Janez Juhant: Leto delovanja Šarčeve Vlade

17

Janez Juhant: Leto delovanja Šarčeve Vlade Leto delovanja Šarčeve vlade je več medijev pospremili z ugodnimi ocenami, čeprav Vlada ni storila še nobenih  za državljane ključnih projektov:  zdravstva, pokojninske reforme, pač pa se je ukvarjala z obrobnimi zadevami in problemi njenih članov. Nadaljuje prakso, da ozadja v nasledstvu bivših totalitarnih sil ropajo državljane, zavlačujejo izvedbo projektov kot je karavanški predor, drugi tir in podobno na račun davkoplačevalcev. Predsednik vlade je sicer katoličan in je o svoji veri govoril pred volitvami, zdaj njegov odnos do Cerkve pogosto kaže temu nasprotno podobo. Kot drugi taki slovenski politiki se sicer slika s papežem, a njegova vlada nadaljuje prakso proticerkvenih politikov, ki vse versko in povezano s Cerkvijo odstranjujejo ali celo skušajo izbrisati iz javnosti..

Marjan Šarec je tipičen primer sodobne dvojnosti

Še vedno pa se pri nas in po svetu vero izrablja le za politični prestiž, kot so počeli liberalci v slovenski zgodovini, za njimi pa komunisti. Očitno ta zvijača v naši družbi še deluje. Seveda ni dovolj, da zapišemo Boga v Ustavo, se sklicujemo na krščanstvo, delamo pa kratkoročne družbeno-politične računice. Samostojnost Slovenije trpi tudi zaradi kristjanov, ki se niso in se ne ravnajo po načelih krščanskega družbenega nauka. Neprijetno sem bil presenečen, da je Šarec na proslavi v Prekmurju govoril o možeh, zaslužnih za zgodovinsko priključitev pokrajine, a ni omenil, da so bili katoliški duhovniki.

Da so Šarec in njegova vlada pod nadzorom bivših partijskih krogov Milana Kučana, nam vsak čas posredujejo bodisi sami ali nam to servirajo uslužni novinarji in medijske hiše, ki celo slovesnosti, ki nimajo nič opravka s partijsko preteklostjo, postavljajo v ta kontekst. Celo retorika ob slovesu od Ivana Omana kaže, kako se da vse izkoristiti za svojo promocijo. Da se pokaže, kdo ima v Sloveniji resnično oblast.

Marjan Šarec je tipičen primer sodobne dvojnosti. Po eni strani naj bi živel iz krščanskih korenin, po drugi strani pa njihove temelje javno žagajo njegova vlada, mediji in birokracija. To se je dogajalo ob noveli zakona o osnovni šoli glede zasebnih šol, kjer so bile na udaru, predvsem finančno za proračun neznatne, štiri šole, ki jih je ustanovila slovenska Cerkev. Vrednostno je enak problem tudi z zapiranjem svobode izražanja, ko vlada pripravlja zakon o omejitvi svobode medijev. Spet se režejo proračunska sredstva cerkvenim medijem, medtem ko privilegirani levičarski, ki so že doslej brez problemov, uživajo davkoplačevalski denar.

Slovenska država mora rehabilitirati vse, ki jih je prizadel zločinski režim

Vlada tudi ne stori potrebnih korakov za enakopravnost državljanov pred sodišči. Jankovičev klan dobi poravnavo, številni neprivilegirani pa so izgubili svoje premoženje, saj so jim sodišča in rubežni uradniki za majhne vsote zapravili celo hiše ali stanovanje. Državljani bi morali premisliti, kako se bomo odločali in koga bomo naslednjič volili.

Tudi v času te vlade se še naprej vrši zakrivanje boleče polpreteklosti ter nasilja, zločinov in krivic, ki jih je storil komunistični režim Slovencem. Na 23. avgust, dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov, mediji slovenske javnosti niso opozorili na pretresljive prizore množičnih žrtev Hude Jame, ni bilo govora o žrtvah komunističnih taborišč, o medvojnih in povojnih pomorih, prikazovali so žrtve teh režimov v drugih državah. A slovenska država mora opraviti svojo dolžnost in rehabilitirati žrtve. Ne le duhovnike, pač pa vse, ki jih je prizadel zločinski režim.

Seveda so katoličani odpuščali zločine in trpeli ponižanje in zapostavljanje – pogosto še danes, čeprav so bili katoliški predniki glavne žrtve revolucije. Med italijansko okupacijo, 27. julija 1942, so komunisti zverinsko umorili duhovnika Jožeta Geohelija na Vranjih pečinah pri Zaplani, ker je odkrito govoril o njihovem nečloveškem početju. Škof Jamnik je ob letošnji obletnici umora pri sv. maši upravičeno katoličane spodbudil, naj podarijo odpuščanje in da ne smemo pozabiti zločinov. Govoriti pa je treba nujnosti družbenega dialoga, v katerem bomo prekinili molk zasutih ust in bodo tudi odgovorni spregovorili ter v imenu države prosili žrtve odpuščanja, popravili krivice in tlakovali pot družbene sprave. Odgovorni od vlade navzdol so kot nasledniki bivšega režima dolžni opraviti to in spregovoriti o resnici zasutih žrtev.

Politiko Vlade moramo vedno meriti z merili demokracije in človekovih pravic

Državni uradniki vključno s predsednikom vlade so dolžni tudi v celoti poravnati krivice ljudem, ki jih je prizadel bivši režim ter jih rehabilitirati, preklicati vse krivične obsodbe. Za to jih obvezuje Ustava in načela človekovih pravic, ki gredo v državi vsem, posebno tako ali drugače prizadetim, preganjanim in izvensodno pomorjenim. Že med vojno so pomorili številne nedolžne, pretežno verne Slovence, kot so bili Ehrlich, Natlačen, Grozde in drugi. Po vojni pa gre njihov število v tisoče na Teharjah in okolici, Hudi Jami, hrastniških rovih, v Rogu, okolici Škofje Loke, po Primorski, Štajerski in Prekmurju.

Krivice storilci težko priznajo. Edvard Kocbek je leta 1942 odobraval likvidacije omenjenih kristjanov in šele leta 1975 je javno spregovoril o povojnem pomoru nasprotnikov režima. V tem času je tudi sam zatrdil, da ne smemo nobenega življenja žrtvovati. Kdaj bo to storila vsa naša politika? Brez prizadevanja vseh gotovo ne. Večina tega masovnega iztrebljanja ljudi ni bila iz vere, pač pa zaradi fanatičnih prepričanj in ideologij. Politiko je treba vedno meriti z merili demokracije in človekovih pravic, ki v zahodnem svetu izhajajo iz krščanskih družbenih temeljev človeka po Božji podobi, danes odetih v pravne kategorije To mora postati resničnost tudi pri nas.

17 KOMENTARJI

 1. G.Juhant je seveda celovito ocenil delo t.im. vlade. Vlade ki to ni, ker pač vladajo ugrabitelji države v senci ali pa tudi že kar brez sramu javno (kaj pa je drugega delo mafije na sodiščih in n.pr. zadnji odpis 29 mio evrov, ki temelji na strahotnem izigravanju zakona, sodišče pa miži).
  Eno so “reforme” in ekonomski ukrepi vlade, pa varovanje državne meje, nespoštovanje odločb US,ideološko delovanje in vzdrževanje drugorazrednosti večine ljudi, zavožen ugled v tujini, petokolonaštvo v EU in Natu, ropanje proračuna , pranje denarja itd, negativna kadrovska selekcija, sramotenje ugleda države doma in po svetu, spodbujanje sovraštva do drugače mislečih, monopoli v medijih itd itd. Javna RTV sploh ne informira ljudi !! TTX ne vsebuje niti minimalnih informacij ! Hrvaška HTV ima dnevno po 20 resnih sporočil za dogodke doma in po svetu , RTV pa “skupaj spravi” največ 6 do 8 sporočil….Da drži ljudi v nevednosti, zlasti generacije ki ne buljijo cel čas v telefone….RTV ima UKAZ ugraiteljev države da ne INFORMIRA!
  Dnevnik pa je pocukrana manipulacija in ljudje nič ne vedo. Za nameček pa levi plačanci po vseh družbenih omrežjih lažejo in žalijo vse česar se ne sme žaliti- zlasti RESNICO !
  Druga plat delovanja vlade pa je v drugem delu Juhantovega tehtnega članka.
  delovanja vlade se namreč ne ocenjuje le po lastnem “polnem hladilniku” in brezumnem sprotnem potrošništvu, pač pa po delovanju v korist vrednot evropske civilizacije !
  SLO izumira, mladi se izseljujejo, država nima varovanih meja, o resnici o totalitarni zločinski dobi med in po drugi vojni pa ne duha ne sluha…Kvečjemu novo laganje.
  Kako pa so lahko uspešni Slovenci, ko jim rdeča država ne meče polen pod noge, pa vidimo ko blestijo v tujini, pa naj gre za to ali ono področje. Recimo včeraj kolesarja ali pa mnogi znanstveniki in poslovneži po svetu (pa ne tisti, ki perejo nam ukraden denar!!).

 2. Kdor je od te vlade pričakoval kaj drugega, je strašno naiven. Trdim, da bi morali z množičnimi dejanji zahtevati odstop vlade. Problem je, kdo bi jo nadomestil, ali bi sploh bil boljši?!

  • Problem je res, kdaj in kako do boljše vlade, predvsem do boljših zakonov!
   Kdo je odgovoren za izdelavo in potem uporabo oz. zlorabo slabih zakonov?
   Zakon, ki je omogočil Jankovićevi družini odpis 29 milijonov dolga, je leta 2103 predlagala zakonodajni oblasti , to je Državnemu zboru RS, izvršna oblast oz. vlada RS, to je vlada Alenke Bratušek. Za sprejem zakona glasovalo 84 poslancev DZ RS!
   Tako je v TV dnevniku, 6. septembra, povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je še poudarila, da je tisti, ki izvaja zakone, ko vidi, da se zakon zlorablja, dolžan ukrepati!
   Pravosodna ministrica Andreja Katič tudi pravi, da je državni tožilec po zakonu dolžan sprožiti postopke pregona tudi za sume, ki jih izve iz medijev. Pismena ovadba torej ni vedno obvezna. Enako sporoča Vrhovno državno tožilstvo. Oboje je bilo nedavno objavljeno.
   Opomba: Na to javno informacijo, se ni odzval niti en medij, ne desni ne levi, niti nobena politična stranka, niti ena desna stranka. Ve pa se, da brez učinkovitega tožilstva ni učinkovitega sodstva, ne pravne države, ki je temelj demokracije oz demokratične države. A
   Mediji: Stožice – namesto podizvajalcev plačevali razkošje. organi pregona, tožilstvo pa nič brali, čeprav so to brali.
   Leta 2014 je Banka Celje bolj odločno opozorila na nenamensko porabo sredstev:
   “Kljub utemeljitvi kreditojemalca, da je bila poraba sredstev v skladu s SRS, banka meni, da poraba kredita ni bila namenska. Po mnenju banke stroški na temelju predloženih računov (predvsem sponzorska sredstva in reprezentanca) ne morejo biti in ne bodo usredstveni in amortizirani. NAVEDENO PO MNENJU BANKE PREDSTAVLJA ZNAKE KAZNIVEGA DEJANJA ZOPER PREMOŽENJE OZIROMA/IN ZOPER GOSPODARSTVO.”
   Zakaj je NS oz. uprava Banke Celje opustila dolžnost po zakonu, to je, da organom pregona prijavi sum storitve kaznivega dejanja? Enako je vprašanje za druge banke kreditodajalke v primeru »Jankovićevih Stožic?
   Prvo pa je seveda vprašanje, zakaj celo tožilstvo samo ni po službeni dolžnosti sprožilo postopek obravnave suma storitve kaznivega dejanja, ko je v medijih bralo mnenje banke, da so pri porabi kreditnih sredstev znaki kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo ?
   Kaj bo odgovorilo pravosodje, državno tožilstvo in sodstvo?
   Kaj bo storila izvoljena politika?
   Kaj bodo storili mediji v službi javnosti?

   • Ministrica za pravosodje je odgovorila; Državni tožilec se je dolžan odzvati na medijske objave
    Poslanka Ljudmila Novak mi je 28. marca posredovala pisni odgovor ministrice za pravosodje Andreje Katič, za katerega sem tedaj še ribniški poslanki podal pisno pobudo za to vprašanje. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je odgovorila: »Ministrstvo za pravosodje je v zvezi z vprašanjem naslovilo za posredovanje elementov za odgovor na poslansko vprašanje tudi na vrhovno državno tožilstvo RS, ki je navedlo, da je državni tožilec, ki za dejansko stanje z zakonskimi znaki kaznivega dejanja in posledično za sume storitve kaznivega dejanja izve iz medijskih objav, seveda dolžan sprožiti ustrezne postopke pregona, vendar pa… ne smejo reagirati na vsakršno… obvestilo ali podatek, ki ni podprt z zadostno verodostojnostjo.« Mnenje ministrice je, da je po zakonu tožilec dolžan tudi za sume, ki jih izve iz medijev, sprožiti postopke pregona. Pismena ovadba torej ni obvezna. Meni tudi, da je zakonska ureditev tega področja ustrezna.
    Opomba: Pričakoval sem, da bo vsaj poslanka Ljudmila Novak in njena stranka to stališče pravosodja javno komentirala in aktualizirala, da zaživi v praksi. Vendar je vse tiho.
    Generalni državni tožilec Drago Šketa pa pravi: »Jasno je, da pravosodni organi v javnomnenjskih raziskavah precej nizko kotirajo. Ne le strokovna, tudi laična javnost bi morala dobiti več informacij o posameznih primerih, delovanju tožilstva.«
    Kdaj bo kdo od izvoljenih kaj storil, da bodo poklicani storili svoje dolžnosti?
    https://www.dnevnik.si/1042896349

   • Uporabo psihotestov narekuje posebna moč, ki jo nad človekom posedujejo tožilci in sodniki.
    To pa zagotovo ne bo držalo. Zakonodajna in izvršilna veja oblasti imata bistveno večjo moč nad državljani. S svojimi odločitvami tudi neposredno vplivata na delovanje pravosodja.
    V sistemu predstavniške demokracije dominirajo politične stranke na oblasti. Njihova vodstva imajo v svojih rokah vse vzvode dejanske oblasti. Predstavniški sistem temelji na vladavini političnih strank (ne pa ljudstva). Kje bi torej morali najprej uporabljati psihoteste? Pri postopkih izbire vodstev političnih strank in predstavnikov zakonodajne ter izvršilne veje oblasti. Seveda pa bi podatki o IQ politikov morali biti javni, podobno kot podatki o imovinskem stanju. Zakaj? Ker IQ razkriva sposobnost in učinkovitost politikov pri predstavljanju (82. člen ustave) vsega ljudstva (ne le strank).
    In kakšna bi lahko bila uporabna rešitev? V postopkih izbire vodstev političnih strank, članov zakonodajne ter izvršilne veje oblasti uporabimo psihoteste in zagotovimo javnost takšnih podatkov.
    Janez Krnc, Litija https://www.dnevnik.si/1042893443

   • Srečne so tiste države, ki imajo poštene in neodvisne sodnike
    »V bivših “diktaturah” mora biti na prvem mestu vladavina prava, demokracija šele na drugem. Pošteni in neodvisni sodniki so namreč bolj vplivni kot politiki, ki so bili izvoljeni z množično podporo. Srečne so tiste države, ki imajo tako ene kot druge. Naj jih gojijo in varujejo«, pa pravi znani evropski filozof Karl Popper.
    Na spletni strani ministrstva za pravosodje piše: »Evropska komisija je objavila pregled stanja na področju pravosodja v članicah Evropske unije. Pregled stanja pravosodja je del orodja EU za krepitev vladavine prava s spodbujanjem reform pravosodja in spoštovanjem standardov vladavine prava v vseh državah članicah. Spoštovanje vladavine prava, pomembno vpliva na odločitve o poslovnih naložbah in s tem na gospodarsko rast. Neodvisno ocenjevanje s strani Evropske komisije skozi predstavljene podatke priznava napore slovenskega sodstva, vlade, ministrstva za pravosodje ter državnega zbora za uspešno krepitev slovenskega pravosodja ter izvajanje sodne oblasti. Slovenija pa še vedno ostaja med državami EU, kjer je nižje zaupanje v neodvisnost sodstva. Ministrstvo za pravosodje podpira vse napore sodstva, da z osveščanjem javnosti in zagotavljanjem kakovosti sodnih odločb pripomore k spremembi te percepcije.«
    V razpravi na izredni seji DZ so predlagatelji seje opozorili na pritiske na sodnike in druge anomalije pravosodja. Izpostavili so, da tožilstvo in pravosodje nimata pravega nadzora, da delujejo »samoupravno«.
    V Tožilskem svetu, enako tudi v Pravosodnem Svetu, imajo »nadzirani« tožilci in sodniki prevladujoč vpliv in tako nadzorujejo sebe.
    Demokratično državo vodi najvišji organ oblasti v parlamentarni demokraciji, to je DZ RS, ki postavlja cilje in merila ter sprejema oz. »proizvaja zakone« tudi za delovanje obeh drugih oblasti.
    Zakoni so njegovi izdelki. Pravično je, da vsak odgovarja za kvaliteto delovanja svojih proizvodov, zato mora nadzorovati njihovo uporabnost in učinke.
    Tožilci in sodniki, ki delujejo v imenu ljudstva, nadzorujejo sami sebe.
    »Nobena oblast ali moč – politična, sodna, zdravniška, finančna, akademska, kulturniška, cerkvena – ne sme ostati brez nadzora; vedno je odgovorna republiki – državljanom. Predsedniki, ministri in tožilci se ne smejo nadzorovati sami; sploh pa se ne smejo bankirji, biznismeni in kleriki … Boj za nadzor zahteva veliko svobode – osvobojenosti strahu – vseh v republiki; mora ga zagotoviti oblast. Zato imamo državljani politične pravice – govoriti, protestirati, objavljati – in kritizirati vse oblasti. Ker vse oblasti – tri veje in vsi organi, predsednik države – samo služijo uresničevanju ustave, so avtonomni samo v zakonitosti. In to velja za vse univerze, cerkve, društva – za kogar koli v republiki«, pravi Iztok Simoniti, nekdanji diplomat.
    »Sodni svet je ustavna institucija. Trenutni položaj v praksi, pa po moji oceni v celoti ne omogoča kakovostnega in odgovornega dela. Sodni svet odloča o najpomembnejših predlogih za funkcije v sodstvu«, pa je v svoji odstopni izjavi opozorila profesorica za evropsko pravo na Dunaju, dr. Verica Trstenjak. Odstopila je, da opozori pristojne organe na neprimeren status, način dela, organizacijo ter materialne in druge pogoje za delo Sodnega sveta in ker ne more prevzeti odgovornosti za odločitve in ne more niti posredno vplivati na izboljšanje stanja v sodstvu, niti ne more prispevati k krepitvi zaupanja v sodstvo.
    Kdaj bo oblast poskrbela za odgovornost in nadzor vseh, ki delujejo v imenu in za račun ljudstva, da bo zorela demokracija na temeljih pravične države prava?
    https://www.casnik.si/kdaj-odgovornost-za-rezultate-dela-v-imenu-in-za-racun-ljudstva/comment-page-1/#comment-187478

  • Kje ste pa vi staknili to modrost ? Kdo bi bil boljši ? Vi ste mnenja da je vlada slaa, ne veste pa kdo jo lahko zamenja ? Se šalite ? Ko je nekdo katastrofa je velikanska možnost da se najde nekdo ki ni katastrofa ! V SLo smo imeli dve zelo dori vladi, eno, ki se ni zadolževala in je bil ob koncu njenega mandata državni dolg 8 miljard evrov (zdaj je 32) in drugo ki je državo rešila bankrota. ne om navajal kdo je vodil obe vladi. Prva od teh dveh vlad je v 4 letih državo pripeljala na 90% poprečja EU, še zdaj nismo tam !! Druga pa je v enem letu sprejela vso ključno zakonodajo za reševanja bankrotirane države in bank. Ne za prvo ne za drugo vlado ne bom našteval vseh drugih dosežkov, od povišanja plač v evrih za 24 %, pokojnin pa za 22 % do tega da so imeli v srednjih šolah zastonj kosilo do zastonj vrtca za drugega otroka, od najmanjše nezaposlenosti do zglednjega vodenja Eu. Vi pa, da ni alternative roparski in klovnovski vladi….
   Ne bom napisal kdo je vodil obe vladi, saj to ve vsak normalen državljan.
   Normalen, kaj pa nenormalni ?

   • Gospod Janez Janša ne more, ne zna … potegniti Slovenije v prihodnost blagostanja in sreče. Trikrat je imel možnost, a je vselej polnil svoj ego.

   • Absolutno se strinjam. Vlada 2004 – 2008 je bila v vseh pogledih daleč najboljša v obdobju samostojne Slovenije. To ni samo osebno mnenje ali stvar okusa nekoga, to dokazujejo vse mogoče statistike.

  • No, pa vi napišite en članek za “realni svet”….Bo šlo ?
   Da vidimo kaj je članek in ne pridiga…

 3. Žal veliko zamujenega.
  Mlajša in srednja generacija – vzgojeni v 30 letnem komunističnem šolstvu ne vesta kaj je domovina, kaj je država (ker je ni in je ukradena), kaj je domoljublje…….. Nimati ti dve generaciji videti kaj je pravna državi, kaj je pravosodje, kaj je pošteno delo. Ne zanima jih kaj je dobro za skupnost, kaj je dobro za soseda, za sokrajana, za občino no države itak ni. Jim je pa dober vzgled vladajoča komunističan mafija iz ozadja z svojimi mafijskimi prijemi in krivosodjem, ki rešuje vse mafijske mogotce da lahko operirajo za svojo korist in korist mafije na račun pokradenega denarja tudi tema dvema generacijama, ki jih ne skrbi kaj bo na koncu delovne poti. Mogoče se bosta ti dve generaciji zavedali, ko boš šel trebuh po travi od revščine in lakote.Prepozno! Cerkev – naj moli k k Bogu, če ne zna dobrim poštenim drugorazrednim ljudem naliti čistega vina o stanju v ukradeni državi. Država je narod. Karšen narod taka je država. Naša država je ukradena. Narod je ukraden z komunističnimi mafijskimi parolami in mafijskimi posli. Z parolo ” VSI SO ISTI” mafija ni propagirala “vsi smo isti” zato, da lahko danes mirno izvaja in nagrajuje mafijske rabote v ukradeni državi. Pa spite v socializmu mirno še naprej.
  .

  • Veliko dobrih misli je navedel Novinar !
   Kako malo ljudi se zaveda kaj se dogaja. No, od teh se nekatari zelo trudijo, pišejo, govorijo, delujejo politično, žal pa jih tako malo posluša in verjame.Pa tako malo je treba storiti : Iti na volitve in voliti stranke slovenske pomladi in še kakšno, ki prisega na svobodno SLO in domoljubje.

   • ljubljana – ” Iti na volitve in voliti stranke slovenske pomladi ”
    Točno tako “ljubljana”. Bil sem član v eni volilni komisiji za EU volitve v “šerifovem zelenem mestu”. Na tem volišču je bilo vpisanih okoli 500 državljanov, vse v okolici do 1000m (bloki). Na volitve je prišlo 119 državljanov, V razdelitvi po starosti 18-30let =4 volivci, 31-45 let=8 volivcev, 46-60let =9 volivcev , 60 let –> 98 volilcev.
    To je slika komunističnih fint, blefiranja laži , partijskih parol in rdeče levaške potuhnjene vzoje v socialističnem šolskem sistemu. V tem šolstvu so že 30 let te omenjeni generaciji “VSE ENAKO” izobražene.

 4. Kdo je odgovoren za izdelavo in potem uporabo oz. zlorabo slabih zakonov?
  Kdo je dolžan spremljati izvajanje in uporabo zakonov?
  Kdo vse je dolžan ukrepati, ko se kažejo anomalije učinkovanja zakonov?
  Zakon, ki je omogočil Jankovićevi družini odpis 29 milijonov dolga je leta 2103 predlagala izvršna oblast oz. vlada RS, to je vlada Alenke Bratušek, zakonodajni oblasti , to je Državnemu zboru RS.
  »Za sprejem zakona glasovalo 84 poslancev DZ RS«, tako je v TV dnevniku, 6. septembra, povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.
  Ministrica je še poudarila, da je tisti, ki izvaja zakone, ko vidi, da se zakon zlorablja, dolžan ukrepati!
  Ministrica Bratuškova pa še ni povedala, da je koncem leta njena vlada predlagala spremembo zakona, ki so jo potem potrdile stranke koalicije.
  Takšen spremenjen zakon pa ni več ščitil upnike, kot je te bolje ščitil zakon pred spremembo.
  Kaj je torej bil namen te spremembe? Zaščitit še naprej dolžnike, kar se v Sloveniji vztrajno dogaja, čeprav ji manjka kapitala.
  Dejstvo torej je, da je šele po tej spremembi zakona ta zakon omogočal, da so upniki v prisilni poravnavi potem dobili celo le 5 % od terjatev in so upniki potem odpisali kar 29 milijonov dolga Jankovićevi družini.
  Pravosodna ministrica se je udeležila okrogle mize v Državnem zboru »Temelji pravne države, kjer so se predstavniki vseh treh vej oblasti spraševali; Ali smo pred zakonom res vsi enaki?
  Ministrica Katičeva je dejala:«Mi ves čas spremljamo, če pri izvajanju zakonodaje prihaja do kakršnihkoli anomalij v praksi in dajemo predloge in pobude za spremembe.«
  Ključno je torej vprašanje, kako na Ministrstvu za zakonodajo spremljajo izvajanje oz. učinke zakonov?
  Pravosodna ministrica Andreja Katič tudi pravi, da je državni tožilec po zakonu dolžan sprožiti postopke pregona tudi za sume, ki jih izve iz medijev. Pismena ovadba torej ni vedno obvezna. Enako sporoča Vrhovno državno tožilstvo. Oboje je bilo nedavno objavljeno.
  Opomba: Na to javno informacijo, se ni odzval niti en medij, ne desni ne levi, niti nobena politična stranka, niti ena desna stranka. Ve pa se, da brez učinkovitega tožilstva ni učinkovitega sodstva, ne pravne države, ki je temelj demokracije oz demokratične države. A
  Mediji pišejo: »Stožice – namesto podizvajalcev plačevali razkošje. Organi pregona, tožilstvo pa nič… Leta 2014 je Banka Celje odločno opozorila na nenamensko porabo sredstev:
  “Kljub utemeljitvi kreditojemalca, da je bila poraba sredstev v skladu s SRS, banka meni, da poraba kredita ni bila namenska. Po mnenju banke stroški na temelju predloženih računov (predvsem sponzorska sredstva in reprezentanca) ne morejo biti in ne bodo usredstveni in amortizirani. Navedeno po mnenju banke predstavlja znake kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma/in zoper gospodarstvo.”
  Zakaj je NS oz. uprava Banke Celje opustila dolžnost po zakonu, to je, da organom pregona prijavi sum storitve kaznivega dejanja?
  Enako je vprašanje za druge banke kreditodajalke v primeru »Jankovićevih Stožic?
  Prvo pa je seveda vprašanje, zakaj celo tožilstvo samo ni po službeni dolžnosti sprožilo postopek obravnave suma storitve kaznivega dejanja, ko je lahko tožilstvo v medijih bralo mnenje banke, da so bili pri porabi kreditnih sredstev znaki kaznivega dejanja zoper premoženje oziroma zoper gospodarstvo ?
  Kaj bo odgovorilo pravosodje, državno tožilstvo in sodstvo?
  Kaj bo storila izvoljena politika?
  Kaj počne Odbor za pravosodje DZ RS?
  Kaj bodo storili mediji v službi javnosti?

  • Z vsem spoštovanjem za tvoj trud z veliko pisanja in retorike, kako naj bi bilo če …….. .
   Lahko bi vedel in se ne bi trudil z toliko pisanja, da je MAFIJA pri narodu, ki ga ne zanima država (ki je ukradena) vedno pred oblastjo v vseh sponah oblasti. In dokler bo narod tako vzgojen v šolah in doma, ključnega odgovora na tvoja zadnja vprašanja NE BO – za to skrbi MAFIJA brez problemov pri takem narodu.

 5. Tale tehten komentar g. Juhanta je prebralo ali pogledalo 300 ljudi…..Kakšne popolne oslarije in šund pa prebira 300.000 ljudi, ali jih toliko bulji v TV ekran …Je potem čudno, da ta SLO folk ni pri “zdravi pameti” kar se tiče osnov demokracije, domoljubja, državljanske drže ?
  Vam povem, da že kar nekaj let “težko hodim naokrog” ker vem in vidim koga in kakšne ljudi vse srečujem in tudi kakšne so posledice te ignorance in nerazumne apatije…
  Kje imate vsaj malo pameti, SLO ljudje ? Starejši, povejte kdaj kaj o tem svojim otrokom, vnukom, pravnukom….Če ne takoj, pa vam bodo kdaj hvaležni, da so slišali kaj pametnega.

Comments are closed.