Ljudmila Novak: “Kaže, da bom kandidirala, saj stranki podpora raste.”

78

03 ljudmila novakNa Časniku bomo danes in jutri objavili intervjuja z Ljudmilo Novak in Mojco Kucler Dolinar, znanima obrazoma Nove Slovenije, katerima smo ločeno poslali nekaj vprašanj in sta nanje pisno odgovorili. Pričenjamo z objavo odgovorov predsednice Nove Slovenije, poslanke in nekdanje evropske poslanke, Ljudmile Novak.

Te dni je iz bil iz stranke izključen Aleš Hojs, pred časom je prenehalo članstvo v Izvršilnem odboru Lidiji Drobnič. Je to pokazatelj, da stranka neuspešno krmari med mlajšim in starejšim delom stranke, med bolj liberalnim in bolj konzervativnim delom?

Gospa Lidija Drobnič je bila v prejšnjih mandatih članica Izvršilnega odbora (IO) kot predstavnica Ženske zveze (ŽZ). V novem rednem mandatu je ŽZ imenovala svojo podpredsednico za članico IO, gospa Lidija Drobnič pa uživa zaslužen pokoj kot častna predsednica ŽZ pri NSi. Aleš Hojs je bil iz stranke izključen na predlog nekaterih občinskih odbor in na predlog Mlade Slovenije, podmladka NSi, zaradi povsem drugih razlogov, ne pa zaradi generacijskih razlik. V NSi so vsi člani, ki delajo za dobro stranke in v duhu vrednot krščanske demokracije in naših pravil, vedno dobrodošli.

Janez Janša je v intervjuju za najbolj uveljavljen “desni” slovenski tednik izjavil,: “Težko bi rekel, da v uredniški politiki prepoznavam trud za enotnost na desnici. Prej obratno.” Se vam ne zdi, da so vaše trditve, da stranka SDS obvladuje nekatere medije, kjer ni posredno lastniško prisotna, brez temeljev?

S to trditvijo bi se celo strinjala, saj takšen medij, ki nenehno žali, natolcuje in piše laži o skoraj vseh strankah na desnici, najbolj pomaga prav levici.

Kako gledate na odnos med NSi in SDS? Kolikokrat ste se v letu 2016 srečali s predsednikom SDS na delovnih sestankih? Na kakšne načine ste si vi osebno in ožje vodstvo prizadevali, da bi stranki obvladovali medsebojne napetosti?

V parlamentu obe stranki pogosto sodelujeta pri vprašanjih, kjer imamo podobna stališča. Sklicali smo tudi nekaj skupnih izrednih sej. Kadar se strinjamo z vsebino, ki jo predlaga SDS ali katera druga opozicijska stranka, jo podpremo in tudi obratno. Ni pa nujno, da se moramo v vsem strinjati in imeti enaka mnenja in stališča o vseh stvareh. Potem pa res ne bi bilo potrebno, da imamo različne stranke. V opoziciji je sodelovanje različnih strank precej bolj ohlapno kot v vladni koaliciji. Napetosti ne izvirajo iz dela v parlamentu.

Koga točno, katere skupine volivcev, želi NSi nagovoriti s konfrontacijo s SDS?

V NSi predvsem delamo in iščemo rešitve za probleme, ki jih srečujemo na terenu in v pogovorih s številnimi državljani, ki delajo na različnih področjih. Včasih pa je potrebno povedati jasno in glasno, kadar se s kom ali s čim ne strinjamo, ne glede na to, za koga in kaj gre. Predvsem se ne strinjamo s potezami, ki ljudi razdvajajo ali spodbujajo sovraštvo in nove delitve. V Sloveniji potrebujemo več seštevanja potencialov in manj delitev.

V medijih se pojavljajo ocene, da NSi obvladujejo različni lobiji (verjetno so s tem mišljeni uradni in neformalni zunanji svetovalci). Lahko to bolj pojasnite, konkretizirate?

No, te vaše trditve oziroma namigovanja pa izhajajo prav iz takšnih medijev in strank, o katerih ste me spraševali na začetku. Brez kakršnih koli osnov in dokazov podtikati drugim tisto, kar obvladuje njih same, je postala stalna praksa nekaterih ljudi in njim naklonjenih medijev.

Kakšne so razlike med NSi iz leta 2000, ko je bila ustanovljena, in danes?

Četrtega avgusta leta 2000 se krščanski demokrati nismo več prepoznali v novi združeni stranki in zato je nastala Nova Slovenija. Stranka je doživela svoj vrhunec z zmago na prvih evropskih volitvah leta 2004 in z uspešnim vodenjem štirih zahtevnih resorjev v desni Vladi v mandatu od 2004 do 2008. Kljub temu je sledil izpad iz parlamenta leta 2008 in najtežje obdobje v zgodovini stranke. Ponovna vrnitev med parlamentarne stranke leta 2011 nas je napolnila z novo energijo in prepričanjem, da Slovenija potrebuje krščansko demokratsko stranko za večjo uravnoteženost političnega prostora in za ohranitev vrednot, ki so temelj povezovanja in sodelovanja v Evropi. Prav krščanski demokrati pa so odigrali pomembno vlogo pri postavljanju temeljev slovenske države in zaradi evropskih povezav tudi bistveno pripomogli k hitrejšemu priznanju Slovenije. V svetu se konflikti povečujejo, populisti in skrajneži pridobivajo na moči. Žal se to dogaja tudi v Sloveniji, kar pa ne prinaša dobrih rešitev in upanja za mlado državo. Še vedno vladajo velike napetosti med levim in desnim političnim blokom. V NSi si prizadevamo za novo politično kulturo, ki gradi na pozitivnem reševanju problemov in ubira zmerno srednjo pot, brez skrajnosti, ki vodijo v konflikte. Želimo, da bi tudi Slovenija postala normalna država, kjer politika postavlja v ospredje spoštovanje vsakega človeka in dela za skupno dobro vseh državljanov.

Odnos z SDS je v zadnjem času v ospredju strankinega javnega pojavljanja. Zakaj druge teme, ki jih vaša stranka odpira, ne odmevajo tako?

Slovenija in slovenski mediji se na splošno preveč ukvarjajo s poročanjem o aferah in razprtijah, medtem ko veliko manj poročajo o vseh dobrih predlogih, ki jih dajemo iz dneva v dan. V zadnjem času smo v parlamentarno proceduro vložili devet zakonskih predlogov z dobrimi rešitvami, o katerih pa se ni veliko poročalo. Zadovoljni pa smo, da je bil sprejet naš Zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, ki prinaša ustrezne rešitve za reševanje osnovnih civilizacijskih problemov, kot je pokop žrtev medvojnih in povojnih pobojev. Vlada pa je za izvajanje tega zakona zagotovila ustrezna finančna sredstva.

Jeseni bo potekal kongres stranke. Boste kandidirali? Kako sicer vidite prihodnost NSi in nenazadnje t.i. pomladnega bloka?

Za sedaj kaže, da bom kandidirala, saj stranki podpora raste in je tudi notranje stabilna. Še naprej pa bomo v NSi delali za to, da bi Slovenija vedno bolj postajala normalna demokratična država, kakršno smo si predstavljali ob njenem nastanku. Za uresničitev tega cilja pa potrebujemo tudi v politiki več medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, predvsem pa moramo iskati rešitve za današnji čas in današnje potrebe. Pošteno in odgovorno delo, ustrezni ukrepi za podporo gospodarstvu za več delovnih mest, spodobno plačilo za vse, ki odgovorno in pošteno delajo,… Potrebujemo takšno socialno politiko, ki zagotavlja pomoč tistim, ki so se znašli v stiski in vzpostavlja boljše pogoje za bolj spodbudno družinsko politiko. Kako izboljšati rodnost in zagotoviti več delovnih mest za mlade ljudi, morajo postati naše osrednje teme. Večja zaposlenost mladih je tudi eden od pomembnih pogojev za več rojstev in za boljše pokojnine, za katere se zagotavlja denar iz vplačanih prispevkov zaposlenih, vedno večji delež pa mora zagotavljati državna blagajna.

Petindvajsetletnica samostojne Slovenije je tudi primeren čas za nove premisleke in nove poti v slovenski politiki. NSi bo še naprej delala za več upanja in za takšno Slovenijo, ki bo spet v ponos vsem Slovencem, doma in v tujini.

Gospa Ljudmila Novak, hvala za vaše odgovore.

78 KOMENTARJI

 1. Ljudmila Novak: “Kaže, da bom kandidirala, saj stranki podpora raste.”

  Osnova za tisti del trditve o podpori pa je??? Sicer pa ima pravico kandidirati tudi, če podpora stranki ne raste.

 2. Ali ni pogoj razumevanja in sodelovanja nenehen dialog?

  Vendar tega dialoga ni, ker ni bilo srečanj in pogovorov med Novakovo in Janšo. Očitno Novakova ni dala v to smer nobene pobude. Tako je razumeti njen odgovor.

 3. Novakova trdi, da se je treba izogibati konfliktom in vse reševati tako, da ni konfliktov.

  Vendar, zakaj se tega pravila drži, ko gre za odnos do levice in zakaj ne, ko gre za odnos do desnice?!

 4. Ljudmila Novak: “Kaže, da bom kandidirala, saj stranki podpora raste.”
  ==========================

  Raste podpora, v Dnevniku, Delu, Mladini, …

 5. Najljubši slovenski politik večine poklicnih levičarjev je brez dvoma Janša. Samo rečeš, da si proti Janši in že imaš zmagovalni program. Nihče te ne sprašuje po podrobnostih. Sam si želim kvalitetnejšo levico v Sloveniji. Želim, da bi volilci kritično spremljali razlike med posameznimi strankami in izvolili tiste, ki so jim najbližji. In ne tiste, ki tradicionalno imajo največjo možnost, da porazijo Janšo. A za to mojo željo mora prvi korak narediti prav desnica. Desno od centra potrebujemo politike, ki spoštujejo slovenski in evropski pravni red…

  • “Samo rečeš, da si proti Janši in že imaš zmagovalni program”
   Res, gospod Igor. In JJ ne zna ukrepati, da bi vsaj izničil ta učinek medijske vojne proti njemu. Se da ne samo izničiti, lahko to obrne sebi v prid.

   • Janezu Janši res ni treba ta čas prav ničesar storiti,da bi stvari “obrnil sebi ali SDS v prid”,kot menite,alfe:lepo je namreč razvidno iz njenih dejanj in ne-dejanj ter ne-odgovorov na vprašanja v tem intervuju-in onih v pogovorih za delo,dnevnik,omladino idr…,da si Novakova kar sama na vse pretege prizadeva za ta isti cilj namesto njega…

  • Gospod Đukanović,
   napisali ste: “Desno od centra potrebujemo politike, ki spoštujejo slovenski in evropski pravni red.”

   Ali iz tega izhaja vaša podmena, da politiki desno od centra slovenskega in evropskega pravnega reda sploh ne spoštujejo??

   Če drži, da po vašem mnenju desni politiki ne spoštujejo SLO in EU pravnega reda, bi nam vsekakor morali najprej pojasniti pojme, s katerimi operirate. Le tako bomo mogli skupaj ugotoviti, katere politike imate v mislih, ter ali je vaša dramatična sodba o določenih slovenskih politikih sploh upravičena.

   V prvi vrsti bi nam morali pojasniti, kaj po vašem v SLO politiki opredeljuje ‘center’ in katere stranke potemtakem prištevate vanj. Nato bi nam morali razložiti, pod kakšnimi pogoji podeljujete ostalim slovenskim strankam epitet ‘desna’ oziroma ‘leva’, glede na vašo definicijo ‘centra’.

   Da bi mogli upravičiti domnevo, da nekdo ne spoštuje slovenskega in evropskega pravnega reda, bi seveda morali izpostaviti in pojasniti razlike med tema dvema pravnima redoma.
   Kajti – te razlike nedvomno obstajajo, za to imamo številne dokaze v razveljavljenih sodbah slovenskih sodišč na Evropskem sodišču za človekove pravice. Če razlik med omenjenima pravnima redoma ne bi bilo, dotično evropsko sodišče ne bi razveljavljalo odločitev slovenskih sodišč! Logično, kajne.

   Na tej točki lahko obenem ugotovimo, da nekdo, ki spoštuje slovenski pravni red, ne spoštuje nujno tudi evropskega in obratno, saj med tema dvema pravnima redoma očitno obstajajo določene razlike v interpretaciji iste veljavne zakonodaje.

   Vse to je nujno potrebno upoštevati pri ocenjevanju, kateri pravni red nekdo spoštuje oziroma ne spoštuje: ali slovenskega, ali evropskega, ali oba ali pa morda nobenega od teh – v Sloveniji namreč ponekod še vedno zelo spoštujejo nek tretji pravni red in to je – bivši jugoslovanski pravni red!

   Ko nam boste pojasnili delitve v slovenskem političnem prostoru ter razlike med slovenskim in evropskim pravnim redom, vas bomo prosili še za argumentirano pojasnilo, v čem prepoznavate nespoštovanje določenega pravnega reda s strani politikov ‘desno od centra’.

 6. Drži, Zdravko. Levo od centra nimamo težav s korumpiranimi politiki. Manj nostalgični smo, manj navezani na konkretne stranke. Če se nam samo dozdeva, da se je predsednik politične stranke zapletel v korupcijo, volivci "ubijemo" celo stranko. Desnica je neprimerno bolj stabilna. A zato manj sposobna očistiti se nezakonitih dejanj.

  • No, sej da ti nisi normalen stalno znova ponavljaš. Pa kdo nas j* v glavo ves čas, kdo nam vlada iz “ozadja” ves čas. Menda ne desnica?

  • A res, IĐ? A zato je Zoran Janković še kar naprej župan Ljubljane, njegova popularnost pa zadnje leto stalno raste … Skupaj s številom afer in ovadb proti njemu. Ki seveda ne padejo na sodiščih, samo nekje čudežno zastanejo, bodisi na tožilstvu, bodisi pri sodnicah. A se še spomneš njegove izjave: “Mene že ne bojo obsodili ( za korupcijo), saj jaz sem vendar politični nasprotnik Janeza Janše”?

   Nasprotno, desnica je navadno bolj striktna pri vprašanju “law and order”. Če bi bilo na račun JJ kaj čvrstih dokazov glede očitkov trgovine z orožjem v zgodnjih 90.letih ali v primeru Patrija, bi se ga desnica že zdavnaj odrekla. Afera parcela v Trenti je pa smešnica.

   Kje vidiš torej tolerirane dokazano korumpirane desne politike? Navedi jih, da bomo vedeli po kom udrihati v komentarjih. 🙂

  • Kakšna laž. Vi levaki svoje podpirate – volite ene in iste – samo fasado zamenjate.

   Na desnici pa itak skoraj ni korupcije, do tistih smo pa zelo strogi.

 7. Dvomim, da bo Janša kadarkoli obrnil svojo nepopularnost na levici sebi v prid. Saj kar naprej ponavlja nove in nove napake, tako da ne moremo pozabiti, zakaj že je nepopularen.

  • No, ker se imaš za natančnega človeka z matematično logiko (in službo), pa naštej vsaj nekaj novih napak. Pa še malo logike (kot matematiku ti ne sme biti tuja): kaj pomeni ponavljanje vedno novih napak – če so nove, se ne morejo ponavljati, če pa se ponavljajo, ne morejo biti nove.

 8. Gospa (gospod?) Vanja. Žal mi je, a se zelo težko simetrično pogovarjam z anonimnimi komentatorji. Če me kdo vika ali titulira z gospod, zelo rad sam pošteno storim enako. A imena kot so Saša in Vanja so lahko tako ženska kot moška, tako da res ne morem korektno niti začeti.

  • Gospod Igor,
   izvzemši vas, smo Vanja, Zdravko, IF, Riki,… vsi anonimni komentatorji. Na nekatere komentarje ste kljub temu odgovorili vsebinsko, torej anonimnost sogovornikov za vas ni prepreka. Meni pa ste odgovorili, da z menoj sploh ne morete začeti pogovora, ker zaradi vzdevka ne veste, katerega spola sem 🙁

   V preteklosti ste z menoj nekajkrat že diskutirali, navkljub moji anonimnosti, ne ozirajoč se na spol. Danes začuda pravite, da se z menoj ne morete simetrično (najbrž mislite enakopravno ali enakovredno) pogovarjati.

   Ne vem, zakaj je postal sogovornikov spol za vas tako pomemben, kadar razpravljamo o zapisanih besedah in si zraven ne ogledujemo sogovornikovih atributov 😉

   Da ste pri komentiranju prepoznavni z imenom in priimkom, je vaša odločitev, ki jo spoštujem.
   Vendar pa bi vaše besede, četudi jih ne bi podpisali s svojim imenom in priimkom, v meni sprožile iste pomisleke in vprašanja, kot jih izrekam v komentarju višje.

   Težko sprejmem vaš odgovor kot relevanten.
   Vaša svobodna izbira je, da odgovorite na sogovornikov izziv ali ne, jaz pa menim, da odgovor, kakor ste ga podali, pomeni le izmikanje nadležnim vprašanjem.

   Zaradi vašega izmikanja sklepam, da ste tudi vi ugotovili, da je vaša opazka o tem, kakšne politike potrebujemo “desno od centra”, brez dodatnih pojasnil popolnoma brezpomenska. Na podajanje dodatnih pojasnil pa očitno niste pripravljeni.
   Priznam, vprašanja, ki jih zastavljam, so težka. Čeprav ste zapisali, da bi se z veseljem zadebatirali z menoj, dopuščam možnost, da se vam trenutno ne ljubi 😀

   ——————-
   Čudi me, da niste izpostavili še vprašanja o moji starosti – ali sogovornikova leta nimajo nobenega vpliva na vašo voljo do debate? 😉

 9. Ne pozabimo:
  Igor Džukanović je propadli politik propadle stranke Zares, ki daje nasvete največji stranki na desnici kako bi ta domnevno lahko bila še večja. 😉 🙂 🙂

 10. Ne bi veljalo pretirano dramatizirati prask in nekaj konkurenčnega boja med strankami istega političnega prostora. Še manj nekih programskih razlik, ki po logiki celo morajo biti, če ne, ne bi bilo smisla v obstoju večih strank na istem prostoru ( desne-sredine). Tudi na levi vidimo zadnje čase stopnjevanje teh rivalstev, zlasti med SD, Desusom in Združeno levico.

  So pa v Sloveniji reakcije med pomladniki na te praske preveč osebne, pretirano občutljive ( alergične) in gnane z zamerami.

  Več kot enkrat sem že tu zapisal, da mi je najbolj čudno, da pri N.Si in tudi Novakova osebno ali prek kratkim Peterle vsako kritično pisanje, lahko tudi neodmerjeno ali žaljivo v desnih medijih, s strani desnih publicistov na njihov račun pripišejo kar osebni volji Janeza Janše ali njegovemu naročilu. Kot tule vidimo iz vprašanja urednika Drnovška in citiranja Janše, je to en čuden fenomen prenosa in komunikacijski kratki stik. Za novinarske prispevke so vendar odgovorni novinarji sami in potem njihovi uredniki, ne nekdo tretji.

 11. Igor Džukanović je samo še eden več, ki dokazuje:
  Tako na levici kot nekateri na desnici bi se radi znebili Janše iz enakega razloga: Zaradi konkurence!

   • Riki, se popolnoma strinjam z vami. Nasi najboljsi politiki dobivajo castne doktorate na elitnih albanskih univerzah in en na “srbačkih”!

   • Riki, se popolnoma strinjam z vami. Nasi najboljsi politiki dobivajo castne doktorate na elitnih albanskih univerzah in ne na “srbačkih”!

 12. Igor Džukanović je tudi eden izmed tistih, ki menijo, da je bil Toni Mrlak, pilot sovražnega helikopterja JLA, umorjen (likvidiran) in ne sestreljen.
  Toliko o njegovi verodostojnosti.

 13. IF, resda je Janković "obdržal Ljubljano", a ostanek stranke je gladko pogorel na državnozborskih volitvah. In Slovenija je tipična zaprta in centralizirana država, kjer je pomembna le zmaga na državnozborskih. Ne evropske, ne lokalne ne štejejo. Tudi LDS je pred tem pogorela, ko se je začelo ugibati, odkod pritekajo donacije. Zaresa ne bom komentiral, ker sem bil preblizu, pa morda ne vidim dobro.

  Tudi meni bi se zdelo logično, da so volivci na desni bolj občutljivi za "red in pravo". A opažam nekaj čisto drugega. Stranke bolj dojemamo kot nekakšne zakonske zveze. Z desnice čisto resni politiki napadajo liberalce, ker so zamenjali eno ali več strank. Meni kot liberalcu se takšne obtožbe zdijo smešne. Sploh ne kapiram, v čem je štos. Tako opažam, da čisto resni ljudje, ki jih spoštujem, vztrajajo v SDS-u. In si ne preberejo zdaj že številne knjige o pravno zastaranem vojnem dobičkarstvu. Tudi Cerarjeva vlada noče v ustavi odpraviti zastaralnega roka za vojno dobičkarstvo. Tudi on je brez jasnega programa prišel na vrh kot "levičar", ki je proti Janši.

  In še glede afere Patrija. A so škrti severnjaki nakazali politični stranki milijon, ker niso vedeli kam z denarjem? Ker pač podpirajo "normalizacijo političnega prostora" v Sloveniji – ergo "normalno kapitalistično" desnico? Ne rabiš biti preveč pameten, da ugotoviš, da jim je nekdo iz te stranke naredil res ogromno uslugo. Indici kažejo na Janšo osebno. Ali so dovolj močni, da mora v zapor? Ne vem, res se nisem in se ne bi spuščal v to. Ali so dovolj močni indici, da ga jaz osebno ne bom nikoli volil tudi, če se mi levica na smrt zameri? Seveda. Ali so indici, da je nekdo v SDS-u skozi SDS vodil korupcijo resnih razsežnosti dovolj močni? Če milijon evrov ni, kaj potem je?

  • Tudi glede tega nisem videl dokazov, IĐ, da bi kaj pri nakupu patrij dobila SDS kot stranka. Najmanj pa 1 milijon. Mogoče namiguješ na časopise brezplačnike ( iz vsebine sodeč povezane z SDS)v obdobju pred volitvami, za katere vsaj del izvorov financiranja res ni jasen. Ampak marsikatero financiranje stranka v SLO ni bilo jasno. Spomnim se, kako je nekdanja LDS prijavljala izrazito nizke stroške kampanj, kljub temu, da so bile njene kampanje evidentno najbolj bogate med takratnimi strankami.

   Pri patriji, kolikor se spomnem, naj bi nekaj dobil Črnkovič ( kot uradni posrednik v poslu), nekaj tudi Riedl kot lobist v poslih z orožjem, podobno kot pri nas Cekuta. Ta dva sta bila celo obsojena. Cekuta se je upravičeno čudil zakaj, saj ga prej pod vladami LDS za bolj ali manj enako posle niso niti približno vlačili po sodiščih…

   Iz znanega osebnega premoženja zakoncev Janša-Bačovnik ne vidim zaenkrat nobenih indicev, še manj dokazov o protipravnem bogatenju večjega obsega, najmanj o okoriščanju s proračunskim denarjem.

   Česar ne bi bilo mogoče reči za aktualne oblastnike v vladi, vključno s premierom Cerarjem, finančnim ministrom v odstopu Mramorjem in ministrico Brenčičevo, ki so vsi v akademskih vrstah sporno dodatno služili z denarjem, ki bi moral iti fakultetam, ne v zasebne žepe.

  • Gospod Igor,
   opažam, da je argumentacija vaša šibka točka. Če se argumentiranju že ne izognete v velikem loku, pa svoje argumente utemeljujete na klevetah.

   V vaših komentarjih namreč ni nobene ločnice med dejstvi in med nedokazanimi obtožbami, ki jim lahko mirno rečemo klevete. Vi o klevetah pišete kot o dejstvih.

   Najbrž je treba biti za to, da ugotoviš, da je bila afera Patria politično konstruiran sodni proces, uperjen proti političnemu nasprotniku slovenske tranzicijske levice, vendarle dovolj pameten 😉

   • V našem Igorju ni več grama črnogorske krvi. Črnogorci so ponosen, inteligenten, kraljevski narod, ki ima svojo neodvisno državo že 1000 let. On pa ni več niti za pomočnico tajnice od Bratuškove.

  • “Sploh ne kapiram, v čem je štos” – Ti še mnogo drugih stvari ne kapiraš, pa se imaš za matematika. Natolcuješ o vojnem dobičkarstvu in korupciji: se ti kot matematiku (če že nisi pravnik) ne zdi, da je treba zadeve dokazati?
   Še to: v čem je po tvojem herojstvo Toneta Merlaka? Ker je pilotiral sovražni helikopter, in to nad poslopjem najvišjega organa države? Tudi če imaginarno predpostavimo, da ga je pilotiral pod prisilo, s pištolo na hrbtu (te možnosti ne gre odpisati), to še ni herojstvo, ampak žrtev vojne – na strani JLA.

  • Ti raje povej, zakaj bi morali na desnici slepo verjeti vsem obtožbam – ki niso bile nikoli dokazane – glede tega orožja in ostalih neumnosti.

   O kakšnem miljonu ti sanjaš, če so bili tudi na Finskem oproščeni? Nobenega miljona ni bilo. Ampak ti ponavljaš laž.

 14. Najožji sodelavci Novakove so izjavljali, da je Janša politik v zaporu in ne politični zapornik, sedaj pa pravi, da je potrebno več medsebojnega spoštovanja. Ali spoštovanje samo do omrežja, ki ji dopušča prostor v skorumpiranih medijih?

  Pred kratkim je izjavila, da sodelovanje z Janšo ni mogoče, sedaj pa pravi, da je potrebno več sodelovanja. Ali sodelovanje samo z omrežjem, ki monopolno davi državo?

  Veliko sprenevedanja in malo klene in zdrave besede. Kdor ima kaj pameti v glavi in vrednega v srcu, se ji bo na daleč izognil.

  • G.Ljudmila Novak,predsednica NSi-krščanska demokracija,se ob vsaki priliki pohvali,da njena stranka temelji na krščanskih vrednotah,vendar ni čisto tako kot trdi!G.Novakova s svoji dejanji demantira etični krščanski postulat: »Ne stori bližnjemu tistega, česar ne želiš samemu sebi!« Dodal bi še tole,paktiranje s hudičem je v krščanstvu nedopustno /velik greh/,vendar skušnjave g.Ljudmile presegajo eno in drugo!Mislim,da g. Janša novakovi ni delal škode na političnem področju!Vehementna izjava novakove ob pravnomočnosti janševe obodbe,ki jo lahko smatramo za njeno obrazložitev ljudem,kako močno se motijo.če mislijo da j Janša ni politični zapornik,kar so za njo ponavljali njeni mladi kadri kot papige!

  • Avtor te sicer tudi s sodbo ustavnega sodišča dokazano globoko zgrešene izjave je bil parlamentarni in vladni pravnik Janez Pogorelec iz njene stranke. Ali je bila izjava zlonamerna ( do političnega konkurenta, po krivem preganjanega in v zaporu)in s tem moralna zavržna ali pa je šlo za napačno strokovno presojo, je pa težko soditi.

   Vsekakor gre za madež na stranki N.Si, ki ga komaj zmanjšuje dejstvo, da se očitno večina političnega spektra v Sloveniji in večina javnosti sploh ni zavedela, kako problematično je za neko demokracijo ( da o vladavini prava sploh ne govorimo), če je vodja opozicije na tak način in brez dokazov sodno preganjan, če se mu odvzame parlamentarni mandat in ga celo spravi v zapor.

   To je značilnost banana republik, kjer ne veš, kdaj bo spet državni udar ali pa (pol)totalitarnih sistemov. Vsekakor ne normalnih zahodnih demokracij.

  • Ljudmila Novak: “Kaže, da bom kandidirala, saj stranki podpora raste.”

   Osnova za tisti del trditve o podpori pa je??? Sicer pa ima pravico kandidirati tudi, če podpora stranki ne raste.
   ==================================

   Mislim, da lahko zaključimo pogovor o gospe Novakovi. Naj kar kandidira in naj ji Bog nakloni mir in vse dobro.

   • Kljub zgoraj zapisanim kritičnim besedam do N.Si ji tudi jaz želim vse dobro, vključno z uspehom na volitvah. Ni razumno, da ji želijo uničenje niti fanatični pristaši SDSa ( med katere sicer jaz ne spadam), saj ni možnosti za oblikovanje desno-sredinske parlamentarne večine brez uspeha poleg SDS vsaj še dveh do treh strank iz tega prostora na volitvah. Skoraj si je težko predstavljati, da ena od teh ne bi bila N.Si.

    • Odvisno, v katerega boga verujemo. Bog z veliko začetnico, torej Bog, ima rad vse ljudi. Problem je le, ker ga vsi ljudje nimajo radi.

     Ja, gospod Pavel! Bog ima rad tudi našega Janeza, če pa ima Janez rad Boga, je pa drugo vprašanje.

 15. Ljudmila je izgubila kompas in rine na levo, kjer ji bodo natrosili žegnane soli na rep, kakor se temu po domače reče. Takrat ne bo mogla več dolžiti Janše, niti ne bo več stranka v porastu. Prej bi rekel, da Novakova tlakuje stranki pot iz parlamenta. Izgovarja se na podmlagek, enako kakor Židan, kateremu pa prvi minister ni verjel in enako je z Ljudmilo…

 16. Gospa Vanja, seveda z veseljem debatiram z vami. Najlepše je debatirati s sogovornikom, ki se s teboj ne strinja, a je zgled kulturnega obnašanja.

  In v takšnem pogovoru definitivno ne bi rad bil nič manj korekten in kulturen od vas. A prav v tem je zadrega. Vi meni očitno ne verjamete niti: "Dober dan". In "pogledate skozi okno, ali je res". 😉

  Dva matematika sta poskušala dokazati vsako najmanjšo podrobnost, v katero matematiki verjamemo. Napisala sta nekaj debelih knjig, a se je na koncu obema zmešalo. Podobno se jaz zavedam, da, če se lotim vam dokazovati vsako najmanjšo podrobnost, po kateri me sprašujete, se mi bo nekje zapletlo. Pa ne ker bi lagal. Pravzaprav sem se ustrašil, da se mi bo zapletlo že pri tituliranju.

  Ne, ne moti me, da ste anonimni. Le hotel sem ugotoviti, ali vam ustreza, če vas tituliram gospa. Ne, ne "zahtevam", da priznate svoj spol in leta. Nikakor. 😉 Veste, če bi se jaz anonimno podpisal z Mimozica Presen, me ne bi motilo, če bi me titulirali z gospa. A opažam, da krščansko načelo "ne stori drugemu, kar ne želiš, da drugi stori tebi" v političnih debatah več ne zadošča, saj smo si tako zelo različni. Poleg tega so znanstveniki namerili, da nam izrazito pade IQ, kadar se pogovarjamo o politiki. In "narobe izračunamo" argumente v bran svojega stališča. Sistematično. Pri nekaterih ljudeh bolj, pri nekaterih manj, a vseeno je problem hud. In nikakor ne bi rad, da bi strastna debata bila uvod v kakšno besedno vojno. Raje poslušam o svoji nekompetentnosti…

  Kar pa tudi ni povsem res. Opažam, da ste na desnici zelo kritični do dejstva, da je "vodja opozicije" bil v zaporu. Ne, tudi opozicijski politiki niso nad zakonom. Da se razumemo, premier je še bistveno manj kot katerikoli opozicijski poslanec. A tudi, če je kazen bila neustrezno odmerjena, še ne pomeni, da ne smrdi močno po korupciji. Zaudarja! Opazili boste, da ne Ustavno sodišče ni sprožilo postopka proti sodnikom, ki so Janšo spravili v zapor. Če bi bilo očitno, da namenoma narobe interpretirajo, bi vsak državljan bil dolžan sprožiti kazenski pregon. A ne bo držalo. Indicev je bilo veliko.

  In, če mi ne zaupate niti, da je danes lep dan, potem me ne preseneča, če mi ne verjamete, da sem iskreno proti korupciji. Priznam, nisem od nekdaj bil tako odločno proti. Pred desetletjem smo se v stranki Zares pogovarjali, da bi potrebovali "okrepitve". Konkretno o uspešnem gospodarstveniku Jankoviću, ki bi lahko vodil levo a gospodarsko uspešno koalicijo. Vsi smo vedeli za njegov sloves, da se "kaj malega prilepi nanj", a se nismo razburjali. Takrat smo bili v dobi LDS-a in mantre, da smo si pač sami izbrali kapitalizem, v katerem si od skupnih uspehov nekateri pripnejo več medalj in vzamejo nesorazmeren – večji kos pogače. A dandanes vidimo, kam nas je to pripeljalo. Islandci so za nazaj obračunali. Mene prav gotovo ne moti, če bi v Sloveniji storili isto.

  A tudi tu se najbrž ne bomo povsem strinjali. Omenjen je bil Mramor. Nisem pravnik, a dvomim, da bo končal v zaporu. Zame je bilo sporno nekaj drugega. Tudi ostali, ki delamo na univerzah, bi z veseljem delali več in bili v stalni pripravljenosti. Kako naj človek, ki vodi tako kreativno računovodstvo za sebe in kolege s svoje fakultete, zahteva od enako ali bolj kvalitetnih kadrov, da si zategujejo pasove? In pristanejo na nezakonito nizke plače, kjer vlada enostavno ne spoštuje veljavne slovenske zakonodaje?

  Podobno glede Cerarja. Poznam le zgodbe o dvojnih kilometrinah za isto pot. Še to iz predvolilne kampanje. Konkretnih ovadb glede korupcije pa ne. Res je nekomu na vodilnem položaju lažje skriti prstne odtise korupcije kot nekomu v opoziciji, a vseeno bi potreboval kaj več, preden bi obsodil. Nasploh nerad obsojam.

 17. Kapodistrias, z izjemo morda kakšnih dveh milijonov ljudi se ves ostali svet strinja, da je zločin bil storjen v Socijalistični Federativni Republiki Jugoslaviji. Pogumen pilot je na osnovi tajnega dogovora z novoizvoljenim vodstvom(!!!) separatistične mednarodno nepriznane regije ukradel helikopter – nezanemarljiv del celotne takratne slovenske oborožitve. Pobegnil je iz takrat "četrte najmočnejše armade na svetu". Si predstavljaš, da nek Kurd danes naredi nekaj podobnega "drugi najmočnejši vojski v okviru pakta NATO"? A se ne strinjaš, da bi tak podvig bil izjemno stresen? In da bi poln adrenalina želel najprej svoji ljubljeni pokazati, da mu je uspelo prebegniti na njeno stran? Ti ne bi???

  • Oprostite, gospod Igor,
   zgodba pilota Mrlaka je v osnovi nesrečna zgodba, ampak tale vaš komentar o pilotu “polnem adrenalina” je pa prava smešnica.

   V prvi vrsti, če že gledate na Tonija Mrlaka kot na heroja, ne vem, zakaj ga smešite v svojih zgodbicah?
   Kajti – četudi bi bil ta pilot v resnici “poln adrenalina” ob “podvigu”, najbrž ne bi počel takih neumnosti, kot mu jih pripisujete – da bi v vojnih razmerah “želel najprej svoji ljubljeni pokazati, da mu je uspelo prebegniti na njeno stran”.

   27. junija 1991 zjutraj, istega dne, ko je bil helikopter sestreljen, je namreč JLA Sloveniji napovedala vojno, torej so veljali principi bojnega delovanja. Na helikopterju, ki ga je Mrlak upravljal, ni nič pisalo, da v njem sedi Toni Mrlak, ki bi rad prestopil na slovensko stran. To je bil helikopter z oznakami sovražne vojske!

   Pilot “svoji ljubljeni” ni prav ničesar sporočil o dotičnem poletu, npr. da bo ob tej in tej uri, v takem in takem helikopterju, ki bo prevažal to in to, letel nad centrom Ljubljane, da bi ga žena lahko videla in bi vedela, da je prebegnil. Vprašanje za vas: ali je njegova žena sploh stanovala v kateri od ulic, kjer je letel?

   Prav nasprotno, pilot Mrlak je očitno brez predhodne najave priletel s helikopterjem z oznakami JLA nad center prestolnice, v neposredno bližino vladnih objektov. Posledica tega je bila sestrelitev helikopterja.
   Če bi bil njegov let kakorkoli najavljen, ga gotovo ne bi sestrelili, saj je bil vsak zaplenjen kos orožja dragocen, kaj šele helikopter, se vam ne zdi?
   Saj ste celo zapisali, da je bil helikopter “nezanemarljiv del celotne takratne slovenske oborožitve”!

 18. P.S. Napake praviš, Kapodistrias. Vsi se spomnimo upravičene užaljenosti Janševe žene ob nizkotni politični manipulaciji, da je njegov otrok mongoloid. A sam ni nič boljši. Letos se je spravil s seksističnimi žaljivkami na dve novinarki.

  • IĐ,morda se je JJ malo nerodno izrazil,ampak mislil je pa kar prav,saj ni prostitucija
   možna samo na čin,ki so ga podtaknili janši,človek se lahko prostituira na več načinov,ni nujno da je posredi seks,nekateri prodajajo tudi svoj ego za svoj obstanek
   v medijih,ki permanentno pljujejo po JJ!

   • Na takem položaju, kot je JJ, NI IZGOVORA! Njegov konkurent Milan to ve pa za take izjave pošilja druge v ogenj.

    • Milanu ni treba dajat takih izjav, saj je v prednosti, daleč pred ostalimi.
     Se lahko sploh temu reče da sta konkurenta ?

     • Ah, gospa Amelie! Treba, mora in tudi posredno daje! S kakšnimi vzdevki so JJ imenovali, kaj vse so mu podtaknili … JJ ima zelo milo izrazoslovje in postopke … relativno seveda … ampak Milan pošilja druge v ogenj!

  • hvala bogu da se je ker že Majda Širca kulturna ministrica in njihova kolegica je rekla da je to javna hiša kdo pa tam dela pa vemo.

 19. Po mnenju IĐ je bila torej na referendumu izražena volja ljudstva, potrjena v demokratično izvoljenem parlamentu nezakonita. Zakaj so jo pa kasneje vse države priznale, če je bila nezakonita? Kaj takega lahko trdi samo nekdo, ki se ne more ločiti od totalitarnega gledanja na državno ureditev.

  “Pogumen” pilot je “ukradel” helikopter in z “ukradenim” helikopterjem oskrboval JLA. S tem helikopterjem ni poletel na ozemlje, ki ga je nadzorovala slovenska TO, ampak je letel preko središča Ljubljane in se pomudil prav nad vladno palačo, kar sem skozi okno videl na lastne oči. Jasno je bilo, da je bil to sovražni polet.

  Glede prostitucije je vsakomur v Sloveniji, ki je vsaj malo nepristranski, jasno, da v najvplivnejših medijih dela veliko (medijskih) prostitutov in prostitutk. Od tega nečastnega početja imajo pač takšno ali drugačno korist.

 20. P.S. Tine, si bil v Ljubljani, ko je počilo? Jaz sem. V Rožni Dolini. (Ravno smo kolegi nazdravljali na osamosvojitev.) Tako se ne zanašam na medije, pač pa vem, o čem govorim. Ko smo pritekli na prizorišče nesreče, je vpričo mene en histeričen fant začel tuliti, da je helikopter letel proti predsedstvu. Nihče ga ni jemal resno. Vsi ostali smo razumeli, da so mu popustili živci. In si vsak vzeli po kakšen "suvenir". Tako normalno televizijske kamere, ki so malo zamudile, niso mogle posneti niti ene same ožgane štruce kruha. In takrat začete paranoične čveke se do dandanes niso umirile. Ker še vedno odmeva prvotna televizijska dezinformacija. Kacin je odlično opravil svoje delo – specialne vojne proti JLA.

 21. P.P.S. Zdaj sem še enkrat prebral tvoj komentar in sem prav zgrožen. Če imamo "medijske prostitute", kaj je potem narobe s "političnimi mongoloidi"? Ne, takšen besednjak je treba v kali zatreti.

 22. IĐ, prostitucija se ne dogaja samo v bordelih. Obstaja tudi politična, umetniška, medijska prostitucija, prostitucija v stroki itd.

  Prostitucija je tudi dejanje, ko npr. nekdo objavi izide, ki niso skladni s pravili stroke ali so neresnični, da bi ustregli pričakovanjem stvarnega ali namišljenega naročnika.

 23. Tine, prosim ne. Nekaj čisto drugega je, če govorimo o medijski prostituciji, ali če konkretni gospe (zaradi lažje predstave, si zamisli, da je na tem mestu kakšna tebi ljuba mamica) rečemo, da je medijska, matematična, statistična, vodoinštalaterska, slaščičarska prostitutka…

  Če sta obe uporabi termina enako sprejemljivi, potem bo po tej logiki hitro dopustno govoriti tudi o "politični mongoloidnosti otrok". Konkretno otroka ne imenuješ s krstnim imenom ampak kot sina/hči starša, ki ga biksa v politiki… in je vse kar OK. Saj gre samo za politično lomastenje zoper dejanja konkretnega politika in politiki so dolžni imeti bistveno debelejšo kožo od državljanov. Ali ne?

  • IĐ, ni lepo, da se “naše” imenuje s pravimi imeni, ni pa nobenih težav, če se “nenaše” obklada z zlobnimi lažmi, ali ne?

   Tako lahko razmišlja samo nekdo, ki ima povsem oprano glavo in je izgubil vse pozitivne vrednote.

 24. Vanja, ni mi znano, da bi slovenski parlament SFR Jugoslaviji napovedal vojno. Še manj obratno. Celi svet je zadevo obravnaval kot eskalacijo nasilja znotraj mednarodno priznane države. Za ukrasti helikopter v takšnih razmerah potrebuješ ogromno poguma in še več zaupanja v svoje kontakte na slovenski strani.

  • Slovenski parlament ni nobenemu napovedal vojne, temveč je samo uresničil voljo ljudstva, ki se je tako odločilo na svobodnih volitvah. Po mednarodnem in, če se ne motim celo po jugoslovanskem pravu, je ta akt zavezujoč.

   Vojno Sloveniji je napovedal tedanji jugoslovanski Izvršni svet (Marković). Slovenska vojska in policija sta se agresiji zakonito uprla.

   Seveda se pa nekateri ne bodo nikoli sprijaznili z dejstvi razpada prejšnje države.

  • Igor Đukanović: “… Celi svet je zadevo obravnaval kot eskalacijo nasilja znotraj mednarodno priznane države.
   ===============

   Igor Đukanović: “Tine, si bil v Ljubljani, ko je počilo? Jaz sem. V Rožni Dolini. (Ravno smo kolegi nazdravljali na osamosvojitev.)
   ==============

   Kakšna hinavščina:
   Džukanović je proslavljal osamosvojitev znotraj mednarodno priznane države kot trdi danes, za potrebe demoniziranja zaradi sestreljenega helikopterja.

 25. > Če bi bil njegov let kakorkoli najavljen, ga gotovo ne bi sestrelili,
  > saj je bil vsak zaplenjen kos orožja dragocen, kaj šele helikopter,
  > se vam ne zdi?
  > Saj ste celo zapisali, da je bil helikopter “nezanemarljiv del
  > celotne takratne slovenske oborožitve”!

  Gospa Vanja, na takšen način uporablja možgane 97% populacije.
  A v vojni (in povsod, kjer je kri) se nesorazmerno uveljavi 0,5%
  populacije, ki se ji strokovno reče psihopati. Oni razmišljajo drugače.
  Za mobilizacijo nacije je potreben spektakularna demostracija
  (nad)moči slovenskih oboroženih sil. Kaj bi bilo bolj spektakularno
  od sestrelitve kakšnega vojaškega letala, ki so pred tem "telovadila"
  nad Ljubljano in prebijala zvočni zid? No, če ne gre letalo, je dovolj
  dober tudi helikopter. Da je naš ni bistveno. Človek v njem še
  manj.

  Pravim, da je takšne ljudi treba odstraniti s položajev, kjer bi lahko
  uporabili silo nad drugimi ljudmi. Je veliko poklicev, kjer so izredno
  učinkoviti. Slovijo kot izvrstni kirurgi in najboljši borzni brokerji.
  Povsem hladnokrvni. A ni jim za zaupati odločanje o življenjih
  nedolžnih ljudi.

  • In ti si edina priča tem štrucam?
   In ti ne sodiš med teh 97%, ki tako razmišljajo?
   Obtožiš pa nekoga spektakularne demonstracije moči, ne da bi imel karkoli v rokah več kot svoja natolcevanja.
   Niti Mrlakova žena se ne sklicuje na to da je ukradel helikopter, ti pa to veš.
   In ti bi na svojih natolcevanjih kar odstranjeval ljudi?! Hvalabogu nimaš nobenega položaja, razen položaja provokatorja. In to bolj nizkotne sorte. Zate sta oni dve prostitutki čisto pošteni punci.

  • Gospod Igor,
   imate popolnoma prav, ko trdite, da izvrstnim kirurgom ne gre zaupati odločanje o življenju nedolžnih ljudi. Operirati smejo samo kriminalce.

   Ja, take umotvore pišete kot gospod Zdravko in oba iz enega samega razloga: “Moj prav je prav!” 😉

  • Gospod Igor je zapisal: “se nesorazmerno uveljavi 0,5%
   populacije, ki se ji strokovno reče psihopati.”

   Ostanite raje pri matematiki. Glejte gospod Igor, točnost merjenja v družbeno-psiholoških sferah je vse prej kot +/- 0,5%. Zato je podatek 0,5% smešen.

   Po drugi strani pa velja, ko dobimo na oblasti psihopata, ta vsili družbi svoj vrednostni sistem in vsi pripadniki te družbe ga ali sprejmejo ali so drugorazredni oziroma odpadniki. Skratka, tu stroka govori o sekundarnih psihopatih.

   In to se je dogajalo v komunističnih družbah, to se tudi danes v Sloveniji dogaja … tako da podatek 0,5% ne zdrži znanstvene analize. Samo zamegljuje procese, ki se dejansko odvijajo … psihopati so pač na oblasti, bodisi na državni ravni ali pa v strankah ali pa … opazujte vašega “šefa”. Presenečeni boste. sem prepričan.

  • Ti pač lažeš. Edini psihopati so bili v JLA.

   Normalno je da se v vojni zaščiti ključne točke infrastrukture, kar je tudi parlament.

   In takrat se sestreli vse, kar leti preblizu parlamentu.

   Le psihopati, kot si ti, tulite drugače.

  • 🙂 To je sicer očitno plačal Planet. Ni čudno če so v stečaju. 🙂
   Tako bedastega članka pa že dolgo ne.

Comments are closed.