Manjkajoči členi

92

anton korosecVečkrat sem že pisal o presenetljivih pospeških, ki jih v zadnjih letih doživlja odrivanje na politično obrobje tistega pola slovenske politike, za katerega se je udomačil pogovorni izraz »desnica«. Med mnogimi razlogi za to in za njeno strukturno šibkost v Sloveniji je, kot sem prepričan, tudi dramatično skrčenje splošno sprejete plasti zgodovinskega spomina v naši družbi. Da so iz njega skoraj povsem izginili ljudje in dogodki iz časa pred drugo svetovno vojno, je svojevrsten uspeh po tej vojni vladajočih. Ker nedvomno sodim med tiste, ki menijo, da se je o vzdržnosti takšnega stanja potrebno pogovarjati, se vsaj občasno spotaknem obenj. In za marsikoga bogokletno zatrdim, da brez dogovora o preteklosti ni mogoče smiselno upreti pogleda v prihodnost.

Bela vrana

Seveda skušam razumeti nasprotno stališče, saj je navsezadnje daleč prevladujoče. A mu lahko lastno težo pripišem samo v primeru, če se za izganjanjem preteklosti kot gradnika sedanjosti ne skriva želja po ovekovečenju točno določene razlage te iste preteklosti. Kar je vsaj tako pogosto kot iskreno prepričanje, da je mogoče iz nič skočiti v lepo prihodnost.

Sam sem torej mnenja, da bi bilo potrebno zgodovinski konsenz Slovenk in Slovencev postaviti na širše temelje. Nisem namreč prepričan, da lahko v sodobnem svetu vzdržen razvoj dosega narod, ki se hoče vzpostavljati na zgodovinskih mejnikih, obsegajočih manj kot stoletje. Prav to pa se dogaja naši skupnosti. Seveda obstajajo posamezne osebnosti in dogodki, ki nas družijo in posegajo dlje nazaj, toda v največji meri gre za iz konteksta iztrgane osamelce, ki jih potem skušamo bolj ali manj na silo nalepiti na bolj domačo polpreteklost.

Kot je bilo že velikokrat povedano in bo še moralo biti, je slovenski prostor v tem bela vrana v svojem širšem okolju. Skoraj vse bližnje in daljne sosede so ubrale drugačno pot in svoj zgodovinski konsenz zgradile na širše pojmovani preteklosti. Celo Belorusija, s katero ima sicer slovensko reduciranje zgodovinskega spomina marsikaj skupnega, je velikodušnejša vsaj do izročil velike kneževine Litve.

Strah pred razkrito prelomnico

Zakaj se to ni zgodilo in se ne dogaja pri nas, je sočasno težko in lahko ugotoviti. V ozadju se verjetno skriva še ena edinstvena posebnost slovenske najnovejše preteklosti. Brutalni obračun domačih revolucionarjev z nosilci tradicionalnega reda med drugo svetovno vojno in po njej, in to v času največje narodne nesreče, nima opravičila. Ker pa bo nekoč postalo jasno, da je prav slednji ključna prelomnica slovenske zgodovine, je treba za trenutek tega spoznanja že pripraviti teren. In ekscesno nasilje kot sredstvo boja za oblast bi bilo morda bolj sprejemljivo, če bi obveljalo, da tradicionalne slovenske elite v 19. in 20. stoletju niso dosegle praktično ničesar, zaradi česar je bila potrebna za izpeljavo nacionalne emancipacije Slovencev krvava revolucija, kot nekateri še vedno oznanjajo.

Ko imamo to pred očmi, laže razumemo, zakaj se je zgodil precejšen izbris predstavnikov politične elite 19. in 20. stoletja iz skupnostnega spomina. Nekaterim je bila dana milost preživetja v njem zgolj kot kulturnim delavcem, predvsem pisateljem in pesnikom, ne kot politikom. Kot zglede lahko navedem Josipa Jurčiča, Janka Kersnika, Ivana Tavčarja ali celo Ivana Cankarja, ki kot politični mislec nikakor ni za odmet. Kakopak, poklic politika, sploh politika v parlamentarnem sistemu, niti teoretično in v preteklosti ne bi smel visoko kotirati. Drugi so sicer v spominu navzoči, a le kot arhetipski zaviralci zdravega narodovega razvoja. Tukaj za ilustracijo zadostujeta imeni Anton Korošec in Lambert Ehrlich, četudi so prvemu v nekih drugih časih rekli celo »oče Jugoslavije«.

Njihova domnevno zaviralna vloga naj bi še podkrepila nujnost dokončnega obračuna z “gnilo” staro elito, četudi ni česa dodati trezni oceni odličnega poznavalca dolgega 19. stoletja pri nas Vasilija Melika: “Slovenci so v (avstrijski, op. A. M.) ustavni dobi izredno napredovali in postali pred prvo svetovno vojno povsem razvit narod z bogato kulturo, znanostjo in umetnostjo, s povsem izoblikovanim jezikom. Premostili so zaostanek, ki jih je težil od srednjega veka naprej, dosegli največji vzpon v vsej svoji zgodovini.”[1] Arhitektov in mejnikov tega največjega vzpona pa v splošni zavesti skoraj ni.

[1] Vasilij Melik, »Politični profil Antona Korošca«, v: Vasilij Melik, Slovenci 1848-1918: Razprave in članki (Maribor, 2001), tukaj 648.

Opomba: avtorjevo besedilo je uvodnik v zadnjo številko Tretjega dne (3/4), ki v osrednjem sklopu govori o slovenskih političnih voditeljih, kot to prikazuje spodnje kazalo:

59 Igor Grdina: Mali kralj slovenskega liberalizma
69 Aleš Maver: Paberki o dr. Antonu Korošcu
77 Andraž Kovač: SLS med Avstrijo in Jugoslavijo
87 Tomaž Ivešić: Alojzij Kuhar in Miha Krek: kratki biografiji
91 Tomaž Simčič: Janko Kralj kot primorski in vseslovenski politični voditelj
99 Dejan Pacek: Zarjani, mladci in stražarji: načela, nasprotja in podobnosti

92 KOMENTARJI

 1. Sigurno največ razlogov za psiho (smisel) volivcev najdemo v zgodovini. Da pa je “desnica” v taki slepi ulici mesta Goge, ko čudaški penzijonisti samo še zdolgočaseno čakajo, čakajo – saj nimajo nobene moči za spremembo lastnega obnašanja. Glavni razlog je populistični socializem s ščepci desne folklore. Instant politika komunističnega kroga politikov za naivne in neumne desničarje.

 2. Moralo pa bi se resno delati na desnih vrednotah zadnjih 25 let. Postopno. Pa čeprav s 5%. Socializem je ljudem zapustil narcisoidno kulturo: vsi hočejo biti prvi in predvsem največji, glavni. Birokracija v državi se obesi na največjo stranko in potem je ta stranka iz ugajanja birokraciji in piškotkov brezjajčna.

  • Gospod Pavel,
   spominjate me na onega gorečneža, ki je hotel zažgati mesto zaradi nevere, a mu Bog ni dopustil.

   Vaša naloga in seveda moja je, da živiva vero v Jezusa. In nič več! Bog pa bo odločil, ali so srca teh ljudi kamnita ali bo zraslo v njih seme. Za sedaj kaže na kamnita srca … in na napoved, da bo Stvarnik uporabil barbarska ljudstva, ki bodo kaznovala narode, ki se norčujejo iz Njega.

 3. Pri obravnavanju slovenskega zgodovinskega razvoja in spomina je treba predvsem izhajati iz dejstva, da je katoliška protireformacija (konec 16. in začetek 17. stoletja)demografsko, gospodarsko, politično in jezikovno-kulturno povsem obglavila, pohabila naš narod iz za vsaj stoletje in pol (do naših razsvetljencev) ustavila razvoj na slovenskih tleh. Takrat je v nemške dežele v pregnanstvo odšlo več deset tisoč odličnih trgovcev, obrtnikov, intelektualcev ter drugih meščanov in celo plemičev. Ostala je nepismena, primitivna, ušiva kmečka sodrga, ki je zaradi svoje vsestranske bede ostala zvesta papizmu. To je naša največja, ključna travma, ki nas je kot narod globinsko pohabila in je še vedno nismo pozdravili.

  • Slovenija je bila pod Avstroogrsko med najbolj naprednimi v Evropi. Med prvimi smo imeli elektriko, 10 let po iznajdbi električnega tramvaja je ta že vozil v Ljubljani itd.

   Takrat je bila narejena prva ključna napaka, da smo se pridružili Balkanu, čemur je nasprotoval tudi Cankar. In to plačal z življenjem.

   Druga ključna napaka je bila, da je uspela brutalna boljševiška revolucija, ki je likvidirala vse, kar je bilo v Sloveniji vrednega.

   • Glede na zgodovisnke okoliščine, poraz v 1. sv. vojni, razpad Avstroogrske, je bila ta priključitev odlično izpogajana in najboljša rešitev. Če je pa brat Slovenec ubil Cankarja, potem nam pa res ni pomoči.

   • Pametnjakovič, kam pa naj bi bili šli leta 1918 kot del poražene in na vseh koncih razpadajoče dvojne monarhije? Morda k Nemški Avstriji, ki je bila fanatično prepričana, da je treba Slovence kot narod uničiti, češ da vsenemštvu zapirajo pot do Sredozemlja? Morda k enako šovinistični Italiji?

    Drugam kot na v tvojih očeh tako ničvredni in zaničevanja vredni Balkan pač nismo mogli iti, tako kot tudi Hrvati ne in še dobro, da so nas Srbi kot del zmagovite antante hoteli sprejeti. Leta 1918 so se začele naše priprave na leto 1991. Če ne bi bilo prelomnih dogodkov v letih 1918 in 1945, tudi osamosvojitve leta 1991 ne bi bilo.

    Cankar pa sploh ni nasprotoval Jugoslaviji (ravno obratno!), bil pa je upravičeno proti prisilni jezikovno-etnični unifikaciji, torej de facto srbizaciji nesrbskih narodov.

    • Ti si pa v nasprotju sam s sabo: prelomni dogodki ’45 so bili v nasprotju z dogodki iz ’18. V nasprotju z vsem. Totalna destrukcija.

    • Če bi ostali v Avstriji, osamosvojitev verjetno ne bi bila niti potrebna. Korošci, ki so se na plebiscitu očitno pametno odločili, so še do sedaj obstali.

     Komunistično zgodovinopisje ni vredno počenega groša.

     • Ja, samo v roku 20-30 let bi se bili vsi germanizirali. Koliko pa je še koroških Slovencev? Za kaka dva indijanska rezervata; okoli 14.000 ljudi, če se ne motim. Pred stotimi leti pa so predstavljali 70 odstotkov prebivalstva današnjega juga avstrijske Koroške.

     • In kot smo zadevo zastavili, bi mogoče celo imeli prihodnost. Tako pa že dva popisa vladajoča klika ne upa prebivalcev spraševati po narodnosti.

  • Odgovarjam Valterju 10:11
   Treba je poznati zgodovino. Ve se, zakaj so morali protestanti zapustiti naše dežele. Prekmurje ima drugačen razplet.
   Na državnem zboru v Augsburgu 1555 je moral cesar Krel V. potrditi sklep, ki so ga najvišji predstavniki cesarstva sprejeli: Quius regio eius et religio (čigar oblast, tega vera). Vsak knez v cesarstvu se je po tem določilu prosto odločil za protestantizem ali katolištvo. Imel je pravico zahtevati, da so tudi položniki sprejeli tisto veroizpoved, za katero se je odločil deželni knez. Kdor se nis strinjal z oblastnikom, pa je lahko prodal svoje imetje in se moral odseliti. Tako je bilo v deželah, ki so postale protestantske (Saška …), kot v deželah, kjer so se knezi oločili za katoliško obliko krščanstva . Habsburžani so se odločili za katolištvo, zato so morali vsi, ki so hoteli ostati protestantje, zapustiti naše dežele. Volja vladarja in ne Cerkve, je pregnala protestante. Le da so pri nas protestantje izkoristiki vladarjevo stisko, ki je moral skrbeti še za obrambo pred Turki. Za davek je moral (nadvojvoda Karel) dati protestantom določene priviegije. Šele, ko Turki niso več predstavljali nevarnosti, je Karlov sin Ferdinand lahko v svoji deželah izpeljal določilo iz leta 1555, dokončno šele leta 1628.
   Res je, da je odšlo večino plemiških družin, trgovcev. Vendar slovenstva s tem ni boilo konec, sicer danes ne bi govorili slovensko, prav tako so naslednja desetletja in stoletja dala celo vrsto mož, intelektualcev, ki so dali temelje kulturnemu razcvetu v drugi polovici 18. stoletja. Da so bili kmetje ušiva sodrga, to pa je že druga problematika vašega odnosa do naše preteklosti.

     • Največja tragedija slovenskega naroda v zgodovini je komunizem. Danes socializem. Nekoč pa katoliška protireformacija, ki je bila v prvi vrsti ideologija. In ima veliko zaslug poleg fevdalizma, da se je v Evropi postlalo s humusom za komunizem in nacional-socializem. Seveda skupaj z razsvetljenskimi SKRAJNEŽI in ANTITEISTI.

 4. Res, tako nekako. Z revolucijo ’45 se je čas začel z nova. Nič več pred in po Kristusu, ampak pred in po revoluciji. S tem je povezan totalni prezir do vsega preteklega, kar nujno vključuje tudi prezir do naših prednikov. Nič ni bilo kot bi bilo treba, vse je treba na novo, gradimo Novega človeka. In to nam je ostalo še danes.
  Tudi na desnici ne najdem človeka, ki bi na zgodovino gledal z dobrohotnostjo. Vse je bilo narobe. Avstrogrska, Jugoslavija, srbski kralj, pa potem nova Jugoslavija, pa spet srbska hegemonija in kaj vem kaj še, čeprav so bili sami utemeljitelji Jugoslavije slovenci, kot na primer Kardelj. Vsi so vedno proti nam, mi smo vedno bili žrtve tujcev, vedno pod tujskim škornjem, vedno okupirani, kot tu eden od komentatorjev zna povedat. Večni sužnji.
  In sedaj ko imamo celo svojo državo, je ne znamo upravljat. Vse je treba prodat tujcem, bodo oni namesto nas upravljali vse, v naše dobro menda.
  končno imamo svojo državo a ne obvladamo temeljev državotvornosti. Vse bolj se razkriva, da smo večni uporaniki, ki niso z ničemer zadovoljni. Niti z lastno državo ne. Imamo Dan državnosti, ki ga menda poznajo samo še Havaji (poleg jugo republik, seveda, ki so podobno zastrupljene), imamo Dan suverenosti, ki ga pozna samo še Turčija in Argentina (iz čisto nekih drugih razlogov). Imamo Dan samostojnsoti, ki bi moral biti Dan neodvisnosti, a ga samo pred tujci tako predstavljamo. Kako hiper unikaten narod smo, da nimamo z nikomer nobenih paralel v vsej zgodovini človeštva.
  Zaničujemo naše prejšnje parlamentarce in politike. Še o Prešernu vsak dijak ve da je bil pijanec, dvomim pa da ve kaj je to Povodni mož. In podobno je tudi Cankar neki idiot s svojo mamo. In tako naprej, tega je več kot naše zgodovine.
  Brat je z bratom v sporu. Celo več, pojma “brat Slovenec” nihče sploh ne uporablja. Tretjina naroda je bila izgnana v tujino po vojni in namesto da bi jih sprejeli z odprtimi rokami, še danes bognedaj, da bi se kakšen vrnil.
  Ne maramo nikogar. Še nekaj deset beguncev vznemiri narod do te mere, da bi lahko koga poteptali.
  Odnos do oblasti je brez vsakršnega spoštovanja. Vsi bi bili vladarji, gonjači sužnjev.
  Vukojebina.
  Vsake toliko pa le posveti luč. Takšni primeri so bili tile referendumi, pa ta film Čudež življenja, pa še kaj malega bi se našlo. Vsi ti izgubljeni primeri pred evropskim sodiščem vsekakor, morda celo ta zadnji pogreb v Dobravi. Čeprav je spet tudi s tem tako hudo, da huje skoraj biti ne more. Če pogledam tiste tri majhne lesene jaške, kamor so položili 700 trupel, mi je slabo. Prav zares. Tudi izkop iz Krimske jame, ko so kosti zložili lobanje posebej, golenice posebej, … vse pomešano, kot bi šlo za strokovna arheološka izkopavanja in za ekshumacijo likvidiranih ljudi. Grozljivo. In to počnejo naši ljudje, bratje, Slovenci.
  Takšnega odnosa med seboj noben narod ne more preživeti. Res, Stvarnik uporablja barbarska ljudstva, da bi nas kaznoval. Ko nas še Kuba prehiti, ne bo več nikogar za nami od nekdanjih komunističnih držav.

  • Zdravko: “…
   In sedaj ko imamo celo svojo državo, je ne znamo upravljat. Vse je treba prodat tujcem, bodo oni namesto nas upravljali vse, v naše dobro menda. …”
   =====================

   No, npr. LEK. Kupili so ga t.i. tujci prej pa je bil menda v t.i. domači lasti.
   Za mene, če sem šel v lekarno in kupil npr. Lekadol se ni nič spremenilo. V LEK-u nisem imel nobene lastnine, niti ene same delnice ne.
   Za mene je bil LEK v tuji lasti tako prej kot je sedaj.

   Definicija (moja), kdo je tujec:
   Za mene je vsakdo, ki mu moram kaj plačati tujec, ne glede na nacionalnost. 😉 🙂
   Torej, baje je LEK sedaj v tuji lasti prej pa naj bi bil v domači lasti.
   In kaj vidim?: da LEK še do danes nima svojega predstavnika v parlamentu.

   In npr. bivša Mura: Ta je bila pa v domači lasti. “Modri” Pahor je ugotovil, da mora nujno ostati v domači lasti in je zato tja prečrpaval denar za plače delavk, ki so protestirale. Tako je Mura še nekaj časa životarila, notri je bilo medtem zmetano cel kup denarja, in na koncu je Mura guznila, delavke pa so šle na socialo.

   In kaj še vidim?: Da LEK plačuje davke, da pa nima v parlamentu niti enega svojega predstavnika. Torej z državo ne upravljajo tujci. Pač pa z državo upravljajo t.i. domači, in za vzdrževanje t.i. domačih firm uporabljajo denar, ki ga plačuje LEK.

   Če se vrnem k svoji definiciji za to kdo ali kaj je tujec:

   #1 Izdelek LEK-a občasno kdaj kupim.

   #2 T.i. domačim oblastnikom moram neprestano plačevati, npr. davke

   #1 vedno temelji na obojestranskem zadovoljstvu, medtem ko #2 temelji pretežno na enostranskem (oblast) in samo občasno na obojestranskem (oblast in jaz) zadovoljstvu, ker oblast v veliki meri zapravlja moje prispevke za neumnosti (npr. Mura ali varuhi enakosti).

   Torej, t.i. domača oblast je za mene bolj tuja kot pa so to t.i. tujci v LEK-u.
   In, da bi mi domača oblast postala manj tuja kot je sedaj, bi si želel, da bi bilo v domači lasti čimmanj Mur in v tuji lasti čimveč LEK-ov.

   • Hm … kako naj vam povemo?! Lekadol je izdelek tovarne Krka. Ali to kaj spremeni vaš zapis, gospod Riki?

   • Ne mislim na take tovarne kot je Lek. To je na trgu, to je potrebno brezkompromisno privatizirati, pa naj kupi kdor kupi.
    Gre za monopolne dejavnosti, kot so avtoceste, železnice, luka, gozdovi, to pa ne moremo prodati tujcem. In hvalabogu tega nihče ne bi hotel niti kupiti in je vse samo dvigovanje prahu. In predvsem, spotikanje desnice, ki tega očitno ne more razumeti.

    • Zdravko: “… Gre za monopolne dejavnosti, kot so avtoceste, …”
     =======================

     A niso avtoceste na Hrvaškem gradili tujci? Pa še ceneje kot pri nas. Mi pa imamo sedaj DARS z veliko finančno luknjo: In kot se spomnim se je na začetku devetdesetih, ko se je odločalo o zgraditvi avtocestnega križa ponujal tudi Walter Wolf. Ko se spomnim je rekel, da sam sicer nima dovolj denarja ima pa ime s katerim lahko pridobi denar, vendar pa seveda želi imeti v zameno koncesijo za npr. 50 let (ne spomnim se točno koliko) za pobiranje cestnin. Tega naši branitelji nacionalnega interesa niso želeli in so raje ustanovili DARS saj so itak vedeli, da bomo mi pokrivali vse izgube, oni pa bodo pobirali večne rente.
     Večne rente (prejemnik udbomafija) so glavni problem državnih podjetij, ker jih zaradi tega stalno držijo nad vodo (plačujejo davkoplačevalci) namesto, da bi jih prodali ali pa pustili propasti.

     Zdravko: “…, železnice, luka, gozdovi, to pa ne moremo prodati tujcem. In hvalabogu tega nihče ne bi hotel niti kupiti in je vse samo dvigovanje prahu. In predvsem, spotikanje desnice, ki tega očitno ne more razumeti.”
     =======================

     HvaLABOGU???

     Za vse bi lahko našli kupca, seveda ne pod pogoji kot jih želi udbomafija, vendar bi potem ta slednja izgubila večne rente, zato so raje ustanovili Židanov gozdarski kolhoz, ki je neke vrste gozdarski Dars.

     • Riki .. “A niso avtoceste na hrvaškem gradili tujci?”
      —–
      Gre za vprašanje lastništva cest, in pa za samo izvedbo del, skratka za dve različni zadevi.

     • Amelie: “Gre za vprašanje lastništva cest, in pa za samo izvedbo del, skratka za dve različni zadevi.
      ======================

      Ja res je, ampak zdi se mi, da je Hrvaška dala graditi avtoceste tujcem, ki so tudi financirali gradnjo, za nadomestilo je ta investitor dobil AC v upravljanje za 30 let. In se še zavaroval, da če je denarja od cestnin premalo mu ga hrvaška država nadomesti.

     • Drži. Američani so v 2 ali 3 letih naredili tam okoli 500 km avtocest. Te bodo njihove za nekaj desetletij, potem pa jih država dobi nazaj.

      Že samo tu se kaže kako so komunisti in demos stranke bili in so pokvarjene in mafijske. Naše AC so bile zaradi podkupnin državnim politikom in raznim lokalnim politikom vsaj 3x dražje od ameriških. Pa še oni so jih kvalitetneje naredili in je tako treba manj popravil vsako leto. Dars je bil dolga leta fevd Skd in nato SLS. Sž pa so fevd Sds.

     • Ne vem koliko si me razumel: govorim o monopolnih dejavnostih, ki jih države imajo v lasti, zato da bi ščitile svobodo trga.
      Če je pri nas mafija, je to povsem drug problem. Mafijska oblast je naša interna zadeva. Če tega ne znamo rešit tudi Slovenije ne bomo imeli.
      Nima pa to nič s privatizacijo. Razpustimo državo potem, če ne znamo bolje.

     • Zdravko: “… govorim o monopolnih dejavnostih, ki jih države imajo v lasti, zato da bi ščitile svobodo trga.”
      ====================

      Pred precej leti smo kot samostojen hišni svet odslovili državno monopolne dimnikarje in se dogovorili z nekim privatnim dimnikarjem iz Kamnika. Samo enkrat je prišel k nam, potem pa nam je sporočil, da ne more več, ker so mu zagrozili, da če pride samo še enkrat bo izgubil obrtno dovoljenje.

      Ko državni monopolist uničuje svobodni trg je to še posebej podlo in uničujoče za celotno družbo.

     • Riki .. “Ko državni monopolist uničuje svobodni trg” ..
      ——
      Ampak to je spet problem naše oblasti, kateri očitno ni v interesu svobodni trg, ampak le trg določenega kroga ljudi, takoimenovanih “naših” …

    • “Gre za monopolne dejavnosti, kot so avtoceste, železnice, luka, gozdovi, to pa ne moremo prodati tujcem. ”

     Le zakaj ne? Od kdaj pa tebe k If-u odnaša? A je to stališče SDS? Ravno tu so ksenfobni komunisti našli stik s slečenimi ksenofobnimi” desničarji”: v nacionalnem socialističnem interesu. 25 let na že potaplja!!

     • Kaj spet samo težiš?!
      Če nimaš pojma kaj so monopoli se pouči.
      Medtem ti lahko zadošča, da je sam cesar Franc Jožef gradil železnice in luke. Menda ni bil socialist ali komunsit ali desničar “nacionalnega interesa”.

     • Spet in samo?
      Spet in samo peljem samo svojo smer. In monopoli so kasnejša iznajdba. Vedno so gradili in investirali ljudje. Ko so se gradila mesta ali luke, so vladarji za 20 ali več let oprostili investitorje davkov.

     • “monopolnih dejavnostih, ki jih države imajo v lasti, zato da bi ščitile svobodo trga.”

      🙂 🙂 🙂
      Monopol, da preženeš monopol?

     • “monopolnih dejavnostih, ki jih države imajo v lasti, zato da bi ščitile svobodo trga.”

      Točno take oslarije sem se moral pred 30 leti v gimnaziji učiti pri STM.

     • In kaj je tvoja smer? Noben ne ve. Poveš ne.
      Kaj porečeš potem na to, da je Franc Jožef gradil luko Trst in vse železnice, ki še danes obratujejo?
      Očitno ne razumeš. O svobodnem trgu se gotovo nisi učil pri STM.
      Še Royal Mail ti ni jasno kaj pomeni. Šele pred kratkim so ga v Angliji privatizirali. Prej je bil pa stoletja v državni lasti. Vse je socializem in komunizem in “desni nacionalni interes”, kajne?!
      Nimaš nobene koherentne misli. Kritiziraš ne da bi več vedel zakaj.

     • Kako, da noben ne ve? Morda noče vedeti! Saj ves čas pišem, da moramo vse privatizirati: Luko Koper, SŽ, Dars, RTV,..
      “Desničarji” nočete tega vedeti, ker ste bili še do nedavnega bolj kot komunisti proti “prodaji Slovenske lastnine”. Bolj komunistični od komunistov.

     • To ni nobena smer. To je samo en korak. Ne upoštevaš nič kam pelje. Niti ni jasno ali sploh veš o čem govoriš.

     • pavel: “… A je to stališče SDS …”
      =====================

      Ne, od tvoje NSi:

      http://www.rtvslo.si/slovenija/novakova-liberalizem-unicuje-slovenijo/263373

      V NSi-ju ugotavljajo, da “liberalizem uničuje slovensko družbo, skupnost, posameznike in svet v globali”. Prepričani so, da liberalizem služi predvsem interesom posameznika, in ne interesom družbe, “zato prihaja do socialnih razlik, do razkroja družbe, plenjenja, negospodarnega ravnanja, nemoralnih dejanj”.

     • pavel: “Zgleda, da je tukaj na forumu polno lažnih sds liberalcev.”
      =========================

      Ne, izgleda da je tukaj na forumu polno lažnih NSi liberalcev.

     • Oh, Zdravko, seveda je to smer liberalizma, ki zaupa podjetnim ljudem. Tukaj imaš ti isti pogled na gospodarstvo kot Jj, kot komunisti. Gre ti za to, da “naši” vse to vodijo. To je ta mafijskost zaradi katere nas je Demos s komunisti zapeljal v slepo ulico, v status quo. In tu je vzrok zakaj je Janša zlorabil mladoliberalce, Viranta in Šušteršiča.
      Le z prodajo “skupno dobrega”, bi izločili ljudi, ki parazitirajo: mafijo in birokracijo. Dobili pa bi ljudi, ki gospodarijo in držijo skupno dobro na maksimumu.

     • Riki, to je strašno neumna izjava izpred 5 let. In mi daje prav, ko opisujem socialističnost Demosa, Cerkve, “desničarjev” in tudi SDS. Če bi ven pobrisal avtorico in stranko in jo kazal članom in funkcionarjem (s trikom ali brez, da je to JJ izjavil) bi jo 95% teh ljudi pokazalo. Btw: ne poznam niti enega NSI liberalca. Še tistega, ki sem ga, se je skorumpirano pomaknil pod SDS dežnik.

     • napaka: PODPISALO. 95% bi jo podpisalo. Janša nima nobenih takih izjav. Njegovi odgovori so brezvsebinsko birokratski in populistični v smeri trolanja komunistov. Strelja kot komunist iz “desnih” vasic na komuniste in po 5 minutah pobegne v gozd.

     • Pavel,
      polna usta imate podjetništva in podjetnosti. Zato vas izzivam, da iskreno odgovorite, ali bi se odrekli relativno ugodnemu položaju zaposlenega za nedoločen čas v državnem sektorju in prestopili med samostojne podjetnike, kakor je to, prostovoljno ali po sili razmer na trgu dela, storilo ali moralo storiti že skoraj 90.000 vaših sodržavljanov?

      Bi bili pripravljeni v praksi preizkusiti svoje razglašeno liberalno zaupanje v podjetnost ali boste raje priznali, da gre pri vašem govoričenju zgolj za lažni liberalizem, ki mu dejanja ne sledijo in mu nikoli ne bodo sledila? Že vnaprej je namreč predvidljiv vaš odgovor, da česa takega ne bi in ne boste storili. Saj bi bili res nespametni, če bi se zaradi liberalne načelnosti odrekli svoji odvisnosti od državnega seska in tako ogrozili finančno stabilnost, socialno varnost ter preživetje sebe in svoje družine!

      Vendar vedite, da mnogo vaših sodržavljanov, med njimi v zadnjem času veliko mladih v iskanju prve zaposlitve, ni imelo na voljo takšne izbire. Vedno več delodajalcev, tako zasebnih podjetij kot državnih institucij, je namreč pripravljenih sodelovati s posamezniki samo na način, da slednjim pripade vsa odgovornost in skrb za plačevanje prispevkov za lastno socialno varnost. Zato marsikateri od vaših sodržavljanov statusa samostojnega podjetnika ni izbral prostovoljno, temveč je to moral storiti, ker je bil to edini način, da lahko opravlja neko delo, prejema plačilo, se s tem preživlja in zraven plačuje prispevke, s katerimi si zagotavlja vsaj zdravstveno zavarovanje ter delovno dobo, če mu že višina teh prispevkov v prihodnosti ne bo zagotovila starostne pokojnine za dostojno preživetje.

      http://siol.net/novice/moja-sluzba/slovenija-dezela-samostojnih-podjetnikov-413349

     • Ob tem ko – kot tipičen socialistični zasvojenec, viseč na državnih seskih – poveličujete podjetnost pri ljudeh, najbrž niti tega ne veste, da je slovenski samostojni podjetnik, če zboli, upravičen do nadomestila dohodka le v primeru, ko njegova bolezen traja več kot 30 delovnih dni ali pa če zboli njegov otrok.
      Torej mora prvih 30 delovnih dni bolniškega staža sam plačati vse prispevke državi. Od kod in kako naj bolan človek zasluži denar za plačilo prispevkov, se seveda noben birokrat v tej državi ne sprašuje.
      Prav tako samostojnemu podjetniku ne pripada niti en dan plačanega dopusta in nič regresa. Dohodke prejema samo za opravljeno delo. V primeru, ko državi ne more poplačati prispevkov za socialno varnost, ker preprosto ne zasluži dovolj za oboje, prispevke in preživetje, lahko, kar se države tiče, samo še pogine s svojim samostojnim statusom vred. Država pa bo od njega kljub temu terjala svoje poplačilo. Takšno »socialno varnost« v praksi uživajo slovenski samostojni podjetniki.

      http://siol.net/novice/slovenija/kdaj-s-p-ji-lahko-uveljavljajo-pravico-do-nadomestila-za-bolnisko-68582

      Pa tudi tega najbrž ne veste – ker se vas ta problematika pač ne tiče – da samostojni podjetnik z vsem svojim premoženjem, ki ga poseduje kot fizična oseba, jamči za poplačilo dolgov v primeru propada svojega podjetja.

      Pri malih podjetnikih je vse drugače kot pri milijonskih tajkunskih dolžnikih, katerih gromozanske bančne dolgove moramo pokrivati vsi davkoplačevalci, oni pa se v resnici kopljejo v naropanem bogastvu.

      Zato je v Sloveniji veliko varneje viseti na državnih seskih, pa četudi za slabo plačilo, kot pa tvegati, da v primeru bolezni kot samostojni podjetnik ostaneš brez vsakega vira dohodka in s finančno upravo za vratom.

      Zgoraj je naštetih le nekaj slabih okoliščin, v kakršnih se lahko znajdejo slovenski samostojni podjetniki. Slabih okoliščin pa je še več. Nove višje obdavčitve se nismo niti dotaknili.

      Ob tako neugodnih pogojih za razvoj malega in srednjega velikega podjetništva seveda ne preseneča, če ljudje raje sanjajo o socializmu, saj določenemu delu ljudi nikoli ne potegne, da morajo zaposleni v gospodarstvu denar dejansko zaslužiti, da ga lahko ostali pretakajo v svoje žepe in da razlike med premajhnimi prihodki in preveliko porabo ni mogoče v neskončnost pokrivati z ogromnimi krediti.

      Biti podjetnik v Sloveniji je nadvse stresno. Najbrž tudi ni naključje, da se birokracija v državi krepi namesto zmanjšuje, saj je veliko lažje ustanoviti fiktivno birokratsko delovno mesto (npr. zagovornika enakosti), kot pa izpeljati realen prodajni posel v gospodarstvu.

      Spomnite se teh dejstev, ko boste znova vpili o 95 odstotkih socialistov v državi, in priznajte, da – hote ali nehote – tudi sami spadate med takšne socialiste.

      In ko že omenjate »mladoliberalca« Viranta, naj vas spomnim, da se je ta čisto sam moralno diskreditiral in politično uničil v trenutku, ko je javnost izvedela, da se ni odpovedal nadomestilu za svojo »brezposelnost«, čeprav je istočasno prejemal visoke honorarje. O kakšni Janševi zlorabi kvasite? Kaj ima Janša opraviti z Virantovim pohlepom po denarju?

      Janez Šušteršič seveda ne gre metati v isti koš, saj ni bil nedosleden kot Virant ter se je, skladno s svojimi liberalnimi stališči, po odstopu z ministrskega položaja odrekel državnemu nadomestilu.

     • Vanja, tako kot delaš, jaz dojemam udbovce. Sem jaz javna osebnost, da bom strankarskim džihadistom polagal račune? Če v 26 letih na “desnici” ni bilo enega politika in funkcionarja, ki bi problem izpostavil, je sedaj treba javno skuriti nekega anonimneža na forumu, ki to izpostavlja. Kot inženir sem delal v številnih podjetjih, tudi v ameriški multinacionalki. Na moj premik socialistične kulture pa je predvsem vplival ljubezenski odnos z Američanko. Trk republikanske in socialistične kulture. Pravi podjetniki v Sloveniji ne ostanejo. Veliko “podjetnikov” je prisesano na državna podjetja, institucije preko ene ali preko druge mafije.

     • Pavel,
      vaš komentar izraža paranoidnost. Zapomnite si že enkrat, da nisem ne udbovec, ne strankarski džihadist, niti član nobene stranke ne, to so samo vaši prividi. Sem celo veliko manj pomemben člen slovenske družbe in dosti večji anonimnež, kot ste vi, ki ste svoja razmišljanja nekoč delili s celim svetom v blogu.

      Imam pa lastno glavo z možgani in razmišljam z njimi. Imam tudi oster jezik, kadar se mi zahoče. Ali pa si domišljate, da je vse to izključno vaša lastnost in domena? 😀

      Vse, kar vem o vas, ste sami izpovedali na točno tem internetnem forumu. Vsaj zavedajte se tega!

      Na živce mi gre dvoličnost pri ljudeh. Če so zraven še slepi za to, pa še toliko bolj.

     • Osebno ne poznam nobenega izmed tukajšnjih komentatorjev, vendar pa, po spremljanju komentarjev nekaterih med vami skozi daljše obdobje, sklepam, da se nekateri med seboj poznate prvoosebno.

      In če že hočete vedeti, mi je prav po zaslugi komentarjev ostalih uporabnikov šele danes kapnilo, kdo ste. A pomirite se, saj tega ne mislim razglašati, kot so to storili nekateri drugi komentatorji v preteklosti 🙂

      Ob tem ko neumorno otresate svoje jezik in napadate druge javne osebe, se nenadoma počutite nelagodno, ko vam nekdo nastavi ogledalo z vašo podobo?

      Ne vem, pa zakaj menite, da nihče ne bi smel izpostaviti vaših šibkih točk, če jih je našel po vaši zaslugi.

     • Vanja, tako kot delaš, jaz dojemam udbovce. Ne sprenevedaj se. Seveda nimam dokaza. A je to način osebne diskreditacije, ker se o vsebini nisi zmožen pogovarjati. Paranoja, iskanje izdajalcev, socialistično-birokratska miselnost, malikovanje voditelja, pripadnost naši množici.. to so tipične lastnosti SDSovca. Jaz ne poznam nobenega komentatorja. Vi ste lahko vsi eden, večina od vas.

     • Jaz se ne sprenevedam. Ampak vi mi ne verjamete 🙂

      Ko bi me imeli priložnost spoznati, bi se nadvse začudili, da se vam drzne ugovarjati nekdo takšen kot jaz.
      To pač omogoča internet, da smo v predstavah drugih malce drugačni, kot v resnici 😉

      Sprenevedate pa se vendarle vi, saj si nočete priznati, da ste velik gobezdač, ki sproti pozablja, kaj o sebi javno pripoveduje. Da potem meni očitate udbovstvo, je naravnost smešno 😀

      In tudi to po mojem ne drži, da ne poznate nobenega komentatorja, saj nekateri vedo, kdo ste. No, kot že rečeno, jaz tega ne mislim razglašati, saj nisem podlež.
      Vi pa le malo premišljujte, kaj hočete, da si internet zapomni o vas. To opozarjam vedno tudi svoje otroke, da ostane vse zabeleženo, tudi tisto, česar ne bi hoteli.

      Zdaj se pa pomirite, saj vas v ničemer ne morem diskreditirati, kjer se niste diskreditirali že sami. Podobno kot Virant 😉

     • No, ja, naj bo po vaše, Pavel. Lahko da se motim.
      A je vseeno čudno, če trdite, da nikogar ne poznate, drugi pa vedo, kdo ste vi 🙂

      Boste zanikali tudi to, da ste že sodelovali s Časnikom ne le kot komentator?

      Veste, Pavel, pravi udbovec bi to, kar se je meni posvetilo šele danes, odkril že zdavnaj – priznam, da ni potrebno biti posebej pameten za to, saj je bilo komentatorskih namigov kar nekaj 😀

     • Jaz nikogar od frekventnih komentatorjev ne poznam. To, da oni mene poznajo, pomeni, da imajo mentaliteto udbe ali so sodelavci udbe.
      Jaz poznam imena od nekaterih, ker so komentirali pod moje članke in sem kot avtor članka dobival njihove podatke IP in imena, mejle.

     • “Država in ljudje, ki živijo v njej, so pomembnejši od posameznika.”

      Nekaj podobnega sem slišal od “oficirja za bezbednost u kasarni” in takrat se mi je zdela ta misel kar v redu. Pozneje, mnogo pozneje pa sem spregledal in sedaj trdim, da so človekove pravice in svoboščine nedotakljive in na prvem mestu. Očitno je avtorica teh besed še vedno v rdečih časih. Nič čudnega, da so me hitro odslovili, ko sem hotel biti član krščanske stranke. Nikakor se nismo ujeli.

     • In lepo prosim vse, ne se zgražati nad miselnostjo ljudi. Bolje je na lep način razsvetljevati. Bomo preje pregnali rdečo temo!
      😉

     • Pavel,
      imate torej na razpolago orodja, da lahko špilate udbovca?

      Jaz nimam te možnosti, če pa takšna možnost morda na Časniku obstaja tudi zame, pa sploh ne vem, kako jo aktivirati in slediti IP-jem, imenom in mejlom ostalih komentatorjev.

      Če imate posebna administratorska pooblastila, lahko o ostalih komentatorjih zveste podatke, ki niso javno objavljeni in jih ostali o vas ne moremo izvedeti. O vas vem le to, kar je javno objavljeno med komentarji.

      Kdo od naju torej špijonira za drugimi in ima udbovsko mentaliteto ali pa je sodelavec udbe?

     • Drži, izjava je primerna za socialista in kriminalna za liberalca. Šel sem brari intervju. Je v kontekstu z Janšem, ki v politiki že ves čas egoistično samo sebe vidi in nima vrednot in ne dela za skupno dobro. Ravno danes sem bral Črnčeca in spodaj je komentator dal link OPS, ki imajo dokaze, da (je) JJ dela(l) za UDBO.

     • Vanja, jaz nikoli ne iščem informacij kdo je kdo o komentatorjih. Nisem admin. Ne delam za nikogar. Biti v sekti ali mafiji je zame znak večnega suženjstva. Saj živ ne prideš ven. Se pa vidi iz tvojega pisanja udba stil: grožnje, poznamo te, prenehaj, delaj raje to, saj sem prijazen, a vedi, da mi vemo… Skratka udba stil pisanja. Verjamem, da ni malo članov SDS, ki so (bili) UDBA.

     • Pavel,
      najbrž prav dobro veste, da je to vaše obkladanje ljudi z udbovci bolj bedno od bednega.

      S isto zmerljivko ste me napadali že v preteklosti.
      Tokrat me z njo obkladate zaradi preprostega vprašanja, na katerega nočete odgovoriti.
      Pa saj je odgovor jasen: niste edini, ki govori in pisari o nekih teoretskih načelih, ki se jih v življenju ne drži.

      Nič vam ne grozim. Ne vem, ali me morda s temi udbovskimi vložki izzivate, naj podam povezave na javno dostopne članke in pripadajoče komentarje na Časniku, iz katerih sklepam, kdo ste?

      Menim, da želite ohraniti svojo kvazi-anonimnost, zato tega ne nameravam početi. Očitno spoštujem vašo zasebnost bolj kot vi sami.

      Bodi dovolj. Res moram biti nek hud udbovec, da najprej povem, da domnevam, kdo ste, potem pa nočem javno razglasiti vašega imena.
      Kot dober poznavalec udbovskih metod bi morali vedeti, da se v tem skriva še posebej sprijena udbovska logika 🙂

    • Tu je smer, ki jo zagovarja katoliška Cerkev: “Čim manj vmešavanja države v gospodarstvo!” Čisto brez verjetno ne gre, treba dopustiti za kratek čas kako državno lastnino … samo toliko časa, da se ne spridi.

     Sicer pa je to v kompletu imenovan Družbeni nauk Cerkve. To je oznaka za delovanje v smeri:
     a) ukrepov za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin (ki so že določene),
     b) čim manj države v gospodarstvu,
     c) splošno dobro naj bo vrednota ter
     d) tudi solidarnost naj bo vrednota.

     Naj še SDS liberalce opozorim, da naj bi bilo pravo osnovano na človekovih pravicah in svoboščinah in ne na ustavi, ki jo piše najpametnejši Slovenec, od katerega sem ter tja prepisujejo NSi liberalci.

     • g AlFe … sprašujem pod točko c) “splošno dobro naj bo vrednota”, če ta točka zajema zgoraj omenjene gospodarske dejavnosti, ki so skupnega pomena, kot so ceste, železnice, luka itd. Sprašujem ker ne vem.

     • Drži. Popolnoma drži. Ampak! Ne v državni lasti. Družba pa naj daje čast in slavo tistemu, ki to vzdržuje v splošno dobro in ne v svojo korist. Bog pa srečo in odrešenje.

      Saj se strinjava, da so SLO železnice v državni lasti, korist pa ima neka klika ljudi in zadeva je vse prej kot splošno dobro? Ne bova ravno zapisala kriminal, ampak …

     • Zakaj pa ne kriminal?? To je kriminal. To je renta, molzenje ljudi. Delanje ljudi revnih. In v Sloveniji imamo danes vsaj dve mafijski kliki, ki močno pijeta kri državljanom, srkata denar iz naših žepov. In sta pijano bogati. S tem denarjem plačujeta svoje PR in politkomisarje, ti pa morajo vzdrževati z lažmi, kurjenjem strahov, sovraštva, provokacijami, aferami, ovaduštvi, histerijo VSAKA SVOJO MNOŽICO s ciljem ohranjati tako stanje.

     • G AlFe …”Ne v državni lasti”
      —–
      Težka bo ta !! … praktično neizvedljivo … saj če ima sedaj korist od tega ena klika ljudi, ni problem v tem da je to državna last.
      Problem vidim v tej “eni kliki”. To pa je problem nedelovanja demokracije, nedelovanja oblasti in problem civilne družbe ter volitev, tako da so mehanizmi za vzpostavitev reda nekje drugje.

 5. Če bi gojili državno zavest v času pred, med in po 1. svetovni vojni, bi Slovenci dobili federalno enoto ali pa celo samostojno državo.

  V tem primeru bi ubranili tudi Primorsko, ne pa da smo jo kot malomarneži in strahopetci prepustili Italiji.

 6. Vanja,za vse probleme ste krivi poleg rdečih tudi demos komunisti. Birokratski način “razmišljanja”: ugajati našim in firerju.Namesto biti ustvarjalen in podjeten. Da vas 90% ne voli,je zato,ker ste popolnoma neempatični zaobičajnega človeka,zato mu nič rešitev ne znate ponuditi.Ljudje so siti demagogije in histerije.Podjeten biti pomeni predvsem ustvarjalno misliti&delati.Tega pa aristokratski& tlačanski člani mafije ne.

  • Pavel, dobro povedano. Seveda pa, če zmorete malo samorefleksije, veste, da ste najbolje opisali predvsem sebe.

   Zdi se sicer, da niste najbolj prizemljeni oz. da ste precej odmaknjeni od realnosti.

    • Čeprav mi je kakeršnakoli polemika s teboj Pavel odveč,ti svetujem,da nehaš opletati z linki različnih avtorjev,ta zadnji,gre za OPS,je produkt pojočega “vojščaka”pred parlamentom in kasnejšega protestnika,ki se je hotel izstradati do smrti,kar seveda ni storil,celo ugrabil je samega sebe!Pavel.povej mi s kom se družiš in povedal ti bom kdo si,pravzaprav si že sam dovolj povedal in tvoja pripadnost in značaj mi nista tuja!Vanja je odlično opisal način tvojega delovanja in še marsikdo na tem spletu!Spominjaš me na kuža,ki je z verigo pripet na napeto jeklenico,ki mu daje občutek svobode,ker lahko opleta levo in desno,kolikor mu pač dopušča dolžina verige,tam je konec svobode,tako je odločil tvoj ego,ki mu zvesto slediš.četudi si na verigi!Očitno imaš svojega polikomisarja,ki te usmerja,lahko jih je celo več,lahko so tudi imaginarni,kar zadošča tvojemu kompleksu
     pravičnika,ki nas na tem spletu “spravlja” k pameti!

     • Zmotna logika “ad hominem”

      Ad hominem ali argument proti človeku je argument, ki poskuša spodbiti trditve ali sklepe z napadom na osebo, namesto na argument sam. Verniki bodo pogosto uporabili to zmotno logiko pri spodbijanju argumentov skeptikov s trditvijo, da so skeptiki polni predsodkov. Vendar se morajo tudi skeptiki paziti, da ne zapadejo v ad hominem, rekoč, da so trditve vernikov v NLP brezpredmetne, ker so ljudje, ki verjamejo v NLP, nori ali neumni.

      Primer
      Ker si neizobražen, tvoja trditev že ne more biti resnična!

      http://www.skeptik.si/zmotna-logika/#block-7bbc92110e6f84853e63

    • pavel: “http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/589-kdo-je-v-resnici-ivan-janez-jana-in-kakno-vlogo-igra-e-od-afere-jbtz-1988-naprej-”
     =======================

     Verodostojnost pod omenjenim linkom in s tem tudi verodostojnost pavla je enaka kot to, da je JJ lizal sladoled v zaporu:

     “Janša na zaslišanju v priporu na Roški nasmejan in s sladoledom v roki”

     No kavo je pa res pil, to je priznal sam njegov zasliševalec Vasiljević. To si lahko pogledaš v tem videu (“Smrt YU”) od cca 35:00 dalje:

     https://www.youtube.com/watch?v=XcGc2n8lKs4

Comments are closed.