M. Avbelj, Iusinfo: Mladopravniki za pravno državo

2

V tem tednu je tudi uradno zaživela iniciativa Mladopravniki – za pravno državo. Gre za civilnodružbeni projekt, pri katerem sodelujejo predstavniki ELSA vseh treh slovenskih pravnih fakultet, predstavniki Akademskega društva Pravnik in društva Evropska Slovenija. Iztočnica Mladopravnikov je jasna: slovenska pravna država je v hudi krizi. Cilj pa je tudi znan: to stanje je treba popraviti.
Mladopravniki niso nujno mladi pravniki. Njihovo bistvo tako ni višina števil v EMŠO. Prav tako zanje ni ključno vprašanje, kdo so. Temveč: kaj so. Za katere vrednote se zavzemajo! Mladopravniki poudarjajo: integriteto, odgovornost, poštenost, dialoškost, iskreno sprejemanje razlik, pluralizem, človečnost, javnost in transparentnost, učinkovitost in slednjič: dejansko ter resnično pripadnost vrednotam slovenske ustave.

Te vrednote za mladopravnike ne ostajajo le na izjavni ravni. Ne, to so vrednote, ki jih je treba živeti v praksi. Le tako je neka politična skupnost lahko zares pravno urejena. Je lahko resnična pravna država, ne pa njen navidezni odsev. Maska ali toga, forma pravnosti, za katero se skriva vse kaj drugega, kar bi ustrezalo vsaj minimalnim predpostavkam pravne države.

Mladopravnik je tako, vsaj načeloma, lahko vsakdo. Pa vendar danes mladopravniki niso v večini. Še zdaleč ne. Slovensko pravno sfero obvladujejo staropravniki. Staropravniki so torej vsi tisti, ki niso mladopravniki. Ker bodisi ne delijo zgoraj opisanih vrednot, ali pa nanje prisegajo zgolj deklarativno, praksa njihovega izvajanja in uveljavljanja pa gre neko drugo pot.

Staropravnike je nalaže prepoznati po njihovem specifičnem samozadovoljstvu z zatečenim stanjem slovenske pravne države. Po njihovem prepričanju to stanje sicer ni tako optimalno, da ne bi moglo biti boljše; nikakor pa ni tako slabo, kot se zatrjuje. Kritične ocene slovenske pravne države z vidika staropravnikov po večini niso pravno utemeljene, niso dovolj strokovne, ampak so politične.

Tudi iniciativa Mladopravniki je politična iniciativa. Je intelektualno gibanje posameznikov, ki jih iskreno skrbi za stanje javnih zadev na področju prava v Sloveniji. Vse, kar se namreč dogaja na polju javnega, je per definitionem politično. Kdor to zanika, si zasluži oznako, ki bi mu jo pritaknili klasični grški misleci. Vsekakor pa Mladopravniki niso iniciativa katerekoli politične stranke, a hkrati je njihov namen, da bi jim prisluhnile vse politične stranke, prav vsakdo, saj je resnična pravna država vendarle naša skupna skrb.

Več lahko preberete na portalu Ius-info.


2 KOMENTARJI

  1. Neizmerno me veseli, da je končno že enkrat nastala protiutež staropravnikom, ki jih najlažje prepoznamo po simpatijah do komunističnih načel in načina delovanja. Ti so namreč vseskozi največja ovira gospodarskega in demokratičnega razvoja naše mlade države.
    Veliko osebne sreče in uspehov pri Vašem delu gospe in gospodje mladopravniki. Vi predstavljate namreč tisto pravo rešitev in ste luč na koncu neosvetljenega predora, ki jo mnogi že tako dolgo pričakujemo.

  2. Težko bo izvleči se iz krepmljev staropravnikov. Nekje sem prebral, da je odvetnik Ljube Sirca po izreku obsodbe, dejal: Slabo ste se branili.
    Pomislite, lastni odvetnik?! Zdaj pa uidi temu, če moreš.

Comments are closed.