Lavrih Benedikt: Danes biti Janez Krstnik

7

Janez Krstnik je pripravljal pot Gospodu.  Doživljal je nemoč, a ni obupal. Koliko je danes podobnih ljudi. Naša babice in mame, dedki in očetje zelo želijo, da bi njihovi otroci, vnuki verovali in sprejeli Kristusa. Veliko bolečin stisk je v njih, ker se njihovi otroci odločajo za poti, ki so drugačne.

Kako pomagamo bližnjim na poti vere? Poznamo ljudi: starši, naši prijatelji, vzorniki, vzgojitelji, kateheti in še mnogi so nam pomagali na poti vere. Zgled, povabilo, molitev, življenje, preizkušnje, čudeži; nešteti so vzroki, da srečamo Boga. Ali je in koliko je v naši moči, da pomagamo drug drugemu na poti k Bogu?

Načini in metode, ki jih je imel Janez Krstnik, so današnjemu človeku trde in neizprosne. Kdo se bo odločal za post, pokoro, za odpoved. Ali danes kaj naredimo z strogostjo besede? Otroci tega sveta se vozijo v mehkih avtomobilih in vse povsod stremimo po udobju. Močnejše sporočilo je to, da Janez Krstnik s svojim načinom življenja pomaga  pokazati na Jezusa in ga najti. Zgled je zgovorna pot, ki je vedno izzivalna in v marsičem pomaga na poti doživljanja Boga.

V adventnem času je veliko priložnosti, da drug drugemu prinašamo Svetega Duha

V adventnem času naj bi tudi mi bili v vlogi Janeza Krstnika. Kako pomagamo bližnjim na poti h Kristusu? Kaj jim prinašamo? Dobro se zavedamo, da naš način življenja in ravnanja ni vedno v duhu poti h Kristusu. Ni dovolj, da rečemo, da smo prejeli vse zakramente, da opravljamo letno dolžnost ali spomin na našo krščansko tradicijo.  Ljudje vse bolj želijo imeti živega Jezusa. In kje ga bodo srečali? Ne v našem pridiganju, kaj bi morali in kaj ni bilo prav in kaj moramo popraviti. Tega naši bližnji ne pričakujejo in mnogi ne želijo. Najbolj bomo pomagali bližnjim v pripravi na božič, da bomo sami živeli ljubeznivo in spoštljivo. Janez Krstnik je predstavil Jezusa kot tistega, ki je močnejši in nas bo krstil s Svetim Duhom in Ognjem (Mt 3,11).

Če samo manj opravljamo bližnje  in govorimo o bližnjih dobro in jim  z vsako spodbudo in dobro mislijo vračamo Božjo podobo, bomo prinašali Božjega Duha. Okrog sebe  imamo ljudi, ki jih sprejemamo in  jih spoštujemo. So pa ljudje, ki jih težko ali sploh ne poskušamo, da bi jih sprejeli. Tiha sovraštva, stare zamere, to nas ločuje od Božjega Duha. Kako lahko govorimo o luči adventnega časa, če smo v temi odnosov?

Tukaj so drže, ki jih daje Janez Krstnik. Očistimo svojo miselnost in svoje notranje napetosti; osvobodimo se skritega sovraštva in starih zamer. Očiščevanje odnosov je pot, ki nam bo dala veliko svobode, miru in Svetega Božjega Duha.

Ogenj, ki ga je Janez Krstnik oznanjal v Kristusu, je ljubezen

To je najboljša priprava na Jezusov prihod. Po vzoru Janeza Krstnika  prižgati  najprej v sebi ogenj očiščenja. Ko se pustimo, da nas Bog objame z ljubeznijo in nas očiščuje, bo tudi naša ljubezen dosegla bližnje. Kristusov Duh je tam, kjer se prebujata spoštovanje in ljubezen.

Pomagajmo bližnjim in sebi v pripravi na božič. Vsaka mala pozornost in ljubeznivost je prižiganje luči v pripravi na Jezusov prihod.  Naj bo v nas Božji Duh. Odprimo se mu in se ga razveselimo. Če smo še zagrnjeni s starimi grehi in zamerami, tudi teh nas bo Jezus osvobodil. Pustite se mu! To je poseben čas.

Vir: https://www.jezuiti.si

7 KOMENTARJI

 1. Predlagano paberkovanje, da največ naredimo za oznanjevanje Kristusa s tem, da ga ne oznanjamo, je še ena zmeda današnje Cerkve in njenih teorij. Kajti obstaja nad-metoda, bazična metoda oznanjevanja, ki je ravno v oznanjevanju skozi besedo Besede.

  POSLUŠANJE. POSLUŠANJE. POSLUŠANJE o Jezusu, apostolih, nauku in svetnikih. Zato ne bom več poslušal naših popov treh sort, ampak raja walkman z besedami iz Pisma, o svetnikih in svetem.

  Kaj pa naj mi pove oznanjevalec, ki samo prtičke zlaga, potičko reže, mesek popeče in lučko v jaslicah prižge??? Ki pojma nima o živem Bogu? Ki je nem Besede?

  Kdor pa želi Boga, naj si na koncu sveta najde Božjo dušo, streže naj ji, in POSLUŠA od nje o Bogu. Vse ostalo vodi le do mračnih vic, pa četudi si duhovnik, pop ali pastor oziroma odjemalec njihove posvetne ljubezni.

  • 🙂 Dokaj res. Če ne znamo o veri govoriti, je tudi z dejanji gotovo ne bomo pokazali nikomur. Vendar vsaj, videli bodo nekaj in ko bodo potrebovali, se bodo morda spomnili. Če je nivo pri duhovščini tak, je težko kritizirati. Če ni spoznanja, ga ni in ga niti kritika ne bo obudila.

 2. Toliko se govori, toliko jih verjame v Boga, celo sveto pismo je polno zgodb in vse ima isto SKRIVNOST. Kdo je ustvaril Boga, na to ni odgovora. Vsi stopijo v zavetje SKRIVNOSTI!?
  Sam nisem želel sprejeti zavetja skrivnosti. Vprašanja na vse trditve so vedno odprta. Nekdo jih je moral zapreti.
  Zaprl sem jih sam. Spoznal sem, da nihče ne bi govoril, o bogovih, če bi ne bilo človeka njegove besede. Torej ni, kot se na vseh nivojih interperetacije SKRIVNOSTNO iterpretira:” Bog je po svoji podobi ustvaril človeka, ampak VELJA, Človek je po svoji naivni predstavi USTAVRIL BOGA.
  Zanimivo in nenavadno je, da se tudi znanost oprijema SKRIVNOSTI, ki je dosegla tako imenovano kvantno fiziko v kateri išče odgovor na vprašanje, Kako je z materijo: “Kdo je ustvaril materijo?” in odgovarjajo z Velikim pokom. Toda plini, so materija, to ni nematerija. In potem se pojavi A-Einstein ki postavi tezo. MATERIJA JE ENERGIJA in jo opiše celo matematično algebrsko E= mc2. Seveda se izkazuje, da o ne vzdrži, čeprav drži, da je v vsaki materiji ENERGIJA. Ampak ne zato, ker je MATERIJA ENERGIJA, ampak zato, ker je MATERIJA NASTALA Z ENERGIJO. Kako? Enostavno je dokazati kako. Tako:
  Misel energijska moč
  (Misel, energija, materija, svet)

  Misel = 0 nič = misel,
  dokler v sebi ne uredi se v samo obnovljivo ohranljivi smisel,
  ki povzroči energijski cikel.

  Moč misli proizvaja energijo,
  ki OSMIŠLJA in tvorno materialno da resnico,
  absolutno, hkrati relativno,
  kot razume misel kdo aktivno.

  Entropično/entalpično, odprto/zaprto
  materija ustvarja energijsko se polarično.
  Moč spoznavamo z meritveno konceptiko,
  a misel udejanjeno zaznavamo resničnostno materijsko.

  Nastajanje resničnostne materije je OSMIŠLJANJE
  dogajanje, nastajanja obstoječe vse materije,
  od najmanjše prve do največje vseobsežnostne,
  ki človek jo je v biti že spoznal ali pa sploh še ne.

  »Evolucija«, resničnostno dogajnje, OSMIŠLJANJE,
  ki jasnih ciljev je, še jasnejših prehojenih poti, za vse.
  Vse OSMISLI se iz nič, ki je izvirno izvirna misel
  in raste, da dobi popoln svoj smisel, ki v obstoju je.

  OSMIŠLJANJE je pot, ki v Zmotah k resnici kaže se
  in sleherni izve, da slabega sploh ni, da vse le dobro je.
  Pot dolga polna je grozot, lepot, sprememb je mnogih shod,
  od smislov do nesmislov, od misli do materije v blodenjsvod.

  Osmišljanje iz vseh smeri resnico nam življenja osvetli,
  iz neštetih vseh osti, isti smisel moremo spoznavati,
  osmišljanje, svobodo, mir, življenje v BiUmnosti.
  Cilj kaže milijarde možnih nam poti, večinoma vrnitve ni.

  Začele so se davno že, po realno prvi materializaciji,
  v davnosti, ki ni je moč meritveno določiti, a obstoji.
  Spomini mnoge puščajo sledi, ki izginjajo v filozofski,
  duhovno mistiki in znanstveno dogmatski zmotnosti.

  Dandanašnji dan, čas »moderne dobe«, ko se hiti,
  le malokdo si zase vzame čas, da sebi ga nameni,
  toliko, da dojel bi bit svojega življenja, obstajati,
  da zmogel zase bi življenjsko energijo proizvajati.

  Se usposabljanje prehajanja človeka v BiUm godi,
  da v sebi urejanje iz nezavednega v zavedno naredi,
  kakor naturopatski center, Saeka, Resnice je zamik,
  čeprav ime, Erika Brajnik, še ni osmišljanja branik.

  Večnostno osmišljanje misli uma z materijo v isto,
  Znani zmotni rek: Zdrav duh v zdravem telesu«,
  Spremeni v rek: «Mirnost uma uredi telo v zdravo«,
  dotlej proBiotik alternativna je imunost proti raku.

  Ali kdo oporeka in kako? Prosim. In izogne se naj skrivnostim, ki jih ni! Izgone se naj, ki ve več, kot govori misel ENERGIJSKA MOČ slehernemu omalovaževanju, ker tako samo označi sebe, nepoznavanje sebe in svojo vednost (nevednost).
  In to ni vprašanje le za 5-letnega otroka, to je vprašanje za vse Papeže, za vse službujoče cerkvenim in drugačnim božjim služabnikom.

  Pred tem vprašanjem ni potrebno bežati, saj nikomur ne škoduje ampak pravilen odgovor le slehernemu koristi. Koristi, ker zve, kako je nastal, od kod je, zakaj je in kaj hoče.

  K spoznanju dodajam še nadaljevanje: proces nastajanja Boga (ki ga ni) in proces nastajanja MATERIJE , ki je se imenuje OSMIŠLJANJE. Ker ne berete radi veliko, radi pa bi veliko vedeli, berite:
  OSMIŠLJANJE

  Človeka misel sem, moj oče, s čiste misli.
  Zavedajoče materializiran v nepopolnosti.
  Nezavedno osmišljen v osmišljajoči Zemlji.
  V zavednosti sam sebe iščem.
  razgrajujem nezavedni um,
  gradim obvladovanja
  in trdim spoznanja.
  Vedno bolj v zavedni rasti, sebi se priklanjam.
  Spočenjam, rastem, večnost ciklično živim in se tako ohranjam.
  S hrano snovno v bolezni, umirajoč živim in zavedni um krepim.
  Spoznavam, ciklika ni večnost končna še,
  zato ustvarjam, izven sebe, žive celice.
  Osmišljen bolj spoznavam svet in sebe.
  Ni le, kar je vidno, jazKdo!
  Vem!
  Je, vem, kar jazKaj je, resnično!
  Umiram še, ker s slabim dobro hranim.
  Nečisto čistim, nadomeščam s čistim.
  Delam, da vsako izkoriščanje spodim.
  »Jaz sem, moj oče, moja mati«,
  za življenje, v cikliki.
  »A tudi Jaz sem, moj oče«,
  BiUm večnosti bodoče.
  Vsak BiUmno večnostno živeti more,
  če le Bi umno čisto zaživeti zmore.
  Tak v sebi oblikujem mir, sem sebi oče,
  ve um in človek vsak, ki hoče.
  »svoj oče sem«!
  Človek, BiUm.
  Jaz, resnica življenja = JazKdo + jazKaj.

  in nadaljujte razmišljanje, kjer je jasno kaj ustreza DUHOVNOSTI in kaj MATERIJI, da spoznate Resnico življenja, z njo pa SEBE in odpravite vse skrivnosti, ki bivajo v zavetju nevednosti.

  RESNICA življenja

  Enačba
  RESNICA življenja = jaz KDO + jaz KAJ
  Zavedanje + RESNICA življenja = jaz KDO + jaz KAJ + Zavedanje
  . +Nezavedanje +Zavedanje + RESNICA življenja = jaz KDO + jaz KAJ + Zavedanje + Nezavedanje ..
  + +Smisel življenja +Nezavedanje +Zavedanje + RESNICA življenja = jaz KDO + jaz KAJ + Zavedanje + Nezavedanje +Smisel življenja+
  In tako naprej. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .    ſ  OSMIŠLJANJE

  Resnica življenja pove,
  kako uresniči se OSMIŠLJANJE,
  ki življenje v umrljivo ali BiUmno stke.

  Pravilo
  Bilijon neznank, njim enačb enako.
  Koren BiUma računa se algebrsko.
  Determinantno eliminira se z limito,
  k spremembi v Resnico konvergentno.
  Ali ciklično bo, ali BiUmno večno,
  koren BiUmno dejanskega življenja
  razkriva RESNICO OSMIŠLJANJA.

  Koren umrtja
  Jaz KDO = Jaz RESNICA – jaz KAJ,
  OSMIŠLJA se v ciklični značaj.
  OSMISLITEV, ki pove,
  kdo živi zato, da le umre.

  Koren življenja
  Jaz KAJ = Jaz RESNICA – jaz KDO,
  OSMIŠLJA se v življenje večnostno.
  OSMISLITEV, ki z Resnico osmišljuje
  in življenje v večno, v BiUmu, oblikuje.

  Spoznanje:
  JazKaj, nezavedno – faraonsko piramidno čutno znan,
  v jazKDO, zavedno ureditveno je zdaj spoznan.
  Algebraično – poetično je človeka umu prepoznan,
  ciklo – večnostni, Resnice svet, BiUmu je predan.

  p.p. Pravica :
  Lahko razume vsak, RESNICO, z vso pravico svojo, RELATIVNO.
  Upošteva naj, v lastno dobro le: Newton, Einstein vedela sta že,
  relativno, brez RESNICE ABSOLUTNE smiselnost nikoli ne uspe!

 3. Dokler se posameznik ne vpraša o smislu življenja ter od kod prihaja in kam gre, je religija nekaj odvečnega in nepotrebnega. Za resnično religijo je treba dozoreti!

  Tehnični napredek nikakor ni glavni vzrok za površinsko dojemanje življenja. To je predvsem problem zahodne kulture, kjer so ideologije sproščanja primitivnih strasti, promoviranja dvomljivih vrednot in spoznanj ter trenutnega zadovoljstva nadomestile širši in bolj celovit pogled na stvarnost. Težava je tudi, da ljudje, ki skozi ponavadi težke preizkušnje dozorijo, težko najdejo ponujeno roko, ki bi jim res lahko pomagala. Janez Krstnik je samo človek, ki zares ravna poti za Gospoda.

  • Janez Krstnik je bil več kot samo človek. Bil je posebni poslanec, ki je Gospodu pripravljal pot. Obstaja namreč posebna kategorija svetih duš, ki so poslane s posebno nalogo in niso enake nam, ki “iz dreka gor” skušamo Boga zaznati. Takšna človeka sta bila tudi sveta Jožef in Marija ter nekateri svetniki. Prepoznaš jih po njihovi predanosti Bogu in čistosti od malega in do smrti.

 4. Imaš prav Zdravko, kritika je za še živa bitja, za kipe pa je brezplodna.

  Kar se gostiteljstva prijateljev tiče: za čajček s cimetom in pršutek in potička, sta najbrž zgledna gostitelja tudi gospoda Kučan in Jankovič, o tem ne dvomim.

  Očitno je to za novodobne pripovedovalce dovolj. Kdor nima Svetega duha v srcu in na jeziku, nima kaj povedat ljudem okoli sebe, zato jim klobase in zelje tlači v usta, da bodo gluhi?

Comments are closed.