Maščevanje sodelavcu 24kul.si: Franci Donko sodno preganjan, ker se bori za koroška dečka. Odziv Aleša Primca, predsednika Gibanja za otroke in družine

70

Simona Marko odvetnica centrov za socialno delo Velenje in Slovenj Gradec, ki sta zakrivila nepopravljivo krivico koroškima dečkoma toži Francija Donka.

Socialni delavec Franci Donko se je nesebično javno zavzel za vrnitev koroških dečkov starima staršema, sedaj pa ga odvetnica, ki je na sodiščih izgubila vse primere v zvezi s koroškima dečkoma, toži, da jo je razžalil! Prizade naj bi jo s člankom na 24kul.si: Odvetnica Simona Marko, Gabi Čačinovič Vogrinčič in Anja Kopač Mrak izigravajo odločitev Vrhovnega sodišča in zadržujejo dečka stran od starih staršev.

Najbolj so jo razžalile dokazano resnične besede: “Kljub jasni sodbi Vrhovnega sodišča, da gre v zadevi koroških dečkov za nezakonite postopke CSD, njihova odvetnica Simona Marko še vedno zagovarja nečloveški odvzem vnučkov, za katerega ni pravnega in človeškega opravičila. V izjavi za medije je ponovno zmotno zatrjevala, da ugotovljena kršitev pravice do družinskega življenja babici nima zveze s koristjo otrok. Odvetnica, ki ne priznava sodbe VS, niti prakse ESČP in konvencije pravic otrok do nepretrgane vzgoje, je žalostna priča stanja v socialnem skrbstvu in opomin za vse odvetniške kolege, ki zaradi zaslužka, prestiža in svojega mesta v družbi kršijo temeljna načela prava in teptajo načelo pravičnosti.

Odziv Aleša Primca, predsednika Gibanja za otroke in družine, katerega viden član je tudi Franci Donko: “Franci Donko je žrtev izrojene elite. Sodno preganjanje našega sodelavca in prijatelja Francija Donka je maščevalen napad odvetnice, ki podpira znašanje socialnih služb v Velenju in Slovenj Gradcu nad nemočnima koroškima dečkoma in starima staršema. Pred sodiščem bi morala sedeti ona, njeni pajdaši iz centrov za socialno delo Velenje in Slovenj Gradec ter Anja Kopač Mrak, ki so naredili in še delajo nepopravljivo škodo koroškima dečkoma. Ima državni denar od umazanega posla proti koroškima dečkoma in njunima starima staršema ter podporo vladajočih strank izrojene levice. Očitno so pijani od moči in mislijo, da lahko delajo, kar hočejo. Borci za človekove pravice so bili vedno trn v peti in napadani s strani izrojenih elit. Žal je tudi to Slovenija. Vendar, Slovenija so tudi pokončni in pogumni ljudje, ki nosimo svobodo v srcu in se upiramo ter bomo premagali oblastni pritidružinski teror ter teror njihovih odvetniških plačancev. Francija Donka v Gibanju za otroke in družine v našem skupnem boju za pravico v primeru koroških dečkov popolnoma podpiramo in mu bomo stali ob strani.

Vir: 24kul.si

70 KOMENTARJI

 1. “Borci za človekove pravice so bili vedno trn v peti in napadani s strani izrojenih elit. Žal je tudi to Slovenija.”

  Bistvo vsega. Vendar upam, da se bo gospod Aleš Primc pojavil s svojo stranko.

 2. Povsem podpiramo gospoda Francija Donka pri njegovih plemenitih prizadevanjih za pravice vnukov in starih staršev do njihovega skupnega družinskega življenja, ki jim ga zagotavlja mednarodna konvencija o pravicah otrok.

  Odvetniška poklicna etika določa:
  – da deluje odvetnik v načelnosti in trdi obrambi ustavnih svoboščin in zakonskih pravic ( člen 9)
  – da je odvetnik dolžan spoštovati resnico in zakonitost ( člen 11)
  – da je odvetnik dolžan varovati ugled sodišč ( člen 18).

  Pri prvi alineji lahko opazimo, da so izpuščene ustavne pravice in mednarodni pravni akti.

  Zakon o odvetništvu nima nobene določbe o tem, da je odvetnik dolžan spoštovati pravice in svoboščine pri svojem delu, ki so ljudem priznane po ustavi in mednarodnih konvencijah, kar je žalostno od zakonodajalca.

  Nujno bi bilo, da se to zapiše v zakon o odvetništvu.

  Vendar, tudi če to ni zapisano, ustav in mednarodni pravni akti o pravicah in svoboščinah ljudi, torej vnukov in starih staršev do skupnega družinskega življenja vseeno veljajo za vse odvetnike.

  Gospod Donko, borite se za plemenite pravične cilje. Pojdite korajžno in trmasto naprej!

  Na vaši strani so vsi dedki in babice in seveda vnuki, pa tudi starši. Tudi starši nočejo prepustiti svojega otoka tujim ljudem.

 3. Človek ne more verjeti kako težko se pri nas uveljavijo pravice ljudi, ki jim gredo po mednarodnih konvencijah.

  To je dokaz, da pri še vedno živi totalitarni duh, ki tepta človekove pravice.

  Vsak od nas mora storiti to kar nam veleva vest:

  Storite vse, kar je potrebno, da ga preženete!

  To je naša pravica, danes leta 2017, ne pa šele leta 2050 kot nas zdaj učijo!

 4. Pa še tole: Ministrstvo za delo je pripravilo drago reorganizacijo Centrov za socialno delo iz razloga, ker bi naj bila sedanja organiziranost CSD kriva, da je nastal problem dečkov. Ministrstvo pravi, da je za primere vnukov kriva kadrovska podhranjenost občinskih CSD.

  Pri tem pa pozablja, da je do obravnavanega primera dečkov prišlo v Velenju in Slovenj Gradcu, kjer imajo CSD veliko kadrov.

  Ministrstvo tudi pozablja, da je vloge, ki so jih vlagali stari starši odlagalo v predal, namesto, da bi jih reševalo, pa ima močno kadrovsko zasedbo.

  Vse to dokazuje, da je centralizacija nepotrebna in le manever, da se ne odpravijo resnični vzroki, to je nespoštovanje mednarodne konvencije otrok in da ostane vse po starem. V kontekstu tega je tudi zgoraj omenjen sodni postopek proti gospodu Donku.

  Ministerstvo naj poskrbi, da se uveljavi občutek in odgovornost za spoštovanje pravic vnukov in starih staršev!

 5. Pa še nekaj bi moral Zakon o odvetništvu določati:

  Da si je odvetnik dolžan prizadevati pri svojem delu za uveljavitev ustavnosti in zakonitosti v družbi.

 6. Nečloveško je močna beseda, a je kljub temu članek napisan brez žaljivk, tako da se tudi jaz s politične levice bunim, za kaj se zlorabilja moj davkoplačevalski denar, medt ko niti tožba na lastne stroške užaljenih ne bi bila na mestu.

 7. Tale odvetnica je res dajala tudi take izjave, ki so pravno nesmiselne, tako da njena vloga v tej zadevi je res vprašljiva, tudi z vidika delovanja CSD, ki mu parvno svetuje. Po drugi strani tudi odvetnik starih staršev deluje na način, ki včasih dejansko ni v korist starima staršema, npr. s tem, da ju vlači v neke tožbe, ki so pravno nesmiselne, npr. tožba proti varuhu človekovih pravic, razen če seveda tega ne počne zastonj.

  Ima pa tale odvetnica prav, da gre pri pravici babice in otrok za dve različni pravici. Tako da ugotovljena kršitev pravice do družinskega življenja babici nima nujno zveze s koristjo otrok. Babica ima seveda v okviru pravice do družinsekga življenja pravico do stika z otroki, ali celo pravico, da otroke varuje in vzgaja, ampak ta pravica ni nad koristjo otroka. Skratka, otrok lahko pravico do družinskega življenja izvršuje tudi v rejništvu, pri čemer pa babica svojo pravico do družinskega življenja izvršuje z dovolj pogostimi stiki z otrokoma.

  Ampak v bistvo je treba pojasniti, za kaj se je pri vsem tem sploh šlo. Gre za dva vidika, formalni in vsebinski. Pri formalnem gre za to, da se je s tem, ko sta otroka dejansko izgubila starša, torej eden je bil ubit, drugi je končal v zaporu, je bilo treba zanju poskrbeti. Stari starši teh dveh otrok niso mogli kar vzeti k sebi, ampak bi mogli najprej dobiti ustrezno pravno podlago za to, npr. v okviru rejništva. Zato sta tudi začela postopek, s katerim bi jima država dodelila pravico do rejništva in posledično rejništva nad tema dvema otrokoma. Vendar pa je CSD otroka pred koncem tega postopka dal v rejništvi drugim osebam. In v tem je nastala kršitev pravice starima staršema, torej da se ni počakalo, da se postopek, v katerem sta zahtevala, da se jima prizna status rejnika, konča. Samo v tem je bil problem, ki so ga do sedaj ugotovila sodišča. Torej, odvzem otrok se ne bi smel zgoditi, preden je bil postopek o vprašanju dodelitve rejništva starima staršema končan.

  No, ta postopek se je potem končal na način, da ministrstvo, ki o tem odloča, starima staršema ni dodelilo statusa rejnikov, kar pomeni, da s tem tudi nisto mogla otrok vzeti k sebi. In to je pa vsebinski vidik zadeve. Torej vpršanje, ali stara starša res ne bi mogla biti ustrezna rejnika za ta dva otroka, pri čemer je seveda potrebno vedeti, da dejstvo, da gre za stara starša teh otrok, ne avtomatično pomeni, da jima rejništvo nad tema otrokoma pripada, ker gre v prvi vrsti za korist otrok, ne starih staršev. Torej v osnovi ni sporno, da stara starša rejništva nad otroki nista dobila, sporno bi bilo le, če tega nista dobila iz upravičenih razlogov, kar je seveda mogoče zagovarjati. Ne glede na to, ali sta stara starša rejnika ali ne, pa jima mora biti zagotovljen stik z vnukoma – to je bistvo njune pravice do družinskega življenja, ne pa avtomatska pravica do rejništva. To, da se jima ne prizna rejništva nad vnuki ne avtomatično pomeni kršitve njune pravice do družinskega življenja, ampak le v primeru, če se jima rejništva ni priznalo iz neupravičenih razlogov. Če karikiram, če bi ta stara starša bila alkoholika, potem je normalno, da jim rejništva ne bi mogli oz. celo ne bi smeli priznati in to seveda ne bi pomenilo posega v njuno pravico do družinskega življenja z vnuki.

  Torej, v končni fazi gre za vprašanje, ali sta stara starša sposobna otrokoma zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj. To je bistveno, ne pa njuna pravica do družinskega življenja. Ta je lahko zgolj argument za to, da se smatra, da bi bila stara starša ustrezna rejnika.

  Glede na znane podatke verjetno res nista idealna rejnika, vendar pa se zdi, da sta zagotovo v mejah normalnega, tako da otroka zagotovo ne bi bila kaj posebej prikrajšana, če bi ju v rejništvo dali starima staršema, še posebej to velja, če so med njimi dejansko bile vzpsotavljene neke globje čustvene vezi, kar pa je lahko, glede na mladost teh otrok, spet vprašljivo. Z nekom nisi čustveno testno povezan že zato, ker je tvoj sorodnik. Ampak v tem primeru se zdi, da CSD ni dovolj upošteval tega vidika in je deloval preveč birokratsko, strokovno tehnično.

 8. Pa še dve stvari, trditev, da “izigravajo odločitev Vrhovnega sodišča in zadržujejo dečka stran od starih staršev” ni točna, ker nobeno sodišče do sedaj, niti Vrhovno, ni odločilo, da je dečka potrebno vrniti starima staršema. Odločalo je le o formalnem vidiku, ki sem ga opisal zgoraj. Ta formalni vidik pa je bil saniran s tem, ko babici niso priznali status rejnice. Sedaj pa mora babica s tožbo izpodbijati vsebinski vidik, torej to, da ji niso priznali status renice.

  Drugič, tale tožba odvetnice za razžalitev je tako eklatantno nesmiselna, da ni vredna komentarja.

  • To, kar pišeš je vsebinska laž. Sodišče je ugotovilo kršenje človekovih pravic, zato je edini pravilen logičen sklep, da je treba otroka vrniti starim staršem.

 9. Grozljivka, kaj je ratalo pri nas iz tega socializma. Nekdanje sirotišnice so bile wellness centri v primerjavi s tem kaj delamo z otroki. Tako prihuljenga delovanja CSD ni nikjer. Korist otrok je samo floskula, ki ne more imeti pravne vrednosti. Pa vendar jo poslušamo kar naprej. No, tu se lepo vidi.

  • “Korist otrok je samo floskula, ki ne more imeti pravne vrednosti.”

   Ma bejž. A hočeš reči, da je za otroka pač vse isto? 🙂

   • Najbrž da ne !
    Gre se za vprašanje vrednot, česar pa nekateri ne zmorete razumet.
    Ker ne verjamete v “presežno”?!!
    In potem vi diktirate svet po svoji podobi !
    To pa je problem, a za tiste ki tega problema ne vidite, ta problem sploh ne obstaja !

    • Eh, pa smo tam. Pri ideoloških nebulozah. Ne, ne gre za vrednote, ampak za dejansko, realno, konkretno korist otrok. In ravno v tem je problem. Ideološko zblojenci si predstavljate, da so neke ideološke blodnje za otroke koristne. Blodnje o krvenm sorodstvu ipd. Ne. saj pravim. Oče je v tem primeru ubil mati teh otrok. Ta “vrednota” krvnega sorodstva ni nikogar zaščitila. Ne mater, ki je bila ubita, ne otrok, ki so izgubili mater in dejansko še očeta, ki je v zapor. Za korist otrok je popolnoma vseeno, ali jih vzgaja nekdo, s katerim so v krvnem sorodu, ali ne, ampak je bistveno le to, da jih vzgaja nekdo, ki je tega sposoben in ki ima za to vse pogoje. Tole vaše “presežno” vodi le v pogubo. Ko ideološke nebuloze zamenjajo realnost. Ko se v imenu neke zblojene ideologije ljudi prikrajša za dejanske in konkretne koristi. Tako da tu ni bistveno, da gre za stara starša, ampak je bistveno, ali sta sposobna otrokoma zagotoviti ustrezno skrb in pogoje za normalen razvoj. Samo to. Ideologija, ki zgubi stik z realnostjo lahko samo škodi. Nič več od tega.

     • lažnivi jesus. Za otroka je najbolje tam, kjer se počuti domače in varno – in pri starih starših je bilo tako.

      Tukaj ni kaj debatirati. Socialni centri se obnašajo, kot, da so bogovi.

      Te fanatične feministke pa imajo prizadet ego, zato pa delajo, kot delajo.

 10. Zdaj sem prebral Jezusovo obrazložitev, ki razgalja formalističen, birokratski pristop, pri katerem se pogreša ljubezensko razmerje med vnuki in starimi starši.

  Vsi, ki imamo vnuke vemo, kaj to pomeni. In če bi center danes prišel in mi vzel vnuka, bi se boril do zadnjega dihaza naravno pravico,ki je bila nasilno odvzeta vnuku, ko je moral zapuistiti družinsko življenje s starima staršema in oditi tujim ljudem živet.

  Primarna korist vnuka, ki je otrok narekuje državnim organom, da spoštujejo njegovo naravno pravico do družinskega življenja, ki mu jo zagotavlja mednarodna konvencija o pravicah otrok in ga ne odvzamejo od starih staršev vse dokler ni na zadnji sodni instanci odločeno, da se ga lahko odvzame.

  Zato v tem pogledu komentator- Jezus nima prav, saj je prezrl, da ima do družinskega življenja s starima staršema vnuk.

  • Ja, tale naš Kristus je daleč od Jezusa, da bi vedel kaj piše, medtem ko mu misli divjajo po glavi.

   • Kakšen Kristus neki? Zgolj jesus. Ni vsak jesus tudi Kristus. 🙂 In tale jesus je tu eden redkih glasov razuma, ki seveda vidi primarno interes otroka, ne starih staršev, medtem ko vidim, da nekateri tu razumete te zadeve tako, da je dovolj, da je nekdo tvoj krvni sorodnik in to potem avtomatično pomeni, da bo poskrbel zate. Saj pravim, pozabljate, da je tema dvema otrokoma mater ubil njun oče. Kaj pa potem njegova pravica do družinskega življenja in pravica otrok, da so z očetom? Ali bi ta dva otroka dali tudi v skrb temu očetu, saj je dejansko njun oče, a ne, torej še globja vez kot med starim staršem in otrokom. 🙂

    • Jezus Kristus. Če si ti glas razuma, potem se nam slabo piše. Vidi se da nimaš pojma o čem pišeš. Daj si najprej pridobit vsaj kanček spoštovanja tu, med komentatorji. Čudim se, da sploh vztrajaš, ker ga ne dobiš, niti malo. Psihopat.

     • Spet, le jesus. Tega, kar ti vidiš, jaz pač ne more videti, če mi tega ne pojasniš, ker nimava istih oči, pa ne samo. 🙂 In pri tem je ravno problem v tem, da nikoli nisi sposoben ničesar od tega, kar “vidiš” pojasnit. Nimam pojma, praviš. Pa povej glede česa pa? 🙂

      In ne vem, zakaj bi me zanimalo spoštovanje ljudi, ki jih sam ne spoštujem? Kaj naj bi mi pomenilo to, da me cepec tvoje vrste spoštuje? V bistvu raje vidim, da me ne. 🙂

     • Ti že piše komentar višje. Ampak ti bolezen ne dovoli, da bi si zapomnil, pa ponavljaš. Slabša se ti.

     • A res? Torej sem psihopat zato, ker se mi “vidi da nimam pojma o čem pišeš”? Če je to to, potem mi nisi še pojasnil, kako se to vidi.

      Druga možnost pa je, da sem psihopat, ker me Zdravko ne spoštuje? No comment na to. 🙂

     • “Nihče te ne. Bolnik.”

      Aha, torej sem psihopat zato, ker me nihče ne spoštuje? Kako pa veš, da me nihče ne spoštuje? A se to spet vidi? 🙂

     • Psihopat si zato, ker ne čutiš nobene potrebe, da bi te kdo spoštoval, da bi si pridobil spoštovanje, da bi bil vreden spoštovanja.

     • “Psihopat si zato, ker ne čutiš nobene potrebe, da bi te kdo spoštoval, da bi si pridobil spoštovanje, da bi bil vreden spoštovanja.”

      Še enkrat, kako veš, da me nihče ne spoštuje in ali se ti trudiš, da bi te jaz spoštoval, ker tega nisem opazil, torej si tudi sam psihopat? 🙂 In nenazadnje, če me ti ne spoštuješ, to ne pomeni, da spoštovanja nisem vreden. Morda si le psihopat, ki tega, da sem spoštovanja vreden, ni sposoben videti. 🙂

    • “jesus je tu eden redkih glasov razuma”

     “Glas razuma” je samo floskula, ki nima pravne veljave.

     • No, floskula seveda ni, saj gre za nekaj, kar je mogoče logično dokazati. Da nima pravne veljave pa je očitno, saj nisem sodnik, ki bi v tem primeru sodil. 🙂

    • ki seveda vidi primarno interes otroka, ne starih staršev, …
     ================

     “Interes otroka” je samo floskula, ki nima pravne veljave.

     • To pa ne bo šlo. Interes otroka je pravni pojem, ki ima v tem primeru tudi največjo veljavo. 🙂

     • Če je tako, kako da potem tako opletaš z njim zdaj tako zdaj drugače. Sploh ne veš kaj je vsebina tega pojma, floskule, in vendar bi ji dajal kar največjo pravno veljavo.
      Daj nehaj s tem mentalnim terorjem, ko nimaš pojma o čem govoriš.

     • “Če je tako, kako da potem tako opletaš z njim zdaj tako zdaj drugače.”

      To se tebi samo tako zdi, ker nimaš pojma, o čem pišem. Gre za to, da nihče od nas tu ne more odločati o tem, kaj je v tem primeru korist otroka. In ravno to je razlika med mano in večino ostalih. Vi si domišljate, da vse veste, vse vam je jasno, vse okoliščine imate naštudirane, vse informacija so vam na voljo, pa še tako pametni ste, da lahko o tem seveda odločate. Skratka, sami doktorji s področja socialnega dela, psihologije in prava, predvidevam. 🙂 Mislim, res, zakaj imamo vse te institucije, bi pač vprašali Zdravkota in bi nam on povedal, kaj je tu korist otrok. Pa še zastonj, a ne Zdravko? 🙂

     • “Jaz, ki pravim, da je to floskula?!”

      Saj! 🙂 Niti toliko pojma nimaš, da bi ti bilo jasno, da ni. Vsaj to. 🙂

     • jesus: “To pa ne bo šlo. Interes otroka je pravni pojem, ki ima v tem primeru tudi največjo veljavo. 🙂 ”
      ==========================

      Ne ni, ampak je samo floskula, ker npr. majhen otrok ne more pravno veljavno uveljavljati svojega interesa (npr. pismeno, ker je še nepismen).
      Torej termin “interes otroka” ni pravni pojem, pravni pojmi morajo biti konkretizirani.
      Mora biti točno navedeno kaj otroku gre in kaj ne.

     • “Ne ni, ampak je samo floskula, ker npr. majhen otrok ne more pravno veljavno uveljavljati svojega interesa (npr. pismeno, ker je še nepismen).

      Saj zato pa ima skrbnika, ki to počne zanj – tudi ta dva koroška dečka imata skrbnika oz. skrbnico, ki ni hkrati njuna rejnica. To, da nima poslovne ali kakšne druge sposobnosti, da bi svoj interes uveljavlal sam, ne pomeni, da interesov nima, se ti ne zdi? 🙂

      “Torej termin “interes otroka” ni pravni pojem, pravni pojmi morajo biti konkretizirani.”

      Seveda morajo biti konkretizirani, kar pomeni, da normalno da pojem “interes otroka” ali pa “korist otroka” ni v vsakem primeru nujno pomensko enak. 🙂 Imaš mnogo t.i. nedoločnih pravnih pojmov, kot so javni interes, dober gospodar, vestno zdravljenje itd., katerim sodnik v posameznem primeri določi konkretno vsebino. Če torej zakon določa, da mora starši skrbeti za “korist otroka”, je treba v vsakem primeru posebej ugotoviti, kakšne so koristi konkretnega otroka in ali so starši zanje poskrbeli. Ker nekaj, kar bi lahko enemo otroku bilo v korist oz. interesu, ne bi nujno bilo tudi vsem ostalim.

      “Mora biti točno navedeno kaj otroku gre in kaj ne.”

      Zakon ne more predvideti vseh mogočih situacij, scenarijev, okoliščin itd. da bi lahko točno navedel, kaj vse lahko pod pojem “interes otroka” ali “korist otroka” spada, zato je pa v zakonu naveden takšen odprt pojem, ki je vsebinsko nedoločen, da se ga lahko potem aplicira na vsak konkretni primer.

  • “Zdaj sem prebral Jezusovo obrazložitev, ki razgalja formalističen, birokratski pristop, pri katerem se pogreša ljubezensko razmerje med vnuki in starimi starši.”

   Poglej, ta otroka sta ostala brez mame. Ubil jo je njun oče. Kaj hočem s tem povedati? Da družinska oz. krvna vez ni garancija za ljubezen, odgovornost itd. To, da gre za stara staša teh dveh otrok tudi ni avtomatično garancija, da je to v korist otrok, če ju vzrejata, v smislu rejništva, ona dva. Gre se ravno za to, da je potrebno to ugotoviti.

   “In če bi center danes prišel in mi vzel vnuka, bi se boril do zadnjega dihaza naravno pravico,ki je bila nasilno odvzeta vnuku, ko je moral zapuistiti družinsko življenje s starima staršema in oditi tujim ljudem živet.”

   Kot stari starš nimaš nobene naravne pravice, niti dolžnosti v razmerju do vnukov. Imaš pravico do stikov z njimi in to je vse. Koliko in pod kakšnimi pogoji pa odločata starša otrok. Če bi s temi vnuki neustrezno ravnal, bi izgubil tudi pravico do stika. Kot stari starš tako nikoli nimaš neke pravice do vzgoje otrok na način, ki jo imajo starši. S smrtajo staršev ali podobno, stari starš te pravice ne pridobi avtomatično, ampak mu ostajajo pravice, ki jih je že imel od prej, torej pravice do stika z vnuki. Hkrati pa se na zahtevo starih staršev v takih primerih lahko otroka dodeli v rejništvo tudi starim staršem, če to otroku ni v škodo. In ravno za to se tu gre, za vprašanje, ali je otrokom v korist, da so pri starih starših, pri čemer to, da so stari starši ne avtomatično pomeni pritrdilnega odgovora, ker to, da si nekomu stari starš ne pomeni, da si hkrati sposoben za otroka ustrezno skrbeti.

   “Primarna korist vnuka, ki je otrok narekuje državnim organom, da spoštujejo njegovo naravno pravico do družinskega življenja, ki mu jo zagotavlja mednarodna konvencija o pravicah otrok in ga ne odvzamejo od starih staršev vse dokler ni na zadnji sodni instanci odločeno, da se ga lahko odvzame.”

   Družinsko življenje ni pojem, ki je vezan na krvno sorodstvo. Otrok tako lahko to pravico uveljavlja tudi v družini, ki ni njegova biološka. Drugi del citiranega dela je pa ravno ta formalni vidik, ki ga omenjam. Glede odvzema otroka se pa seveda ne čaka na zadnjo sodno instanco, ker se sklepa, da je ta odvzem v korist otroka, katerega pravice je potrebno zaščititi. Zamisli si, da bi ta stara starša otroka zlorabljala, pravo bi jim pa dalo možnost, da to počneta ves čas trajanja upravnih in sodnih postopkov, ki bi lahko trajali vsaj več mesecev, preden bi bilo o odvzemu odločeno pravnomočno, kaj šele na zadnji instanci, kar bi lahko trajalo leta.

   “Zato v tem pogledu komentator- Jezus nima prav, saj je prezrl, da ima do družinskega življenja s starima staršema vnuk.”

   Ravno v tem se motiš. Pravica otroka do družinskega življenja ni nujno vezana na njegove krvne sorodnike, ampak je to pod pogojem, če lahko ti ustrezno zanj skrbijo oz. če to ni v škodo otroka. Ne moreš npr. otroka dati v skrb staršema, ki sta alkoholika in narkomana, češ da je to otrokova pravica do družinskega življenja. Kakšna bi to pravica bila? Pravica, da si mučen in zlorabljen? 🙂

 11. Dopolnitev zadnjega stavka: …da imata pravico do družinskega življenja s starima staršema tudi vnuka.

  Ker se ta pravica vnukov ni upoštevala, sta bila od starih staršev ugrabljena, saj ni bilo pred njihovo ugrabitvijo pravnomočno odločeno, da , starša in vnuka nimajo pravice do skupnega družinskega življenja.

  • “Ker se ta pravica vnukov ni upoštevala, sta bila od starih staršev ugrabljena, saj ni bilo pred njihovo ugrabitvijo pravnomočno odločeno, da , starša in vnuka nimajo pravice do skupnega družinskega življenja.”

   Ne gre za to, da se ta pravica vnukov ni upoštevala, seveda se je, saj pravica do družinskega življenja pomeni tudi kakovostno življenje, torej to, da se otroka da v vzgojo in skrb nekomu, ki bo za njega ustrezno poskrbel. Torej, CSD je ugotovil ravno to, da pri starih starših pravica vnukov do družinskega življenja ne bi bila zagotovljena enako kvalitetno kot v nekem drugem družinskem okolju. Ali je njihova ugotovitev pravilna, bomo pač videli, ko se bojo vsi postopki končali. Jaz o tem ne morem sodit na pamet. Ampak bistveno pri razumevanju je to, da otroka v tem primeru nimata pravice, da živita s starima staršema, ampak imata pravico, da živita v kar se da kvalitetnih pogojih, tudi seveda upoštevajoč razmerje, ki ga imata s starima staršema. Skratka, interes otrok je torej potrebno ugotoviti in ta interes ni avtomatično to, da sta pri starih starših, ker gre za stare starše. Če stara starša nimata pogojev, da za otroka ustrezno skrbita, potem živeti v takšnih neustreznih pogojih ne more biti pravica otroka, a ne? Če pa imata pogoje, potem pa seveda ni razloga, da otroka pri njima ne bi živela.

   Skra

 12. ker obstojijo krivdni razlogi na strani staršev, zaradi katerih so koristi vnukov ogrožene in terjajo, da živita drugje.

  • “ker obstojijo krivdni razlogi na strani staršev, zaradi katerih so koristi vnukov ogrožene in terjajo, da živita drugje.”

   No, vidiš, da gre. In kako dobro ti poznaš tale stara starša, razmere v katerih živita, njune sposobnosti vzgoje, da lahko tako vehementno trdiš, da bi bilo v korist otrok, da živita z njima v razmerju s kakšno drugo možno varianto? Saj ravno za to se gre. Kaj pa če to ni v korist otrok kot ni v korist otrok, da bi živela z očetom?

   Torej a dojemaš, da gre tudi za pojem koristi otroka, ki je lahko z interesom starih staršev, da otroka živita z njima, v konfliktu? Ker pogelj, tu se tudi gre za to, da navezanost starih staršev na vnuka ni nujno enaka navezanosti vnukov na stara starša. Jaz ne vem, koliko sta ta dva vnuka na stara starša sploh bila navezana. Kakšne stika sta imela s starima staršema pred tragedijo itd. Morda je bila za navezanost zelo šibka, morda ne, torej vse to je treba upoštevati in seveda upoštevati najprej v korist otroka.

   Tako da na moremo kar na pamet trditi, ni prav, da so jima vnuka vzeli. To ni tako preprosto. Ni prav le, če to ni bilo v korist otrok. Če pa je bilo v korist otrok, potem je prav in edino prav. Samo za to se gre. Ali je bilo v korist otrok, ali ne, pa ne moreva odločati midva v internetnih komentarjih, ker nimava niti dovolj podatkov niti strokovnosti za to.

   • Če starim staršem niso bile dokazane neke zlorabe, neprimerna skrb in mučenje otrok, jima CSD ne bi smel odreč rejniške pravice, sploh pa ne zaradi že zgrajenih družinskih vezi med starimi starši in vnuki. Kolikor vem jima nič od tega ni bilo očitanega. Samo to da nista “primerna” ?

    • Pogoji za rejništvo so bolj strogi kot le to, da nisi kriminalec. 🙂

     Tudi tega nekateri ne razumete, da stara starša pred tragedijo nista skrbela ali vzgajala otroka na način, ki ga sedaj zahtevata. Torej v čem naj bi bila sedaj prikrajšana, če bi se zagotovili enaki stiki, kot sta jih imela pred tragedijo? Problem je, da tega ni bilo mogoče zagotoviti zato, ker stara starša na to nista hotela pristati. Rejnik, ki sedaj skrbi za otroka je tako nadomestil otrokova starša, stara starša pa lahko kljub temu še vedno imata povsem enako vlogo in stik z otrokoma, kot sta ga imela prej. Zakaj bi to bil problem, če bi bilo to v korist otroka?

     • Največja korist za otroka bi bila, če bi ostala s starši. Ker to ni bilo več mogoče, bi bila zanju največja korist, da bi ostala s starimi starši, ker sta z njimi že imela vzpostavljen družinski odnos.
      Kakšne posledice in rane ostanejo zaradi trganja iz za njiju znanega družinskega okolja in dodelitve v tuje, se sprašujem.

     • “Ker to ni bilo več mogoče, bi bila zanju največja korist, da bi ostala s starimi starši, ker sta z njimi že imela vzpostavljen družinski odnos.”

      S starimi starši nista imela odnosa, ki je enakovrednem odnosu med starši in otroci. Ta odnos, ki sta ga imela pred tragedijo, bi lahko vzdrževala brez težav tudi po njej, saj starim staršem nihče ne jemlje tega, kar sta imela. Tudi očitno ti zadeve zelo dobro poznaš, da lahko sodiš o tem, kakšen je bil ta odnos med starimi starši in otroci, torej kako dejansko navezana sta otroka na stare starše bila.

     • 1. Stara starša pač nimata povsem enake vloge in stika z otrokoma, kot sta ga imela prej! (Razen če vi stike starih staršev z vnukoma pod nadzorom socialnih delavcev ‘vsake kvatre enkrat’ enačite s skupnim bivanjem, kot je bilo v mesecih po mamini smrti.)

      2. Dejansko s starimi starši nista imela odnosa, ki je enakovreden odnosu med starši in otroci – enakovrednega temu odnosu ni. Toda ne izpeljujmo iz tega sklepa, da je odnos z rejniki enakovreden odnosu s starši ali boljši kot odnos s starimi starši.

      3. Starim staršem nihče ne jemlje tega, kar sta imela. Seveda, še vedno imata ta dva vnuka, samo tega ne vesta, kje sta, in vidita ju samo z dovoljenjem in ob prisotnosti socialnih delavcev – to menda ni enako kot prej občasno varstvo in nato stalno sobivanje (3 mesece)?

      (Brezplodno ne mislim razpravljati, kot tudi nisem brala gornjih ‘romanov’ – samo nekaj ‘robnikov’ postavljam, da kdo ne zleti s ceste.)

     • jesus .. “tudi očitno ti zadeve dobro poznaš” …

      Poznam jih samo iz medijev.
      Zato pa vem da so nastale travme otroka zaznamovale za celo življenje in je vprašanje, če jih bosta kdaj zmožna predelat.
      Skratka, celo življenje bosta zaradi tega nekaj manj ?!

     • “Zato pa vem da so nastale travme otroka zaznamovale za celo življenje in je vprašanje, če jih bosta kdaj zmožna predelat.”

      Ja, iz medijev se pa to res da razbrati, še posebej, če prebiraš zgolj “resnico” ene strani. 🙂

      Travmo jima je povzročil oče in travmo jima potencialno povzročajo stari starši, s tem, ko očitno vidijo le lasten interes, torej interes tega, da bi bila otroka z njima. To ni nujno tudi interes otrok.

 13. Ker pa ti krivdni razlogi na strani starih staršev še niso ugotovljeni, je šlo za ugrabitev otrok.

  Zaradi varstva pravic vnukov in staršev, bi moralo sodišče izdati začasno odredbo, s katero bi se vnuka takoj vrnila starim staršem.

  • “Ker pa ti krivdni razlogi na strani starih staršev še niso ugotovljeni, je šlo za ugrabitev otrok.”

   Slab starš, skrbik ipd. ni nujno tudi kriminalec. Nekdo lahko preprosto nima pogojev, da za otroke skrbi, npr. nima ustreznega stanovanja, nima zadostnih finančnih sredstev, je šibkega zdravja ipd. A je zaradi tega česarkoli “kriv”?

   “Zaradi varstva pravic vnukov in staršev, bi moralo sodišče izdati začasno odredbo, s katero bi se vnuka takoj vrnila starim staršem.”

   Vprašanje, če bi bilo to za otroka dobro, še posebej, če se v rejniški družini počutita dobro, kar je tudi sodišče upoštevalo. Prelagati otroka sem in tja zagotovo ne koristi otrokoma. Naj se pač raje ugotovi, ali je bila ocena sposobnosti starih staršev ustrezna ali ne, in če ni bila, naj se potem otroka dodeli starima staršema. Na koncu koncev saj tudi pred tragedijo otroka nista živela pri starih starših, a ne?

   “Ker je sodišče pozabilo izdati takšno začasno odredbo, naj stranka, torej stara starša predlagata sodišču izdajo takšne začasne odredbe.”

   Saj sta jo, že dvakrat, pa ju je sodišče, tako upravno kot vrhovno, obakrat zavrnilo s pojasnilom, da to ne bi bilo v korist otroka.

 14. Ker je sodišče pozabilo izdati takšno začasno odredbo, naj stranka, torej stara starša predlagata sodišču izdajo takšne začasne odredbe.

 15. Tako hitre pre-levitve iz odvetnikov v tožnike-nemara kmalu še v sodnike-so sposobne le dvoživke v kvazi demokratičnih,v bistvu pa še totalitarističnih državah.

 16. Odvetnika zavezuje poklicna odvetniška etika, zato ne more tožiti kar tako. Poleg tega je pravnik, ki mora vedeti, da so človekove pravice otrok čez vse druge zakonske določbe.

  Povsem jasno je, da človekove pravice koroških vnukov niso bile upoštevane v postopkih, zato so bili ti postopki nezakoniti in brezpredmetni.

  Čim varuje koroška dečka mednarodna konvencija, ki jima daje pravico do družinskega življenja s starimi starši, je nezakonit in brezpredmeten vsak postopek, ki tega ni upošteval.

  • “Odvetnika zavezuje poklicna odvetniška etika, zato ne more tožiti kar tako.”

   Odvetnik je enakopraven državljan kot vsi ostali in če smatra, da ga je nekdo neupravičeno užalil, seveda lahko vloži tožbo. Tako kot vsi ostali.

   “Poleg tega je pravnik, ki mora vedeti, da so človekove pravice otrok čez vse druge zakonske določbe.”

   Saj to v tem primeru ni vprašanje. V tem primeru gre za očitek, da je ta odvetnica zaradi zaslužka, prestiža in svojega mesta v družbi kršila temeljna načela prava in teptala načela pravičnosti. Očitno odvetnica v tem primeru smatra, da je tak očitek na njen račun žaljiv.

   “Da, po nekaj mesecih se otroci navadijo na novo okolje, posebej še, če jim nudi v materialnem pogledu več kot prejšnje okolje.”

   Torej v čem je problem z vidika interesa otrok? A ni v interesu otrok, da jima gre dobro? 🙂

   “Nekaj mesecev se prepovedo stiki starih staršev z vnuki v novem okolju, ki naj bi bilo materialno bogatejše od prejšnjega, da ti pozabijo na nje in je zadeva urejena.”

   Zakaj si domišljaš, da bi imeli stari starši pravico do otrok, saj niso njuni starši? Samo starši otrok imajo avtomatično roditeljsko pravico, vsi ostali to pravico pridobijo le, če je to v korist otrok, ne njih. Stari starši imajo avtomatično le pravico starih staršev, ki je v tem, da imajo z otroci stike.

   “Nekaj mesecev se prepovedo stiki starih staršev z vnuki v novem okolju, ki naj bi bilo materialno bogatejše od prejšnjega, da ti pozabijo na nje in je zadeva urejena.”

   Ne, to bi bilo nezakonito, razen če bi bilo v korist otrok. 🙂

   “Kako enostavno za tretje osebe, ki dobijo želenega otroka in kako hudo za otroka in stare starše, ki jim je razbito družinsko življenje, medsebojna ljubezen, sorodstvo in identiteta.”

   Rejništvo je začasen ukrep in pravice rejnika so omejene na čas rejništva. Po tem med otrokom in rejnikom ne obstaja nobeno pravno razmerje.

 17. Eden izmed komentatorjev navaja, da gre koroškima dečkoma v reji kar dobro. Da, po nekaj mesecih se otroci navadijo na novo okolje, posebej še, če jim nudi v materialnem pogledu več kot prejšnje okolje.

  Toda, oprostite, ali bomo pristali, da bo to način za prikrito trgovino z otroki in sicer po naslednjem postopku:

  Otroka se odvzame in odda tretji osebi.
  Nekaj mesecev se prepovedo stiki starih staršev z vnuki v novem okolju, ki naj bi bilo materialno bogatejše od prejšnjega, da ti pozabijo na nje in je zadeva urejena.

 18. Potem, ko se otrok navadi novega okolja, pa se angažira izvedenca, ki ugotovi, da se otrok počuti v novem okolju dobro in se izda na tej podlagi odločba oz. sodba, s katero se potrdi oddaja otroka v rejništvo tretji osebi.

  Kako enostavno za tretje osebe, ki dobijo želenega otroka in kako hudo za otroka in stare starše, ki jim je razbito družinsko življenje, medsebojna ljubezen, sorodstvo in identiteta.

 19. Te besede Francija Donka, zaradi katerih ga je menda odvetnica CSD Velenje Simona Marko tožila na sodišču, so popolnoma na mestu in bi jih sam na podlagi tega, kar je javno znanega o primeru koroških dečkov, zlahka podpisal.

  Ta odvetnica je neverjetna. Vedno se je obnašala in nastopala, kot da odločitev sodišč v konkretnem primeru sploh ne bi bilo. Ali celo kot da bi ona dobivala na sodišča in bi jo sodišče v njenih trditvah potrjevalo. Pa je ni. Ravno obratno. Še vse sodbe v zadevi je doslej izgubila. Tudi proti Franciju Donko jo bo. Na njenem mestu bi razmišljal, če sem zgrešil poklic.

 20. Prepričan sem, da komentator Jezus nima vnukov, da lahko tako lahkotno govori o pretrganju družinskih vezi med vnuki in starimi starši.

  • “Prepričan sem, da komentator Jezus nima vnukov, da lahko tako lahkotno govori o pretrganju družinskih vezi med vnuki in starimi starši.”

   Prepričan sem, da ti je jasno, da sorodstvena razmerja niso vedno idealna zato, ker so sorodstvena in da nekdo otroku ne koristi že s tem, ker je njegov sorodnik. Obstajajo tako starši kot stari starši, ki svoje otroke ali vnuke zlorabljajo. In tudi taka vez je potem zate “sveta”? 🙂 Skratka, ne vem, zakaj vam je tako zelo težko razumeti to, da je potrebno gledat na otrokovo korist. Če sta stara starša sposobna ustrezno skrbeti za vnuka, če sta jima sposobna omogočiti vsaj normalne pogoje odraščanja, ki jih je deležen povprečen vrstnik teh otrok, potem seveda ni zadržkov, da bi otroka živiela z njima. Če ne, potem pa seveda ni v korist otrok, da živita s starima staršema. Kaj tu ni razumljivega?

   “Babica je potožila: Ker sem verna, so mi odvzeli otroka in dali tistim, ki niso verni.”

   Ja, to je bil razlog, ja. 🙂

 21. Dobro se spominjam primera izpred petih let, ko se je babici, stari 56 let, zgodil podoben primer. Skupaj sta živeli na manjši kmetiji s hčerko, ki je po porodu zbolela in je morala za njo in njeno hčerkico vzorno skrbeti eno leto in pol, ko je umrla hčerka babice, oziroma mama babičine vnukinje.
  Potem pa se je zgodilo: Sredi dneva so prišli predstavniki centra in ji na silo odvzeli vnukinjo, ki ji je bila v bistvu kot hčerka. Ker je bil tako strašen jok babice, so pritekli sosedje, vendar ni nič pomagalo,center je vnukinjo na silo odpeljal in jo dal v skrbništvo delavki iz centra za socialno delo na njen dom.
  Razlog odvzema je bil, da je babica že prestara, ker ima 56 let in da je to slabo za otroka.
  Babica je dala vlogo za rejništvo za vnukinjo na Ministrstvo za delo, pa so jo odložili v predal namesto , da bi jo rešili. Bila je celo osebno na ministerstvu, kjer so jo le tolažili, storili pa nič.

  Pritožila se je nad skrbništvo socialne delavke, pa ji je bilo zavrnjeno na vseh stopnjah, tudi na upravnem sodišču, da ne more biti stranka v postopku.

  Vložila je tožbo na Okrožno sodišče- družinsko, kjer je sodnica takoj izjavila, da je babica že prestara, da bi skrbela za otroka, ker ima 56 let. Ko pa je babica predložila dokaze, fotografije, izpovedi prič, mnenje strokovnjaka, pa je obrnila ploščo in je rekla, da babice preveč cartajo otroke. Kdo pa ne bi pocartal eno leto in pol starega otroka?!

  Postopek se je žal ustavil, ko bi morala babica plačati stroške za izvedenca, pa ji niso oprostili plačila stroškov in izvedenca ni mogla plačati. Prava Kalvarija za babico in vnukinjo.

  Zakaj je bila babica dobra, da je eno leto oskrbovala nepokretno hčerko in vnukinjo, potem pa ne več?!!!

 22. Ko pa je hčerka babice, to je mama vnukinje umrla, pa babica ni bila več sposobna, po mnenju centra za socialno delo, skrbeti za vnukinjo. Prej pa je vzorno skrbela za obe, torej za svojo hčerko, ki je bila nepokretna zaradi bolezni in je imela hčerkico, v razmerju do babice vnukinjo.

 23. Babica je potožila: Ker sem verna, so mi odvzeli otroka in dali tistim, ki niso verni.

 24. Brez človekoljubnega in domoljubnega čuta za pravičnost, se ne bo odpravilo nečlovekoljubje na socialnem, pravosodnem in političnem področju ter še kje.

  Višja izobrazba ne bo tega manjka nadoknadila, če ne bomo ta čut gojili in negovali ter ga uveljavljali, ko bo teptan. Ne le politično in sodno, ampak tudi medijsko.

Comments are closed.