M. Novak, Ius-info: Zastave, Peter Prevc in posocialistična pravna zavest

3

Mantra je že, da smo glede spoštovanja pravne države še vedno v nekakšni tranziciji: iz socialistične v moderno meščansko pravno ureditev. Seveda smo po osamosvojitvi ter vstopu v EU večino svojega prava prilagodili modernemu evropskemu pravu in v ta namen tudi posodobili svoje institucije pravne in demokratične države. Tega ne gre zanikati in narejeni so bili nekateri pomembni koraki. A problem, da za zahodnimi in severnimi sosedi zaostajamo (tudi) v pravnem smislu je v tem, da spremenjenemu pozitivnemu pravu nismo dovolj prilagodili tudi naše kolektivne pravne zavesti kot dela širše pravne kulture.

Posocialistična zavest (vsaj v Sloveniji) vsebuje še vse preveč ostalih (negativnih) vrednot iz časov socialistične miselnosti, ki preprečuje napredek na neko višjo raven delovanja družbe glede pravne urejenosti in stabilnosti. Naj navedem nekaj primerov takšnih rezidualnih vrednot v našem kolektivnem nacionalnem telesu: ena takšnih je gotovo t. i. lažna solidarnost – četudi je (pozitivna) solidarnost ena izmed odlik socializma. Takšna (škodljiva) solidarnost se npr. kaže na področju utajevanja davkov, zlorabe socialnih prispevkov, kot tudi zlorabe drugih pravnih institucij (npr. osebnih stečajev). To pa je vsaj nekaj negativnih ostankov stare miselnosti. Še vse preveč ljudi to v svoji okolici tolerira in ne prijavlja ustreznim institucijam, češ v smislu solidarnosti s temi ljudmi, čeravno najpogosteje ti ljudje niso nekakšni socialni izključenci, ampak zavoljo lastnega koristoljubja goljufajo naš skupni državni proračun oziroma »lastno« državo. Včasih na pol v šali, na pol zares pravim, da bi v naši skupnosti vsak četrti prebivalec moral biti neke vrste inšpektor, da bi tako ali drugače nadziral delovanje ostalih treh soprebivalcev.

Vse to kaže tudi na še vedno premajhno ponotranjenje vrednote pravne države. Pravna država v socializmu gotovo ni bila najbolj čislana vrednota, saj se zavedamo, da je pod krinko ideološkega obrazca umiranja države in prava tako državo in pravo s pridom in dobršno mero represivnosti izkoristila vladajoča elita. Pravna država pa naj bi bila rdeča nit Ustave kot najvišjega pravnega akta in tudi enega izmed nosilnih simbolov državnosti – kot so tudi zastava, grb in himna. Ne smemo pozabiti, kako pomembno integrativno vlogo je v vsej zgodovini kot tudi še danes odigrala ustava ZDA za to veliko zvezno skupnost najrazličnejših etnij in družbenih skupin.

Lepo je bilo sicer pred kratkim videti številne slovenske zastave in spontano petje Zdravljice ob prazniku smučarskih skokov v Planici. Bila ni le smučarska prireditev, temveč pravi nacionalni praznik. In s »pokroviteljstvom« najvišjih državnih funkcionarjev – tudi neke vrste ad hoc državni praznik.

Več lahko preberete na iusinfo.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


3 KOMENTARJI

  1. Pravniki bodo svoje plemenito poslanstvo opravili, ko bodo opozarjala na nesprejemljiv ost in škodljivost miselnosti in ravnanja, ki siromašijo ali celo izničujejo pozitivno pravno zavest v javnih, poslovnih in drugih odnosih, ki temeljijo na spoštovanju naravnih vrednot ( resnicoljubja, pravičnosti, poštenosti in odgovornosti) in zakonov.

  2. Podobno bi morali ravnati politiki, sicer ne opravijo svojega plemenitega poslanstva.

    Vendar potem ne bo problematičen tisti politik, ki pokaže na greh in grešnika, ampak tisti, ki tega ne stori.

  3. Spoštovanje naravnih vrednot in zakonov, je pogoj pozitiven pravne zavesti in napredka nasploh.

Comments are closed.