti moramo zakonsko podlago, da lahko javna naročila za nabavo zdravstvenega materiala peljemo v sodelovanju z drugimi državami. To je edini način, da razbijemo domače kartele. Kar se tiče zadravstvenega zavarovanja bomo predlagali ukinitev monopola Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Smo ena izmed redkih držav, ki ima samo eno zdravstveno zavarovalnico. Tako vam ne bo več potrebno sklepati obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri različnih zavarovalnicah, ampak se boste lahko odločili za celosten paket pri eni zavarovalnici.

Pokojninska reforma. Ljudje me na terenu sprašujejo, kje je njihov denar, ki so ga štirideset let plačevali za pokojnino. Tega denarja ni, ker se ni nikamor nalagal, ampak imamo sistem, ki mesečne prispevke direktno razdeli za pokojnine. Zaradi tega je ključno razmerje med številom zaposlenih in upokojencev. Demografija je jasna, življenjska doba upokojencev se podaljšuje, medtem ko je število zaposlenih bolj ali manj enako. Da bi bil zdajšnji sistem vzdržen, sta samo dve možnosti: ali bodo pokojnine še naprej padale ali pa bo potrebno dlje delati. Mi smo proti nadaljnjemu padanju pokojnin. Med slabima dvema možnostima smo za to, da se podaljšuje delovna doba, kot da se znižujejo pokojnine, s katerimi ljudje že danes težko shajajo. Ta pokojninska reforma, ki smo jo sprejeli v mandatu druge Janševe vlade, je vzdržna do leta 2020, kar pomeni, da bo potrebno v naslednjem mandatu te stvari pripraviti, da se bo lahko zadeva normalno speljala po letu 2020.

In še, zahtevali bomo reformo sodstva. Predlagali bomo poiskusni mandat za vse sodnike, preden so imenovani v trajen mandat. Predlagali bomo tudi reformo sodnega sveta, saj ni etično, da sodniki praktično sami odločajo o kadrovanju v sodstvu.

Foto: Marko Jerina.
Foto: Marko Jerina.

Ali se Vam ne zdi, da vodstvo stranke s potezami kot so pred časom sodelovanje na okrogli mizi s politiki kot so Zoran Lubej in Igor Šoltes, pa te dni skupaj s Francijem Bogovičem in Mirom Cerarjem, ne ustvarjate zmede v javnosti? Kako si tako sodelovanje vodstva stranke na takih dogodkih razlagati?

Če je Slovenija demokratična in svobodna država, potem lahko svobodno odločamo, katerih dogodkov se bomo udeležili. Ključno je, kaj na dogodkih povemo. Če Nova Slovenija oz. predsednica stranke sodeluje na dogodku, kjer je ali Lubej ali Šoltes ali Cerar v tem ne vidim nič problematičnega, če naša predsednica tam predstavlja in zastopa naše vrednote in naš program.

Občutek imam, da se na desni strani vzpostavljajo dvojna merila. Zelo konkretno: če Nova Slovenija reče, da bo šla v koalicijo s tistimi, ki nam bodo pomagali uresničiti naš program, nekateri že vihajo nosove, češ, da to ni pravi odgovor. Pravi odgovor naj bi bil, da bo Nova Slovenija šla v koalicijo samo s pomladnima strankama. Na drugi strani pa lahko SDS mirno reče, da so v SDS vrata odprta za vse, pa ta odgovor ni problematičen. Zakaj ena stranka na desnici lahko reče, da je odprta za vse, na drugi strani pa je problem, če se ena stranka udeleži zgolj okrogle mize, kjer jasno povemo, da s prisotnimi na okrogli mizi ne bomo šli v koalicijo ter predstavimo svoja stališča.

Na že omenjenem dogodku Prebudimo Slovenijo je gospod prof. Justin Stanovnik opozoril citiram, »da izvirni greh slovenskega zagatnega tukaj in zdaj tiči v dejstvu, da ne razumemo (in morda celo nočemo razumeti), kaj se nam je zgodilo v 20. stoletju.« Vaša stranka skuša včasih bolj včasih manj taktno izpostaviti, da se moramo enako zavzeto ukvarjati z razčiščevanjem zgodovine, kot npr. na drugi strani z današnjimi ekonomskimi in političnimi težavami v državi, zaradi katerih npr. mladi množično zapuščajo državo. Zdi se, da v tem iskanju ravnovesja med včeraj in danes, včasih padete v začaran krog. Je tak vtis na mestu?

Ta odgovor je lahko zelo dolg, ampak na kratko bi rekel to, da nam nerazčiščena zgodovina dela težave in nas bremeni tudi danes. Če želimo stvari reševati, moramo iskati stične točke in sprte strani pripeljati za isto mizo. Tega se ne da narediti, če v to tematiko pretirano vnašamo čustva. Če želimo doseči spravo, se moramo zavedati, da je to dolgotrajen proces, grajen na resnici, številkah, dejstvih, dokumentih itd.

Nova Slovenija se je zavestno odločila, da bomo poskušali o teh stvareh manj govoriti in več narediti. Mi smo v preteklem letu pripravili zakon o dostojnem pokopu vseh žrtev, ki se nam zdi nujna civilizacijska norma, saj mora država poskrbeti za dostojen pokop pobitih, ki ležijo po vseh koncih Slovenije. To je dolg države. Spisali smo zakon, ki ga še nismo vložili, ker so nas prehitele predčasne volitve. Nismo ga želeli izkoriščati v politične namene, ker bo potem ta zakon neslavno propadel, ker ga bo druga stran razumela kot politično orodje ne pa kot zakon s katerim popravljamo dolg države. Zakon smo poslali v dopolnitev organizacijam, ki jih te stvari zadevajo. Tega nismo izpeljali na očeh javnosti.

Na tematiko razčiščevanja zgodovine NSI ni pozabila, se je pa lotevamo na nekoliko drugačen način kot druge stranke. Želimo si več konkretnih rezultatov in manj to temo uporabljati za politično mobilizacijo. Politika je dolžna ustvariti pogoje, da se bodo stroka in organizacije obeh strani sposobni pogovarjati in začrtati prave rešitve. To je ključ do rešitve.

Kako komentirate izjavo Janeza Janše za Reporter, da se v primeru njegove zaporne kazni Nova Slovenija ni jasno opredelila do njegove situacije in nasploh do razmer v pravosodju, kot se je to npr. Matevž Krivic. Kako to komentirate?

Naj si ljudje ustvarijo svoje mnenje, jaz bom dodal nekaj dejstev.

NSI je v zvezi s primerom Janeza Janše dala posebno izjavo, celo plačala posebno objavo v Družini. Povedali smo, da postopki trajajo predolgo in da mora Vrhovno sodišče nemudoma odločati in prekiniti prestajanje zaporne kazni do dokončne odločitve.

Na TV Slovenija je predsednica NSI povedala, da je sodba Janezu Janši na trhlih tleh. Ne pozabite, da je poslala pismo Janši in Bogoviču ter jih pozvala k programskemu sodelovanju.

Lojze Peterle je nastopil na zborovanju Majniške deklaracije, kjer je govoril, da je nedopustno, da te obsodijo za stvari, za katere se ne ve, kako, kje in na kakšen način naj bi se zgodile.

Aleš Hojs je bil na Dobu, ko je gospod Janša prišel na prestajanje zaporne kazni.

Jaz sem za Reporter povedal, da se postopek zoper Janeza Janšo sploh ne bi smel začeti, saj nimajo materialnih dokazov za sodbo.

Gospod Matej Tonin, hvala za pogovor.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


32 KOMENTARJI

 1. Gospod Tonin v meni vzbuja spomin na glasovanje za dodatek k pokojnini gospoda Milana ter njegovo opravičilo, da se je zmotil. Tako da … žal, ne morem brati. Bom počakal na volitve, da vidim, koliko somišljenikov imam.

 2. Meni je vseeno za Milanovo pokojnino. Pogrešam pa smisel njihovih reform. Že govorijo o reformah, ampak vse to v obstoječih okvirih, ki ne dovolijo da trava raste v deželi.

 3. NSI-z eno besedo odlično!Pozivam vse tri stranke ;SDS,SLS in NSI,da podpišete predvolilni sporazum o sodelovanju

 4. Žalosti me, kako ozki smo katoličani. Toninu vsi do so skrajnosti zamerijo glasovanje o pokojnini Kučanu, pa čeprav je šlo finančno za popolnoma minorno zadevo. Z glasovanjem je želel kot je sam dejal, le umiriti strasti, ki se vedno znova razplamtijo ob imenu Kučan in Janša. Po drugi strani pa katoličani brez težav oprostimo vse sporne poteze SDS-a, ki jih mrgoli in to le zato, ker stalno ponavljajo protikomunistične slogane. Janševo mešetarjenje z Bavčarjem, Šrotom itd, ki je privedlo do pogubnih rezultatov, propadov podjetij, številnih brezposelnih …ni problem; kadrovanje raznih zelo spornih osebkov v državna podjetja … ni problem, podpora poročilu Lunaček v evropskem parlamentu s strani članov SDS ni problem … nesramno blatenje vseh, ki ne sledijo SDS-ju v njihovem glasilu Reporter ni problem … Glavni razvojni problem Slovenije za nas katoličane je vprašanje Kučanove penzije.
  Moj glas gre letos gotovo NSi, ker odgovarja na žgoče gospodarske probleme in ne išče alibija v ideoloških temah.

  • Tudi jaz sem tako “ozek”, da Toninu “zamerim glasovanje o pokojnini Kučanu, pa čeprav je šlo za finančno popolnoma minorno zadevo”. Skozi svoj ozki diapazon dojemam, da vedno lepo govori, ko pa vrag vzame šalo, se izkaže kot “Pucko”. Ne zaupam niti organom stranke Nsi, ki ga niso razrešili vseh funkcij v stranki, pa čeprav bi šel nato med nepovezane poslance. Sumim, da gre tudi pri organih stranke za “isto testo”. Čeprav sem dvakrat zapored volil za Nsi, tega ne bom več storil. Mislim celo, da bo protizakonita obsodba Janeza Janše na zapor ne samo mene, ampak tudi marsikaterega drugega volivca v interesu vspostavljanja pravne države in demokracije vendarle pripeljala na volišče in tokrat glasovala za SDS, pa čeprav tudi tam ni vse svetniško.

  • Temu se biblično reče: “Precejate komarja, kamelo pa požirate.” Ampak računat na to, da bodo katoliki brali biblijo, in se iz nje kaj naučili, je iluzorno.

  • Na zadnjih volitvah sem volil Nsi, sedaj bom SDS. K temu je delo pripomogel prav Tonin, pa ne zaradi glasovanja o Kučanovi penziji, takih napak je polno tudi pri SDS, ampak zaradi kasnejšega sprenevedanja okoli tega. Upam, da bo Nsi prišla v parlament. Kolikor se pogovarjam z znanci, jih bo veliko, ki so prej volili Virantovo listo sedaj volilo Nsi.

   • Kar voli NSi, SDS ne potrebuje prestopnikov. Potrebno je, da priplezate v parlament, sicer bo šel v razdelitev najmočnejšim strankam ves vaš procent prejetih glasov, kar bi bila velika strateška neumnost NSi.

  • Kakršnikoli katoličani že smo, mora tisti, ki nas hoče predstavljati, vzeti to v zakup. In če velik del katoličanov zaupa bolj SDS kot NSi, bi moralo biti to za slednjo veliko vprašanje, o katerem gre resno razmisliti.

  • “Moj glas gre letos gotovo NSi, ker odgovarja na žgoče gospodarske probleme in ne išče alibija v ideoloških temah.”

   Imate vso pravico dati glas komu hočete ali pa nikomur. Pač pa me zanima, če se zavedate, da brez pravne države ne bo okrevanja. Pravne države pa ne more biti brez obsodbe komunizma oziroma množičnih morilcev po vojni. Je to ideološka tema? Sicer pa … koliko je sploh ljudi, ki hočejo pravno državo? Hočejo v dejanjih in ne samo v besedah.

  • Janez,

   tvoje stališče razumem samo, če si zelo mlad. Ker vidim, kako žalostno je s to mlado generacijo, ki ji ne v šoli, očitno pa 90% staršev niti ne doma, da o domimantnih sredstvih obveščanja niti ne govorim, ne pove nič o komunizmu, o razlikovanju z demokracijo, nič afirmativnega ne o demokraciji niti o slovenski osamosvojitvi. 90% mlade populacije imamo politično in zgodovinsko nezainteresirane ali pa zbegane, do takih nesmislov, da obožujejo komunistične revolucionarje, diktatorje, morilce.

   Torej glede Kučanove penzije me ne briga za denar. Briga me, če je komunistični šef, namesto da bi bil kaznovan, v demokraciji priviligiran. Če ima Kučan le en euro priviligiranega dodatka k penziji (pa jih ima par tisoč), je to škandal! In to pomeni, da se še nismo simbolno otresli komunizma.

   Če tega ne razumeš, ker si mlad, te pomilujem in obsojam ljudi, ki bi te morali vzgajat v politični normalnosti, pa te niso. Če pa nisi mlad, si nedojemljiv osel, zaradi kakršnih je Slovenija tam, kjer je!

   • Hvala za komplimente. Ravno to besedišče, ki zmerja in psuje vse, ki se ne strinjajo z njimi, me pri SDS-ju in somišljenikih najbolj moti. Takoj ko nisi popolnoma na njihovi liniji si bebec, levičar, skrajni levičar … Ta ekskluzivizem je bil na slovenski desenici že prisoten v tridesetih letih in rezultat tega je bil za Slovenijo res sijajen.

    • Janezu:If te ni psoval-ni ti rekel pes,ampak nedojemljiv osel,bebec pa se v odgovoru poimenuješ ti sam. Nekaznovani komunistični šefi,revolucionarji,diktatorji in morilci pa žal niso le besede,ampak resnica in realnost naše nedavne zgodovine in žal tudi še sedanjosti.TO je žalitev za vsakega vsaj približno pravičnega človeka. Če tega ne veš ali ne priznavaš pač nisi dovolj razgledan in izobražen-ampak ti boš tudi to resnico prav zaradi tega imel za zmerljivko. No,kar izvoli-strinjam pa se s tabo v temle:res ni primerno žaliti živali s tem,da jih primerjamo z ljudmi.

  • Tovariš Janez, mešetarjenje z Bavčarjem je kar v redu – če se ne da privatizirati, naj pa državne firme propadejo.

 5. @Janez-Ko je SDS na tleh vedno silovito odpira ideološke teme.Zanimivo,da se popravljanja krivic niso resno lotili ,ko so bili v vladi:1990-1994,2004-2008 in 2012

 6. Tonin & co. udejanjajo to, čemur Kučan pravi žlahtna desnica. To je tista prijazna živalca, ki obstaja le zato, da legitimira totalitarno oblast kot demokratično. Včasih se ne morem znebiti vtisa, da je NSi podeljena strateška naloga navdati še desni del plebsa z resignacijo nad parlamentarno demokracijo. Češ itak so vse stranke enako pokvarjene. Kar levi dušebrižniki že od leta 1945 združujejo v parolo »Nočemo strankokracije«. Če pristanemo na to manipulacijo, potem nam pač preostane le še »nestrankarstvo« in »ljudska oblast«.

 7. Tudi jaz menim, da gre pri Kučanovi pokojnini za nepomembno stvar, saj kot šef partije ta tovariš razpolaga z miljardami v davčnih oazah. Vendar gre za princip in tu je napaka!
  Druga veliko večja napaka NSi je stališče in glasovanje o arhivih. Sklicevanje na mnenja strokovnjakov stvar samo poslabša, podobno, kot sklicevanje na indično pravnomočno sodbo. Saj je vendar vsaki zdravi pameti brez strokovnega znanja jasno, da nekaj arhivarjev ne more prebrati in anonimizirati množice dokumentov v razumnem času, saj vendar vsak dan izkušamo, kako deluje javna uprava. Še do zdravnika specialista ne moreš priti v razumnem času, razen v slučaju urgence.
  Pdobno zdrava pamet ve, da brez dokazov sojenja ne more biti, obsodbe pa sploh ne! Da o tem NSi ne izrazi jasnega stališča je tretja napaka, nevredna krščanskodemokratske stranke.
  Četrta napaka je neprikrito spogledovanje s komunisti kot je intervju istoçasno z Zemljaričem v Mladini, modrovanje o razmerah v Sloveniji sŠoltesom, Lubejem in Bogovičem, napadi na SDS in JJ, ko jim je najhuje (kar mimogrede tudi ni v krščanskem duhu).
  Vse to pri volilcih vzbuja sume o oportunizmu v vodilnih strukturah stranke in možnem sodelovanju s komunističnimi strankami, ki pa so skrajno in brezkompromisno kristjanofobne in proti kakršnikoli spravi, kar nam dokazuje njihova renesansa, prepevanje v Stožicah in napis , da bodo spet klali kristjane, ki ga prav gotovo ni napisal naključni huligan, tudi mediji ga niso obsojali.

  • S tabo, sarkazem, se zelo strinjam v prvih 3 točkah in tega stranki, s katero naj bi bil nazorsko povezan, ne morem kar oprostiti. S četrto točko se ne strinjam in v tej točki so po mojem napadi na N.Si neprimerni in pretirani.

   Ne vidim, zakaj funkcionarji N.Si ne bi smeli dajati intervjujev kateremukoli mediju ( najmanj imajo za tem soliti pamet v drugih strankah), je pa vprašanje kakšna je vsebina intervjujev. Če se dobrikajo stališčem trdno-kontinuitetne, če ne skrajne levice, je to za ljudi iz neke pomladne stranke sporno. Spoštovanje si po mojem zasluži samo nekdo, ki v vsakem trenutku ohrani svoj isti obraz, ne pa da si nadeva tisto masko, ki trenutno prinaša glasove.

   Enako se za spremembo strinjam s Toninom, da imajo vso pravico pogovarjati se na okroglih mizah s komerkoli si želijo.Pripravljenost na politični dialog je bistvena drža vsakega demokrata. Ne vem, v čem je problem, če Novakova sedi na okrogli mizi z Lubejem ali Cerarjem. Problem je zame lahko le tisto, o čemer govori.

   Tu se tudi strinjam, da SDS nima pravice manjšima pomladnima “bratoma” predpisovat, s kom se bojo pogovarjali ali povezovali. N.Si ali SLS imata isto pravico izražat pripravljenost na politično sodelovanje z drugimi kot SDS- Če SDS lahko razmišlja o veliki koaliciji ( sicer jo trenutno odklanja, a so bili tudi drugačni časi), imata to pravico tudi N.Si ali SLS.

   p.s. Ostajam pa pri dveh zamerah do trenutne linije N.Si: da nimajo take pozicije do komunizma kot se za stranko znotraj EPP spodobi in da je njihov ( Pezdirjev) ekonomski program bolj liberalen kot klasično krščansko-demokratski. Z drugimi besedami, pisan na kožo bogatim slojem in podjetnikom, ne pa ljudski, kaj šele za malega človeka. Odmik od Kreka ali Gosarja je popoln.

   • Sej ne vem, kje so našli Pezdirja. Ne vem da bi bil sploh veren ali krščen, pa piše program krščanskim demokratom. Po mojem je liberalec, pa ne vem zakaj bi bil klasični liberalec.
    Zadnjič sem slišal predstavnika DL reči, da je DL klasično liberalna stranka??? To je tako kot SD trdi da so sredinska stranka. In to je še Pahor trdil, da bi prefarbali partijske korenine.

 8. Ja, zanimivo. Tonin našteje, kdo in kje od NSi se je opredelil o sodbi Patria:

  Stranka NSi v Družini (celo s plačano objavo?),
  Peterle na zborovanju ob Majniški deklaraciji,
  Hojs na Dobu ob odhodu Janše v zapor,
  Tonin v Reporterju
  in, pozor, celo Novakova na rtvslo, a le o tem – kar tako ali tako že vrabci čivkajo – da je sodba Janezu Janši na trhlih tleh.

  Ob navedenem v stranki predvsem sebe prepričujejo, da so si umili roke glede opredeljevanja do pravičnosti in neodvisnosti sodstva, pa še to pretežno pred ISTO (ali podobno) mislečim avditorijem!

  Navzven v političnem prostoru pa stranka NSi ne izkazuje nobene povezave ali solidarnosti s pomladno opcijo.
  Gre zgolj za mlačnost ali za kaj drugega?

  Ko se je Novakova v zadnjem času v diskusijah znašla ob boku s pravnikom Cerarjem, si ni upala provocirati ga s problemom slovenskega sodstva in pravne države, torej s problemom temeljev demokracije. V NSi se pretvarjajo, kot bi bil to problem le enega človeka in zgolj neke druge politične stranke!

  Zaradi večinske volje po demokratični vladavini se je Slovenija leta 1991 sploh osamosvojila!
  Če v Sloveniji ne bomo imeli pravičnega in neodvisnega sodstva in na pravičnem pravu vzpostavljenih temeljev demokracije, bo padla tudi demokracija!
  Če bomo po volitvah prisiljeni slediti politiki levih strank ob nespremenjeni pristranski podpori dominantnih medijev le-tem, se utegne zaton demokracije hitro približati…

  Vse spoštovanje vsem vidnim krščanskim demokratom, ki se brezkompromisno zavzemajo za pravično, svobodno in demokratično Slovenijo.
  Od visokih predstavnikov stranke NSi, ki to jasno in glasno izpostavlja, vidimo samo gospoda Hojsa.

  Stranka NSi v teh – očitno znova prelomnih časih za slovensko državo in demokracijo – žal ne izkazuje pokončne in odločne drže.

 9. V programu NSI pogrešam poudarjeno omembo vrednotnega temelja, saj je splošno znano, da le na podlagi njega lahko napredujemo.

  Pri cerarjevi stranki pa je druga skrajnost: zelo poudarja vrednotni temelj, zanemarja pa gospodarskega.

 10. Manjka uravnotežen, celovit program. Upam, da je le pisna napaka.

  Ker gre za krščansko stranko je nedopustno, da je vrednotni temelj prezrt.

 11. Tako je, za princip gre ( … Op. admin: neprimerna vsebina … ) vsaj do volitev, prosim. Potem ………

 12. Gospod IF, imeli bi prav, če bi mi živeli v Avstriji ali Švici pa še tu ugledni politik ne bi dajal intervju izrazito pristranemu rumenemu mediju. Mladina je nenehno napadala pomladno opcijo in je celo iznašla novo ime za go. Novakovo: Luda Mila, ki ga je neštetokrat uporabila. Če bi mene nek medij nenehno imenoval Bebec, ga bi najmanj ignoriral, ne bi pa z njim prijetno kramljal istočasno kot prvak Udbe in pri tem še povedal nekaj krepkih na račun prvaka opozicije, ki odhaja nedolžen v zapor. In če bi kaj pomenil na politični sceni, bi se udeleževal neštetih okroglih miz z verodostojnimi in spoštovanja vrednimi osebnostmi, ki so analizirale čudne razmere v Sloveniji, šele potem bi sedel skupaj z vstajniško marioneto in režimskim kronprincem.
  Program je mogoče res desni. Jaz bi ga pisal po vzoru programov CDU, CSU in ÖVP. Dobri dve destletji nazaj sem bil funkcionar SKD in sem bil večkrat povabljen na seminarje v Konrad Adenauer Stiftung ob Lago di Como. Tam so nam predavali funkcionarji CDU, celo bivši ministri in vedno povdarjali t.i. socialno-tržno gospodarsko paradigmo, ki je po po mojem edino prava za krščansko demokracijo. Zato je po mojem čudno, da so za program angažirali tako kontroverzno osebo, kot je g. Pezdir, ki ima, kot vem, povdarjene neoliberalne nazore, ki jih je seveda tudi dobro upoštevati ne pa vse implementirati.

  • Saj se strinjava, Sarkazem. Samo, prosim, ne me vikat, če jaz tikam. Tikam pa zato, ker je to navada v spletnih pogovorih, ne iz nevljudnosti.

   • Vsegliharstvo. Kjub besedam: “ker je to navada v spletnih pogovorih, ne iz nevljudnosti.” je to še vseeno vsegliharstvo. Očitno je marsikomu nerodno, ko pokaže vljudnost oziroma spoštovanje, ker je sodobna miselnost: vsegliharstvo.

    • Opppsss! Pozaaaaabuuuuuuuuuuuu …

     Se pa popolnoma strinjam, da je predavatelj neprimeren za stranko, ki hoče biti krščanska. Tu imamo katoliki zelo dobro razdelan Družbeni nauk Cerkve in dvomim, da je gospod Rado P. tu omembe vreden predavatelj.

  • “Zato je po mojem čudno, da so za program angažirali tako kontroverzno osebo, kot je g. Pezdir, ki ima, kot vem, povdarjene neoliberalne nazore, …”

   Gospod Rado P. ima za naše razmere “preveč napredne” ideje. V ravnanju so vse naše stranke bolj ali manj socialistične. Po besedah pa nedoločljive.

 13. Zakaj se ta tovariš (NI sovražna vsebina ampak resnica!) ni pojavil danes na Prešernovem trgu, da bi ga izžvižgali?
  Pa da ne bo pomote. Sem pravoveren rimokatoličan in cenim naše duhovnike.
  Ampak ( … OP. admin: neprimerna vsebina …. ) pa ne prenesem!

Comments are closed.