Kopa in 6 ton oglja

0

V zadnjih letih je oglarstvo po Sloveniji oživelo. Največ oglarskih kop naredijo v Oglarski deželi na Dolah pri Litiji. Tu jih na leto gori tudi do 30. Na fotografiji je kopa na Gradišču pri Ravnah nad Šentrupertom.

Foto: Tone Lesnik