M. Kovač, Družina: Žalitev davkoplačevalcev

5

Od dobrih voditeljev pričakujemo, da znajo predvideti težave, da se z nepredvidenimi težavami soočijo in ukrepajo ter da za svoja dejanja prevzamejo odgovornost.

Število zavezancev, katerim bo informativni izračun davka na nepremičnine izračunan na osnovi napačnih podatkov, bi bilo mogoče vnaprej oceniti in vsaj delno predvideti s simulacijo procesa na izbranem vzorcu zavezancev. Ko se je izkazalo, da je težav mnogo več, kot se je pričakovalo, bi se moralo uradništvo hitro reorganizirati, pripraviti bi bilo potrebno nov, ustreznejši postopek za popravljanje podatkov in z njim seznaniti zavezance za plačilo davka. Glede na obseg težav, ki jih imajo državljani, bi morale odgovornost za reševanje zagate prevzeti ključne osebe v izvršilni oblasti, ne pa da se poskuša odgovornost prevaliti na zavezance in eno izvajalsko javno ustanovo.

Stroški pobiranja davka s številnimi izjemami in različnimi davčnimi stopnjami so visoki v primerjavi s koristmi, stranska škoda pravno nedomišljenih rešitev pa so konfliktne situacije med zavezanci in davčno upravo, ki jih lahko pričakujemo v prihodnje. Nedomišljeni uvedbi davka na nepremičnine sta botrovali dve politični drži: zagovarjanje rasti javne potrošnje in nagnjenost k socialnemu inženiringu.

Več lahko preberete v Družini.


5 KOMENTARJI

 1. Pokazala se je, kako neučinkovita in neusklajen je državna birokracija, med drugim, ker ni usklajenih podatkov med zemljiško knjigo in geodetsko.

  Pokazalo se je tudi, kako kompliciran popis nepremičnin je bil izveden.

  Se bomo končno iz tega kaj naučili?!

  Naučili:

  – da mora biti vsak pristop poenostavljen, logičen, življenjski, zdravorazumski, praktičen, stroškovno poceni, usklajen, razumljiv….

  To velja za vsa področja javnega in zasebnega življenja.

  Tisti, ki tega ne zmorejo, nimajo kaj početi na odgovornih mestih. Naj svoje delo prepustijo drugim, ki bodo to zmogli.

Comments are closed.