M. Tomšič, PlanetSiol: Tranzicijski novorek

1

Tisti, ki ima nadzor nad informacijskimi kanali, lahko ustvarja družbeno realnost po svoji meri. Pri informiranju namreč nikoli ne gre zgolj za posredovanje podatkov, ampak gre vselej tudi za njihovo interpretacijo. Kdor monopolizira te procese, lahko pojmom, ki označujejo abstraktne ali čisto konkretne kategorije, dodeli vsebino po svoji izbiri. To je bilo še posebej izrazito v totalitarnih režimih, za katere je bilo značilno stalno sprevračanje in falsificiranje dejstev, idej in vrednot, kar je imelo za namen vzdrževanje vzporedne realnosti, ki jo je krojila ideološka logika režima. Ta je ustvarila komunikacijski kod, kakršnega je George Orwell v svojem znamenitem romanu 1984 poimenoval novorek.

V tranzicijski Sloveniji imamo kljub formalni uvedbi demokracije in vseh svoboščin, povezanih z njo, zaradi monopolov na področju oblikovanja javnega mnenja še vedno opraviti z izkrivljenostjo določenih pojmov, ki je posledica sistematičnega manipulativnega kreiranja družbene realnosti.

Ena od tovrstnih označevalk, ki se je pojavila že kmalu po začetku demokratičnih sprememb, je revanšizem. Nastala je tedaj, ko se je na obzorju demokratizirajoče se Slovenije pojavila možnost, da stara elita izgubi svoje dotedanje privilegije. Za revanšista je bil tako označen vsakdo, ki se je zavzemal za korenit prelom s preteklostjo v političnem, ekonomskem in tudi kulturno-simbolnem smislu. Vsakdo, ki je zavračal črno-belo slikanje medvojnega dogajanja in ki se je zavzemal za razjasnitev mračnih dejanj, ki so jih storili nosilci nekdanjega režima, ali celo zahteval njihovo odgovornost. Vsakdo torej, ki je izpodbijal legitimnost “reformirane” nekdanje partijske nomenklature.

Podobno je s pojmom razdora (ter vsemi njegovimi izpeljankami in sopomenkami). Kot tisti, ki vnašajo razdor v slovensko politiko in družbo, ki razdvajajo Slovence itd., so namreč vselej prikazani pripadniki ene in iste politične opcije; tisti, ki ne pristajajo na vodilno vlogo avantgarde, ki meni, da ima v zakupu pravico do vladanja tej deželi – zato, ker je pač tako zelo napredna.

Več: Planet Siol

1 komentar

  1. Vsebina, srž demokracije je, da ne le dopušča, ampak favorizira demokratične družbene elemente oziroma vrednote: resnicoljubje, pravičnost, poštenje, odgovornost, solidarnost in ne nazadnje ljubezen, ki se odraža v potrebni stopnji medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, kar pa ne pomeni solidariziranje s tistimi, ki ravnajo v nasprotju s temi vrednotami.

    Samo s temi vrednotami lahko storimo potreben zasuk in napredek. To počne tudi papež Frančišek, pa mu uspeva bolj kot predhodnikom. Ljudje znajo ceniti verodostojnost.

Comments are closed.