M. Kovač, Družina: Novo vino v stare mehove?

1

Na odločanje oseb, ki imajo vodilno vlogo v gospodarskih družbah, vplivajo njihov osebni interes, zakonske omejitve, tradicija (morala) in navade. Do večjih sprememb v ravnanju pride le, če obstajajo ustrezne spodbude, ki delovanje kapitanov gospodarstva vrže iz utečenih tirnic.

Niko Kavčič, najvplivnejši bančnik v socialistični Sloveniji v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni, je v intervjujih lepo razkril motivacijo in uzance socialističnih poslovodij, med katerimi so bili mnogi rekrutirani iz Službe državne varnosti. Negotovost, ki so jo povzročali kaotični reformni poskusi v zadnjih dveh desetletjih jugoslovanskega socializma, je od vodilnih gospodarstvenikov zahtevala okretnost in hojo po robu spreminjajočih se in pogosto nesmiselnih predpisov. Privatizacijski monopoli v samostojni državi je mnogim omogočil, da so v igri za razdelitev družbene lastnine igrali z obteženimi kockami in upravljavska upravičenja za majhen denar prelili v lastnino.

Zgolj z retoriko o poslovni etiki in spoštovanju zakonodaje ni mogoče spremeniti hierarhije vrednot in prekiniti z vzorcem ravnanja, ki kratkoročno obeta poslovno zmago.

Več lahko preberete v Družini.


1 komentar

  1. najvplivnejši bančnik v socialistični Sloveniji
    ========
    Niko Kavčič na TV javno razkriva kako je udba tihotapila tobak v Italijo, kako so goljufali Beograd, celo kako je Ljubljanska banka bila ustanovljena s tem denarjem.
    Dokler bomo o njem govorili kot o bančniku, celo najvplivnejšem, se nam ni treba čuditi nad luknjami v bankah.

Comments are closed.