Ljubljančani gremo 18. novembra 2018 na volitve volit za spremembo

7

Spoštovani Ljubljančani, vaši someščani, ki se v Ljubljanski občini v 16 civilnih pobudah že leta borimo proti kršenju svojih in vaših temeljnih pravic, vas pozivamo da greste v nedeljo, 18. novembra 2018 na volitve in volite za spremembo.

Člani civilnih pobud na žalost že dolga leta zelo dobro poznamo tudi temno plat »zelene prestolnice«. Dobro vemo, kako je, če se vam slabša bivalna kakovost ali pa vam takšno poslabšanje grozi, če ste podnevi in ponoči izpostavljeni prekomernim okoljskim obremenitvam, ki resno načenjajo vaše zdravje, če vaše premoženje zaradi nestrokovnih posegov izgubi vrednost itd. Številni projekti, ki jim nasprotujemo in katerih skupni imenovalec je predvsem nestrokovno ter škodljivo umeščanje v prostor, ne pomenijo nobene rešitve težav prebivalcev, pač pa nasprotno ustvarjajo nove probleme: prometne zamaške praktično povsod, onesnažen zrak, prekomerno obremenjevanje z okoljskim hrupom, nočno osvetljevanje, poplavljene kleti, poškodovane temelje stavb, obremenjevanje s smradom, neurejeno odvažanje odpadkov itd. Najnovejši tak projekt je t.i. kanal CO, v okviru katerega MOL v nasprotju s strokovnimi argumenti, na silo gradi ogromno kanalizacijsko cev preko vodonosnika z najbolj kakovostno ljubljansko pitno vodo. Mediji pa o tem sploh ne poročajo ali poročajo zelo selektivno. Ta projekt po mnenju številnih neodvisnih strokovnjakov pomeni, da se lahko Ljubljančani v nekaj letih dokončno poslovimo od neoporečne pitne vode.

Za prav vsakega od spornih in vsiljenih projektov, proti katerim se borimo, tudi za kanal CO, obstaja pametnejša, cenejša in bolj trajnostna rešitev, za katero pa na MOL sploh nočejo slišati, ampak nadaljujejo z vsiljevanjem svojih neprimernih in dolgoročno škodljivih projektov. Namesto, da bi bil v ospredje postavljen javni interes, je delovanje MOL-a pogosto usmerjeno k realizaciji dobičkov za privilegirane posameznike ali gospodarske družbe na račun našega okolja, zdravja in kulturne dediščine. Še posebej sprevrženo je, da to prizadeti meščani kot davkoplačevalci še sami financiramo.

Naše pripombe in predlogi, ki jih podajamo v javnih razpravah, so praviloma prezrti, strokovni argumenti niso upoštevani, sodelovanje javnosti pa je na MOL povsem izvotljeno in namenjeno zgolj formalni zadostitvi predpisov. Naše zahteve, ki ne pomenijo zahtev za privilegije ali drugačno obravnavo, ampak so največkrat zgolj pozivi, da se upoštevajo okoljski in prostorski predpisi ter pravila stroke, so večinoma ignorirane tako s strani investitorjev kot tudi s strani MOL.

Rešitev za ta položaj je samo ena: sprememba pri vodenju in odločanju na MOL. To demokratično pravico Ljubljančani še imamo, zato je zelo pomembno, da jo tudi izkoristimo. Nihče Ljubljančanom odločanja o Ljubljani ne bo vrnil, če se za to ne bomo potrudili sami. Če menite, da to ni pomembno, in da se s tem ne želite ukvarjati oz. da se vas to ne tiče, potem se zavedajte, da s tem prepuščate odločitve drugim, in to tistim, ki svoje interese že zdaj brezobzirno uveljavljajo na vaš in naš račun. V takšnem primeru se nam v mestu obetajo novi nakupovalno-zabaviščni centri s podzemnimi garažami, pozidave zelenih območij, podiranje individualnih hiš v ljubljanskih četrtih, zato da bi poselitev gostili s stolpnicami, uničenje kulturne dediščine. Prometni zamaški bodo še večji, pitno vodo bomo kupovali, zaradi onesnaženega zraka in drugih okoljskih obremenjevanj bo življenjska doba v Ljubljani krajša še za več kot kažejo sedanje statistike, zdravstvene posledice pa bodo čutili tudi vaši otroci. Če vam vsaj malo ni vseeno, v kakšnem okolju boste živeli, vzgajali svoje otroke, delali, se vozili itd., potem pridite 18. 11. 2018 na volitve.

Demokracija zahteva budne in aktivne državljane, v nasprotnem primeru postane lahek plen pohlepa in nasilja. Čas je, da se tudi v Ljubljano vrne demokratično soodločanje, dostojno komuniciranje in ustvarjanje ter uveljavljanje najbolj kakovostnih trajnostnih rešitev za prihodnost vseh.

Ljubljančani, izkoristite svojo pravico do demokracije! Prepričanje, da s tem, če ne greste na volitve, izrazite svoje nasprotovanje sedanjemu položaju, ne drži. Resnica je prav nasprotna: če ne greste volit, s tem podprete obstoječe stanje. Število aktivnih podpornikov obstoječe politike se je namreč ob prejšnjih in predprejšnjih volitvah močno zmanjšalo, žal pa se je močno zmanjšala tudi volilna udeležba, tako da so ti volivici še vedno predstavljali večino. Zato ne pozabite: ključ do spremembe je v vaših rokah. Ljubljana je vedno imela pogumne ljudi, ki so na koncu sprejeli prave odločitve, verjamemo, da bo tako tudi zdaj.

Preberite si volilne programe strank in kandidatov za župane in na volitvah izberite spremembo, ki vam je najbliže, četudi se vam morda ne zdi idealna. Prihodnost Ljubljane je le v naših rokah in samo vsi skupaj lahko dosežemo, da bo razvoj našega mesta potekal trajnostno ter da bo prinesel izboljšave tudi za nas, prebivalce Ljubljane.

Civilne iniciative Ljubljane:

1. Civilna družba Zg. Kašelj

2. Civilna iniciativa Polje

3. Civilna iniciativa Zadobrova

4. Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki

5. Društvo DUO

6. Društvo za koheziven razvoj Šentvida

7. Državljanska pobuda Vevče

8. Iniciativ PO 843

9. Koordinacijski odbor stanovalcev Fondovih hiš

10. Neformalna civilna iniciativa za zmanjšanje prekomernega hrupa, ki ga povzročajo Slovenske železnice z ranžirno postajo in s prometom

11. Tržnice ne damo 12. Uredimo Bežigrad

13. Vaški odbor Slape

14. Vaški odbor Vevške ceste

15. Za staro Ljubljano

16. Združenje krajanov Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog

7 KOMENTARJI

 1. Sumarno: Ljubljana je vodena avtokratsko in brez argumentov. Brez javnosti prezentnih, strokovno vodenih razprav. Ob sibki opoziciji. Ne da bi mediji tej oblasti sploh bili voljni gledati pod prste. Moznosti za projekte, katerih cilj ni skupni interes mescanov, ampak specialni interesi in bogatenje lobijev in posameznikov, so neizcrpne.

 2. Prikljucitev na kanalizacijo in ucinkovito cistilno napravo je pa nujnost civiliziranega evropskega mesta. Ne poznam problema, ki je tu naveden glede ogrozanja vira pitne vode. Ljubljana sicer zaostaja, ne prehiteva po urejenosti kanalizacije. Na juznih barjanskih podrocjih mesta je recimo povsem odsotna. Kar je sramota. Zato so napovedi o kopaliscih na Ljubljanici se naprej pravljice za otroke. Evropski proracun je imel izdatne vire za take projekte in mnoge slovenske obcine so jih pocrpale. Ljubljana pod Jankovicem pac ne. Zakaj tu ni upravicenih kritik na Jankovica?

  Zakaj so pomembne prometnice mesta se vedno brez plocnikov in se dopusca ogrozanje zivljenj solskih otrok na poti? Recimo Crna vas, Smartno, Tacen? Koliko so vredna v Ljubljani zivljenja pescev in otrok?

  Nic ne slisim opozicije na taksne teme. Zdajsnjega volilnega konkurenta Logarja slisim le na temo digitalno mesto in cakalne vrste v zdravstvu. Drugo je tema drzave in vlade, prvo malokoga posebej zuli in zanima.

  Nikogar ne slisim niti recimo okoli sramote hise Zlate ladjice pri Cevljarskem mostu. Normalne oblasti v Evropi tako hiso obnovijo in se potem vsedejo na lastniski delez.

 3. Ni mi tudi jasno, zakaj Logar ne napada Jankovica (Jankovic recimo z njim ne nastopa v rokavicah – ocitek Logarju glede parlamentarnega glasovanja za odvzem milijonov mestu celo drzi in je upravicen) na temo korupcije, klientelizma, nepotizma. Tudi afere farmacevtka. Tudi priviligirane obravnave obsojenega narkosefa Tosica, dobrega znanca druzine Jankovic, s strani mestnih oblasti.

  Zaradi takih stvari se na zahodu koncajo politicne karijere. Spada k politicni higieni demokracije.

  Zakaj torej sparajo Jankovica tam, kjer je vec kot ranljiv?

  • Zakaj Logar ne napada Jankoviča,if?Če se bo tudi Logar z “napadanjem” postavil na Jankovičev nivo,potem tudi on ni vreden našega zaupanja.

   • Na stvari, ko niso v redu, je treba javno opozarjati. Kdor molci, se strinja. Ce konkurent na volitvah ne bo opozoril na spodrsljaje oblastnika, jih bojo volilci toliko lazje odmislili.

 4. Če je to vse, (tudi jaz resda ne poznam tega problema s kanalizacijo) potem Jankovič ni tako napačen.

 5. Glede kanala C0 je lepo napisal mag. Tomaž Ogrin v Dnevniku dne 8.nov.t.l.:

  Še o gradnji kanala C0 čez pitno vodo
  Dnevnik je v petek 3. novembra, objavil odziv JP Vodovod-Kanalizacija in MOL na sporen potek kanala C0 prek glavnega zalogovnika pitne vode za približno 280.000 prebivalcev Ljubljane in 100.000 zunanjih vsak dan.
  8. november 2018 8. november 2018 0:00
  Najprej je treba ugotoviti, da na gradbiščih kanala C0 ni nobenih, sicer obveznih tabel s podatki o investitorju, projektu, dokumentih in nadzoru. Če je soinvestitor Evropska unija, so poleg še podatki o tem. Ustreznega nadzora torej javnost ne pozna. Po predpisih pa bi ga morala. Tudi sicer noben nadzor ne pomaga, če je sam projekt kanala C0 prek glavnega ljubljanskega vira pitne vode zavožen. Nadzorniki (imen niso sporočili, je pa pomembno, kdo je kdo) namreč ne spreminjajo projekta v sprejemljivega in ne predlagajo druge trase zunaj vodovarstvenega področja. Torej je vseeno, če so štiri vrste nadzora, deset ali pa dvajset. Na primer, nadzornikov usodne morebitne poškodbe kanala in izlivanja fekalij v glavni rezervoar pitne vode za Ljubljano zaradi potresov, tudi manjših, a stalnih (obstoj prelomnice) ne zanimajo. Prav tako ne od stroke napovedane poškodbe cevnega sistema zaradi nihanja podtalnice za več metrov gor in dol. Tudi jih ne zanima rušenje Nature 2000, kjer so med drugim endemične (samo tam) vrste. Kulturna dediščina, morebitni ostanki rimljanskega mostu čez Savo tudi ne. Prav tako ne dejstvo, da niti Medvode niti Vodice ne potrebujejo tega kanala. Očitno sta občini bili vključeni le zaradi lažje odobritve evropskih sredstev. Kot neke vrste Potemkinova vas.
  OGLAŠEVANJE
  Kvaliteto kanala C0 s fekalijami prek tega območja v članku opravičujejo s kontrolo izvedbe. Treba je močno poudariti, da so te vrste objekti v zemlji več deset let. Nobena kontrola tesnosti sveže sestavljenih cevi ne pomeni nič v primerjavi s premiki, ki so po več strokovnih mnenjih realni v daljšem obdobju ter imajo za posledico zanesljivo puščanje fekalij v podtalnico. Nemški strokovnjak za tovrstno omrežje, ki je bil službeno v Sloveniji, se je zgrozil, ko so mu pokazali cevi za fekalije načrtovanega kanala C0 z neprimernimi spoji. Napovedal je zanesljivo močno puščanje v okoliščinah, kakršne so v tem vodonosniku in bodo take skozi leta obstoja.
  Zaupnost dokumenta ministrstva za obrambo, ki naj bi zagotovil pripravljenost na možnost diverzije kritične infrastrukture, v katero spada vodovarstveno območje Ljubljanskega polja, pa je v posmeh strategiji varovanja glavnega mesta. Skrivanje je pobeg od odgovornosti tukaj in zdaj. Samo dejstvo, da bi fekalije tekle po ceveh skozi podtalnico, je dovolj za izjemno hud potencial ogrožanja prebivalstva Ljubljane in lahka, neubranljiva tarča tudi v morebitnih vojnih ali le zaostrenih razmerah, ki niso tako daleč. Kaj pa vemo, kako bo čez 30 let. Takrat ne bo več nobenih sedanjih odločevalcev, niti v ljubljanski politiki niti na ministrstvu za obrambo in nobenih odgovornih več. Tako se ne slabi položaja glavnega mesta niti drugih krajev. Obrambna miselnost in strategija sta na psu, samo da bi trenutno zadostili nadaljevanju del.
  Kanal C0 čez glavno vodovarstveno območje pa je največja sramota in neodgovornost direktorja Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, ki bi moral narediti vse, da se upre vodenju fekalij čez glavni ljubljanski napajalnik pitne vode, najboljše na svetu. Zakaj pošteno ne odstopi? Ker tudi njega čez dvajset let ne bo več na tem mestu? Kanal C0 bi pa ostal kot stalna grožnja. Upam, da sem dovolj plastično prikazal usodne razlike med zdaj in kasneje.
  Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana

Comments are closed.