Marko Mitja Feguš, dr. Milan Hosta, Joc Javornik, Zoran Janković: kandidati za župana občine Ljubljana

1

Uredništvo je županskim kandidatom predlagalo, da se nam lahko predstavijo z odgovori na vprašanja, ki smo jim jih zastavili. Odgovore bomo objavljali v vrstnem redu, kot bodo prihajali.

1. Katera Vaša osebnostna lastnost Vam bo najbolj pomagala, da boste dober župan ?

Feguš: iniciativnost, evropska izkušnja – kot sodelavca svetovno in evropsko znanega Institut fuer leichte Konstruktionen UNI Stuttg., izvedeni projekt regulacije prometa levega brega Maribora, projekt največjega slovenskega suhega zadrževalnika Rdmožanjci (poplavna zaščita Lendave!).

Hosta: sposobnost vodenja izven območja formalne avtoritete je ključna za tako funkcijo. To pa lahko prinesejo le poštenost, sočutje, vztrajnost in zaupanje. Prihajam »iz hoste«, kjer je kriza naravno stanje. Mirnost župana bo v prihodnosti ključna za pomirjanje strasti v družbi. Znam prisluhniti človeku v stiski in težave odpravljam pri vzrokih, ne delam kozmetike pri posledicah.

Javornik: Poštenost, pravičnost in enakopravnost so moje vrline, ki »bodo« zaznamovale moj mandat Župana mesta Ljubljane.

Janković: Pravičnost, delavnost.

2. Katera Vaša karierna izkušnja Vas najbolj kvalificira za župana ?

Feguš: Inavgurator ustanovite DRS (Društva restavratorjev Slovenije) in projekt – Ljubljana Moje mesto.

Hosta: Delujem timsko in imam ob sebi vselej odgovorne sodelavce. V gospodarstvu sem videl zvezde pa tudi čakal sem na plačo – doživel sem stisko tako podjetnikov kot delavcev na lastni koži. Imam doktorat iz filozofije in se strinjam z izjavo, da ni več časa da razlagamo svet, treba ga je spremeniti.

Javornik: Družina, podjetje, mesto, država – so si zelo podobne ekonomske celice. Vse temelji na željah oseb, zmožnostih, prioritetah, ki so posledica zmožnosti, ter osebnemu spoštovanju vseh sodelujočih. Ker sem vseh skoraj 30 let posvetil vodenju podjetij, ekonomskih subjektov, menim, da so to bistvene lastnosti za dobro opravljanje funkcije Župana mesta Ljublajna. Župan ni lastnik mesta, meščani so mu mesto zaupali v začasno upravljanje. 

Janković: osemletno vodenje uprave družbe Mercator, d.d.  

3. Koliko odstotkov proračuna znaša zadolženost mestne občine danes in približno koliko bo znašala ob koncu Vašega mandata ?

Feguš: podatek je variabilen, po podatkih MF znaša dolg skupaj z javnimi podjetji okoli 210 mio eur, dolg bi zmanjšal za polovico na 100 mio eur.

Hosta: glede na različne metode ugotavljanja zadolženosti (z ali brez dolgov zavodov in podjetij v lasti ali solasti MOLa), bom zaokrožil na tretjino proračuna. Nadaljnjega zadolževanja ne predvidevam in si bom prizadeval zmanjšati dolg na četrtino.

Javornik: Najvišja stopnja zadolženosti mestnega proračuna je določena v Odloku MOL, in sicer 8% od prihodkov. Mislim, da trenutno nihče ne ve točnega zneska zadolženosti zaradi netransparentnega financiranja in dajanja garancij za izvedbo velikih gradbdenih investicij. Najverjetneje pa je zadolženost že prešla mejo dovoljenega. Na koncu mojega mandata, bo iz naslova mojega delovanja zadolženost zanesljivo precej manjša. Možno pa je seveda, da se bo dolg MOL še povečal, vendar to ne bo posledica mojega dela, temveč ekonomsko neupravičenih investicij iz preteklega obdobja – ampak to je že druga zgodba.

Janković: 116 milijonov evrov (33%) in bo tudi v prihodnje v zakonsko določenem okvirju.

4. Naštejte 3 najpomembnejše investicije, ki jih mora mestna občina izvesti v naslednjem mandatu ?

Feguš: dokončanje notranje cestnega obroča in vzpostavitev sistema rumenih pasov ter kolesarskih in pešaških površin, začetek in dokončanje regionalnega centra za ravnanje z odpadki ter zagotovitev rezervnega vodnega vira iz Krimskega pogorja.

Hosta: ureditev kanalizacije na področju celotne občine, centralna čistilna naprava in energetska sanacija javnih objektov (vrtci, šole).

Javornik: Mestna neprofitna stanovanja, dosegljiva široki populaciji, po zgledu evropskih mest. Obnova zapuščenih in pozabljenih športnih parkov in rekreativnih zelenih površin v dobro najmlajših, odraslih in starejših občanov. Uvedba rečnega mestnega potniškega prometa proti Barju. Ljubljanska tržnica naj ostane “biser Ljubljane”, parkirišče pod Grajskim hribom pa bo v dobro vseh v Stari Ljubljani.

Janković: nadgradnja regijskega centra za obdelavo odpadkov, napeljava vodovoda in kanalizacije v vsako hišo, prenova kopališč Ilirija in Kolezija ter prometna ureditev s sklenitvijo novega obroča in center sodobnih umetnosti v Rogu.

5. Ali se boste, če boste izvoljeni za župana v naslednjem mandatu zavzemali, da bi bila višina davka za nepremičnine nižja, višja, ali enaka kot je trenutno nadomestilo za stavbna zemljišča v občini v kateri kandidirate?

Feguš: v naslednjem mandatu bom vložil zakonske podlage za oprostitev davka na premoženje za vse, ki imajo pravnomočno GD in UD na poplavljenih območjih in so bili oškodovani zaradi spodbojnega strateškega plana in IPN.

Hosta: višina davka bo progresivna. Kdor za življenje porabi več prostora, naj plača več.

Javornik: En del odgovora za bolj prijazno stanovanjsko problematiko so že omenjena »Mestna neprofitna stanovanja«, drugi del pa leži v zmanjšanju republiških davkov. Se bom pa zavzemal za čim nižjo stopnjo obdavčenosti nepremičnin in zemljišč, kolikor bo to mogoče.

Janković: Enaka.

Foto: Wikipedia

1 komentar

  1. Zadnje vprašanje kaže osnovno razliko med Jankovićem in ostalimi kandidati. Potem, ko ostali kandidati zapadejo v politično žlobudranje on z eno besedo pove točno to, kar želijo ljudje slišati.

Comments are closed.