Ker ni enotnosti glede izvrševanja sodb sodišč, težko ob samostojnosti praznujemo tudi enotnost

6

Dve državljanski drži, uporništvo in enotnost, lahko oblastniki, ki imajo moč, da v medijih in šolah interpretirajo družbeno dogajanje, zlorabljajo, kot jim v danem trenutku ustreza. Obe drži sta zajeti v vsebini državnih praznikov: dnevu upora proti okupatorju ter dnevu samostojnosti in enotnosti.

Zakaj je parlamentarna večina leta 2005 pristala, da praznujemo tudi enotnost

Da je uporništvo primerna fasada za prekritje zločinov komunistične revolucije, je bilo že ob nastanku neodvisne Slovenije jasno tudi najbolj naivnim. Sem pa močno radoveden, kakšno družbeno in politično korist si je obetala parlamentarna večina, ki je leta 2005 odločila, naj 26. decembra, poleg samostojnosti, praznujemo tudi enotnost.

Da se je 88,5 % volivcev, ob več kot 90:odstotni udeležbi, izreklo za Slovenijo kot samostojno in neodvisno državo, kaže, na izjemno visoko izkazano stopajo enotnosti glede neodvisnosti. A ko gre za interpretacijo te enotnosti, se enotnost neha. Mnogi pripadniki nekdanjega režima so bili ogorčeni nad znamenitim Pučnikovim povzetkom rezultata plebiscita: »Jugoslavije ni več, sedaj gre za Slovenijo.«

Oni, ki se imajo za leve, imajo razlog, da slavijo svojo enotnost

Poslanci Levice so še nedavno obtoževali Jožeta Pučnika, da je razbil Jugoslavijo. Naslednice nekdanjih družbenopolitičnih organizacij so bile leta 1990 dejansko v precepu. Del njihovih članov in podpornikov je bil prepričan, da jim glede ohranitve položaja pri vzvodih oblasti bolje kaže v jugoslovanski (kon)federaciji. Del njih pa je uvidel, da so šli JNA in Miloševič že predaleč in da jih utegne gibanje za neodvisnost, če se mu ne pridružijo, odplakniti s političnega prizorišča. Taktična enotnost, ki so jo takrat dosegli, jim je omogočila politično preživetje. Se več, s pomočjo različnih metamorfoz so se pri vzvodih oblasti obdržali večji del časa naše samostojnosti..

Po Smithu so za blaginjo potrebni: mir, nizki davki in razumno pravosodje. Glede davkov visoka stopnja enotnosti ni mogoča, davčni sistem je vedno kompromis. A o zadevah miru in pravne države je enotnost državljanov nujna, če želimo, da država napreduje. Sedanja vlada ne želi izvršiti odločbe Ustavnega sodišča glede diskriminacije otrok v zasebnih osnovnih šolah. Del javnosti jo pri tem podpira. Če ni enotnosti glede izvrševanja sodb sodišč, potem navadni državljani težko ob samostojnosti praznujemo tudi enotnost.

Prispevek je bil objavljen v tedniku Družina, 2019(št. 1), str. 9.

6 KOMENTARJI

  1. ENOTNOST je opomin vsem, da bi spoštovali slovensko ustavno kulturo, ki temelji na demokraciji, človekovih pravicah in svoboščinah, zasebni lastnini, tržnem gospodarstvu….

  2. Skupaj in vztrajno moramo iskati cilje, ki nas bodo poenotili. Ne bo težko, če bomo tisti, ki smo verni, ostali v redni molitvi. Naši članki in naši prispevki bodo opozarjali na tisto, kar nas združuje.

  3. Poenotimo se lahko samo glede svobode in pravice. To je pa očitno zadnja tema “samostojne” Slovenije. Od take enotnosti ne bo nič. Še ta iz leta 1991 je bila kot kaže vse prej kot to. Jaz sem takrat glasoval za neodvisnost. A je potem neodvisnost takoj izginila iz besednjaka. Večvrednost in aroganca je zmagala. A to ne traja dolgo. Sedaj je javni dolg koliko, 40mlrd? Do kdaj, do 60mlrd torej, pa se vidimo ponovno v razpadajoči Jugoslaviji.

  4. Po Smithu so torej za blaginjo potrebni mir, nizki davki in razumno pravosodje. Imamo samo mir in še ta samo relativni, saj boji proti razrednemu in državnemu sovražniku nikoli niso povsem prenehali.

    Imamo pa veliko dolga, ki trenutno nadomešča manjkajoče. Tudi sedanja vlada prisega na nadaljevanje te politike. Ko bo prišlo do bankrota, bodo “naši” na varnem s svojimi odpisanimi dolgovi.

    Toda naivno in nezainteresirano ljudstvo to še kar podpira. Verjetno računajo, da bodo njihovi otroki in vnuki, če bo treba, srečo poiskali v manj zahojenih državah. Škoda, pa tako lepa je naša dežela.

Comments are closed.